Tietokoneen käyttöä helpottavat apuvälineet

Edward S. Rosenthal

Onpa vammasi tai invaliditeettisi millainen tahansa, sen ei tarvitse estää sinua käyttämästä tietokonetta. Tutustu siihen, miten käyttöä helpottavista toiminnoista ha aputekniikoista voi olla apua sinulle.

Tietoa käyttöä helpottavista toiminnoista

Käyttöä helpottavien toimintojen ja aputekniikoiden kenttä on melko laaja. Se kattaa kaiken aina peruslaitteista, kuten suurennuslasista, hyvin teknisiin laitteisiin, joilla ihmiset voivat käyttää tietokonetta esimerkiksi silmän liikkeiden avulla. Kaikki käyttöä helpottavat toiminnot ja aputekniikat eivät tietenkään keskity tietokoneiden käytön helpottamiseen. Viimeisen 20 vuoden aikana markkinoille on kuitenkin tullut runsaasti erilaisia käyttöä helpottavia toimintoja ja aputekniikoita, joiden avulla tietokoneiden käyttö on entistä helpompaa. Yhdessä entistä helppokäyttöisempien Universal Design -ohjelmistojen kanssa käyttöä helpottavat toiminnot tarjoavatkin kaikille, vammaan tai invaliditeettiin katsomatta, entistä paremmat mahdollisuudet tietotekniikan hyödyntämiseen ja sen avulla työskentelyyn. Universal Design -ohjelmistosuunnittelua kuvataan monin eri tavoin, mutta omasta mielestäni se tarkoittaa keskittymistä käyttöstrategioihin ja tuotesuunnitteluun siten, että käyttö on mahdollista mahdollisimman laajasti ja monille sekä sitä että tuotteesta on täten mahdollisimman paljon hyötyä koko väestölle.

Vaikka monet ihmiset tuntevatkin tietokoneiden käyttöä helpottavia toimintoja ja siihen liittyviä seikkoja, mielestämme on hyödyllistä tarjota yleiskatsaus erilaisista tekniikoista, joiden tarkoituksena on helpottaa käyttöä eri vammoista tai invaliditeeteista kärsiville. Tämän artikkelin tiedot eivät missään tapauksessa ole kaiken kattavia. Jos mainitsemme jonkun tietyn tuotteen, tämä ei tarkoita, että suosittelemme kyseistä tuotetta tai arvioimme sen ominaisuuksia, vaan kyseessä on ainoastaan esimerkki, jotta asiasta kiinnostuneet voivat tutustua kyseiseen tuotteeseen tai tuoteluokkaan tarkemmin. Jos aiot tutustua tarkemmin johonkin tuoteluokkaan, muista huomioida myös käytettyjen tuotteiden ja soveltuvuus mahdollisille käyttäjille. Monet käyttöä helpottavat toiminnot ja aputekniikat vaativat käyttäjiltä tiettyjä kognitiivisia tietoja, lisäksi useimpien käytön opetteluun vaaditaan kärsivällisyyttä. Erilaisia invaliditeetti- ja vammaluokkia ja niihin liittyviä tuoteluokkia ei esitetä missään tietyssä järjestyksessä.

Liikuntavammaisuus

Liikuntavammaisuus aiheuttaa tiettyjä itsestäänselviä vaikeuksia tietotekniikan käytölle, mutta siihen liittyy myös joitain vähemmän tunnettuja vaikeuksia. Yleensä tietokoneissa on graafinen käyttöliittymä, jota käytetään näppäimistöllä ja/tai hiirellä. Koska liikuntavammaisuuteen kuuluu monia erilaisia ja eritasoisia invaliditeetteja ja vammoja, aina vakavasta neliraajahalvauksesta lievään rasitusvammaan, käyttöstrategiatkin tietysti vaihtelevat suuresti. Useimmiten ne liittyvät kuitenkin näppäimistön ja hiiren käytön korvaamiseen tai täydentämiseen. Yhdysvaltain työterveyshallinto Occupational Safety and Health Administration (OSHA) kutsuu lieviä rasitusvammoja myös työhön liittyviksi tuki- ja liikuntaelinten sairauksiksi.

Erikoisnäppäimistöt

Näppäimistöjen suhteen käyttöä helpottavat toiminnot ja aputekniikat voidaan jakaa neljän eri strategian mukaisesti: ergonomiset näppäimistöt, yksikätiset näppäimistöt, näyttönäppäimistöt ja Dvorak-näppäimistöt. Koska suhteellisen monet tietokoneiden käyttäjät kärsivät rasitusvammoista ja vastaavista, on markkinoilla nykyään tarjolla erittäin laaja valikoima niiden ehkäisemiseen tarkoitettuja ergonomisia näppäimistöjä. Yleensä ergonomisten näppäimistöjen tavoitteena on saada käyttäjän käsille vähemmän rasittava ja ergonomisempi asento. Yksinkertaiset ergonomiset näppäimistöt voivat näyttää perinteisiltä, mutta niiden näppäimistö on jaettu kahteen osaan, joista toinen on kulmassa ranteeseen nähden kirjoitusasennon parantamiseksi. Microsoft valmistaa lukuisia tällaisia näppäimistöjä, muun muassa Microsoft Wave -näppäimistöjä. Tutustu Microsoft-laitteisiin.

Tarjolla on myös tavallisesta enemmän poikkeavia näppäimistömalleja, joiden tarkoituksena on helpottaa käyttöä rasitusvammoista kärsiville. Tarjolla on esimerkiksi kahteen eri paneeliin jaettuja näppäimistöjä ja toimistotuoliin tai pyörätuoliin integroituja näppäimistöjä. Tutustu Kinesis-näppäimistöihin. Yksikätiset näppäimistöt voivat tarjota esimerkiksi perinteisestä eroavan näppäimistöasettelun, niin sanotun sammakkonäppäimistön, tai soitintyylisen näppäimistön, jossa useita näppäimiä painetaan yhdessä tai yksin. Tutustu BAT-näppäimistöihin. Näyttönäppäimistö on ohjelmisto, joka muistuttaa näppäimistöä. Usein niitä käytetään erilaisilla päähiirillä (niistä on tietoja myöhemmin tässä artikkelissa). Dvorak-näppäimistöt noudattavat monilta osin Universal Design -suunnitteluperiaatteita, koska niiden perusajatuksena on helpottaa käyttöä ja nopeuttaa kirjoittamista asettelemalla näppäimet sopivammin ja helpommin. Lue lisätietoja Dvorak-näppäimistöistä.

Erikoisosoitinlaitteet (hiiret)

Hyvin monet ihmiset eivät koskaan kyseenalaista hiirten tai osoitinlaitteiden helppokäyttöisyyttä tai tehokkuutta. Monilla käyttäjillä hiiren käyttöön liittyy kuitenkin merkittäviä fyysisiä vaikeuksia. Hiirtä voi käyttää meille kaikille tutun tavan lisäksi myös monin eri tavoin: tarjolla on esimerkiksi rullahiiriä, pallohiiriä, päähiiriä, ohjaussauvahiiriä ja visuaalisia hiiriä. Pallohiiren perusajatuksena on se, että käyttäjän ei tarvitse pitää rannettaan samassa asennossa koko ajan, mikä saattaa pahentaa rasitusvammaa tai vaatia pitämään kättä vaikeassa asennossa. Pallohiiriä on tarjolla monia erilaisia, mutta käytännössä kaikissa on pallo, jota voi liikuttaa sormin, kämmenpohjalla tai millä tahansa muulla kämmenen tai käden osalla. Lue lisätietoja Kensington-asiantuntijalta. Päähiirien perustoimintaperiaate on se, että käyttäjällä on päässään jonkinlainen laite tai tunnistin, jonka avulla hän voi siirtää hiiren osoitinta näytöllä päätään liikuttamalla. Usein tämän kanssa käytetään myös jonkinlaista puhallus- ja sisäänhengitysjärjestelmää, jonka avulla hiiren napsautukset voidaan toteuttaa hengittämällä, tai niin sanottua kaivojärjestelmää, jossa hiiren jättäminen tietyksi määritettäväksi ajaksi tiettyyn kohtaan suorittaa napsautustoiminnon. Monille liikuntavammaisille käden asettelu perinteiselle hiirelle on hyvin vaikeaa. Tästä syystä monet yritykset tarjoavatkin hiiriä, jotka perustuvat niin sanottuun joystick-konseptiin, eli niitä käytetään kuten ohjaussauvaa. Ohjaaminen tällä tavalla on helpompaa ja vaatii vähemmän sormi- ja käsinäppäryyttä.

Viime vuosina markkinoille on tullut runsaasti myös täysin uudenlaisia ohjaustapoja, esimerkiksi silmän tai kasvonilmeiden liikkeisiin perustuvia ratkaisuja tai jopa aivoaaltoihin perustuvia ratkaisuja. Tarjolla on myös hiiriä, jotka on tarkoitettu vaikeavammaisille, esimerkiksi neliraajahalvauksista kärsiville. Näitä hiiriä on mahdollista käyttää pelkän pään avulla. Tutustu Jousen tarjontaan.

Puheteknologia

Monet yritykset tarjoavat puheteknologiaan perustuvia tuotteita, joilla laitteita voidaan käyttää äänikomennoilla ja joilla puhetta voidaan muuntaa tekstiksi. Windows Vista -käyttöjärjestelmään sisältyy Windowsin puheentunnistus -toiminto. Pohjois-Amerikan tunnetuin puheteknologiaa hyödyntävä tuotemallisto on luultavasti Dragon NaturallySpeaking.

Näkövammat

Aiemmin mainittu graafinen käyttöliittymä aiheuttaa tietysti ongelmia käytössä käyttäjille, joilla on näkövammoja, jotka vaikeuttavat näytön lukemista tai estävät sen kokonaan. Näkövammaisia ihmisiä on monenlaisia: osa on heikkonäköisiä tai eritasoisia näkövammaisia, kun taas jotkut ovat kokonaan sokeita. Heikkonäköiset käyttäjät näkevät yleensä jonkin verran, minkä ansiosta he voivat lukea paperi- ja näyttösisältöä jollain tasolla. Myös monet heikkonäköiset voivat hyödyntää tekniikoita, jotka on kehitetty täysin sokeille.

Apukamerat

Kiinteä tai siirrettävä kamera (yleensä automaattisesti tarkennettava) näyttää suurennetun kuvan painetusta materiaalista, esimerkiksi sanomalehdestä, erilliselle apunäytölle tai tietokoneen näytölle. Tutustu Onyxin apukameratuotteisiin.

Ohjelmistojen suurennustoiminnot

Ohjelmiston avulla toteutettu suurennustoiminto voi suurentaa sisältöä halutulla tasolla. Lisäksi se voi tarjota muitakin toimintoja näytön hallintaan, esimerkiksi kontrasti- ja osoitinmalleja. Näitä järjestelmiä käytetään usein yhdessä näytönlukijoiden kanssa. Ohjelmistotoimintoja voidaan hallita lisänäppäimistöjen ja pikanäppäimien avulla. Tutustu ZoomText-suurennustoimintoon.

Näytönlukuohjelmistot

Näytönlukuohjelmistot lukevat tekstin tai näytön muun sisällön ääneen tietokoneen puhesyntetisaattorin avulla. Tutustu ZoomText-näytönlukuohjelmistoon.

Näytönlukijat

Näytönlukijat lukevat tekstin tai näytön muun sisällön ääneen. Lisäksi ne tarjoavat puhemuotoisen kuvauksen kaikesta näytöllä tapahtuvasta toiminnasta. Joitain näytönlukuohjelmistoja voi myös laajentaa komentosarjojen avulla. Yleinen oletus on, että käyttäjä käyttää konetta näppäimistöllä. Tutustu Jaws for Windowsiin.

Päivitettävät pistekirjoitusnäytöt

Päivitettävä pistekirjoitusnäyttö liitetään tietokoneeseen, jotta käyttäjä voi lukea jatkuvasti kuvauksen tietokoneen näytön toiminnasta pistekirjoituksena. Tutustu Humanware BrailleNoteen. Jotkin näytöt tarjoavat kuvauksen myös puhemuodossa. Tutustu KNFB Mobileen.

Mobiililukijat

Mobiililukijat ovat pienikokoisia kannettavia laitteita, jotka voivat lukea tietoja ääneen. Niillä voidaan lukea painettuja materiaaleja, esimerkiksi ruokalistoja, mutta myös merkkejä, esitystauluja ja muita vastaavia kauempaakin.

Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksien kirjo on hyvin laaja. Yleensä tuotteisiin sisältyy monia aputoimintoja erilaisten oppimisvaikeuksien lieventämiseksi.

Lukijat

Useimmat lukijat lukevat tekstisisällön ääneen. Lisäksi ne tarjoavat esimerkiksi äänimuotoisia sanakirjoja ja muuta tukea lukuvaikeuksista kärsiville. Useimmat lukuvaikeuksista kärsiville suunnitellut lukijat korostavat tekstin, jonka käyttäjä kuulee kulloinkin puhuttuna, jotta käyttäjä voi seurata tekstiä sekä teksti- että äänimuodossa (eli monimuotoisesti). Tutustu WYNN Reader -lukijaan.

Näytön hallinta tai peittäminen

Värimallin vaihtaminen voi helpottaa tiedon omaksumista. Samankaltainen lähestymistapa on myös peittäminen, jossa näytöstä peitetään osa, jolloin käyttäjä keskittyy vain kulloinkin olennaiseen sisältöön.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö antaa käyttäjälle ehdotuksia hänen kirjoittaessaan. Jotkin ennakoivat tekstinsyöttötoiminnot ovat heuristisia, mikä tarkoittaa, että ne oppivat käyttäjän käyttötavoista. Tutustu WordQ:hun.

Graafinen järjestäjä

Graafinen järjestäjä ei käytä pelkästään lingvististä tai tekstuaalista lähestymistapaa ajatusten järjestämiseen ja viestintämahdollisuuksien luomiseen, vaan se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää useita työkaluja, joilla tietoja voi käsitellä visuaalisemmin. Tutustu Inspiration-ohjelmistoon.

Digitaaliset sanelulaitteet

Olemme erottaneet digitaaliset sanelulaitteet omaksi luokakseen, koska niistä on hyötyä monille. Useimmilla digitaalisilla sanelulaitteilla voidaan tallentaa ääntä sekä läheltä että kaukaa (kokouksissa ja isommissa konferensseissa). Lisäksi monien mukana toimitetaan ohjelmisto, jolla käyttäjä voi siirtää tallennetun sisällön tietokoneella myöhempää varten tai käsiteltäväksi puhetekniikan avulla. Tutustu Olympus DS50.

Kannattaa muistaa, että monet käyttöä helpottavat toiminnot ja aputekniikat, mukaan lukien monet edellä mainituista, saattavat olla saatavilla myös ilmaisesti jaettuina ohjelmistoina tai käyttöjärjestelmiin sisältyvinä maksuttomina ohjelmistoina. Lisätietoja käyttöä helpottavista toiminnoista, aputekniikoita ja niiden käytöstä löytyy runsaasti Internetistä sekä paikallisesta kirjastostasi. Hyvä aloituspaikka on esimerkiksi Microsoft Accessible Technologies Group (ATG).

Tietoja kirjoittajasta

Edward S. Rosenthal Next Generation Technologies Inc:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Se on Lynnwoodissa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa toimiva tekniikka-alan konsulttiyritys, joka on tarjonnut aputekniikan konsultointipalveluita jo vuodesta 1993. Lisätietoja on tarjolla Next Generation Technologiesin verkkosivustossa. Voit myös lähettää hänelle sähköpostia osoitteeseen edward@ngtvoice.com.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×