Uudet ominaisuudet Microsoft Office Excel 2007:ssä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Mietitkö, mihin versioon kannattaisi päivittää? Excel 2010:ssä on joitakin keskeisiä parannuksia Excel 2007:ään verrattuna. Näitä ovat esimerkiksi funktioihin ja Pivot-taulukkoihin liittyvät parannukset sekä uudet tietojen visualisointiominaisuudet, kuten osittajat ja sparkline-kaaviot.
Kokeile Office 365:tä!

Excel 2007 -ohjeaiheen Mitä uutta -otsikkonauha

Microsoft Office Excel 2007:ssä on uusi käyttöliittymä, jonka tehokkailla työkaluilla ja toiminnoilla voit helposti analysoida, jakaa ja hallita tietoja.

Sisältö

Käyttöä sujuvoittava käyttöliittymä

Enemmän rivejä, sarakkeita ja muuta tietoa

Office-teemat ja Excel-tyylit

Monipuolinen ehdollinen muotoilu

Helppo kaavojen kirjoittaminen

Uudet OLAP-kaavat ja datakuutiotoiminnot

Entistä monipuolisempi lajittelu ja suodatus

Excel-taulukoiden parannukset

Kaavioiden uusi ulkoasu

Jaetut kaaviot

Helppokäyttöiset Pivot-taulukot

Nopea yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

Uudet tiedostomuodot

Parannettu tulostus

Uusia tapoja jakaa työt

Lisää malleja helposti käytettävissä

Käyttöä sujuvoittava käyttöliittymä

Uusi käyttöliittymä helpottaa Microsoft Office Excelin käyttämistä. Komennot ja toiminnot, jotka aiemmin olivat piilossa valikoissa ja työkaluriveillä, ovat nyt helposti nähtävissä tehtäväkohtaisissa välilehdissä, jotka sisältävät komennoista ja toiminnoista muodostuvia loogisia ryhmiä. Monet valintaikkunat on korvattu avattavilla valikoimilla, joissa käytettävissä olevat valinnat näkyvät, ja kuvaavat työkaluvihjeet tai esikatselut helpottavat oikean vaihtoehdon valitsemista.

Suoritatpa mitä tahansa toimia uuden käyttöliittymän avulla, kuten tietojen muotoilemista tai analysoimista, Excelissä on parhaiten tehtävän suorittamiseen sopivat työkalut.

Sivun alkuun

Enemmän rivejä, sarakkeita ja muuta tietoa

Jotta voit käsitellä myös suuria tietomääriä, Office Excel 2007 -laskentataulukossa voi nyt olla yli miljoona riviä ja 16 000 saraketta. Office Excel 2007:n ruudukko käsittää nyt 1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta, mikä tarkoittaa, että käytettävissä on 1 500 prosenttia enemmän rivejä ja 6 300 prosenttia enemmän sarakkeita kuin Microsoft Office Excel 2003:ssa. Viimeisenä sarakkeena on nyt XFD eikä IV.

Aiemman 4 000 muotoilutavan sijasta voit nyt käyttää rajoittamatonta määrää samassa työkirjassa, ja 8 000 solukohtaisen soluviittauksen sijasta viittauksien määrää rajoittaa vain käytettävissä oleva muisti.

Excelin suorituskyky on nyt entistä parempi tehostetun muistinhallinnan ansiosta. Muistin määrä on kasvanut Microsoft Office Excel 2003:n 1 gigatavusta Office Excel 2007:n 2 gigatavuun.

Myös paljon kaavoja sisältävien laskentataulukoiden laskutoimitukset toteutetaan nopeammin, koska Office Excel 2007 tukee useiden suorittimien ja monisäikeisten piirisarjojen käyttämistä.

Office Excel 2007 tukee myös jopa 16:ta miljoonaa väriä.

Sivun alkuun

Office-teemat ja Excel-tyylit

Voit nopeasti muotoilla Office Excel 2007 -laskentataulukon tiedot ottamalla käyttöön teeman ja käyttämällä tiettyä tyyliä. Sama teema on jaettavissa myös muiden 2007 Office -versio -sovellusten, kuten Microsoft Office Wordin ja Microsoft Office PowerPointin, käyttöön. Tyyleillä taas muotoillaan Excel-kohtaista aineistoa, kuten Excelin taulukoita, kaavioita, Pivot-taulukoita ja muotoja.

Teeman käyttäminen     Teema on valmiiksi määritetty joukko värejä, fontteja, viivoja ja täytön tehosteita, joita voidaan käyttää koko työkirjassa tai tietyissä kohteissa, kuten kaavioissa ja taulukoissa. Niiden avulla voit luoda näyttäviä asiakirjoja. Voit esimerkiksi käyttää yrityskohtaista teemaa tai valita jonkin Excelissä käytettävissä olevista valmiista teemoista. Voit myös helposti luoda oman, kaikissa Excel-työkirjoissasi ja muissa 2007 Office -version tiedostoissa käytettävän teeman ja siten varmistaa tiedostojen yhdenmukaisen ja ammattimaisen ulkoasun. Kun luot teeman, voit vaihtaa väriä, fonttia tai täytön tehosteita tai niitä kaikkia.

Tyylien käyttäminen     Tyyli on ennalta määritetty teemaan perustuva muotoilu, jota käyttämällä voit muuttaa Excelin taulukoiden, kaavioiden, Pivot-taulukoiden ja muotojen ulkoasua. Jos et löydä valmiista tyyleistä haluamaasi, voit mukauttaa tyyliä. Kaavioissa voit käyttää mitä tahansa monista valmiista tyyleistä, mutta et voi luoda omaa kaaviotyyliä.

Kuten Excel 2003:ssa, voit solutyylejä käyttämällä muotoilla valitsemasi solut, mutta voit nyt nopeasti ottaa käyttöön valmiin solutyylin. Useimmat solutyylit eivät perustu työkirjassa käytössä olevaan teemaan, ja voit helposti luoda omia solutyylejä.

Sivun alkuun

Monipuolinen ehdollinen muotoilu

Ehdollisen muotoilun avulla voit lisätä 2007 Office -version laskentataulukoihin visuaalisia tehosteita sekä analysointi- että esitystarkoituksessa. Voit korostaa taulukossa poikkeamia ja tärkeitä tietoja ottamalla käyttöön ja hallinnoimalla useita ehdollisen muotoilun sääntöjä ja määrittämällä, että ehtoja vastaavat tiedot merkitään liukuväreillä, tietopalkeilla tai kuvakejoukoilla. Ehdollisen muotoilun käyttäminen on helppoa. Muutamalla napsautuksella saat näkyviin tietojen välisiä suhteita, joita voit sitten hyödyntää tietojen analysoinnissa.

Sivun alkuun

Helppo kaavojen kirjoittaminen

Seuraavien parannusten ansiosta kaavojen kirjoittaminen on Office Excel 2007:ssä paljon helpompaa kuin ennen.

Kokoaan muuttava kaavarivi     Kaavarivin koko muuttuu automaattisesti kaavan pituuden mukaan, joten monimutkaisetkaan kaavat eivät peitä laskentataulukon tietoja. Voi myös kirjoittaa pidempiä kaavoja ja käyttää sisäkkäisiä osia useammalla tasolla kuin Excelin aiemmissa versioissa.

Funktioiden automaattinen täydennys     Kun kirjoitat kaavaa, funktion automaattinen täydennys nopeuttaa työtä ja varmistaa, että kaavan syntaksiin ei tule virheitä. Pystyt kirjoittamaan kaavat heti oikein, koska löydät helposti tarvitsemasi funktiot ja saat näkyviin kaavan argumenttien käyttämistä koskevat ohjeet.

Jäsennetyt viittaukset     Soluviittausten (kuten A1 ja R1C1) lisäksi Office Excel 2007 tukee jäsennettyjä viittauksia, joita käyttämällä voit kaavassa viitata nimettyihin alueisiin ja taulukoihin.

Nimettyjen alueiden helppo käyttäminen   Office Excel 2007:n nimienhallintaa käyttämällä voit keskitetysti järjestää, päivittää ja hallinnoida nimettyjä alueita. Näin kuka tahansa, joka käyttää laskentataulukkoa, voi tulkita sen kaavoja ja tietoja.

Sivun alkuun

Uudet OLAP-kaavat ja datakuutiotoiminnot

Kun käytät moniulotteisia tietokantoja (kuten SQL Server Analysis Services -palveluita) Office Excel 2007:ssä, voit OLAP-kaavojen avulla koota monimutkaisia, vapaamuotoisia, OLAP-tietosidonnaisia raportteja. OLAP-tiedot (joukot ja arvot) voidaan hakea Analysis Services -palveluista käyttämällä uusia datakuutiofunktioita ja tuoda ne sitten soluihin näkyviin. OLAP-kaavoja voidaan luoda tilanteissa, joissa muunnat Pivot-taulukkokaavoja solukaavoiksi tai käytät datakuutiofunktioiden argumenttien automaattista täydennystä kaavoja kirjoittaessasi.

Sivun alkuun

Entistä monipuolisempi lajittelu ja suodatus

Löydät nopeasti etsimäsi järjestämällä Office Excel 2007 -laskentataulukon tietoja monipuolisilla suodatus- ja lajittelutoiminnoilla. Nyt voit esimerkiksi lajitella tiedot värin mukaan ja yli kolmea (jopa 64:ää) tasoa käyttäen. Voit myös suodattaa tiedot värien tai päivämäärien mukaan, tuoda näkyviin yli 1 000 kohdetta pikasuodatuksen avattavassa luettelossa, valita useita suodatettavia kohteita ja suodattaa Pivot-taulukoiden tietoja.

Sivun alkuun

Excel-taulukoiden parannukset

Office Excel 2007:n uudessa käyttöliittymässä voit järjestää laskentataulukon tiedot niin, että tiedon käsittely helpottuu. Voit nopeasti luoda Excel-taulukon (Excel 2003:ssa Excel-luettelo) ja muotoilla ja laajentaa sitä. Taulukoiden uudet ja parannetut toiminnot sisältävät seuraavia ominaisuuksia:

Taulukon otsikkorivit     Taulukon otsikkorivit voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Kun taulukon otsikot ovat näkyvissä, ne näkyvät aina yhdessä taulukon saraketietojen kanssa ja korvaavat laskentataulukon otsikon, kun siirryt paikasta toiseen pitkässä taulukossa.

Lasketut sarakkeet     Laskettu sarake sisältää yhden kaavan, joka muuttuu kullakin rivillä. Se laajenee automaattisesti taulukkoon lisättäville riveille, eli Excel välittömästi laajentaa kaavan koskemaan myös lisättyjä uusia rivejä. Riittää, että kirjoitat kaavan vain kerran. Täyttö- tai Kopioi-komentoa ei tarvitse käyttää.

Automaattinen pikasuodatus     Automaattinen pikasuodatus on oletusarvoisesti käytössä, ja sen avulla taulukon tietoja voi lajitella ja suodattaa tehokkaasti.

Jäsennetyt viittaukset     Jäsennettyjen viittausten ansiosta kaavoissa voi käyttää taulukon sarakeotsikoiden nimiä soluviittausten (kuten A1 tai R1C1) sijaan.

Summarivit     Voit nyt käyttää summariveillä mukautettuja kaavoja ja tekstiä.

Taulukkotyylit     Taulukkotyylejä käyttämällä voit nopeasti lisätä taulukkoon laadukkaita, ammattitason vaatimukset täyttäviä muotoiluja. Jos taulukossa on käytössä vaihtoehtoisia rivityylejä, Excel säilyttää vaihtoehtoiset tyylisäännöt myös silloin, kun käyttäjä suorittaa sellaisia toimintoja, jotka aiemmin ovat sotkeneet asettelun, kuten suodattaa tai piilottaa rivejä tai järjestää rivejä ja sarakkeita manuaalisesti uudelleen.

Sivun alkuun

Kaavioiden uusi ulkoasu

Office Excel 2007:n uusilla kaaviotyökaluilla voit helposti luoda ammattitason vaatimukset täyttäviä kaavioita, jotka välittävät tietoa tehokkaasti. Työkirjassa käytössä olevaan teemaan perustuva kaavioiden uusi, nykyaikainen ulkoasu sisältää erikoistehosteita, kuten kolmiulotteisuuden, läpinäkyvyyden ja pehmeät varjostukset.

Uuden käyttöliittymän ansiosta käytettävissä olevien kaaviolajien selaaminen on helppoa, joten voit luoda juuri oikean kaavion tietoja varten. Käytettävissä on paljon valmiita kaaviolajeja ja asetteluita, joiden avulla voit nopeasti ottaa käyttöön näyttävän muotoilun ja lisätä haluamasi yksityiskohdat kaavioon.

Kaavion osien valitsimet     Sen lisäksi, että voit nopeasti valita asettelun ja muotoilun, voit uudessa käyttöliittymässä muuttaa kaavion kaikkia osia niin, että tiedot saadaan esitettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Voit lisätä ja poistaa otsikoita, selitteitä, arvopisteiden otsikoita, trendiviivoja ja muita kaavion osia muutamalla napsautuksella.

Nykyaikainen ulkoasu OfficeArt-toiminnoilla     Koska Office Excel 2007 piirtää kaaviot OfficeArt-toiminnolla, melkein kaikki, mitä voit tehdä OfficeArt-muodoille, on tehtävissä myös kaaviolle ja sen osille. Voit esimerkiksi korostaa haluamaasi osaa lisäämällä pehmeän varjotehosteen tai viistetehosteen tai tuoda näkyviin osia, jotka ovat osittain muiden osien takana, hyödyntämällä läpinäkyvyyttä. Voit myös käyttää realistisia kolmiulotteisia tehosteita.

Selkeät viivat ja fontit     Kaavioiden viivat ovat entistä suoremmat ilman ylimääräistä pykäläisyyttä, ja ClearType-fontit parantavat tekstin luettavuutta.

Entistä enemmän värejä     Valmiiden teemojen värit ovat kätevästi valittavissa, ja värien voimakkuutta on helppo muuttaa. Voit myös valita juuri itsellesi sopivan värin Värit-valintaikkunan yli 16 miljoonan värin joukosta.

Kaaviomallit     Uudessa käyttöliittymässä suosikkikaaviot on entistä helpompi tallentaa kaaviomalliksi.

Sivun alkuun

Jaetut kaaviot

Excel-kaavioiden käyttäminen muissa ohjelmissa     Voit käyttää 2007 Office -version kaavioita Excelissä, Wordissa ja PowerPointissa. Microsoft Graphin sisältämien kaaviotoimintojen sijasta Word ja PowerPoint käyttävät nyt Excelin tehokkaita kaaviotoimintoja. Koska Excel-laskentataulukkoa käytetään Wordin ja PowerPointin kaavioiden tietotaulukkona, Excelin monipuoliset toiminnot, kuten kaavojen käyttäminen, suodattaminen ja lajitteleminen, ovat käytettävissä jaetuissa kaavioissa. Lisäksi kaavioiden tiedot voidaan pitää ajan tasalla linkittämällä kaaviot ulkoisiin tietolähteisiin, kuten Microsoft SQL Server- ja Analysis Services (OLAP) -palvelimiin. Kaavion käyttämät tiedot sisältävä Excel-laskentataulukko voidaan tallentaa Word-asiakirjaan tai PowerPoint-esitykseen. Taulukko voidaan tallentaa myös erilliseen tiedostoon, jos tiedostokokoa ei haluta kasvattaa.

Kaavojen kopioiminen muihin ohjelmiin    Kaavioita voi helposti kopioida ja liittää asiakirjasta tai ohjelmasta toiseen. Kun kopioit kaavion Excelistä Wordiin tai PowerPointiin, kaavio muuttuu automaattisesti Word-asiakirjan tai PowerPoint-esityksen edellyttämään muotoon, mutta voit myös säilyttää Excel-kaaviomuodon. Excel-laskentataulukon tiedot voi upottaa Word-asiakirjaan tai PowerPoint-esitykseen tai jättää Excel-lähdetiedostoon.

Kaavioiden animoiminen PowerPointissa     PowerPointissa voit korostaa Excel-pohjaisen kaavion tietoja aiempaa helpommin animaatioiden avulla. Voit käyttää animaatiota koko kaaviossa tai vain otsikkoteksteissä ja akselien otsikoissa. Kun käytät pylväskaaviota, voit havainnollistaa esitystä animoimalla yksittäisiä pylväitä. Animaatiotoiminnot löytyvät helposti, ja voit määrittää niitä entistä tarkemmin. Voit esimerkiksi tehdä muutoksia yksittäiseen animaatiovaiheeseen ja käyttää entistä useampia animaatiotehosteita.

Sivun alkuun

Helppokäyttöiset Pivot-taulukot

Office Excel 2007:ssä Pivot-taulukkojen käyttäminen on paljon helpompaa kuin Excelin aiemmissa versioissa. Uudessa Pivot-taulukoiden käyttöliittymässä saat lähdetiedoista haluamasi yhteenvedot vain muutamalla napsautuksella. Tietoja ei enää tarvitse vetää pudotusalueille, mikä on voinut välillä olla haasteellista. Riittää, että valitset kentät, jotka haluat näkyviin uuteen Pivot-taulukon kenttäluetteloon.

Kun olet luonut pivot-taulukon, voit monia muita uusia tai parannettuja toimintoja käyttämällä tehdä yhteenvetoja tai analysoida ja muotoilla pivot-taulukon tietoja.

Kumoa-toiminnon käyttäminen Pivot-taulukoissa     Voit nyt kumota lähes kaikki toiminnot, joita käytät Pivot-taulukkoa luodessasi tai järjestäessäsi.

Plus- ja miinus-alirakenneilmaisimet     Näitä merkkejä käyttämällä Excel ilmaisee, voiko Pivot-taulukon osia laajentaa tai tiivistää ja siten tuoda näkyviin enemmän tai vähemmän tietoja.

Lajitteleminen ja suodattaminen     Lajitteleminen on yksinkertaista: riittää, että valitset sarakkeesta kohteen, jonka mukaan haluat lajitella tiedot, ja käytät sitten lajittelupainikkeita. Voit suodattaa tietoja käyttämällä Pivot-taulukkosuodattimia, kuten päivämääräsuodattimia, otsikkosuodattimia, arvosuodattimia ja manuaalisia suodattimia.

Ehdollinen muotoilu     Voit määrittää ehdollisen muotoilun Office Excel 2007:n Pivot-taulukkoon solun tai solujen leikkauskohdan mukaan.

Pivot-taulukkotyyli ja -asettelu     Pivot-taulukoissa voi käyttää valmiita tai mukautettuja tyylejä tavallisten Excel-taulukkojen ja -kaavioiden tapaan. Uuden käyttöliittymän ansiosta myös Pivot-taulukon asettelua on helppo muuttaa.

Pivot-kaaviot     Kuten Pivot-taulukoita, myös Pivot-kaavioita on nyt helpompi luoda uudessa käyttöliittymäympäristössä. Kaikki parannetut suodatusominaisuudet ovat myös Pivot-kaavioissa käytettävissä. Kun luot Pivot-kaavion, käytettävissäsi ovat Pivot-kaaviotyökalut ja pikavalikot, joiden avulla voit analysoida kaavion tietoja. Voit myös muuttaa kaavion tai sen osien asettelua, tyyliä ja muotoilua samalla tavalla kuin tavallisessa kaaviossa. Vaikka teet muutoksia Pivot-kaavioon, Office Excel 2007 säilyttää kaavion muotoilun, mikä on selvä parannus Excelin aiempiin versioihin verrattuna.

Sivun alkuun

Nopea yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

Kun käytät Office Excel 2007:ää, sinun ei enää tarvitse tietää yrityksen tietolähteiden palvelimien tai tietokantojen nimiä. Voit sen sijaan pikakäynnistystä käyttämällä valita haluamasi tietolähteen järjestelmänvalvojan tai työryhmän IT-asiantuntijan laatimasta luettelosta. Excelin yhteyksienhallinnassa voit tarkastella kaikkia työkirjan yhteyksiä, mikä helpottaa yhteyksien uudelleenkäyttämistä tai yhteyden korvaamista toisella yhteydellä.

Sivun alkuun

Uudet tiedostomuodot

XML-pohjainen tiedostomuoto     Microsoft on ottanut 2007 Microsoft Office Systemissä käyttöön uudet Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostomuodot, joita kutsutaan Officen avoimiksi XML-muodoiksi. Nämä uudet tiedostomuodot helpottavat integroitumista ulkoisten tietolähteiden kanssa. Lisäksi tiedostojen koko on pienempi ja tietojen palauttaminen on tehokkaampaa. Office Excel 2007 -työkirjan oletustiedostomuoto on Office Excel 2007:n XML-pohjainen tiedostomuoto (.xlsx). Muut käytettävissä olevat XML-pohjaiset muodot ovat Office Excel 2007:n XML-pohjainen, makroja käyttävä tiedostomuoto (.xlsm), Office Excel 2007:n tiedostomuoto Excel-malleja varten (.xlix) ja Office Excel 2007:n makroja käyttävä tiedostomuoto Excel-malleja varten (.xltm).

Office Excel 2007:n binaaritiedostomuoto     Uusien XML-pohjaisten tiedostomuotojen lisäksi Office Excel 2007 sisältää pakatun binaariversion suuria ja monimutkaisia työkirjoja varten. Tätä tiedostomuotoa eli Office Excel 2007:n binaaritiedostomuotoa (tai BIFF12) (.xls) voidaan käyttää, kun tarvitaan optimaalista suorituskykyä ja aiempien versioiden kanssa yhteensopivia työkirjoja.

Yhteensopivuus Excelin aiempien versioiden kanssa     Voit tarkistaa, sisältääkö Office Excel 2007 -työkirja ominaisuuksia tai muotoiluja, jotka eivät ole yhteensopivia Excelin aiempien versioiden kanssa, ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa olisi mahdollisimman hyvä. Voit asentaa Excelin aiempiin versioihin päivityksiä ja muuntimia, jotka helpottavat Office Excel 2007 -työkirjan avaamista niin, että voit muokata työkirjaa, tallentaa sen ja avata sen uudelleen Office Excel 2007:ssä menettämättä vain Office Excel 2007:ssä käytettävissä olevia toimintoja tai ominaisuuksia.

Sivun alkuun

Parannettu tulostus

Asettelunäkymä   Office Excel 2007:ssä on Normaali-näkymän ja Sivunvaihtojen esikatselu -näkymän lisäksi myös Asettelu-näkymä. Voit luoda laskentataulukon tässä näkymässä ja tarkistaa samalla, miltä taulukko näyttäisi tulostettuna. Kun siirryt tähän näkymään, voit käsitellä sivun ylä- ja alatunnisteita sekä reunuksia suoraan laskentataulukossa. Voit myös sijoittaa objekteja, kuten kaavioita tai muotoja, täsmälleen haluamiisi paikkoihin. Lisäksi käytettävissäsi ovat kaikki uuden käyttöliittymän Sivun asettelu -välilehdessä olevat sivun asetusvaihtoehdot ja voit määrittää nopeasti haluamasi valinnat, kuten sivun tulostussuunnan. Näet helposti, mitä kullekin sivulle tulostuu, joten saat haluamasi lopputuloksen jo ensimmäisellä tulostuskerralla eikä tietoa jää sivujen ulkopuolelle.

Tallentaminen PDF- ja XPS-muotoon   

Jotta voit tallentaa tiedoston 2007 Microsoft Office System -ohjelmassa PDF- tai XPS-muotoon, sinun on asennettava tarvittava apuohjelma. Lisätietoja on artikkelissa Muiden tiedostomuotojen, kuten PDF- ja XPS-tiedostomuotojen, tuen ottaminen käyttöön.

Sivun alkuun

Uusia tapoja jakaa työt

Työn jakaminen Excel Servicesin avulla     Jos käytettävissäsi on Excel Services, voit sen avulla jakaa Office Excel 2007 -laskentataulukon tiedot muiden käyttäjien, kuten esimiesten ja organisaation sidosryhmän jäsenten, käyttöön. Voit tallentaa Office Excel 2007 -työkirjan Excel Services -palvelimeen ja määrittää, mitä laskentataulukon tietoja haluat näyttää muille. Muut voivat sitten selainympäristössä Microsoft Office Excel Web Accessia käyttäen tarkastella, analysoida, tulostaa ja poimia laskentataulukon tietoja. He voivat myös luoda tiedoista staattisen tilannevedoksen säännöllisin väliajoin tai tarvittaessa. Microsoft Office Excel Web Accessissa on helppo selata, suodattaa, lajitella ja tarkastella kaavioita sekä tutkia Pivot-taulukoiden eri tasoilla olevia tietoja. Muodostamalla yhteyden Excel Web Accessin verkko-osan ja muiden verkko-osien välille voit myös tuoda tietoja näkyviin vaihtoehtoisilla tavoilla. Jos Excel Web Access -käyttäjillä on tarvittavat käyttöoikeudet, he voivat avata työkirjan Office Excel 2007:ssä ja Excelin monipuolisia ominaisuuksia hyödyntäen analysoida ja käsitellä tietoja omassa tietokoneessaan, jos Excel on heillä asennettuna.

Työkirjojen jakaminen tätä menetelmää käyttämällä varmistaa, että tiedoista on muiden käytettävissä yksi versio yhdessä sijainnissa, jossa tiedot on helppo pitää ajan tasalla. Jos haluat, että esimerkiksi muut työryhmän jäsenet kommentoivat ja päivittävät tietoja, voit kerätä tarvittavat tiedot jakamalla työkirjan samalla tavalla kuin Excelin aiemmissa versioissa ja tallentaa sitten työkirjan Excel Services -palvelimeen.

Tiedostonhallintapalvelimen käyttäminen     Integroimalla Excel Services tiedostonhallintapalvelimeen voidaan luoda hyväksymisprosessi uusia Excel-raportteja ja työkirjan laskennan työnkulkuja (esimerkiksi solukohtaisia ilmoituksia ja monimutkaisiin Excel-laskutoimituksiin perustuvia työnkulkuja) varten. Tiedostonhallintapalvelinta käyttämällä voidaan myös ajoittaa monimutkaisten työkirjamallien uudelleenlaskenta suoritettavaksi yöaikaan.

Sivun alkuun

Lisää malleja helposti käytettävissä

Office Excel 2007:ssä voit käyttää työkirjan pohjana erilaisia Exceliin valmiiksi asennettuja malleja. Voit myös helposti etsiä ja ladata lisää malleja Microsoft Office Online -sivustosta.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×