Valintanauhan mukauttaminen

Mukautuksilla voit muuttaa valintanauhaa haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi luoda mukautettuja välilehtiä ja ryhmiä, jotka sisältävät usein käyttämäsi komennot.

Tärkeää  Valintanauhan mukauttaminen koskee parhaillaan käsiteltävää Microsoft Office -sovellusta. Valintanauhan mukauttaminen ei vaikuta kaikkiin Office-sovelluksiin.

Voit nimetä ja muuttaa niiden oletusvälilehtien ja -ryhmien järjestystä, jotka ovat valmiina Microsoft Office 2010:ssä. Et kuitenkaan voi nimetä uudelleen oletuskomentoja, muuttaa oletuskomentojen kuvakkeita tai muuttaa näiden komentojen järjestystä. Oletuskomennot näkyvät harmaana tekstinä.

Jos haluat lisätä komentoja ryhmään, sinun on lisättävä mukautettu ryhmä oletusvälilehteen tai uuteen mukautettuun välilehteen. Mukautetun välilehden tai ryhmän tunnistamiseksi ja oletusvälilehdestä tai -ryhmästä erottamiseksi Mukauta valintanauhaa -luettelossa olevien mukautettujen välilehtien ja ryhmien nimen perässä lukee (Mukautettu), mutta (Mukautettu)-sanaa ei ole valintanauhassa.

Uuteen ryhmään lisätyt komennot oletusvälilehdessä

1. Oletusvälilehti ja -ryhmä, jonka komentoja ei voi muuttaa.

2. Mukautettu ryhmä oletusvälilehdessä, johon on lisätty uusia komentoja. Näitä uusia komentoja voidaan muuttaa.

Voit aloittaa valintanauhan mukauttamisen alla olevien ohjeiden avulla.

Sisältö

Videoiden katselu valintanauhan mukauttamisesta

Ilmaisten mukautettujen valintanauhojen lataaminen

Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen

Välilehtien käyttäminen

Mukautetun välilehden lisääminen

Oletus- tai mukautetun välilehden nimeäminen uudelleen

Oletus- tai mukautetun välilehden piilottaminen

Oletus- tai mukautettujen välilehtien järjestyksen muuttaminen

Mukautetun välilehden poistaminen

Ryhmien käyttäminen

Mukautetun ryhmän lisääminen välilehteen

Oletus- tai mukautetun ryhmän nimeäminen uudelleen

Oletus- tai mukautettujen ryhmien järjestyksen muuttaminen

Oletus- tai mukautetun ryhmän poistaminen

Oletusryhmän korvaaminen mukautetulla ryhmällä

Komentojen käyttäminen

Komentojen lisääminen mukautettuun ryhmään

Komennon poistaminen mukautetusta ryhmästä

Mukautettuun ryhmään lisätyn komennon nimeäminen uudelleen

Mukautettujen ryhmien komentojen järjestyksen muuttaminen

Valintanauhan palauttaminen

Valintanauhan oletusasetusten palauttaminen

Vain valitun välilehden palauttaminen

Mukautetun valintanauhan vieminen

Mukautetun valintanauhan tuominen

Videoiden katselu valintanauhan mukauttamisesta

Videosarjan katselu, jossa kerrotaan kuinka voit mukauttaa valintanauhan, kohteessa Video:Valintanauhan mukauttaminen.

Sivun alkuun

Ilmaisten mukautettujen valintanauhojen lataaminen

Microsoft Office 2010:ssä voit ladata ilmaisia mukautettuja valintanauhoja, jotka voivat parantaa tuottavuuttasi. Näissä valintanauhoissa on uusi mukautettu Suosikit-välilehti. Suosikit-välilehti on luotu käyttämällä niistä komennoista saatua asiakaspalautetta, joita useimmin käytetään Microsoft Office -ohjelmissa. Voit käyttää näitä mukautettuja valintanauhoja sellaisenaan tai lähtökohtana valintanauhan mukauttamiselle haluamallasi tavalla.

Sivun alkuun

Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen

 1. Napsauta Tiedosto-välilehteä.

 2. Valitse Ohje-valikosta Asetukset.

 3. Valitse Muokkaa valintanauhaa.

Vihje   Voit avata Mukauta valintanauhaa -ikkunan myös napsauttamalla mitä tahansa valintanauhan välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Mukauta valintanauhaa.

Sivun alkuun

Välilehtien käyttäminen

Mukautetun välilehden lisääminen

Voit lisätä mukautetun välilehden ja mukautetun ryhmän napsauttamalla kohdetta Uusi välilehti. Voit lisätä komentoja ainoastaan mukautettuihin ryhmiin.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa Uusi-välilehti.

Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 1. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Lisätietoja komentojen lisäämisestä mukautettuun ryhmään on Komentojen lisääminen mukautettuun ryhmään -osiossa.

Sivun alkuun

Oletus- tai mukautetun välilehden nimeäminen uudelleen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa välilehti, jonka haluat nimetä uudelleen.

Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 1. Valitse Nimeä uudelleen ja kirjoita sitten uusi nimi.

 2. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Oletus- tai mukautetun välilehden piilottaminen

Voit piilottaa sekä mukautettuja että oletusvälilehtiä, mutta voit poistaa ainoastaan mukautettuja välilehtiä.

Huomautus  Mukauta valintanauhaa -luettelossa mukautettujen välilehtien ja ryhmien nimen perässä lukee (Mukautettu), mutta (Mukautettu)-sanaa ei ole valintanauhassa.

 1. Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa poista valintaruudun valinta sen oletus- tai mukautetun välilehden vierestä, jonka haluat piilottaa.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Oletus- tai mukautettujen välilehtien järjestyksen muuttaminen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa välilehti, jonka haluat siirtää.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Napsauta Siirrä ylös- tai Siirrä alas -nuolta kunnes järjestys on sellainen kuin haluat.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Mukautetun välilehden poistaminen

Voit piilottaa sekä mukautettuja että oletusvälilehtiä, mutta voit poistaa ainoastaan mukautettuja välilehtiä.

Huomautus  Mukauta valintanauhaa -luettelossa mukautettujen välilehtien ja ryhmien nimen perässä lukee (Mukautettu), mutta (Mukautettu)-sanaa ei ole valintanauhassa.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa välilehti, jonka haluat poistaa.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Poista.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Ryhmien käyttäminen

Mukautetun ryhmän lisääminen välilehteen

Voit lisätä mukautetun ryhmän joko mukautettuun välilehteen tai oletusvälilehteen.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa välilehti, jonne haluat lisätä ryhmän.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Uusi ryhmä.

 3. Voit nimetä Uusi ryhmä (Mukautettu) -ryhmän uudelleen napsauttamalla ryhmää hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Nimeä uudelleen ja kirjoittamalla sitten uuden nimen.

  Huomautus  Voit myös lisätä mukautettua ryhmää vastaavan kuvakkeen napsauttamalla mukautettua ryhmää ja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen. Lisätietoja siitä, mihin kuvaketta käytetään, on saatavilla kohdassa Valintanauhassa näkyy vihreä pallo.

 4. Voit piilottaa niiden komentojen otsikot, jotka lisäät tähän mukautettuun ryhmään, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ryhmää ja valitsemalla sitten Piilota komentojen otsikot.

  Huomautus  Voit nähdä mukautetun ryhmän komentojen piilotetut otsikot napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ryhmää ja valitsemalla sitten Piilota komentojen otsikot.

 5. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Lisätietoja komentojen lisäämisestä mukautettuun ryhmään on Komentojen lisääminen mukautettuun ryhmään -osiossa.

Sivun alkuun

Oletus- tai mukautetun ryhmän nimeäminen uudelleen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa välilehti tai ryhmä, jonka haluat nimetä uudelleen.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Nimeä uudelleen ja kirjoita sitten uusi nimi.

  Huomautus   Mukautetun ryhmän uudelleennimeämisen aikana voit myös valita ryhmää vastaavan kuvakkeen, kun valintanauhan kokoa muutetaan.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Oletus- tai mukautettujen ryhmien järjestyksen muuttaminen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa ryhmä, jonka haluat siirtää.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Napsauta Siirrä ylös- tai Siirrä alas -nuolta kunnes järjestys on sellainen kuin haluat.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Oletus- tai mukautetun ryhmän poistaminen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa ryhmä, jonka haluat poistaa.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Poista.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Oletusryhmän korvaaminen mukautetulla ryhmällä

Et voi poistaa komentoa oletusryhmästä eli ryhmästä, joka on valmiina Microsoft Officessa. Voit kuitenkin luoda mukautetun ryhmän haluamillasi komennoilla ja korvata sillä oletusryhmän.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa oletusvälilehti, jonne haluat lisätä mukautetun ryhmän.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Uusi ryhmä.

 3. Napsauta uutta ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen.

 4. Kirjoita uuden ryhmän nimi ja valitse uutta ryhmää vastaava kuvake, kun valintanauhan kokoa muutetaan.

 5. Valitse Valitse komennoista -luettelossaPäävälilehdet.

 6. Napsauta plusmerkkiä (+) sen oletusvälilehden vieressä, jossa on ryhmä, jonka haluat mukauttaa.

 7. Napsauta plusmerkkiä (+) sen oletusryhmän vieressä, jonka haluat mukauttaa.

 8. Napsauta komentoa, jonka haluat lisätä mukautettuun ryhmään, ja valitse sitten Lisää.

Huomautus   Sinun ei tarvitse lisätä kaikkia komentoja. Voit sen sijaan lisätä sellaiset, jotka haluat.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella oletusryhmää ja valitse Poista.

Huomautus   Voit saada oletusryhmän takaisin nollaamalla valintanauhan, mutta jos haluat käyttää valintanauhan mukautuksia uudelleen, viene ensin.

Sivun alkuun

Komentojen käyttäminen

Voit lisätä komentoja vain sellaiseen mukautettuun ryhmään, joka on mukautetussa tai oletusvälilehdessä. Et voi lisätä komentoja oletusryhmään. Vain mukautettuun ryhmään lisätyt komennot voidaan nimetä uudelleen. Lisätietoa oletusryhmän päivittämisestä on Oletusryhmän korvaaminen mukautetulla ryhmällä -osiossa.

Komentojen lisääminen mukautettuun ryhmään

Huomautus  Mukauta valintanauhaa -luettelossa mukautettujen välilehtien ja ryhmien nimen perässä lukee (Mukautettu), mutta (Mukautettu)-sanaa ei ole valintanauhassa.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa mukautettu ryhmä, jonne haluat lisätä komennon.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Valitse komennoista -luettelossa luettelo, josta haluat lisätä komentoja, esimerkiksi Suositut komennot tai Kaikki komennot.

  Valitse komennoista -luettelo

 3. Napsauta haluamaasi komentoa luettelossa.

 4. Valitse Lisää.

 5. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Huomautus  Voit myös nimetä komennon uudelleen ja lisätä komentoa vastaavan kuvakkeen napsauttamalla komentoa ja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen. Lisätietoja siitä, mihin kuvaketta käytetään, on saatavilla kohdassa Valintanauhassa näkyy vihreä pallo.

Sivun alkuun

Komennon poistaminen mukautetusta ryhmästä

Voit poistaa komentoja vain mukautetusta ryhmästä.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa komento, jonka haluat poistaa.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Poista.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Mukautettuun ryhmään lisätyn komennon nimeäminen uudelleen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa komento, jonka haluat nimetä uudelleen.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Nimeä uudelleen ja kirjoita sitten uusi nimi.

  Huomautus  Kun nimeät uudelleen mukautettuun ryhmään lisättyä komentoa, voit myös samalla valita komentoa vastaavan kuvakkeen.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Mukautettujen ryhmien komentojen järjestyksen muuttaminen

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelossa komento, jonka haluat siirtää.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Napsauta Siirrä ylös- tai Siirrä alas -nuolta kunnes järjestys on sellainen kuin haluat.

 3. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Valintanauhan palauttaminen

Voit palauttaa kaikki valintanauhan välilehdet tai ainoastaan valitut välilehdet alkuperäiseen tilaan. Kun palautat kaikki valintanauhan välilehdet, myös pikatyökalurivissä näkyy vain oletuskomennot.

Valintanauhan oletusasetusten palauttaminen

Tärkeää  Kun valitset Palauta kaikki mukautukset, palautat sekä valintanauhan että pikatyökalurivin oletusasetukset.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa ‑ikkunassa Palauta.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Palauta kaikki mukautukset.

Sivun alkuun

Vain valitun välilehden palauttaminen

Voit palauttaa vain oletusvälilehtien oletusasetukset.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunassa oletusvälilehti, jonka oletusasetukset haluat palauttaa.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Palauta ja sitten Palauta vain valittuna oleva valintanauhan välilehti.

Sivun alkuun

Mukautetun valintanauhan vieminen

Voit viedä valintanauhan ja pikatyökalurivin mukautuksesi tiedostoon, jonka esimerkiksi joku toinen käyttäjä voi viedä käytettäväksi toiseen tietokoneeseen.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa ‑ikkunassa Tuo/vie.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Vie kaikki mukautukset.

Sivun alkuun

Mukautetun valintanauhan tuominen

Voit tuoda mukautustiedostot korvaamaan valintanauhan ja pikatyökalurivin nykyisen asettelun. Tuomalla mukautukset tietokoneeseen voit pitää Microsoft Office -sovellukset samannäköisinä kuin työtovereillasi tai samannäköisinä eri tietokoneissa.

Tärkeää  Kun tuot valintanauhan mukautustiedoston, menetät kaikki aiemmat valintanauhan ja pikatyökalurivin mukautukset. Jos epäilet, että haluat palata nykyisiin mukautuksiin myöhemmin, vie ne ennen uusien mukautusten tuomista.

 1. Valitse Mukauta valintanauhaa ‑ikkunassa Tuo/vie.

  Huomautus   Lisätietoja Mukauta valintanauhaa -ikkunasta on Mukauta valintanauhaa -ikkunan avaaminen-osiossa.

 2. Valitse Tuo mukautustiedosto

Sivun alkuun

Käyttö: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, Groove 2010, SharePoint Designer 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli