Office
Kirjaudu sisään

Tietojen suodattaminen ja näyttäminen HTML-lomake-WWW-osan avulla toisessa WWW-osassa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

HTML-lomake-WWW-osan avulla voit muodostaa yhteyden johonkin toiseen WWW-osaan, esimerkiksi Luettelonäkymä-WWW-osaan, ja siirtää tietoja siihen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Lomakkeen WWW-osan avulla

Verkko-osan lisääminen sivulle

HTML-lomake-verkko-osan yhdistäminen toiseen verkko-osaan

HTML-lomake-verkko-osan mukauttaminen

Oletusarvoisesti HTML-lomake-verkko-osan mukauttaminen

Monirivinen teksti-ruudun avulla

Valintapainikkeet

Avattavan luettelon vaihtoehtojen käyttäminen

Käytä valintaruutuja

Verkko-osan yhteisten ominaisuuksien määrittäminen

Ulkoasu

Asettelu

Lisäasetukset

Lomake-WWW-osan käyttäminen

HTML-lomake-WWW-osalla voit muodostaa yhteyden toiseen WWW-osaan ja välittää tietoja siihen. HTML-lomake-WWW-oletusosalla voit esimerkiksi kirjoittaa alueen nimen, välittää tämän arvon asiakastietojen Luettelonäkymä-WWW-osaan ja suodattaa sen tiedot alueen mukaan. Voit myös mukauttaa HTML-lomake-WWW-osaa esimerkiksi niin, että käyttäjä voi valita alueen nimen avattavasta luetteloruudusta. Voit käyttää HTML-lomake-WWW-osassa tekstiruutuja, monirivisiä tekstiruutuja, valintaruutuja tai valintanappeja.

Tapa, jolla kenttä yhdistetään toiseen WWW-osaan, vaihtelee sen mukaan, miten toinen WWW-osa on määritetty käyttämään WWW-osan yhteyksiä.

Lomakkeessa voi käyttää useita elementtejä (esimerkiksi tekstiruutuja ja valintanappeja), mutta vain yhden kentän voi yhdistää Luettelonäkymä-WWW-osaan. Useita kenttiä voi kuitenkin yhdistää samanaikaisesti eri WWW-osiin. Jos esimerkiksi HTML-lomake-WWW-osassa on tekstiruutu ja valintanappiryhmä, voit yhdistää tekstiruudun yhteen Luettelonäkymä-WWW-osaan ja valintanappiryhmän toiseen Luettelonäkymä-WWW-osaan. Kun käyttäjä sitten napsauttaa Siirry-painiketta, molemmat Luettelonäkymä-WWW-osat suodatetaan HTML-luettelo-WWW-osaan syötettyjen tietojen mukaan.

Voit yhdistää useita HTML-lomake-WWW-osan kenttiä toiseen WWW-osaan, jos se hyväksyy usean parametrin käytön. Silloin yhteyksien muodostamisen saatetaan tarvita SharePoint-yhteensopiva WWW-suunnitteluohjelma, esimerkiksi SharePoint Designer 2010.

Sivun alkuun

Web-osan lisääminen sivulle

Voit muokata sivua vain, jos oikeutesi ovat vähintään samalla tasolla kuin <sivuston nimi> ‑sivuston oletusarvoiseen SharePoint-ryhmään lisätyillä jäsenillä.

 1. Valitse sivun valintanauhasta Sivu-välilehti ja valitse Muokkaa.

  Muokkaa-välilehden Muokkaa-komento

  Jos Muokkaa-komento on poistettu käytöstä, sinulla ei ehkä ole sivun muokkausoikeutta. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

 2. Napsauta sivua, jolle haluat lisätä WWW-osan, valitse Lisää-välilehti ja valitse WWW-osa.

  Verkko-osa-komento

 3. Valitse Luokat-kohdasta luokka, esimerkiksi Luettelot ja kirjastot, valitse sivulle lisättävä WWW-osa, esimerkiksi Ilmoitukset, ja valitse sitten Lisää.

  WWW-osavalitsin

 4. Kun valitset WWW-osan, sen tiedot näkyvät Tietoja WWW-osasta -kohdassa.

 5. Kun olet tehnyt sivulle haluamasi muokkaukset, valitse Sivu-välilehti ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen HTML-lomake-WWW-osasta toiseen WWW-osaan

Jos haluat käyttää HTML-lomake-verkko-osan, kun yhdistät sen toiseen verkko-osaan, joka pystyy vastaanottamisessa arvoja, kuten Luettelonäkymä-Web-osan verkko-osa-yhteyden kautta. Haluat suodattaa luettelosta ja joina haluat suodattaa, sarakkeen on oltava näkyvissä samalla sivulla kuin HTML-lomake-verkko-osan verkko-osassa. Saat lisätietoja HTML lomakkeen WWW-osan lisääminen sivulle Lisää verkko-osa-sivulle.

 1. Siirry sivulle, joka sisältää suodatettavan WWW-osan.

 2. Valitse valintanauhasta Sivu-välilehti ja valitse Muokkaa-komento.

  Jos Muokkaa-komento on poistettu käytöstä, sinulla ei ehkä ole sivun muokkausoikeutta. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

 3. Osoita HTML-WWW-osaa hiirellä, napsauta alaspäin osoittavaa nuolta, valitse Yhteydet, valitse Lisää lomakkeen arvot kohteeseen ja napsauta sitten sen WWW-osan nimeä, johon haluat muodostaa yhteyden.

 4. Valitse Yhteyden valitseminen ‑valintaikkunassa Määritä yhteys ‑välilehti.

 5. Valitse Yhteystyyppi-valikosta kenttä, joka vastaa HTML-lomake-WWW-osan tietoja.

Huomautus: Kenttiä ei tarvitse samannimiset, eikä niitä tarvitse olla sama tietotyypit. HTML-lomake-verkko-osan lähettämät arvot ovat tekstiarvoja.

 1. Valitse Valmis ja valitse sitten sivun yläosasta Poistu muokkaustilasta.

Oletusarvon mukaan voit kirjoittaa tekstiä tekstiruutuun ja valita sitten Siirry tai painaa ENTER-näppäintä. Toiseen WWW-osaan tulevat näkyviin vain kirjoittamiasi tietoja vastaavat tiedot. Kun haluat kirjoittaa uuden tekstin, voit tyhjentää tekstiruudun valitsemalla sen sisältämän tekstin ja poistamalla sen.

Sivun alkuun

HTML-lomake-WWW-osan mukauttaminen

Voit mukauttaa HTML-lomake-WWW-osan Lähde-editori-työkalulla, joka on käytettävissä HTML-lomake-WWW-osan työkaluruudussa, tai Windows SharePoint-yhteensopivalla WWW-sivujen suunnitteluohjelmalla, kuten SharePoint Designer 2010:llä.

Jos mukautat HTML-lomake-WWW-osan, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Tietoja voi siirtää toiseen WWW-osaan vain yhdellä Siirry-painikkeella (joka käyttää INPUT-elementtiä).

 • HTML-lomake-WWW-osa käyttää FORM-elementtiä. Tiettyjä HTML-kielen elementtejä ei voi käyttää FORM-elementin sisällä. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi HTML-, BODY- ja FORM-elementti.

 • Kaikkien lomakekenttien nimien on oltava yksilöiviä. Kunkin nimiarvon avulla muodostetaan yhteys vastaavaan sarakenimeen kohteena olevassa WWW-osassa.

Jos haluat mukauttaa HTML-lomake-WWW-osan, tuo Tekstieditori-valintaikkuna näkyviin napsauttamalla Lähde-editori-painiketta. Tarkista sitten HTML-lähdekoodi ja tee tarvittavat lisäykset.

Huomautus: HTML-lomake-verkko-osan sisältää vain tiedot toiseen yhdistettävän verkko-osaan, sitä ei voi hakea tietoja toiseen yhdistettävän verkko-osaan. Esimerkiksi ei voi käyttää HTML-lomake-verkko-osan tiedot lomakkeena tietorivin esittämiseksi.

Sivun alkuun

HTML-lomake-WWW-oletusosan mukauttaminen

Voit mukauttaa lomake-WWW-oletusosan seuraavasti:

 1. HTML lomakkeen WWW-osan näyttäminen valintanauhassa sivulta Muokkaa -välilehti ja valitse sitten Muokkaa -komentoa.

 2. Osoita HTML-lomake-verkko-osan, napsauta alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa verkko-osaa.

 3. Napsauta työkaluruudussa Lähde-editori -painiketta.

 4. Näyttöön tulee Tekstisyöte-valintaikkuna, jossa näkyy vakiomuotoinen HTML-koodi.

Voit muokata koodia helpommin luettavaksi ja muokattavaksi lisäämällä tekstiin rivinvaihtoja kuvassa esitetyllä tavalla:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Voit muuttaa ensimmäistä INPUT-elementtiä monin tavoin muuttamalla kentän nimeä, lisäämällä kenttään selitteen tai määrittämällä oletusarvon.

Ominaisuus

Kuvaus

Kentän nimi

Lomakkeen WWW-osassa kenttään on T1. Tämä on nimi, joka näkyy Määritysten yhteys -valintaikkunan. Jos haluat antaa kentän antaa niille kuvaavammat nimet, kirjoita uusi nimi T1sijaan. Älä poista lainausmerkkejä.

Kentän selite

Voit lisätä selitetekstin lomakekentän eteen tai sen jälkeen. Kirjoita teksti ilman lainausmerkkejä.

oletusarvo

Voit lisätä tekstialuekentälle oletusarvon. Käyttäjä voi hyväksyä sen napsauttamalla Siirry-painiketta tai korvata sen kirjoittamalla päälle haluamansa arvon. Lisää oletusarvo arvomääritteellä.

Voit esimerkiksi antaa merkitsevän nimen, määrittää oletusarvon ja lisätä selitteen seuraavasti:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Voit muuttaa toista INPUT-elementtiä muuttamalle painikkeen nimeä seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Voit myös lisätä muita HTML-elementtejä DIV-elementtiä ennen ja sen jälkeen. Helppo tapa antaa käyttäjälle mahdollisuus päivittää sivu ja palauttaa FORM-elementit alkuasetuksiin on lisätä nykyiselle sivulle ankkuritunniste sulkevan DIV-elementin jälkeen. Esimerkki:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Tärkeää: Älä muuta muu koodi HTML- Editori -valintaikkuna. HTML-lomake-verkko-osan Luo komentosarjojen säännöllisesti dynaamisesti suorituksen aikana, voit muodostaa yhteyden toiseen verkko-osaan. Älä muokkaa onkeydown tai Napsautettaessa tapahtumakoodi tai saatat vahingossa rikkoa HTML-lomake-verkko-osan.

Sivun alkuun

Monirivisen tekstiruudun käyttäminen

TEXTAREA-elementti määrittää monirivisen tekstinsyöttöohjausobjektin. ROWS-määrite määrittää tekstikentässä näkyvien rivien määrän. COLS-määrite määrittää tekstialueen leveyden merkkeinä. Seuraavassa esimerkissä käyttäjä näkee tekstiruudun, jossa on 5 riviä leveydeltään 30 merkkiä. Kun käyttäjä kirjoittaa ruutuun tekstiä, teksti rivittyy, kun yhdelle riville on kirjoitettu 30 merkkiä.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Vihje: Varmista, että heti, kun oikea kulmasulje (>) lähdekoodin ei ole välilyöntiä.

Sivun alkuun

Valintanappien käyttäminen

Valintanapeilla käyttäjät voivat valita jonkin toisensa pois sulkevista vaihtoehdoista. Seuraavassa esimerkissä näkyviin tulee kolme valintanappia. Tavallisesti kunkin napin perään lisätään selite. Jos haluat asetella valintanapit eri riveille, käytä BR-elementtiä.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Sivun alkuun

Avattavan valintaluettelon käyttäminen

Jos valittavissa on monta toisensa pois sulkevaa vaihtoehtoa, kannattaa ehkä käyttää avattavaa luetteloruutua, joka luodaan SELECT-elementillä. Kukin vaihtoehto näkyy omana kohtanaan luettelossa, ja käyttäjä voi valita niistä vain yhden. OPTION-elementin sulkevan kulmasulkeen jälkeinen teksti näkyy avattavassa luetteloruudussa.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Jos haluat määrittää oletusarvon, esimerkiksi Espanja, käytä seuraavaa koodia:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Sivun alkuun

Valintaruutujen käyttäminen

Jos valittavissa on monta vaihtoehtoa, jotka eivät ole toisensa pois sulkevia, kannattaa ehkä käyttää valintaruutuja. Kukin vaihtoehto näkyy omana valintaruutunaan, ja käyttäjä voi valita niistä mitkä tahansa. Tämä vaihtoehto edellyttää, että WWW-osa sallii usean parametrin käyttämisen WWW-osan yhteyksissä.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Jos haluat määrittää oletusarvon, esimerkiksi Espanja, käytä seuraavaa koodia:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Sivun alkuun

WWW-osan yhteisten ominaisuuksien määrittäminen

WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät niiden ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet. Voit muuttaa WWW-osan ominaisuuksia työkaluruudussa.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • WWW-osan kehittäjä on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piilotettavaksi, tai hän on voinut luoda lisäominaisuuksia, jotka eivät näy työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-kohdissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, näkyykö koko WWW-osa sivulla, kun käyttäjä avaa sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko WWW-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko WWW-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa sivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, WWW-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osayhteyden kautta, mutta et halua, että WWW-osa näkyy.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä WWW-osissa.

Alue

Määrittää sivun vyöhykkeen, jossa WWW-osa sijaitsee.

Huomautus: Sivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Erikoisasennus

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa sivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä WWW-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään WWW-osan otsikon tai WWW-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet WWW-osia työkalurivin Etsi WWW-osia -valikon Hae-komennolla.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset SharePoint-ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×