Tietokannan oletusasetusten mukauttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Huomautus: Tämä artikkeli ei koske Access-verkkosovelluksia eli tietokantaa, jonka voit luoda Accessilla ja julkaista verkossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Access-sovelluksen luominen.

Voit mukauttaa eri asetuksia Access-työpöytätietokantojen valitsemalla Tiedosto > asetukset > Asiakasasetukset. Asetuksia, jotka voit tehdä tämän luokan koskevat kaikkia Access paikallisen tietokannan tiedostoja tietokoneen sijaitsee.

Sisältö

Kohdistimen ja näppäinten toiminnan mukauttaminen

Ominaisuuksien näyttöasetusten määrittäminen

Tulostusasetusten muuttaminen

Tietokannan yleisten asetusten määrittäminen

Sovelluksen lisäasetusten mukauttaminen

Kielikohtaisten näyttöasetusten määrittäminen

Kohdistimen ja näppäinten toiminnan mukauttaminen

Seuraavat vaihtoehdot avulla voit määrittää kohdistimen toiminnan, kun tiettyjä näppäimillä. Lisätietoja kielikohtaisten kohdistimen toiminnan määrittämisestä on kohdassa Kohdistimen liike osoitteessa kielikohtaisten näyttöasetusten määrittäminen tämän artikkelin.

Voit määrittää kohdistimen toiminnan ENTER-näppäintä painettaessa seuraavasti:

Vaihtoehto

Kuvaus

Älä siirry

Pitää kohdistimen nykyisessä kentässä.

Seuraava kenttä

Siirtää kohdistimen seuraavaan kenttään. Seuraava kenttä on oletusarvoisesti nykyisen kentän oikealla tai vasemmalla puolella sen mukaan, kuinka tekstin suunta on määritetty. Tämä on oletusasetus.

Seuraava tietue

Siirtää kohdistimen seuraavan tietueen nykyiseen kenttään. Tarkasteltaessa useita tietueita seuraava tietue on nykyisen tietueen alapuolella oleva tietue.

Voit muuttaa kohdistimen toimintaa nuolinäppäimiä painettaessa käyttämällä Siirtyminen nuolinäppäimellä -asetuksia seuraavasti:

Tarkennettu näkymä nuolinäppäinten siirtymisasetuksista

Vaihtoehto

Kuvaus

Seuraava kenttä

Siirtää kohdistimen kieliasetuksen mukaan edelliseen tai seuraavaan kenttään OIKEAN tai VASEMMAN nuolinäppäimen painamisen jälkeen.

Seuraava merkki

Siirtää kohdistimen kentän seuraavaan tai edelliseen merkkiin OIKEAN tai VASEMMAN nuolinäppäimen painamisen jälkeen.

Pysäytä ensimmäisessä ja viimeisessä kentässä

Kun asetus on valittu, se estää VASENTA ja OIKEAA nuolinäppäintä siirtämästä kohdistinta ensimmäisestä tai viimeisestä kentästä edelliseen tai seuraavaan tietueeseen.

Jos haluat määrittää, miten ENTER-, sarkain- tai nuolinäppäimen painaminen vaikuttaa kohdistimen toimintaan lomakkeen tai taulukon kentissä, valitse haluamasi asetus Kenttään siirtyminen -osasta:

Vaihtoehto

Kuvaus

Valitse koko kenttä

Valitsee koko kentän, kun kohdistin siirtyy kenttään.

Kentän alkuun

Siirtyy kentän alkuun, kun kohdistin siirtyy kenttään.

Kentän loppuun

Siirtyy kentän loppuun, kun kohdistin siirtyy kenttään.

Sivun alkuun

Ominaisuuksien näyttöasetusten määrittäminen

Voit mukauttaa seuraavia asetuksia näyttämään hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten animaatioita ja tilarivejä, näyttöasetusten avulla.

Tarkennettu näkymä näyttöasetuksista

Vaihtoehto

Kuvaus

Viimeksi käytetyt tiedostot -luettelon sisältämien asiakirjojen määrä

Määritä Viimeksi avattu tietokanta -ruudussa näkyvien äskettäin käytettyjen tiedostojen määrä tai muuta sitä.

Tilapalkki

Näyttää tilarivin Access-ikkunan alareunassa.

Näytä animaatiot

Ottaa käyttöön animoidut toiminnot, kuten uusien sarakkeiden animoidun lisäyksen taulukkonäkymiin.

Sivun alkuun

Tulostusasetusten muuttaminen

Voit määrittää oletusreunukset Tulostus-kohdan asetuksilla. Voit myös mukauttaa sivun asetuksia ja tulostusasetuksia juuri ennen raportin tai taulukon tulostamista.

Vaihtoehto

Kuvaus

Vasen reunus

Muuttaa oletusarvon vasempaan reunukseen taulukkonäkymissä, moduulit ja uusi lomakkeissa ja raporteissa. Voit käyttää arvoja nollasta alkaen leveyden tai korkeuden tulostettavalle sivulle. Jos haluat muuttaa reunuksia lomakkeet ja raportit, Tiedosto -välilehti, valitse Tulosta, valitse Tulosta uudelleen, ja määritä sitten Tulosta -valintaikkunassa haluamasi asetukset.

Oikea reunus

Muuttaa oletusarvon oikea reunus taulukkonäkymissä, moduulit ja uusi lomakkeissa ja raporteissa. Voit käyttää arvoja nollasta alkaen leveyden tai korkeuden tulostettavalle sivulle. Voit muuttaa reunuksia aiemmin lomakkeissa ja raporteissa, Tiedosto -välilehti, Tulosta, valitse Tulosta uudelleen ja valitse sitten Sivun asetukset , valitse Tulosta -valintaikkunassa.

Yläreunus

Muuttaa oletusarvon yläreunus taulukkonäkymissä, moduulit ja uudet lomakkeet ja raportit. Voit käyttää arvoja nollasta alkaen leveyden tai korkeuden tulostettavalle sivulle. Voit muuttaa reunuksia aiemmin lomakkeissa ja raporteissa, valitse Tiedosto -välilehti Tulosta, valitse uudelleen Tulosta ja valitse Tulosta -valintaikkunassa Sivun asetukset .

Alareunus

Muuttaa oletusarvon alareunus taulukkonäkymissä, moduulit ja uusi lomakkeissa ja raporteissa. Voit käyttää arvoja nollasta alkaen leveyden tai korkeuden tulostettavalle sivulle. Voit muuttaa reunuksia aiemmin lomakkeissa ja raporteissa, valitse Tiedosto -välilehti Tulosta, valitse uudelleen Tulosta ja valitse Tulosta -valintaikkunassa Sivun asetukset .

Sivun alkuun

Tietokannan yleisten asetusten määrittäminen

Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa Access-ohjelman toimintaa tiettyjä tavallisia tehtäviä suoritettaessa:

Vaihtoehto

Kuvaus

Näytä apuohjelman käyttöliittymävirheet

Tämä Yleiset-osan asetus on hyödyllinen sovelluskehittäjille. Valitse tämä asetus, jos haluat, että Access näyttää käyttöliittymän mukautetun koodin virheet.

Anna äänipalaute

Toistaa Microsoft Office -ohjelmien tapahtumiin, kuten tiedostojen avaamiseen, tallentamiseen ja tulostamiseen sekä virhesanomien näyttöön, liittyvät käytettävissä olevat äänet. Eri tapahtumiin liitetyt äänet voidaan vaihtaa Windowsin ohjauspaneelin Ominaisuudet: Äänet -valintaikkunassa. Jos valitset Anna äänipalaute -valintaruudun tai poistat sen valinnan jossakin Office-ohjelmassa, se tulee käyttöön tai poistuu käytöstä myös kaikissa muissa Office-ohjelmissa. Jos haluat vaihtaa tapahtumaan liittyvän äänen, avaa Äänet-kansio Windowsin ohjauspaneelissa. Tietokoneessa on oltava äänikortti useimpien äänien toistoa varten.

Avaa viimeksi käytetty tietokanta Accessin käynnistyessä

Kun tämä vaihtoehto valitaan, Access avaa viimeksi käytetyn tietokannan sen sijaan, että näyttöön tulisi Microsoft Access -sivu. Viimeksi käytetyn tietokannan voi avata kahdessa eri tilassa: Jaettu avaa viimeksi käytetyn tietokannan yhteiskäyttöä varten. Tämä on oletusasetus. Yksityinen avaa viimeksi avatun tietokannan yhtä käyttäjää varten.

Tietueiden oletuslukitus

Ei lukituksia: jättää tietueet avoimiksi muokkausta varten.

Kaikki tietueet: Lukitsee kaikki avoimen lomakkeen tai taulukkonäkymän tietueet sekä myös pohjana olevien taulukoiden tietueet. Tietueet pysyvät lukittuina niin kauan kuin objektit ovat avoinna.

Muokattu tietue: lukitsee vain muokattavan tietueen.

Käytä vuosilukujen nelinumeroista muotoa

Tämä tietokanta: määrittää avoinna olevan tietokannan vuosiluvuille nelinumeroisen oletusmuodon (vvvv).

Huomautus:  Tämä asetus ohittaa Kaikki tietokannat -asetuksen avoimessa tietokannassa.

Kaikki tietokannat: määrittää kaikkien tietokantojen vuosiluvuille nelinumeroisen oletusmuodon (vvvv).

Sivun alkuun

Etsi ja korvaa -asetusten määrittäminen

Voit määrittää etsimisen ja korvaamisen toiminnan seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto

Kuvaus

Nopea etsintä

Etsii nykyisestä kentästä ja käyttää etsintämerkkijonon vastineena koko kenttää.

Tavallinen etsintä

Etsii kaikista kentistä ja käyttää vastineena mitä tahansa kentän osaa.

Etsintä kentän alusta

Etsii nykyisestä kentästä ja käyttää vastineena kentän ensimmäisiä merkkejä.

Sivun alkuun

Vahvistussanomien näyttämistä koskevien asetusten määrittäminen

Seuraavilla asetuksilla voit määrittää tiettyjen tehtävien jälkeen näytettävän sanoman:

Vaihtoehto

Kuvaus

Tietuemuutokset

Näyttöön tulee vahvistussanoma aina, kun tietuetta muutetaan.

Tietokantaobjektien poistaminen

Näyttöön tulee vahvistussanoma aina, kun tietokantaobjekti poistetaan.

Muutoskyselyt

Näyttöön tulee vahvistussanoma aina, kun Access-tietokannalle suoritetaan liittämis-, päivitys- tai poistokysely tai taulukon luova kysely.

Sivun alkuun

Sovelluksen lisäasetusten mukauttaminen

Vaihtoehto

Kuvaus

Avaa käyttäen tietuetason lukitusta

Tekee tietuetason lukituksesta oletuslukituksen avointa tietokantaa varten. Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, sivutason lukituksesta tulee avoimen tietokannan oletuslukitus. Valinta koskee sellaisia lomakkeiden, taulukkonäkymien ja koodin tietoja, joissa tietueiden kautta kulkevassa silmukassa käytetään tietuejoukko-objektia. Tämä asetus ei koske muutoskyselyjä eikä koodia, jolla suoritetaan joukkotoimintoja käyttämällä SQL-lauseita.

OLE/DDE-aikakatkaisu (s): Määrittää ajan, jonka jälkeen Access yrittää uudelleen epäonnistunutta OLE- tai DDE-toimintoa. Kelvolliset arvot: 0–300. Oletusarvo: 30.

Päivitysväli (s): Sekunteina ilmaistu aika, jonka jälkeen Access yrittää automaattisesti päivittää taulukko- tai lomakenäkymän tietueet. Kelvolliset arvot: 0–32 766. Oletusarvo: 60. Päivitys voidaan estää arvolla 0.

Päivitysyritysten lukumäärä: Niiden kertojen määrä, joina Access yrittää tallentaa toisen käyttäjän lukitseman muutetun tietueen. Kelvolliset arvot: 0–10. Oletusarvo: 2.

ODBC-päivitysväli (s): Aika, jonka jälkeen Access päivittää automaattisesti ODBC-yhteyden kautta kerätyt tiedot. Tämä asetus tulee voimaan vain silloin, kun tietokanta on jaettu verkossa. Kelvolliset arvot: 0–32 766. Oletusarvo: 1 500. Päivitys voidaan estää arvolla nolla.

Päivitysten tallennusyritysten väli (ms): Niiden millisekuntien määrä, jonka jälkeen Access yrittää tallentaa toisen käyttäjän lukitseman muutetun tietueen. Kelvolliset arvot: 0–1 000. Oletusarvo: 250.

DDE-toiminnot

Ohita DDE-pyynnöt määrittää, että Access voi ohittaa muiden sovellusten tekemät DDE-pyynnöt.

Salli DDE-päivitys sallii Access-ohjelman päivittää DDE-linkit Päivitysväli (s) -ruudussa määritetyn arvon mukaisin väliajoin.

Komentorivin argumentit

Anna argumentit, jotka suoritetaan, kun Access käynnistetään tai Access-tietokanta avataan.

Sivun alkuun

Kielikohtaisten näyttöasetusten määrittäminen

Vaihtoehto

Kuvaus

Oletussuunta

Vasemmalta oikealle: Asettaa uudet objektit näkymään vasemmalta oikealle. Tämä tapa on tuttu englannin ja eurooppalaisten kielten käyttäjille. Tämä asetus näyttää esimerkiksi taulukon ensimmäisen kentän alkaen vasemmanpuolimmaisesta sarakkeesta ja lisää uudet kentät sarakkeen oikealle puolelle sekä sijoittaa tietueen numeroruudun ja siirtymispainikkeet taulukkonäkymässä näkymään vasempaan alakulmaan.

Oikealta vasemmalle: Asettaa uudet objektit näkymään oikealta vasemmalle. Tämä tapa on tuttu Lähi-idän kielten käyttäjille. Tämä asetus näyttää esimerkiksi taulukon ensimmäisen kentän alkaen oikeanpuolimmaisesta sarakkeesta ja lisää uudet kentät sarakkeen vasemmalle puolelle sekä sijoittaa tietueen numeroruudun ja siirtymispainikkeet taulukkonäkymässä näkymään oikeaan alakulmaan.

Käytä islamilaista kalenteria

Jos tämä asetus on käytettävissä, voit sen valitsemalla määrittää, että tietokannan päivämääräviittaukset perustuvat islamilaiseen kalenteriin. Jos tätä asetusta ei valita, tietokanta käyttää gregoriaanista kalenteria.

Huomautus: Access -ohjelmassa on suositeltavaa valita kalenterin tyyppi, kun tietokanta luodaan ensimmäisen kerran. Valittua asetusta ei pidä muuttaa.

Kohdistimen liike

Visuaalinen: asettaa kohdistimen etenemään kaksisuuntaisessa tekstissä seuraavaan visuaalisesti vierekkäiseen merkkiin. Jos esimerkiksi nuolinäppäimillä siirrytään samassa virkkeessä ensin arabiankielisessä tekstissä oikealta vasemmalle ja sen jälkeen suomenkielisessä tekstissä, kohdistin siirtyy oikealta vasemmalle arabiankielisessä tekstissä ja sitten etenee suomenkielisen sanan oikeanpuolimmaisesta merkistä vasemmalle.

Looginen: asettaa kohdistimen etenemään kaksisuuntaisessa tekstissä ohjelman havaitseman kielen suunnan mukaan. Jos esimerkiksi nuolinäppäimillä siirrytään samassa virkkeessä ensin arabiankielisessä tekstissä ja sen jälkeen suomenkielisessä tekstissä, kohdistin siirtyy oikealta vasemmalle arabiankielisessä tekstissä ja sitten suomenkielisen sanan vasemmanpuolimmaisesta merkistä oikealle.

Oletusteema

Valitse Selaa ja valitse tietokannan oletusteema, fontit tai värit.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×