Toistuvan taulukon lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos haluat antaa käyttäjien kirjoittaa tietoja taulukkoon, voit lisätä Microsoft Office InfoPath -lomakemalliin toistuvan taulukon. Toistuvat taulukot näyttävät tavallisesti oletusarvon mukaan yhden rivin. Kun käyttäjät täyttävät lomakemalliin perustuvaa lomaketta, he voivat tarvittaessa lisätä ylimääräisiä rivejä taulukkoon. Jos lomakemalli sisältää tietoyhteydet ulkoiseen tietolähteeseen, kuten tietokantaan, voit näyttää automaattisesti useita tietueita lomakkeessa käyttämällä toistuvaa taulukkoa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Toistuvan taulukon käyttö

Käyttäjäkokemus

Toistuvan taulukon lisääminen

Asetteluvihjeitä

Toistuvan taulukon käyttö

Voit käyttää toistuvaa taulukkoa, kun haluat

 • antaa käyttäjien kirjoittaa tietoja taulukkomuodossa

 • kerätä rivikohteita, numeerisia tietoja ja muuntyyppisiä tietoja, jotka on parasta näyttää taulukossa

 • jättää tilaa lomakemalliin näyttämällä vain todellisia tietoja sisältäviä rivejä

 • näyttää tai käsitellä tietokannan, Web-palvelun tai jonkin muun tietolähteen tietueita lomakemallin taulukossa.

Seuraavassa kuvassa toistuvan taulukon avulla kerätään kuluraporttilomakkeen rivikohteita.

Toistuvan taulukon avulla kerätään kuluraportin rivikohteita

Toistuva taulukko koostuu kolmesta osasta:

 • Otsikkorivi    Kun lisäät toistuvan taulukon uuteen tyhjään lomakemalliin, otsikkorivi näkyy oletusarvon mukaan. Otsikkoriviä käytetään tavallisesti sarakeotsikoissa. Jos et tarvitse sarakeotsikoita, poista Toistuvan taulukon ominaisuudet -valintaikkunan Sisällytä ylätunniste -valintaruudun valinta.

 • Tietorivi    Tietorivi on rivi, joka voi "toistua" lomakkeessa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Kun suunnittelet lomaketta, suunnittelutila näkyy vain yksi ainut rivi, kun lisäät toistuvan taulukon. Lomakemalliin perustuvaa lomaketta täyttävä henkilö voi kuitenkin lisätä useita rivejä lomakkeeseen painamalla CTRL+ENTER, napsauttamalla komentorivin komentoja tai valitsemalla Lisää kohde taulukon viimeisen rivin jälkeen.

 • Alatunnisterivi    Voit lisätä alatunnisterivin avulla tekstikehyksiä tai lausekeruutuja, jotka summaavat sarakkeen arvoja. Alatunnisterivi ei näy toistuvassa taulukossa oletusarvon mukaan. Alatunnisterivin saa näkyviin valitsemalla Toistuvan taulukon ominaisuudet -valintaikkunan Sisällytä alatunniste -valintaruudun.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita toistuvan taulukon kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Toistuva osa    Voit luoda vähemmän rakenteellisen osan, jonka käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen useita kertoja (kuten tietokannan tietueen) käyttämällä toistuvaa osaa toistuvan taulukon asemesta.

Vaakasuunnassa toistuva taulukko    Kun haluat antaa käyttäjien lisätä taulukkoon ylimääräisiä sarakkeita lisärivien asemesta, voit käyttää vaakasuorassa toistuvaa taulukkoa tavallisen toistuvan taulukon asemesta.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Pikavalikkopainike näkyy aina, kun käyttäjät siirtävät hiiriosoittimen rivin päälle toistuvassa taulukossa. Kun käyttäjät napsauttavat painiketta, rivien lisäämiseen ja poistamiseen käytettävä komentojen pikavalikko tulee näkyviin.

Toistuvan taulukon pikavalikko

Käyttäjät voivat myös lisätä uuden rivin napsauttamalla lomakkeen toistuvan taulukon alapuolella näkyvää Lisää kohde -tekstiä. Voit mukauttaa tai poistaa tämän tekstin, kun suunnittelet lomakemallia.

Sivun alkuun

Toistuvan taulukon lisääminen

Toistuvan taulukon lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä toistuva taulukko näyttää suunnittelutilassa.

Toistuva taulukko suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Toistuvan taulukon on yleensä sidottu toistuva lomakemallin tietolähteen ryhmiin, vaikka ne voidaan sitoa myös toistuvien kenttien.

Seuraavassa esimerkissä lomakkeen Kuluerittely-taulukko on sidottu Tietolähde-tehtäväruudun toistuvaan kohde-ryhmään. Taulukon tekstikehysohjausobjektit – Päivämäärä, Kuvaus, Luokka ja Kustannus – on sidottu kenttiin, jotka kuuluvat toistuvaan kohde-ryhmään.

Lomakemallin toistuvan taulukon ja tietolähteen toistuvan ryhmän välinen suhde

Toistuvan taulukon lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -luettelosta Toistuva taulukko.

 4. Kirjoita Sarakkeiden määrä -ruutuun sarakkeiden, jotka haluat taulukkoon, määrä.

 5. Toistuvan taulukon kuhunkin sarakkeeseen luodaan tekstikehys. Jos haluat muuntaa tekstikehyksen erityyppiseksi ohjausobjektiksi, napsauta tekstikehystä hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Muuta muotoon ja valitse sitten haluamasi ohjausobjekti.

Toistuvan taulukon lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä toistuvan taulukon vetämällä Tietolähde -tehtäväruudun lomakemalliin toistuvaan ryhmään tai lisäämällä toistuvan taulukon ohjausobjektit -tehtäväruudussa, kuten seuraavassa on kuvattu:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -luettelosta Toistuva taulukko.

 4. Ohjatun toistuvan taulukon sidonnan ensimmäisellä sivulla tietolähde, jota haluat käyttää tietolähde luettelosta ja valitse sitten toistuvan ryhmän Kuvakkeen kuva , johon haluat sitoa taulukkorivit.

  Vihje: Voit luoda uuden toistuvan ryhmän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ryhmää, johon haluat lisätä toistuvan ryhmän, valitsemalla pikavalikosta Lisää ja määrittämällä sitten Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunassa toistuvan ryhmän ominaisuudet.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Kaksoisnapsauta ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Tietojen sidonta -luettelossa kenttiä, jotka haluat lisätä sarakkeina taulukkoon.

  Vihje: Voit luoda uuden kentän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Tietojen sidonta -luettelossa ryhmää, johon toistuva taulukko on sidottu, valitsemalla pikavalikosta Lisää ja määrittämällä sitten Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunassa kentän ominaisuudet.

 7. Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse sarake Taulukon sarakkeet -luettelosta ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan toistuvan taulukon ohjausobjektien ulkonäköä, kokoa ja muita ominaisuuksia:

 • Voit muuttaa useiden tekstikehysten kokoa samanaikaisesti valitsemalla tekstikehykset, joiden kokoa haluat muuttaa, valitsemalla Muotoile-valikosta Ominaisuudet ja tekemällä tarvittavat muutokset Koko-välilehdessä.

 • Muuta lomakemallien tekstikehysten kokoa, jotta niihin mahtuu se määrä tekstiä, jonka oletat käyttäjien kirjoittavan ruutuihin.

 • Voit muuttaa toistuvan taulukon ohjausobjektien reunoja tai väriä valitsemalla muutettavat tekstikehykset, valitsemalla Muotoile-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä tarvittavat muutokset Reunat-välilehdessä

 • Voit mukauttaa toistuvan taulukon tekstikehyksessä näkyvää tekstiä käyttämällä muotoilutyökalurivinFontti- ja Fontin koko -ruutuja. Voit muuttaa lomakemallin kaikkien tekstikehysten fonttia ja fontin kokoa samanaikaisesti valitsemalla tekstikehyksen, joka sisältää haluamasi muotoilun, ja valitsemalla sitten Muotoile-valikosta Käytä fonttia kaikissa ohjausobjekteissa: tekstikehys.

 • Jos haluat nähdä, miltä tekstikehykset näyttävät, kun niissä on varsinaista tekstiä, valitse Näytä-valikosta Mallitiedot. Näin saat paremman kuvan siitä, miltä lomakemalliin perustuva lomake näyttää täytettynä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×