Tietokannan lisääminen tietolähteeksi

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 voi muodostaa yhteyden useisiin tietokantoihin, joita ovat esimerkiksi Microsoft SQL Server, Oracle ja muut tietokannat, jotka tukevat OLE DB- tai ODBC-protokollaa. Microsoft SharePoint -sivusto ei oletusarvon mukaan sisällä tietokantayhteyksiä. Tietokannan käyttäminen edellyttää, että riittävät käyttöoikeudet omaava henkilö luo yhteyden.

Tässä artikkelissa esitetään yhteyden muodostaminen tietokantaan tietolähdekirjaston avulla. Artikkelissa kuvataan myös mukautettujen SQL (Structured Query Language) -komentojen luomista ja tietolähdekirjastossa olevan tietokantayhteyden tietolähteen ominaisuuksien muokkaamista.

Tämän artikkelin sisältö

Ennen kuin aloitat

Yhteyden muodostaminen tietokantaan tallentamalla käyttäjänimi ja salasana

Yhteyden muodostaminen tietokantaan Windows-todennuksen avulla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan Single Sign-On -todennuksen avulla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa

Mukautettujen SQL-komentojen luominen

Olemassa olevan tietokantayhteyden tietolähteen ominaisuuksien muokkaaminen

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin muodostat yhteyden tietokantaan, sinun tulisi selvittää muutama asia. Sinun tulisi tietää, onko käyttämäsi sivusto Windows SharePoint Services 3.0- vai Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivusto, tietokannan sisältävän palvelimen nimi, tietokannan käytössä tarvittava tietopalvelu ja käyttämäsi todennustapa. Jos muodostat yhteyden tietokantaan mukautetulla merkkijonolla, sinun tulisi myös tietää kyseinen merkkijono.

Tietokannan lajin selvittäminen

Office SharePoint Designer 2007 voi muodostaa yhteyden nopeasti mihin tahansa Microsoft SQL Server 2000- tai Microsoft SQL Server 2005 -tietokantapalvelimeen ja mihin tahansa tietolähteeseen, joka tukee OLE DB -protokollaa. Jos tiedät yhteysmerkkijonon, voit myös muodostaa nopeasti yhteyden Oracle-tietokantaan ja mihin tahansa tietokantaan, joka tukee ODBC-protokollaa.

Oikean tietopalvelun valitseminen

Office SharePoint Designer 2007 voi muodostaa yhteyden tietokantaan jollakin seuraavista neljästä tietopalvelusta. Nämä tietopalvelut eivät ole toisensa poissulkevia. Esimerkiksi Microsoft SQL Server 2000- ja Microsoft SQL Server 2005 -tietokantapalvelimet tukevat sekä OLE DB -protokollaa että Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelua. Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu on kuitenkin suunniteltu erityisesti Microsoft SQL Server 2000- ja Microsoft SQL Server 2005 -tietokantapalvelimia varten ja on paras vaihtoehto, jos tietokanta sijaitsee tällaisessa palvelimessa.

Tietopalvelut ovat ohjelmiston osia, joiden avulla asiakas, tässä tapauksessa Office SharePoint Designer 2007, voi käyttää tietokantaa. Alun perin kukin tietokannan hallintajärjestelmä oli ainutlaatuinen ja kullakin oli oma ohjelmointikielensä, jolla tietoja käytettiin ja päivitettiin. ODBC oli yksi ensimmäisistä yrityksistä standardisoida useiden tietokannan hallintajärjestelmien käyttöä. ODBC käyttää SQL (Structured Query Language) -tietokantoja SQL-kielen avulla. OLE DB kehitettiin ODBC-tietopalvelun jälkeen, ja sen avulla tietokantoja voi käyttää joustavammin. Monet ODBC-yhteensopivat tietokannat ovat myös OLE DB -yhteensopivia.  

Lisätietoja tietopalvelun valitsemisesta on seuraavassa taulukossa.

Tietokanta, johon olet muodostamassa yhteyttä

Suositeltava tietopalvelu

Microsoft SQL Server 2000 tai Microsoft SQL Server 2005

Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu

OLE DB -yhteensopiva

Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu

Oracle

Microsoft .NET Frameworkin Oracle-tietopalvelu

ODBC-yhteensopiva

Microsoft .NET Frameworkin ODBC-tietopalvelu

Oikean todennusmenetelmän valitseminen

Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunassa on käytettävissä neljä todennusmenetelmää, mukaan lukien mukautettu yhteysmerkkijono.

Todennusmenetelmä valitaan Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunasta

Todennusmenetelmä määritetään palvelimen lajin, tietopalvelun ja tietokannan sijainnin määrittämisen yhteydessä. Lisätietoja todennusmenetelmän valitsemisesta on seuraavassa taulukossa.

Palvelin, jossa SharePoint-sivusto sijaitsee

Käyttämäsi tietopalvelu

Tietokannan sijainti

Lisätietoja

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu
– tai –
Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu

Eri palvelin kuin Windows SharePoint Services 3.0 -sivustolla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan tallentamalla käyttäjänimi ja salasana

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu
– tai –
Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu

Sama palvelin kuin Windows SharePoint Services 3.0 -sivustolla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan Windows-todennuksen avulla

Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu
– tai –
Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu

Sama tai eri palvelin kuin Office SharePoint Server 2007 -sivustolla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan Single Sign-On -todennuksen avulla

Windows SharePoint Services 3.0
– tai –
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Frameworkin Oracle-tietopalvelu

Sama tai eri palvelin kuin Windows SharePoint Services 3.0- tai Office SharePoint Server 2007 -sivustolla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa

Windows SharePoint Services 3.0
– tai –
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Frameworkin ODBC-tietopalvelu

Sama tai eri palvelin kuin Windows SharePoint Services 3.0- tai Office SharePoint Server 2007 -sivustolla

Yhteyden muodostaminen tietokantaan käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen tietokantaan tallentamalla käyttäjänimi ja salasana

Kun valitset Muodosta yhteys tietokantaan tallentamalla käyttäjänimi ja salasana, Office SharePoint Designer 2007 luo SQL-kieleen perustuvan yhteysmerkkijonon, joka sisältää tietolähteen käyttämiseen tarvittavan käyttäjänimen ja salasanan (tätä kutsutaan SQL-todennukseksi). Jos SharePoint-sivusto on palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0, ja tietokanta sijaitsee ulkoisessa palvelimessa, tämä on suositeltava tapa luoda yhteysmerkkijono. Voit luoda tietokantayhteyden myös käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen tietokantaan käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudun Tietokantayhteydet-kohdasta Yhdistä tietokantaan.

  Huomautus: Jos Tietokantayhteydet-otsikko on kutistettuna, laajenna se napsauttamalla plusmerkkiä (+).

 3. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunan Lähde-välilehdestä Määritä tietokantayhteys.

 4. Kirjoita Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunan Palvelimen tiedot -kohdan Palvelimen nimi -ruutuun sen palvelimen nimi, jossa tietokanta sijaitsee.

 5. Tee Palveluntarjoajan nimi -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos olet muodostamassa yhteyttä ulkoiseen Microsoft SQL Server 2000- tai Microsoft SQL Server 2005 -tietokantaan, valitse Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu.

  • Jos olet muodostamassa yhteyttä ulkoiseen tietokantaan, joka on OLE DB -yhteensopiva (mukaan lukien muut SQL-versiot kuin Microsoft SQL, esimerkiksi MySQL), valitse Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu.

 6. Valitse Käyttöoikeuksien tarkistus -kohdasta Tallenna käyttäjänimi ja salasana tietoyhteyden muodostamista varten.

 7. Kirjoita Käyttäjänimi-ruutuun käyttäjänimesi.

 8. Kirjoita Salasana-ruutuun salasanasi.

 9. Valitse Seuraava.

  Koska SQL-todennuksessa käyttäjänimi ja salasana tallennetaan tekstinä tietoyhteyteen, näkyviin tulee varoitussanoma, jossa kerrotaan, että käyttäjänimi ja salasana tallennetaan tietoyhteyteen tekstinä ja että muut ryhmäsivuston jäsenet voivat käyttää samaa tietolähdettä. Jos haluat muiden ryhmäsivuston jäsenten käyttävän tietokantaa samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, valitse OK. Jos et halua muiden ryhmäsivuston jäsenten käyttävän tietokantaa samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, valitse Peruuta ja sovi sitten palvelimen järjestelmänvalvojan kanssa yhteyden muodostamisesta tietokantaan käyttäen Windows-todennusta, jos SharePoint-sivusto on Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimessa, tai yhteyden muodostamisesta tietokantaan käyttäen Single Sign-On -todennusta, jos SharePoint-sivusto on Office SharePoint Server 2007 -palvelimessa.

 10. Valitse Tietokanta-luettelosta tietokanta, jota haluat käyttää tietolähteenä, ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Valitse Valitse taulukko tai näkymä, valitse luettelosta haluamasi taulukko tai tallennettu näkymä ja valitse sitten Valmis.

   Tällöin luot oletuskyselyn, joka valitsee taulukon tai näkymän kaikki tietueet. Kun olet valinnut Valmis, voit kuitenkin muokata oletuskyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Kentät, Suodata ja Lajittele. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietolähdekyselyn luominen.

  • Valitse Määritä mukautetut valinta-, päivitys-, lisäämis- ja poistamiskomennot SQL:ää tai tallennettuja toimintosarjoja käyttäen ja valitse sitten Valmis.

   Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Ota päivityskyselytuki käyttöön -asetuksen.

   Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit luoda mukautettuja SQL-komentoja. Kun valitset Valmis, näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi luoda komentoja ja lisätä parametreja. Kun olet luonut mukautetun SQL-komennon, voit muokata kyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Muokkaa mukautettua kyselyä. Lisätietoja on tämän artikkelin Mukautettujen SQL-komentojen luominen -osassa.

 11. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Yleiset-välilehti, kirjoita tietolähteen nimi ja valitse sitten OK.

  Uusi tietokantayhteys tulee näkyviin Tietolähdekirjasto-tehtäväruutuun.

Huomautus: Jos olet muodostamassa yhteyttä ulkoiseen palvelimeen, jossa on käytössä SQL Server, varmista, että palvelimessa on otettu käyttöön SQL Server -todennus.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen tietokantaan Windows-todennuksen avulla

Windows-todennusta voi käyttää sitä tukevien tietokantojen kanssa, kuten Microsoft Windows 2000 ja Microsoft Windows Server 2003. Jos SharePoint-sivusto on palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0, ja tietokanta on sivuston kanssa samassa palvelimessa, yhteysmerkkijonon luomisessa kannattaa käyttää tätä asetusta. Käytä Windows-todennusta -asetus käyttää yhdistettyä suojausta, mikä tarkoittaa, että tietolähdettä käytettäessä todennus tapahtuu Windows-valtuustietojen avulla. Ryhmän jäsenet käyttävät tietokantaa omalla Windowsin käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.

Huomautus: Windows-todennusta voi käyttää vain silloin, kun tietokanta sijaitsee samassa palvelimessa kuin Windows SharePoint Services -sivusto. Jos tietokanta sijaitsee eri palvelimessa, on käytettävä joko SQL-todennusta tai Single Sign-On -todennusta.

Tietokantayhteyden voi luoda myös käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa. Lisätietoja on tämän artikkelin Yhteyden muodostaminen tietokantaan käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa -osassa.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudun Tietokantayhteydet-kohdasta Yhdistä tietokantaan.

  Huomautus: Jos Tietokantayhteydet-otsikko on kutistettuna, laajenna se napsauttamalla plusmerkkiä (+).

 3. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunan Lähde-välilehdestä Määritä tietokantayhteys.

 4. Kirjoita Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunan Palvelimen tiedot -kohdan Palvelimen nimi -ruutuun sen palvelimen nimi, jossa tietokanta sijaitsee.

 5. Tee Palveluntarjoajan nimi -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos olet muodostamassa yhteyttä paikalliseen Microsoft SQL Server 2000- tai Microsoft SQL Server 2005 -tietokantaan, valitse Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu.

  • Jos olet muodostamassa yhteyttä paikalliseen tietokantaan, joka on OLE DB -yhteensopiva (mukaan lukien muut SQL-versiot kuin Microsoft SQL, esimerkiksi MySQL), valitse Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu.

 6. Valitse Käyttöoikeuksien tarkistus -kohdassa Käytä Windows-todennusta ja valitse sitten Seuraava.

 7. Valitse Tietokanta-luettelosta tietokanta, jota haluat käyttää tietolähteenä, ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Valitse Valitse taulukko tai näkymä, valitse luettelosta haluamasi taulukko tai tallennettu näkymä ja valitse sitten Valmis.

   Tällöin luot oletuskyselyn, joka valitsee taulukon tai näkymän kaikki tietueet. Kun olet valinnut Valmis, voit halutessasi muokata oletuskyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Kentät, Suodata ja Lajittele. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietolähdekyselyn luominen.

  • Valitse Määritä mukautetut valinta-, päivitys-, lisäämis- ja poistamiskomennot SQL:ää tai tallennettuja toimintosarjoja käyttäen ja valitse sitten Valmis.

   Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Ota päivityskyselytuki käyttöön -asetuksen.

   Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit luoda mukautettuja SQL-komentoja. Kun valitset Valmis, näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi luoda komentoja ja lisätä parametreja. Kun olet luonut mukautetun SQL-komennon, voit muokata kyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Muokkaa mukautettua kyselyä. Lisätietoja on tämän artikkelin Mukautettujen SQL-komentojen luominen -osassa.

 8. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Yleiset-välilehti, kirjoita tietolähteen nimi ja valitse sitten OK.

  Uusi tietokantayhteys tulee näkyviin Tietolähdekirjasto-tehtäväruutuun.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen tietokantaan Single Sign-On -todennuksen avulla

Jos SharePoint-sivusto sijaitsee Microsoft Office SharePoint Server -palvelimessa, tämä on suositeltava tapa luoda yhteysmerkkijono. Käytä Single Sign-On -todennusta -asetus määrittää palvelimen tarjoamaan käyttäjänimen ja salasanan tietokannan käyttöä varten. Tätä asetusta voi käyttää, kun sivustosi on osa portaalisivustoa, joka on luotu Office SharePoint Server -ohjelmalla, ja järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Single Sign-On -todennuksen ja määrittänyt sen asetukset. Single Sign-On -todennuksen avulla voit muodostaa yhteyden ulkoiseen tietokantaan, vaikka se ei olisikaan samassa palvelimessa SharePoint-sivuston kanssa.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudun Tietokantayhteydet-kohdasta Yhdistä tietokantaan.

  Huomautus: Jos Tietokantayhteydet-otsikko on kutistettuna, laajenna se napsauttamalla plusmerkkiä (+).

 3. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunan Lähde-välilehdestä Määritä tietokantayhteys.

 4. Kirjoita Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunan Palvelimen tiedot -kohdan Palvelimen nimi -ruutuun sen palvelimen nimi, jossa tietokanta sijaitsee.

 5. Tee Palveluntarjoajan nimi -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos olet muodostamassa yhteyttä tietokantaan, kuten Microsoft SQL Server 2000 ja Microsoft SQL Server 2005, joka on tallennettu Microsoft SQL Server -tietokoneeseen, valitse Microsoft .NET Frameworkin SQL Server -tietopalvelu.

  • Jos olet muodostamassa yhteyttä tietokantaan, joka käyttää OLE DB -protokollaa (mukaan lukien muut SQL-versiot kuin Microsoft SQL, esimerkiksi MySQL), valitse Microsoft .NET Frameworkin OLE DB -tietopalvelu.

 6. Valitse Käyttöoikeuksien tarkistus -kohdassa Käytä Single Sign-On -todennusta ja valitse sitten Asetukset.

 7. Tee Single Sign-On -asetukset -valintaikkunassa seuraavat toimet:

  • Kirjoita Sovelluksen nimi -ruutuun sovelluksen nimi tietokantaa varten.

  • Kirjoita Käyttäjänimenä käytettävä sovelluskenttä -ruutuun sen kentän nimi, joka sisältää käyttäjänimesi.

  • Kirjoita Salasanana käytettävä sovelluskenttä -ruutuun sen kentän nimi, johon salasanasi on tallennettu.

   Huomautus: Jos sinulla ei ole näitä tietoja, pyydä ne palvelimen järjestelmänvalvojalta.

 8. Valitse Seuraava.

 9. Valitse Tietokanta-luettelosta tietokanta, jota haluat käyttää tietolähteenä, ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Valitse Valitse taulukko tai näkymä, valitse luettelosta haluamasi taulukko tai tallennettu näkymä ja valitse sitten Valmis.

   Tällöin luot oletuskyselyn, joka valitsee taulukon tai näkymän kaikki tietueet. Kun olet valinnut Valmis, voit kuitenkin muokata oletuskyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Kentät, Suodata ja Lajittele. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietolähdekyselyn luominen.

  • Valitse Määritä mukautetut valinta-, päivitys-, lisäämis- ja poistamiskomennot SQL:ää tai tallennettuja toimintosarjoja käyttäen ja valitse sitten Valmis.

   Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Ota päivityskyselytuki käyttöön -asetuksen.

   Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit luoda mukautettuja SQL-komentoja. Kun valitset Valmis, näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi luoda komentoja ja lisätä parametreja. Kun olet luonut mukautetun SQL-komennon, voit muokata kyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Muokkaa mukautettua kyselyä. Lisätietoja on tämän artikkelin Mukautettujen SQL-komentojen luominen -osassa.

 10. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Yleiset-välilehti, kirjoita tietolähteen nimi ja valitse sitten OK.

  Uusi tietokantayhteys tulee näkyviin Tietolähdekirjasto-tehtäväruutuun.

Huomautus: Jos et voi käyttää SQL Server -todennusta palvelimessa, jossa on käytössä SQL Server, varmista, että Single Sign-On -todennus on otettu käyttöön siinä palvelimessa, jossa SharePoint-sivusto sijaitsee.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen tietokantaan käyttämällä mukautettua yhteysmerkkijonoa

Yhteysmerkkijono sisältää tiedot, joita sovellus tai tietopalvelu tarvitsee tietolähteen käyttämiseen. Yhteysmerkkijono sisältää yleensä tietokantapalvelimen sijainnin, käytettävän tietokannan nimen ja todennustiedot. Mukautetun yhteysmerkkijonon avulla voit määrittää yhteysmerkkijonon, jonka avulla muodostetaan yhteys tietokantaan.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta Yhdistä tietokantaan.

  Huomautus: Jos Tietokantayhteydet-otsikko on kutistettuna, laajenna se napsauttamalla plusmerkkiä (+).

 3. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunan Lähde-välilehdestä Määritä tietokantayhteys.

 4. Valitse Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunasta Käytä mukautettua yhteysmerkkijonoa -valintaruutu ja valitse sitten Muokkaa.

 5. Valitse Yhteysmerkkijonon muokkaaminen -valintaikkunan Palveluntarjoajan nimi -luettelosta käyttämäsi tietopalvelun nimi.

 6. Kirjoita Yhteysmerkkijono-tekstiruutuun käyttämäsi yhteysmerkkijono.

  Esimerkki OLE DB -yhteysmerkkijonosta:

  Provider=myProvider;Data Source=myPath;Initial Catalog=catalogName;

  User Id=username;Password=password;

  Esimerkki ODBC-yhteysmerkkijonosta:

  Driver={myProvider};Server=myPath;Database=myDatabase;

  Uid=username;Pwd=password;

  Esimerkki Oracle-yhteysmerkkijonosta:

  Data Source=myDatabase;User Id=username;

  Password=password;Integrated Security=no;

 7. Valitse Seuraava.

 8. Valitse Tietokanta-luettelosta tietokanta, jota haluat käyttää tietolähteenä, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Valitse taulukko tai näkymä, valitse luettelosta haluamasi taulukko tai tallennettu näkymä ja valitse sitten Valmis.

   Tällöin luot oletusyhteyden taulukkoon tai näkymään. Kun olet valinnut Valmis, voit kuitenkin määrittää kyselyn valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Kentät, Suodata ja Lajittele. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietolähdekyselyn luominen.

  • Valitse Määritä mukautetut valinta-, päivitys-, lisäämis- ja poistamiskomennot SQL:ää tai tallennettuja toimintosarjoja käyttäen ja valitse sitten Valmis.

   Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Ota päivityskyselytuki käyttöön -asetuksen.

   Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit luoda tai muokata mukautettuja SQL-komentoja. Kun valitset Valmis, näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi luoda komentoja ja lisätä parametreja. Kun olet luonut mukautetun SQL-komennon, voit muokata kyselyä valitsemalla Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Muokkaa mukautettua kyselyä. Lisätietoja on tämän artikkelin Mukautettujen SQL-komentojen luominen -osassa.

 9. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunasta Yleiset-välilehti, kirjoita tietolähteen nimi ja valitse sitten OK.

  Uusi tietokantayhteys tulee näkyviin Tietolähdekirjasto-tehtäväruutuun.

Huomautus: 

 • Jos olet muodostamassa yhteyttä ulkoiseen palvelimeen, jossa on käytössä SQL Server, varmista, että palvelimessa on otettu käyttöön SQL Server -todennus.

 • Jos et voi käyttää SQL Server -todennusta palvelimessa, jossa on käytössä SQL Server, varmista, että Single Sign-On -todennus on otettu käyttöön siinä palvelimessa, jossa SharePoint-sivusto sijaitsee.

Sivun alkuun

Mukautettujen SQL-komentojen luominen

Kun valitset Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunassa Määritä mukautetut valinta-, päivitys-, lisäämis- ja poistamiskomennot SQL:ää tai tallennettuja toimintosarjoja käyttäen -asetuksen ja valitset sitten Valmis, näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voit luoda mukautettuja SQL-käskyjä, jotka noutavat tai muokkaavat tietokannan tietoja.

Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkunassa on neljä välilehteä, joista kukin vastaa yleistä SQL-komentoa. Ne ovat:

 • Valitseminen      SELECT-komennolla noudetaan tietoja taulukosta.

 • Päivittäminen      UPDATE-komennolla muokataan taulukon tietoja.

 • Lisääminen     INSERT INTO -komennolla lisätään taulukkoon uusia rivejä.

 • Poistaminen      DELETE-komennolla poistetaan taulukon rivejä.

Tallennettu toimintosarja -luettelossa ovat näkyvissä kaikki tallennetut toimintosarjat, jotka ovat käytettävissä siinä tietokannassa, johon olet muodostamassa yhteyttä.

Kun näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna, kaikki lauseet, joilla tietoja on käsitelty, ovat näkyvissä SQL-lause-ruudussa. Jos olet esimerkiksi luonut tietokantayhteyden, valinnut taulukon valitsemalla Valitse taulukko tai näkymä ja päättänyt myöhemmin muokata SELECT-lausetta, Valitseminen-välilehden SQL-lause-ruudussa on näkyvissä seuraava lause:

SELECT * FROM dbo.[taulukon_nimi]

Lauseen tähti on yleismerkki, joka tarkoittaa samaa kuin kaikki. Tämä SQL-lause tarkoittaa: valitse tämän taulukon kaikkien tietueiden kaikki kentät. Voit muokata lausetta valitsemalla Muokkaa komentoa, jolloin näkyviin tulee Komento- ja parametrieditori.

Komento- ja parametrieditori -valintaikkuna

Muokkaa SQL-kyselyä kirjoittamalla suoraan SELECT-komento-ruutuun.

SQL-parametrien lisääminen

Voit luoda SQL-kyselyihin parametreja valitsemalla Parametrin lisääminen.

SQL-parametreja, jotka kirjoitetaan heittomerkkien sisään, pitäisi pystyä käyttämään samoissa tilanteissa kuin kyselymerkkijonoakin. Koska SQL-lauseiden kyselymerkkijonojen käyttäminen aiheuttaa tietoturvariskin, SQL-parametrien käyttäminen on pakollista Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa aina, kun luot SQL-lauseen, joka noutaa tietolähteestä suodatettua tietoa.

Otetaan esimerkiksi Northwind Traders -tukkuvarasto. Sen yritystiedot on tallennettu SQL-tietokantaan. Kun työntekijät noutavat kokonaisen tuoteluettelon tuotetaulukosta, he käyttävät seuraavaa SQL-kyselyä:

SELECT * FROM dbo.[Tuotteet]

Tämä SQL-lause noutaa kaikki tuotetaulukon tietueet. Northwind haluaa noutaa suodatetun luettelon, joka sisältää vain sellaiset kohteet, joita ei ole varastossa. Taulukossa on UnitsInStock-kenttä. Perinteisellä SQL-kielellä, haluttu luettelo noudettaisiin seuraavasti:

SELECT * FROM dbo.[Tuotteet] WHERE YksiköitäVarastossa = '0'

Lausekkeessa

'0'

on kyselymerkkijono. Tämä kyselymerkkijono voitaisiin korvata muuttujalla. Tässä esimerkissä luodaan muuttuja, jonka nimi on EiVarastossa. Tällöin käytetään seuraavaa SQL-lausetta:

SELECT * FROM dbo.[Tuotteet] WHERE YksiköitäVarastossa = @OutOfStock

Voit luoda SQL-lauseen käyttämällä OutOfStock-muuttujaa seuraavasti:

 1. Kirjoita Komento- ja parametrieditori -valintaikkunan SELECT-komento-ruutuun seuraava merkkijono:

SELECT * FROM dbo.[Tuotteet] WHERE YksiköitäVarastossa = @OutOfStock

 1. Valitse Parametrit-kohdasta Parametrin lisääminen.

 2. Koska määritettävä muuttuja on OutOfStock, sinun tulee kirjoittaa Nimi-sarakkeeseen OutOfStock.

 3. Valitse Parametrilähde-luettelosta Ei mitään.

 4. Koska haluamasi arvo on 0, kirjoita Oletusarvo-ruutuun 0.

  Komento- ja parametrieditori, johon on kirjoitettu parametrin sisältävä SQL-lause

 5. Valitse OK.

  Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkunassa on nyt näkyvissä uusi SQL-lause.

  Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna, jossa on SQL-lause

 6. Valitse OK uudelleen.

  Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunan Lähde-välilehteen tulee näkyviin Muokkaa mukautettua kyselyä -painike.

  Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna, jossa on Muokkaa mukautettua kyselyä -painike

Sivun alkuun

Olemassa olevan tietokantayhteyden tietolähteen ominaisuuksien muokkaaminen

Kun olet määrittänyt tietokantayhteyden, voit myöhemmin muokata yhteyttä milloin tahansa. Saatat esimerkiksi haluta luoda uuden kyselyn, muokata olemassa olevaa kyselyä tai luoda mukautetun SQL-lauseen.

 1. Valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta muokattava tietokantayhteys ja valitse sitten Ominaisuudet.

  Jos tietokantayhteydessä käytetään mukautettua SQL-kyselyä, Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna on seuraavan kuvan kaltainen.

  Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna, jossa on Muokkaa mukautettua kyselyä -painike

  Jos tietokantayhteydessä ei käytetä mukautettua SQL-kyselyä, Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna on seuraavan kuvan kaltainen.

  Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna, jossa on Kysely-osa

 3. Tee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos näkyvissä on Kysely-alue, jossa on painikkeita, lisää tai poista kenttiä tai luo tai muokkaa suodatinta tai lajittelujärjestystä napsauttamalla haluamasi toiminnon painiketta.

  • Jos näkyvissä on Kysely-alue, jossa on painikkeita, ota yhteyden mukautettu SQL-kysely käyttöön valitsemalla Määritä tietokantayhteys. Valittuasi Määritä tietokantayhteys, valitse Seuraava.

   Huomautus: Jos olet tallentamassa käyttäjänimeä ja salasanaa, näkyviin tulee varoitussanoma, jossa kerrotaan, että käyttäjänimi ja salasana tallennetaan tietoyhteyteen tekstinä ja että muut ryhmäsivuston jäsenet voivat käyttää samaa tietolähdettä. Jos haluat muiden ryhmäsivuston jäsenten käyttävän tietokantaa samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, valitse OK. Jos et halua muiden ryhmäsivuston jäsenten käyttävän tietokantaa samalla käyttäjänimellä ja salasanalla, valitse Peruuta sovi palvelimen järjestelmänvalvojan kanssa yhteyden muodostamisesta tietokantaan käyttäen Windows-todennusta, jos SharePoint-sivusto on Windows SharePoint Services 3.0-palvelimessa, tai yhteyden muodostamisesta tietokantaan käyttäen Single Sign-On -todennusta, jos SharePoint-sivusto on Office SharePoint Server 2007-palvelimessa.

   Valitse Tietokantayhteyden määrittäminen -valintaikkunassa Määritä mukautetut valinta-, päivitys-, lisäämis- ja poistamiskomennot SQL:ää tai tallennettuja toimintosarjoja käyttäen ja valitse sitten Valmis.

   Näkyviin tulee Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi luoda mukautetun SQL-lauseen. Lisätietoja on tämän artikkelin Mukautettujen SQL-komentojen luominen -osassa.

  • Jos näkyvissä on Muokkaa mukautettua kyselyä -painike, avaa sitä napsauttamalla Muokkaa mukautettuja SQL-komentoja -valintaikkuna, jossa voi lisätä, muokata tai poistaa mukautettuja SQL-lauseita.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×