Tietueiden muokkaaminen, poistaminen tai lisääminen tietonäkymässä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun olet luonut tietonäkymän, jonka tietolähteenä on SharePoint-luettelo tai -kirjasto, SQL-tietokanta tai XML-tiedosto, voit helposti lisätä linkkejä tietolähteen tietueiden muokkaamista, poistamista tai lisäämistä varten selaimen avulla.

Esimerkki: Northwind Traders -tukkuvarasto tallentaa tavaraluettelonsa XML-tiedostoon. Kun tuotteita on vähän, ryhmän jäsen ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tekee tilauksen. Ehdotat linkkien lisäämistä tietonäkymän muokkaamista varten, jotta tilauksen tekevä ryhmän jäsen voi heti päivittää kyseisen kohteen tietueen. Voit myös lisätä tietonäkymään lisäämis- ja poistamislinkkejä, jotta ryhmän jäsenet voivat lisätä tai poistaa tuotteita. Siten Northwind Traders -tukkuvarastolla on nykyisessä tavaraluettelossa aina päivitetyt tiedot.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten lisääminen, muokkaaminen, poistaminen ja Lisää olemassa olevan tietonäkymän linkkejä. Voit luoda esimerkkitiedot ja tietonäkymän, joita käytetään esimerkissä tai lisätietoja tietonäkymien on artikkelissa luominen tietonäkymään.

Tämän artikkelin sisältö

Ennen aloittamista

Voit muokata, poistaa tai tietueiden lisääminen tietonäkymään linkkien lisääminen

Muokkaaminen, poistaminen tai lisääminen tietueen selaimen kautta

Muokkaa tai Lisää mallien mukauttaminen

Toimet ennen aloittamista

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa on kaksi erillistä ominaisuutta, joiden avulla käyttäjät voivat muokata tietonäkymän tietoja selaimen kautta.

 • Linkkien lisääminen aiemmin luotuun tietonäkymään     Voit lisätä linkkejä aiemmin luotuun tietonäkymään, jotta käyttäjät voivat muokata, poistaa tai lisätä tietueita tietolähteessä. Käyttäjät napsauttavat tietueen Muokkaa-linkkiä, jotta kyseinen kohde asetetaan muokkaustilaan. Jos lisäät linkkejä lomakkeena lisättyyn tietonäkymään, linkit korvaavat lomakkeen painikkeet. Jos lisäät linkkejä lomakkeena lisättyyn tietonäkymään, tietonäkymä ei näytä enää lomakekenttiä oletusarvon mukaan, vaan se näyttää oletusarvon mukaan tiedot vain näkymässä.

 • Tietonäkymä lomakkeena     Kun luot tietonäkymään, voit lisätä sen yhden kohteen tai usean kohteen lomakkeessa. Lomakkeen on aina muokkaustilassa, ja siinä näkyy yksi tietue tai useita tietueita. Käyttäjät voivat muokata olemassa olevien tietueiden selaimen kautta, mutta niitä ei voi lisätä tai poistaa tietueita. Voit valita useita kohtia lomakkeen, jos käyttäjät eivät todennäköisesti nopeasti muokattavat tiedot useissa tietueissa samanaikaisesti. Lisätietoja on artikkelissa tietonäkymä lomakkeena.

Tietojen muoto

Tässä esimerkissä käytetään tietolähteenä XML-tiedostoa. Koska XML-tiedosto on pelkkää tekstiä, ei ole mahdollista määrittää sellaisten arvojen tyyppiä, joita yksittäisten kenttien on sisällettävä. Mikään ei esimerkiksi estä sinua kirjoittamasta ja tallentamasta tekstiä kenttään, jonka tulisi sisältää lukuja, kuten YksiköitäTilauksessa.

Jos tietolähde on tietokanta, SharePoint-luettelo tai -kirjasto ja luot tietokannan, luettelon tai kirjaston, voit kuitenkin määrittää arvojen tyypit, joita yksittäisten kenttien on sisällettävä. Jos kirjoitat tällaisissa tapauksissa lomakkeen avulla tekstiä kenttään, joka edellyttää lukuja, ja valitset Tallenna, näkyviin tulee virhesanoma, joka ilmoittaa, ettei tietolähdeohjausobjekti voinut suorittaa päivityskomentoa. Näin käy, koska olet kirjoittamassa arvoa, jota tietolähteen kenttä ei voi hyväksyä. Jos näkyviin tulee tällainen virhesanoma, napsauta selaimen Takaisin-painiketta. Peruuta sitten muutokset joko valitsemalla lomakkeessa Peruuta tai kirjoita arvo, jonka tietokanta hyväksyy.

Kun suunnittelet lomaketta, haluat ehkä ilmoittaa, millaisia tietoja kenttä edellyttää, sisällyttämällä huomautuksen kuhunkin sarakeotsikkoon.

Sivun alkuun

Linkkien lisääminen tietonäkymän tietueiden muokkaamista, poistamista ja lisäämistä varten

Nämä linkit voidaan lisätä kaikkiin tietonäkymiin huolimatta siitä, onko tietonäkymä lisätty näkymänä vai lomakkeena. Jos kuitenkin lisäät kyseisiä linkkejä lomakkeena lisättyyn tietonäkymään, lisätyt linkit korvaavat lomakkeen painikkeet. Jos lisäät linkkejä lomakkeena lisättyyn tietonäkymään, tietonäkymä ei näytä enää lomakekenttiä, vaan se näyttää tiedot vain näkymässä. Sinulla ei voi olla sellaista tietonäkymää, jossa on sekä painikkeet että linkit, käyttämällä näitä ominaisuuksia.

 1. Avaa sivu, joka sisältää sen tietonäkymän, johon haluat lisätä linkkejä.

  Tässä esimerkissä käyttää luomasi luominen Tietonäkymääntietonäkymä.

  Tuotteet.xml on näkyvissä tietonäkymässä

 2. Valitse tietonäkymä, napsauta nuolta- Painikkeen kuva näyttämään Yleiset tiedot tehtävät -luettelon oikeassa alakulmassa ja valitse sitten Tietonäkymän ominaisuudet. Napsauta nuolta uudelleen, jos haluat piilottaa luettelon.

  Vihje: Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiiren kakkospainikkeella tietonäkymää ja valita sitten pikavalikosta Näytä yleisimmät ohjaustehtävät.

 3. Valitse Tietonäkymän ominaisuudet -valintaikkunassa Muokkaaminen-välilehti.

 4. Voit valita seuraavia toimia Muokkaaminen-välilehden Linkin asetukset -kohdasta:

  • Jos haluat lisätä linkin tietueen muokkaamista varten, valitse Näytä muokkaamislinkit -valintaruutu.

  • Jos haluat lisätä linkin tietueen poistamista varten, valitse Näytä poistamislinkit -valintaruutu.

  • Jos haluat lisätä linkin tietueen lisäämistä varten, valitse Näytä lisäämislinkki -valintaruutu.

   Valitse tässä esimerkissä Näytä muokkaamislinkit-, Näytä poistamislinkit- ja Näytä lisäämislinkki -valintaruutu.

   Tietonäkymän ominaisuudet -valintaikkunan Muokkaaminen-välilehti

   Huomautus: Edellinen esimerkki koskee erityisesti XML-tiedostoja. Kun työskentelet SQL-tietokannassa, Tietonäkymän ominaisuudet -valintaikkunan Muokkaaminen-välilehti sisältää myös Synkronoi komentojen asetukset automaattisesti -asetuksen. Kun tämä asetus valitaan, päivittämis-, poistamis- ja lisäämiskomennot SQL-tietokannasta synkronoidaan tietonäkymän muokkaus-, poistamis- ja lisäämisohjausobjektien kanssa.

 5. Valitse OK.

  Jokaisen tietonäkymän tietueen edessä on nyt sekä Muokkaa-linkki että Poista-linkki. Tietonäkymän vasemmassa alakulmassa on Lisää-linkki.

  Useiden kohteiden tietonäkymä Lisää-, Muokkaa- ja Poista-linkillä

 6. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 7. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedoston nimi -ruutuun tiedoston nimi ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Tietueen muokkaaminen, poistaminen tai lisääminen selaimen kautta

Kun olet tallentanut lomakkeen sisältävän sivun, voit esikatsella sitä selaimessa ja muokata lomakkeen tietoja.

Tietonäkymän esikatseleminen selaimessa

 • Valitse Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa Tiedosto-valikosta Esikatsele selaimessa ja valitse sitten selaintyyppi ja koko, jota haluat käyttää.

  Pikanäppäin, jota haluat esikatsella kansioluettelossa sivu ja paina sitten F12.

  Linkit sisältävä tietonäkymä näkyy selaimessa.

  Linkit sisältävä tietonäkymä sellaisena kuin se näkyy selaimessa

Tietueen muokkaaminen

 1. Napsauta sen tietueen Muokkaa-linkkiä, jota haluat muokata.

  Esimerkissä valitsemalla Muokkaa linkkiä Chai. Tietonäkymä, joka sisältää tiedot lomakkeen Chai tietue näkyy.

  Tietonäkymän yksi tietue muokkaustilassa

  Huomautukset: 

  • Kun käsittelet SharePoint-luetteloja ja -kirjastoja, muokkausohjausobjektit eivät ole tekstiruutuja vaan SharePoint-lomakekenttäohjausobjekteja.

  • Kun käsittelet vain luku -muotoisia kenttiä, kuten SharePoint-luettelon tai SQL-tietokannan tunnuksia, kenttä näytetään vain tekstinä eikä muokattavana kenttänä.

  Voit nyt muokata tietoja, joka tulee näkyviin Chai tietueen.

 2. Muokkaa kyseisen tietueen tietoja, tallenna sitten muutokset valitsemalla Tallenna tai peru muutokset valitsemalla Peruuta ja palaa sitten tietonäkymään.

  Voit seurata esimerkin, kirjoita ruutuun YksiköitäTilauksessa -sarakkeessa, 40ja valitse sitten vasemmalla puolella TallennaChai tietueen.

  Päivitetyn tietueen sisältävä tietonäkymä tulee näkyviin.

  Tietue, jossa on YksiköitäTilauksessa-arvo

Tietueen poistaminen

 • Napsauta poistettavan tietueen vasemmalla puolella olevaa Poista-linkkiä.

  Tärkeää: Kun poistat tietueen selaimen kautta, näkyviin ei tule kehotetta, jossa sinulta kysytään, haluatko varmasti suorittaa toiminnon. Poistettua tietuetta ei voi myöskään palauttaa.

  Esimerkissä valitsemalla Poista -linkki vasemmalla puolella muut TuotteenNimi -luettelossa. Tietonäkymä, joka sisältää vain neljä tietuetta näkyy.

  Vain neljä tietuetta näkyy tietonäkymässä

Tietueen lisääminen

 1. Napsauta tietonäkymän vasemmassa alakulmassa olevaa Lisää-linkkiä.

  Näkyviin tulee tietue, jossa on tyhjät lomakekentät.

  Tietue, jossa on tyhjät lomakekentät, tulee näkyviin, kun napsautat Lisää-linkkiä

  Voit nyt lisätä uuden tietueen.

 2. Kirjoita kyseisen tietueen tiedot, tallenna sitten muutokset valitsemalla Tallenna tai peru muutokset valitsemalla Peruuta ja palaa sitten tietonäkymään.

  Esimerkissä TuotteenNimi -sarakkeessa ruutuun kirjoita Isoäiti 's Boysenberry levitä. Kirjoita ruutuun Yksikköjä varastossa -sarakkeessa, 120. Kirjoita sarakkeen YksiköitäTilauksessa -ruutuun 0. Kirjoita Tietolähteen lisätiedot-tehtäväruudun sarakkeen ‑ruutuun 25. Valitse Tallenna. Tietonäkymän uusi tietue näkyy.

  Lisäämäsi uusi tietue näkyy tietonäkymässä

Sivun alkuun

Muokkaa- ja Lisää-mallien mukauttaminen

Tietueiden lisääminen ja muokkaaminen käyttämällä tietonäkymää toimii hieman eri tavalla kuin esimerkiksi kohteiden lisääminen ja muokkaaminen SharePoint-luettelossa käyttämällä luettelolomakkeita, kuten NewForm.aspx tai EditForm.aspx. Luettelo ja kirjasto näyttävät käyttäjälle eri sivun, kun he lisäävät tai muokkaavat kohteita, mutta tietonäkymä näyttää eri tilan. Jokaisella tilalla on kuitenkin malli, jota voit mukauttaa. Jos esimerkiksi mukautat Muokkaa-mallin, käyttäjät näkevät kyseiset mukautukset vain, kun asettavat tietonäkymän muokkaustilaan napsauttamalla Muokkaa-linkkiä.

Kannattaa ehkä mukauttaa kutakin tilan mallia, jos esimerkiksi haluat antaa käyttäjille tiettyjä ohjeita, kun he lisäävät tai muokkaavat tietueita. Voit lisätä helposti uuden rivin sarakeotsikoiden alle ja kirjoittaa sitten riville tekstiä, joka määrittää, minkä tyyppisiä tietoja kuhunkin sarakkeeseen tulee kirjoittaa ja minkä muotoisia kyseisten tietojen tulee olla (tekstiä, lukuja ja niin edelleen).

 1. Valitse tiedot-näkymässä ja valitse sitten nuolta- Painikkeen kuva näyttämään Yleiset tiedot tehtävät -luettelon oikeassa alakulmassa.

  Vihje: Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiiren kakkospainikkeella tietonäkymää ja valita sitten pikavalikosta Näytä yleisimmät ohjaustehtävät.

 2. Valitse Tietonäkymän esikatselu -luettelosta Muokkaa mallia tai Lisää malli.

  Kyseisen tietonäkymän tilan malli tulee näkyviin. Voit mukauttaa mallin ulkoasua muuttamalla lomakkeen fonttia, muotoilua tai asettelua.

 3. Voit tallentaa muutokset valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

 4. Voit esikatsella mallia selaimessa valitsemalla Tiedosto-valikosta Esikatsele selaimessa ja valitsemalla sitten selaintyypin ja koon, jota haluat käyttää.

  Pikanäppäin, jota haluat esikatsella kansioluettelossa sivu ja paina sitten F12.

Kun avaat tietonäkymän selaimessa ja valitset Muokkaa tai Lisää, näkyviin tulee luomasi mukautettu malli.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×