Ulkoisen luettelon luominen SQL Azure -taulukosta yritystietopalvelujen ja suojatun säilön avulla

Ulkoisen luettelon luominen SQL Azure -taulukosta yritystietopalvelujen ja suojatun säilön avulla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

SharePoint Online -järjestelmänvalvojana voit hyödyntää SharePoint Onlinen palveluja, kun haluat käyttää Microsoft SQL Azure -tietokannan tietoja. SQL Azure on pilvipohjainen relaatiotietokantatekniikka, joten yhteys toimii kokonaan pilvessä. Tässä artikkelissa kuvataan, miten SharePoint -tekniikoita voi hyödyntää SQL Azure -tietokannan tietojen käyttämisessä ilman koodin kirjoittamista.

Jos haluat käyttää SQL Azure -tietokannan tietoja, sinun on luotava ulkoinen luettelo yritystietopalvelujen ja suojatun säilön avulla. Yritystietopalvelut yhdistävät SharePoint-ratkaisut ulkoisiin tietoihin, ja käyttäjä voi suojatun säilön avulla todentaa tiedot. Voit ulkoista luetteloa käyttämällä näyttää SQL Azure -taulukon sisällön SharePoint Onlinessa. Käyttäjät voivat lukea, muokata ja päivittää tietoja SharePoint Onlinessa.

Saat lisätietoja käyttämisestä Yritystietopalvelujen hyödyntämisestä ulkoisten tietojen Johdatus ulkoisten tietojen.

SQL Azure-tietokannoista on pilvipohjainen relaatiotietokannat, jotka on luotu käyttämällä SQL Server-tekniikkaa. Lisätietoja näiden tietokantojen käytön aloittaminen on ohjeaiheessa käytön aloittaminen Microsoft Azure SQL-tietokannan käyttäminen Microsoft Azure ympäristö hallinta-portaalissa

Artikkelin sisältö

Yleistä prosessin vaiheista

Miten Yritystietopalvelut ja suojattu säilö toimivat yhdessä

Vaihe 1: BCS-metatietosäilön käyttöoikeuksien määrittäminen

Vaihe 2: Suojatun säilön yhdistettyjen tunnistetietojen luominen

Suojatun säilön kohdesovelluksen luominen

Kohdesovelluksen tunnistetietojen tallentaminen

Vaihe 3: Ulkoisen sisältötyypin luominen

Vaihe 4: Ulkoisen luettelon luominen

Ulkoisen luettelon luominen SharePoint onlinella

Ulkoisen luettelon luominen SharePoint Designer 2010: llä

Vaihe 5: Myöntää käyttöoikeuksia Myöntämällä

Yleistä prosessin vaiheista

Jos haluat luoda ulkoisen luettelon, jonka avulla voit käyttää SQL Azuren tietoja, sinun on suoritettava tietyt vaiheet järjestyksessä.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu vaiheet ja niiden vaatimat ohjelmistot.

Toimintaohjeet:

Ohjelma tai suorituspaikka:

Vaihe 1: BCS-metatietosäilön käyttöoikeuksien määrittäminen

SharePoint-hallintakeskus (SharePoint Onlinessa)

Vaihe 2: suojatun säilön määrityksen luominen

SharePoint-hallintakeskus (SharePoint Onlinessa)

Vaihe 3: ulkoisen sisältötyypin luominen

SharePoint Designer 2010 tai Visual Studio

Vaihe 4: ulkoisen luettelon luominen

SharePoint-hallintakeskus (SharePoint Online)

Vaihe 5: ulkoisen sisältötyypin hallitseminen käyttöoikeuksia myöntämällä

SharePoint-hallintakeskus (SharePoint Online)

Sivun alkuun

Miten yritystietopalvelut ja suojattu säilö toimivat yhdessä

Yritystietopalvelut yhdistävät ulkoisen tietosäilön tietoihin. Voit näyttää tiedot ulkoisessa luettelossa ja säilyttää tiedot muualla. Yritystietopalveluilla voit yhdistää SharePoint-ratkaisut kahteen erityyppiseen resurssiin:

 • SQL Azure -tietokantaan

 • WCF-verkkopalveluun, joka toimii päätepisteenä muuntyyppiselle tietosäilölle

Voit hyödyntää SharePoint Onlinessa ulkoista tietolähdettä yritystietopalvelujen avulla suojattua säilöä käyttämällä. Suojattu säilö säilyttää tunnistetietojen salatut kopiot. Sen avulla SharePoint Onlinen järjestelmänvalvoja voi yhdistää SharePoint-ryhmän yksittäiseen SQL Azure -tiliin, joka voi käyttää kohdetietokantaa. Kun SharePoint-käyttäjä selaa ulkoisen luettelon tietoja, suojattu säilö pyytää tiedot SQL:stä yhdistetyn SQL Azure -tilin avulla.

Jotta tämä onnistuu, SharePoint Online -järjestelmänvalvojan on määritettävä ulkoinen sisältötyyppi SharePoint Designerissa tai Visual Studiossa. Sitten joku, jolla on sopivat käyttöoikeudet, luo ulkoisen luettelon SharePoint Online -sivustossa viittaamalla ulkoiseen sisältötyyppiin. Käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat tarkastella tai päivittää luetteloa.

Huomautus: SharePoint Online ei tue ulkoisten luetteloiden. käyttöä

Tässä kuvassa on esitetty elementtien väliset yhteydet:

Kaaviossa näkyy käyttäjän, SharePoint Onlinen ja SQL Azure -tietokannassa olevan ulkoisen tietolähteen väliset yhteydet.

Seuraavassa on kuvattu yhdistämisprosessin vaiheet. Luetellut vaiheet vastaavat edellä olevan kaavion numeroita.

 1. Käyttäjä kirjautuu SharePoint Onlineen ja avaa ulkoisen luettelon. SharePoint Onlinen yritystietojen yhdistämispalvelu (BDC) lähettää ulkoisen sisältötyypin kyselyn kyseisen luettelon sisältävään BDC-metatietosäilöön. Kysely pyytää seuraavia tietoja: miten ulkoista järjestelmää käytetään, mitkä toiminnot ovat tuettuja ja mitä tunnistetietoja käytetään.

 2. BDC-palvelun suorituksenaikainen prosessi lähettää kutsun (SOAP over HTTP) SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF) -palvelun päätepisteelle.

 3. SQL Azure -palvelu palauttaa tiedot SOAP-kirjekuoressa.

 4. SharePoint Online -sivusto näyttää ulkoisen luettelon käyttäjän selaimessa. Tämän jälkeen käyttäjä voi suorittaa kaikki tietolähteeseen määritetyt toiminnot, joihin hänellä on käyttöoikeudet.

Sivun alkuun

Vaihe 1: BCS-metatietosäilön käyttöoikeuksien määrittäminen

Tee tämä vaihe, noudata seuraavia ohjeita Yritystietopalveluiden paikallisen ratkaisun SharePoint 2013: n BCS-metatietosäilönkäyttöoikeuksien määrittäminen.

Kun olet tehnyt kaikki kuvatut vaiheet, palaa tälle sivulle ja jatka vaiheesta 2: suojatun säilön yhdistettyjen tunnistetietojen luominen.

Vaihe 2: suojatun säilön yhdistettyjen tunnistetietojen luominen

Yleensä yhteen SQL Azure -tiliin yhdistetään useita SharePoint-käyttäjiä suojatun säilön yhdistettyjä tunnistetietoja luotaessa. Voit käyttää SharePoint-ryhmää tai vain luetteloida kaikki käyttäjänimet. SQL Azure -tilillä on tarvittavat käyttöoikeudet, joilla pääsee käyttämään kohdetietokannan taulukkoa. SQL Azuressa kohteeksi asettamasi tietokanta tunnetaan suojatun säilön kohdesovelluksena tai vain kohdesovelluksena.

Vihje: Varmista, että sinulla on valmis SQL Azure-tunnistetiedot. Käytät näitä tunnistetietoja, kun luot SharePoint-käyttäjien ja SQL Azure-tilin määritys.

Suojatun säilön kohdesovelluksen luominen

Jos haluat luoda suojatun säilön kohdesovelluksen, toimi seuraavasti.

 1. Siirry SharePoint-hallintakeskuksen URL-osoitteeseen SharePoint Onlinessa.

 2. Valitse suojattu säilö.

 3. Avaa sivu, jossa voit määrittää kohdesovelluksen asetukset, valitsemalla valintanauhasta Uusi.

 4. Toimi Kohdesovelluksen asetukset -osassa seuraavasti:

  • Määritä yksilöllisen tunnuksen arvo kohdassa Kohdesovelluksen tunnus. Tunnus yhdistää ulkoisen sisältötyypin tunnistetietoihin, jotka käyttäjän todentaminen vaatii. Kohdesovelluksen tunnusta ei voi muuttaa kohdesovelluksen luomisen jälkeen.

  • Anna kohdesovellukselle kutsumanimi kohdassa Näyttönimi.

  • Määritä Yhteyshenkilön sähköposti -kohdassa sähköpostiosoite, johon käyttäjät voivat lähettää kohdesovellusta (ulkoista tietojärjestelmää) koskevia kysymyksiä.

  • Tarkista Kohdesovelluksen tyyppi-kohdasta, että arvo on Ryhmän rajoitettu. Ryhmän rajoitettu tarkoittaa, että sisältää suojatun säilön määrityksen, joka yhdistää SharePoint käyttäjäryhmälle yhteen ja ulkoiset tiedot-tiliin, jotka voivat toimia heidän puolestaan. Lisäksi ryhmän rajoitettu sovelluksen tyyppi on rajoitettu määritetyn ulkoiset tiedot-järjestelmään.

 5. Kirjoita Tunnistetietokentät-osioon kenttien nimet, joita haluat käyttää ulkoisen tietojärjestelmän käyttäjänimenä ja salasanana. Suojattu säilö käyttää oletusarvoisesti Windows-käyttäjänimeä ja Windows-salasanaa. Näiden arvojen hyväksyminen on suositeltavaa. Näitä kenttätyyppejä ei voi muokata sen jälkeen, kun sovellus on luotu.

  Näyttökuva suojatun säilön kohdesovelluksen ominaisuussivun Tunnistetietokentät-osiosta. Näissä kentissä voit määrittää kohteen kirjautumistunnukset

 6. Kirjoita Kohdesovelluksen järjestelmänvalvojat -osion Kohdesovelluksen järjestelmänvalvojat -kenttään kohdesovellusta muokkaamaan kykenevän ryhmän nimi tai luettelo muokkaamaan kykenevistä käyttäjistä. Voit myös etsiä ryhmän nimen Microsoft Online -hakemistopalvelimesta. Tässä osassa on yleensä SharePoint Online -järjestelmänvalvojan tai yleisen järjestelmänvalvojan tili.

 7. Kirjoita Jäsenet-osan Jäsenet-kenttään kohdesovellusta käyttävän ryhmän nimi. Tämä ryhmä löytyy yleensä Microsoft Online Directory Service (MSODS) -hakemistopalvelusta.

  Jos olet yleinen järjestelmänvalvoja, voit luoda ryhmiä MSODS:n Office 365 -hallintakeskuksessa.

 8. Luo kohdesovellus valitsemalla OK ja palaa suojatun säilöpalvelun sivulle.

Kohdesovelluksen tunnistetietojen tallentaminen

Kun olet luonut kohdesovelluksen, voit kirjoittaa tunnistetiedot, joiden avulla suojattu säilö voi käyttää ulkoisia tietoja. Voit määrittää tunnistetiedot seuraavasti

 1. Valitse SharePoint-hallintakeskuksessa suojattu säilö.

 2. Napsauta uuden kohdesovelluksen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Määritä tunnistetiedot.

 3. Kirjoita tilin käyttäjänimi ja salasana Määritä tunnistetiedot suojatun säilön kohdesovellukselle (Ryhmä) -valintaikkunassa. Tilillä on oltava käyttöoikeus kohdetietokantaan. Seuraavassa kuvassa käyttäjänimenä on Windows-käyttäjänimi ja salasanana on Windows-salasana.

  Tärkeää: Säilytä nämä tiedot turvallisessa paikassa. Järjestelmänvalvoja ei voi noutaa tunnistetietoja sen jälkeen, kun olet määrittänyt ne.

  Näyttökuva, jossa näkyy Tunnistetietokentät-valintaikkuna, jota käytetään suojatun säilön kohdesovellusta luotaessa. Se näyttää oletusarvot, Windows-käyttäjänimen ja Windows-salasanan.

Sivun alkuun

Vaihe 3: ulkoisen sisältötyypin luominen

Voit luoda ulkoisen ulkoisen sisällön tyypin (Sisältötyypin) käyttämällä Microsoft Visual Studio tai Microsoft SharePoint Designer 2010: n avulla. Tässä kuvataan ulkoisen Sisältötyypin luominen SharePoint Designer 2010: ssä. Microsoft SharePoint Designer 2010: ssä on saatavilla ilmaiseksi Microsoft Download Centeristä.

Voit suorittaa tämän tehtävän, jos olet SharePoint Online -järjestelmänvalvoja tai yleinen järjestelmänvalvoja.

Jos haluat luoda ulkoisen sisältötyypin, toimi seuraavasti:

 1. Käynnistä Microsoft SharePoint Designer.

 2. Valitse Sivuston Avaa -painikkeen napsauttaminen avaa SharePoint Onlinen ryhmäsivuston osoitteessa sivustokokoelman ylimmällä tasolla. Pääkansio-sivustokokoelman URL-osoite muistuttaa tässä esimerkissä URL-osoite: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint online-tilassa saattaa näyttää kehotteen kelvolliset tunnistetiedot.

  Huomautukset: 

  • Jos SharePoint kehottaa lisäämään uuden käyttäjän, varmista, että käytät tiliä, jolla on riittävät käyttöoikeudet. Käyttäjätilin on pystyttävä tekemään yritystietopalvelujen muutoksia SharePoint Online -sivustoon ja testaamaan niitä. Yleensä SharePoint Online -järjestelmänvalvojan tai yleisen järjestelmänvalvojan tulisi suorittaa nämä toimet.

  • Jos haluat vaihtaa käyttäjää, valitse Lisää uusi käyttäjä, Henkilökohtainen tai Organisaatio ja kirjaudu sitten sivustoon SharePoint Online -järjestelmänvalvojana tai yleisenä järjestelmänvalvojana ja kirjaudu sisään.

 3. Kun sivusto on avautunut, valitse sovellusikkunan vasemmalla puolella olevasta Sivuston objektit -puusta Ulkoiset sisältötyypit.

 4. Valitse Ulkoiset sisältötyypit -välilehti ja aloita sitten luontiprosessi valitsemalla valintanauhasta Ulkoinen sisältötyyppi.

 5. Muuta sivun Ulkoisen sisältötyypin tiedot -osassa kohdat Nimi ja Näyttönimi. Varmista, että nimi on kuvaava. Näyttönimi on ulkoisen sisältötyypin kutsumanimi.

 6. Avaa toimintojen suunnittelu-sivu napsauttamalla tätä löydät ulkoisia tietolähteitä ja voit määrittää toimintoja hyperlinkin valitseminen Näyttökuva Ulkoisen sisältötyypin tiedot -ruudusta ja Napsauttamalla tätä löydät ulkoisia tietolähteitä ja voit määrittää toimintoja -linkistä, jolla luodaan yritystietopalveluiden yhteys.

 7. Avaa Ulkoisen tietolähdetyypin valitseminen -valintaikkuna napsauttamalla Lisää yhteys -painiketta.

 8. Käytä SQL Azure -tietokantaa valitsemalla SQL Server.

  Näyttökuva Lisää yhteys -valintaikkunasta, jossa voi valita tietolähdetyypin. Tässä tapauksessa tyyppinä on SQL Server, jonka avulla voi yhdistää SQL Azureen.

  Huomautus: SharePoint Onlinen kanssa ei voi käyttää omia tietolähteitä, kuten .NET-tyyppiä. SharePoint Onlinen kanssa ei voi käyttää myöskään omissa toimitiloissa olevaa SQL Server -tietolähdettä.

 9. Jos valitset SQL Server -palvelimen, määritä seuraavat tiedot:

  • Tietokantapalvelimen nimi

  • Tietokannan nimi

  • Nimi

   Tärkeää: 

   • Voit käyttää tietokannan URL-osoite sisältää täysin hyväksytyt palvelimen nimi. Jos avaat tietokannan kautta https://aaapbj1mtc.database.windows.net täysin hyväksytyt palvelimen nimi on aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Saat täydellisen palvelinnimen selville, kun kirjaudut sisään ylemmällä tasolla (esim. Microsoft Azuren hallintaportaalissa). Napsauta tilauksesi nimeä portaalisivun Tilaukset-kohdassa. Laajenna sitten tilauksesi ja palvelinnimi kohdassa Täydellinen palvelinnimi. Tietokantojen nimet tulevat näkyviin kunkin palvelinnimen alle.

   Näyttökuva SQL Server -yhteys -valintaikkunasta, jossa voi kirjoittaa SQL Azure -tietokantapalvelimen nimen ja käyttää Yhdistä tekeytymällä mukautetuiksi käyttäjätiedoiksi -komentoa suojatun säilön sovelluksen tunnuksen antamiseen.

   Valitse SQL Server -yhteys -valintaikkunassa Yhdistä tekeytymällä mukautetuiksi käyttäjätiedoiksi. Kirjoita sitten Suojattu säilön sovelluksen tunnus -tekstiruutuun sen suojatun säilön sovelluksen tunnus, jossa kohdetietokannan tunnistetiedot ovat ja valitse sitten OK.

 10. Jos ohjelma pyytää tunnistetietoja ulkoisen tietolähteen käyttöön, kirjoita kelvolliset Käyttäjänimi- ja Salasana-tunnistetiedot, jotta voit käyttää ulkoista tietojärjestelmää. Muodosta sitten yhteys valitsemalla OK.

  Tietolähteen hallinta -välilehdessä voit tarkastella luetteloa SQL Azure -tietokannassa käytettävissä olevista taulukoista. Jos haluat nähdä luettelon taulukon toiminnoista, avaa taulukon pikavalikko.

  Voit valita taulukolle tietyt asetukset, kuten Uusi kohteen lukutoiminto ja Uusi päivitystoiminto. Voit myös valita vain Luo kaikki toiminnot.

  Näyttökuva, jossa näkyy Tailspintoys-tietokanta SharePoint Designerissa. Jos napsautat taulukon nimeä hiiren kakkospainikkeella, näkyviin tulee valikko, josta voit valita luotavat toiminnot.

 11. Avaa ohjattu toiminto valitsemalla Luo kaikki toiminnot ja valitse sitten Seuraava.

  Saat tietoa ongelmista ohjatun toiminnon Toiminnon ominaisuudet -sivun Virheet ja varoitukset -ruudusta. Näkyvien raportoitujen ongelmien ratkaiseminen on tärkeää. Voit esimerkiksi joutua valitsemaan kentän ulkoisten kohteiden valitsinohjausobjektissa näytettäväksi. Asiakastaulukon nimeksi voi valita asiakkaan nimen.

  Näyttökuva Kaikki toiminnot -valintaikkunasta, jossa kerrotaan, että olet päättänyt luoda kaikki Luo-, Lue kohde -, Päivitä-, Poista- ja Lue luettelo -oikeuksiin tarvittavat ominaisuudet.

  Tärkeää:  Ohjattu toiminto voi näyttää varoitussanoman, jos kohdetaulukossa on yksilöllisiä, vaadittuja kenttiä, kuten Asiakastunnus. Varoitus on aiheellinen, jos taulukon määritetty kenttä on vaadittu ja yksilöllinen, kuten perusavain.

  Näyttökuva 2 Kaikki toiminnot -valintaikkunasta SharePoint Designerissa. Tällä sivulla on varoituksia, jotka antavat tietoja luettelon avainominaisuuksien asetuksista.

  Huomautus: Katso lisätietoja suodattimien määrittämisestä ulkoisille sisältötyypeille Toimintaohje: suodattimien määrittäminen ulkoisten kohteiden valitsin-komponenttien .

 12. Hyväksy määrittämäsi toimintoasetukset valitsemalla Valmis. Toiminnot näkyvät SharePoint Designerissa ulkoisen sisältötyypin toimintoluettelona.

Kun tämä vaihe on valmis, voit luoda ulkoisen luettelon, jonka avulla voit käyttää ulkoisen lähteen tietoja.

Vaihe 4: ulkoisen luettelon luominen

Voit luoda ulkoisen luettelon SharePoint Designerilla tai lisäämällä ulkoisen luettelon SharePoint Online -ryhmäsivustoon sovelluksena. Seuraavassa kuvataan, miten ulkoinen luettelo luodaan SharePoint Onlinen ryhmäsivustossa.

Ulkoisen luettelon luominen SharePoint Onlinella

 1. Siirry SharePoint Onlinen ryhmäsivuston aloitussivulle.

 2. Valitse asetukset Office 365:n Asetukset-painike > Lisää sovellus.

 3. Kirjoita Omat sovellukset -sivun hakuruutuun ulkoinen luettelo ja suorita haku.

 4. Avaa Ulkoisen luettelon lisääminen -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla ulkoinen luettelo -ruutua.

 5. Kirjoita Nimi-ruutuun luettelon nimi.

 6. Kirjoita käytettävä nimi Ulkoinen sisältötyyppi -ruutuun. Voit käyttää esimerkiksi SharePoint Designerissa luodun ulkoisen sisältötyypin nimeä. Voit myös napsauttaa tietokannan kuvaketta ja etsiä ulkoisen tietotyypin nimeä selaamalla.

 7. Valitse Luo.

Sivun alkuun

Ulkoisen luettelon luominen SharePoint Designer 2010:llä

 1. Valitse SharePoint Designer 2010:n valintanauhasta Luo luetteloita ja lomakkeita.

  SharePoint Designerissa näkyviin saattaa tulla sanoma, jossa lukee: Luetteloiden ja lomakkeiden luominen edellyttää ulkoisen sisältötyypin tallentamista. Tallenna ulkoinen sisältötyyppi valitsemalla Kyllä.

  Valitse Luo luettelo ja lomakkeiden tietokannan nimi asiakkaat -valintaikkuna, Kirjoita ulkoisen luettelon kuvaava nimi Nimi -tekstiruutuun. Jos olet luonut ulkoisen Sisältötyypin ”asiakkaat” tietokantataulukon, voit ehkä käyttää ”Tailspintoys asiakkaat” luettelon nimi.

 2. Valitse toimintoluettelosta Lue kohde -toiminto.

 3. Kirjoita SQL Azure -tietokannan nimi Järjestelmän esiintymä -tekstiruutuun.

  Luo luettelo ja lomake -valintaikkuna, jossa on valittu ulkoisen luettelon luonti ja jossa kaikki neljä kenttää on täytettynä.

 4. Luo ulkoinen luettelo SharePoint Online -sivustoon valitsemalla OK ja sitten Tallenna.

Vaihe 5: ulkoisen sisältötyypin hallitseminen käyttöoikeuksia myöntämällä

Viimeistele ulkoisen luettelon määrittäminen myöntämällä käyttöoikeudet luetteloa käyttäville henkilöille. Myönnä käyttöoikeudet seuraavasti:

 1. Siirry SharePoint-hallintakeskukseen ja valitse sitten bcs.

 2. Valitse Hallitse BDC-malleja ja ulkoisia sisältötyyppejä.

 3. Valitse juuri luomasi ulkoisen sisältötyypin nimen vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Määritä objektiin liittyvät oikeudet.

  Tärkeää:  Ulkoisen sisältötyypin hallinnan käyttöoikeudet on määritettävä SharePoint Online -järjestelmänvalvojalle tai yleiselle valvojalle manuaalisesti Määritä objektiin liittyvät oikeudet -komennolla. Jos käyttöoikeuksia ei määritetä erikseen, järjestelmänvalvojilla ei ole oikeuksia hallita ulkoista sisältötyyppiä.

  Näyttökuva yritystietopalvelujen SharePoint Online -hallintakeskuksesta. Määritä objektiin liittyvät oikeudet näkyy valintanauhassa.

 4. Valitse kaikkien SharePoint Online -järjestelmänvalvojan tarvitsemien käyttöoikeuksien (Muokkaa, Suorita, Voidaan valita asiakkaista, Määritä oikeudet) valintaruudut Määritä objektiin liittyvät oikeudet -valintaikkunassa.

  Huomautus:  Varmista, että vähintään yhdellä käyttäjällä tai ryhmällä on Määritä oikeudet -käyttöoikeudet. Jos et määritä tätä oikeutta kenellekään, saatat luoda hallitsemattoman yritystietopalveluiden yhteyden.

  Näyttökuva SharePoint Onlinen Määritä objektiin liittyvät oikeudet -valintaikkunasta. Käytä valintaikkunaa määritetyn ulkoisen sisältötyypin käyttöoikeuksien asettamiseen.

 5. Valitse Levitä oikeudet kaikkiin tämän ulkoisen sisältötyypin menetelmiin. Tämä korvaa kaikki olemassa olevat käyttöoikeudet.

  Huomautus:  Jos haluat lisätä ryhmän, joka voi käyttää ulkoisia luetteloita, sinun on annettava ryhmälle myös suoritusoikeudet. Tällöin ryhmän käyttäjät voivat suorittaa kyselyn ulkoiselle lähteelle ja tarkastella tuloksia SharePointissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×