Tietokannan käyttäjäasetusten määrittäminen keskitetystä sijainnista

Nykyinen tietokanta -luokan asetuksilla voi mukauttaa useita avoimen Microsoft Access 2010 -tietokannan käyttäjäasetuksia, esimerkiksi objekti-ikkunoiden näyttötavan, pikanäppäimien käytettävyyden ja automaattisen korjauksen asetukset. Nämä asetukset voi määrittää Access 2010 -ohjelman asiakastilassa.

Asiakastila ja WWW-tila

Asiakastila    Asiakastilassa voit luoda Accessin vakiosovelluksia. Tässä tilassa kaikki vakio-ominaisuudet (ohjausobjektit, tietotyypit, makrotoiminnot, ominaisuudet ja niin edelleen) ovat käytettävissä. Kun avaat Access 2010:llä tietokantasovelluksen, joka on luotu Accessin aiemmalla versiolla, Access 2010 avautuu asiakastilassa.

WWW-tila    WWW-tilassa voit luoda Access-verkkosovelluksia. Tässä tilassa lomakkeiden, taulukoiden ja muiden objektien suunnitteluympäristöt on määritetty siten, että voit lisätä vain WWW-yhteensopivia ominaisuuksia.

Huomautus: Näitä muutoksia varten tietokannan on oltava avattuna. Jotkin asetusmuutoksista tulevat voimaan vasta, kun tietokanta ensin suljetaan ja avataan uudelleen.

Toimintaohjeet

Nykyisen tietokannan asetusten mukauttaminen

Objekti-ikkunoiden näyttöasetusten valitseminen

Accessin pikanäppäinten käyttöönotto

Nykyisen tietokannan tiedostonhallinta-asetusten määrittäminen

Nykyisen tietokannan siirtymisasetusten valitseminen

Nykyisen tietokannan kenttien nimien seuranta- ja korjausasetukset

Nykyisen tietokannan suodatusasetusten määrittäminen

Nykyisen tietokannan asetusten mukauttaminen

Nykyisessä sovelluksessa tai tietokannassa voi nopeasti mukauttaa esimerkiksi sitä, miten sovelluksen nimi ja logo näytetään, miten objekti-ikkunat näytetään ja miten tiedostoja hallitaan.

  1. Toimi seuraavasti avatussa tietokannassa: Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Valitse Asetukset ja määritä sitten Sovelluksen asetukset.

    Accessin asetukset -valintaikkuna, jossa on näkyvissä nykyiset tietokanta-asetukset

Asetus

Kuvaus

Sovelluksen otsikko

Määritä mukautettu nimi, joka näkyy Windowsin otsikkorivillä nykyisessä tietokannassa.

Sovelluksen kuvake

Valitse nykyisen tietokannan kuvake. Kirjoita kuvatiedoston nimi tai etsi kuvatiedosto valitsemalla Selaa. Valittu kuvake näkyy Windowsin otsikkorivillä.

Käytä lomake- ja raporttikuvakkeena

Kun sovelluskuvake on valittu, se näkyy kaikissa nykyisen tietokannan lomake- ja raporttivälilehdissä. Jos tiedostovälilehtiä ei ole otettu käyttöön, kuvake ei näy.

Näytä lomake

Määritä lomake, joka tulee näkyviin, kun nykyinen tietokanta avataan. Säilytä oletusasetus (ei mitään), jos et halua, että mitään lomaketta tulee näkyviin, kun tietokanta avataan.

WWW-näyttölomake

Kun tämä asetus valitaan, käyttäjät voivat määrittää, muuttaa tai poistaa verkossa näkyviä lomakkeita.

Näytä tilarivi

Kun tämä asetus valitaan, Accessin työtilan alareunassa näkyy tilarivi.

  1. Jos muuttamasi asetus edellyttää, että suljet tietokannan ja avaat sen sitten uudelleen, valitse Valitse Tiedosto-välilehti..

  2. Valitse Sulje tietokanta.

  3. Avaa se uudelleen valitsemalla Avaa ja valitsemalla tietokanta.

Sivun alkuun

Objekti-ikkunoiden näyttöasetusten valitseminen

Aiemmissa Access-versioissa kaikki objektit avautuivat omiin ikkunoihinsa, joiden kokoa piti jatkuvasti muuttaa silloin, kun ikkunoita oli paljon. Access 2007:n mukana tuli mahdollisuus näyttää kaikki avoimet objektit välilehtinä objekti-ikkunan yläreunassa. Tällöin avoimesta objektista toiseen pystyi siirtymään helposti välilehteä napsauttamalla. Nykyinen tietokanta -luokan Tiedostoikkunan asetukset -alueessa voi määrittää seuraavat näyttöasetukset.

Asetus

Kuvaus

Päällekkäiset ikkunat

Kun tämä asetus valitaan, avoimet objektit näkyvät päällekkäisinä.

Objekti-ikkunat päällekkäisessä näkymässä

Välilehdet tiedostoissa

Kun tämä asetus valitaan, vain yksi objekti näkyy kerrallaan, vaikka avoinna olisi useita objekteja.

Objektinäkymä, kun Välilehdet tiedostoissa -asetus on valittu

Välilehdet tiedostoissa -asetusta voi käyttää, vaikka tiedostovälilehdet eivät olisikaan näkyvissä. Tästä on hyötyä, kun käyttäjien on käsiteltävä yhtä objektia kerrallaan. Jos poistat tämän asetuksen, lisää toinen siirtymisvaihtoehto, jotta käyttäjät voivat siirtyä objektista toiseen.

Näytä tiedostojen välilehdet

Jos valitset Välilehdet tiedostoissa -asetuksen, voit valita myös tämän asetuksen, jos haluat saada näkyviin kaikkien avoimien objektien välilehdet.

Käytä lomakkeissa Windows-teeman mukaisia ohjausobjekteja

Kun tämä asetus valitaan, nykyisen tietokannan lomakkeiden ja raporttien ohjausobjekteissa käytetään Windows-teemaa.

Ota asettelunäkymä käyttöön

Jos valitset tämän asetuksen, Accessin tilarivillä ja pikavalikoissa, jotka tulevat näkyviin napsautettaessa objektivälilehteä hiiren kakkospainikkeella, näkyy Asettelunäkymä-painike. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, käyttäjä ei voi avata lomakkeita ja raportteja asettelunäkymässä.

Huomautus: Kun olet poistanut tämän asetuksen valinnan, Asettelunäkymä-vaihtoehto ei ole käytettävissä näkymäryhmässä eikä pikavalikoissa.

Salli taulukoiden rakenteen muuttaminen taulukkonäkymässä

Sallii taulukoiden rakennemuutokset taulukkonäkymässä.

Etsi katkaistut lukukentät

Jos tämä asetus valitaan, Access näyttää luvut muodossa "#####", kun sarake on liian kapea koko arvon näyttämiseksi. Jos tätä asetusta ei valita, sarakkeessa näkyy ylipitkistä arvoista vain osa.

Kuvan ominaisuuksien tallennusmuoto

Jos tämä asetus valitaan, Access tallentaa kuvat niiden alkuperäisessä muodossa. Tällä asetuksella voi pienentää tietokannan kokoa.

Muunna kaikki kuvatiedot bittikartoiksi (yhteensopiva Access 2003:n ja aiempien versioiden kanssa)

Jos tämä asetus valitaan, Access luo alkuperäisestä kuvatiedostosta kopion joko Windows-bittikartta- tai Laitteistoriippumaton bittikartta -muodossa. Valitse tämä asetus, jos haluat tarkastella kuvia, jotka löytyvät Office Access 2003:lla tai aiemmilla versioilla luoduista tietokannoista.

Sivun alkuun

Accessin pikanäppäinten käyttöönotto

Kun Salli Accessin erikoisnäppäimet -asetus valitaan, käyttäjät voivat käyttää seuraavia pikanäppäimiä nykyisessä tietokannassa:

Näppäimet

Tulos

F11

Näyttää tai piilottaa siirtymisruudun.

CTRL+G

Näyttää Välitön-ikkunan Visual Basic Editorissa.

ALT+F11

Käynnistää Visual Basic -editorin.

CTRL+BREAK

Käsiteltäessä Access-projektia tällä näppäinyhdistelmällä saadaan Access lopettamaan tietueiden noutaminen palvelimesta.

Sivun alkuun

Nykyisen tietokannan tiedostonhallinta-asetusten määrittäminen

Nämä tiedostonhallinta-asetukset koskevat vain tietokantaa, joka oli avoinna asetuksia valittaessa.

Asetus

Kuvaus

Järjestä tietokanta uudelleen suljettaessa

Kun tämä asetus valitaan, avoin tietokanta järjestetään automaattisesti uudelleen suljettaessa.

Poista henkilökohtaiset tiedot tiedoston ominaisuuksista tallennettaessa

Tämä asetus poistaa automaattisesti henkilökohtaiset tiedot tiedoston ominaisuuksista, kun tiedosto tallennetaan.

Sivun alkuun

Nykyisen tietokannan siirtymisasetusten valitseminen

Nykyisen sovelluksen siirtymistoimintoja voi mukauttaa näillä asetuksilla:

Siirtymistoimintojen asetukset

Asetus

Kuvaus

Näytä siirtymisruutu

Jos poistat tämän asetuksen valinnan, siirtymisruutua ei tule näkyviin, kun avaat nykyisen tietokannan.

Siirtymisasetukset

Kun tämä asetus valitaan, voit muuttaa siirtymisruudussa näkyviä luokkia ja ryhmiä sekä määrittää, miten objektit avautuvat nykyisessä tietokannassa.

Valintanauhan nimi

Tällä asetuksella voi valita mukautetun valintanauharyhmän nimen.

Pikavalikkorivi

Tällä asetuksella voi määrittää pikavalikoiden oletusvalikkorivin tai muuttaa sitä.

Salli pitkät valikot

Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, valintanauhassa näkyy vain Aloitus-välilehti. Lisäksi Tallenna- ja Tallenna nimellä -komennot eivät ole käytettävissä, kun napsautat Valitse Tiedosto-välilehti..

Salli oletuspikavalikot

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pikavalikot, jotka tulevat näyttöön, kun hiiren kakkospainikkeella napsautetaan tietokantaobjektia siirtymisikkunassa tai ohjausobjektia lomakkeessa tai raportissa. Avoinna oleva tietokanta on suljettava ja avattava uudelleen, jotta määritetty asetus tulisi voimaan.

Sivun alkuun

Nykyisen tietokannan kenttien nimien seuranta- ja korjausasetukset

Nimien automaattinen korjaus -asetus pyytää Accessia seuraamaan lomakkeissa, raporteissa ja kyselyissä olevia viittauksia kenttien nimiin ja korjaamaan viittaukset tarvittaessa. Nykyiselle tietokannalle voi määrittää seuraavat asetukset:

Asetus

Kuvaus

Seuraa nimen automaattisen korjauksen tietoja

Kun tämä asetus valitaan, Access tallentaa nimeämisvirheiden korjaamisessa tarvittavat tiedot. Asetus mahdollistaa Objektien riippuvuudet -ominaisuuden. Access ei kuitenkaan korjaa virheitä, ennen kuin valitset Suorita nimen automaattinen korjaus -asetuksen.

Suorita nimen automaattinen korjaus

Kun tämä asetus valitaan, Access korjaa nimeämisvirheet niiden tapahtuessa. Jos valitset Seuraa nimen automaattisen korjauksen tietoja -asetuksen ja jätät tämän asetuksen valitsematta, Access tallentaa virhetietoja siihen asti, kunnes valitset tämän asetuksen.

Kirjaa nimen automaattisen korjauksen muutokset

Access kirjaa muutokset, jotka se tekee tietokantaan korjatessaan nimivirheitä. Access tallentaa tiedot AutoCorrect.log-nimisen taulukkoon.

Sivun alkuun

Nykyisen tietokannan suodatusasetusten määrittäminen

Lomakkeessa näkyvät tiedot voi lajitella määrittämällä suodattimen Suodata lomakkeen mukaan -toiminnolla ja valitsemalla Suodata lomakkeen mukaan -ikkunan näyttöarvot nykyiselle tietokannalle.

Tämän osan asetuksilla ohjataan useita ominaisuuksia, kuten Suodata lomakkeen mukaan -ikkunan kentissä näkyvien arvoluetteloiden kokoa. Voit määrittää, saako käyttäjä näkyviin indeksoitujen ja indeksoimattomien kenttien arvot sekä ulkoisessa tiedostossa linkitetyn taulukon arvot. Voit myös määrittää, näkyvätkö arvoluettelot lomakkeen ohjausobjekteissa, kun Suodata lomakkeen mukaan -asetus on käytössä.

Asetus

Kuvaus

Indeksoidut paikalliskentät

Kun tämä asetus valitaan, indeksoitujen paikalliskenttien arvot näkyvät Suodata lomakkeen mukaan -ikkunan arvoluetteloissa.

Indeksoimattomat paikalliskentät

Sisällyttää indeksoimattomien paikalliskenttien arvot Suodata lomakkeen mukaan -ikkunan arvoluetteloihin.

ODBC-kentät

Sisällyttää niiden taulukoiden arvot, joihin ollaan ODBC-yhteydessä.

Luettelossa näytettävien tietueiden enimmäismäärä

Anna tietueiden enimmäismäärä, jonka haluat Accessin lukevan, kun se muodostaa arvoluetteloa Suodata lomakkeen mukaan -toimintoja varten. Arvoluettelo ei näy, jos luettelon muodostamisessa tarvittava tietueiden määrä ylittää antamasi määrän. Kaikki arvoluettelot sisältävät vain yksilöllisiä arvoja, vaikka niiden kenttiä ei olisi indeksoitu. Oletusarvo on 1 000.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×