Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Kaikki Microsoft Office ‑kieliversiot sisältävät useamman kuin yhden kielen tekstintarkistustyökalut, kuten sanastot ja kielioppisäännöt. Tietoja kunkin Microsoft Office 2010 ‑version sisältämistä kielistä on aiheessa Office 2010 ‑ohjelmat: lokalisoidut versiot. Jos oma Microsoft Office ‑versiosi ei sisällä kieltä, jota haluat käyttää, sinun kannattaa hankkia Microsoft Office ‑kielipaketti. Lisätietoja on aiheessa Määritä, tarvitsetko kielipaketin tai LIP-paketin (Language Interface Pack).

Huomautukset  

Valitse haluamasi toimet

Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Jos olet luonut tiedoston, jossa on tekstiä eri kielillä, haluat todennäköisesti tarkistaa kunkin kielen oikeinkirjoituksen käyttämällä kyseisen kielen sanastoa. Tämä edellyttää tekstin kielen määrittämistä, jotta oikeinkirjoituksen tarkistuksessa käytetään oikeaa sanastoa.

Mitä Office 2010 -ohjelmaa käytät?

Access

Sanaston kielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Excel

Sanaston kielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

OneNote

Tarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Outlook

Tarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

PowerPoint

Tarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Project

Tarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Publisher

Tarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

SharePoint Workspace

Tarkistuskielen määrittäminen

Visio

Tarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Word

Tekstintarkistuskielen määrittäminen

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Sanastokielien lisääminen

Lisätietoja

Access

Tärkeää   Sanaston kieli on käytössä koko tietokannassa, eikä sitä voi valita yksittäisiä tietueita tai kenttiä varten. Jos tietokanta sisältää usean eri kielen sanoja, teksti on tarkistettava ensin käyttäen ensimmäisen kielen sanastoa ja sen jälkeen tarkistaminen on toistettava käyttäen kunkin lisäkielen sanastoa.

Sanaston kielen määrittäminen

Jos haluat vaihtaa tietokannan sanaston kieltä oikeinkirjoitusta tarkistaessasi, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

 2. Tarkista, että Sanaston kieli -luettelosta on valittu oikea sanaston kieli. Jos näin ei ole, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

  Huomautukset  

  • Sanaston kieli -luettelo tulee näkyviin vain, jos tarkistustoiminto ei tunnista sanaa.

  • Jos vaihdat sanaston kielen, Oikeinkirjoitus-valintaikkuna on suljettava ja tarkistustoiminto on käynnistettävä uudelleen.

 3. Sulje tarkistustoiminto valitsemalla Sulje ja käynnistä se sitten uudelleen valitsemalla Oikeinkirjoitus. Nyt tarkistustoiminto käyttää valitsemaasi kieltä.

  Huomautukset  

  • Aina kun vaihdat sanaston kieltä ja tarkistat oikeinkirjoituksen, kaikki sanat, jotka eivät ole valitun sanaston kielellä, merkitään virheellisiksi. Pidä siis mielessäsi, mitkä kielet olet jo tarkistanut.

  • Jos haluamasi sanaston kieli ei näy luettelossa, saatat tarvita kielipaketin tai tekstintarkistustyökalupaketin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Määritä, tarvitsetko kielipaketin tai LIP-paketin (Language Interface Pack).

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

Huomautus   Oikeinkirjoitus-komento ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa näkymissä. Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, voit aloittaa tarkistamisen painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Excel

Sanaston kielen määrittäminen

Tärkeää   Sanaston kieli on käytössä koko työkirjassa, eikä sitä voi valita yksittäisiä laskentataulukoita tai soluja varten. Jos työkirja sisältää usean eri kielen sanoja, teksti on tarkistettava ensin käyttäen ensimmäisen kielen sanastoa ja sen jälkeen tarkistaminen on toistettava käyttäen kunkin lisäkielen sanastoa.

Jos haluat vaihtaa työkirjan sanaston kielen ja tarkistaa oikeinkirjoituksen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

 2. Tarkista, että Sanaston kieli -luettelosta on valittu oikea kieli. Jos luettelosta ei ole valittu oikeaa kieltä, valitse sanaston kieli, jota haluat käyttää, ja valitse OK.

  Huomautukset  

  • Sanaston kieli ‑luettelo tulee näkyviin vain, jos oikeinkirjoituksen tarkistus ei tunnista sanaa.

  • Jos vaihdat sanaston kielen, Oikeinkirjoitus-valintaikkuna on suljettava ja tarkistustoiminto on käynnistettävä uudelleen.

 3. Sulje tarkistustoiminto valitsemalla Sulje ja käynnistä se sitten uudelleen valitsemalla Oikeinkirjoitus. Nyt tarkistustoiminto käyttää valitsemaasi kieltä.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 • Voit tarkistaa yksittäisen solun tai solujoukon oikeinkirjoituksen valitsemalla haluamasi solun tai solut ja valitsemalla sitten Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

 • Voit tarkistaa koko laskentataulukon oikeinkirjoituksen valitsemalla Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmästä Oikeinkirjoitus . Solua tai soluja ei tällöin tarvitse valita.

Huomautus   Oikeinkirjoituksen tarkistuksessa käytetään määritettyä sanaston kieltä, jos se on käytettävissä valittujen solujen tai valitun laskentataulukon oikeinkirjoituksen tarkistamista varten. Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, aloita oikeinkirjoituksen tarkistus painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

OneNote

Tärkeää   Voit tarkistaa samalle sivulle usealla kielellä kirjoitetun tekstin oikeinkirjoituksen samalla kertaa. Sinun täytyy kuitenkin ensin valita kunkin eri kielellä kirjoitetun tekstiosion tarkistuskieli.

Tarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää tekstintarkistuskielen ja tarkistaa oikeinkirjoituksen seuraavasti:

 1. Valitse teksti, jonka kielen haluat määrittää.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Kieli ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli .

 3. Tarkista, että Määritä tekstintarkistuskieli -ruudussa tekstille on määritetty oikea kieli. Jos ruudusta ei ole valittu oikeaa kieltä, valitse sanaston kieli, jota haluat käyttää.

 4. Sulje sanastoruutu napsauttamalla muistiinpanoa.

 5. Toista vaiheet 1–4 jokaisessa tekstiosiossa, jonka haluat tarkistaa.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Tarkista-välilehdestä Oikeinkirjoitus.

Huomautus   Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, voit aloittaa tarkistamisen painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Outlook

Tärkeää   Jos käytössäsi on Outlook Express 6.0 ja olet asentanut Office 2010 ‑ohjelmiston, mutta ranska on ainoa oikeinkirjoituksen tarkistuksessa käytettävissä oleva kieli, sinun on käytettävä kolmannen osapuolen tarkistustyökalua muunkielisten tekstien tarkistamiseen. Lisätietoja on aiheessa Outlook Express 6.0 ‑ohjelman kielentarkistusongelmat.

Tarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää tekstintarkistuskielen seuraavasti:

 1. Valitse tarkistettava teksti uudesta sähköpostiviestistä.

 2. Napsauta Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmässä Kieli-kohdan alla olevaa nuolta ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli.

 3. Tarkista, että Kieli-valintaikkunassa tekstille on määritetty oikea kieli. Jos tekstille määritetty kieli ei ole oikea, valitse kieli, jota haluat käyttää sanaston ja muiden tarkistustyökalujen kielenä. Jos haluamaasi kieltä ei näy luettelossa, vieritä luetteloa alaspäin.

  Huomautus   Jos kielen edessä näkyy Kieliasun tarkistus -kuvake, kyseisen kielen tarkistustyökalut, kuten sanasto ja oikeinkirjoituksen tarkistus, on asennettu tietokoneeseen. Jos kielen edessä ei näy Kieliasun tarkistus -kuvaketta, kyseisen kielen tarkistustyökalut eivät ole käytettävissä etkä voi tarkistaa kyseisellä kielellä kirjoitetun tekstin kieliasua.

Vihje   Jos haluat määrittää uuden viestin sanaston kielen ennen tekstin kirjoittamista, vie kohdistin uuden viestin tekstiosaan, suorita vaiheet 2 ja 3, kirjoita sähköpostiviesti ja tarkista sitten oikeinkirjoitus alla olevassa Outlookin oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen -osiossa kuvatulla tavalla.

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Valitse Tarkista-välilehden Tarkistus-ryhmästä Kieliasun tarkistus.

Huomautus   Tarkistustyökalu käyttää valitun tekstin tai Outlook-kohteen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamiseen määritettyä sanaston kieltä, jos se on käytettävissä. Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, voit aloittaa tarkistamisen painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

PowerPoint

Tarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää esityksesi tekstintarkistuskielen seuraavasti:

 1. Valitse teksti, jonka kieliasun haluat tarkistaa.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Kieli ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli .

 3. Tarkista, että Kieli-valintaikkunassa tekstille on määritetty oikea kieli. Jos ruudusta ei ole valittu oikeaa kieltä, valitse sanaston kieli, jota haluat käyttää.

  Huomautus   Jos kielen edessä näkyy Kieliasun tarkistus -kuvake, kyseisen kielen sanasto ja oikeinkirjoituksen tarkistus on asennettu tietokoneeseen. Jos kielen edessä ei näy Kieliasun tarkistus -kuvaketta, kyseisen kielen sanasto ei ole käytettävissä etkä voi tarkistaa kyseisellä kielellä kirjoitetun tekstin kieliasua.

 4. Toista vaiheet 1–3 kaikille tekstiosioille, jotka haluat tarkistaa.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Tarkista-välilehden Tarkistus-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

Huomautus   Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, voit aloittaa tarkistamisen painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Project

Tarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää tekstintarkistuskielen ja tarkistaa projektisivun oikeinkirjoituksen seuraavasti:

 1. Valitse Projekti-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmästä Oikeinkirjoitus .

 2. Tarkista, että Sanaston kieli -luettelosta on valittu oikea kieli. Jos luettelosta ei ole valittu oikeaa kieltä, valitse sanaston kieli, jota haluat käyttää, ja valitse OK.

  Huomautukset  

  • Sanaston kieli ‑luettelo tulee näkyviin vain, jos oikeinkirjoituksen tarkistus ei tunnista sanaa.

  • Jos vaihdat sanaston kielen, Oikeinkirjoitus-valintaikkuna on suljettava ja tarkistustoiminto on käynnistettävä uudelleen.

 3. Sulje tarkistustoiminto valitsemalla Sulje ja käynnistä se sitten uudelleen valitsemalla Oikeinkirjoitus. Nyt tarkistustoiminto käyttää valitsemaasi kieltä.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Projekti-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

Huomautus   Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, voit aloittaa tarkistamisen painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Publisher

Tarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää tekstintarkistuskielen ja tarkistaa oikeinkirjoituksen seuraavasti:

 1. Valitse teksti, jonka kielen haluat määrittää.

 2. Napsauta Tarkista-välilehden Kieli-ryhmässä Oikeinkirjoitus-kohdan alla olevaa nuolta ja valitse Määritä tekstintarkistuskieli .

 3. Tarkista, että Kieli-valintaikkunassa tekstille on määritetty oikea kieli. Jos tekstille määritetty kieli ei ole oikea, valitse kieli, jota haluat käyttää sanaston ja muiden tarkistustyökalujen kielenä. Jos haluamaasi kieltä ei näy luettelossa, vieritä luetteloa alaspäin.

 4. Toista vaiheet 1­–3 jokaisessa tekstiosiossa, jonka haluat tarkistaa.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Aloitus-välilehdestä Oikeinkirjoitus.

Huomautus   Jos Oikeinkirjoitus-komento ei ole käytettävissä, voit aloittaa tarkistamisen painamalla F7-näppäintä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

SharePoint Workspace

Tarkistuskielen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää oikeinkirjoituksen tarkistuskielen SharePoint Workspace ‑ohjelmassa, sinun täytyy aloittaa oikeinkirjoituksen tarkistusistunto:

 1. Avaa työtilatyökalussa haluamasi kohde muokattavaksi ja napsauta Rich text ‑kenttää.

 2. Valitse Kotisivu-välilehdestä Oikeinkirjoitus tai paina F7-näppäintä.

 3. Jos ohjelma löytää kirjoitusvirheitä, näkyviin tulee Oikeinkirjoitus-valintaikkuna.

  Jos ohjelma ei löydä kirjoitusvirheitä, sinun täytyy lisätä Rich text ‑kenttään väärin kirjoitettu sana, jotta Oikeinkirjoitus-valintaikkuna avautuu.

 4. Valitse Asetukset.

 5. Napsauta avattavaa Sanaston kieli ‑luetteloa ja napsauta sitten kieltä, jonka haluat määrittää tarkistuskieleksi.

  Jos haluamasi kieli ei ole näkyvissä, voit ehkä asentaa sen aiheessa Muokkauksen, näytön ja ohjeen kielen määrittäminen kuvatulla tavalla.

 6. Valitse OK.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Visio

Tarkistustoiminto käyttää kunkin tekstilohkon kielen mukaan määräytyviä sanastoja. Jos kaavio sisältää erikielisiä tekstilohkoja, sinun on määritettävä kunkin tekstilohkon kieli.

Jos sivulla on tekstiä esimerkiksi suomeksi ja englanniksi ja haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen käyttämällä kielenmukaisia sanastoja, sinun täytyy määrittää englanninkielisen tekstin sanaston kieleksi englanti ja suomenkielisen tekstin sanaston kieleksi suomi. Jos omassa Office 2010 ‑versiossasi ei ole sen kielen sanastoa, jota haluat käyttää, lisätietoja on aiheessa Määritä, tarvitsetko kielipaketin tai LIP-paketin (Language Interface Pack).

Tarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää tekstintarkistuskielen ja tarkistaa julkaisun oikeinkirjoituksen seuraavasti:

 1. Valitse tekstilohko, jonka kieliasun haluat tarkistaa.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Kieli ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli .

 3. Tarkista, että Kieli-valintaikkunassa tekstilohkolle on määritetty oikea kieli. Jos tekstilohkolle määritetty kieli ei ole oikea, valitse sanaston kieli, jota haluat käyttää.

 4. Toista vaiheet 1-3 kaikille tekstilohkoille, jotka haluat tarkistaa.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Tarkista-välilehden Tarkistus-ryhmästä Oikeinkirjoitus.

Huomautus   Tarkistustoiminto käyttää kunkin tekstilohkon kieliasun tarkistamiseen määritettyä sanaston kieltä, jos se on käytettävissä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Word

Tekstintarkistuskielen määrittäminen

Voit määrittää tekstintarkistuskielen ja tarkistaa asiakirjan oikeinkirjoituksen seuraavasti:

 1. Valitse tarkistettava teksti.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Kieli ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli .

 3. Tarkista, että Kieli-valintaikkunassa tekstille on määritetty oikea kieli. Jos ruudusta ei ole valittu oikeaa kieltä, valitse sanaston ja muiden tarkistustyökalujen kieli, jota haluat käyttää.

  Jos kielen edessä näkyy Kieliasun tarkistus -kuvake, kyseisen kielen tarkistustyökalut, kuten oikeinkirjoituksen tarkistus, on asennettu tietokoneeseen. Jos kielen edessä ei näy Kieliasun tarkistus -kuvaketta, kyseisen kielen sanasto ei ole käytettävissä etkä voi tarkistaa kyseisellä kielellä kirjoitetun tekstin kieliasua.

 4. Toista vaiheet 1–3 kaikille eri kielellä kirjoitetuille tekstiosioille.

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Valitse Tarkista-välilehdestä Kieliasun tarkistus.

Huomautus   Tarkistustoiminto käyttää kunkin tekstiosion kieliasun tarkistamiseen määritettyä sanaston kieltä, jos se on käytettävissä.

Takaisin Office-ohjelmien luetteloon

Sivun alkuun

Sanastokielien lisääminen

Käytettävissä olevat tarkistustyökalujen sanastojen kielet määräytyvät sen mukaan, mitä kieliä kukin Office 2010 ‑kieliversio sisältää. Jos tarvitsemasi kielen nimen edessä Kieli-valintaikkunassa ei ole ‑kuvaketta, kyseisen kielen sanasto ei ole käytettävissä. Tällöin sinun on ehkä hankittava kielipaketti tai LIP-paketti. Lisätietoja on aiheessa Määritä, tarvitsetko kielipaketin tai LIP-paketin (Language Interface Pack).

Tietoja kunkin Office 2010 ‑version sisältämistä tarkistustyökalujen kielistä on artikkelissa Office 2010 ‑ohjelmat: lokalisoidut versiot.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Sivun alkuun

Käyttö: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Premium 2010, Visio Standard 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli