Ulkoasuongelmat, joita voi ilmetä, kun päivitetään SharePoint 2013:een

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

SharePoint 2013:ssa otettiin käyttöön uusi käyttöliittymä, joka on kevyt, nopea ja kätevä. Tämä käyttöliittymä on rakennettu käyttäen uusia CSS-tyylejä, teemoja ja perustyylisivuja. Saat tämän uuden käyttökokemuksen päivittämällä uuteen käyttöliittymään. Uuden käyttöliittymän tueksi tehdyt huomattavat muutokset saattavat kuitenkin häiritä päivitystä, jos käytät mukautettua ulkoasua.

SharePoint 2010:ssä olet ehkä mukauttanut sivustosi ulkoasua jollakin monista tavoista. Olet voinut mukauttaa sivustosi ulkoasua esimerkiksi seuraavasti:

 • SharePointin oletustyylit korvaavan mukautetun tyylisivun käyttö sivustossa.

 • Mukautetun teeman käyttö (THMX-tiedosto) sivustossa.

 • Jonkin SharePointin valmiin perustyylisivun kopiointi ja muokkaus.

 • Täysin uuden mukautetun perustyylisivun luonti julkaisusivustossa, jonka mukautetussa perustyylisivussa käytetään mukautettuja tyylejä ja viittauksia mukautetuista sivun asetteluista.

Kun teet sivustokokoelmaasi SharePoint 2013 -päivityksen, tämäntyyppiset mukautukset eivät enää toimi kuten ennen, koska oletusarvoiset CSS-tyylit, teemat ja perustyylisivut ovat muuttuneet. Mukautettu ulkoasu on luotava uudelleen käyttäen uusia SharePoint 2013:ssa käytettävissä olevia tyylejä, teemoja tai perustyylisivuja, ja käytettävä uutta ulkoasua päivitetyssä sivustokokoelmassa.

SharePointin oletustyyleihin, -teemoihin ja -perustyylisivuihin oli tehtävä muutoksia, jotta voitiin luoda entistä nopeampi ja kätevämpi käyttöliittymä ja tehdä tulevista päivityksistä aiempaa helpommin ennakoitavia työn edetessä.

Tämän vuoksi, jos sivustokokoelman on mukautettu ulkoasu on erittäin suositeltavaa, että ennen päivitystä, voit luomalla ensin arvioinnin sivustokokoelman kohtaa, johon voit testata ja luo uudelleen oman mukautetun mukauttaminen SharePoint 2013-ympäristössä. Lisätietoja arvioinnin sivustokokoelman on artikkelissa Sivustokokoelman päivitys.

Seuraavissa osissa on esimerkkejä ulkoasuongelmista, joita voi ilmetä, kun teet SharePoint Online 2013 -päivityksen.

Sivun alkuun

Mukautettu CSS

Yleisin tapa käyttää mukautettua ulkoasua SharePoint 2010 -sivustossa on luoda uusi CSS-tiedosto, joka sisältää SharePointin oletustyylit korvaavia tyylejä.

Käyttöliittymän nopeuden ja kätevyyden parantamiseksi SharePoint 2013:ssa on otettu käyttöön uudistuksia, jotka koskevat CSS:n toteuttamistapaa:

 • CSS-tiedostojen kokoa on pienennetty.

 • CSS-valitsimien sisäkkäin sijoittelua on rajoitettu.

 • CSS:n periytymistä käytetään aina kun se on mahdollista.

 • Luokkia määritetään vain yhteen paikkaan.

 • Toisiinsa liittyvä luokat ryhmitellään CSS-tiedostoon.

 • Sisäiset tyylit ja Tärkeää -ilmoitusta ei käytetä, koska niitä ei voi korvata.

 • Tyyleissä käytetään yhdenmukaista rakennetta ja nimeämiskäytäntöä.

SharePoint 2013:n tyyleissä käytetään yhdenmukaista rakennetta ja nimeämiskäytäntöä.

Nimeämisosa

ms -

<ominaisuus>-

<nimi>

Kuvaus

Ilmoittaa, että tämä on Microsoft-luokka.

Tähän kohteeseen liitetyn ominaisuuden nimi eli "ydin", jos sitä käytetään ydinkäyttöliittymän osana.

Kohteen kuvaava nimi, kuten otsikko, linkki jne.

SharePoint 2013:n CSS:n toteuttamistapaan tehdyistä muutoksista johtuen mukautettuja CSS-tyylejä ei voi käyttää sivustossa, kun teet päivityksen. Voit ratkaista tämän luomalla ensin arvioinnin sivustokokoelman ja käyttämällä sivustoa ympäristönä, jossa voit tunnistaa uudet SharePoint 2013 -tyylit, jotka sinun on korvattava. Luo näille tyyleille uusi CSS-tiedosto, ja käytä tätä CSS:ää päivitetyssä sivustossa.

Sivun alkuun

Mukautettu teema

SharePoint 2010:ssä voi luoda THMX-tiedoston Office-ohjelmalla, kuten PowerPoint 2010:llä. Tämän jälkeen voit ladata teematiedoston SharePoint 2010:een ja käyttää teemaa sivustossasi.

SharePoint 2013:n teemamoduulia on kehitetty siten, että teemojen käyttö on entistä nopeampaa ja joustavampaa, ja teemoja voi päivittää entistä helpommin työn edetessä. Teemamallissa käytetään kommenttityyliä CSS:ssä, ja CSS:n osia korvataan loppukäyttäjien valitsemien parametrien, kuten fonttien ja värimallien mukaan. SharePoint 2013:n teemat on määritelty XML-tiedostoilla:

 • SPColor.xml määrittelee värivalikoiman, jonka aukoilla on semanttiset nimet sen selkiyttämiseksi, mihin käyttöliittymän elementteihin väriarvon muuttaminen vaikuttaa. Lisäksi teemat tukevat nyt peittävyyden määrittämistä.

 • SPFont.xml määrittelee fonttimallin ja tukee useita kieliä, Internet-fontteja ja verkkofontteja.

THMX-tiedoston päivittämiselle SharePoint 2010:stä SharePoint 2013:een ei kuitenkaan ole tukea. Kun teet SharePoint 2013 -päivityksen, ja olet käyttänyt SharePoint 2010 -sivustossa mukautettua teemaa, teematiedostot säilyvät, mutta teemaa ei enää käytetä sivustossa, ja sivusto palaa oletusteemaan.

Voit ratkaista tämän luomalla ensin arvioinnin sivustokokoelman ja luomalla sen jälkeen teeman uudelleen SharePoint 2013:n teemaominaisuuksilla. Lisätietoja uusista teemoista on seuraavissa artikkeleissa:

Sivun alkuun

Jonkin valmiin perustyylisivun kopiointi ja muokkaus

SharePoint 2010:ssä yleinen tapa tehdä pieniä mukautuksia käyttöliittymään on jonkin valmiin perustyylisivun kopiointi ja muokkaaminen. Voit esimerkiksi poistaa tai piilottaa toimintoja loppukäyttäjiltä muokkaamalla perustyylisivua.

Kun päivität SharePoint 2010 -sivuston SharePoint 2013 -versioon, perustyylisivu palautetaan kuitenkin oletusperustyylisivuksi SharePoint 2013:ssa. Siksi sivusto ei näy mukautetussa ulkoasussaan päivityksen jälkeen. SharePoint 2010:ssä luotu mukautettu perustyylisivu on edelleen sivustossa, mutta vanhaa perustyylisivua ei tule käyttää uudessa sivustossa, sillä tällöin sen hahmontaminen ei toimi odotetulla tavalla.

Uuden SharePoint 2013:n käyttöliittymän tueksi oletusperustyylisivuihin on tehty muutoksia. Tästä syystä et voi käyttää SharePoint 2010:ssä luotua perustyylisivua SharePoint 2013:n sivustossa.

Voit ratkaista tämän luomalla ensin arvioinnin sivustokokoelman, ja luomalla perustyylisivun sitten uudelleen SharePoint 2013 -sivustolle. Kun olet tarkistanut, että uusi perustyylisivu toimii odotetulla tavalla, siirrä perustyylisivu uuteen sivustokokoelmaan ja käytä sitä sivustossa. Jos sivustot ovat julkaisusivustoja, voit viedä perustyylisivun Suunnittelun hallinta -sovelluksella ja tuoda sen sitten osana rakennepakettia. Muussa tapauksessa voit siirtää perustyylisivun osana eristettyä ratkaisua tai lataamalla tiedoston perustyylisivujen valikoimaan.

Sivun alkuun

Julkaisusivuston mukautettu perustyylisivu

Jos haluat luoda täysin yrityskuvaa tukevan sivuston, kuten yritysviestinnän intranet-sivuston, voit käyttää julkaisusivustoa, jossa on täysin mukautettu perustyylisivu ja mukautetut sivuasettelut, jotka on liitetty perustyylisivuun.

Kun päivität SharePoint 2010 -sivuston SharePoint 2013 -versioon, perustyylisivu palautetaan kuitenkin oletusperustyylisivuksi SharePoint 2013:ssa. Siksi sivusto ei näy mukautetussa ulkoasussaan päivityksen jälkeen. SharePoint 2010:ssä luodut mukautettu perustyylisivu ja sivuasettelut ovat edelleen sivustossa, mutta vanhaa perustyylisivua ei tule käyttää uudessa sivustossa, sillä tällöin sen hahmontaminen ei toimi odotetulla tavalla.

Voit ratkaista tämän luomalla ensin arvioinnin sivustokokoelman, joka on julkaisusivusto, ja luomalla perustyylisivun sitten uudelleen SharePoint 2013 -sivustolle. Kun olet tarkistanut, että uusi perustyylisivu toimii odotetulla tavalla, vie perustyylisivu osana rakennepakettia, tuo rakennepaketti uuteen sivustokokoelmaan ja käytä uutta perustyylisivua sivustossa.

Mukautetun sivun paikkamerkit mukautetulla perustyylisivulla

Tärkeää: Jos mukautetulla perustyylisivulla on mukautetun sisällön paikkamerkki, ja jos myös mukautetuissa sivuasetteluissa on tämä mukautetun sisällön paikkamerkki, virhe saattaa estää sivustosi kotisivun hahmontamisen päivityksen jälkeen. Päivityksen jälkeen saatat saada virhesanoman "Odottamaton virhe".

Voit määrittää, ilmeneekö tämä ongelma, luomalla arvioinnin sivustokokoelman, joka on myös julkaisusivusto, ja määrittää perustyylisivun valmiiseen SharePoint 2013 -perustyylisivuun. Jos sivuston hahmontaminen toimii edelleen, ongelmaa ei ole. Jos sivuston hahmontaminen ei toimi, vaan saat "odottamaton virhe" -sanoman, jossa on korrelaatiotunnus, sinulla todennäköisesti on tämä ongelma.

Voit ratkaista ongelman seuraavasti:

 1. Luo arvioinnin sivustokokoelma, joka on julkaisusivustokokoelma.

 2. Luo uusi SharePoint 2013 -perustyylisivu.

 3. Lisää mukautetun sisällön paikkamerkki 2013-perustyylisivuun.

 4. Käytä sivustossa uutta perustyylisivua.

 5. Luo sivuasettelu, joka ei sisällä mukautetun sisällön paikkamerkkiä. Sivuasettelu liitetään sivustossa käytettyyn uuteen perustyylisivuun.

 6. Vaihda kaikki vanhaa sivuasettelua käyttävät sivut käyttämään uutta sivuasettelua. Voit tehdä tämän joko manuaalisesti, muokkaamalla jokaista sivua yksitellen selaimessa ja käyttämällä valintanauhan asetuksia, tai ohjelmallisesti käyttämällä asiakaspuolen objektimallia, joka toimii myös Office 365:ssä.

 7. Poista vanha sivuasettelu, joka sisältää mukautetun sisällön paikkamerkin.

Suosittelemme, että et lisää mukautetun sisällön paikkamerkkiä mukautettuun perutyylisivuun tai sivuasetteluihin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sivustokokoelman version ja Päivitysasetusten määrittäminen

Sivustokokoelman päivitys

Kuntotietojen tarkistuksen aikana löytyneet mukautetut tiedostot

Sivustokokoelman kuntotarkistuksen aikana löytyi ristiriitaisia sisältötyyppejä

Pääsisältötyyppiä ei löydy kuntotarkistuksen aikana

Sivustokokoelman kuntotietojen tarkistuksessa havaitaan puuttuvia sivustomalleja

Sivustokokoelman päivitysongelmien vianmääritys

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×