Tilanteet, joissa kannattaa käyttää sisältökyselyn verkko-osaa tai sisältöhaun verkko-osaa SharePointissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

On kaksi verkko-osaa, jonka avulla voit hakea tietoja SharePoint-sivustossa. He ovat hyvin samankaltaisia kuin: Sisällön kyselyn Web osa (Sisältökyselyn) ja Sisällön haun Web osa (sisältöhaun verkko-osassa). Vain katsomalla heidän nimensä, ei ole Tyhjennä erottaa välisen eron.

Sisältökyselyn ja sisältöhaun verkko-osa

Luettuasi tämän artikkelin ymmärrät, miten verkko-osat toimivat, ja milloin kutakin verkko-osaa kannattaa käyttää toisen sijaan.

On tärkeää, että ymmärrät näiden kahden verkko-osan vahvuudet ja rajoitukset, sillä jos valitset väärän vaihtoehdon, sivustosi suorituskyky saattaa heiketä. Molempia verkko-osia voi käyttää kyselyyn perustuvan sisällön näyttämiseen. Yksinkertaistetusti voit tehdä valinnan verkko-osien välillä seuraavasti:

  • Käytä sisältökyselyn verkko-osaa, kun sisällön määrä on rajallinen, kysely on yksinkertainen, etkä odota sisällön määrän kasvavan tulevaisuudessa.

  • Käytä sisältöhaun verkko-osaa kaikissa muissa tilanteissa, kun haluat näyttää kyselyyn perustuvaa sisältöä.

Alla olevassa taulukossa verrataan näitä kahta verkko-osaa:

Verkko-osan toiminta

Sisältökyselyn verkko-osa

Sisältöhaun verkko-osa

Kyselyn määrittäminen

Helppo

Tarvitset lisätietoja joitakin toimintoja, kuten hallinta SharePoint Online: n.

Suurta määrää sisältöä koskeva kysely

Rajoitettu

Kyllä

Monimutkaisten kyselyjen hallinta

Rajoitettu

Kyllä

Skaalattavissa sisällön määrän kasvun mukaan

Rajoitettu

Kyllä

Muiden sivustokokoelmien sisällön näyttäminen

Ei

Kyllä (Katso alla käyttäminen näyttämään sisältöä muiden sivustokokoelman sisällön haun verkko-osan )

Kyselyn tulosten muotoilu on muokattavissa

Kyllä, XSLT:tä käyttämällä.

Kyllä, HTML:ää käyttämällä.

Ylläpitokustannukset monimutkaisessa sivustoarkkitehtuurissa

Suuri

Pieni (katso pitämiseksi alhaisena sisällön Etsi verkko-osan alla)

Verkko-osassa näytettävien kyselytulosten rajoittaminen

Ei

Kyllä, yhdessä tarkennuksen verkko-osan kanssa.

Molempia verkko-osia voidaan käyttää näyttämään alisivustoon tallennettuja tietoja. Käyttökokemus on samanlainen sekä sisällön luojille että sivuston vierailijoille riippumatta siitä, kumpaa verkko-osaa käytetään. Näiden kahden verkko-osan välinen ero on tekniikassa, jota ne käyttävät. Sisältökyselyn verkko-osa tekee kyselyn tietokantaan, sisältöhaun verkko-osa puolestaan hakuindeksiin.

Tässä on esimerkki kummankin verkko-osan toiminnasta. Esimerkissä A on yritys, joka käyttää sisältökyselyn verkko-osaa näyttämään sisältöä myynnin alisivustosta. Esimerkissä B on yritys, joka käyttää sisältöhaun verkko-osaa näyttämään sisältöä myynnin alisivustosta.

Miten sisältökyselyn verkko-osa ja sisältöhaun verkko-osat näyttävät sisältöä?

Kuvan selite

Esimerkki A:
Sisältökysely-Web-osa

Esimerkki B:
Sisältöhaun verkko-osa

1

Luot sisältöä luetteloon.

Luot sisältöä luetteloon.

2

Luettelokohteet tallennetaan välittömästi tietokantaan.

Luettelokohteet indeksoidaan automaattisesti määritetyn aikavälin ajoin, ja ne lisätään hakuindeksiin.

3

Vierailija tarkastelee kotisivua. Sisältökyselyn verkko-osa teki automaattisesti kyselyn tietokantaan.

Vierailija tarkastelee kotisivua. Sisältöhaun verkko-osa teki automaattisesti kyselyn hakuindeksiin.

4

Tietokanta palauttaa kyselyn tuloksen ja näyttää sen sisältökyselyn verkko-osassa.

Hakuindeksi palauttaa kyselyn tuloksen ja näyttää sen sisältöhaun verkko-osassa.

Verkko-osat käyttävät erilaisia tekniikoita. Tästä syystä tilanteet, joissa toista verkko-osaa kannattaa käyttää toisen sijaan, vaihtelevat. Verkko-osan käyttö on yleensä paljon monimutkaisempaa, kuin edellä kuvatussa tapauksessa. Ennen kuin valitset, kumpaa verkko-osaa käytät, kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Kuinka paljon sisältöä on?

  • Kuinka monimutkainen kysely on?

  • Mihin sisältö tallennetaan?

  • Kuinka paljon sisällön määrä kasvaa ajan myötä?

  • Kuinka paljon ylläpitokustannukset kasvavat ajan myötä?

Näitä seikkoja kannattaa harkita mieluummin kokonaisuutena kuin erikseen.

Huomautus:  Jos harkitset siirtymistä paikallisesta SharePoint-sivustosta SharePoint Online -sivustoon ja käytät sisältökyselyn verkko-osaa paikallisessa SharePoint-sivustossasi, käytössä saattaa ilmetä joitain ongelmia. SharePoint Onlinessa et voi parantaa suorituskykyä skaalaamalla vuokraajaa. Sen lisäksi välimuistiominaisuus toimii eri tavalla SharePoint Onlinessa kuin paikallisessa SharePointissa.

Mikä vaikuttaa suorituskykyyn sisältökysely-Web-osa

Jos edellisessä esimerkissä oleva uutisluettelo sisältää alle 5 000 kohdetta, sisältökyselyn verkko-osan suorituskyky on todennäköisesti erittäin hyvä. Jos taas uutisluettelossa on yli 5 000 kohdetta ja sisältökyselyn verkko-osan kysely on monimutkainen, verkko-osan käytössä saattaa ilmetä ongelmia. On vaikeaa määritellä tarkalleen, minkälainen on monimutkainen kysely. Lähde, joka koskee sivustokokoelman kaikkia sivustoja on kuitenkin monimutkaisempi kuin lähde, joka koskee tiettyä luetteloa. Kyselyn monimutkaisuus kasvaa myös siinä tapauksessa, jos kysely käyttää lisäsuodattimia. Kyselyn monimutkaisuus kasvaa sivuston saraketyyppien mukaan sekä käytettyjen ehtojen mukaan. Seuraavassa on joitain esimerkkejä:

  • Kysely, joka sivustosarakkeen useita tekstirivejä -tyypin suodattimet on monimutkaisempi kuin kysely, joka suodattaa Kyllä/ei-tyypin sivustosarakkeen.

  • Suodatin, joka käyttää sisältää-ehtoa on monimutkaisempi kuin kysely, joka käyttää on yhtä suuri kuin -ehtoa.

  • Useat Tai-ehdot lisäävät kyselyn monimutkaisuutta.

Kyselyn määrittäminen sisältökyselyn verkko-osassa

Sisältökyselyn verkko-osassa suorituskyvyn vaikuttaa myös sisällön tallennuspaikka. Jos sisältö on tallennettu eri sivustoissa, luettelokohteiden määrä Web-osa on käyttänyt vaikuttaa suorituskykyyn. Esimerkiksi yrityksen koti-sivustossa haluat näyttää luettelot, jotka säilytetään useissa alisivustoissa tehtävä uusimmat uutiset kohteet. Kukin luettelo sisältää 1000 kohteita. Tämä tarkoittaa, että sisältökyselyn verkko-osassa on yli 3000 kohteiden kyselyyn.

Useissa alisivustoissa tehtävä kysely

Tässä esimerkissä sisältökyselyn verkko-osan suorituskyky on todennäköisesti hyvä siinä tapauksessa, että kysely on yksinkertainen ja että kohteiden kokonaismäärä on alle 5 000. Jos kysely on monimutkainen, sisältökyselyn verkko-osan käytössä saattaa ilmetä ongelmia, vaikka kohteiden kokonaismäärä onkin vain muutama tuhat.

Myös sisällön määrän kasvaminen saattaa vaikuttaa sisältökyselyn verkko-osan suorituskykyyn. Nyt käytetty ratkaisu ei välttämättä toimi tulevaisuudessa. Jos odotettavissa on, että sivustojen lukumäärä tai sisällön määrä kasvaa merkittävästi, ei kannata käyttää sisältökyselyn verkko-osaa.

Voit käyttää kumpaakin verkko-osaa näyttämään sisältöä, joka perustuu sivustossa siirtymisestä saatavaan tietoon. Kun esimerkiksi vierailija siirtyy verkkosivulle, kyseessä olevan sivun verkko-osa tekee automaattisesti kyselyn, joka sisältää tietoa sivustossa siirtymisestä. Hakutulokset näytetään verkko-osassa. Jos sisältöä ei ole paljon ja kysely on yksinkertainen, voit käyttää useita sisältökyselyn verkko-osia näyttämään sisältöä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ylläpitokustannukset saattavat nousta nopeasti, koska kutakin sisältökyselyn verkko-osaa ylläpidetään yksittäin.

Käyttämällä sisältökyselyn verkko-osaa yhdessä hallitun siirtymisen ja luokkasivun kanssa ylläpitokustannukset pysyvät samoina sisällön kasvaessa. Jos esimerkiksi lisäät sisältöön uuden siirtymisluokan, voit käyttää samaa luokkasivua näyttämään sisältöä, joka kuuluu uuteen siirtymisluokkaan. Vaikka siis sisällön määrä kasvaa, ylläpidettävien sivujen lukumäärä pysyy samana.

Saat lisätietoja näiden muita artikkeleissa on lisätietoja:

Alla olevasta esimerkistä näet, miten neljä sisältökyselyn verkko-osaa voidaan korvata yhdellä sisältöhaun verkko-osalla luokkasivulla.

Monimutkainen sivustoarkkitehtuuri

Voit käyttää sisältöhaun verkko-osaa näyttämään muista sivustoista peräisin olevaa sisältöä. Jos esimerkiksi haluat luoda sisältöä yhteen sivustokokoelmaan ja näyttää luomasi sisällön toisessa sivustokokoelmassa, sinun on käytettävä sisältöhaun verkko-osaa. Sisältöhaun verkko-osa voi näyttää sisältöä vain yhdestä sivustokokoelmasta.

Toisessa sivustokokoelmassa olevaan sisältöön tehtävä kysely

Jos et ole varma, kumpaa verkko-osaa kannattaa käyttää, sisältöhaun verkko-osa on useimmissa tapauksissa paras ratkaisu. Se on joustavampi kuin sisältökyselyn verkko-osa. Sen suorituskyky on parempi myös siinä tapauksessa, että sisällön määrä kasvaa ajan kuluessa.

Jos kuitenkin päätät käyttää sisältökyselyn verkko-osaa, sen käyttöä kannattaa testata. Selvitä, vastaako verkko-osa nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin suorituskyvyn ja ylläpidon saralla.

Saat lisätietoja sisällön haku ja kysely-verkko-osat

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×