Office
Kirjaudu sisään
Työkirjan käyttämisessä ilmenevät erot Excelissä ja Excel Services -palveluissa

Työkirjan käyttämisessä ilmenevät erot Excelissä ja Excel Services -palveluissa

Excel Services on suunniteltu ensisijaisesti Web-pohjaiseksi Excel-työkirjojen tietojen käsittely- ja raportointijärjestelmäksi, ja se tukee osaa Microsoft Office Excel 2007 -ominaisuuksista. Seuraavissa osissa on yhteenveto siitä, mitä Office Excel 2007 -ominaisuuksia Excel Services -palvelut tukevat.

Tämän artikkelin sisältö

Ominaisuudet, joita tuetaan tai ei tueta työkirjan lataamisen yhteydessä

Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot

Työkirjan tarkastelemisen yhteydessä tuetut ja tukemattomat ominaisuudet

Ominaisuudet, joita tuetaan tai ei tueta työkirjan käsittelemisen yhteydessä

Ominaisuudet, joita tuetaan tai ei tueta työkirjan lataamisen yhteydessä

Voit ladata Office Excel 2007 -ohjelman työkirjamuodossa (.xlsx) tai binaarimuodossa (.xlsb) olevan työkirjan Excel Services -palveluihin vain luku -työkirjana seuraavilla kolmella tavalla:

 • Määritä URL-osoite tai UNC-polku Excel Web Access -ohjelman Web-osan Työkirja-ominaisuuteen.

 • Yhdistä asiakirjakirjaston luettelonäkymän Web-osa Excel Web Access -ohjelman Web-osaan ja välitä sitten asiakirjakirjastoon tallennettu työkirjan URL-osoite, jotta se näytetään Microsoft Office Excel Web Access -ohjelmassa.

 • Tarkastele asiakirjakirjastoon tallennettua työkirjaa selaimessa. (Valitse kohde, napsauta sen vieressä olevaa nuolipainiketta ja valitse sitten Näytä Web-selaimessa.)

Mitkään muut Microsoft Office Excel -tiedostomuodot eivät ole tuettuja, mukaan lukien Office Excel 2007 -ohjelman makroja käyttävä työkirja (.xlsm) ja Office Excel 2007 -ohjelman 97 - 2003 -työkirja (.xls).

Huomautus: Voit myös avata työkirjan Office Excel 2007 -ohjelmassa asiakastietokoneessa Excel ServicesOffice Excel Web Access -työkalurivillä olevan Avaa-valikon kautta joko työkirjana tai vedoksena. Lisätietoja on kohdassa Työkirjan avaaminen Excelissä Excel Web Access -ohjelmasta.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan, kun lataat työkirjan:

Ominaisuus

Kommentit

Toiminnot    

Kaikki Excel-laskentataulukkotoiminnot ovat tuettuja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisätietoja on seuraavassa osassa Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkotoiminnot.

Päivämäärät    

Windowsin ja Macintoshin päivämääräjärjestelmät.

Excel-taulukot    

Excel-taulukon tiedot, sarakeotsikot, lasketut sarakkeet, yhteissummarivit, jäsennetyt viittaukset ja taulukkojen nimet.

Solut    

Soluarvot, yhdistetyt solut ja solun sisällön ylivuoto mukaan lukien.

Nimet    

Määritetyt nimet ja nimetyt alueet.

Laskenta    

Laskenta- ja uudelleenlaskenta-asetukset, mukaan lukien laskennan automaattiset asetukset, automaattiset asetukset taulukoita lukuun ottamatta, manuaaliset asetukset ja iterointiasetukset alueilta tai kokonaisista työkirjoista. Lisätietoja on kohdassa Tietojen laskeminen ja niiden laskeminen uudelleen Excel Web Access -ohjelmassa.

Kaaviot    

Kaaviot, kaavioalueet ja pivot-kaavioraportit. Lisätietoja on kohdassa Kaavioiden ja pivot-kaavioraporttien käyttäminen Excel Services -palveluissa.

Muotoilu    

Solujen ja solualueiden muotoilu, ehdollinen muotoilu (paitsi tietopalkkeja ja kuvakkeita käyttämällä) ja numeromuodot.

Yhteydet    

Yhteydet ulkoisiin tietolähteisiin, OLAP-pivot-taulukot mukaan lukien.

Entä-jos-analyysi    

Entä-jos-analyysi-työkalut, tavoitteen haku, tietotaulukot, skenaariot, Ratkaisin ja sarjat mukaan lukien.

Koonti    

Kootut tiedot alueilta.

Ominaisuudet, joita ei tueta

Jos työkirja sisältää seuraavia ominaisuuksia, jotka eivät ole tuettuja, työkirja ei lataudu eikä tule näkyviin Excel Services -palveluissa. Paras tulos saavutetaan, kun työkirja tallennetaan aina Office Excel 2007 -ohjelmassa Excel Services -komennolla. (Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , napsauta Julkaise-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse Jaa asiakirja muille -kohdasta Excel Services.) Voit tarkistaa, tukeeko Excel ominaisuutta, valitsemalla Avaa tämä työkirja selaimessa tallennuksen jälkeen -valintaruudun Tallenna Excel Services -ohjelmaa varten -valintaikkunassa, jos haluat tuoda työkirjan näkyviin selaimeen. Jos ominaisuutta ei ole tuettu, Excel Services näyttää hälytyksen.

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta, ja ne estävät työkirjan lataamisen:

Ominaisuus

Kommentit

VBA    

VBA (Visual Basic for Applications) -koodi, makrot, apuohjelmat ja käyttäjän määrittämät funktiot (UDF).

Huomautus:  Ohjelmoija voi mukauttaa Excel Services -palveluita monella tavalla, mukaan lukien luomalla käyttäjän määrittämiä funktioita (UDF). Lisätietoja on Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kitissä (SDK).

Aiempien versioiden makrokielet    

Microsoft Excel 4.0 -makrofunktiot ja Microsoft 5.0 -valintaikkunataulukot.

Ohjausobjektit    

Lomaketyökalurivin ohjausobjektit, työkaluryhmän ohjausobjektit ja kaikki ActiveX-komponentit.

XML    

XML-määritykset, XML-laajennuspaketit ja upotetut toimintotunnisteet.

Suojaus ja tietosuoja    

Työkirjat, laskentataulukot tai suojatut alueet ja työkirjat, joilla on IRM (Information Rights Management) -palvelu.

Huomautus: Jos haluat suojata työkirjat Excel Services -ohjelmassa, käytä Microsoft Windows SharePoint Services -käyttöoikeuksia.

Kuvat ja objektit    

Linkitetyt tai upotetut objektit tai kuvat, lisätyt kuvat, automaattiset muodot, WordArt-objektit ja kaaviot, kuten organisaatiokaaviot.

Käsinkirjoitus    

Kaikki käsinkirjoitusominaisuudet, piirtäminen, kirjoittaminen ja huomautukset mukaan lukien.

OLE ja DDE     

OLE (Object Linking and Embedding) -objektit ja DDE( Dynamic Data Exchange) -linkit.

Näytettävät kaavat    

Näkyvissä olevat kaavat tallentuvat työkirjaan.

Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen    

Virheellisen tietojen syöttämisen estäminen ja avattavien luetteloruutujen luominen.

OLE DB -toimittajat    

Microsoft Business Solutions -toimittajan, tietojen noutopalvelun toimittajan tai Jet OLE DB -toimittajan käyttäminen.

Aiempien versioiden luettelotiedot    

Windows SharePoint Services -luetteloihin linkitetyt kyselytaulukot ja taulukot.

Kyselyt    

Web-kyselyt ja tekstikyselyt.

Ulkoiset viittaukset linkitettyihin työkirjoihin    

Ulkoiset viittaukset (linkit) tiettyyn solualueeseen, solualueen määritetty nimi tai ulkoiselle viittaukselle määritetty nimi.

Kommentit    

Kommenttien näyttäminen ja säätäminen.

Koonti    

Kootut tiedot pivot-taulukkoraporteista.

Sivun alkuun

Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot

Kaikkia funktioita tuetaan täysin, kun lataat työkirjan ja lasket sen uudelleen seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: HYPERLINKKI, RTD ja SQL.Request, joiden kaikkien tukea on rajoitettu.

Jos funktio on seuraava:

Excel palauttaa seuraavaa:

Excel Services palauttaa seuraavaa:

HYPERLINKKI    

Aktiivinen hyperlinkki, jota napsauttamalla voit siirtyä linkin viittaamaan kohteeseen.

Yhden seuraavista:

 • Aktiivisen hyperlinkin, jota voidaan napsauttaa ja seurata, jos Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus- ja Työkirjassa siirtyminen -ominaisuudet ovat valittuina Excel ServicesOffice Excel Web Access -asetuksissa. 

 • Toiselle Web-sivulle tai toiseen asiakirjaan osoittavan aktiivisen hyperlinkin, jota voidaan napsauttaa ja seurata. Hyperlinkki ei voi osoittaa työkirjaan, jos Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus -ominaisuus on valittuna, mutta Työkirjassa siirtyminen -ominaisuus ei ole valittuna Excel ServicesOffice Excel Web Access -asetuksissa. 

 • Ei-aktiivisen hyperlinkkimerkkijonon, jota ei voida seurata, jos Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus- ja Työkirjassa siirtyminen -ominaisuudet eivät ole valittuina Excel ServicesOffice Excel Web Access -asetuksissa. 

RTD    

Reaaliaikaiset tiedot COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta.

Seuraavaa:

 • Kaikki RTD-funktion palauttamat arvot, jotka on tallennettu työkirjaan, tulevat näkyviin.

 • Jos arvoja ei ole palautettu, ohjelma palauttaa #N/A-virheen.

 • Jos Excel Services laskee työkirjan uudelleen ja yrittää suorittaa RTD-funktion tai SQL.Request-funktion, ohjelma palauttaa #N/A-virheen.

Halutessasi voit testata palautetun arvon ON.VIRHE- tai JOS.VIRHE-funktiolla.

SQL.Request    

Ulkoiseen tietolähteeseen liitetyn kyselyn tulokset.

Seuraavaa:

 • Kaikki SQL.Request-funktion palauttamat arvot, jotka on tallennettu työkirjaan, tulevat näkyviin.

 • Jos arvoja ei ole palautettu, ohjelma palauttaa #N/A-virheen.

 • Jos Excel Services laskee työkirjan uudelleen ja yrittää suorittaa RTD-funktion tai SQL.Request-funktion, ohjelma palauttaa #N/A-virheen.

Halutessasi voit testata palautetun arvon ON.VIRHE- tai JOS.VIRHE-funktiolla.

MERKKI    

Luvun määrittämä merkki tai ruutu, jos merkki on ei tulostettava.

Luvun määrittämä merkki tai tyhjä arvo, jos merkki on ei tulostettava.

SOLU    

Tietoja viittauksen vasemman yläkulman solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.

#ARVO!-virhe.

KUVAUS    

Asiakastietokoneen nykyisen kansion polku.

#ARVO!-virhe.

Seuraavat muuttuvat funktiot saattavat palauttaa erilaisia arvoja kuin asiakaskoneessa Excel-ohjelmassa laskettuina, kun ne lasketaan palvelinkoneessa sijaitsevassa Excel Services -ohjelmassa.

Jos funktio on seuraava:

Excel palauttaa seuraavaa:

Excel Services palauttaa seuraavaa:

NYT    

Asiakastietokoneen päivämäärä ja aika.

Palvelintietokoneen päivämäärä ja aika.

TÄMÄ.PÄIVÄ    

Asiakastietokoneen päivämäärä.

Palvelintietokoneen päivämäärä.

SATUNNAISLUKU, SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ    

Satunnaisen ja siksi aina erilaisen luvun joka kerran, kun funktio suoritetaan.

Satunnaisen ja siksi aina erilaisen luvun joka kerran, kun funktio suoritetaan.

Sivun alkuun

Työkirjan tarkastelemisen yhteydessä tuetut ja tukemattomat ominaisuudet

Työkirjan tarkasteleminen Excel Services -palvelintietokoneessa muistuttaa työkirjan tarkastelemista asiakastietokoneen Excel-ohjelmalla, mutta erojakin on. Huomaa, että se, onko toiminto tuettu vai ei, ei estä työkirjan lataamista. Nämä ominaisuudet säilyvät työkirjassa, joten ne toimivat jatkossakin odotetulla tavalla Excelissä.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan, mutta ne saattavat näyttää erilaisilta palvelimessa:

Ominaisuus

Kommentit

Hyperlinkit    

Palauttaa seuraavan valittuna olevien Excel ServicesOffice Excel Web Access -ominaisuuksien mukaan:

 • Aktiivisen hyperlinkin, jota voidaan napsauttaa ja seurata, jos Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus- ja Työkirjassa siirtyminen -ominaisuudet ovat valittuina Excel ServicesOffice Excel Web Access -asetuksissa. 

 • Toiselle Web-sivulle tai toiseen asiakirjaan osoittavan aktiivisen hyperlinkin, jota voidaan napsauttaa ja seurata. Hyperlinkki ei voi osoittaa työkirjaan, jos Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus -ominaisuus on valittuna, mutta Työkirjassa siirtyminen -ominaisuus ei ole valittuna Excel ServicesOffice Excel Web Access -asetuksissa. 

 • Ei-aktiivisen hyperlinkkimerkkijonon, jota ei voida seurata, jos Työkirjassa siirtyminen- ja Työkirjassa siirtyminen -ominaisuudet eivät ole valittuina Excel ServicesOffice Excel Web Access -asetuksissa. 

Fontit    

Fontit ovat yleensä samantyylisiä ja -kokoisia palvelimessa kuin asiakaskoneessa, mutta jos palvelimessa ei ole käytettävissä tiettyä fonttia, sen tilalla saatetaan käyttää jotakin toista fonttikokoa. Käyttäjä voi myös ohittaa fonttityylit ja -koot selaimessa, kuten Internet Explorerissa.

Kaaviot ja pivot-kaavioraportit    

Kaaviot ja pivot-kaavioraportit ovat staattisia kuvia, jotka päivittyvät ja tulevat uudelleen näkyviin, jos käsittelet (suodatat, lajittelet ja niin edelleen) tietoja, joihin kaavio perustuu, tai liittyvässä pivot-taulukkoraportissa olevia tietoja. Lisätietoja on kohdassa Kaavioiden ja pivot-kaavioraporttien käyttäminen Excel Services -palveluissa.

Reunaviivat    

Ohjelmassa on seuraavien reunaviivojen täysi tuki: kaikki viivavärit; jatkuvat tyylit ja kaksoisviivatyylit; yhtenäiset viivat, vinoneliöraidat ja katkoviivat; ohuet, keskikokoiset ja paksut viivaleveydet.

Huomautus: Ohjelmassa on seuraavien reunaviivojen osittainen tuki: kolmois- ja kaksoisviivatyylit; yhtenäiset viivat, vinoneliöraidat, neliömäiset pisteviivat sekä katkoviivat, jotka ovat muotoa keskipitkä-lyhyt, pitkä-lyhyt ja keskipitkä-lyhyt-lyhyt.

Liukuvärjäyssuunnat    

Vaaka- ja pystysuuntainen liukuvärjäys.

Solun täyttöväri    

Kaikki täyttövärit.

Solujen tasaus    

Ohjelma tukee kaikkia solujen tasauksia seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: pystytasaus ja jaettu pystysuoraan, joiden korvaava tasaus on pystysuora keskitetty.

Tekstin kierto    

Tekstin kierto, solun ja sarakkeen otsikon sisällön juoksutus, tasaus vasemmalle vaaka- tai pystysuunnassa, kun kierron suunta on myötäpäivään (+), sekä tasaus oikealle, kun kierron suunta on vastapäivään (-).

Kaksisuuntainen teksti    

Täysin tuettu, kun toisen kielen merkistö on näkyvissä.

Ehdollinen AS-muotoilu    

Microsoft SQL Serverin ehdollinen AS (Analysis Services) -muotoilu on rajoitettu seuraaviin: fontin väri; täytön väri; fonttiliput, kuten lihavointi, kursivointi, alleviivaus ja yliviivaus; muotoilumerkkijonot, kuten numeroiden muodot.

Laskentataulukon vierittäminen    

Laskentataulukossa vieritettävien rivien ja sarakkeiden määrä on enintään 500. Voit tuoda rajoitusta seuraavan rivi- ja sarakesarjan näkyviin siirtymispainikkeilla. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen Excel Services -työkirjassa.

Ominaisuudet, joita ei tueta

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta:

Ominaisuus

Kommentit

Kaavioiden hyperlinkit    

Kaavioissa olevien hyperlinkkien napsauttaminen ja seuraaminen.

Taulukot    

Laskentataulukon sarakeotsikoiden korvaaminen Excelin taulukon otsikoilla, kun otsikot vieritetään pois näkyvistä selausalueella.

Solun täyttöväri    

Kaikki täyttökuviot.

Liukuvärjäyssuunnat    

Liukuvärjäyssuunnat vinosti ylös, vinosti alas ja kulmasta keskelle.

Tekstin kierto    

Solun täyttö tai kuviointi ei kierry tekstin mukana, vinoviivareunukset näkyvät, vaikka teksti ei kierry, ja tasaus vaaka- sekä pystysuunnassa on mahdollista vain vasemmalle, kun kierto on myötäpäivään (+), ja oikealle, kun kierto on vastapäivään (-).

Kaksisuuntainen teksti    

Sellaisten kaksisuuntaisten oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle merkkien sekoittaminen, joiden glyyfin (tai merkin muodon) suunta on erilainen, kuten "(" (vasen kaarisulku) ja ")" (oikea kaarisulku), ei ole tuettu.

Reunaviivat    

Seuraavat reunaviivat ovat tuettuja osittain: kolmin- ja kaksinkertaiset viivatyylit, yhtenäiset viivat sekä neliöpisteviiva, lyhyt ajatusviiva, pitkä ajatusviiva ja katkoviiva.

Kaaviot    

Kolmiulotteiset 2007 Office -versio -kaaviotehosteet, kuten varjostus, hehku, lähennys, viiste, pehmeät reunat ja heijastus.

Seuraavat kolmiulotteiset kaaviot eivät ole tuettuja:

 • Kolmiulotteiset pinnat

 • Kolmiulotteinen pintakaavio

 • Korkeuskäyräkaavio

 • Korkeuskäyräkaavio (lankamalli)

Objektin RTF-teksti, kuten luettelomerkit ja vaihtelevat fontit tai fonttikoot, muunnetaan tavalliseksi tekstiksi.

Huomautus:  Excel Services näyttää laskentataulukoiden upotetut kaaviot ja kaaviotaulukoiden alkuperäiset kaaviot, mutta ei sellaista upotettua kaaviota, jonka työkirjan tekijä on kopioinut tai siirtänyt laskentataulukosta kaaviotaulukkoon.

Rivi- ja sarakeotsikot    

Seuraavat rivi- ja sarakeotsikoiden muotoilut: kaksinkertainen laskenta, kaksinkertainen alleviivaus sekä ylä- ja alaindeksit.

Tulostumattomat merkit    

7-bittisten ASCII-merkkien (ANSI-merkistön alijoukko) arvot 0 - 32 ja kaikki merkit, joita XML-versio 1.0 ei tue.

Tulostus    

Sivun asettelu ja ylä- ja alatunnisteet

Työkaluvihjeet    

Microsoft SQL Server Analysis Services -palvelujen jäsenten ominaisuuksien työkaluvihjeet.

Sivun alkuun

Ominaisuudet, joita tuetaan tai ei tueta työkirjan käsittelemisen yhteydessä

Kun lataat työkirjan Excel Services -ohjelmaan, voit käsitellä sitä useilla tavoilla, mutta kaikkia vuorovaikutteisia toimintoja ei kuitenkaan tueta.

Huomautus: Toinen vain Excel Services -palveluissa käytettävissä oleva tapa käsitellä tietoja on luoda ja muuttaa parametreja Parametrit-tehtäväruudussa tai siirtää tietoja Excel Web Access -ohjelman Web-osalle liitetystä Web-osasta, kuten suodattimen Web-osasta. Tämä muuttaa työkirjan solujen arvoja tilapäisesti. Lisätietoja on kohdassa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services -palveluissa.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan, mutta ne saattavat toimia eri tavoin.

Ominaisuus

Kommentit

Pivot-taulukkoraportit    

Raportin suodattaminen, jäsenten valitseminen, tietoja sisältävien tasojen laajentaminen (siirtyminen alaspäin) ja tiivistäminen (siirtyminen ylöspäin), lajitteleminen, suodattaminen ja välisummien näyttäminen ja piilottaminen.

Etsi     Painikkeen kuva

Etsii tekstiä, numeroita ja päivämääriä haulla, joka erottelee isot ja pienet kirjaimet. Haku etsii myös solun osittaisesta sisällöstä.

Yksittäisvalinta    

Yhden solun, rivin tai sarakkeen valitseminen.

Lajittelu ja suodatus    

Suodatinvalikon käyttäminen, suodattaminen tekstin, lukujen, päivämäärien ja kellonaikojen mukaan sekä useiden ehtojen määrittäminen ja lajitteleminen. Lisätietoja on kohdissa Tietojen suodattaminen Excel Services -palveluissa ja Tietojen lajitteleminen Excel Services -palveluissa.

Jäsennykset    

Jäsentäminen tietojen näyttäminen ja piilottaminen mukaan lukien. Lisätietoja on kohdassa Tietojen jäsentäminen Excel Services -palveluissa.

Skenaariot    

Valmiiksi määritetyn skenaarion suorittaminen.

Päivitys    

Ulkoisten tietolähteiden päivittäminen, mukaan lukien kaikki valitun työkirjan tietolähteet, tietty tietolähde, säännöllinen päivitys, manuaalinen päivitys ja päivitys työkirjan lataamisen yhteydessä. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten tietojen päivittäminen Excel Services -palveluissa.

Laskenta    

Automaattinen ja manuaalinen laskenta. Lisätietoja on kohdassa Tietojen laskeminen ja laskeminen uudelleen Excel Services -palveluissa.

Huomautus: Vaikka Excel Services sallii kehäviittauksia sisältävän työkirjan lataamisen, kehäviittausten havaitseminen työkirjaa laskettaessa tai uudelleen laskettaessa tapahtuu eri tavalla. Jos Excel Services ei voi ratkaista kehäviittausta, se näyttää joissakin tapauksissa kehäviittausta koskevan varoituksen. Lasketut arvot ovat samat kuin tulokset, jotka saadaan, kun toiminto peruutetaan Excel-ohjelmassa. Käytännössä Excel Services peruuttaa kehäviittauksen automaattisesti, jotta laskenta ei kuormittaisi palvelinta.

Ominaisuudet, joita ei tueta

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta.

Ominaisuus

Kommentit

Pivot-taulukkoraportit    

OLAP-tietojen Ryhmittele tiedot- ja Näytä tiedot -valinnat, jäsenten haku, Microsoft SQL Server Analysis Services -toiminnot tai kenttien lisääminen, uudelleen järjestäminen tai poistaminen kenttäluetteloa käyttämällä.

Pivot-kaavioraportit    

Pivot-kaavion suora käsitteleminen (koska kaavio on staattinen kuva).

Kuutiofunktioiden asynkroninen arviointi    

Tietojen asynkroninen noutaminen, kun kuutiofunktio suorittaa arvioinnin, ja #GETTINGDATA-viestin näyttäminen ennen kaikkien tietojen noutamista. Kaikki tiedot noudetaan synkronisesti, ennen kuin näkymä tulee näkyviin tai uudelleen näkyviin.

Etsi     Painikkeen kuva

Taustalla olevien tietojen etsiminen (muotoiltuihin tietoihin verrattuna ja isojen ja pienten kirjainten erottelua käyttämällä).

Korvaus    

Tekstin ja arvojen korvaaminen Etsi-painikkeen Painikkeen kuva käyttämisen jälkeen.

Rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen    

Rivien ja sarakkeiden leveyksien ja korkeuksien säätäminen.

Lisävalinta    

Vierekkäisen tai muun kuin vierekkäisen solualueen tai koko laskentataulukon valitseminen.

Laskenta    

Työkirjan laskenta-asetuksen muuttaminen työkirjan lataamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Tietojen laskeminen ja niiden laskeminen uudelleen Excel Services -palveluissa.

Lajittelu ja suodatus    

Lisätietoja on kohdissa Tietojen suodattaminen Excel Services -palveluissa ja Tietojen lajitteleminen Excel Services -palveluissa.

Siirtyminen    

Kaikki Siirry-toiminnot.

Ruutujen hallinta    

Ruutujen jakaminen ja kiinnittäminen.

Zoomaus    

Laskentataulukkonäkymän säätäminen prosenttiosuuteen todellisesta koosta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×