Ulkoisten tietojen hankkiminen verkkosivulta

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit luoda tai suorittaa Verkkokysely -kyselyn, jos haluat noutaa tekstiä tai tietoja verkkosivulta. Verkkosivut sisältävät usein tietoja, jotka soveltuvat hyvin Excelissä analysoitaviksi. Tarpeen mukaan voit noutaa päivitettäviä tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että voit päivittää Excelin tiedot verkkosivuston uusimmilla tiedoilla. Voit myös noutaa tietoja verkkosivulta ja pitää ne muuttumattomina laskentataulukossa.

Jos käytät Excel 2010 tai uudempi versio, että voi käyttää Excelin Get & Transform (Power Query) myös yhteyden muodostaminen verkkosivuun.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja ulkoisten tietojen saamisesta verkkosivulta

Verkkokyselyn luominen ja muokkaaminen

Verkkokyselyn parametrikyselyn luominen

Tietojen kopioiminen verkkosivulta

Tallennetun verkkokyselytiedoston suorittaminen

Verkkosivuston määrittäminen ohjaamaan verkkokysely toiseen tietolähteeseen

Ongelma: Minulla on ongelmia ulkoisten tietojen lajittelussa, suodatuksessa tai hakemisessa verkkokyselystä

Lisätietoja ulkoisten tietojen saamisesta verkkosivulta

Verkkokyselyn avulla voit noutaa intranetiin tai Internetiin tallennetut uudistettavat tiedot, kuten yksittäisen taulukon, useita taulukoita tai kaiken verkkosivulla olevan tekstin. Voit sitten analysoida tiedot Excelin työkaluilla ja toiminnoilla. Voit esimerkiksi noutaa ja päivittää osakenoteeraukset julkisesta verkkosivusta tai noutaa ja päivittää myyntitietotaulukon yrityksen verkkosivulta.

Verkkokyselyt ovat erityisen hyödyllisiä taulukoissa tai esimuotoilluilla alueilla olevien tietojen noutamiseen. (Taulukot on määritetty HTML <TABLE> -tunnisteella. Esimuotoillut alueet on usein määritetty HTML <PRE> -tunnisteella.) Noudetut tiedot eivät sisällä kuvia, kuten .gif-kuvia, eivätkä komentosarjojen sisältöä.

Verkkokyselyn luomiseen tarvitset World Wide Web (WWW) -yhteyden yrityksen intranetin tai tietokoneen tai verkon modeemin kautta. Voit myös tehdä kyselyn paikallisten HTML- tai XML-tiedostojen avulla.

Esimerkkejä verkkokyselyistä

Microsoft Office Excel 2007 -sovellukseen on asennettu useita esimerkkejä verkkokyselyistä. Nämä kyselyt sijaitsevat oletusarvoisesti kiintolevyn \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES -kansiossa:

 • MSN MoneyCentral Investor Major Indicies.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Currency Rates.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Stock Quotes.iqy (verkkokyselyn parametrikysely)

Eri tapoja noutaa ulkoisia tietoja

Jos käytät Exceliä, voit tuoda verkkosivulta peräisin olevia tietoja Uusi verkkokysely -valintaikkunan avulla. (Napsauta Tiedot-välilehden Nouda ulkoiset tiedot -ryhmässä Internetistä.)

Jos käytät Internet Exploreria, voit noutaa ulkoisia tietoja Officen Exceliin kahdella tavalla:

 • Tuo verkkosivun tiedot Excel-laskentataulukkoon tuttujen Kopioi- ja Liitä-komentojen avulla. Kun liität verkkosivun tiedot Exceliin, voit säilyttää tiedot muuttumattomina tai tehdä niistä päivitettäviä napsauttamalla Liittämisasetukset Painikkeen kuva ja napsauttamalla sitten Luo päivitettävä verkkokysely.

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkkosivua ja napsauta sitten pikavalikossa Vie Microsoft Exceliin. Tämä näyttää Uusi verkkokysely -valintaikkunan.

Huomautus: Voit myös avata minkä tahansa HTML-tiedoston, MHTML-tiedoston tai hyvin muotoillun XML-tiedoston Excelissä. Kun avaat HTML- tai MHTML-tiedoston, saat koko verkkosivun, mutta saatat menettää joitakin muotoiluja, komentosarjoja, kuvatiedostoja (vain HTML) tai tietoluetteloita yhdessä solussa. Kun avaat XML-tiedoston, voit soveltaa yhtä tai useampaa viitetyylilomaketta. Kummassakaan tapauksessa tietoja ei voi päivittää.

Verkkokyselyn parametrikyselyn luominen

Parametrikysely on kysely, joka pyytää syötettä aina, kun kysely suoritetaan. Voit luoda verkkokyselyn parametrikyselyn muokkaamalla tallennettua verkkokyselytiedostoa (.iqy). Esimerkiksi verkkokysely, joka noutaa osakenoteerauksia verkkosivulta, voi pyytää parametrin arvoa, kuten osakesymbolia, aina kun suoritat verkkokyselyn parametrikyselyn.

Verkkokyselyn parametrikysely perustuu URL-kyselymerkkijonoon, jossa on URL-osoitteen loppuun liitetty yksi tai useampi nimi-/arvopari. Jotkin verkkosivustot muuttavat verkkosivun sisältöä URL-kyselymerkkijonon avulla. URL-kyselymerkkijono on seuraavassa muodossa, kuten seuraavassa esimerkissä näytetään: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

Verkkosivun URL-osoite

2

?

URL-kyselymerkkijono alkaa kysymysmerkillä (?)

3

<Name>

Tässä esimerkissä nimi on Tarjous.

4

=

Merkin yhtäläisyysmerkki (=) erottaa nimen arvosta.

5

<Val>

Tässä esimerkissä arvo on MSFT.

Jos sinulla on vähintään kaksi nimi-/arvoparia, erota ne toisistaan et-merkillä (&). Esimerkiksi: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<Name>=<Val>

Ensimmäinen nimi-/arvopari on Tarjous=MSFT.

2

&

Et-merkki (&) erottaa kunkin nimi-/arvoparin.

3

<Name>=<Val>

Toinen nimi-/arvopari on Tarjous=IBM.

Verkkokyselyn parametrikysely perustuu URL-osoitteen kyselymerkkijonoon ja siinä käytetään seuraavaa muotoa. Esimerkiksi: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<Name>

Tässä esimerkissä nimi on Symboli.

2

=

Yhtäläisyysmerkki (=) erottaa nimen parametrista ja pyytää merkkijonoa.

3

"Parametri"

Lainausmerkkien sisällä oleva parametrin nimi, jota Excel käyttää parametrin tunnistamiseen Parametrit-valintaikkunassa, joka on tässä esimerkissä StockSymbol.

4

,

Pilkkumerkki (,) erottaa parametrin kehotteesta.

5

"Kehote"

Lainausmerkkien sisällä oleva kehote, jonka Excel näyttää Kirjoita osakkeen symboli: -valintaikkunassa ja joka on tässä esimerkissä Kirjoita osakkeen symboli:.

6

[...]

Vasen hakasulje ([])- ja oikea hakasulje (]) -merkit rajoittavat kehotteen merkkijonoa.

Verkkokyselyjen uudelleenohjaaminen muihin tietolähteisiin

Jos olet verkkosivun tekijä, voit lisätä käyttäjien sivuiltasi noutamien tietojen luotettavuutta siten, että Excelin verkkokyselyt ohjataan uudelleen tietolähteeseen, kuten XML- tai tekstitiedosto.

Esimerkiksi jos HTML-sivu sisältää osakenoteeraustaulukon, näitä taulukon tietoja voidaan käyttää verkkokyselyssä vaikka tiedot ovat peräisin toisesta tietolähteestä. Tai jos viittaat taulukkoon Windows SharePoint Services -sivustolla, jossa tehdään yhteenveto projektin tilasta, voit luoda verkkokyselyn tietojen hakemiseksi perustilaluettelosta.

Tällä uudelleenohjauksella on kaksi pääasiallista etua. Ensinnäkin tuomasi HTML-verkkosivu voidaan muotoilla tarkastelua varten, vaikka tiedot on optimoitu analyysia varten (esimerkiksi XML-muodossa). Seuraavaksi HTML-näkymän tiedot voidaan jakaa tietosivuihin (esimerkiksi 20 tulosta kerrallaan), mutta verkkokysely voidaan ohjata uudelleen täydelliseen tietosarjaan.

Voit käyttää HTML-määritettä TABLE-, PRE-, XMP-, LISTING- tai PLAINTEXT-tunnisteen kanssa. Tunniste määrittää, mihin perustiedot tallennetaan. Verkkosivun tekijät voivat käyttää tätä uudelleenohjausmääritettä o:WebQuerySourceHRef tietolähteen URL-osoitteen luetteloimiseksi siten, että verkkokyselyt linkittävät peruslähdetietoja. Tämä uudelleenohjausmäärite määritetään Microsoft Officen nimitilassa ristiriitojen välttämiseksi muiden uudelleenohjausmääritteiden kanssa. Tietolähde voi olla mikä tahansa tuettu verkkokyselyn tietotyyppi, kuten HTML, teksti tai XML. Tämän määritteen ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia oikean sisällön saamisesta päivittämisen aikana. Verkkokysely sisältää tietoja polusta tietolähteeseen ja voi hakea päivitetyt tiedot suoraan tästä lähteestä.

Sivun alkuun

Verkkokyselyn luominen ja muokkaaminen

 1. Tee jompikumpi seuraavista joko uuden verkkokyselyn luomiseksi tai olemassa olevan verkkokyselyn muokkaamiseksi:

  Uuden verkkokyselyn luominen    

  1. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

   • Napsauta Officen Excelissä Tiedot-välilehden Nouda ulkoiset tiedot -ryhmässä Internetistä.

   • Siirry selaimessa verkkosivulle, josta haluat kysellä tietoja, napsauta verkkosivua hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Vie Microsoft Exceliin pikavalikossa.

    Näkyviin tulee Uusi verkkokysely -valintaikkuna.

  2. Kirjoita Uusi verkkokysely -valintaikkunaan sen verkkosivun, josta haluat saada tietoja, URL-osoite. Voit kirjoittaa URL-osoitteen, liittää sen kopioidusta osoitteesta tai napsauttaa Osoite-luettelon vieressä olevaa nuolta ja valita äskettäin käytetyn osoitteen.

   Huomautus: URL-osoitteen enimmäispituus on 255 merkkiä.

  3. Napsauta Siirry.

   Olemassa olevan verkkokyselyn muokkaaminen    

  4. Napsauta Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

   Excelin valintanauhan kuva

  5. Valitse Työkirjan yhteydet -valintaikkunassa verkkokysely ja napsauta sitten Ominaisuudet.

  6. Napsauta Yhteyden ominaisuudet -valintaikkunassa Määritys-välilehteä napsauta sitten Muokkaa kyselyä.

 2. Napsauta tuotavien taulukkojen vieressä olevaa Painikkeen kuva -painiketta tai tuo koko sivu napsauttamalla sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta Painikkeen kuva .

  Vihje: Jos sivun taulukoiden vieressä ei ole Painikkeen kuva -painikkeita, tuo ne näkyviin napsauttamalla valintaikkunan yläreunassa Näytä kuvakkeet Painikkeen kuva .

 3. Voit määrittää tietojen palauttamistapaa koskevat muotoilu- ja tuontiasetukset napsauttamalla Asetukset. Tee sitten jokin seuraavista toimista Verkkokyselyasetukset-valintaikkunassa:

  1. Napsauta kohdassa Muotoilu yhtä seuraavista vaihtoehdoista:

   • Ei mitään     Tämä asetus ei palauta mitään muotoilua verkkosivulta, jossa suoritat kyselyä, vain tekstin. Tässä yhteydessä sovelletaan laskentataulukon muotoilua.

   • Vain RTF-muotoilu     Tämä asetus palauttaa muotoilutyypin, jonka Officen Excel voi toistaa tarkimmin, kuten fonttityylit. Ei sisällä HTML-muotoilua, kuten hyperlinkki-muotoilua.

   • Kaikki HTML-muotoilut     Tämä asetus palauttaa Excelin tukemat kaikki HTML-muotoilut, kuten hyperlinkin muotoilun. Tämä asetus tyhjentää Säilytä solun muotoilu -valintaruudun Ulkoisten tietoalueen ominaisuudet -valintaikkunassa.

  2. Valitse kohdasta Tuo esimuotoiltujen <PRE>-lohkojen asetukset vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tuo <PRE>-lohkot sarakkeisiin      <PRE>-tunnisteiden ympäröimät tietolohkot tuodaan laskentataulukon erillisiin sarakkeisiin. Tyhjennä tämä valintaruutu, jos haluat palauttaa tiedot yhteen sarakkeeseen.

   • Käsittele peräkkäisiä erottimia yhtenä     Jos sinulla on merkkejä, jotka määrittävät tai rajaavat kunkin sarakkeen tekstiä <PRE>-osissa (kuten pilkut), voit määrittää, että kun Excel havaitsee useamman kuin yhden näistä erottimista yhdessä, niitä käsitellään yhtenä. Tällöin tyhjää saraketta ei sijoiteta kunkin peräkkäisen erottimen väliin. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, kun valitset Tuo <PRE>-lohkot sarakkeisiin -valintaruudun.

   • Käytä samoja tuontiasetuksia koko osalle     Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää asetusta Käsittele peräkkäisiä erottimia yhtenä verkkosivun kaikille esimuotoilluille osille. Tyhjennä tämä valintaruutu, jos haluat käyttää asetusta vain ensimmäiselle esimuotoillulle osalle tai jos haluat Excelin määrittävän parhaat asetukset. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, kun valitset Tuo <PRE>-lohkot sarakkeisiin -valintaruudun.

  3. Valitse kohdasta Muut tuontiasetukset vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista:

   • Älä käytä päivämäärän tunnistusta     Tämä asetus varmistaa, että verkkosivun luvut, jotka muistuttavat päivämääriä, näkyvät lukuina laskentataulukossa. Excel tunnistaa esimerkiksi urheilutuloksen 03-07 päivämääränä 7. maaliskuuta, jollet valitse tätä asetusta.

   • Älä käytä verkkokyselyn uudelleenohjauksia     Tämä asetus varmistaa, että verkkokyselyä ei ohjata uudelleen eri tietolähteeseen kuin mitä näet verkkosivulla, jolla suoritat kyselyjä. Valitse tämä valintaruutu, jotta varmistat yhteensopivuuden Excelin aiemmissa versioissa luotujen kyselyjen kanssa.

 4. Napsauta OK. Verkkokysely tallennetaan työkirjan mukana.

 5. Voit vaihtoehtoisesti tallentaa verkkokyselyn verkkokyselytiedostoon (.iqy) siten, että voit suorittaa kyselyn muissa työkirjoissa ja luoda parametrikyselyn.

  Lisätietoja on artikkelissa Verkkokyselyn parametrikyselyn luominen.

  Verkkokyselyn tallentaminen verkkokyselytiedostoon

  1. Napsauta Muokkaa verkkokyselyä -valintaikkunassa Tallenna kysely Painikkeen kuva .

  2. Etsi kansio, johon haluat tallentaa kyselyn.

   Oletusarvoisesti tallennetut kyselyt sijaitsevat kiintolevyn \Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\Queries-kansiossa.

  3. Kirjoita tiedostonimi Tiedostonimi-ruutuun.

  4. Napsauta Tallenna.

   Kysely tallennetaan tekstitiedostoon, jonka tunniste on .iqy.

 6. Napsauta Tuo.

  Tee Tuo tiedot -valintaikkunassa yksi seuraavista toimista:

  1. Palauta tiedot verkkosivusta valittuun laskentataulukkoon napsauttamalla Olemassa oleva laskentataulukko. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat sijoittaa kohteen ulkoinen tietoalue vasemman yläkulman ja napsauta sitten OK.

  2. Palauta tiedot uuteen laskentataulukkoon napsauttamalla Uusi laskentataulukko ja napsauta sitten OK. Excel lisää uuden laskentataulukon työkirjaasi ja käynnistää ulkoisen tietoalueen automaattisesti uuden laskentataulukon vasemmassa yläkulmassa.

   Kun olet napsauttanut OK, näkyviin tulee Taustan päivittäminen -kuvake Päivitysilmaisin tilapalkki osoituksena kyselyn suorittamisesta. Tarkista kyselyn tila kaksoisnapsauttamalla päivityskuvaketta.

Sivun alkuun

Verkkokyselyn parametrikyselyn luominen

 1. Etsi kyselytiedosto tietokoneesta Windows Explorerissa.

  Oletusarvoisesti tallennetut kyselyt sijaitsevat kiintolevyn \Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\Queries-kansiossa.

 2. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Muokkaa muistiossa. Kysely avautuu Microsoftin muistiossa, jossa voit tehdä tiedostoon muutoksia.

 3. Etsi tiedoston tekstistä sen verkko-osoitteen URL, josta tuotavat tiedot ovat peräisin. Esimerkki:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Kirjoita URL-osoitteen loppuun seuraava merkkijono (älä lisää väliä URL-osoitteen loppuun):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Tallenna ja poistu muistiosta.

Sivun alkuun

Tietojen kopioiminen verkkosivulta

 1. Valitse kohteessa Selain tiedot, jotka haluat kopioida.

 2. Kopioi tiedot.

  Huomautus: Lisätietoja kopiointitoiminnosta on selaimesi Ohjeessa.

 3. Siirry Exceliin.

 4. Napsauta laskentataulukon vasemmassa yläkulmassa kohtaa, johon haluat sijoittaa kopioitavat tiedot.

 5. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Liitä.

  Excelin valintanauhan kuva

 6. Jos tietoja ei näy haluamallasi tavalla, napsauta Liittämisasetukset Painikkeen kuva ja napsauta sitten yhtä seuraavista vaihtoehdoista:

  • Säilytä lähteen muotoilu, jos et halua tehdä muutoksia.

  • Täsmää kohteen muotoilu, jos haluat täsmätä olemassa olevan solun muotoilun.

  • Luo päivitettävä verkkokysely, jos haluat luoda kyselyn verkkosivulle, josta olet kopioinut tiedot. Jos verkkosivu muuttuu myöhemmin, voit päivittää tietoja.

Sivun alkuun

Tallennetun verkkokyselytiedoston suorittaminen

Verkkokyselyt tallennetaan tekstitiedostoihin, joiden tiedostotunniste on .iqy. Tallennettujen kyselyjen avulla voidaan jakaa sama verkkokysely eri työkirjoissa tai muiden käyttäjien kanssa ja luoda verkkokyselyn parametrikysely.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja napsauta sitten Avaa.

 2. Etsi Haku-ruudussa kansio, johon kyselytiedosto on tallennettu.

 3. Valitse verkkokysely, jonka haluat suorittaa.

 4. Napsauta Avaa.

 5. Tee Tuo tiedot -valintaikkunassa yksi seuraavista toimista:

  • Palauta tiedot verkkosivusta valittuun laskentataulukkoon napsauttamalla Olemassa oleva laskentataulukko. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat sijoittaa kohteen ulkoinen tietoalue vasemman yläkulman ja napsauta sitten OK.

  • Palauta tiedot uuteen laskentataulukkoon napsauttamalla Uusi laskentataulukko ja napsauta sitten OK. Excel lisää uuden laskentataulukon työkirjaasi ja käynnistää ulkoisen tietoalueen automaattisesti uuden laskentataulukon vasemmassa yläkulmassa.

 6. Jos verkkokysely on parametrikysely, Syötä parametriarvo -valintaikkunassa kehotetaan syöttämään parametrit, ellet ole jo määrittänyt parametrikyselyä palauttamaan tiettyä arvoa.

  Jos haluat muokata parametrien asetuksia, napsauta ParametritTuo tiedot -valintaikkunassa vaiheessa 5.

  Lisätietoja on artikkelissa Parametrikyselyn mukauttaminen.

  Excel suorittaa kyselyn. Näkyviin tulee Taustan päivittäminen -kuvake Päivitysilmaisin kohtaan tilapalkki sen osoittamiseksi, että kyselyä suoritetaan. Tarkista kyselyn tila kaksoisnapsauttamalla päivityskuvaketta.

Sivun alkuun

Verkkosivuston määrittäminen ohjaamaan verkkokysely toiseen tietolähteeseen

 1. Sisällytä Microsoft Office -nimitilan määritelmä verkkosivun avautuvaan HTML -tunnisteeseen:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. Lisää verkkosivun tekstiosassa seuraava määrite avautuvaan TABLE-, PRE-, XMP-, LISTING- tai PLAINTEXT-tunnisteeseen. Esimerkiksi:

  <TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="URL">

  jossa arvo on URL-osoite (suhteellinen tai absoluuttinen), johon haluat ohjata uudelleen verkkokyselyn.

Huomautus:  Käyttäjät voivat ohittaa verkkosivujen uudelleenohjauksen valitsemalla Ota verkkokyselyn uudelleenohjaus pois käytöstä -valintaruudun Verkkokyselyn asetukset -valintaikkunassa. Pääset tähän Uusi verkkokysely -valintaikkunassa.

Sivun alkuun

Ongelma: Minulla on ongelmia ulkoisten tietojen lajittelussa, suodatuksessa tai hakemisessa verkkokyselystä

Verkkokyselystä peräisin olevat ulkoiset tiedot saattavat sisältää alkutekstin, lopputekstin tai useita upotettuja Unicode-välilyöntejä (arvo 160). Nämä välilyönnit voivat joskus aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kun lajittelet tai suodatat tietoja tai suoritat hakutoiminnon.

Lisätietoja näiden ja muiden merkkien käsittelystä on artikkelissa Välilyöntien ja tulostumattomien merkkien poistaminen tekstistä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

Tietojen tuominen ulkoisista tietolähteistä (Power Query)

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×