Tuotteiden ja palveluiden markkinointi Business Contact Managerin avulla

Business Contact Manager for Outlookin Markkinointityötila voit luoda ja aloittaa useita erilaisia markkinointiaktiviteetti sekä seurata niiden edistymistä joko yksitellen tai osana monikanavaista Markkinointikampanja.

Luo soittoluettelo tietyn tuotteen tai palvelun markkinoimiseksi, lähetä mukautettuja sähköpostiviestejä valitsemillesi asiakkaille, luo esitteitä ja lehtisiä suoramarkkinointiin tai kehitä omia markkinoinnin aktiviteetteja Business Contact Manager for Outlookin työkaluilla.

Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka voit luoda ja käyttää joukkosähköposti- ja suoramarkkinointiaktiviteetteja markkinoinnissa. Lisäksi artikkeli sisältää ohjeet siihen, miten voit analysoida markkinoinnin tehokkuutta ja miten voit käyttää Business Contact Manager for Outlookin raportti- ja markkinointipienoisohjelma.

Jos haluat lisätietoja soittoluettelomarkkinointiaktiviteetin luomisesta, tutustu ohjeaiheeseen Soittoluetteloiden luominen ja käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sisältö

Suoramarkkinointi- tai joukkosähköpostimarkkinointiaktiviteetin luominen ja aloittaminen

Markkinoinnin aktiviteettien seuranta ja analysointi

Sivun alkuun

Suoramarkkinointi- tai joukkosähköpostimarkkinointiaktiviteetin luominen ja aloittaminen

Yrityksen kasvu edellyttää markkinointia. Business Contact Manager for Outlookilla voit luoda helposti suurella joukolle jaettavia sähköpostiviestejä ja suoramarkkinointikampanjoita sekä kehittää muita markkinoinnin aktiviteetteja.

Markkinoinnin aktiviteetin luomisessa ja aloittamisessa on periaatteessa kolme vaihetta: aktiviteetin suunnittelu, sisällön luominen ja aktiviteetin toteutuksen aloittaminen.

Sivun alkuun

Aktiviteetin suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa luot Markkinoinnin aktiviteetti -tietueen: valitset sille nimen ja määrität sen kohdeyleisön Tili tai Business Contact ja liidi joukosta.

Huomautus: Markkinoinnin aktiviteetin vastaanottajien luettelo voi sisältää vain yhdentyyppisiä tietueita. Vastaanottajien luettelo voi esimerkiksi sisältää asiakkaita, mutta ei asiakkaita ja työyhteyshenkilöitä. Työyhteyshenkilöt ja liidit voivat sisältyä vastaanottajien luetteloon yhdessä, koska Liidi-tietue perustuu Työyhteyshenkilö-tietuetyyppiin.

 1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Markkinointi.

 2. Valintanauhan Aloitus-välilehden Napsauta jotain seuraavista Uusi-ryhmän painikkeista:

  • Joukkosähköposti 

  • Uudet kohteet. Valitse tämän jälkeen Markkinointi ja valitse sitten Suoramarkkinointituloste  Direct Mail Print icon tai Muu aktiviteetti.

 3. Kirjoita markkinoinnin aktiviteetin nimi lomake.

 4. Jos haluat tämän aktiviteetin kuuluvan markkinointikampanjaan, kirjoita kampanjan nimi Kampanja-kenttään tai valitse luettelosta jokin olemassa oleva kampanja. Jos aktiviteetti ei kuulu markkinointikampanjaan, jätä Nykyiset aktiviteetit -oletusteksti paikoilleen.

 5. Jos haluat lähettää viestin jonkin tietyn asiakastyypin sähköpostiosoitteeseen tai työosoitteeseen, valitse Vastaanottajien luettelo -osiosta joko Kaikki asiakkaat, Kaikki työyhteyshenkilöt ja liidit, Kaikki työyhteyshenkilöt tai Kaikki liidit.

  Voit myös valita jonkin seuraavista asetuksista:

  • Etsintäkansio: Tällä asetuksella voit valita hakukansio, joka sisältää esisuodatetun vastaanottajien luettelon, jolla voit luoda mukautetun luettelon. Kun valitset kansion, kenttä nimetään uudelleen nimellä Mukautettu luettelo.

  • Aiemmin luotu markkinoinnin aktiviteetti: valitse tämä asetus, jos haluat käyttää aiemman aktiviteetin vastaanottajien luetteloa.

  • Uusi luettelo: valitse tämä asetus, jos haluat avata Työyhteyshenkilöiden suodattaminen -valintaikkunan, jossa voit valita luettelon suodatusperusteet.

   Vihje: Voit luoda markkinoinnin aktiviteetin myös raportin nimistä. Jos haluat lisätietoja tästä, tutustu ohjeaiheeseen Raporttien ja kaavioiden käyttäminen Business Contact Managerissa.

 6. Jos haluat muokata valittua luetteloa suodattamalla, valitse Tarkasta ja suodata.

  Jos haluat lisätietoja luettelon suodattamisesta, tutustu ohjeaiheeseen Tietueiden suodattaminen Business Contact Managerissa.

 7. Valintanauhan Aloitus-välilehdenValitse Näytä-ryhmästä Tiedot. Tämä avaa Aktiviteetin tiedot -sivun.

 8. Voit halutessasi antaa tiedot Kampanjakoodi-, Budjetoidut kulut-, Aloituspäivä-, Päättymispäivä- ja Kommentit-kenttiin.

 9. Jos haluat tallentaa tietueen, valitse Tallenna ja sulje. Voit myös jatkaa markkinointisisällön luomiseen, jota käsitellään seuraavaksi.

  Kun olet valmis aloittamaan aktiviteetin toteutuksen, valitse Käynnistä. Saat lisätietoja tämän ohjeartikkelin Markkinoinnin aktiviteetin toteutuksen aloittaminen.

Sivun alkuun

Markkinointisisällön luominen Outlookissa, Wordissa tai Publisherissa

Voit luoda jaeltavan sisällön Outlookissa, Wordissa tai Publisherissa. Voit luoda sähköpostiviestejä, kirjeitä, lehtisiä, esitteitä tai muuta markkinointimateriaalia tai muita tiedostoja. Voit sitten linkittää ne helposti aktiviteettiin Business Contact Manager for Outlookissa.

Kun olet luonut Markkinoinnin aktiviteetti -tietueen ja valinnut vastaanottajat Aktiviteetin suunnittelu -kohdan ohjeiden mukaan, voit linkittää sisällön aktiviteettiin.

Voit kehittää sisältöä samalla, kun suunnittelet markkinoinnin aktiviteettia ja luot sen tietueen, tai voit luoda sisällön ensin Outlookissa, Publisherissa tai Wordissa ja luoda markkinoinnin aktiviteetin vasta tämän jälkeen. Jos luot sisällön etukäteen, voit valita luomasi sisällön tiedoston Markkinoinnin aktiviteetti -tietueessa.

 1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Markkinointi.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Luo uusi markkinoinnin aktiviteetti.

  • Valitse työtilassa Joukkosähköposti-, Suoramarkkinointituloste- tai Muut markkinoinnin aktiviteetit -välilehti ja avaa sitten tietue kaksoisnapsauttamalla sitä.

 3. Päätä, haluatko luoda aktiviteetille uuden markkinointitiedoston vai haluatko käyttää aiemmin luotua tiedostoa.

  Uuden tiedoston luominen

  • Valitse jokin seuraavista sisältölähteistä markkinoinnin aktiviteetin ikkunassa:

   • Outlook-editori

   • Publisher-yhdistäminen

   • Word-yhdistäminen.

    Valitsemasi ohjelma käynnistetään. Luo viesti tässä ohjelmassa. Voit mukauttaa viestiä yhdistämistoiminnolla.

  • Jos valitsit Outlook-editorin, napsauta Luo-painiketta.

   Jos valitsit Publisher-yhdistämisen tai Word-yhdistämisen, valitse ensin Luo/selaa ja valitse sitten Luo.

  • Luo jaeltava viesti, lehtinen tai esite.

   Jos haluat mukauttaa markkinointiviestiä vastaanottajakohtaisesti, toimi Publisherin tai Wordin Yhdistäminen-ruudun ohjeiden mukaisesti. Jos haluat lisätietoja yhdistämistoiminnon käyttämisestä, tutustu Publisherin tai Wordin ohjeisiin.

  • Tallenna tiedosto ja palaa markkinoinnin aktiviteetin ikkunaan.

   Huomautus: Tiedoston oletusnimi on aktiviteetin nimi, jos et tallenna tiedostoa eri nimellä.

  Olemassa olevan tiedoston valitseminen

  • Valitse markkinoinnin aktiviteetin ikkunan sisällön lähteen osiossa Luo/selaa ja valitse sitten Selaa.

   Huomautus: Kun olet luonut tai valinnut tiedoston, painikkeeseen lisätään Muokkaa-komento. Jos tallennat aktiviteetin ja avaat sen uudelleen, painikkeen nimeksi vaihdetaan Muokkaa/selaa. Jos haluat muokata valittua tiedostoa, valitse Muokkaa.

   Vihje: Jos haluat muokata aktiviteetin vastaanottajia, valitse Publisherin tai Wordin Yhdistäminen-ruudussa Muokkaa vastaanottajaluetteloa. Voit muokata aktiviteetin vastaanottajia myös Business Contact Manager for Outlookissa, jos aktiviteetin toteutusta ei ole vielä aloitettu.

  • Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, tallenna tiedosto ja palaa markkinoinnin aktiviteetin ikkunaan.

 4. Valitsemasi tiedosto luetellaan Käytä tiedostoa -kentässä.

 5. Jos haluat aloittaa aktiviteetin myöhemmin, valitse Tallenna ja sulje. Jos haluat aloittaa aktiviteetin toteutuksen nyt, valitse Käynnistä. Saat lisätietoja tästä tämän ohjeartikkelin Markkinoinnin aktiviteetin toteutuksen aloittaminen -kohdasta.

Vihje: Jos haluat seurata markkinoinnin aktiviteetin tuloksia, sinun on lisättävä aktiviteetin nimi kaikkien aktiviteetista alkunsa saavien Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-tietueiden Mahdollisuuden löytäjä -kenttään. Tämän jälkeen voit seurata aktiviteetin tuloksia Markkinoinnin aktiviteetti -tietueen Seuranta-sivussa.

Sivun alkuun

Markkinoinnin aktiviteetin toteutuksen aloittaminen

Kun olet valmis aloittamaan jonkin luomasi markkinoinnin aktiviteetin toteuttamisen, voit tehdä sen valitsemalla Käynnistä.

 1. Avaa aktiviteettitietue.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse Markkinointi-työtilassa Joukkosähköposti-, Suoramarkkinointituloste- tai Muu markkinoinnin aktiviteetti -välilehti. Valittava välilehti riippuu siitä, minkä tyyppisen aktiviteetin toteuttamisen haluat aloittaa.

  2. Avaa aktiviteetti luetteloruudussa kaksoisnapsauttamalla sitä.

   Vihje: Jos aktiviteetteja on paljon, etsi oikea aktiviteetti kampanjan nimen alta. Jos et määrittänyt aktiviteettia kampanjaan, se luetellaan Nykyiset aktiviteetit -kohdan alla. Voit myös etsiä haluamasi aktiviteetin kirjoittamalla sen nimen Etsi-ruutuun.

 2. Tarkista vastaanottajien luettelosta, että se sisältää kaikki asiakkaat, työyhteyshenkilöt ja liidit, joille haluat aktiviteetin sisällön lähettää.

  Vihje: Voit tarkistaa vastaanottajien luettelon ja päivittää sen myös Publisherin tai Wordin Yhdistäminen-ruudussa.

 3. Aloita aktiviteetin toteutus valitsemalla Käynnistä.

  Tiedosto aukeaa siinä ohjelmassa, jolla sen loit.

 4. Toimi seuraavasti:

  1. Jos lähetät joukkosähköpostia, toimi seuraavasti:

   Tee tiedostoon tarvittavat muutokset. Voit esimerkiksi mukauttaa viestiä yhdistämistoiminnolla. Kun haluat lähettää viestin, valitse valintanauhan Viimeistele-ryhmästä Viimeistele ja yhdistä ja valitse sitten Lähetä sähköpostiviestit.

  2. Jos luot suoramarkkinointijulkaisua, toimi seuraavasti:

   Tee tiedoston tarvittavat muutokset. Tulosta sitten tiedosto ikkunan ohjeiden mukaisesti ja yhdistä se sitten uuteen julkaisuun tai lisää se olemassa olevaan julkaisuun.

Sivun alkuun

Markkinoinnin aktiviteettien seuranta ja analysointi

Kun aloitat markkinoinnin aktiviteetin toteutuksen, on tärkeää, että seuraat sen tuloksia. Sinun tulisi vähintään seurata sitä, onko aktiviteetti siihen sijoitetun ajan ja rahan arvoinen.

Markkinoinnin aktiviteettien tulosten seuranta edellyttää, että pidät kirjaa siitä, mitkä asiakkaat, työyhteyshenkilöt, liidit ja mahdollisuudet ovat peräisin mistäkin markkinoinnin aktiviteetista. Kun luot uusia tietueita, huomioi tietueen Mahdollisuuden löytäjä -kentässä mainittu markkinoinnin aktiviteetti.

Tässä osiossa käsiteltävät aiheet

Markkinoinnin aktiviteetin nimen lisääminen Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-tietueisiin

Markkinoinnin aktiviteetin tai markkinointikampanjan tulosten tarkastelu

Mistä seurantaluvut tulevat?

Markkinoinnin aktiviteetin tai markkinointikampanjan analysointi

Markkinointipienoisohjelman näyttäminen

Markkinointitulosten analysointi pienoisohjelmilla

Markkinointiraporttien käyttäminen

Sivun alkuun

Markkinoinnin aktiviteetin nimen lisääminen Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-tietueisiin

Muista kirjata tietueisiin markkinoinnin aktiviteetin budjetoidut kulut ja todelliset kulut, jotta voit seurata aktiviteetin tuottoja tehokkaasti.

Sinun on myös lisättävä aktiviteetin nimi kaikkien sen perusteella luotujen Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-tietueiden Mahdollisuuden löytäjä -kenttään. Kunkin tietuetyypin kokonaismäärä luetellaan Markkinoinnin aktiviteetti -tietueen Seuranta-sivun Aktiviteetin tulokset -osiossa.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Asiakkaat ja työyhteyshenkilöt     Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Yhteystietojen hallinta

  • Liidit ja mahdollisuudet     Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Myynti

 2. Napsauta välilehteä, jossa haluamasi tietue sijaitsee.

 3. Avaa Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- tai Mahdollisuus-tietue kaksoisnapsauttamalla sitä luetteloruudussa.

 4. Valitse tietueen Lähdetiedot-osiossa Mahdollisuuden löytäjä.

 5. Valitse Valitse asiakas, työyhteyshenkilö tai markkinoinnin aktiviteetti -valintaikkunan Kohteen tyyppi -kohdassa Kaikki markkinoinnin aktiviteetit tai tietueen luoneen markkinoinnin aktiviteetin tyyppi.

 6. Valitse haluamasi markkinoinnin aktiviteetti Aktiviteetin nimi -kohdasta.

 7. Valitse Linkitetyt tietueet -osiossa Linkitä.

  Tietue liitetään markkinoinnin aktiviteettiin. Lisäksi se sisällytetään aktiviteettitietueen Seuranta-sivun luotujen tietuetyyppien kokonaismäärään.

 8. Sulje ikkuna valitsemalla OK.

 9. Toista nämä toimenpiteet kaikissa markkinoinnin aktiviteetin perusteella luoduissa asiakkaissa, työyhteyshenkilöissä, liideissä ja mahdollisuuksissa.

Sivun alkuun

Markkinoinnin aktiviteetin tulosten tarkastelu

Voit seurata markkinoinnin aktiviteetteja useilla tavoilla, esimerkiksi aktiviteetin Seuranta-sivussa, analyysityökaluilla, Markkinointi-työtila pienoisohjelma sekä tarkastelemalla tietoja raporteissa. Seuranta-sivusta saat tarkimmat tiedot aktiviteeteista. Siellä voit myös merkitä aktiviteetit päätetyiksi ja sinne voit tallentaa todelliset kustannustiedot.

 1. Avaa Seuranta-sivu avaamalla ensin markkinoinnin aktiviteetti. Valitse sitten valintanauhan Näytä-ryhmästä Seuranta.

 2. Voit antaa aktiviteetin todelliset kustannukset Aktiviteettitiedot-osiossa. Valintaruudulla voit merkitä aktiviteetin päätetyksi.

 3. Aktiviteetin tulokset -osiossa voit tarkastella aktiviteetin perusteella luotujen yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien määrää. Voit myös luoda valitun kentän tiedoista tarkan yritysraportin. Voit tehdä tämän valitsemalla Näytä raportti.

Mistä seurantaluvut tulevat?

Seuranta-sivussa näytettävät tiedot lasketaan automaattisesti kussakin aktiviteetissa antamiesi tietojen perusteella seuraavasti:

 • Kukin Tili, Business Contact, liidi ja Mahdollisuus, jonka Mahdollisuuden löytäjä -kentässä valittu aktiviteetti on, sisällytetään Aloitetut liidit-, Aloitetut mahdollisuudet-, Aloitetut asiakkaat- ja Aloitetut yhteyshenkilöt -kentässä näytettävään määrään.

 • Jos aktiviteetti on soittoluettelo, Aloitetut puhelulokit -kenttä päivitetään, kun tallennat muutokset soittoluettelotietueeseen.

 • Oletettu tuotto lasketaan myynnin todennäköisyysprosentin ja kunkin aktiviteettiin linkitetyn Mahdollisuus-tietueen tuotteiden ja palveluiden arvon perusteella.

Sivun alkuun

Markkinoinnin aktiviteetin tai markkinointikampanjan analysointi

Markkinointi-työtilan Analyysi-välilehteen kootaan kaikki markkinoinnin aktiviteetit. Ne lajitellaan kampanjan mukaan.

Huomautus: Tiedot annetaan vain yksittäisistä markkinoinnin aktiviteeteista. Käytettävissä ei ole kaikki aktiviteetit sisältävää kampanjatason analyysia.

 1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Markkinointi.

 2. Napsauta luetteloruudun Analyysi-välilehteä.

  Välilehdessä näytetään kaikki markkinoinnin aktiviteetit kampanjan mukaan järjestettyinä. Aktiviteetit, joita ei ole linkitetty kampanjaan, näytetään kohdassa Kampanja: nykyiset aktiviteetit.

 3. Jos haluat tarkastella tietyn aktiviteetin tietoja, avaa sen tietue kaksoisnapsauttamalla aktiviteetin nimeä. Jos haluat lisätietoja, tutustu kohtaan Markkinoinnin aktiviteetin tulosten tarkastelu.

  Huomautus: Kun raportti on auki, voit aloittaa uuden markkinoinnin aktiviteetin, joka on suunnattu raportissa mainituille henkilöille. Voit tehdä tämän valintanauhasta.

Sivun alkuun

Markkinointipienoisohjelman näyttäminen

Markkinointipienoisohjelmat ovat hyödyllisiä, kun haluat nopeasti tarkistaa Markkinointi-työtilassa, kuinka tietty markkinoinnin aktiviteetti tai markkinointikampanja sujuu.

Jotta saat pienoisohjelma käyttöösi parhaat mahdolliset tiedot, sinun on pidettävä markkinoinnin aktiviteettien tiedot ajan tasalla. Kun luot uusia aktiviteettitietueita ja määrität niitä kampanjoihin, tiedot näytetään pienoisohjelmassa. Jos haluat tarkkoja tietoja, kuten aktiviteetin perusteella luotujen asiakkaiden, työyhteyshenkilöiden, liidien tai mahdollisuuksien määrä, sinun on lisättävä aktiviteetin nimi kunkin uuden tietueen Mahdollisuuden löytäjä -kenttään. Jos haluat tarkkoja lukuja kustannuksista ja tuotoista, sisällytä budjetoidut ja todelliset kustannuksen kunkin aktiviteetin Seuranta- ja Tiedot-sivuihin.

 1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Markkinointi.

 2. Valitse valintanauhasta Pienoisohjelmat-välilehti.

 3. Valitse Lisää pienoisohjelmia -ryhmästä Markkinointi ja valitse sitten jokin seuraavista:

  • Aktiviteettityyppien analyysi

  • Kampanja-analyysi

  • Kampanjavertailu.

Pienoisohjelmien tiedot päivitetään aina, kun niiden kannalta olennaiseen tietueeseen tallennetaan uusia tietoja.

Sivun alkuun

Markkinointitulosten analysointi pienoisohjelmilla

Business Contact Manager for Outlookissa on käytettävissä muun muassa seuraavat pienoisohjelmat:

 • Aktiviteettityyppien analyysi: tämä pienoisohjelma näyttää valitun tuloksen kaikista tietyntyyppisistä markkinoinnin aktiviteeteista, esimerkiksi joukkosähköposteista.

 • Kampanja-analyysi: tämä pienoisohjelma näyttää valitun tuloksen kaikista yhden kampanjan markkinoinnin aktiviteeteista.

 • Kampanjavertailu: tämä pienoisohjelma näyttää valitun tuloksen kaikista markkinointikampanjoista.

Voit määrittää kunkin pienoisohjelman näyttämään vain haluamasi aktiviteetit ja kampanjat, kunkin aktiviteetin tai kampanjan luomien mahdollisuuksien, asiakkaiden, työyhteyshenkilöiden tai liidien määrän, aktiviteetin tai kampanjan todelliset kustannukset, budjetit tai oletetut tuotot.

Huomautus: Varmista, että markkinoinnin aktiviteetin seurauksena luodut uudet tietueet liittyvät kyseiseen aktiviteettiin ja että aktiviteetit on merkitty uusien tietueiden Mahdollisuuden löytäjä -kentässä.

Jos haluat lisätietoja pienoisohjelmien käyttämisestä, tutustu ohjeaiheeseen Pienoisohjelmien käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sivun alkuun

Markkinointiraporttien käyttäminen

Voit tarkistaa markkinoinnin aktiviteettien tuloksia useista Business Contact Manager for Outlookin raporteista. Lisäksi voit tulostaa raportteja tai viedä niitä Exceliin analysoitavaksi.

Ohjelma sisältää seuraavat oletusraportit:

 • Mahdollisuudet markkinoinnin aktiviteetin mukaan

 • Työyhteyshenkilöt markkinoinnin aktiviteetin mukaan

 • Asiakkaat markkinoinnin aktiviteetin mukaan

 • Markkinoinnin aktiviteetit kampanjan mukaan

 • Markkinoinnin aktiviteetit tyypin mukaan.

  Huomautus: Jos haluat tarkastella raporteissa markkinoinnin aktiviteettien uusimpia tietoja, varmista, että kaikkien markkinoinnin aktiviteetin perusteella luotujen tietueiden Mahdollisuuden löytäjä -kentässä luetellaan kyseinen markkinoinnin aktiviteetti.

Jos haluat lisätietoja raporttien ja kaavioiden käytöstä, tutustu ohjeaiheeseen Raporttien ja kaavioiden käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sivun alkuun

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×