Tietomakron luominen

Tietomakrot ovat Access 2010 -ohjelman uusi ominaisuus. Tietomakrot mahdollistavat logiikan lisäämisen taulukoiden tapahtumiin, kuten tietojen lisäämiseen, päivittämiseen tai poistamiseen. Ne muistuttavat Microsoft SQL Serverin käynnistimiä. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tietomakroja luodaan sekä miten tietomakrojen virheet korjataan.

Artikkelin sisältö

Tietoja tietomakroista

Tapahtumapohjaisen tietomakron luominen

Nimetyn tietomakron luominen

Tietoja parametreista

Tietomakrojen hallitseminen

Tapahtumapohjaisen tietomakron muokkaaminen

Nimetyn tietomakron muokkaaminen

Nimetyn tietomakron nimen muuttaminen

Tietomakron poistaminen

Tietomakrojen virheiden korjaaminen

Sovelluslokitaulukon tarkasteleminen

Lisätietoja makron toiminnoista

Tietoja tietomakroista

Tietomakroja hallitaan Taulukko-välilehdessä tarkasteltaessa taulukkoa taulukkonäkymässä. Tietomakrot eivät näy siirtymisruudun Makrot-kohdassa. Tietomakrojen avulla voidaan esimerkiksi vahvistaa taulukon tiedot sekä niiden oikeellisuus. Tietomakroja on kahdenlaisia: taulukon tapahtumien avulla käynnistettäviä (tällaisia tietomakroja kutsutaan myös tapahtumapohjaisiksi tietomakroiksi) ja nimellä kutsuttavia (kutsutaan myös nimetyiksi tietomakroiksi).

Sivun alkuun

Tapahtumapohjaisen tietomakron luominen

Taulukon tapahtuma toteutuu aina, kun lisäät taulukkoon tietoja tai kun päivität tai poistat tietoja taulukosta. Voit ohjelmoida tietomakron niin, että se suoritetaan heti minkä tahansa näistä kolmesta tapahtumasta jälkeen tai ennen poisto- tai muutostapahtumaa. Voit liittää taulukon tapahtumaan tietomakron toimimalla seuraavasti:

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa sitä taulukkoa, johon haluat lisätä tietomakron.

 2. Valitse Taulukko-välilehden Ennen tapahtumia- tai Tapahtumien jälkeen ‑ryhmästä tapahtuma, johon haluat lisätä makron. Jos haluat luoda esimerkiksi tietomakron, joka suoritetaan sen jälkeen, kun taulukosta on poistettu tietue, valitse Poistamisen jälkeen.

  Huomautus  Jos tapahtumaan on jo liitetty makro, sen kuvake näkyy valintanauhassa korostettuna.

  Access avaa Makron muodostimen. Jos tapahtumalle on jo luotu makro, Access näyttää aiemmin luodun makron.

 3. Lisää toiminnot, jotka makro suorittaa.

 4. Tallenna ja sulje makro.

Lisätietoja makrojen luomisesta on ohjeartikkelissa Käyttöliittymämakron luominen.

Nimetyn tietomakron luominen

Nimetty tai erillinen tietomakro on liitetty tiettyyn taulukkoon, mutta ei tiettyyn tapahtumaan. Voit kutsua nimettyjä makroja mistä tahansa toisesta tietomakrosta tai tavallisesta makrosta.

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa sitä taulukkoa, johon haluat lisätä tietomakron.

 2. Valitse Taulukko-välilehden Nimetyt makrot ‑ryhmästä Nimetty makro ja valitse sitten Luo nimetty makro.

  Access avaa Makron muodostimen, jonka avulla voit lisätä toimintoja.

Lisätietoja makrojen luomisesta on ohjeartikkelissa Käyttöliittymämakron luominen.

Tietoja parametreista

Parametrit mahdollistavat arvojen välittämisen nimettyihin tietomakroihin niin, että niitä voidaan käyttää ehtolauseissa tai muissa laskutoimituksissa. Ne mahdollistavat myös objektiviittausten välittämisen tavallisista makroista tietomakroon.

Voit lisätä tietomakroon parametrin toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse makron yläreunasta Luo parametri.

 2. Kirjoita Nimi-ruutuun parametrin yksilöivä nimi. Tätä nimeä käytetään silloin, kun parametriin viitataan lausekkeissa.

 3. Halutessasi voit kirjoittaa Kuvaus-ruutuun parametrin kuvauksen. Suosittelemme kuvauksen lisäämistä, koska parametria käytettäessä tähän ruutuun kirjoitettu kuvaus näytetään työkaluvihjeenä. Tämä auttaa sinua muistamaan parametrin käyttötarkoituksen.

Jos haluat suorittaa nimetyn tietomakron toisesta makrosta, käytä SuoritaTietomakro-toimintoa. Toiminto luo ruudun jokaiselle luomallesi parametrille, jotta voit antaa tarvittavat arvot.

Tietomakrojen hallitseminen

Tietomakrot eivät näy siirtymisruudun Makrot-kohdassa. Jos haluat luoda, muokata, uudelleennimetä ja poistaa tietomakroja, käytä taulukko- tai rakennenäkymän valintanauhan komentoja.

Tapahtumapohjaisen tietomakron muokkaaminen

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa sitä taulukkoa, joka sisältää muokattavan makron.

 2. Valitse Taulukko-välilehden Ennen tapahtumia- tai Tapahtumien jälkeen ‑ryhmästä sen makron tapahtuma, jota haluat muokata. Jos haluat muokata esimerkiksi tietomakroa, joka suoritetaan sen jälkeen, kun taulukosta on poistettu tietue, valitse Poistamisen jälkeen.

  Huomautus  Jos tapahtumaan ei ole liitetty makroa, sen kuvake ei näy valikossa korostettuna.

  Access avaa Makron muodostimen, ja voit muokata makroa.

Nimetyn tietomakron muokkaaminen

 1. Avaa mikä tahansa taulukko taulukkonäkymään kaksoisnapsauttamalla näkymää siirtymisruudussa.

 2. Valitse Taulukko-välilehden Nimetyt makrot ‑ryhmästä Nimetty makro ja valitse sitten Muokkaa nimettyä makroa.

 3. Napsauta alavalikosta muokattavaa tietomakroa.

  Access avaa Makron muodostimen ja voit muokata makroa.

Nimetyn tietomakron nimen muuttaminen

 1. Avaa mikä tahansa taulukko taulukkonäkymään kaksoisnapsauttamalla näkymää siirtymisruudussa.

 2. Valitse Taulukko-välilehden Nimetyt makrot ‑ryhmästä Nimetty makro ja valitse sitten Uudelleennimeä/poista makro.

 3. Napsauta Tietomakrojen hallinta -valintaikkunassa Nimeä uudelleen sellaisten tietomakrojen kohdalla, joiden nimeä haluat muuttaa.

  Access valitsee makron nykyisen nimen.

 4. Kirjoita uusi nimi tai muokkaa nykyistä nimeä ja paina sitten ENTER.

Tietomakron poistaminen

Voit poistaa minkä tahansa nimetyn tai tapahtumapohjaisen makron tekemällä seuraavat toimet:

 1. Avaa mikä tahansa taulukko taulukkonäkymään kaksoisnapsauttamalla näkymää siirtymisruudussa.

 2. Valitse Taulukko-välilehden Nimetyt makrot ‑ryhmästä Nimetty makro ja valitse sitten Uudelleennimeä/poista makro.

 3. Valitse Tietomakrojen hallinta ‑valintaikkunassa uudelleennimettävien tietomakrojen vierestä Poista.

Huomautus   Voit poistaa tapahtumapohjaisen makron myös poistamalla kaikki sen tapahtumat.

Tietomakrojen virheiden korjaaminen

Jotkin yleiset makrojen virheiden korjaustoiminnot, kuten Askel-komento ja Sanomaruutu-makrotoiminto, eivät ole käytettävissä tietomakroissa. Jos olet kokenut tietomakrojen käsittelijä, voit kuitenkin etsiä virheitä tietomakroista käyttämällä apuna sovelluslokitaulukkoa sekä VirheenYhteydessä-, IlmoitaVirhe- ja KirjaaTapahtuma-makrotoimintoja.

Sovelluslokitaulukon tarkasteleminen

Sovelluslokitaulukko on järjestelmätaulukko (nimeltä USysApplicationLog), joka ei oletusarvoisesti näy siirtymisruudussa. Jos tietomakrossa ilmenee virhe, voit ehkä selvittää sen syyn tarkastelemalla sovelluslokitaulukon tietoja.

Voit tarkastella sovelluslokitaulukkoa toimimalla seuraavasti:

 1. Avaa Microsoft Backstage -näkymä napsauttamalla Tiedosto.

 2. Valitse Tiedot-välilehdestä Näytä sovelluslokitaulukko.

  Huomautus   Jos et näe Näytä sovelluslokitaulukko ‑painiketta, tietokantaan ei vielä ole luotu sovelluslokitaulukkoa. Kun jokin tapahtuma on kirjautunut, painike tulee näkyviin Tiedot-välilehteen.

Jos haluat luoda sovelluslokitaulukkoon rivejä, voit käyttää KirjaaTapahtuma-toimintoa tai IlmoitaVirhe-toimintoa. VirheenYhteydessä-toiminnolla voit hallita, kuinka Access reagoi virheisiin.

Lisätietoja makron toiminnoista

Saat lisätietoja näistä ja muista makrotoiminnoista Accessin sovelluskehittäjän oppaasta:

 1. Avaa Accessin ohjeen katseluohjelma painamalla Accessissa F1-näppäintä.

 2. Etsi hakuruutu työkalurivistä ohjeikkunan yläpuolelta:

Ohjeen katseluohjelman työkalurivi

 1. Napsauta työkalurivillä sanan Hae vieressä olevaa nuolta.

Ohjeen Hae-painike

 1. Valitse näkyviin tulevan valikon Office Online ‑sisältö ‑kohdasta Sovelluskehittäjän opas.
  Ohjeen hakuluettelo

Huomautus   Jos et ole yhteydessä Internetiin, valitse Tämän tietokoneen sisältö ‑kohdasta Sovelluskehittäjän opas.


 1. Kirjoita etsittävä termi ja valitse Hae.

Sivun alkuun

Käyttö: Access 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli