Tulostaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Publisher 2010 -ohjelmaa käytetään pääasiassa laadukkaiden tulostettavien julkaisujen tuottamiseen. Julkaisut voidaan tulostaa paikallisella tulostimella tai toimittaa tulostuspalveluun tai painotaloon. Lisätietoja eri vaihtoehdoista on ohjeartikkelissa Tulostaminen: valinta paikallisen tulostimen, tulostuspalvelun ja painotalon välillä.

Huomautus: Värillinen julkaisu saattaa näkyä esikatseluikkunassa mustavalkoisena, jos valittu tulostin ei tue väritulostusta tai jos valittu tulostin tukee väritulostusta, mutta olet valinnut Kooste (harmaasävy) -asetuksen.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita

Missä Tulosta-komento sijaitsee?

Tulosta asetukset ja esikatselu

Julkaisun tulostaminen

Missä Tulosta-komento sijaitsee?

Tulosta-komento on nyt Backstage-näkymässä. Voit muuttaa Backstage-näkymässä, valitsemalla Tiedosto-painike Publisherin Tiedosto-painike vasemmassa yläkulmassa. Lisäksi tulostamista Backstage-näkymä sisältää komennot tallentaminen, avaaminen, ja tiedostoja sekä tietoja avoinna olevan julkaisun sulkeminen ja jakaminen julkaisun ja julkaisun asetukset. Katso lisätietoja Aloittaminen – Publisher 2010: n uudet ominaisuudet ja mitä on tapahtunut Tiedosto-valikosta? artikkelit.

Sivun alkuun

Tulostusasetukset ja esikatselu

Tulostaminen uusi Backstage-näkymä näyttää tältä: Publisherin tulostusasetusten yleisnäkymä

Vasemmalla näkyvät tulostusasetukset ja oikeassa reunassa Esikatselu-ruudussa. Vasemmassa reunassa asetukset vaikuttavat julkaisun, kun oikealla asetukset koskevat vain julkaisun näkymän.

Huomautus: Jotkut näistä ohjausobjekteista riippuvat muista asetuksista. Esimerkiksi värin ohjausobjekti on käytettävissä vain silloin, jos tulostin pystyy tulostamaan värillisiä julkaisuja, ja etu- tai takapuolen läpinäkyvyyden liukusäädin on käytettävissä vain, jos valitset kaksipuolisen tulostuksen.

Voit määrittää seuraavat asetukset käyttämällä tulostusasetuksia:

Publisher 2010:n tulostusasetukset

1. Tulosta:     anna tulostettavien kopioiden lukumäärä ja lähetä työ tulostimeen painamalla Tulosta.

2. Tulostin:     sen lisäksi, että voit valita käytettävissä olevia tulostimia, voit lisätä uuden tulostimen, käyttää tulostuksen lisäasetuksia ja tulostaa tiedostoon.

3. Asetukset:     voit hallita Asetukset-osiossa seuraavia asetuksia:

 • Sivut:     tiettyjen sivujen tai tietyn sivualueiden valitseminen tulostusta varten.

 • Tulostuksen asemointi:     tässä kohdassa voit määrittää, mihin kohtaan paperiarkkia julkaisu tulostetaan ja miten julkaisun sivut sijoitetaan paperiarkeille.

 • Paperikoko:     valitse julkaisun tulostamisessa käytettävien paperiarkkien koko ja tyyli.

 • Yksi- tai kaksipuolinen tulostus:     valitse, haluatko tulostaa paperin toiselle puolelle vai molemmille puolille sekä kummasta reunasta paperi käännetään.

 • Väri:     jos tulostimesi tukee värejä, tämän asetuksen avulla voit valita joko värillisen tai harmaasävytulostuksen.

 • Tallenna asetukset julkaisun mukana:     jos tämä valintaruutu on valittu, Asetukset-kohdasta tehdyt valinnat tallennetaan julkaisun mukana.

Huomautus: Office Publisherissa sivun koko tarkoittaa julkaisun työskentelyaluetta. Paperin tai arkin koko tarkoittaa tulostuksessa käytettävän paperin kokoa. Yhdellä paperiarkilla saattaa olla useita sivuja ja suurikokoinen sivu saatetaan tulostaa useille eri arkeille.

Esikatseluruutu muuttuu määritettyjen tulostusasetusten mukaan. Esikatseluruudussa on myös seuraavat toiminnot:

Publisher 2010:n esikatselu

1. Siirtymispalkki:     siirry julkaisun sivulta toiselle.

2. Etu- ja takapuolen painikkeet:     Nämä painikkeet ovat käytettävissä silloin, kun tulostetaan paperiarkin molemmille puolille. Voit tarkastella arkin etu- ja takapuolta napsauttamalla tätä painiketta.

3. Zoomauksen liukusäädin:     voit loitontaa julkaisua vetämällä liukusäädintä vasemmalle ja lähentää julkaisua vetämällä liukusäädintä oikealle.

4. Sovita arkille:     jos näkymässä on useita arkkeja, tämä painike lähentää näkymän yhdelle arkille.

5. Näytä useita arkkeja:     jos julkaisu tulostetaan useille eri paperiarkeille, voit esikatsella useita arkkeja yhdellä kertaa painamalla tätä painiketta.

6. Näytä tai piilota sivunumerot:     Tämä liukusäädin näyttää paperiarkeille sijoitettavien sivujen järjestyksen. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun tulostetaan julkaisuja, joissa samalla arkilla on useita eri sivuja, kuten esimerkiksi kortteja.

7. Näytä tai piilota viivaimet:    näyttää tai piilottaa viivaimet valittuna paperiarkin leveys ja korkeus. Jos muutat paperikoon asetukset, viivaimen muuttuvat vastaavasti.

8. Läpinäkyvyyden liukusäädin:     Jos käytät kaksipuolista tulostusta, tämä liukusäädin mahdollistaa arkin toisen puolen tarkastelemisen samalla tavalla, kuin jos pitäisit tulostettua paperia valaistulla pöydällä. Tällä tavalla pystyt varmistamaan, että julkaisu kohdistuu oikein paperiarkin molemmilla puolilla.

Sivun alkuun

Julkaisun tulostaminen

 1. Avaa Backstage-näkymä napsauttamalla Tiedosto-painiketta.

 2. Avaa Tulostusasetukset-sivu napsauttamalla Tulosta.

  Saatat joutua odottamaan hetken, että Publisher muodostaa yhteyden tulostimeen.

 3. Määritä tulostettavien kopioiden lukumäärä Tulosta-osion Työn tulostettavat kopiot -kohdassa.

 4. Varmista, että Tulostin-osiosta on valittu oikea tulostin.

  Jos et ole valinnut väritulostinta, esikatseluikkuna näkyy mustavalkoisena riippumatta siitä, onko julkaisu värillinen.

 5. Tee Asetukset-osiossa seuraavat toimet:

  1. Varmista, että olet valinnut oikeat sivut tai alueet.

  2. Valitse sivujen asemointitapa arkilla.

  3. Määritä paperin koko.

  4. Valitse joko yksi- tai kaksipuolinen tulostus. Jos valitset kaksipuolisen tulostuksen, valitse, käännetäänkö paperi pitkän vai lyhyen reunan mukaan.

  5. Jos käytät väritulostinta, valitse värillinen tulostus tai tulostus harmaasävyinä.

 6. Lähetä julkaisu tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Useiden kopioiden tulostaminen julkaisusta

 1. Avaa Backstage-näkymä napsauttamalla Tiedosto-painiketta.

 2. Avaa Tulostusasetukset-sivu napsauttamalla Tulosta.

  Saatat joutua odottamaan hetken, että Publisher muodostaa yhteyden tulostimeen.

 3. Määritä tulostettavien kopioiden lukumäärä Tulosta-osion Työn tulostettavat kopiot -kohdassa.

 4. Lähetä julkaisu tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Sivun alkuun

Julkaisun tiettyjen sivujen tulostaminen

 1. Avaa Backstage-näkymä napsauttamalla Tiedosto-painiketta.

 2. Avaa Tulostusasetukset-sivu napsauttamalla Tulosta.

  Saatat joutua odottamaan hetken, että Publisher muodostaa yhteyden tulostimeen.

 3. Valitse Asetukset-osion Sivut-tekstiruutu.

 4. Kirjoita tekstiruutuun ensimmäisen tulostettavan sivun sivunumero, kirjoita tavuviiva ja kirjoita sitten tulostusalueen viimeisen sivun sivunumero, esimerkiksi 2-4.

 5. Lähetä julkaisu tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Yksittäisten sivujen tulostaminen

 1. Avaa Backstage-näkymä napsauttamalla Tiedosto-painiketta.

 2. Avaa Tulostusasetukset-sivu napsauttamalla Tulosta.

  Saatat joutua odottamaan hetken, että Publisher muodostaa yhteyden tulostimeen.

 3. Valitse Asetukset-osion Sivut-tekstiruutu.

 4. Kirjoita tekstiruutuun ensimmäisen tulostettavan sivun numero, pilkku ja sitten seuraavan tulostettavan sivun numero. Toista jokaista tulostettavaa sivua kohden, esimerkiksi 2,4,6,8.

 5. Lähetä julkaisu tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Sivun alkuun

Useiden kopioiden tulostaminen kustakin sivusta

Jos tulostat tarroja tai käyntikortteja, oletusasetuksena on Monta kopiota arkille. Tässä tapauksessa julkaisun sivuista tulostetaan useita kopioita erillisille paperiarkeille. Kun valitset tämän asetuksen, voit säätää reunuksen apuviivoja ja lisätä tai vähentää yhdelle paperiarkille mahtuvien julkaisun kopioiden määrää käyttämällä Asetteluasetukset-painiketta. Jos esimerkiksi käyntikorttijulkaisu sisältää kaksi sivua – kummallakin sivulla on eri käyntikortti – ja jos valitset Monta kopiota arkille -vaihtoehdon sekä 10 kopiota, tulostin tulostaa 20 kopiota – 10 kopiota kummastakin käyntikortista – kahdelle paperiarkille eli yhden arkin kummastakin sivusta.

 1. Avaa Backstage-näkymä napsauttamalla Tiedosto-painiketta.

 2. Avaa Tulostusasetukset-sivu napsauttamalla Tulosta.

  Saatat joutua odottamaan hetken, että Publisher muodostaa yhteyden tulostimeen.

 3. Valitse Asetukset-osiosta Monta kopiota arkille ja valitse sitten kopioiden lukumäärä.

 4. Lähetä julkaisu tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

  Huomautukset: 

  • Jos valitset Yksi sivu arkille, julkaisu tulostetaan paperiarkin keskelle.

  • Jos haluat tulostaa yhden julkaisun sivun tiettyyn kohtaan arkkia, valitse Monta kopiota arkille, valitse Asetteluasetukset ja muuta sitten julkaisun paikkaa arkilla säätämällä rivi- ja sarakeasetuksia sekä pystysuoraa ja vaakasuoraa väliä kohdassa Lisää tulostusasetuksia. Tämä asetus on käytettävissä julkaisuissa, joiden sivukoko on paperikokoa pienempi, kuten mainoksissa, käyntikorteissa ja Ystävällisin terveisin -korteissa.

Useiden sivujen tulostaminen kullekin arkille

Kun haluat tulostaa tarroja, nimilappuja tai käyntikortteja, sinun kannattaa tulostaa kokonainen sarja yhdelle arkille. Tämä onnistuu valitsemalla Publisher-ohjelman Tulosta-sivulta Useita sivuja arkilla. Kun valitset tämän asetuksen, voit säätää reunuksen apuviivoja ja lisätä tai vähentää yhdelle paperiarkille mahtuvien julkaisun kopioiden määrää käyttämällä Asetteluasetukset-painiketta. Jos sinulla on esimerkiksi 10 postikortin joukko, jonka kullakin sivulla on eri tiedot, ja jos valitset Useita sivuja arkilla ja yhden kopion, tulostin tulostaa kaikki 10 sivua yhdelle arkille.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos julkaisun sivukoko on pienempi kuin tulostuksessa käytettävä arkki.

 1. Avaa Backstage-näkymä napsauttamalla Tiedosto-painiketta.

 2. Avaa Tulostusasetukset-sivu napsauttamalla Tulosta.

  Saatat joutua odottamaan hetken, että Publisher muodostaa yhteyden tulostimeen.

 3. Valitse Asetukset-osiosta Useita sivuja arkilla ja valitse sitten kopioiden lukumäärä.

 4. Lähetä julkaisu tulostimeen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×