Valinnaisen osan lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos Microsoft Office InfoPath -lomakemallissa on vain tietyille käyttäjille tarkoitettu osa, voit tehdä siitä valinnaisen osan. Valinnainen osa ei näy oletusarvon mukaan käyttäjän lomakkeessa. Käyttäjät lisäävät ja täyttävät valinnaisen osan vain tarvittaessa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Valinnaisen osan käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Valinnaisen osan lisääminen

Mukauta, jota napsauttamalla käyttäjät lisäävät valinnaisen osan vihjeteksti

Valinnaisen osan näyttäminen lomakkeessa oletusarvon mukaan

Asetteluvihjeitä

Valinnaisen osan käyttö

Voit käyttää valinnaista osaa, kun haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden täyttää lomakkeen jonkin tietyn osan. Voit esimerkiksi sisällyttää tilaraporttilomakemalliin valinnaisen Huomautukset-osan. Käyttäjät, jotka haluavat antaa lisähuomautuksia, voivat lisätä ja täyttää kyseisen valinnaisen osan. Kaikki muut voivat jättää osan piiloon.

Valinnaista osaa on käytetty huomautusten keräämiseen

Kun lisäät valinnaisen osan lomakemalliin, lomakkeeseen lisätään itse asiassa vain tyhjä säilö. Jotta osasta olisi hyötyä, sen sisälle on lisättävä muita ohjausobjekteja. Edellisessä esimerkissä valinnaisen osan sisään on lisätty Huomautukset-otsikolla varustettu RTF-ruutu.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita valinnaisen osan kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Osa    Osia käytetään toisiinsa liittyvien ohjausobjektien järjestämiseen. Osat näkyvät oletusarvon mukaan lomakemallissa. Voit vaihtoehtoisesti piilottaa osat samoin kuin valinnaisetkin osat.

Toistuva osa    Voit luoda osan, jonka käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen useita kertoja (kuten tietue tietokannassa) käyttämällä toistuvaa osaa tai jotakin muuta toistuvaa ohjausobjektia.

Vaihtoehtoryhmä    Voit lisätä osan, joka voidaan korvata toisella osalla, käyttämällä vaihtoehtoryhmää. Vaihtoehtoryhmä sisältää useita osia. Oletusarvon mukaan yksi osista näkyy lomakkeessa. Käyttäjät voivat korvata näkyvän osan toisella osalla. Käyttäjä voi lisätä vaihtoehtoryhmät lomakkeeseen myös useita kertoja.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Jos valinnaisen osan oletusasetukset ovat käytössä, käyttäjät näkevät pienen oranssin kuvakkeen jonkin vihjetekstin vieressä, kun he avaavat lomakemalliin perustuvan lomakkeen. Voit mukauttaa vihjetekstiä, kun suunnittelet lomakemallia.

Valinnaisen osan vihjeteksti

Jos käyttäjät napsauttavat kuvaketta tai vihjetekstiä, InfoPath korvaa vihjetekstin ja kuvakkeen valinnaisella osalla. Käyttäjä voi sitten kirjoittaa tietoja valinnaisen osan ohjausobjekteihin.

Käyttäjät voivat poistaa valinnaisen osan siirtämällä hiiriosoittimen osan päälle, kunnes vasempaan yläkulmaan ilmestyy oranssi pikavalikkopainike. Kun käyttäjät napsauttavat tätä painiketta, näkyviin tulee asetusten valikko osassa työskentelyä varten. Voit mukauttaa valikkokomentoja, kun suunnittelet lomakemallia.

Pikavalikon Poista huomautukset -komento

Huomautus: Jos käyttäjä poistaa valinnaisen osan sen täyttämisen jälkeen, kyseisen osan tietoja ei piiloteta, vaan ne menetetään.

Sivun alkuun

Valinnaisen osan lisääminen

Valinnaisen osan lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä valinnainen osa näyttää, kun se valitaan suunnittelutila.

Tyhjä valinnainen osa valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Valinnaiset osat on aina sidottu lomakemallin tietolähteen ryhmiin. Jokainen valinnaisen osan ohjausobjekti on sidottu kentän, joka on osa ryhmään.

Seuraavassa esimerkissä lomakemallin valinnainen Huomautukset-osa on sidottu Tietolähde-tehtäväruudun huomautukset-ryhmään.

Lomakemallin valinnaisen osan ja tietolähteen ryhmän välinen suhde

Valinnaisen osan lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Valinnainen osa.

 4. Jos haluat lisätä osaan ohjausobjekteja, vedä haluamasi ohjausobjektit Ohjausobjektit-tehtäväruudusta lomakkeen valinnaiseen osaan.

  Huomautus: Älä siirrä ohjausobjekti, joka on jo lomakemallin osaan, ellei ohjausobjektin kenttä on jo tietolähteen ryhmään osassa. Muussa tapauksessa ohjausobjektin sidonta voivat katkaista.

 5. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti sen yläpuolelle.

Valinnaisen osan lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä valinnaisen osan vetämällä Tietolähde -tehtäväruudun ryhmän lomakemallin tai lisäämällä osan ohjausobjektit -tehtäväruudun avulla kuvatulla tavalla seuraavasti:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Valinnainen osa.

 4. Valitse Valinnaisen osan sidonta -valintaikkunassa ryhmä, johon haluat tallentaa valinnaisen osan tiedot, ja valitse sitten OK.

 5. Lisää ohjausobjekteja osaan ja sido ne sitten asianmukaisiin kenttiin tietolähteessä.

Sivun alkuun

Sellaisen vihjetekstin mukauttaminen, jota napsauttamalla käyttäjät voivat lisätä valinnaisen osan

Kun lisäät valinnaisen osan lomakemalliin, "Lisää napsauttamalla tätä" -vihjeteksti näkyy lomakkeessa. Näin käyttäjille ilmoitetaan, että he voivat lisätä valinnaisen osan. Voit mukauttaa tekstiä seuraavasti:

 1. Kaksoisnapsauta valinnaista osaa.

 2. Valitse Tiedot-välilehti.

 3. Valitse Näytä lisäyspainike ja vihjeteksti -valintaruutu ja korvaa sitten ruudussa oleva oletusteksti omalla tekstilläsi.

Sivun alkuun

Valinnaisen osan näyttäminen lomakkeessa oletusarvon mukaan

Oletusarvon mukaan valinnaiset osat ovat piilossa, kun käyttäjät avaavat lomakkeen. Voit halutessasi näyttää valinnaisen osan. Tällöin InfoPath piilottaa "Lisää napsauttamalla tätä" -vihjetekstin, koska valinnainen osa on jo näkyvissä lomakkeessa.

 1. Kaksoisnapsauta valinnaista osaa.

 2. Valitse Tiedot-välilehti.

 3. Valitse Oletusasetukset-kohdasta Lisää osa lomakkeeseen oletusarvoisesti.

 4. Valitse Salli käyttäjien poistaa osa -valintaruutu.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Ennen kuin lisäät ohjausobjektit lomakemallin valinnaiseen osaan, suunnittele kyseisten ohjausobjektien järjestys. Voit lisätä tekstikehyksiä ja muita ohjausobjekteja vetämällä ne mihin tahansa kohtaan valinnaisessa osassa. Jos haluat vaikuttaa enemmän asetteluun, voit lisätä valinnaiseen osaan asettelutaulukko ja lisätä sitten selitteitä ja ohjausobjekteja yksittäisiin soluihin, jotta ne tasautuvat kauniisti. Seuraavassa kuvassa selitteet ja ohjausobjektit on järjestetty valinnaisessa osassa käyttämällä asettelutaulukkoa, jossa on neljä riviä ja kaksi saraketta.

Asettelutaulukkoa käytetään ohjausobjektien järjestämiseen valinnaisessa osassa

Asettelutaulukoiden käytön lisäksi voit tehdä seuraavasti:

 • Voit muuttaa kokoa useita osia kerralla valitsemalla osissa, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT + ENTER, napsauttamalla koko -välilehti ja tee tarvittavat muutokset.

 • Voit muuttaa reunan tai osan värin, valitse Muotoile -valikosta lomakemallin, Reunatja sävytys, Reunat -välilehti ja tee tarvittavat muutokset.

 • Ohjausobjektien osassa ulkoasun varsinaista tekstiä näkyviin napsauttamalla Näytä -valikon Mallitiedot . Näin voit käsityksen siitä, miltä lomakemalliin perustuvan lomakkeen näyttää, kun käyttäjä täyttää sen.

 • Osan ja otsikot vasemmalla puolella ohjausobjektien ohjausobjektit sisällä olevan tekstin toisinaan olla hieman eri linjassa. Voit tasata ne nopeasti, kaksoisnapsauta ohjausobjektia, valitse Tasaakoko -välilehti ja valitse sitten Käytä. Jos selite ja ohjausobjekti ovat asettelutaulukon eri soluissa, selitteen sisältävää solua hiiren kakkospainikkeella, valitse Taulukon ominaisuudet , valitse pikavalikosta ja Valitse Pystytasaussolu -välilehden .

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×