Tyylin käyttäminen, muuttaminen, luominen tai poistaminen

Wordissa voit muotoilla tekstiä helposti ja nopeasti tyylien avulla. Voit myös muuttaa ikaisemmin luotua tyyliä, luoda uusia tyylejä tai poistaa tyylejä omien tarpeidesi mukaan.

Tee jokin seuraavista:

Tyylin käyttäminen

Wordissa voit muotoilla tekstiä helposti ja nopeasti valitsemalla sopivan tyylin. Käytettävissä on neljänlaisia tyylejä: kappale-, merkki-, taulukko- ja luettelotyylejä.

Tyyli-valintaikkunassa näkyvä symboli

Tyylin tyyppi

Kappaletyylin kuvake

Kappaletyylit määrittävät tiedoston tekstin ulkoasun kappaletasolla. Kun valitset tekstille tietyn kappaletyylin, kyseistä tyyliä käytetään koko kappaleessa. Kappaletyylien avulla määritetään tyypillisesti suurten tekstiosien, kuten uutiskirjeen tai lehtisen leipätekstin, yleistä ulkoasua.

Kappaletyyli voi sisältää kaikki merkkityylin muotoilumääritykset. Lisäksi sillä määritetään kaikki kappaleen ulkoasuun liittyvät asiat, kuten tekstin tasaus, sarkainkohdat, rivivälit ja reunat.

Uudessa tyhjässä käytetään oletusarvoisesti Normaali-kappaletyyliä. Luettelokappale-tyyliä taas käytetään luetteloissa, jos esimerkiksi luot luettelomerkeillä varustetun luettelon Luettelomerkit-komennolla.

Merkkityylin kuvake

Myös merkkityylit määrittävät tiedostossa olevan tekstin ulkoasua, mutta niiden vaikutus näkyy merkkitasolla. Merkkityyleillä määritetään tyypillisesti pienempien tekstiosien muotoilua, ja sen avulla voidaan esimerkiksi korostaa yhtä kappaleen sanaa.

Merkkityyleissä on esimerkiksi seuraavia muotoiluominaisuuksia: fontin nimi, koko, väri, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, reunat ja sävytys. Merkkityylit eivät sisällä muotoilua, joka vaikuttaisi kappaleen ominaisuuksiin, kuten riviväleihin, tekstin tasaukseen, sisennykseen tai sarkainkohtiin.

Käytettävissä on useita valmiita merkkityylejä, esimerkiksi Korostus, Hienovarainen korostus ja Voimakas korostus. Jokainen valmis tyyli yhdistää muotoiluja, kuten lihavointia, kursivointia ja korostusväriä, ja muodostaa niiden avulla yhteensopivan typografisten rakenteiden kokonaisuuden. Esimerkiksi Korostus-merkkityylissä teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja siinä käytetään korostusväriä.

Taulukkotyyli-kuvake

Taulukkotyylit määrittävät taulukoiden ulkoasun. Käytettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi otsikkorivin tekstin muotoilu, ruudukot sekä rivien ja sarakkeiden korostusvärit. Taulukkotyylien avulla voit ottaa käyttöön monipuolisia muotoiluratkaisuja vain yhdellä hiiren napsautuksella.

Luettelotyylin kuvake

Luettelotyylit määrittävät luettelojen ulkoasun. Käytettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi luettelomerkki- ja numerointityyli, sisennys ja selitetekstit.

 1. Valitse sana, kappale, luettelo tai taulukko, jossa haluat käyttää tiettyä tyyliä.

 2. Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa haluamaasi tyyliä.

  Aloitus-välilehti, Tyylit-ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

  Huomautukset: 

  • Kun olet valinnut haluamasi tyylit kappaleille, otsikoille ja muille elementeille, voit helposti määrittää asiakirjaan yhtenäisen tyylikokonaisuuden. Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Muuta pikatyyliasetuksia  Muuta pikatyylejä -asetuspainike -painiketta ja valitse haluamasi tyylijoukko.

  • Jos haluat käyttää tyyliä luettelossa, valitse luettelotyyli. Muuten luettelon luettelomerkit tai numerointi voivat hävitä.

Tyylin muuttaminen

Kun muutat tyyliä, pystyt helposti muuttamaan kaikkien tiedostossa kyseistä tyyliä käyttävien tekstiosien muotoilua. Jos olet esimerkiksi käyttänyt asiakirjassa Otsikko 1 -tyyliä kaikissa lukujen otsikoissa, voit yhdellä kertaa muuttaa kaikkien lukujen otsikkomuotoilun muuttamalla tyylin muotoilumääritystä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Vie osoitin Ota käyttöön valitsemalla tyyli -kohdassa sen tyylin kohdalle, jota haluat muuttaa. Osoita tyylin vieressä olevaa Muokkaa tyyliä -valikkopainike -painiketta ja valitse Muokkaa tyyliä.

 3. Tee haluamasi muutokset.

  Huomautukset: 

  • Jos muutat tyyliä, johon muut tyylit perustuvat, myös muut tyylit muuttuvat. Esimerkiksi useimmat tyylit perustuvat Normaali-tyyliin. Normaali-tyylin muokkaaminen muuttaa myös kaikkia siihen perustuvia tyylejä.

  • Jos haluat käyttää muokattua tyyliä muissa samaan malliin perustuvissa asiakirjoissa, valitse Lisää malliin -valintaruutu. Word lisää muokatun tyylin aktiiviseen asiakirjaan liitettyyn malliin.

Tyylin luominen

Voit luoda tyylin määrittämällä kaikki asetukset itse tai käyttää nopeampaa tapaa ja luoda uuden tyylin vanhaa tyyliä muokkaamalla.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Valitse Uusi tyyli.

  Valitse Tyylit-kohdassa Uusi tyyli

 3. Kirjoita uuden tyylin nimi Nimi-ruutuun.

 4. Valitse haluamasi asetukset tai tuo näkyviin lisää vaihtoehtoja osoittamalla Muoto-pikavalikkoa.

  Valitse asetukset tai Muoto

  Vihje: Jos haluat käyttää muotoiltua tekstiä uuden tyylin pohjana, valitse teksti, ennen kuin osoitat Uusi tyyli  Uusi tyyli -painike -painiketta. Uusi tyyli -valintaikkuna avautuu ja valitun tekstin ominaisuudet näkyvät valmiiksi määritettyinä. Riittää, että kirjoitat tyylille uuden nimen.

Tyylin poistaminen

Wordissa voit poistaa itse luomiasi tyylejä. Wordin valmiita tyylejä ei voida kuitenkaan poistaa. Kun poistat tyylin, Word käyttää Normaali-tyyliä kaikissa poistetulla tyylillä muotoilluissa kappaleissa ja poistaa poistetun tyylin määrityksen tyyliluettelosta.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Vie osoitin Ota käyttöön valitsemalla tyyli -kohdassa sen tyylin kohdalle, jonka haluat poistaa. Osoita tyylin vieressä olevaa Muokkaa tyyliä -valikkopainike -painiketta ja valitse Poista.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Pikatyylijoukon käyttäminen, muuttaminen, luominen ja poistaminen

See where styles are applied in a document

Copy styles and AutoText between documents or templates

Change the spacing between lines or paragraphs

Sisällysluettelon luominen ja muokkaaminen

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×