Office
Kirjaudu sisään

Ulkoisen taulukon tietojen määrittäminen Excel Servicesin käyttöön pivot-taulukkoraporteilla

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos ulkoisiin tietoyhteyksiin perustuvia taulukkotietoja halutaan käsitellä Excel Servicesissä, ulkoista tietoaluetta (eli kyselytaulukkoa) ei voi käyttää. Sen sijaan täytyy luoda pivot-taulukkoraportti, jossa moniulotteiset, hierarkkiset tiedot yksinkertaistetaan taulukoksi eli kaksiulotteisiksi tiedoiksi. Tarvittavat toimintaohjeet ovat tässä artikkelissa.

Moniulotteiset ja kaksiulotteiset tiedot vertailussa

1. Moniulotteisen pivot-taulukkoraportin voi muuntaa…

2. …kaksiulotteiseksi pivot-taulukkoraportiksi…

3. …ja yksinkertaistettuja taulukkotietoja voi tarkastella Excel Servicesissä.

Valitse haluamasi toimet

Lue, miten Excel Services tukee yhteyksiä ulkoisiin tietolähteisiin

Tietoja pivot-taulukkoraporttien, jotka on yhdistetty ulkoisiin tietoihin ja ulkoiset tietoalueet väliset erot

Tee kaksiulotteisen taulukkomuotoinen pivot-taulukkoraportti

Luo pivot-taulukkoraportti ja ulkoiseen tietolähteeseen yhdistäminen

Lisää, asetteleminen ja järjestää kenttiä riviotsikot-alueelle

Muuta pivot-taulukon asetukset ja kentän asetukset

Pivot-taulukkoraportin asetteleminen kaksiulotteisen taulukoksi

Pivot-taulukkoraportin rakenteen mukauttaminen

Työkirjan julkaiseminen Excel Services-palveluissa

Tietoja Excel Servicesin ulkoisten tietolähdeyhteyksien tuesta

Pivot-taulukkoraportit on tarkoitettu numeeristen tietojen kokoamiseen ja yhteenlaskemiseen sekä hierarkkisesti järjestettyjen moniulotteisten tietojen käsittelemiseen. Ulkoiset tietoalueet ovat puolestaan riveiksi ja sarakkeiksi järjestettyjä kaksiulotteisia taulukoita, joissa lähdetiedot näkyvät muina kuin koostettuina tietueina.

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin ohjatun tietoyhteyden muodostamisen tai Microsoft Queryn avulla, kun luot yleensä ulkoisen tietoalueen. Ainoa poikkeus tähän on, kun luot pivot-taulukkoraportin, joka on yhdistetty ulkoisiin tietoihin. Pivot-taulukkoraportin luominen ulkoisen tietoalueen. Tämä siten, että yhteydet on luotu on tärkeää ymmärtää, kun julkaiset työkirjan Excel Services-palveluissa, koska vain tukee ulkoisten tietoyhteyksien pivot-taulukkoraporttien perusteella ja ei tue ulkoisten tietoalueiden Excel Services-palveluissa.

Sivun alkuun

Tietoja ulkoisiin tietoihin ja ulkoisiin tietoalueisiin kytkettyjen pivot-taulukkoraporttien eroista

Kun, joka on liitetty pivot-taulukkoraportin käyttötapoja Ulkoiset tiedot on pivot-taulukkoraportin toimintaa ja ulkoisen tietoalueen, että sinun olisi otettava huomioon, mukaan lukien seuraavat erot:

Pivot-taulukkoraporteissa tiedot ryhmitellään ryhmiin ja aliryhmiin vasemmalta oikealle -suuntaisesti

Ryhmitellyt tiedot perustuvat tavallisesti vähintään yhden sarakkeen perusteella tehtyyn tietojen lajitteluun. Jos esimerkiksi kaikki työntekijät on tarkoitus ryhmitellä osastojen mukaan, voit lajitella tiedot ensisijaisesti osastojen ja toissijaisesti työntekijöiden perusteella. Ryhmiä voi myös määrittää sisäkkäin – esimerkiksi Tuotantolinja, Luokka ja Tuote tai Maantiede, Maa tai alue, Postitoimipaikka ja Kaupunki. Oletusarvon mukaan pivot-taulukkoraportit lajitellaan automaattisesti ryhmiin ja aliryhmiin vasemmalta oikealle -suuntaisesti. Tällöin toisiinsa liittyvät tiedot erottuvat helposti, otsikko- ja yhteenvetotiedot saadaan näkyviin ja toisiinsa liittyvien kohteiden ryhmiä voidaan laajentaa ja tiivistää.

Tiedot ryhmiteltyinä tuoteryhmittäinja subgrouped jokaisessa Tuoteryhmänluokan mukaan

Tuotantolinja

Luokka

Tuote

Moottorit

Lentokone

Siipimoottori

Takamoottori

Apumoottori

Auto

269 HP

454 HP

Pakokaasut

Henkilö

Erittäin kuuma

Normaali

Maasto

Pieni

Tiedot voi yksinkertaistaa automaattisesti sijoittamalla vasemmalla olevaan Riviotsikot-alueeseen sarakkeen, jossa on yksilöllisiä arvoja.

Samat Tuotteen rivin tiedot litistetty lisäämällä Tunnus Num -sarake

Tunnusnumero

Tuotantolinja

Luokka

Tuote

WM-345

Moottorit

Lentokone

Siipimoottori

TM-231

Moottorit

Lentokone

Takamoottori

BSTR-567

Moottorit

Lentokone

Apumoottori

6C-734

Moottorit

Auto

269 HP

8C-121

Moottorit

Auto

454 HP

MF-202

Pakokaasut

Henkilö

Erittäin kuuma

MF-321

Pakokaasut

Henkilö

Normaali

MF-211

Pakokaasut

Maasto

Pieni

Sarakkeen voi piilottaa, jos sen ei ole tarkoitus olla näkyvissä pivot-taulukkoraporttiin lisäämisen jälkeen. (Valitse sarake ja napsauta Aloitus-välilehden Solut-ryhmän Muotoile-kohdan nuolta, valitse Piilota ja näytä ja valitse Piilota sarakkeet.)

Tärkeää: Jos pivot-taulukkoraportti havaitsee tietolähteessä vähintään kaksi toistuvaa tietoriviä, pivot-taulukkoraportissa näkyy vain yksi rivi. Jos kaikki rivit toistuvat rivit mukaan lukien halutaan näkyviin pivot-taulukkoraporttiin, tietolähteestä tuotavaan taulukkoon, kyselyyn tai näkymään täytyy lisätä sarake, jossa on yksiköllisiä arvoja. Jos tietolähteessä ei ole yksilöllistä saraketta, käyttäjä voi lisätä sellaisen tietolähteeseen. Esimerkiksi Microsoft Office Access -taulukkoon voi lisätä sarakkeen, jonka tietotyyppi on Laskuri, Microsoft SQL Server -taulukkoon sarakkeen, jonka tietotyyppi on Tunnus, tai tietokantakyselyyn tai näkymään lasketun sarakkeen, jossa on yksilöllinen luku jokaista tietuetta varten.

Solun tietojen muokkaaminen ja laskettujen sarakkeiden lisääminen

Käyttäjä voi muokata ulkoisen tietoalueen tietoja, ennen kuin työkirja julkaistaan Excel Servicesiin, mutta pivot-taulukkotiedot ovat aina vain luku -tyyppisiä.

Jos ulkoisen tietoalueen solua kaksoisnapsautetaan, ohjelma siirtyy muokkaustilaan, jossa käyttäjä voi muuttaa arvon tai jopa kirjoittaa kaavan. Tietolähteen alkuperäinen arvo ei kuitenkaan tällöin muutu, ja uusi arvo voi korvautua, kun tiedot seuraavan kerran päivitetään. Tämä määräytyy ulkoisen tietoalueen Jos tietoalueen rivien määrä muuttuu päivityksen yhteydessä -ominaisuuden asetuksen mukaan.

Jos pivot-taulukkoraportin riviotsikkosolua kaksoisnapsautetaan, solu laajentaa tai tiivistää kyseisen riviotsikon kohteet. Kun pivot-taulukkoraportti yksinkertaistetaan kaksiulotteiseksi taulukoksi, kaikki solun vasemmalla puolella olevan ryhmän riviarvot häviävät näkyvistä tai tulevat näkyviin.

Laskettuja sarakkeita voi lisätä vapaasti sellaisen Microsoft Office Excel -taulukon kohtiin, joka perustuu ulkoiseen tietoalueeseen, mutta sarakkeita voi lisätä ja soluihin täyttää kaavioita myös ulkoisessa tietoalueessa. Laskettuja sarakkeita ei voi lisätä pivot-taulukkoraporttiin (vaikka sinne voikin lisätä laskettuja kenttiä). Pivot-taulukkoraportin viereen oikealle tai vasemmalle puolelle voi kuitenkin lisätä sarakkeen, joka täyttää tietoja tai kaavoja alaspäin. Täytetyssä kaavassa voi käyttää pivot-taulukkoraportin soluviitteitä.

Kaavioiden luominen

Jos haluat luoda pivot-taulukkoraportin tietojen perusteella luotua kaaviota, voit luoda pivot-kaavioraporttiin, joka toimii samalla tavalla kuin tavalliset kaaviot, mutta on joitakin erot, mukaan lukien seuraavat:

Käyttäminen     Kun tietoja tarkastellaan tavallisessa kaaviossa, kutakin näkökulmaa varten täytyy luoda erillinen kaavio, eivätkä nämä näkymät ole vuorovaikutteisia. Pivot-kaavioraportteja käytettäessä luodaan yksittäinen kaavio, jossa tietoja tarkastellaan eri näkökulmista raportin asettelua ja esitettäviä tietoja muuttamalla. Sekä tavallisen kaavion että pivot-kaavioraportin voi päivittää Excel Servicesissä käyttäjän työkirjassa tekemien toimien mukaiseksi, mutta molemmat kaaviot näkyvät Excel Servicesissä staattisina kuvina.

Kaaviolajit     Tavallinen kaavio on oletusarvoisesti liitetty pylväskaavio, jossa arvoja verrataan eri luokkien kesken. Pivot-kaavioraportti on oletusarvoisesti pinottu pylväskaavio, jossa kunkin arvon osuutta loppusummaan verrataan eri luokkien kesken. Pivot-kaavioraportin voi muuttaa minkä tahansa kaaviolajin mukaiseksi piste- pörssi- ja kuplakaavioita lukuun ottamatta.

Kaavion osat     Pivot-kaavioraportit sisältävät samoja osia kuin tavalliset kaaviot, mutta ne sisältävät myös kentät ja kohteet, joita voi lisätä, kierretty tai poistettu, eri näkymien näyttäminen tietojen näyttämiseen. Luokat, sarjat ja tavallisten kaavioiden tiedot ovat luokka-, sarja ja pivot-kaavioraporttien arvokentät. Pivot-kaavioraporttien voi sisältää myös raporttisuodattimet. Jokainen näistä kentistä sisältää osia, jotka Tavallisten kaavioiden luokan otsikot tai sarjan nimen selitteitä.

Muotoilu     Useimmat muotoilu, myös osien, asettelun ja tyyli-säilytetään milloin olet päivitä pivot-kaavioraportin. Kuitenkin trendiviivoja, arvopisteiden otsikoita, virhepalkitja muut arvosarjan muutokset eivät säily. Tavalliset kaaviot eivät menetä tällainen muotoilu.

Kohteiden siirtäminen ja niiden koon muuttaminen     Pivot-kaavioraportissa piirtoalue, selitettä, kaavion otsikkoa tai akselin otsikkoa ei voi siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa. Käyttäjä voi kuitenkin valita selitteen paikan valmiista valikoimasta ja muuttaa otsikoiden fonttikoon. Tavallisessa kaavioissa kaikkia näitä osia voi siirtää ja niiden kokoa muuttaa.

Kun luot pivot-kaavioraporttiin, jos käytät mieluummin, muuntaminen tavalliseksi kaavioksi. Lisätietoja on artikkelissa luominen anaylze laskentataulukon tietoihin pivot-taulukontai pivot-kaavion luominen.

Vertailevia tietoja ulkoisen tietoalueen ominaisuuksista ja pivot-taulukon asetuksista

Ulkoisissa tietoalueissa ja pivot-taulukkoraporteissa on ominaisuuksia, joilla käyttäjä voi hallita tietojen muotoilua ja asettelua sekä tapaa, jolla tietoja käsitellään päivitettäessä.

Käyttäjä voi säätää sarakeleveyttä ja säilyttää sarakkeiden lajittelun, suodatuksen, solumuotoilut ja tietojen asettelut niin ulkoisissa tietoalueissa kuin pivot-taulukkoraporteissakin, jos ulkoiset tiedot päivitetään.

Ulkoisen tietoalueen käytössä on myös tilauksen voi myös rivinumerot ensimmäisen sarakkeen tiedot. Pivot-taulukkoraportissa ei ole samanlainen vaihtoehtoa. Katso toimintaohjeet kohdasta pivot-taulukkoraporttien tietojen ryhmitteleminen ja kohteen osaryhmä järjestyksessä vasemmalta oikealle, keskusteluun lisätään yksilöllisen sarakkeen tietolähteen.

Päivittäessään ulkoisen tietoalueen käyttäjä voi määrittää, kuinka tietoja käsitellään, jos rivien määrä muuttuu ulkoisessa tietoalueessa. Tietojen käsittelyä hallitaan seuraavilla asetuksilla:

 • Lisää soluja uusille tiedoille, poista käyttämättömät solut (oletusarvo)

 • Lisää rivejä uusille tiedoille, tyhjennä käyttämättömät solut

 • Kirjoita uudet tiedot vanhojen päälle, tyhjennä käyttämättömät solut.

Kun päivität pivot-taulukkoraportin, se näyttää vain uudet tiedot. Voit voi kuitenkin pyytää ja pyytää päätä, haluatko korvata nykyisen raportin alapuolella olevat solut.

Tietojen suodattaminen

Tiedot suodatetaan ulkoisessa tietoalueessa ja pivot-taulukkoraportissa likimain samalla tavalla joitakin pieniä eroja lukuun ottamatta:

 • Ulkoisissa tietoalueissa käytetään Tekstisuodatin-, Numerosuodatin- ja Päivämääräsuodatin-komentoja, mutta pivot-taulukkoraporteissa käytetään Otsikkosuodatin-, Arvosuodatin- ja Päivämääräsuodatin-komentoja.

 • Ulkoisen tietoalueen Suodatinvalikon poistaa aina kohteet, jotka eivät ole enää voimassa, ja Suodata-valikosta koskaan sisältää uudet kohteet ja käytössä olevan suodattimen päivitystoiminnon jälkeen, mutta pivot-taulukkoraportin on avulla voit hallita tätä vaihtoehtoa. Lisätietoja on kohdassa Muuta pivot-taulukon asetukset ja kenttäasetukset.

 • Pivot-taulukkoraportissa on raportin suodatustoiminto (joka ei ole käytettävissä ulkoisessa tietoalueessa), jonka avulla käyttäjät voivat käsitellä tietojen osajoukkoa pivot-taulukkoraportissa.

Tietojen lajitteleminen

Ulkoisessa tietoalueessa voi suorittaa usean sarakkeen lajittelun, jossa lajitteluperusteena voi käyttää jopa 64 saraketta. Ulkoisessa tietoalueessa minkä tahansa sarakkeen voi valita ensisijaiseksi lajitteluperusteeksi ja minkä tahansa muun sarakkeen toissijaiseksi lajitteluperusteeksi. Tietoja lajitellaan kuitenkin eri tavalla pivot-taulukkoraportissa ja ulkoisessa tietoalueessa. Pivot-taulukkoraportissa voi ulkoisesta tietoalueesta poiketen suorittaa vain ensisijaisen lajittelun vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa. Kaikissa muissa sarakkeissa toissijaisia lajitteluita voi suorittaa vain vasemmalla vieressä olevan sarakkeen perusteella. Tiivistäen voidaan sanoa, että ensi- ja toissijaisen lajittelun voi suorittaa vain vasemmalta oikealle -suuntaisesti.

Kun yksilöllisiä arvoja sisältävä sarake sijoitetaan ensimmäiseksi vasemmanpuoleiseksi sarakkeeksi, vain kyseistä saraketta voi käyttää lajitteluperusteena, koska se on käytännössä jokaisen rivin ensisijainen ryhmä. Jos käyttäjien tarpeet sitä edellyttävät, käyttäjä voi myös esilajitella tiedot Excelissä ja poistaa lajittelun käytöstä, kun työkirja on julkaistu Excel Servicesiin. Lajittelu poistetaan käytöstä poistamalla Microsoft Office Excel Web Access -Web-osan työkaluruudun Lajittelu-valintaruudun valinta.

Hyperlinkkien käyttäminen

Toisin kuin ulkoisissa tietoalueissa, aktiivisia hyperlinkkejä ei tueta pivot-taulukon soluissa. Hyperlinkki käsitellään tekstinä, mutta Web-sivua tai -asiakirjaa ei voi avata hyperlinkistä Excelissä tai Excel Servicesissä.

Sivun alkuun

Kaksiulotteisen, taulukkomuotoisen pivot-taulukkoraportin luominen

Moniulotteisten tietojen yksinkertaistaminen kaksiulotteiseksi, taulukkomuotoiseksi pivot-taulukkoraportiksi sisältää useita vaiheita. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun seuraavat toimet tehdään esitettyä järjestystä noudattaen.

Sivun alkuun

Pivot-taulukkoraportin luominen ja yhdistäminen ulkoiseen tietolähteeseen

 1. Valitse tyhjä solu.

 2. Valitse Lisää-välilehden Taulukko-ryhmästä Pivot-taulukko ja valitse Pivot-taulukko.

  Excelin valintanauhan kuva

  Näkyviin tulee Luo pivot-taulukko -valintaikkuna.

 3. Valitse Käytä ulkoista tietolähdettä.

 4. Valitse Valitse yhteys.

  - Muodostetut yhteydet -valintaikkuna tulee näkyviin.

 5. Valitse valintaikkunan yläosasta Näytä-luettelosta yhteysluokka, jolle haluat muodostaa yhteyden, tai valitse Kaikki aiemmin määritetyt yhteydet (joka on oletusarvo).

 6. Valitse yhteys Valitse yhteys -luettelosta ja valitse Avaa.

 7. Määritä sijainti. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat sijoittaa Pivot-taulukkoraportin uuteen laskentataulukkoon alkaen solusta A1, valitse Uuteen laskentataulukkoon.

  • Sijoita pivot-taulukkoraportti aiemmin luotuun laskentataulukkoon valitsemalla Aiemmin luotu valintataulukko ja kirjoita sen solualueen ensimmäinen solu, johon pivot-taulukkoraportti sijoitetaan.

   Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva Piilota valintaikkuna tilapäisesti, valitse laskentataulukon alkuun-solua ja valitse sitten Laajenna valintaikkuna Painikkeen kuva .

 8. Valitse OK.

Määrittämääsi sijaintiin lisätään tyhjä pivot-taulukkoraportti, jossa pivot-taulukon kenttäluettelo on näkyvissä.

Sivun alkuun

Kenttien lisääminen, järjestäminen ja asettelu Riviotsikot-alueessa

Pivot-taulukon kenttäluettelon avulla voit lisätä, asetella ja järjestää kenttiä sekä varmistaa, että kaikki kentät on lisätty Riviotsikot-alueeseen.

 1. Napsauta pivot-taulukkoraporttia.

 2. Tee yksi tai useampi seuraavista:

  • Lisää kenttiä raporttiin tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:

   • Valitse kunkin kentän nimen vieressä oleva valintaruutu kenttäluettelon kenttäosasta. Kukin kenttä sijoitetaan asetteluosan oletusalueeseen, mutta nämä kentät voi järjestää uudelleen.

    Oletusarvon mukaan muut kuin numeeriset kentät lisätään Riviotsikot-alueeseen, numeeriset kentät Arvot-alueeseen ja aika- ja päivämääräkentät Sarakeotsikot-alueeseen.

   • Siirrä kenttä Riviotsikot-alueeseen napsauttamalla kentän nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Lisää riviotsikoihin.

    Vihje: Voit myös halutessasi pitää hiiren painiketta painettuna kentän nimen kohdalla ja vetää kentän kenttäosasta asetteluosan alueeseen.

  • Järjestä kentät uudelleen napsauttamalla kentän nimeä haluamassasi alueessa ja valitsemalla jonkin seuraavista komennoista:

Siirrä ylös   

Kenttää siirretään alueessa yksi askel ylöspäin.

Siirrä alas   

Kenttää siirretään alueessa yksi askel alaspäin.

Siirrä alkuun   

Kenttä siirretään alueen alkuun.

Siirrä loppuun   

Kenttä siirretään alueen loppuun.

Siirrä riviotsikoihin   

Kenttä siirretään riviotsikoiden alueeseen.

 • Jos haluat poistaa kenttä, napsauta kentän nimeä jossakin asettelu-alueet, Poista kenttä, ja valitse Poista kunkin, jonka haluat poistaa, kenttäosassa kenttänimen vieressä oleva valintaruutu.

  Vihje: Voit myös halutessasi pitää hiiren painiketta painettuna asetteluosassa kentän nimen kohdalla ja vetää kentän pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

  Huomautus: Kun valintaruudun valinta poistetaan kenttäosassa, kentän kaikki esiintymät poistetaan raportista.

Sivun alkuun

Pivot-taulukon asetusten ja kentän asetusten muuttaminen

Tekemällä seuraavat toimet voit varmistaa, että pivot-taulukkoraportti ja ulkoinen tietoalue toimivat samalla tavalla:

Pivot-asetusten muuttaminen   

 1. Valitse pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmästä Asetukset.

  Pivot-taulukon asetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Määritä, että sarakeleveys säädetään automaattisesti päivityksen yhteydessä, napsauttamalla Asettelu ja muotoilu -välilehteä ja valitsemalla Muotoile-kohdan Sovita sarakeleveys päivityksen yhteydessä automaattisesti -valintaruutu.

 4. Säilytä muotoilut tietojen jokaisen päivityskerran yhteydessä valitsemalla Asettelu ja muotoilu -välilehti ja valitsemalla Muotoile-kohdan Säilytä solujen muotoilut päivitettäessä -valintaruutu.

 5. Varmista, että Suodata-valikko poistaa vanhentuneet kohteet päivityksen yhteydessä, valitsemalla Tiedot-välilehti ja valitsemalla Kenttää kohden säilytettävien kohteiden määrä -ruudusta Ei mitään.

Kentän muuttaminen   

 1. Valitse pivot-taulukkoraportti.

 2. Jos haluat sisällyttää uudet kohteet pivot-taulukkoraporttiin käytössä olevalla suodattimella, napsauta solua kutakin kenttää varten hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Kentän asetukset, valitse Välisummat ja suodattimet -välilehti ja valitse Suodattimet-kohdasta Sisällytä uusia kohteita manuaaliseen suodatukseen -valintaruutu.

Sivun alkuun

Pivot-taulukkoraportin asettelu kaksiulotteiseksi taulukoksi

Tekemällä seuraavat toimet voit asetella pivot-taulukkoraportin kaksiulotteiseksi taulukoksi:

 1. Valitse pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Suunnittelu-välilehden Asettelu-ryhmästä Välisummat ja valitse Älä näytä välisummia.

 3. Valitse Suunnittelu-välilehden Asettelu-ryhmästä Loppusummat ja valitse Ei käytössä riveillä ja sarakkeissa.

 4. Valitse Suunnittelu-välilehden Asettelu-ryhmästä Raportin asettelu ja valitse Näytä taulukkomuodossa.

 5. Valitse Asetukset-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Kenttien otsikot.

Sivun alkuun

Pivot-taulukkoraportin rakenteen mukauttaminen

Valmiin pivot-taulukkotyylit ja tyyliasetukset käsitellään moniulotteisten tietojen kaksiulotteinen taulukko. Kun raportti Litistä kaksiulotteinen taulukkoon näistä tyyleistä Älä näytä solun reunat ja Vuoroväriset rivit - ja rakenne -välilehden Pivot-taulukon tyyliasetukset -ryhmän Vuoroväriset sarakkeet -valintaruudut eivät vaikuta solujen muotoilun. Voit kuitenkin mukauttaa pivot-taulukon tyyliä niin, että kullekin solulle on solun reunaviivan ja pivot-taulukkoraportin käyttää ehdollista muotoilua näyttää Vuoroväriset rivit tai sarakkeet.

Pivot-taulukkotyylin mukauttaminen   

 1. Napsauta pivot-taulukkoraporttia.

 2. Valitse haluamasi tyyli Suunnittelu-välilehden Pivot-taulukkotyyli-ryhmästä ja tee seuraavat toimet:

  1. Napsauta näkyvissä olevaa tyyliä hiiren kakkospainikkeella ja selaa valikoimaa. Jos haluat kaikki käytettävissä olevat tyylit näkyviin, valitse vierityspalkin alaosasta Lisää.

  2. Valitse Monista.

   Pivot-taulukon pikatyylin muokkaaminen -valintaikkuna tulee näkyviin.

  3. Voit halutessasi kirjoittaa uuden nimen Nimi-ruutuun.

  4. Valitse Taulukon osa -ruudusta Koko taulukko ja valitse Muotoile.

   Näkyviin tulee Muotoile soluja -valintaikkuna.

  5. Valitse Reunaviiva-välilehti ja luo solun reunaviiva.

  6. Halutessasi voit valita myös Täyttö- ja Fontti-välilehdet ja tehdä muita muutoksia.

  7. Valitse OK kaksi kertaa.

  8. Napsauta Lisää-painiketta vierityspalkin alaosasta ja valitse luomasi pivot-taulukkotyyli Mukautettu-luokasta.

Näyttää Vuoroväriset rivit tai Vuoroväriset sarakkeet ehdollisen muotoilun avulla   

 1. Valitse pivot-taulukkoraportin kaikki sarakkeet.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Excelin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Voit lisätä ehdollisen muotoilun valitsemalla Uusi sääntö.

  Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan.

  1. Kirjoita kaava Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, joissa tämä kaava on tosi -ruutuun.

  2. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Määritä rivit vuorovärisiksi kirjoittamalla seuraava kaava:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Määritä sarakkeet vuorovärisiksi kirjoittamalla seuraava kaava:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Määritä rivit ja sarakkeet vuorovärisiksi kirjoittamalla seuraava kaava:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Avaa Muotoile soluja­ -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 2. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Työkirjan julkaiseminen Excel Servicesissä

 1. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , Julkaise-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Excel Services -kohdassa Jaa asiakirja muille henkilöille.

 2. Määritä palvelimen polku Tiedostonimi-ruutuun ja hyväksy työkirjan nimiehdotus tai kirjoita uusi nimi.

  Windows Vista -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa   

  • Valitse osoiterivillä verkkosijainti, jota käyttäjät voivat käyttää, ja valitse sitten Tallenna.

   Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa   

  • Valitse Kohde-ruudusta verkkosijainti, jota käyttäjät voivat käyttää, ja valitse sitten Tallenna.

   Kirjoita esimerkiksi http://palvelimen/sivuston/Tiedostonimi

   Huomautus: Excel voi julkaista työkirjan palvelimeen vain Microsoft Office Excel 2007 -ohjelman XML-pohjaisessa tiedostomuodossa (.xlsx-muodossa) tai Office Excel 2007 -ohjelman binaarisessa tiedostomuodossa (.xlsb-muodossa).

 3. Valitse OK.

 4. Valitsemalla Avaa Excel Services -palvelussa -valintaruudun voit varmistaa, että työkirjan näytettävät alueet näkyvät oikein selaimessa.

 5. Valitse Tallenna.

Lisätietoja on artikkelissa Julkaise työkirja Excel Services.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×