Tietomallin luominen Excelissä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tietomallin avulla tietoja voidaan integroida useista taulukoista uudella ja tehokkaalla tavalla kokoamalla relaatiotietolähteet osaksi Excel-työkirjaa. Tietomalleja hyödynnetään Excelissä läpinäkyvästi, ja niistä saadaan taulukkomuotoista tietoa Pivot-taulukoihin ja -kaavioihin sekä Power View ‑raportteihin.

Huomautus: Tässä artikkelissa Tietomallit Excel 2013: ssa. Kuitenkin saman tietomallien ja Power Pivot Excel 2013: n ominaisuuksiin koskevat myös Excel 2016. On tehokas vähän ero näissä Excel-versioissa.

Käytännössä mallin olemassaoloa ei yleensä edes huomaa. Tietomalli näkyy Excelissä kenttäluettelon taulukkokokoelmana. Jos haluat käsitellä mallia suoraan, se on tehtävä Microsoft Office Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa‑apuohjelmalla.

Relaatiotietoja tuotaessa ohjelma luo tietomallin automaattisesti, kun valitset useita taulukoita:

 1. Jos haluat tuoda tietoja Accessista tai muusta relaatiotietokannasta, joka sisältää useita toisiinsa liittyviä taulukoita, valitse Excelissä Tiedot > Hae ulkoiset tiedot.

 2. Excel pyytää valitsemaan taulukon. Valitse Ota käyttöön useiden taulukoiden valinta.Valitse Taulukko-valintaikkuna

  Valitse taulukko -valintaikkuna

 3. Valitse vähintään kaksi taulukkoa, valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.

 4. Valitse Tietojen tuominen -ikkunassa, kuinka haluat tietojen näkyvän (esimerkiksi Pivot-taulukkona uudessa taulukossa ja että tiedoista luodaan raportti).

Nyt sinulla on tietomalli, joka sisältää kaikki tuomasi taulukot. Koska valitsit Pivot-taulukkoraporttivaihtoehdon, malli esitetään kenttäluettelossa. Tätä luetteloa käytetään Pivot-taulukkoraportin kokoamisessa.

Pivot-taulukon kenttäluettelo

Mitä mallilla voi tehdä? Voit käyttää sitä Pivot-taulukoiden ja -kaavioiden sekä Power View -raporttien luomiseen samasta työkirjasta. Voit muokata sitä lisäämällä tai poistamalla taulukoita ja, jos käytössäsi on Power Pivot-apuohjelma, voit laajentaa mallia lisäämällä laskettuja sarakkeita ja kenttiä sekä hierarkioita ja suorituskykyilmaisimia.

Visualisointivaihtoehdon valitseminen on tärkeä vaihe tietomallia luotaessa. Voit valita tietojen visualisointiin esimerkiksi Pivot-taulukkoraportin, Pivot-kaavion tai Power View ‑raportin. Nämä vaihtoehdot mahdollistavat sen, että voit käsitellä kaikkia taulukoita yhtenä kokonaisuutena. Jos sen sijaan valitset Taulukko-vaihtoehdon, kukin tuotu taulukko lisätään omaksi erilliseksi taulukokseen. Tällöin voit käsitellä kutakin taulukkoa yksitellen. Jos haluat käyttää kaikkia taulukoita yhdessä, sinun on valittava Pivot-taulukko, Pivot-kaavio tai Power View -raportti.

Huomautukset: 

 • Mallit luodaan implisiittisesti, kun vähintään kaksi taulukkoa tuodaan yhtä aikaa Exceliin.

 • Mallit luodaan eksplisiittisesti, kun tietojen tuontiin käytetään Power Pivot-apuohjelmaa. Apuohjelmassa malli esitetään eri välilehdissä taulukkomuodossa. Perustietoja tietojen tuonnista SQL Server -tietokantaa käyttämällä on artikkelissa Tietojen noutaminen Power Pivotin apuohjelmalla.

 • Malli voi sisältää vain yhden taulukon. Jos haluat luoda yhteen taulukkoon perustuvan mallin, valitse Power Pivotissa taulukko ja valitse sitten Lisää tietomalliin. Voit toimia näin esimerkiksi silloin, kun haluat käyttää erilaisia Power Pivot-ominaisuuksia, kuten suodatettuja tietojoukkoja, laskettuja sarakkeita tai kenttiä, suorituskykyilmaisimia tai hierarkioita.

 • Taulukoiden väliset yhteydet voidaan luoda automaattisesti, jos tuot toisiinsa liittyviä taulukoita, joissa on perusavain- ja viiteavainyhteyksiä. Excel pystyy yleensä käyttämään tuotua yhteystietoa tietomallin taulukkoyhteyksien pohjana.

 • Vihjeitä tietomallien koon pienentämiseen on artikkelissa Muistia säästävän tietomallin luominen Excel 2013:n ja Power Pivot-apuohjelman avulla.

 • Lisätietoja on kohdassa Opetusohjelma: Pivot-taulukon tietojen analysointi Excel 2013:n tietomallin avulla.

Vihje:  Työkirjassasi on tietoja, mutta tiedätkö, onko siinä tietomallia? Voit selvittää mallin tilan nopeasti avaamalla Power Pivot-ikkunan. Jos välilehtiin tulee näkyviin tietoja, malli on käytössä. Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan tietomallissa käytettyjen tietolähteiden selvittäminen.

Tietomallin käyttäminen toisessa Pivot-taulukossa, Pivot-kaaviossa tai Power View -raportissa

Excel-työkirjassa voi olla vain yksi tietomalli, mutta sitä voi käyttää toistuvasti kaikkialla työkirjassa.

 1. Valitse Excelissä Lisää > Pivot-taulukko.

 2. Valitse Luo Pivot-taulukko -valintaikkunassa Käytä ulkoista tietolähdettä ja valitse sitten Valitse yhteys.

 3. Valitse Muodostetut yhteydet -ikkunassa Taulukot.

 4. Tämän työkirjan tietomalli -kohdassa on oletusarvoisesti valittuna Taulukot työkirjan tietomallissa. Valitse Avaa ja valitse sitten OK. Näkyviin tulee Pivot-taulukkokenttäluettelo, jossa näkyvät kaikki mallin taulukot.

Aiemmin luotujen, liittymättömien tietojen lisääminen tietomalliin

Oletetaan, että olet tuonut tai kopioinut paljon tietoja, joita haluat käyttää mallissa, muttet valinnut Lisää nämä tiedot tietomalliin -valintaruutua tuonnin aikana. Uusien tietojen siirtäminen malliin käy helposti.

 1. Aloita tiedoista, jotka haluat lisätä malliin. Kyseessä voi olla mikä tahansa tietoalue, mutta nimetyn alueen käyttäminen toimii parhaiten.

 2. Korosta lisättävät solut. Jos tiedot ovat taulukossa tai nimetyllä alueella, sijoita kohdistin soluun.

 3. Lisää tiedot jommallakummalla seuraavista tavoista:

 4. Valitse Power Pivot > Lisää tietomalliin.

 5. Valitse Lisää > Pivot-taulukko ja valitse Luo Pivot-taulukko -valintaikkunassa Lisää nämä tiedot tietomalliin.

Alue tai taulukko lisätään malliin linkitettynä taulukkona. Lisätietoja linkitettyjen taulukoiden käyttämisestä mallissa on artikkelissa Tietojen lisääminen käyttämällä Excelin linkitettyjä taulukoita Power Pivotissa.

Tietomallin tarkentaminen ja laajentaminen Power Pivot-apuohjelmassa

Excelissä voidaan tietomallien avulla laajentaa ja parantaa raportointia etenkin silloin, kun raportoinnissa käytetään Pivot-taulukoita tai muita raportointimuotoja, jotka on tarkoitettu tietojen tutkimista ja analysointia varten. Tietomallit ovat tärkeitä, mutta ne on pidetty tarkoituksellisesti taustalla, jotta voit keskittyä siihen, mitä haluat mallien avulla tehdä.

Voi kuitenkin olla tilanteita, joissa haluat käsitellä suoraan itse mallia. Kun tiedät, että kenttäluettelo perustuu malliin, saatat haluta poistaa taulukoita tai kenttiä, koska niistä ei ole luettelossa hyötyä. Haluat ehkä tarkastella kaikkia taustalla olevia mallin tietoja tai lisätä suorituskykyilmaisimia, hierarkioita tai liiketoimintalogiikkaa. Näiden ja muidenkin syiden vuoksi voit haluta muokata tietomallia suoraan.

Jos haluat muokata tai tietomallin hallinta, Power Pivot -apuohjelman käyttäminen. Apuohjelma on osa Excel 2013: n Office Professional Plus-version, mutta ei käytössä oletusarvoisesti. Lisätietoja Käynnistä Power Pivot in Microsoft Excel-apuohjelma.

Power Pivot-taulukon ja tavallisen Excel-taulukon erot

Excelin laskentataulukossa voit lisätä taulukkoon rivejä kirjoittamalla suoraan uudelle riville. Power Pivotissa et voi lisätä rivejä tällä tavalla. Rivejä voi lisätä käyttämällä Liitä-komentoja ja päivittämällä sitten tiedot.

Excel-laskentataulukon tiedot ovat usein muodoltaan vaihtelevia: yhdellä rivillä voi olla numeerista tietoa ja toisella kuvia tai tekstiä. Power Pivot-taulukko taas muistuttaa relaatiotietokantaa, jossa kullakin rivillä on sama määrä sarakkeita ja suurin osa sarakkeista sisältää tietoja.

Tietomallin käyttäminen Power View'ssa

Tietomallia käytetään Power View -raportin pohjana. Voit tehostaa Power View -raportointia optimoimalla mallia Power Pivot -apuohjelmalla. Tällaisia optimointitoimenpiteitä ovat oletuskenttäluettelon määrittäminen, kenttien tai kuvien valitseminen tiettyjen rivien yksilöllisiksi tunnuksiksi sekä sen määrittäminen, kuinka toistuvia arvoja (kuten samannimisiä työntekijöitä tai asiakkaita) sisältäviä rivejä käsitellään raportointisovelluksessa.

 1. Luo tietomalli tuomalla useita liittyviä taulukoita.

 2. Avaa Power Pivot-ikkuna valitsemalla Power Pivot > Hallinta.

 3. Valitse taulukko ja määritä optimointitoimenpiteet:

  1. Valitse Lisäasetukset > Oletuskenttäjoukko. Valitse kentät, joiden haluat tulevan automaattisesti näkyviin Power View -raportissa, kun napsautat päätaulukkoa. Lisätietoja on artikkelissa Oletuskenttäjoukon määrittäminen Power View -raporteille.

  2. Valitse Lisäasetukset > Taulukon toiminta. Optimoi raporttiasettelut, joiden perusteella tiedot ryhmitellään. Ryhmittelyyn vaikuttavat oletustoiminnot tuottavat joskus epätarkoituksenmukaisia tuloksia (esimerkiksi erikseen lueteltavat rivit näkyvät yhdistettyinä). Lisätietoja on artikkelissa Taulukon toiminnan ominaisuuksien määrittäminen Power View -raporteille.

  3. Valitse Lisäasetukset > Tietoluokka. Jotkin raporttien visualisoinnit ovat tietotyyppikohtaisia. Jos sinulla on esimerkiksi aika- tai päivämääräpohjainen taulukko, voit määrittää Päivämäärä-luokan, joka auttaa Power View'ta aikapohjaisissa visualisoinneissa.

 4. Toista sama muille taulukoille.

 5. Aloita uusi raportti valitsemalla Excelissä Lisää > Power View. Lisätietoja on artikkelissa Power View: tietojen tarkastelu, visualisointi ja esittäminen.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×