Tietojen korostaminen grafiikalla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit näyttää tietoja muodon sisältämiin tietoihin käyttämällä tieto kuvia. Microsoft Visio 2010: ssä voit luoda omia tieto kuvia, jotka sisältävät tekstiä, tieto palkkeja, kuvakkeita tai yksilöllisiä täyttö värejä.

Huomautukset: 

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Tämän artikkelin sisältö

Mikä on tieto kuva?

Tieto kuvan luominen

Aiemmin luodun tieto kuvan käyttäminen muodossa

Aiemmin luodun tieto kuvan muuttaminen

Tieto kuvan poistaminen muodosta

Mikä on tieto kuva?

Tieto kuva on visuaalinen parannus, jota voi käyttää muodoissa, jotka näyttävät muotojen sisältämiä tietoja. Tieto kuvat näyttävät tiedot tekstimuotoisia ja visuaalisia objekteja, kuten lukuja, merkintöjä ja tilanne palkkeja, yhdistämällä.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on prosessi-muoto, jossa on tietoja kustannuksista, prosessi numerosta, omistajasta, funktiosta, alkamis päivämäärästä, päättymis päivämäärästä ja prosessin tilasta:

Prosessimuoto ilman tietokuvaa.

1. prosessi muoto ilman tieto grafiikkaa

2. muodon tiedot -tehtävä ruutu, jossa näkyvät prosessi-muodon sisältämät tiedot

Kuvittele nyt, että haluat ilmaista muodon sisältämät tiedot visuaalisesti:

Prosessimuoto, jossa käytetään tietokuvaa.

1. prosessin funktio ("testi") näkyy yksilöllisenä täyttö värinä.

2. prosessin kustannukset ("$50 000,00") näytetään tieto palkissa.

3. prosessin tila ("ei aloitettu") näkyy kysymys merkki kuvakkeena.

4. prosessin omistaja ("Phyllis Harris") ja päättymis päivä ("9/30/2009") näkyvät teksti kuva teksteiksi.

Kun lisäät muotoon tieto kuvan, voit helposti näyttää muodon sisältämät tiedot tarvitsematta valita muotoa ja tarkastella muodon tiedot -tehtävä ruutua. Lisäksi voit tarkastella nopeasti useiden muotojen sisältämiä tietoja kerralla tarkkailemalla muotojen tieto kuvia.

Kun olet luonut tieto kuvan, voit käyttää sitä muissa muodoissa, joilla on samat tiedot. Kun muutat tieto kuvaa, muutos otetaan oletusarvoisesti käyttöön kaikissa muodoissa, joihin tieto kuvaa on käytetty.

Voit luoda niin monta tieto grafiikkaa kuin tarvitset muotoihin. Voit esimerkiksi luoda sellaisen, joka näyttää prosessi tiedot ja ottaa sen käyttöön kaikissa työntekijä muodoissa. Voit luoda toisen tieto kuvan laitteiden tietojen näyttämiseksi ja sen soveltamiseksi kaikkiin laite muotoihin.

Mistä tiedot ovat perä isin?     Tiedot, jotka voit näyttää tieto kuvien avulla, näkyvät kunkin muodon muoto tiedoissa. Voit joko kirjoittaa tietoja kunkin muodon tiedot -tehtävä ruutuun yksitellen tai voit käyttää Linkitä tiedot muotoihin-toimintoa. Jos tuot tiedot ohjatulla Linkitä tiedot muotoihin-toiminnolla, voit valita, miten haluat Vision näkyvän tiedot puolestasi. Lisä tietoja ohjatusta toiminnosta on kohdassa tietojen tuominen piirroksessa oleviin muotoihin.

Huomautus: Jos haluat näyttää muodon tiedot -tehtävä ruudun, valitse tiedot -väli lehden Näytä tai Piilota -ryhmästä muodon tiedot-ikkuna -valinta ruutu.

Sivun alkuun

Tieto kuvan luominen

Voit lisätä tieto kuvaan neljä kohde tyyppiä: teksti, tieto palkit, kuvakkeet ja väri koodaus. Seuraavissa osissa kuvataan kunkin elementti tyypin lisääminen.

Huomautus: Nämä toiminnot toimivat parhaiten, jos muoto sisältää jo tietoja. Lisä tietoja tietojen käyttämisestä muotoihin on Ohje aiheessa tietojen tuominen piirroksessa oleviin muotoihin.

Teksti kuvan lisääminen muotoon

Voit valita joko tekstin kuva tekstejä tai teksti otsikoita. Teksti kuva tekstit sisältävät sekä sarakkeen nimen että sen arvon. Otsikot näyttävät vain tiedot-arvon.

 1. Valitse muoto, johon haluat luoda tieto kuvan.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmästä tieto kuvatja valitse sitten Luo uusi tieto kuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valinta ikkunan näyttö-kohdan tieto kenttä -luettelosta tieto kenttä, jota haluat kuvata.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu Teksti.

 5. Valitse näytettävä muodossa -luettelosta teksti.

 6. Valitse haluamasi teksti kuva tyylit-luettelosta.

 7. Valitse Sijainti-kohdassa teksti kuvan sijainti jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat käyttää oletus sijaintia luettelossa, valitse Käytä oletus sijaintia -valinta ruutu.

  • Jos haluat määrittää toisen sijainnin, tyhjennä Käytä oletus sijaintia -valinta ruutu, valitse Vaaka -tai pystysuuntaja valitse sitten haluamasi sijainnit.

 8. Valitse tiedot-kohdassa Asetukset, joiden mukaan haluat valita, miltä kuva selite tai otsikko näyttää.

 9. Kun olet luonut uuden tieto kuva kohteen, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä lisää kohteita tieto kuvaan, toista vaiheet 3 – 9.

 11. Kun olet lopettanut kohteiden lisäämisen tieto kuvaan, valitse Uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Käytäja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Tieto palkin lisääminen muotoon

Tieto palkit näyttävät tietosi dynaamisesti pienoiskaavioissa ja kuvaajissa, kuten tilanne palkkeja, tähti luokituksia, lämpö mittareita ja nopeus mittareita.

 1. Valitse muoto, johon haluat luoda tieto kuvan.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmästä tieto kuvatja valitse sitten Luo uusi tieto kuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valinta ikkunan näyttö-kohdan tieto kenttä -luettelosta tieto kenttä, jota haluat kuvata.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu tietopalkki.

 5. Valitse näytettävä muodossa -luettelosta tieto palkki.

 6. Valitse haluamasi tieto palkki tyylit-luettelosta.

 7. Valitse Sijainti-kohdassa tieto palkin sijainti jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat käyttää oletus sijaintia luettelossa, valitse Käytä oletus sijaintia -valinta ruutu.

  • Jos haluat määrittää toisen sijainnin, tyhjennä Käytä oletus sijaintia -valinta ruutu, valitse Vaaka -tai pystysuuntaja valitse sitten haluamasi sijainnit.

 8. Valitse tiedot-kohdassa Asetukset, joiden mukaan haluat tieto palkin ulkoasun.

 9. Kun olet luonut uuden tieto kuva kohteen, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä lisää kohteita tieto kuvaan, toista vaiheet 3 – 9.

 11. Kun olet lopettanut kohteiden lisäämisen tieto kuvaan, valitse Uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Käytäja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Kuvake sarjan lisääminen muotoon

Voit näyttää tiedot käyttämällä kuvakkeita, kuten lippuja, liikenne signaaleja ja trendi nuolia. Voit määrittää kuvakkeet näkymään tiettyjen arvojen, päivä määrien, lausekkeiden tai jopa muiden tieto kenttien perusteella samassa muodossa.

Voit esimerkiksi määrittää lippujen avulla, miten nykyinen myynti eroaa edellisen vuoden myynnistä. Seuraavan esimerkin mukaisesti voit määrittää merkinnän arvot niin, että sininen merkintä tarkoittaa, että myynti kasvoi huomattavasti, keltainen merkintä tarkoittaa, että myynti kasvoi maltillisesti, ja punainen merkintä tarkoittaa, että myynti laski vuoden aikana.

 1. Valitse muoto, johon haluat luoda tieto kuvan.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmästä tieto kuvatja valitse sitten Luo uusi tieto kuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valinta ikkunan näyttö-kohdan tieto kenttä -luettelosta tieto kenttä, jota haluat kuvata.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu Kuvakejoukko.

 5. Valitse näytettävä muodossa -luettelosta kuvake asetus.

 6. Valitse haluamasi kuvake asetus Tyylit -luettelosta.

 7. Valitse Sijainti-kohdassa kuvakkeen sijainti jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat käyttää oletus sijaintia luettelossa, valitse Sijainti-kohdassa Käytä oletus sijaintia -valinta ruutu.

  • Jos haluat määrittää toisen sijainnin, tyhjennä Käytä oletus sijaintia -valinta ruutu, valitse Vaaka -tai pystysuunta ja valitse sitten haluamasi sijainnit.

 8. Valitse kunkin kuvakkeen näyttämisen säännöt-kohdassa arvot, joita kukin kuvake edustaa.

 9. Kun olet luonut uuden tieto kuva kohteen, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä lisää kohteita tieto kuvaan, toista vaiheet 3 – 9.

 11. Kun olet lopettanut kohteiden lisäämisen tieto kuvaan, valitse Uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Käytäja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Täyttö värin käyttäminen tieto arvon mukaan

Väri arvon mukaan-vaihto ehdon avulla voit käyttää täyttö väriä osoittamaan yksilöllisiä arvoja tai arvo alueita.

Huomautus: Jos luot useamman kuin yhden värin arvon tieto kuva-kohteiden mukaan ja molemmat ovat tosi samassa muodossa, Visio käyttää tieto kuvan täyttöä kyseiseen muotoon, joka näkyy ensin Muokkaa tieto kuvaa -valinta ikkunassa.

 1. Valitse muoto, johon haluat luoda tieto kuvan.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmästä tieto kuvatja valitse sitten Luo uusi tieto kuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valinta ikkunan näyttö-kohdan tieto kenttä -luettelosta tieto kenttä, jonka haluat edustavan tieto kuvaa.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu Väritä arvon mukaan.

 5. Valitse näytettävä muodossa -luettelosta Väri arvon mukaan.

 6. Valitse väritys menetelmä -luettelosta, miten Visio käyttää täyttöä muotoon tieto kentän perusteella:

  • Jokainen väri edustaa yksilöllistä arvoa      Voit käyttää samaa väriä kaikissa muodoissa, joilla on sama arvo. Voit esimerkiksi värittää kaikki myynti osaston työn tekijöiden muodot keltaisina ja kaikki kirjanpito osaston työn tekijöiden muodot punaisella.

  • Kukin väri edustaa arvo alueita      Voit määrittää erilaisia arvoja kirkkaasta Vaimennetun väri valikoiman mukaan. Voit esimerkiksi käyttää väri aluetta, joka on vaaleanpunaisesta vaaleanpunaiseen ja joka vastaa alueita, joiden myynti kasvaa korkeaksi, Keski arvon ja vähän.

 7. Kirjoita väri määritykset-kohdassa tieto kenttien arvot, joita käytetään kunkin täyttö värin kohdalla, ja valitse haluamasi täyttö-ja teksti värit.

 8. Jos sinun on luotava lisää mahdollisia täyttö värejä, valitse Lisää.

 9. Kun olet luonut uuden tieto kuva kohteen, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä lisää kohteita tieto kuvaan, toista vaiheet 3 – 9.

 11. Kun olet lopettanut kohteiden lisäämisen tieto kuvaan, valitse Uusi tieto kuva -valinta ikkunassa Käytäja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun tieto kuvan käyttäminen muodossa

Huomautus: Muoto, johon aiemmin luotua tieto kuvaa käytetään, on sisällettävä tieto kentät, joihin tieto kuva viittaa.

 1. Valitse muoto, johon haluat käyttää tieto kuvaa.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmässä tieto kuvatja valitse sitten käytettävissä olevat tieto kuvat-kohdassa haluamasi tieto kuva.

  Poista tietokuva muodosta valitsemalla Ei tietokuvaa.

Huomautus: Viemällä osoittimen kuvan päälle voit esikatsella muotoa, jossa on käytetty tieto kuvaa.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun tieto kuvan muuttaminen

 1. Valitse muoto, joka sisältää muokattavan tieto kuvan.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmässä tieto kuvatja valitse sitten Muokkaa tieto kuvaa.

  Muokkaa tietokuvaa -valintaikkuna

 3. Tee Muokkaa tieto kuvaa -valinta ikkunassa jompikumpi seuraavista:

  1. Jos haluat muuttaa tieto kenttää, jota kuva kuvaa, valitse tieto kenttä-sarakkeessa jokin toinen tieto kenttä kyseiselle kohteelle.

  2. Jos haluat muuttaa näytettävän grafiikan väriä, asetuksia, fonttia, muotoilua tai tyyppiä, valitse näytettävä kohde sarakkeessa ja valitse sitten Muokkaa kohdetta. Valitse Muokkaa kohdetta -valinta ikkunan näyttö-kohdan näkyvä -luettelosta haluamasi grafiikka tyypin tyyppi.

  3. Jos haluat muuttaa tieto kuva kohteen sijaintia suhteessa muotoon, valitse muutettava kohde-sarakkeesta ja valitse sitten Muokkaa kohdetta. Valitse Muokkaa kohdetta -valinta ikkunan Sijainti-kohdassa haluamasi sijainti.

 4. Jos haluat käyttää muutoksia kaikissa muodoissa, joissa on sama tieto kuva, valitse Ota muutoksetkäyttöön-kohdassa Kaikki muodot, joissa on tämä tieto kuva -asetus.

 5. Jos haluat käyttää muutoksia vain valittuihin muotoihin, valitse Käytä muutoksia kohteeseen-kohdassa vain valitut muodot -vaihto ehto.

Sivun alkuun

Tieto kuvan poistaminen muodosta

 1. Valitse muodot, joista haluat poistaa tieto kuvan.

 2. Valitse tiedot -väli lehden näyttö tiedot -ryhmässä tieto kuvatja valitse sitten ei tieto kuvaa -kohdassa ei tieto kuvaa.

  Poista tietokuva muodosta valitsemalla Ei tietokuvaa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×