Tietoyhteyden lisääminen Microsoft SQL Server -tietokantaan

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit lisätä toissijaisen tietoyhteyden lomakemalliin, joka tekee kyselyjä Microsoft SQL Server -tietokannassa. Toissijaista tietoyhteyttä ei voi lisätä lomakemalliin, joka lähettää lomaketietoja tietokantaan. Jos haluat käyttää toissijaista tietoyhteyttä lomaketietojen lähettämiseen tietokantaan, käytä toissijaista tietoyhteyttä yhdessä tietokannan kanssa toimivaan Web-palveluun. Lisätietoja toissijaisen tietoyhteyden lisäämisestä Web-palvelimeen on Katso myös -osan linkeissä.

Jotta voit lisätä toissijaisen tietoyhteyden tietokantaan, tee seuraavasti:

Vaihe 1: lisää toissijainen tietoyhteys lomakemalliin    Tässä vaiheessa luodaan toissijainen tietoyhteys asianmukaisine kenttineen ja ryhmineen sen perusteella, kuinka tiedot on tallennettu tietokantaan. Voit myös määrittää lomakemallin niin, että se sallii lomakkeen käyttää tätä tietoyhteyttä, kun lomake avataan.

Vaihe 2: määritä lomakemalli käyttämään tietoyhteyttä    Jos haluat, että käyttäjät käyttävät tätä tietoyhteyttä lomakkeen avautumisen jälkeen, voit lisätä lomakemalliin säännön tai painikkeen, jotta käyttäjät voivat hakea tietoja tämän tietoyhteyden avulla.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Ennen aloittamista

Vaihe 1: Toissijaisen tietoyhteyden lisääminen

Vaihe 2: Määritä lomakemallin ja käyttää tietoyhteyttä.

Yleiskatsaus

Kun luot ulkoiseen tietolähteeseen perustuvan lomakemallin, Microsoft Office InfoPath luo tietoyhteydet kyseiseen ulkoiseen tietolähteeseen. InfoPath luo sen jälkeen päätietolähteen lomakemallille sen mukaan, kuinka tiedot on tallennettu ulkoiseen tietolähteeseen. Päätietoyhteydessä käytetyllä ulkoisella tietolähteellä ei kuitenkaan välttämättä ole arvoja, jotka haluat laittaa lomakemallin ohjausobjekteihin. Nämä arvot saattavat olla toisessa ulkoisessa tietolähteessä, kuten toisessa SQL Server -tietokannassa. Jotta saat arvot toisesta ulkoisesta tietolähteestä, voit lisätä lomakemalliin toissijaisen tietoyhteyden.

Toissijainen tietoyhteys on tietoyhteys, joka lisätään lomakemalliin. Tämä tietoyhteys voi olla kyselyn tietoyhteys tai lähetystietoyhteys. Voit lisätä kyselyn tietoyhteyden lomakemalliin vain toissijaisena tietoyhteytenä SQL Server -tietokantaan. Lisää tämä tietoyhteys vain, jos tarvitset ulkoisesta tietolähteestä muita kuin päätietoyhteyden tietoja. Et voi lisätä lähetystietoyhteyttä SQL Server -tietokantaan toissijaisena tietoyhteytenä.

Kun lisäät kyselyn tietoyhteyden tietokantaan, InfoPath luo toissijaisen tietolähde tietokentät ja ryhmät, joka vastaa tapaa, jolla tiedot on tallennettu tietokantaan. Toissijainen tietolähde tietorakenteen on vastattava tapaa, jolla tiedot on tallennettu tietokannan taulukoiden, koska et voi muokata kenttiä tai ryhmiä toissijainen tietolähde. Voit määrittää jokaisen kyselyn tietoyhteyden tallentamaan tulokset, jotta käyttäjät voivat käyttää tietoja, kun niiden muotoa ei ole yhteydessä verkkoon. Tietojen laadun mukaan voit näyttää kyselytulokset vain silloin, kun käyttäjät ovat yhteydessä verkkoon.

Tietoturvahuomautus: Jos noudat arkaluontoisia tietoja ulkoisesta tietolähteestä käyttämällä toissijaista tietoyhteyttä, tämä ominaisuus kannattaa poistaa suojaussyistä käytöstä siltä varalta, että tietokone katoaisi tai se varastettaisiin. Jos poistat tämän ominaisuuden käytöstä, tiedot ovat käytettävissä vain, kun verkkoyhteys on muodostettuna.

Kun lomakemalliin lisätään kyselyn tietoyhteys, tähän lomakemalliin oletusarvoisesti perustuvat lomakkeet käyttävät tietoyhteyttä, kun käyttäjä avaa ne. Voit myös määrittää lomakemallin käyttämään kyselyn tietoyhteyttä jollakin seuraavista tavoista:

 • Lisää sääntö    Voit määrittää säännön, joka ottaa käyttöön kyselytietoyhteyden, kun säännön ehdot täyttyvät.

 • Lisää painike    Voit lisätä lomakemalliin painikkeen, jota napsauttamalla käyttäjät voivat noutaa tietoja kyselytietoyhteyden välityksellä.

 • Käytä mukautettua koodia    Jos et voi lisätä sääntöä tai painiketta, voit määrittää tietojen noutamisen kyselytietoyhteyden välityksellä käyttämällä mukautettua koodia. Mukautetun koodin käyttäminen edellyttää, että kehittäjä luo mukautetun koodin.

Sivun alkuun

Toimet ennen aloittamista

Ennen kuin lisäät lomakemalliin toissijaisen tietoyhteyden SQL Server -tietokantaan, tarvitset seuraavat tiedot tietokannanvalvojalta:

 • Sen palvelimen nimen, jossa lomakemallin kanssa käyttämäsi tietokanta on.

 • Sen tietokannan nimen, jota käytät lomakemallin kanssa.

 • Tietokannan edellyttämän todennuksen. Tietokanta käyttää joko Microsoft Windows -todennusta tai SQL Server -todennusta sen määrittämisessä, kuinka käyttäjät voivat ottaa tietokannan käyttöön.

 • Sen taulukon nimen, joka sisältää tiedot, jotka haluat lähettää lomakkeeseen. Tämä on ensisijainen taulukko. Jos haluat käyttää useita tietokannan taulukoita, tarvitset myös kyseisten taulukoiden (alitaulukoiden) nimet. Tarvitset myös niiden alitaulukoiden kenttien nimet, joilla on yhteys ensisijaisen taulukon kenttiin.

 • Tiedon siitä, voitko tallentaa kyselyn tulokset turvallisesti lomakkeeseen offline-käyttöä varten.

Sivun alkuun

Vaihe 1: toissijaisen tietoyhteyden lisääminen

 1. Valitse Työkalut-valikosta Tietoyhteydet.

 2. Valitse Tietoyhteydet-valintaikkunassa Lisää.

 3. Valitse ohjatussa tietoyhteyden muodostamisessa Luo uusi yhteys kohteeseen, valitse Vastaanota tiedot ja valitse sitten Seuraava.

 4. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Tietokanta (vain Microsoft SQL Server tai Microsoft Office Access) ja valitse sitten Seuraava.

 5. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Valitse tietokanta.

 6. Valitse Valitse tietolähde -valintaikkunasta Uusi lähde.

 7. Valitse Tietolähde, johon haluat muodostaa yhteyden -luettelosta Microsoft SQL Server ja valitse sitten Seuraava.

 8. Kirjoita Palvelimen nimi -ruutuun tietokannan sisältävän palvelimen nimi.

 9. Tee Kirjautumisvaltuudet-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos tietokanta määrittää tietokannan käyttöoikeuden Microsoft Windows -verkossa käytettyjen valtuustietojen perusteella, valitse Käytä Windows-todennusta.

  • Jos tietokanta määrittää käyttöoikeuden tietokannanvalvojalta saadun tietyn käyttäjänimen ja salasanan perusteella, valitse Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa ja kirjoita sitten käyttäjänimi ja salasana Käyttäjänimi- ja Salasana-ruutuihin.

 10. Valitse Seuraava.

 11. Napsauta ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Valitse tietokanta, joka sisältää haluamasi tiedot -luettelossa haluamaasi tietokantaa, valitse Yhdistä tiettyyn taulukkoon -valintaruutu, napsauta ensisijaisen taulukon nimeä ja valitse sitten Seuraava.

 12. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Tiedostonimi-ruutuun sen tiedoston nimi, johon tietoyhteyden tiedot on tallennettu.

 13. Tallenna asetukset napsauttamalla Valmis.

 14. Lisää muut taulukot, joita haluat käyttää kyselyn tietoyhteydessä.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse Lisää taulukko.

  2. Napsauta Taulukon tai kyselyn lisääminen -valintaikkunassa alitaulukon nimeä ja valitse sitten Seuraava. InfoPath yrittää määrittää suhteet vertaamalla kenttien nimiä kummassakin taulukossa. Jos et halua käyttää ehdotettua suhdetta, valitse suhde ja valitse sitten Poista suhde. Voit lisätä suhteen valitsemalla Lisää suhde. Napsauta Lisää suhde -valintaikkunassa kunkin suhteessa olevan kentän nimeä kyseisessä sarakkeessa ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Valmis.

  4. Jos haluat lisätä muita alitaulukoita, toista nämä vaiheet.

 15. Valitse Seuraava.

 16. Jos haluat, että kyselyn tietoyhteyden tulokset ovat käytettävissä, kun lomake ei ole yhteydessä verkkoon, valitse Tallenna kopio tiedoista lomakemalliin -valintaruutu.

  Tietoturvahuomautus: Kun valitset tämän valintaruudun, tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen, kun lomake käyttää tätä tietoyhteyttä. Jos lomake vastaanottaa luottamuksellisia tietoja tämän tietoyhteyden kautta, haluat ehkä poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, jotta tiedot ovat suojassa, jos tietokone häviää tai se varastetaan.

 17. Valitse Seuraava.

 18. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla toissijaista tietoyhteyttä kuvaava nimi. Jos haluat, että lomake vastaanottaa tiedot automaattisesti, kun lomake avataan, valitse Hae tiedot automaattisesti, kun lomake avataan -valintaruutu.

Sivun alkuun

Vaihe 2: lomakemallin määrittäminen niin, että se käyttää tietoyhteyttä.

Jos haluat, että tähän lomakemalliin perustuvat lomakkeet käyttävät tätä tietoyhteyttä lomakkeen avaamisen jälkeen, voit lisätä lomakemalliin säännön, jonka mukaan lomakemalli käyttää tätä tietoyhteyttä tietyn ehdon täyttyessä. Voit vaihtoehtoisesti lisätä lomakemalliin painikkeen, jota painamalla käyttäjät ottavat käyttöön tämän tietoyhteyden.

Säännön lisääminen

Voit lisätä lomakemalliin säännön, jotta saat kyselyn tietoyhteyden tietoja aina, kun säännön ehto täyttyy. Seuraavassa oletetaan, että olet luonut kyselyn tietoyhteyden lomakemallille ja että olet määrittänyt lomakemallin ohjausobjektin näyttämään kyseiset tietoyhteyden tiedot.

 1. Jos lomakemalli sisältää useita näkymiä, valitse Näytä-valikosta Näkymän nimi ja siirry näkymään, jonka sisältämässä ohjausobjektissa haluat näyttää toissijaisesta tietolähteestä noutamasi tiedot.

 2. Kaksoisnapsauta ohjausobjektia, johon haluat lisätä säännön.

 3. Valitse Tiedot-välilehti.

 4. Napsauta Kelpoisuustarkistus ja säännöt -kohdasta Säännöt.

 5. Napsauta Säännöt-valintaikkunassa Lisää.

 6. Kirjoita säännölle nimi Nimi-ruutuun.

 7. Voit määrittää ehdon, joka määrittää säännön suoritusajankohdan, napsauttamalla Määritä ehto ja kirjoittamalla ehdon. Sääntö suoritetaan, kun ehto täyttyy. Jos et määritä ehtoa, sääntö suoritetaan aina, kun käyttäjä muuttaa ohjausobjektin arvoa tai siirtää kohdistuksen pois ohjausobjektista.

 8. Napsauta Lisää toiminto.

 9. Valitse Toiminto-luettelosta Kysely tietoyhteyden avulla.

 10. Valitse Tietoyhteys-luettelosta haluamasi kyselyn tietoyhteys ja sulje sitten jokainen avoinna oleva valintaikkuna valitsemalla OK.

 11. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

Painikkeen lisääminen

Voit lisätä lomakemalliin painikkeen ohjausobjektin, jota napsauttamalla käyttäjät voivat hakea tämän kyselyn tietoyhteyden tietoja.

 1. Jos lomakemalli sisältää useita näkymiä, valitse Näytä-valikosta Näkymän nimi ja siirry näkymään, jonka sisältämässä ohjausobjektissa haluat näyttää toissijaisesta tietolähteestä noutamasi tiedot.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Vedä painikkeen ohjausobjekti lomakemalliin.

 4. Kaksoisnapsauta juuri lomakemalliin lisäämääsi painikkeen ohjausobjektia.

 5. Valitse Yleiset-välilehti.

 6. Valitse Toiminto-luettelosta Päivitä.

 7. Kirjoita Selite-ruutuun nimi, jonka haluat näkyvän lomakemallin painikkeessa.

 8. Valitse Asetukset.

 9. Napsauta Päivitä-valintaikkunasta Yksi toissijainen tietolähde.

 10. Napsauta Valitse toissijainen tietolähde -luettelosta kyselyn tietoyhteyteen liittyvä toissijainen tietolähde.

 11. Sulje jokainen avoinna oleva valintaikkuna napsauttamalla OK.

 12. Testaa muutokset napsauttamalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×