Tietonäkymän luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Yrityksesi kerää ja tallentaa tietoja – paljon tietoja. Jotta tiedot olisivat helposti sinun ja ryhmäsi käytettävissä, haluat luoda seuranta- tai raportointisovelluksen ryhmän Microsoft SharePoint -sivustoon. Mistä pitäisi aloittaa?

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla voit luoda nopeasti reaaliaikaisesti päivittyvistä tiedoista mukautettuja näkymiä eli tietonäkymiä. Voit käyttää tietonäkymiä monista eri lähteistä peräisin olevien tietojen tarkasteluun, mukaan lukien tietokantakyselyt, XML-asiakirjat, Web-palvelut, SharePoint-luettelot ja -kirjastot sekä palvelinpuolen komentosarjat.

On kaksi tapaa lisätä tietonäkymä sivulle. Tietonäkymän voi luoda vetämällä tietolähteen kansioluettelosta tai tietolähdekirjastosta uuteen tai olemassa olevaan Web-sivuston sivuun. Tietolähteen voi myös luoda käyttämällä Lisää tietonäkymä -komentoa ja muokkaamalla sitten näkymää lisäämällä vain ne kentät, joiden halutaan näkyvän Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa.

Tässä artikkelissa on johdanto tietonäkymiin. Lisäksi artikkelissa on esimerkki XML-tiedoston luomisesta ja käyttämisestä tietolähteenä sekä ohjeet siitä, kuinka tietonäkymä luodaan tietojen perusteella "vedä ja pudota" -menetelmällä tai Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun avulla. Tässä artikkelissa käytetään tietolähteenä .xml-tiedostoa, koska tällöin tietolähteen luominen ja käyttäminen on helppoa. Artikkelin ohjeita voi kuitenkin käyttää minkä tahansa tietolähteen kanssa – myös SharePoint-luettelon tietojen kanssa, mikä onkin yleisin tapa luoda tietonäkymä.

Tärkeää: Tässä artikkelissa käsitellään tietonäkymien luomista SharePoint-sivustoilla, jotka sijaitsevat Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimissa. Kaikki tässä mainitut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos sivustosi ei sijaitse Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimessa.

Sisältö

Tietonäkymän ominaisuudet

Esimerkki tietolähteenä .xml-tiedoston luominen

Tietonäkymän luominen vetämällä tietolähde sivulle

Tietonäkymän luominen tietolähteen lisätiedot-tehtäväruudun avulla

Ehdotettu seuraavat vaiheet

Mikä on tietonäkymä?

Tietonäkymä on tietolähde, joka hyödyntää Microsoft ASP.NET-tekniikkaa live, mukautettavia näkymän. Office SharePoint Designer 2007 noutaa tiedot tietolähteestä, Extensible Markup Language (XML)-muodossa ja näyttää tiedot käyttämällä Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT). Voit muokata tietonäkymän Office SharePoint Designer 2007avulla. Tietonäkymän voit näyttää tietoja useista lähteistä, mukaan lukien tietokantakyselyt, XML-tiedostot, verkkopalvelut, SharePoint-luetteloiden ja kirjastojen ja palvelinpuolen komentosarjoja. Voit myös luoda tietonäkymä, joka näyttää tietoja useista tietolähteistä.

Tietonäkymä noutaa tiedot tietolähteestä ja tuo ne näkyviin XSLT-muodossa

Tietonäkymät ovat reaaliaikaisesti päivittyviä näkymiä tiedoista, joita voi suodattaa, lajitella ja ryhmitellä. Lisäksi asettelua voi muuttaa ja käyttöön voi ottaa tyylejä tai ehdollista muotoilua WYSIWYG (what you see is what you get) -ympäristössä.

Kun olet lisännyt tietonäkymän sivulle, voit käyttää myös WYSIWYG Työkalut- Office SharePoint Designer 2007 voit lisätä tai poistaa sarakkeita, muuta fonttimuotoilut tai värejä. Kun muotoilet tietonäkymän käytettävissä Office SharePoint Designer 2007WYSIWYG työkaluilla, Extensible Stylesheet Language (XSL) on lisätty suoraan HTML-koodiin. Vaikka ei voi muokata XSL koodin näkymässä, voit käyttää muotoilutyökalut Office SharePoint Designer 2007 sovelletaan XSL nopeasti ja helposti ilman tietää, mitä tahansa XSL.

Sivun alkuun

.xml-tiedoston luominen mallitietolähteeksi

Northwind Traders on tukkuvarasto, joka säilyttää tuoteluettelonsa XML-muodossa. Luettelo sisältää myös tuotteiden lukumäärät. Tällä hetkellä ryhmäsi tarkastaa luetteloa tulostamalla raportit, jotka jaetaan muille ryhmille. Ehdotat, että he luovat tietonäkymän intranet-sivustolle, jotta kaikki yrityksen ryhmät voivat käyttää tuoteluetteloa nopeasti ja helposti tarvitsematta tulostaa raportteja.

Seuraavat vaiheet edellyttävät .xml-tiedoston käyttämistä tietolähteenä. Jos SharePoint-sivullasi ei ole .xml-tiedostoa, sinun on ensiksi luotava Northwind Traders -tuoteluettelo. Kun olet luonut luettelon, voit luoda tietonäkymän, jossa on luettelon tiedot.

Tuotteet.xml-tiedoston luominen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa sivusto.

 2. Etsi ja valitse SharePoint-sivu Sivuston avaaminen -valintaikkunassa ja valitse sitten Avaa.

 3. Jos näkyviin tulee Yhdistä-valintaikkuna, kirjoita käyttäjätunnus sekä salasana ja valitse sitten OK.

 4. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 5. Kaksoisnapsauta Uusi-valintaikkunassa vaihtoehtoa Tekstitiedosto.

  Web-sivuun aukeaa uusi tekstitiedosto.

 6. Kopioi seuraavat koodikatkelmat valitsemalla ne ja painamalla CTRL+C-näppäinyhdistelmää.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Aseta kohdistin Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivun yläosaan ja liitä kopioimasi koodi sivuun painamalla CTRL+V.

 8. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 9. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedostonimi -ruutuun tuotteet.XML.

 10. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta XML ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun


Tietonäkymän luominen vetämällä tietolähde sivulle

Kun vedät tietolähde sivulle, tulos on oletusnäkymän ensimmäiset viisi kenttää näkyvä kullekin riville perustaulukon tietolähteen tiedot. Tietonäkymä on täysin mukautettavissa. Kun olet lisännyt tiedot, voit helposti lisätä sarakkeita tai parhaiten tarpeisiisi tietonäkymän sarakkeiden poistaminen. Lisätietoja on aiheessa Tietonäkymän sarakkeiden muokkaaminen.

Tietonäkymät perustuvat Microsoft ASP.NET 2.0 -tekniikkaan. Tietonäkymän luominen on aloitettava ASP.NET-sivusta (.aspx-tiedosto). Tässä esimerkissä luodaan uusi ASP.NET-sivu ja luodaan sitten tietonäkymä vetämällä tietolähde sivulle.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 2. Kaksoisnapsauta Uusi-valintaikkunassa vaihtoehtoa ASPX.

  Näkyviin tulee uusi sivu, jossa on FORM-tunniste.

  ASP.NET-sivun form-tunniste

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Etsi tietolähde kansioluettelosta – tässä esimerkissä Tuotteet.xml – ja vedä se sivulle.

  • Valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto. Etsi Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta tietolähde – tässä esimerkissä Tuotteet.xml – ja vedä se sivulle.

   Tietonäkymä on nyt sivullasi ja näkyviin tulee Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruutu.

   Tietonäkymässä, joka on luotu vetämällä tietolähde sivulle, on näkyvissä ensimmäiset viisi kenttää
   Perustaulukko asettelussa on näkyvissä ensimmäiset viisi kenttää.

Sivun alkuun


Tietonäkymän luominen käyttämällä Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruutua

Kun tietonäkymä luodaan Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa, ensiksi tietonäkymä lisätään sivulle. Sitten valitaan tietolähde Tietolähdekirjastosta, joka on SharePoint-sivun käytettävissä olevat tietolähteet sisältävä tehtäväruutu. Kun tietolähde on valittu, näkyviin tulee Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruutu. Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa valitaan näkyviin tulevat kentät ja lisätään ne tietonäkymään.

Tietonäkymät perustuvat ASP.NET 2.0 -tekniikkaan. Tietonäkymän luominen on aloitettava ASP.NET-sivusta (.aspx-tiedosto). Tässä esimerkissä luodaan uusi ASP.NET-sivu ja luodaan sitten tietonäkymä Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 2. Kaksoisnapsauta Uusi-valintaikkunassa vaihtoehtoa ASPX.

  Näkyviin tulee uusi sivu, jossa on FORM-tunniste.

  ASP.NET-sivun form-tunniste

 3. Valitse Tietonäkymä-valikosta Lisää tietonäkymä.

  Sivulla on nyt tyhjä tietonäkymä ja näkyviin tulee Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu.

  Tyhjä tietonäkymä

  Nyt olet lisännyt tietonäkymän ja voit alkaa lisätä tietoja.

 4. Etsi tietolähde Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta, valitse se ja valitse sitten Näytä tiedot.

  Valitse tässä esimerkissä XML-tiedostot-kohdasta Tuotteet.xml ja valitse sitten Näytä tiedot. Jos XML-tiedostot-otsikko on kutistettuna, laajenna se napsauttamalla plusmerkkiä (+).

 5. Valitse Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa kentät, jotka haluat lisätä tietonäkymään.

  Vihje: Voit valita useita kenttiä pitämällä CTRL-näppäimen alhaalla ja napsauttamalla kenttiä.

  Valitse tässä esimerkissä TuotteidenJuuri-kansion Tuotteet-kohdasta TuotteenNimi. Pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja valitse YksiköitäVarastossa, YksiköitäTilauksessa ja Tilausraja.

  Kenttiä on valittu Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa

 6. Valitse Lisää valitut kentät muodossa ja lisää sitten valitut tiedot tietonäkymään valitsemalla Usean kohteen näkymä.

  Huomautus: Yhden kohteen näkymässä on näkyvissä yksi tietue. Usean kohteen näkymässä on näkyvissä useita tietueita sekä sarakkeiden kentät ja otsikot.

  Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa valitsemasi kentät ovat nyt näkyvissä taulukossa.

  Tuotteet.xml on näkyvissä tietonäkymässä

  Kun olet luonut tietonäkymän, voit käyttää WYSIWYG-työkaluja, kuten Muotoilu-työkaluriviä, jonka avulla voi muotoilla fontteja, tasata tekstiä ja ottaa käyttöön värejä. Kun otat tietonäkymän arvopisteessä käyttöön uuden muotoilun, Office SharePoint Designer 2007 ottaa muotoilun käyttöön kaikissa XML-tiedoston saman tason tiedoissa muokkaamalla sivuun liittyvää XSLT-tyylisivua. Jos valitset esimerkiksi edellisessä kuvassa Chai ja valitset sitten Muotoilu-työkaluriviltä Lihavoi, Office SharePoint Designer 2007 ottaa saman muotoilun käyttöön kaikessa TuotteenNimi-kentän sisällössä.

  Lihavointi on otettu käyttöön kaikissa TuotteenNimi-kentän tiedoissa

Sivun alkuun


Suositeltavat jatkotoimet

Tietonäkymät ovat tehokkaita, täysin mukautettavia reaaliaikaisesti päivittyvien tietojen näkymiä. Nyt olet oppinut luomaan tietonäkymän, joten saatat haluta oppia seuraavia toimia:

 • Tietonäkymän tietojen suodattaminen    Tietonäkymän tietoja on helppo suodattaa. Lisätietoja on artikkelissa Tietonäkymän tietojen suodattaminen.

 • Lajitella ja ryhmitellä tietoja tietonäkymässä     Voit lajitella ja ryhmitellä tietonäkymässä tiedot nopeasti. Lisätietoja on artikkelissa lajitella ja ryhmitellä tietoja tietonäkymässä.

 • Ehdollisen muotoilun käyttäminen tietonäkymään    Voit määrittää tietyn muotoilun tietonäkymään kun tietonäkymän tiedot täyttävät tietyt ehdot. Lisätietoja on artikkelissa ehdollisen muotoilun käyttäminen tietonäkymään.

 • Luo Kaavasarakkeen luominen tietonäkymässä     Voit luoda lasketun sarakkeen, joka näyttää tuloksen laskeminen muiden sarakkeiden tietonäkymään, aivan kuin laskentataulukon kanssa. Voit esimerkiksi kertoa Yksikköhinta pörssi yksiköiden verran ja näyttää kohteet kokonaisarvo erillisessä sarakkeessa. Lisätietoja on artikkelissa luominen Kaavasarakkeen luominen tietonäkymässä.

 • Tietonäkymän sarakkeiden muokkaaminen    Voit nopeasti ja helposti lisätä, poistaa tai tietonäkymän sarakkeiden järjestäminen. Lisätietoja on artikkelissa Tietonäkymän sarakkeiden muokkaaminen.

 • Näytä tiedot useista lähteistä yhteen tietonäkymään     Voit linkittää kahden tai useamman liittyvät tietolähteet ja kyseisten tietolähteiden tietojen tuominen näkyviin yhteen tietonäkymään. Lisätietoja on artikkelissa Näytä tiedot useista lähteistä yhteen tietonäkymään.

 • Näytä mallitiedot tietonäkymässä     Voit helposti näyttää esimerkkitiedot tietonäkymässä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×