Uudet ominaisuudet Microsoft Office Excel 2007:ssä

Excel 2007 -ohjeaiheen Mitä uutta -otsikkonauha

Microsoft Office Excel 2007 sisältää uuden käyttöliittymän, jonka tehokkailla työkaluilla ja toiminnoilla voit analysoida, jakaa ja hallita tietoja helposti.

Tässä artikkelissa

Käyttöliittymä

Enemmän rivejä ja sarakkeita sekä muita uusia rajoja

Office-teemat ja Excel-tyylit

Monipuolinen ehdollinen muotoilu

Helppo kaavojen kirjoittaminen

Uudet OLAP-kaavat ja datakuutiofunktiot

Parannettu lajittelu ja suodatus

Excel-taulukoiden laajennukset

Kaavioiden uusi ulkoasu

Jaetut kaaviot

Helppokäyttöiset pivot-taulukot

Nopea yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

Uudet tiedostomuodot

Parannettu tulostus

Uusia tapoja jakaa työt

Lisää malleja helposti käytettävissä

Käyttöliittymä

Uusi käyttöliittymä helpottaa Microsoft Office Excelin käyttämistä. Komennot ja toiminnot, jotka aiemmin olivat piilossa valikoissa ja työkaluriveillä, ovat nyt helposti nähtävissä tehtäväkohtaisissa välilehdissä, jotka sisältävät komennoista ja toiminnoista muodostuvia loogisia ryhmiä. Monet valintaikkunat on korvattu avattavilla valikoimilla, joissa käytettävissä olevat valinnat näkyvät, ja kuvaavat työkaluvihjeet tai esikatselut helpottavat oikean vaihtoehdon valitsemista.

Suoritatpa mitä tahansa toimia uuden käyttöliittymän avulla, kuten tietojen muotoilemista tai analysoimista, Excelissä on parhaiten tehtävän suorittamiseen sopivat työkalut.

Sivun alkuun

Enemmän rivejä ja sarakkeita sekä muita uusia rajoja

Suurien tietomäärien käsittelemistä varten Office Excel 2007 -laskentataulukossa voi olla yli miljoona riviä ja 16 000 saraketta. Office Excel 2007 -ohjelman ruudukko käsittää nyt 1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta, mikä merkitsee, että rivejä voi olla 1 500 % ja sarakkeita voi olla 6 300 % enemmän kuin Microsoft Office Excel 2003:ssa. Lisätietona mainittakoon myös se, että viimeinen sarake on nyt XFD eikä IV.

Aiemman 4 000 muotoilutavan sijasta voit nyt käyttää rajoittamatonta määrää samassa työkirjassa, ja 8 000 solukohtaisen soluviittauksen sijasta viittauksien määrää rajoittaa vain käytettävissä oleva muisti.

Excelin suorituskyky on nyt entistä parempi, koska muistinhallinta sallii nyt Microsoft Office Excel 2003:n 1 Gt:n sijasta Office Excel 2007 -ohjelman käyttävän 2 Gt:n muistia.

Myös paljon kaavoja sisältävien laskentataulukoiden laskeminen tapahtuu nopeammin, koska Office Excel 2007 tukee useiden prosessorien ja monisäikeisten piirisarjojen käyttämistä.

Office Excel 2007 tukee myös jopa 16 miljoonaa väriä.

Sivun alkuun

Office-teemat ja Excel-tyylit

Voit nopeasti muotoilla Office Excel 2007 -laskentataulukon tiedot ottamalla käyttöön teeman ja käyttämällä tiettyä tyyliä. Teemat on mahdollista jakaa muiden 2007 Office -versio -sovellusten, kuten Microsoft Office Wordin ja Microsoft Office PowerPointin, kanssa, mutta tyylit on tarkoitettu Excel-kohtaisten kohteiden, kuten Excel-taulukoiden, kaavioiden, pivot-taulukoiden ja muotojen, ulkoasun muuttamiseen.

Teeman käyttäminen     Teema on valmiiksi määritetty joukko värejä, fontteja, viivoja ja täytön tehosteita, joita voidaan käyttää koko työkirjassa tai tietyissä kohteissa, kuten kaavioissa ja taulukoissa. Niiden avulla voit luoda näyttäviä asiakirjoja. Yritykselläsi voi olla oma yrityskohtainen teema, jota voit käyttää, tai voit valita jonkin käytettävissä olevista valmiista teemoista. Voit myös helposti luoda oman, yhdenmukaisen ja ammattitason ulkoasun sisältävän teeman, joita voit käyttää Excel-työkirjoissasi ja muissa 2007 Office -versio -tiedostoissa. Kun luot teeman, voit vaihtaa värin, fontin ja täytön tehosteet erikseen niin, että voit tehdä muutoksia mihin tahansa tai kaikkiin näihin osiin.

Tyylien käyttäminen     Tyyli on valmis teemaan perustuva muoto, jota käyttämällä voit muuttaa Excelin taulukoiden, kaavioiden, pivot-taulukoiden ja muotojen ulkoasua. Jos valmiit tyylit eivät riitä tarpeisiisi, voit mukauttaa tyyliä. Voit käyttää kaavioissa mitä tahansa monista valmiista tyyleistä, mutta et voi luoda omaa kaaviotyyliä.

Kuten Excel 2003:ssa, voit solutyylejä käyttämällä muotoilla valitsemasi solut, mutta voit nyt nopeasti ottaa käyttöön valmiin solutyylin. Useimmat solutyylit eivät perustu työkirjassa käytössä olevaan teemaan, ja voit helposti luoda omia solutyylejä.

Sivun alkuun

Monipuolinen ehdollinen muotoilu

Voit ehdollisia muotoiluja käyttämällä lisätä visuaalisia tehosteita 2007 Office -versio -laskentataulukon tietoihin sekä analyysi- että esitystarkoituksia varten. Poikkeamien ja tärkeiden tietojen havaitsemisen helpottamiseksi voit toteuttaa ja hallita useita ehdollisia muotoilusääntöjä, jotka muotoilevat ehtoja vastaavat tiedot liukuväreillä, tietopalkeilla ja kuvakejoukoilla. Ehdollisten muotoilujen käyttäminen on helppoa. Muutamalla napsautuksella saat näkyviin tietojen väliset suhteet, joita voit käyttää analyyseissa.

Sivun alkuun

Helppo kaavojen kirjoittaminen

Seuraavien parannusten ansiosta kaavojen kirjoittaminen Office Excel 2007 -ohjelmassa on paljon helpompaa.

Kokoaan muuttava kaavarivi     Kaavarivin koko muuttuu automaattisesti sen mukaan, paljonko tilaa kaavat tarvitsevat, jolloin monimutkaiset kaavat eivät peitä laskentataulukon tietoja. Voi myös kirjoittaa pidempiä kaavoja ja käyttää sisäkkäisiä osia useammalla tasolla kuin Excelin aikaisemmissa versioissa.

Funktioiden automaattinen täydennys     Funktion automaattista täydennystä käyttämällä voit nopeasti kirjoittaa kaavojen syntaksin oikein. Pystyt kirjoittamaan kaavat heti oikein, koska löydät helposti tarvitsemasi funktiot ja käytettävissäsi ovat kaavan argumenttien käyttämistä koskevat ohjeet.

Jäsennetyt viittaukset     Soluviittausten (kuten A1 ja R1C1) lisäksi Office Excel 2007 tukee jäsennettyjä viittauksia, joita käyttämällä voit kaavassa viitata nimettyihin alueisiin ja taulukoihin.

Nimettyjen alueiden helppo käyttäminen    Office Excel 2007 -ohjelman nimenhallintaa käyttämällä nimettyjen alueiden järjestäminen, päivittäminen ja hallitseminen on helppoa. Näin kuka tahansa, joka käyttää laskentataulukkoa, voi tulkita sen kaavoja ja tietoja.

Sivun alkuun

Uudet OLAP-kaavat ja datakuutiofunktiot

Kun käytät moniulotteisia tietokantoja (kuten SQL Server Analysis Services -palveluita) Office Excel 2007 -ohjelmassa, voit OLAP-kaavoja käyttämällä koota monimutkaisia, vapaamuotoisia, OLAP-tietosidonnaisia raportteja. OLAP-tiedot (joukot ja arvot) voidaan hakea Analysis Services -palveluista uusia datakuutiofunktioita käyttämällä ja näyttää solussa. OLAP-kaavoja voidaan luoda, kun muunnat pivot-taulukkokaavoja solukaavoiksi tai kun käytät datakuutiofunktioiden argumenttien automaattista täydennystä kaavoja kirjoittaessasi.

Sivun alkuun

Parannettu lajittelu ja suodatus

Voit etsiä tarvitsemasi vastaukset järjestämällä nopeasti Office Excel 2007 -laskentataulukon tiedot laajennettuja suodatus- ja lajittelutoimintoja käyttämällä. Voit esimerkiksi nyt lajitella tiedot värin mukaan ja yli kolmea (jopa 64:ää) tasoa käyttämällä. Voit myös suodattaa tiedot värien tai päivämäärien mukaan, näyttää yli 1 000 kohdetta pikasuodatuksen avattavassa luettelossa, valita useita suodatettavia kohteita ja suodattaa pivot-taulukon tietoja.

Sivun alkuun

Excel-taulukoiden laajennukset

Voit Office Excel 2007 -ohjelman uutta käyttöliittymää käyttämällä järjestää laskentataulukon tiedot luomalla nopeasti Excel-taulukon (Excel 2003:ssa Excel-luettelo) ja muotoilemalla sekä laajentamalla sitä. Näin tietojen käsitteleminen on paljon helpompaa. Taulukoiden uudet ja parannetut toiminnot sisältävät seuraavia ominaisuuksia.

Taulukon otsikkorivit     Taulukon otsikkorivit voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Kun taulukon otsikot ovat näkyvissä, ne näkyvät aina yhdessä taulukon sarakkeissa olevien tietojen kanssa korvaamalla laskentataulukon otsikon, kun siirryt paikasta toiseen pitkässä taulukossa.

Lasketut sarakkeet     Laskettu sarake sisältää yhden kaavan, joka muuttuu kullakin rivillä. Se laajenee automaattisesti taulukkoon lisättäville riveille, eli Excel laajentaa kaavan välittömästi noille riveille. Sinun tarvitsee kirjoittaa kaava vain kerran. Täyttö- tai Kopioi-komentoa ei tarvitse käyttää.

Automaattinen pikasuodatus     Pikasuodatus on oletusarvon mukaan käytössä. Sen avulla taulukon tietojen lajitteleminen ja suodattaminen on tehokasta.

Jäsennetyt viittaukset     Voit jäsennetyissä viittauksissa käyttää kaavoissa taulukon sarakeotsikoiden nimiä soluviittausten (kuten A1 tai R1C1) sijasta.

Summarivit     Voit nyt käyttää summariveillä mukautettuja kaavoja ja otsikoita.

Taulukkotyylit     Taulukkotyylejä käyttämällä voit nopeasti lisätä taulukkoon laadukkaita, ammattitason vaatimukset täyttäviä muotoiluja. Jos taulukossa on käytössä vaihtoehtoisia rivityylejä, Excel säilyttää vaihtoehtoiset tyylisäännöt myös silloin, kun käyttäjä suorittaa sellaisia toimintoja, jotka aiemmin ovat sotkeneet asettelun, kuten suodattaa tai piilottaa rivejä tai järjestää rivejä ja sarakkeita uudelleen.

Sivun alkuun

Kaavioiden uusi ulkoasu

Office Excel 2007 -ohjelman uusilla kaaviotyökaluilla voit helposti luoda ammattitason vaatimukset täyttäviä kaavioita, jotka välittävät tiedot tehokkaasti. Työkirjassa käytössä olevaan teemaan perustuva kaavioiden uusi, nykyaikainen ulkoasu sisältää erikoistehosteita, kuten kolmiulotteisuuden, läpinäkyvyyden ja pehmeät varjostukset.

Uuden käyttöliittymän ansiosta käytettävissä olevien kaaviolajien selaaminen on helppoa, joten voit luoda juuri oikean kaavion tietoja varten. Käytettävissä on paljon valmiita kaaviolajeja ja asetteluita, joiden avulla voit nopeasti ottaa käyttöön näyttävän muotoilun ja lisätä haluamasi yksityiskohdat kaavioon.

Kaavion osien valitsimet     Sen lisäksi, että voit nopeasti valita asettelun ja muotoilun, uuden käyttöliittymän avulla voit nopeasti muuttaa kaavion kaikkia osia siten, että ne näyttävät tiedot parhaiten. Voit lisätä ja poistaa otsikoita, selitteitä, arvopisteiden otsikoita, trendiviivoja ja muita kaavion osia muutamalla napsautuksella.

Nykyaikainen ulkoasu OfficeArt-muodoilla     Koska Office Excel 2007 piirtää kaaviot OfficeArt-toiminnolla, melkein kaikki, mitä voit tehdä OfficeArt-muodoille, on tehtävissä myös kaaviolle ja sen osille. Voit esimerkiksi tuoda osan paremmin esille lisäämällä pehmeän varjotehosteen tai viistetehosteen tai läpinäkyvyyttä käyttämällä tuoda näkyviin osia, jotka ovat osittain muiden osien takana. Voit myös käyttää realistisia kolmiulotteisia tehosteita.

Selkeät viivat ja fontit     Kaavioiden viivoissa on mahdollisimman vähän vääristymiä, jolloin ne näkyvät vähemmän rosoisina, ja ClearType-fonttien ansiosta tekstin luettavuus on parempi.

Entistä enemmän värejä     Valmiiden teemojen värien valitseminen ja niiden voimakkuuden muuttaminen on helppoa. Voit myös hallita värejä paremmin valitsemalla haluamasi värit Värit-valintaikkunan yli 16 miljoonan värin joukosta.

Kaaviomallit     Suosikkikaavioiden tallentaminen kaaviomallina on aiempaa helpompaa uuden käyttöliittymän ansiosta.

Sivun alkuun

Jaetut kaaviot

Excel-kaavioiden käyttäminen muissa ohjelmissa     Voit jakaa 2007 Office -versio -kaavioita Excelin, Wordin ja PowerPointin välillä. Microsoft Graphin sisältämien kaaviotoimintojen sijasta Word ja PowerPoint käyttävät nyt Excelin tehokkaita kaaviotoimintoja. Koska Excel-laskentataulukkoa käytetään Wordin ja PowerPointin kaavioiden tietotaulukkona, Excelin tehokkaat toiminnot, kuten kaavojen käyttäminen, suodattaminen ja lajitteleminen, ovat käytettävissä jaetuissa kaavioissa. Lisäksi kaavioiden tiedot voidaan pitää ajan tasalla yhdistämällä kaaviot ulkoisiin tietolähteisiin, kuten Microsoft SQL Server- ja Analysis Services (OLAP) -palvelimiin. Kaavion käyttämät tiedot sisältävä Excel-laskentataulukko voidaan tallentaa Word-asiakirjaan tai PowerPoint-esitykseen tai erilliseen tiedostoon, jolloin tiedostojen koko on pienempi.

Kaavojen kopioiminen toisiin ohjelmiin    Kaaviota voi helposti kopioida ja liittää asiakirjojen välillä tai ohjelmasta toiseen. Kun kopioit kaavion Excelistä Wordiin tai PowerPointiin, kaavio muuttuu automaattisesti Word-asiakirjan tai PowerPoint-esityksen edellyttämään muotoon, mutta voit myös säilyttää Excel-kaaviomuodon. Excel-laskentataulukon tiedot voidaan upottaa Word-asiakirjaan tai PowerPoint-esitykseen, mutta voit myös jättää ne Excel-lähdetiedostoon.

Kaavioiden animoiminen PowerPointissa     Voit tuoda Excel-pohjaisen kaavion tiedot aiempaa helpommin esille PowerPointissa animaatiota käyttämällä. Voit käyttää animaatiota koko kaaviossa tai vain otsikkoteksteissä ja luokka-akselin otsikoissa. Kun käytät pylväskaaviota, voit esittää tietyt asiat havainnollisesti käyttämällä animaatiota yksittäisissä pylväissä.

Sivun alkuun

Helppokäyttöiset pivot-taulukot

Office Excel 2007 -ohjelman pivot-taulukkojen käyttäminen on paljon helpompaa kuin Excelin aiemmissa versioissa. Uutta pivot-taulukon käyttöliittymää käyttämällä haluamiesi yhteenvetojen saaminen lähdetiedoista on mahdollista vain muutamalla napsautuksella. Sinun ei enää tarvitse vetää tietoja pudotusalueille, mikä ei aina ole helppoa. Voit sen sijaan yksinkertaisesti valita ne kentät, jotka haluat nähdä uudessa pivot-taulukon kenttäluettelossa.

Kun olet luonut pivot-taulukon, voit monia muita uusia tai parannettuja toimintoja käyttämällä tehdä yhteenvetoja tai analysoida ja muotoilla pivot-taulukon tietoja.

Kumoa-toiminnon käyttäminen pivot-taulukoissa     Voit nyt kumota lähes kaikki toiminnot, joita käytät pivot-taulukkoa luodessasi tai järjestäessäsi.

Plus- ja miinussiirtymismerkit     Näitä merkkejä käyttämällä Excel ilmaisee, voitko näyttää enemmän tai vähemmän tietoja laajentamalla tai tiivistämällä pivot-taulukon osia.

Lajitteleminen ja suodattaminen     Lajitteleminen tapahtuu yksinkertaisesti valitsemalla sarakkeesta se kohde, jonka mukaan haluat lajitella, ja käyttämällä sitten lajittelupainikkeita. Voit suodattaa tietoja käyttämällä pivot-taulukkosuodattimia, kuten päivämääräsuodattimia, otsikkosuodattimia, arvosuodattamia ja manuaalisia suodattimia.

Ehdollinen muotoilu     Voit määrittää ehdollisen muotoilun Office Excel 2007 -pivot-taulukossa solun tai solujen leikkauskohdan mukaan.

Pivot-taulukkotyyli ja -asettelu     Excelin taulukkojen ja kaavioiden tapaan voit nopeasti ottaa käyttöön valmiin tai mukautetun tyylin pivot-taulukossa. Lisäksi pivot-taulukon asettelun muuttaminen on helppoa uuden käyttöliittymän ansiosta.

Pivot-kaaviot     Pivot-taulukoiden tapaan pivot-kaavioiden luominen on helppoa uuden käyttöliittymän ansiosta. Kaikki parannetut suodatusominaisuudet ovat käytettävissä myös pivot-kaavioissa. Kun luot pivot-kaavion, käytettävissäsi ovat erityiset pivot-kaaviotyökalut ja pikavalikot, joiden avulla voit analysoida kaavion tietoja. Voit myös muuttaa kaavion tai sen osien asettelua, tyyliä ja muotoilua samalla tavalla kuin tavallisessa kaaviossa. Office Excel 2007 säilyttää kaavion muotoilun, kun teet muutoksia pivot-kaavioon, mikä on selvä parannus Excelin aiempiin versioihin.

Sivun alkuun

Nopea yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

Kun käytät Office Excel 2007 -ohjelmaa, sinun ei enää tarvitse tietää yrityksen tietolähteiden palvelimien tai tietokantojen nimiä. Voit sen sijaan pikakäynnistystä käyttämällä valita haluamasi tietolähteen järjestelmänvalvojan tai työryhmän IT-asiantuntijan valmistamasta luettelosta. Excelin yhteyksienhallinnassa voit tarkastella kaikkia työkirjan yhteyksiä, ja se helpottaa yhteyksien uudelleenkäyttämistä tai yhteyden korvaamista toisella yhteydellä.

Sivun alkuun

Uudet tiedostomuodot

XML-pohjainen tiedostomuoto     Microsoft on 2007 Microsoft Office System -ohjelmassa ottanut käyttöön uudet Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostomuodot, joita kutsutaan Officen avoimiksi XML-muodoiksi. Nämä uudet tiedostomuodot helpottavat yhteyksien luomista ulkoisiin tietolähteisiin. Lisäksi tiedostojen koko on pienempi ja tietojen palauttaminen on tehokkaampaa. Office Excel 2007 -työkirjan oletustiedostomuoto on Office Excel 2007 -ohjelman XML-pohjainen tiedostomuoto (.xlsx). Muut käytettävissä olevat XML-pohjaiset muodot ovat Office Excel 2007 -ohjelman XML-pohjainen, makroja käyttävä tiedostomuoto (.xlsm), Office Excel 2007 -ohjelman tiedostomuoto Excel-malleja varten (.xlix) ja Office Excel 2007 -ohjelman makroja käyttävä tiedostomuoto Excel-malleja varten (.xltm).

Office Excel 2007:n binaaritiedostomuoto     Uusien XML-pohjaisten tiedostomuotojen lisäksi Office Excel 2007 sisältää pakatun binaariversion suuria ja monimutkaisia työkirjoja varten. Tätä tiedostomuotoa, Office Excel 2007 -ohjelman binaaritiedostomuotoa (tai BIFF12) (.xls) voidaan käyttää, kun tarvitaan optimaalista suorituskykyä ja aiempien versioiden kanssa yhteensopivia työkirjoja.

Yhteensopivuus Excelin aiempien versioiden kanssa     Voit tarkistaa, sisältääkö Office Excel 2007 -työkirja ominaisuuksia tai muotoiluja, jotka eivät ole yhteensopivia Excelin aiempien versioiden kanssa, ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa olisi mahdollisimman hyvä. Voit asentaa Excelin aiempiin versioihin päivityksiä ja muuntimia, jotka helpottavat Office Excel 2007 -työkirjan avaamista, jolloin voit muokata sitä, tallentaa sen ja avata sen uudelleen Office Excel 2007 -ohjelmassa menettämättä Office Excel 2007 -kohtaisia toimintoja tai ominaisuuksia.

Sivun alkuun

Parannettu tulostus

Asettelunäkymä    Normaali-näkymän ja Sivunvaihtojen esikatselu -näkymän lisäksi Office Excel 2007 sisältää Asettelu-näkymän. Tätä näkymää käyttämällä voit luoda työkirjan ja seurata samalla, miltä se näyttäisi tulostettuna. Tässä näkymässä voit käsitellä sivun ylä- ja alatunnisteita sekä reunuksia suoraan laskentataulukossa. Voit sijoittaa objekteja, kuten kaavioita tai muotoja, täsmälleen haluamiisi paikkoihin. Käytettävissäsi ovat myös kaikki uuden käyttöliittymän Sivun asettelu -välilehden sivun asetusvalinnat, ja voit määrittää nopeasti haluamasi asetukset, kuten sivun tulostussuunnan. On helppo nähdä, mitä kullekin sivulle tulostuu. Tämän ansiosta sivujen tulostusyrityksiä tarvitaan vähemmän ja voit tarkistaa, että kaikki tiedot näkyvät sivuilla.

Tallentaminen PDF- ja XPS-muotoon    Voit tallentaa 2007 Microsoft Office System -ohjelmassa luodun PDF- tai XPS-tiedoston vasta, kun olet asentanut tarvittavan apuohjelman. Lisätietoja on kohdassa Muiden tiedostomuotojen, kuten PDF:n ja XPS:n, tuen ottaminen käyttöön.

Sivun alkuun

Uusia tapoja jakaa työt

Työn jakaminen Excel-palveluita käyttämällä     Jos käytettävissäsi on Excel Services, voit sen avulla jakaa Office Excel 2007 -laskentataulukon tiedot muiden käyttäjien, kuten esimiesten ja organisaation muiden asianosaisten, kanssa. Voit tallentaa Office Excel 2007 -työkirjan Excel Services -palvelimeen ja määrittää, mitä laskentataulukon tietoja haluat näyttää muille käyttäjille. Muut käyttäjät voivat sitten selainMicrosoft Office Excel Web Access -toimintoa käyttämällä tarkastella, analysoida, tulostaa ja poimia laskentataulukon tietoja. He voivat myös luoda staattisen tilannekuvan tiedoista säännöllisin väliajoin tai tarvittaessa. Office Excel Web Access -toimintoa käyttämällä on helppo suorittaa erilaisia toimintoja, kuten selata, suodattaa, lajitella ja tarkastella kaavioita sekä hakea tietoja pivot-taulukoista. Muodostamalla yhteyden Excel Web Access -Web-osan ja muiden Web-osien välille voit myös näyttää tietoja vaihtoehtoisilla tavoilla. Jos Excel Web Access -käyttäjillä on tarvittavat käyttöoikeudet, he voivat avata työkirjan Office Excel 2007 -ohjelmassa ja sen kaikkia toimintoja käyttämällä analysoida sekä käsitellä tietoja omassa tietokoneessaan, jos Excel on asennettuna.

Työkirjojen jakaminen tätä menetelmää käyttämällä varmistaa, että tiedoista on muiden käytettävissä yksi versio yhdessä sijainnissa, jossa voit pitää tiedot ajan tasalla. Jos haluat, että muut käyttäjät, kuten työryhmän jäsenet, antavat sinulle kommentteja ja päivittävät tietoja, voit jakaa työkirjan samalla tavalla kuin Excelin aiemmissa versioissa. Voit näin kerätä tarvittavat tiedot, ennen kuin tallennat työkirjan Excel Services -palvelimeen.

Tiedostojenhallintapalvelimen käyttäminen     Yhdistämällä Excel Services tiedostojenhallintapalvelimeen voidaan luoda uusia Excel-raportteja ja työkirjan laskennan työnkulkuja, kuten solukohtaisia ilmoituksia ja monimutkaisiin Excel-laskutoimituksiin perustuvia työnkulkuja, koskeva hyväksymisprosessi. Tiedostojenhallintapalvelinta käyttämällä voit myös ajoittaa monimutkaisen työkirjamallin uudelleenlaskennan tapahtumaan yöllä.

Sivun alkuun

Lisää malleja helposti käytettävissä

Voit käyttää Office Excel 2007 -työkirjan pohjana erilaisia Exceliin valmiiksi asennettuja malleja tai voit etsiä ja ladata malleja nopeasti Microsoft Office Online -sivustosta.

Sivun alkuun

Käyttö: Excel 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli