Office
Kirjaudu sisään

Toistuvan osan lisääminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos lisäät toistuvan osan Microsoft Office InfoPath -lomakemalliin, käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen kyseisen osan useita kertoja, kun he täyttävät lomakemalliin perustuvaa lomaketta.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Toistuvan osan käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Toistuvan osan lisääminen

Asetteluvihjeitä

Toistuvan osan käyttö

Toistuva osa on ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja joka toistaa tarvittaessa. Voit käyttää toistuvaa osaa seuraavissa tilanteissa:

 • Kun haluat kerätä samantyyppisiä tietoja useita kertoja. Myyntiraporttilomakemallissa voit esimerkiksi kerätä myyntiryhmän myyntitavoitteet käyttämällä toistuvaa osaa.

 • Kun haluat näyttää lomakkeessa vaihtelevia tietomääriä. Jos lomake on esimerkiksi yhdistetty työntekijätietueita sisältävään tietokantaan, voit toistuvan osan avulla näyttää kyselytuloksena saadut tietueet, kun käyttäjä tekee tietokantakyselyn InfoPath-ohjelmassa. Jos kysely palauttaa yhden tietueen, käyttäjä näkee lomakkeessa vain yhden osan. Jos kysely palauttaa kymmenen tietuetta, käyttäjä näkee kymmenen osaa.

 • Kun haluat välttää tyhjiä paikkamerkkialueita, jotka vievät turhaa tilaa lomakemallissa.

Esimerkiksi jossakin vakuutushakemuslomakemallissa vakuutuksenottajan on lueteltava hänestä riippuvaisten omaisten nimet ja iät. Hakemuslomakkeen paperiversiossa saattaa näkyä kolme paikkamerkkikenttää, joiden mukaisesti useimmilla vakuutuksenottajilla oletetaan olevan enintään kolme heistä riippuvaista omaista. Vakuutuksenottajien, joilla on enemmän kuin kolme heistä riippuvaista omaista, on yritettävä saada muiden omaisten tiedot mahtumaan lomakkeessa näkyvien kenttien alapuolelle tai kirjoitettava tiedot lomakkeen kääntöpuolelle.

Lomakkeen InfoPath-versiossa näkyy toistuva osa, jonka ansiosta vakuutuksenottajat voivat helposti lisätä lomakkeelle haluamansa määrän omaisia. Jäljempänä olevassa kuvassa osa näkyy sellaisena kuin lomaketta täyttävä henkilö sen näkee.

Lomakkeen toistuva osa

Kun lisäät toistuvan osan lomakemalliin, lomakkeeseen lisätään itse asiassa vain tyhjä säilö. Jotta toistuvasta osasta olisi hyötyä, sen sisälle on lisättävä muita ohjausobjekteja.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita toistuvan osan kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Toistuva taulukko    Jos haluat, että käyttäjät voivat lisätä taulukkoon useita rivejä, harkitse toistuvan taulukon käyttämistä lomakemallissa toistuvan osan asemesta. Taulukkomuodossa voit esittää esimerkiksi kohteittain eriteltyjä tietoja, kuten laskun sisältämiä nimikkeitä. Käyttäjät voivat lisätä taulukkoon rivejä tarpeen mukaan. Toistuvan taulukon käyttäminen toistuvan osan asemesta on itse asiassa mieltymyskysymys, sillä voit kerätä samantyyppisenä toistuvia tietoja kumpaakin ohjausobjektia käyttämällä.

Osa    Osia käytetään toisiinsa liittyvien ohjausobjektien järjestämiseen. Jos käytät osaa toistuvan osan asemesta, käyttäjät eivät voi lisätä lomakkeeseen lisäosia.

Toistuva vaihtoehtoryhmä    Vaihtoehtoryhmät sisältävät vähintään kaksi osaa. Oletusarvon mukaan yksi osista näkyy lomakkeessa. Käyttäjät voivat korvata näkyvän osan toisella osalla. Käyttäjä voi lisätä myös vaihtoehtoryhmiä lomakkeeseen useita kertoja.

Toistuva rekursiivinen osa    Toistuva rekursiivinen osa voidaan lisätä toistuvan osan lailla useita kertoja lomakkeeseen. Kun käyttäjät lisäävät toistuvan osan useita kertoja, kukin lisätty osa lisätään peräjälkeen edeltävän osan alapuolelle. Kun toistuva rekursiivinen osa lisätään, kukin uusi osa lisätään aiemmin lisättyyn osaan, jolloin tulokseksi saadaan sisäkkäisiä osia. Ominaisuudesta on hyötyä, kun haluat luoda rakenteeltaan hierarkkista sisältöä, kuten jäsennyksen.

Valinnainen osa    Jos lisäät lomakemalliin toistuvan osan, se näkyy aina, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran. Valinnaiset osat ovat oletusarvon mukaan piilossa. Käyttäjät voivat valita, haluavatko he lisätä valinnaisen osan lomakkeeseen. Jotkut käyttäjät saattavat esimerkiksi haluta lisätä ostotilauslomakkeeseen kommentteja tavaroista, joita he aikovat tilata. Voit lisätä lomakkeeseen valinnaisen osan ja lisätä sitten RTF-ruudun nimeltä Huomautukset kyseiseen valinnaiseen osaan. Käyttäjät voivat halutessaan lisätä valinnaisen osan napsauttamalla valinnaisen osan alapuolella olevaa ohjetekstiä.

Luettelo-ohjausobjekti    Luettelo-ohjausobjektit ovat yksinkertaisin tapa toistaa ohjausobjekti ja niistä on hyötyä silloin, kun haluat käyttäjän voivan lisätä kuinka monta tahansa kohdetta luettelomerkeillä varustettuun, numeroituun tai tavalliseen luetteloon. Luettelomerkki-ohjausobjektia käyttämällä voit esimerkiksi kerätä toimintoluetteloon useita toimintoja.

Pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjekti    Pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjekti on kahden samaan aiheeseen liittyvän ohjausobjektin joukko. Pääkomponentti-ohjausobjekti on aina toistuva taulukko. Tietokomponentti-ohjausobjekti voi olla joko toistuva taulukko tai toistuva osa. Voit yhdistää ohjausobjektin toiseen käyttämällä pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjektia, jolloin ensimmäisen ohjausobjektin valinta määrää, mitä toisessa ohjausobjektissa näkyy.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Kun käyttäjät siirtävät hiiriosoittimen toistuvan osan päälle, vasempaan yläkulmaan ilmestyy sininen painike, jossa on nuoli. Tämä on pikavalikkopainike. Tätä painiketta napsauttamalla käyttäjät voivat tuoda näyttöön toistuvien osien lisäämisen tai poistamisen vaihtoehtoja.

Pikakuvake-valikko limittyy toistuvan osan kanssa lomakkeessa

Sivun alkuun

Toistuvan osan lisääminen

Toistuvan osan lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä toistuva osa näyttää, kun se valitaan suunnittelutila.

Toistuva osa valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Toistuvat osat on yleensä sidottu toistuva lomakemallin tietolähteen ryhmiin, vaikka ne voidaan sitoa myös toistuvien kenttien.

Seuraavassa esimerkissä lomakemallin toistuva Omaiset-osa on sidottu Tietolähde-tehtäväruudun toistuvaan omaiset-ryhmään. Jokainen toistuvan osan ohjausobjekti on sidottu vastaavaan kenttä, joka kuuluu toistuvan osan ryhmään.

Lomakkeen toistuvan osan ja Tietolähde-tehtäväruudun toistuvan ryhmän välinen suhde

Toistuvan osan lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Toistuva osa.

 4. Jos haluat lisätä ohjausobjekteja toistuvaan osaan, vedä haluamasi ohjausobjektit Ohjausobjektit-tehtäväruudusta lomakemallin toistuvaan osaan.

  Huomautus: Älä siirrä ohjausobjekti, joka on jo lomakemallin osaan, ellei ohjausobjektin kenttä on jo tietolähteen ryhmään osassa. Muussa tapauksessa ohjausobjektin sidonta voivat katkaista.

 5. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti sen yläpuolelle.

Toistuvan osan lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä toistuvan osan vetämällä Tietolähde -tehtäväruudusta lomakemallin toistuvaan ryhmään tai lisäämällä toistuvan osan käyttäen ohjausobjektit -tehtäväruudussa seuraavassa kuvatulla tavalla.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Toistuva osa.

 4. Valitse Toistuvan osan sidonta -valintaikkunassa toistuva ryhmä, johon haluat tallentaa toistuvan osan tiedot, ja valitse sitten OK.

 5. Lisää ohjausobjekteja toistuvaan osaan ja sido ne sitten asianmukaisiin kenttiin tietolähteessä.

 6. InfoPath käyttää kentän tai ryhmän nimeä ohjausobjektin selitteenä. Voit tarvittaessa muuttaa selitteen tekstiä.

  Vihje: Voit myös käyttää Tietolähde-tehtäväruutua ohjausobjektien lisäämiseen. Napsauta Tietolähde-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella toistuvaa ryhmää, johon haluat sitoa toistuvan osan, ja valitse sitten pikavalikosta Toistuva osa.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Ennen kuin lisäät ohjausobjekteja toistuvaan osaan, suunnittele ohjausobjektien järjestys. Voit lisätä ohjausobjekteja vapaassa järjestyksessä vetämällä ja pudottamalla ohjausobjektit mihin tahansa kohtaan osassa. Jos haluat hallita asettelun tarkemmin, voit lisätä toistuvaan osaan asettelutaulukko ja lisätä sitten selitteitä ja ohjausobjekteja yksittäisiin soluihin, jotta ne tasaantuvat kauniisti. Seuraavassa esimerkissä ohjausobjektit on järjestetty toistuvassa osassa käyttämällä asettelutaulukkoa, jossa on yksi rivi ja kolme saraketta.

asettelutaulukkoa on käytetty ohjausobjektien järjestämiseen toistuvassa osassa

Asettelutaulukoiden käytön lisäksi voit tehdä seuraavasti:

 • Voit muuttaa useiden toistuvien osien kokoa samanaikaisesti valitsemalla toistuvat osat, joiden kokoa haluat muuttaa, valitsemalla Muotoile-valikosta Ominaisuudet ja tekemällä tarvittavat muutokset Koko-välilehdessä.

 • Voit muuttaa toistuvan osan reunoja tai väriä valitsemalla toistuvan osan lomakemallista, valitsemalla Muotoile-valikosta Reunat ja sävytys, valitsemalla Reunat-välilehden ja tekemällä sitten tarvittavat muutokset.

 • Jos haluat nähdä, miltä toistuvan osan ohjausobjektit näyttävät, kun niissä on varsinaista tekstiä, valitse Näytä-valikosta Mallitiedot. Näin saat paremman kuvan siitä, miltä lomakemalliin perustuva lomake näyttää täytettynä.

 • Toistuvan osan ohjausobjektien sisällä oleva teksti ja kyseisten ohjausobjektien vasemmalla puolella olevat selitteet voivat toisinaan olla hieman eri linjassa. Voit tasata ne nopeasti uudelleen kaksoisnapsauttamalla ohjausobjektia, valitsemalla Koko-välilehdestä Tasaa ja valitsemalla sitten Käytä. Jos selite ja ohjausobjekti ovat asettelutaulukon eri soluissa, napsauta hiiren kakkospainikkeella selitteen sisältävää solua ja valitse pikavalikosta Taulukon ominaisuudet. Valitse sitten Solu-välilehden Pystytasaus-kohdasta Keskelle.

 • Toista pystysuunnassa -asetus on valittuna oletusarvoisesti. Tämä tarkoittaa, että kun käyttäjät lisäävät toistuvia osia, nämä osat näkyvät pystysuuntaisessa muodostelmassa koko lomakkeen pituudelta. Voit valita myös, että toistuva osa laajentuu sen sijaan vaakasuunnassa. Voit näin luoda täysin erilaisia asetteluja. Voit esimerkiksi luoda lomakemallin, joka muistuttaa kalenteria. Toista vaakasuunnassa -asetusta ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×