Tietojen tuominen Access-tietokantaan

Tiedot kerääntyvät helposti eri muotoihin, tiedostoihin ja sijainteihin, minkä vuoksi niitä on vaikea hyödyntää. Jos tiedot on tallennettu laskentataulukkoon, SharePoint-luetteloon tai johonkin muuhun muotoon, voit tuoda ne Access-tietokantaan vaivattomasti, jolloin tiedot ovat helposti käytettävissäsi.

Tietojen tuominen Access-sovellukseen

Lisää taulukot -sivulla (ensimmäinen näkyviin tuleva sivu luotaessa uusi mukautettu sovellus) voit tuoda tietoja Excel-työkirjoista, ODBC-tietolähteistä, teksti-/CSV-tiedostoista, SharePoint-luetteloista ja muista Access-tietokannoista.

Lisää taulukot -sivun tietolähdevaihtoehdot.

Jos olet jo käynnistänyt sovelluksen, avaa se Accessissa (valitse selaimessa Asetukset > Mukauta Accessissa) ja valitse sitten Aloitus > Taulukko.

Valitse Lisää taulukot -sivun alaosasta tuotava tietolähde ja noudata ohjatun Nouda ulkoiset tiedot -toiminnon ohjeita.

Huomautukset  

  • Kun tietoja tuodaan sovellukseen, järjestelmä luo aina uuden taulukon, jossa on oletusarvoisesti Luettelo- ja Taulukkonäkymät.

  • Et voi liittää tietoja olemassa oleviin taulukoihin sovelluksen Ohjattu tuominen -toiminnolla. Voit kuitenkin tuoda tietoja uuteen taulukkoon ja tehdä sitten jonkin seuraavista:

    • Käytä taulukkonäkymiä, kun haluat kopioida ja liittää tietoja kohdetaulukkoon.

    • Käytä Tietueen luominen -toimintoa tietomakrossa, kun haluat lisätä tuodut tiedot kohdetaulukkoon.

Vihje    Aloita tietojen yhdistäminen luomalla hakukenttiä uusien ja aiemmin luotujen taulukoiden välille. Jos taulukon oletusnäkymiä ei ole muutettu alkuperäisestä, Access lisää sopivat liittyvien tietojen ohjausobjektit, joista on apua tietojen käytön aloittamisessa.

Tietojen tuominen työpöytätietokantaan

Access-työpöytätietokantoihin voi tuoda muutamaa tiedostotyyppiä enemmän kuin Access-sovelluksiin. Jos jotakin tiedostotyyppiä ei voi tuoda suoraan sovellukseen, voit yrittää tuoda sen ensin työpöytätietokantaan ja tuoda sen jälkeen työpöytätietokantataulukon (-taulukot) sovellukseen.

Työpöytätietokannat mahdollistavat myös ulkoisten tietojen liittämisen aiemmin luotuun taulukkoon, mikä ei ole mahdollista sovelluksissa.

Tietojen tuominen työpöytätietokantaan:

  1. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmä ja napsauta tuotavaa tiedostoa.

    Työpöytätietokannan Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmä.

  2. Noudata ohjatun Nouda ulkoiset tiedot -toiminnon ohjeita.

Sovellusten ja työpöytätietokantojen ulkoiset tietotoiminnot

Oheisessa taulukossa on yleiskuvaus tiedostoista, joita voi tuoda tai linkittää Access-sovelluksiin tai työpöytätietokantoihin.

Tiedostot, joita Access-sovellukset voivat tuoda…

Tiedostot, joihin Access-sovellukset voivat linkittää…

Tiedostot, joita työpöytätietokannat voivat tuoda…

Tiedostot, joihin työpöytätietokannat voivat linkittää…

Microsoft Excel

Green dot

Green dot

Green dot
(vain luku)

Microsoft Access

Green dot

Green dot

Green dot

ODBC-tietokannat (esimerkiksi SQL Server)

Green dot

Green dot

Green dot

Tekstiä tai pilkkuerottimia sisältävät tiedostot (CSV)

Green dot

Green dot

Green dot
(vain uusien tietueiden lisääminen)

SharePoint-luettelo

Green dot

Green dot
(vain luku)

Green dot

Green dot

XML

Green dot

Tietopalvelut

Green dot

Green dot
(vain luku)

HTML-tiedosto

Green dot

Green dot

Outlook-kansio

Green dot

Green dot

Käyttö: Access 2013Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli