Tietojen korostaminen grafiikalla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit siirtää tietoja tehokkaasti lisäämällä kaavioihin tietokuvia. Microsoft Office Visio Professional 2007 sisältää joukon tietokuvia, joista voit valita tai muokata haluamasi. Voit myös luoda uusia tietokuvia.

Tässä artikkelissa:

Tietokuvan ominaisuudet

Näyttää tietoja muotoihin

Tietokuvan muuttaminen

Uuden tietokuvan luominen

Tietokuvan elävöittäminen

Mikä on tietokuva?

Tietokuva on joukko tehosteita, joiden avulla saat muodon sisältämät tiedot näkyviin. Tietokuva esittää tiedot tekstin ja kuvien kuten lippujen ja tilanneilmaisimien yhdistelmänä.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on muoto, joka sisältää myyntitiedot, ja haluat tuoda tiedot näkyviin seuraavasti:

 • alue tekstinä, jolloin näkyviin tulee vain arvo (länsi) ilman otsikkoa (Myyntialue)

 • myyntitiedot tekstinä, jossa on näkyvissä sekä otsikko että arvo

 • myyntitiedot uudelleen, mutta tällä kertaa tilanneilmaisimena, joka kuvastaa nykyisiä myyntilukuja suhteessa odotettuihin vuoden myyntilukuihin

 • vertaus viime vuoteen siten, että näkyvissä on sekä otsikko että arvo

 • vertaus viime vuoteen uudelleen, mutta tällä kertaa tilan osoittavan lipun kuvakkeena.

Seuraava tietokuva esittää nämä tiedot selkeästi.

Muoto, jossa on myyntitiedot

Kun olet luonut tietokuvan, voit

 • käyttää sitä muissa muodoissa, jotka sisältävät samat tiedot

 • muokata tietokuvaa muuttamaan automaattisesti kaikki muodot, joissa sitä käytetään.

Jos olet ottanut tietokuvan käyttöön useissa muodoissa ja muutat tietokuvaa, muutokset vaikuttavat kaikkiin muotoihin, joissa kyseinen tietokuva on käytössä.

Voit luoda muotoja varten haluamasi määrän tietokuvia. Voit esimerkiksi luoda yhden tietokuvan työntekijöiden tietoja varten ja käyttää sitä kaikissa työntekijämuodoissa. Voit luoda toisen tietokuvan laitteiston tietoja varten ja käyttää sitä kaikissa laitteistomuodoissa.

Mistä tiedot tulevat?

Tiedot, jotka voit näyttää käyttämällä tietokuvien näkyy kunkin muodon Muodon tiedot -valintaikkunassa. (Microsoft Office Visio aiemmissa versioissa nämä tiedot olivat jokaisen muodon mukautetut ominaisuudet-luettelossa.) Voit kirjoittaa tiedot useampia muotoja Muodon tiedot -valintaikkunassa yksitellen tai voit käyttää Linkitä tiedot muotoihin ohjatun toiminnon. Jos tuot tietoja Linkitä tiedot muotoihin ohjatun toiminnon avulla, voit valita, kuinka haluat Vision näytettävät tiedot. Lisätietoja ohjatusta toiminnosta on artikkelissa tietojen Excelistä, SQL Server, SharePoint-sivustojen ja muista ulkoisista lähteistä.

Sivun alkuun

Tietojen lisääminen muotoihin

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Tiedot ja valitse sitten Muokkaa tietokuvaa.

 2. Valitse Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa elementtejä, jotka haluat lisätä tietokuvaa. Saat lisätietoja tehosteista, voit valita, kuten tekstiä, Tietopalkit, kuvakkeet ja värikoodaus tietokuvan .

Sivun alkuun

Tietokuvan muuttaminen

Jos olemassa olevat tietokuvat eivät sovellu käyttöösi, voit mukauttaa niitä sen sijaan, että loisit uusia tietokuvia. Muutokset vaikuttavat kaikkiin muotoihin, joissa kyseinen tietokuva on käytössä.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella muotoa, jonka tietokuvaa haluat muuttaa, valitse Tiedot ja valitse sitten Muokkaa tietokuvaa.

 2. Muokkaa tietokuvaa -ja Editcallout laji -valintaikkunoissa avulla voit mukauttaa tietokuvaa. Saat lisätietoja, voit valita parannukset tietokuvan .

Kun valitset Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa OK, muutokset otetaan käyttöön tietokuvassa ja kaikissa muodoissa, joissa kyseinen tietokuva on käytössä.

Sivun alkuun

Uuden tietokuvan luominen

 1. Valitse Tiedot ja valitse sitten Näytä muototiedot.

 2. Valitse Tietokuvat-tehtäväruudun Luo uusi tietokuva -kohdassa Uusi tietokuva.

 3. Uusi tietokuva -ja Newcallout laji -valintaikkunoissa avulla voit mukauttaa tietokuvaa. Saat lisätietoja tehosteista, voit valita tietokuvan .

Sivun alkuun

Tietokuvan elävöittäminen

Voit elävöittää tietokuvaa neljään lajiin kuuluvilla osilla: teksti, tietopalkit, kuvakkeet ja värikoodaus. Seuraavissa osissa on ohjeet kunkin lajin lisäämiseen.

Tekstin lisääminen tietokuvan

Tietokuvan tietopalkin lisääminen

Tietokuvan kuvakejoukon lisääminen

Värin lisääminen arvon mukaan

Tekstin lisääminen tietokuvaan

Valittavissa on useita tekstikenttätyylejä. Jotkin tyylit ovat kuvatekstejä, jotka sisältävät sekä sarakkeen nimen että sen arvon. Muut tyylit ovat otsikoita, joissa on näkyvissä vain arvo.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki otsikoista, kuvateksteistä ja arvoista.

Tietokuvan tekstikohteen osat

1. Otsikoissa on näkyvissä vain arvo.

2. verrattuna edellisen vuoden on kuvatekstin otsikko.

3. +13 % on kuvateksti-arvo.

 1. Valitse Tiedot-valikosta Näytä muototiedot.

 2. Napsauta Tietokuvat-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella tietokuvaa, johon haluat lisätä tekstiä ja valitse sitten Muokkaa.

 3. Valitse Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa Uusi kohde ja valitse sitten Teksti.

 4. Valitse Uusi teksti -valintaikkunassa Tietokenttä ja valitse kohde luettelosta.

 5. Valitse Kuvateksti ja valitse kuvakejoukon tyyli luettelosta.

 6. Valitse kuvatekstin sijainti jollakin seuraavista tavoista:

  • Valitse Kuvatekstin sijainti -kohdasta Käytä oletussijaintia -valintaruutu.

  • Poista Käytä oletussijaintia -valintaruudun valinta ja valitse sitten Vaakasuora- ja Pystysuora-tekstikehykset ja valitse sijainnit luettelosta.

 7. Valitse Tiedot-kohdasta kuvatekstin tai otsikon ulkoasun asetukset.

Tietopalkin lisääminen tietokuvaan

Tietopalkeissa tiedot näkyvät dynaamisina pienoiskaavioina, kuten tilanneilmaisimina, luokituksina, lämpömittareina ja nopeusmittareina.

 1. Valitse Tiedot-valikosta Näytä muototiedot.

 2. Napsauta Tietokuvat-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella tietokuvaa, johon haluat lisätä tietopalkin, ja valitse sitten Muokkaa.

 3. Valitse Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa Uusi kohde ja valitse sitten Tietopalkki.

 4. Valitse Uusi tietopalkki -valintaikkunassa Tietokenttä ja valitse kohde luettelosta.

 5. Valitse Kuvateksti ja valitse kuvakejoukon tyyli luettelosta.

 6. Valitse kuvatekstin sijainti jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Valitse Kuvatekstin sijainti -kohdasta Käytä oletussijaintia -valintaruutu.

  • Poista Käytä oletussijaintia -valintaruudun valinta ja valitse sitten Vaakasuora- ja Pystysuora-tekstikehykset ja valitse sijainnit luettelosta.

 7. Valitse Tiedot-kohdasta tietopalkin ulkoasun asetukset.

Kuvakejoukon lisääminen tietokuvaan

Voit tuoda tiedot näkyviin käyttämällä kuvakejoukkoja, kuten lippuja, liikennemerkkejä ja suuntanuolia. Voit esimerkiksi osoittaa lippujen avulla, miten nykyiset myyntiluvut poikkeavat viimevuotisista. Voit määrittää lippujen arvot alla olevan esimerkin tavoin siten, että sininen lippu tarkoittaa myynnin merkittävää kasvua, keltainen lippu kohtalaista kasvua ja punainen lippu myynnin vähenemistä.

Muodot kuvaavat yksittäisiä, erillisiä tietojoukkoja

 1. Valitse Tiedot-valikosta Näytä muototiedot.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitä tietokuvaa, johon haluat lisätä kuvakkeen, ja valitse sitten Muokkaa.

 3. Valitse Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa Uusi kohde ja valitse sitten Kuvakejoukko.

 4. Valitse Uusi kuvakejoukko -valintaikkunassa Tietokenttä ja valitse kohde luettelosta.

 5. Valitse Kuvateksti ja valitse kuvakejoukon tyyli luettelosta.

 6. Valitse kuvatekstin sijainti jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Valitse Kuvatekstin sijainti -kohdasta Käytä oletussijaintia -valintaruutu.

  • Poista Käytä oletussijaintia -valintaruudun valinta ja valitse sitten Vaakasuora- ja Pystysuora-tekstikehykset ja valitse sijainnit luettelosta.

 7. Valitse Kunkin kuvakkeen näyttämiseen liittyvät säännöt -kohdasta kunkin kuvakkeen edustama arvo. Edellisessä esimerkissä Kuvakejoukon muokkaaminen -valintaikkuna olisi kuvan mukainen.

Kuvakejoukon muokkaaminen -valintaikkuna, jossa on määritetty lippukuvakkeiden säännöt

Värin lisääminen arvon mukaan

Käyttämällä Väri arvon mukaan -vaihtoehtoa voit määrittää värin osoittamaan tiettyä arvoa tai arvoväliä.

Jokainen väri edustaa yksittäistä arvoa      Voit ottaa värin käyttöön kaikissa muodoissa, joilla on sama arvo. Voit esimerkiksi merkitä kaikki myyntiosaston työntekijät keltaisella ja kaikki kirjanpito-osaston työntekijät punaisella.

Työntekijöiden muotojen väristä käy ilmi osasto

Jokainen väri edustaa arvoaluetta      Voit määrittää jonkin kirkkaista ja himmeistä sävyistä muodostuvan värialueen vastaamaan arvoaluetta. Voit esimerkiksi määrittää punaisesta vaaleanpunaiseksi himmenevän värialueen vastaamaan myynnin kasvun arvoja korkea, normaali ja matala.

Myyntimääriä kuvaavien muotojen värit kuvaavat suhteellisia tuloja

 1. Valitse Tiedot-valikosta Näytä muototiedot.

 2. Napsauta Tietokuvat-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella tietokuvaa, johon haluat lisätä värikoodin, ja valitse sitten Muokkaa.

 3. Valitse Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa Uusi kohde ja valitse sitten Väri arvon mukaan.

 4. Valitse kohde Uusi väri arvon mukaan -valintaikkunan Näyttö-kohdan Tietokenttä-luettelosta.

 5. Tee jokin seuraavista toimista kohdassa Väritysmenetelmä:

  • Voit ottaa värin käyttöön kaikissa muodoissa, joilla on sama arvo, valitsemalla Jokainen väri edustaa yksittäistä arvoa.

   Värimääritykset-luettelossa ovat kaikki käytettävissä olevat arvot ja arvoihin liittyvät täyttövärit ja tekstin värit. Voit muuttaa täyttöväriä tai tekstin väriä napsauttamalla Täyttöväri- tai Tekstin väri -nuolta.

  • Voit määrittää värisävyt vastaamaan arvoaluetta valitsemalla Jokainen väri edustaa arvoaluetta.

   Värimääritykset-luettelossa ovat kaikki mahdolliset arvoalueet ja niihin liittyvät täyttövärit ja tekstin värit. Voit luoda mukautettuja arvoalueita kirjoittamalla haluamasi arvot Arvo 1- ja Arvo 2 -ruutuihin. Voit muuttaa kunkin arvon täyttöväriä ja tekstin väriä napsauttamalla Täyttöväri- tai Tekstin väri -nuolta. Jos haluat käyttää kirkkaista sävyistä himmeisiin kulkevaa värialuetta, suosittelemme muuttamaan vain Värimääritykset-luettelon ensimmäisen kohteen väriä.

 6. Voit ottaa muotojen asetukset käyttöön piirustuksessa valitsemalla OK ensin Uusi väri arvon mukaan -valintaikkunassa ja sitten Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×