Kaaviot

Trendien näyttäminen sparkline-kaavioilla

Trendien näyttäminen sparkline-kaavioilla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Uusi Excel 2010sparkline-kaaviossa on pieni yhteen laskentataulukon solu, joka näyttää tiedot visuaalisessa muodossa kaavio. Sparkline-kaavioilla arvoista, kuten kausiluonteisista kasvaa tai pienenee, taloudellisten jaksot arvosarjojen suuntauksia näyttävät tai korosta suurimmat ja pienimmät arvot. Aseta sparkline-kaavion mahdollisimman hyvin sen tiedon vierestä.

"Sparkline-kaavioiden avulla tieto voidaan ilmaista visuaalisesti yhdellä napsautuksella. Se auttaa ymmärtämään tietoa, ja talousjohtajamme pystyy näppärästi tulkitsemaan trendejä."
Matt Stuckey, Levick Strategic Communications -yrityksen IT-johtaja

Tämän artikkelin sisältö

Sparkline-kaavion kuvaus

Sparkline-kaavion käyttötarkoitus

Sparkline-kaavion luominen

Sparkline-kaavion mukauttaminen

Sparkline-kaavion kuvaus

Toisin kuin kaavioiden Excel laskentataulukon sparkline-kaaviot eivät ole objekteja, sparkline-kaaviossa on todella pieni kaavio solun taustalla. Seuraavassa kuvassa näkyy solussa F2 sarakkeen sparkline-kaavion ja sparkline-viivakaaviossa F3. Nämä sparkline-kaavioiden toinen niiden tietojen noutaminen solut A2 – E2 ja näyttää kaavion, joka näyttää pörssi suorituskyvyn solussa. Kaavion arvojen näkyvän neljännesvuosittain, korosta suuren arvon (3/31/08) ja low (12/31/08) arvo, Näytä kaikki arvopisteet ja trendi alaspäin vuoden.

Sparkline-Excel-Esimerkki

Solussa F6 oleva sparkline-kaavio näyttää saman osakekurssin kehityksen viitenä vuotena, mutta Voitto/tappio-pylväskaaviossa näkyy vain, onko vuosi ollut voitollinen (kuten vuosina 2004–2007) vai tappiollinen (2008). Tämä sparkline-kaavio laskee yhteen arvot soluista A6–E6.

Koska sparkline-kaavio on solun sisään upotettu pienen pieni kaavio, voit lisätä soluun tekstiä ja käyttää sparkline-kaaviota sen taustana, kuten seuraavassa kuvassa näytetään.

Esimerkki sparkline-kaavion tekstin yhdessä solussa
Kuva 1: Tässä sparkline-kaaviossa korkeimman arvon merkki on vihreä ja matalimman arvon merkki oranssi. Muut merkit näkyvät mustina.

Voit ottaa sparkline-kaavioissa käyttöön värimallin valitsemalla valmiin muodon Tyylivalikoimasta (sijaitsee Rakenne-välilehdessä, joka tulee näkyviin, kun valitset sparkline-kaavion sisältävän solun). Voit valita korkeimman, matalimman, ensimmäisen ja viimeisen arvon värin (esimerkiksi vihreä korkeimmalle arvolle ja oranssi matalimmalle) Sparkline-väri tai Merkintäväri-komennolla.

Sivun alkuun

Sparkline-kaavion käyttötarkoitus

Riveissä ja sarakkeissa esitellyt tiedot ovat hyödyllisiä, mutta laajempia suuntauksia voi olla vaikea havaita yhdellä silmäyksellä. Lukujen yhteyttä voidaan havainnollistaa lisäämällä tietojen viereen sparkline-kaavio. Sparkline-kaavio vie vain vähän tilaa, mutta auttaa havainnollistamaan viereen sijoitetun tiedon suuntauksia siistinä ja tiiviinä graafisena esityksenä. Sparkline-solu kannattaa sijoittaa heti sen kuvaaman tiedon viereen, mutta se ei ole pakollista.

Näet nopeasti tietojen ja niiden perusteella luodun sparkline-kaavion välisen suhteen, ja kaikki tiedoissa tapahtuvat muutokset näkyvät saman tien sparkline-kaaviossa. Voit luoda yhden sparkline-kaavion yhden tietorivin tai -sarakkeen perusteella tai useita sparkline-kaavioita kerralla valitsemalla useita soluja, kuten alla olevassa kuvassa on näytetty.

Voit myös luoda Sparkline-kaavioita tietoriveistä, jotka lisätään myöhemmin käyttämällä täyttökahvaa Sparkline-kaavion sisältävän solun viereisissä soluissa.

Sparkline-kaavioryhmä ja sen tiedot

1. Sparkline-kaavioryhmän käyttämä tietoalue

2. Sparkline-kaavioryhmä

Sparkline-kaavioista on se etu, että ne tulostuvat laskentataulukon mukana toisin kuin tavalliset kaaviot.

Sivun alkuun

Sparkline-kaavion luominen

 1. Valitse tyhjä solu tai useita tyhjiä soluja, joihin haluat lisätä yhden tai useamman sparkline-kaavion.

 2. Valitse Lisää-välilehden Sparkline-kaaviot-ryhmässä se sparkline-kaaviotyyppi, jota haluat käyttää: Viiva, Pylväs tai Voitto/tappio.

  Lisää-välilehden sparkline-kaavioryhmä

 3. Kirjoita Arvoalue-ruutuun solualue, joka sisältää sparkline-kaavioiden pohjana käytettävät tiedot.

  Huomautus    Voit kutistaa valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Painikkeen kuva , valita sitten laskentataulukosta haluamasi solualueen ja palauttaa sitten valintaikkunan normaalikokoiseksi napsauttamalla Painikkeen kuva .

Kun yksi tai useampi sparkline-kaavio on valittuna, Sparkline-työkalut ja niiden Rakenne-välilehti tulevat näkyviin. Rakenne-välilehdessä voit valita yhden tai useamman seuraavien ryhmien komennoista: Sparkline, Tyyppi, Näytä tai piilota, Tyyli ja Ryhmittely. Komentojen avulla voit luoda uuden sparkline-kaavion, vaihtaa kaavion tyyppiä, muotoilla sitä, näyttää tai piilottaa viivatyyppisen kaavion tietopisteitä tai muotoilla kaavioryhmän pystyakselin. Nämä vaihtoehdot kuvataan yksityiskohtaisesti artikkelin seuraavassa osassa.

Sivun alkuun

Sparkline-kaavion mukauttaminen

Luotuasi yhden tai useamman sparkline-kaavion voit hallita, mitkä arvopisteet näytetään (esimerkiksi korkein, matalin, ensimmäinen tai viimeinen arvo tai negatiiviset arvot), muuttaa sparkline-kaavion tyyppiä (viiva, pylväs tai voitto/tappio), ottaa käyttöön tyylejä valikoimasta tai määrittää yksittäisiä muotoiluasetuksia, määrittää pystyakselin asetuksia sekä hallita sitä, miten tyhjät tai nolla-arvot näytetään sparkline-kaaviossa.

Arvopisteiden näyttäminen

Sparkline-viivakaaviossa voi korostaa yksittäisiä merkintöjä (arvoja) määrittämällä jotkin tai kaikki merkinnät näkyviksi.

Esimerkki sparkline-kaavion tekstin yhdessä solussa

Tässä sparkline-kaaviossa korkeimman arvon merkki on vihreä ja matalimman arvon merkki oranssi. Muut merkit näkyvät mustina.

 • Jos haluat saada kaikki arvot näkyviin, valitse Merkit-valintaruutu.

 • Jos haluat saada negatiiviset arvot näkyviin, valitse Negatiiviset pisteet -valintaruutu.

 • Jos haluat saada suurimman tai pienimmän arvon näkyviin, valitse Korkein piste- tai Matalin piste -valintaruutu.

 • Jos haluat saada ensimmäisen tai viimeisen arvon näkyviin, valitse Ensimmäinen piste- tai Viimeinen piste -valintaruutu.

Sparkline-kaavion tyylin tai muotoilun muuttaminen.

Rakenne-välilehden Tyylivalikoima tulee näkyviin, kun valitset sparkline-kaavion sisältävän solun.

 1. Valitse yksittäinen sparkline-kaavio tai sparkline-kaavioiden joukko.

 2. Jos haluat käyttää valmista tyyliä, valitse Rakenne-välilehden Tyyli-ryhmästä haluamasi tyyli tai tuo näkyviin lisää tyylejä napsauttamalla valintaruudun oikeassa alakulmassa olevaa nuolta.

  Sparkline-kaavioiden tyylivalikoima

 3. Jos haluat käyttää erityistä muotoilua sparkline-kaaviossa, käytä Sparkline-väri tai Merkintäväri-komentoja.

Merkkien näyttäminen tai piilottaminen

Viivatyylisessä sparkline-kaaviossa voit korostaa yksittäisiä arvoja näyttämällä niiden merkit.

 1. Valitse sparkline-kaavio.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä yksittäisten arvopisteiden valintaruudut (esimerkiksi korkein, matalin, negatiiviset, ensimmäinen tai viimeinen) tai valitse Merkit-valintaruutu, jos haluat näyttää kaikki merkit.

  Valintaruudun valinnan poistaminen piilottaa kyseisen merkin.

Akselin asetusten tarkastelu ja mukauttaminen.

Voit valita Päivämääräakselin tyypin (napsauta Ryhmittely-ryhmässä Akseli), jos haluat muotoilla sparkline-kaavion heijastamaan pohjana käytettävän tiedon mahdollisia epäsäännöllisiä ajanjaksoja.

Sparkline-kaavion päivämääräakselin tyyppi

Päivämääräakselin tyypin käyttäminen viivamuotoisessa sparkline-kaaviossa voi muuttaa piirretyn viivan kaltevuutta ja sen tietopisteiden sijaintia suhteessa toisiinsa.

Päivämääräakselin tyypin käyttäminen pylväsmuotoisessa sparkline-kaaviossa voi muuttaa pylväiden leveyttä ja suurentaa tai pienentää niiden väliä seuraavan kuvan esittämällä tavalla.

Sparkline-pylväskaavio, jossa on yleinen akselityyppi ja päivämääräakselin tyyppi

Tässä esimerkissä on kaksi pylväsmuotoista sparkline-kaaviota, jotka perustuvat saman arvoalueen tietoihin. Suuntaus-nimisessä sparkline-kaaviossa käytetään yleistä akselityyppiä ja Suuntaus (päivämääräakselin tyyppi) -nimisessä sparkline-kaaviossa päivämääräakselin tyyppiä. Kummassakin sparkline-kaaviossa kahden ensimmäisen arvopisteen välillä on kaksi kuukautta ja toisen ja kolmannen arvopisteen välillä seitsemän kuukautta. Päivämääräakselin tyypin avulla kolmen pylvään keskinäiset välit muutetaan niin, että ne heijastavat aikavälien suhteellista epäsäännöllisyyttä.

Akseliasetusten avulla voit määrittää vähimmäis- ja enimmäisarvot sparkline-kaavion tai sparkline-ryhmän pystyakselille. Nämä arvot auttavat määrittämän mittakaavan, jolloin arvojen välinen suhde näkyy selvästi.

 1. Kun sparkline-kaavio tai sparkline-ryhmä on valittuna, napsauta Ryhmittely‑ryhmässä Akseli.

 2. Valitse Pystyakselin pienimmän arvon asetukset- tai Pystyakselin suurimman arvon asetukset -kohdassa Mukautettu arvo.

 3. Valitse pienin ja suurin arvo sen mukaan, minkä arvojen uskot parhaiten korostavan sparkline-kaavioiden arvoja.

Voit lisätä sparkline-kaavion sisältävän rivin korkeutta, jolloin voit paremmin korostaa arvojen eroja, kun tietyt arvot ovat hyvin pieniä ja toiset hyvin suuria.

Voit muuttaa tietojen piirtämisen suuntaa sparkline-kaaviossa tai -ryhmässä Piirrä tiedot oikealta vasemmalle -asetuksen avulla.

Piirrä tiedot oikealta vasemmalle

Jos tiedoissa on negatiivisia arvoja, voit korostaa niitä näyttämällä sparkline-kaaviossa vaaka-akselin.

 1. Kun sparkline-kaavio tai sparkline-ryhmä on valittuna, napsauta Ryhmittely‑ryhmässä Akseli.

 2. Valitse Vaaka-akselin asetukset -kohdasta Näytä akseli.
  Kaikki negatiivisia arvoja sisältävät sparkline-kaaviot näyttävät vaaka-akselin kohdassa 0.

  Sparkline-kaavio ja vaaka-akseli

Tyhjien tai nolla-arvojen käsitteleminen

Piilotettujen ja tyhjien solujen asetukset -valintaikkunassa voit määrittää, miten Sparkline-kaaviossa käsitellään alueen tyhjiä soluja (ja samalla sen, miltä sparkline-kaavio näyttää).

Piilotettujen ja tyhjien solujen asetukset -valintaikkuna

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×