Trendin tai liukuvan keskiarvon suuntaviivan lisääminen kaavioon

Trendin tai liukuvan keskiarvon suuntaviivan lisääminen kaavioon

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos haluat näyttää tietoja tai liukuvia keskiarvoja luomassasi kaaviossa, voit lisätä siihen trendiviivan. Voit myös laajentaa trendiviivaa nykyisten tietojen ulkopuolelle tulevien arvojen ennustamiseksi. Esimerkiksi seuraava lineaarinen trendiviiva ennustaa kaksi neljännestä eteenpäin ja näyttää selkeästi ylöspäin suuntautuvan trendin, joka näyttää lupaavalta tulevaa myyntiä ajatellen.

Kaavio, jossa on suuntaviiva

Voit lisätä kohteensuuntaviiva kaksiulotteiseen pinomattomaan kaavioon, kuten esimerkiksi alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- ja kuplakaavioon.

Et voi lisätä kohdetta suuntaviiva pinottuun, kolmiulotteiseen tai säteittäiseen kaavioon tai ympyrä-, pinta- tai rengaskaavioon.

Suuntaviivan lisääminen

 1. Valitse kaaviosta arvosarja, johon haluat lisätä trendiviivan tai liukuvan keskiarvon.

  Trendiviiva alkaa valitsemasi arvosarjan ensimmäisestä arvopisteestä.

 2. Napsauta kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Valitse Trendiviiva-valintaruutu.

 4. Jos haluat jonkin muuntyyppisen trendiviivan, napsauta Trendiviiva-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Eksponentiaalinen, Lineaarinen ennustetrendiviiva tai Kahden kauden liukuva keskiarvo. Saat lisää trendiviivoja valitsemalla Lisäasetukset.

 5. Jos valitset Lisäasetukset, valitse haluamasi vaihtoehto Trendiviiva-asetukset-kohdan Muotoile trendiviiva -ruudusta.

  Muotoile suuntaviivaa -ruutu

  • Jos valitset Polynominen, kirjoita Järjestä-ruutuun riippumattoman muuttujan suurin potenssi.

  • Jos valitset Liukuva keskiarvo, kirjoita Kausi-ruutuun kausien määrä liukuvan keskiarvon laskemista varten.

Vihje: Trendiviiva on kaikkein tarkin, kun sen korrelaatiokertoimen arvo (luku 0–1, joka osoittaa, kuinka lähellä trendiviivan arvioidut arvot ovat nykyisiä tietoja) on lähellä lukua 1. Kun lisäät trendiviivan tietoihin, Excel laskee automaattisesti trendiviivan korrelaatiokertoimen arvon. Saat tämän arvon näkyviin kaavioosi valitsemalla Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa -valintaruudun (Trendiviiva-asetukset-kohdan Muotoile trendiviiva -ruutu).

Alla olevissa osissa voit tutustua tarkemmin kaikkiin suuntaviivavaihtoehtoihin.

Käytä tätä trendiviivaa, kun luot sovitetun suoran viivan yksinkertaisille lineaarisille tietojoukoille. Tiedot ovat lineaarisia, jos niiden arvopisteiden muodostama kuvio muistuttaa suoraa viivaa. Lineaarinen suuntaviiva osoittaa yleensä, että jokin suurenee tai pienenee tasaisella nopeudella.

Lineaarinen trendiviiva käyttää tätä yhtälöä viivalle sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa m on kulmakerroin ja b leikkauspiste.

Seuraava lineaarinen trendiviiva osoittaa, että jääkaappien myynti on kasvanut jatkuvasti 8 vuoden aikana. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo (luku 0–1, joka osoittaa, kuinka lähellä trendiviivan arvioidut arvot ovat nykyisiä tietoja) on 0,9792. Tämä tarkoittaa, että viiva sopii tietoihin hyvin.

Pistekaavio, jossa on lineaarinen suuntaviiva

Tämä trendiviiva osoittaa sovitetun kaarevan viivan ja se on hyödyllinen silloin, kun tietojen muuttumisen arvo nousee tai laskee nopeasti ja sitten hidastuu. Logaritmista trendiviivaa voidaan käyttää negatiivisten ja positiivisten arvojen kanssa.

Logaritminen trendiviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemisessa:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita ja ln on luonnollinen logaritmifunktio.

Seuraavassa esimerkissä käytetään logaritmista trendiviivaa havainnollistamaan eläinpopulaation ennustettua kasvua suljetulla alueella, jossa populaation kasvu on hidastunut tilan vähennyttyä. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo on 0,933, mikä tarkoittaa, että viiva sopii tietoihin suhteellisen hyvin.

Pistekaavio, jossa on logaritminen suuntaviiva

Tämä trendiviiva on käytännöllinen silloin, kun tiedot vaihtelevat. Esimerkiksi kun analysoit suuren tietojoukon voittoja ja tappioita. Polynomisen suuntaviivan asteluku voidaan määrittää tietojen vaihtelun määrän tai käyrässä esiintyvien mutkien (nousevien ja laskevien kohtien) määrän perusteella. Yleensä Järjestyksen 2 polynomisessa trendiviivassa on vain yksi huippu tai pohja, Järjestyksessä 3 on kaksi huippua tai pohjaa ja Järjestyksessä 4 enimmillään kolme huippua tai pohjaa.

Polynominen tai kaareva trendiviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa b ja Muuttuja ovat vakioita.

Seuraava Järjestyksen 2 polynominen trendiviiva (yksi huippu) osoittaa ajonopeuden ja polttoaineen kulutuksen välisen suhteen. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo 0,979, mikä on lähellä arvoa 1, joten viiva sopii tietoihin hyvin.

Pistekaavio, jossa on polynominen trendiviiva

Tämä trendiviiva näyttää kaarevan viivan ja se on hyödyllinen käytettäessä tietojoukkoja, joilla verrataan tietyssä arvossa nousevia mittauksia. Sillä kuvataan esimerkiksi kilpa-auton nopeuden kiihtyminen sekunnin välein. Et voi luoda tehokkuussuuntaviivaa, jos tiedoissa on nolla-arvoja tai negatiivisia arvoja.

Tehokkuussuuntaviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita.

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun tiedoissasi on negatiivisia arvoja tai nolla-arvoja.

Seuraava etäisyyden mittaamisen kaavio osoittaa etäisyyden metreissä sekunteja kohden. Tehokkuussuuntaviiva osoittaa selvästi, kuinka kiihtyvyys lisääntyy. Huomaa, että korrelaatiokerroin on 0,986, mikä tarkoittaa, että suuntaviiva sopii tietoihin lähes täydellisesti.

Pistekaavio, jossa on tehokkuussuuntaviiva

Tämä trendiviiva näyttää kaarevan viivan ja se on hyödyllinen silloin, kun tietoarvot nousevat tai laskevat jatkuvasti nousevin arvoin. Et voi luoda eksponentiaalista trendiviivaa, jos tietosi sisältävät nolla-arvoja tai negatiivisia arvoja.

Eksponentiaalinen trendiviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita ja e on luonnollisen logaritmin kantaluku.

Seuraava eksponentiaalinen trendiviiva osoittaa hiili-14:n määrän vähenemisen kohteessa sen vanhentuessa. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo on 0,990, mikä tarkoittaa, että viiva sopii tietoihin lähes täydellisesti.

Kaavio, jossa on eksponentiaalinen trendiviiva

Tämä trendiviiva tasaa tietojen vaihtelut ja näyttää kuvion tai trendin tarkemmin. Suuntaviivan laskemisessa käytetään tiettyä, Piste-ruudussa määritettävää pisteiden määrää. Näistä pisteistä lasketaan keskiarvo, jota käytetään suuntaviivan pisteenä. Jos Piste-ruudun arvo on esimerkiksi 2, kahden ensimmäisen arvopisteen keskiarvoa käytetään liukuvan keskiarvon suuntaviivan ensimmäisenä pisteenä. Toisen ja kolmannen arvopisteen keskiarvoa käytetään suuntaviivan toisena pisteenä jne.

Liukuvan keskiarvon trendiviiva käyttää tätä yhtälöä:

kaava

liukuva keskiarvo trendiviivan pisteiden lukumäärä on sarjan pisteiden kokonaismäärän ja määrittämäsi kausimäärän erotus.

Pistekaaviossa trendiviiva perustuu kaavion x-arvojen järjestykseen. Saat paremman tuloksen, kun lajittelet x-arvot ennen liukuvan keskiarvon lisäämistä.

Seuraavassa esimerkissä liukuvan keskiarvon trendiviiva muodostaa kuvion 26 viikon aikana myytyjen talojen lukumäärästä.

Pistekaavio, jossa on liukuvan keskiarvon trendiviiva

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion luominen alusta loppuun

2-akselisen yhdistelmäkaavion luominen

Tietojen valitseminen kaavioon

Muotoile kaavion osat

Arvopisteiden otsikoiden lisääminen kaavioon

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×