Tietojen kirjoittaminen manuaalisesti laskentataulukon soluihin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sinulla on useita vaihtoehtoja, kun haluat kirjoittaa tietoja Excelissä. Kirjoita tiedot yhdessä solussa useaan soluun samanaikaisesti tai useamman kuin yhden laskentataulukko kerralla. Syötetyt tiedot voi olla luvut, tekstin, päivämäärien ja kellonaikojen. Voit muotoilla tiedot useilla eri tavoilla. Ja useita asetuksia, jolla voi muuttaa helpottaa tietojen syöttämistä puolestasi.

Tässä ohjeaiheessa ei kerrotaan, kuinka tietolomakkeen käyttäminen tietojen syöttäminen laskentataulukkoon. Lisätietoja tietolomakkeita käyttämisestä on artikkelissa lisääminen, muokkaaminen, Etsi- ja poista rivejä käyttämällä tietolomaketta.

Tärkeää: Jos et voi kirjoittaa tai muokata tietoja laskentataulukossa, joku on saattanut suojata sen, jotta tietoja ei muutettaisi vahingossa. Jos laskentataulukko on suojattu, voit ehkä valita soluja ja tarkastella niissä olevia tietoja, mutta et voi kirjoittaa tietoja lukittuihin soluihin. Useimmissa tapauksissa laskentataulukon suojausta ei pitäisi poistaa, ellei sinulla ole siihen suojauksen asettajan lupaa. Voit poistaa laskentataulukon suojauksen (jos se on tarpeen) valitsemalla Tarkista-välilehden Muutokset-ryhmästä Poista taulukon suojaus. Jos suojausta asetettaessa on määritetty salasana, sinun on kirjoitettava tuo salasana, ennen kuin voit poistaa laskentataulukon suojauksen.

Valitse haluamasi toimet

Tekstin tai luvun kirjoittaminen soluun

Kirjoita luku, joka on kiinteä määrä desimaaleja

Päivämäärän tai kellonajan kirjoittaminen soluun

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan soluun samanaikaisesti

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan laskentataulukkoon samanaikaisesti

Laskentataulukon asetuksien ja solumuotoilujen säätäminen

Tekstin tai luvun kirjoittaminen soluun

 1. Napsauta laskentataulukon solua.

 2. Kirjoita haluamasi luvut tai kirjoita haluamasi teksti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Voit kirjoittaa tietoa uudelle riville solun sisällä, kirjoita rivinvaihto painamalla näppäinyhdistelmää ALT + ENTER.

Sivun alkuun

Kiinteän määrän desimaaleja sisältävän luvun kirjoittaminen

 1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Muokkausasetukset-kohdasta Lisää desimaalipilkku automaattisesti -valintaruutu.

 3. Kirjoita Desimaalit -ruutuun positiivinen luku desimaalipilkun oikealla puolella desimaalipilkun tai negatiivinen luku desimaalipilkun vasemmalla puolella desimaalipilkun.
  Esimerkiksi jos kirjoitat 3Desimaalit -ruutuun ja kirjoita sitten solun 2834 , arvo näkyy 2.834. Jos kirjoitat – 3Desimaalit -ruutuun ja kirjoita sitten 283, arvoksi 283000.

 4. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita haluamasi luku.

  Desimaalien määrä -asetuksen valinta ei vaikuta aiemmin kirjoitettuihin tietoihin.

  Voit ohittaa Desimaalien määrä -asetuksen tilapäisesti kirjoittamalla lukuun desimaalipilkun.

Sivun alkuun

Päivämäärän tai kellonajan kirjoittaminen soluun

 1. Napsauta laskentataulukon solua.

 2. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika seuraavasti:

  • Voit erottaa päivämäärän osat käyttämällä pisteitä tai yhdysmerkkiä. Kirjoita esimerkiksi 5.9.2002 tai 2002-09-05.

  • Kirjoita aika, joka perustuu 12 tunnin kellon vinoviivan aika ja kirjoita; ajan kuluttua tai p Esimerkki 9:00 p-näppäinyhdistelmää. Muussa tapauksessa Excel lisää ajan AM.

   Jos haluat lisätä nykyisen päivämäärän ja kellonajan, paina CTRL + VAIHTO +; (puolipiste).

 • Jos haluat kirjoittaa päivämäärän tai kellonajan päivittyvän automaattisesti, kun avaat laskentataulukon, voit käyttää tänään - ja nyt -funktioita.

 • Kun päivämäärän tai kellonajan kirjoittaminen soluun, se näkyy joko päivämäärän tai kellonajan muoto tietokoneesi oletusarvo tai muodossa, jota on käytetty solu, ennen kuin olet kirjoittanut päivämäärän tai kellonajan. Päivämäärän tai kellonajan oletusmuoto perustuu päivämäärän ja kellonajan asetukset Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkunassa (Ohjauspaneeli). Jos nämä asetukset, jos tietokoneeseen on muutettu, päivämäärät ja kellonajat, joka ei ole muotoiltu Muotoile solut -komennolla näkyvät näiden asetusten mukaan.

 • Jos haluat käyttää oletusarvon mukaista päivämäärä tai kellonaika, valitse päivämäärä tai aika-arvon sisältävä solu ja paina sitten CTRL + VAIHTO + # tai CTRL + VAIHTO + @.

Sivun alkuun

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan soluun samanaikaisesti

 1. Valitse solut, joihin haluat kirjoittaa samat tiedot. Solujen ei tarvitse sijaita vierekkäin.

  Valittava kohde

  Toimet:

  Yksittäinen solu

  Napsauta solua tai siirry soluun nuolinäppäimillä.

  Solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja vedä siitä viimeisen soluun tai pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun laajennat valintaa nuolinäppäimillä.

  Voit myös valita alueen ensimmäisen solun, painaa F8-näppäintä ja laajentaa valintaa nuolinäppäimillä. Kun haluat lopettaa valinnan laajentamisen, paina F8-näppäintä uudelleen.

  Iso solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja pidä sitten VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla samalla, kun napsautat alueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä näyttöä.

  Laskentataulukon kaikki solut

  Valitse Valitse kaikki -painike.

  Valitse kaikki -painike

  Voit valita koko laskentataulukon myös painamalla CTRL+A.

  Jos laskentataulukossa on tietoja, CTRL+A valitsee nykyisen alueen. Painamalla CTRL+A toisen kerran voit valita koko laskentataulukon.

  Erillään olevat solut tai solualueet

  Valitse solualueen ensimmäinen solu ja pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun valitset muut solut tai alueet.

  Voit myös valita ensimmäisen solun tai solualueen ja lisätä seuraavan ei-vierekkäisen solun tai solualueen painamalla VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää. Kun haluat lopettaa solujen tai solualueiden lisäämisen, paina VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää uudelleen.

  Huomautus: Erillään olevien solujen tai solualueiden valintaa ei voi peruuttaa peruuttamatta koko valintaa.

  Koko rivi tai sarake

  Napsauta rivi- tai sarakeotsikkoa.

  Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

  1. Riviotsikko

  2. Sarakeotsikko

  Voit valita rivin tai sarakkeen solut myös valitsemalla ensimmäisen solun ja painamalla CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Jos rivillä tai sarakkeessa on tietoja, CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmä valitsee rivin tai sarakkeen viimeksi käytettyyn soluun saakka. CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmän painaminen uudelleen valitsee koko rivin tai sarakkeen.

  Vierekkäiset rivit tai sarakkeet

  Vedä rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Voit valita useita sarakkeita myös valitsemalla ensimmäisen rivin tai sarakkeen ja pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla samalla, kun valitset viimeisen rivin tai sarakkeen.

  Erillään olevat rivit tai sarakkeet

  Napsauta valinnan ensimmäisen rivin tai sarakkeen otsikkoa. Pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun napsautat muiden valintaan lisättävien rivien tai sarakkeiden otsikoita.

  Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse jokin rivin tai sarakkeen solu ja paina CTRL+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Laskentataulukon tai Microsoft Office ‑taulukon ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäinen solu painamalla CTRL+HOME.

  Valitse tietoja tai muotoiluja sisältävän laskentataulukon tai Excel-luettelon viimeinen solu painamalla CTRL+END.

  Kaikki solut viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) asti

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) painamalla CTRL+VAIHTO+END-näppäinyhdistelmää.

  Kaikki solut laskentataulukon alkuun

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon alkuun painamalla CTRL+VAIHTO+HOME-näppäinyhdistelmää.

  Enemmän tai vähemmän soluja kuin aktiivinen valinta

  Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla samalla, kun napsautat viimeistä uuteen valintaan sisällytettävää solua. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmion muotoisesta alueesta tulee uusi valinta.

  Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta mitä tahansa laskentataulukon solua.

 2. Kirjoita tiedot aktiivisena olevaan soluun ja paina CTRL+ENTER.

  Voit kirjoittaa samojen tietojen kirjoittaminen useaan soluun myös käyttämällä täyttökahva Täyttökahva tietojen laskentataulukon solujen täyttäminen automaattisesti.

  Lisätietoja on artikkelissa täyttäminen automaattisesti laskentataulukon soluihin.

Sivun alkuun

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan laskentataulukkoon samanaikaisesti

Tekemällä useita laskentataulukoita aktiivinen yhtä aikaa, voit kirjoittaa uusia tietoja tai muuttaa aiemmin luodun tietoja johonkin laskentataulukot ja muutokset otetaan käyttöön valitun laskentataulukoiden samoissa soluissa.

 1. Valitse ensimmäisen laskentataulukon, joka sisältää muokattavat tiedot-välilehti. Pidä sitten CTRL-näppäintä painettuna, kun napsautat muiden laskentataulukoiden, jonka haluat synkronoida tiedot välilehdet.

  Taulukonvierityspainikkeet

  Huomautus: Jos et näe sisältävän taulukon välilehti, napsauta laskentataulukkoa ja valitse sitten taulukonvalitsimen painikkeita valitsimien. Jos et edelleenkään löydä laskentataulukon taulukonvalitsinta kuin haluat, voit joutua suurentaa asiakirjaikkunan.

 2. Aktiivisen laskentataulukon Valitse solu tai alue , johon haluat muokata tai kirjoittaa uusia tietoja.

  Valittava kohde

  Toimet:

  Yksittäinen solu

  Napsauta solua tai siirry soluun nuolinäppäimillä.

  Solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja vedä siitä viimeisen soluun tai pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun laajennat valintaa nuolinäppäimillä.

  Voit myös valita alueen ensimmäisen solun, painaa F8-näppäintä ja laajentaa valintaa nuolinäppäimillä. Kun haluat lopettaa valinnan laajentamisen, paina F8-näppäintä uudelleen.

  Iso solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja pidä sitten VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla samalla, kun napsautat alueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä näyttöä.

  Laskentataulukon kaikki solut

  Valitse Valitse kaikki -painike.

  Valitse kaikki -painike

  Voit valita koko laskentataulukon myös painamalla CTRL+A.

  Huomautus: Jos laskentataulukossa on tietoja, CTRL+A valitsee nykyisen alueen. Painamalla CTRL+A toisen kerran voit valita koko laskentataulukon.

  Erillään olevat solut tai solualueet

  Valitse solualueen ensimmäinen solu ja pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun valitset muut solut tai alueet.

  Voit myös valita ensimmäisen solun tai solualueen ja lisätä seuraavan ei-vierekkäisen solun tai solualueen painamalla VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää. Kun haluat lopettaa solujen tai solualueiden lisäämisen, paina VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää uudelleen.

  Huomautus: Erillään olevien solujen tai solualueiden valintaa ei voi peruuttaa peruuttamatta koko valintaa.

  Koko rivi tai sarake

  Napsauta rivi- tai sarakeotsikkoa.

  Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

  1. Riviotsikko

  2. Sarakeotsikko

  Voit valita rivin tai sarakkeen solut myös valitsemalla ensimmäisen solun ja painamalla CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Huomautus: Jos rivillä tai sarakkeessa on tietoja, CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmä valitsee rivin tai sarakkeen viimeksi käytettyyn soluun saakka. CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmän painaminen uudelleen valitsee koko rivin tai sarakkeen.

  Vierekkäiset rivit tai sarakkeet

  Vedä rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Voit valita useita sarakkeita myös valitsemalla ensimmäisen rivin tai sarakkeen ja pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla samalla, kun valitset viimeisen rivin tai sarakkeen.

  Erillään olevat rivit tai sarakkeet

  Napsauta valinnan ensimmäisen rivin tai sarakkeen otsikkoa. Pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun napsautat muiden valintaan lisättävien rivien tai sarakkeiden otsikoita.

  Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse jokin rivin tai sarakkeen solu ja paina CTRL+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Laskentataulukon tai Microsoft Office ‑taulukon ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäinen solu painamalla CTRL+HOME.

  Valitse tietoja tai muotoiluja sisältävän laskentataulukon tai Excel-luettelon viimeinen solu painamalla CTRL+END.

  Kaikki solut viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) asti

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) painamalla CTRL+VAIHTO+END-näppäinyhdistelmää.

  Kaikki solut laskentataulukon alkuun

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon alkuun painamalla CTRL+VAIHTO+HOME-näppäinyhdistelmää.

  Enemmän tai vähemmän soluja kuin aktiivinen valinta

  Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla samalla, kun napsautat viimeistä uuteen valintaan sisällytettävää solua. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmion muotoisesta alueesta tulee uusi valinta.

  Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta mitä tahansa laskentataulukon solua.

 3. Kirjoita aktiivisesta solusta uudet tiedot tai muokkaa olemassa olevia tietoja ja paina sitten ENTER-näppäintä, voit siirtää valittua seuraavaan soluun.

 4. Toista edellinen vaihe, kunnes olet lisännyt tai muokannut kaikki haluamasi tiedot.

 • Voit peruuttaa usean laskentataulukon valinnan napsauttamalla mitä tahansa valintaan sisältymätöntä taulukkoa. Jos valitsematon laskentataulukko ei ole näkyvissä, napsauta valitun laskentataulukon taulukonvalitsinta ja valitse sitten Pura taulukoiden ryhmittely.

 • Kun lisäät tai muokkaat tietoja, muutokset vaikuttavat kaikkiin valittuihin laskentataulukoihin ja voivat vahingossa korvata tietoja, joita et aikonut muuttaa. Voit välttää tämän tarkastelemalla kaikkia laskentataulukoita samanaikaisesti, jolloin voit tunnistaa tietojen ristiriitoja.

  1. Valitse Näytä-välilehden Ikkuna-ryhmästä Uusi ikkuna.

  2. Siirry uuteen ikkunaan ja valitse sitten laskentataulukko, jota haluat tarkastella.

  3. Toista vaiheet 1 ja 2 kullekin laskentataulukolle, jota haluat tarkastella.

  4. Näytä -välilehden ikkuna -ryhmästä Järjestäkaikki ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
   Haluat tarkastella vain aktiivisen työkirjan laskentataulukoita, valitse aktiivisen työkirjan ikkunat -valintaruutu.

Sivun alkuun

Laskentataulukon asetuksien ja solumuotoilujen säätäminen

Excelissä on useita asetuksia, joita voit muuttaa helpottaaksesi manuaalista tietojen kirjoittamista. Jotkin muutokset vaikuttavat kaikkiin työkirjoihin, jotkin vaikuttavat koko työkirjaan ja jokin vaikuttavat vain määrittämiisi soluihin.

ENTER-näppäimen suunnan muuttaminen

Kun painat SARKAINTA tietojen kirjoittaminen useaan soluun, riviin ja paina sitten ENTER kyseisen rivin lopussa oletusarvoisesti valinta siirtyy seuraavan rivin alkuun.

ENTER-näppäimen painaminen siirtää kohdistuksen yksi solu alaspäin ja painamalla SARKAIN siirtää valinnan yksi solu oikealle. Et voi muuttaa SARKAIN siirtää suuntaa, mutta voit määrittää eri suunta ENTER-näppäintä. Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa koko laskentataulukon, avoimet työkirjat, kaikki avoimet työkirjat ja kaikki työkirjat.

 1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset-luokan Muokkaa-kohdasta Siirrä valinta Enter-näppäimen painalluksen jälkeen -valintaruutu ja valitse haluamasi suunta Suunta-ruudusta.

Sarakkeen leveyden muuttaminen

Joskus solussa voi näkyä #####. Näin voi tapahtua, kun solussa on luku- tai päivämäärä ja sarakkeen leveys ei voi näyttää kaikki muotoilun vaatimia merkkejä. Oletetaan esimerkiksi, että solu, jossa on muotoa "pp/kk/vvvv" oleva päivämäärä, sisältää merkkijonon 31-12-2007. Sarake on niin kapea, että se pystyy näyttämään kuitenkin vain kuusi merkkiä. Solussa näkyy #####. Jos haluat nähdä solun koko sisällön nykyisessä muodossaan, sinun pitää leventää saraketta.

 1. Valitse solu, jonka leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoilu.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Tee Solun koko -luettelossa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat kaiken tekstin näkyviin, valitse Sovita sarakkeen leveys.

  • Jos haluat tehdä sarakkeesta leveämmän, valitse Sarakkeen leveys ja kirjoita haluamasi leveys Sarakeleveys-ruutuun.

Huomautus: Voit myös muuttaa sarakkeen tai jopa yksittäisen solun muotoilua sen sijaan, että kasvattaisit sarakkeen leveyttä. Voit esimerkiksi muuttaa päivämäärän muotoilun niin, että päivämäärästä näkyy vain päivä ja kuukausi ("pp.kk"-muoto), kuten 31.12 tai käyttää luvussa tieteellistä (eksponentiaalista) muotoilua, kuten 4E+08.

Solun tekstin rivittäminen

Voit näyttää solun sisällä useita rivejä tekstiä rivittämällä tekstin. Solun tekstin rivittäminen ei vaikuta muihin soluihin.

 1. Valitse solu, jonka tekstin haluat rivittää.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Tasaus-ryhmän Tekstin rivitys -painiketta.

  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Jos teksti on pitkä Wordissa, se ei rivity (sana ei voi jakaa); Voit sen sijaan, Levennä tai Pienennä fonttikokoa, jos haluat nähdä koko tekstin. Jos kaikki teksti ei ole näkyvissä, kun voit rivittää tekstiä, voit joutua Säädä rivin korkeutta. Valitse Aloitus -välilehden solut -ryhmästä Muotoileja valitse Solun koko -kohdassa Sovita rivin.

Luvun muodon muuttaminen

Excelissä solun muotoilu ei riipu soluun tallennetuista tiedoista. Tällä erolla voi olla merkittävä vaikutus, kun tiedot ovat numeerisia. Kun Excel esimerkiksi pyöristää kirjoittamasi luvun, useimmissa tapauksissa se pyöristää vain näyttämänsä luvun. Laskutoimitukset tapahtuvat soluun tallennetulla luvulla, eivät luvulla, joka on näkyvissä. Niinpä laskutoimitukset voivat näyttää epätarkoilta vähintään yhdessä solussa käytetyn pyöristyksen vuoksi.

Kun olet kirjoittanut luvun soluun, voit muuttaa muotoa, jolla luku näkyy.

 1. Napsauta solua, jossa muotoiltava luku on.

 2. Valitse Aloitus -välilehden numero -ryhmästä Yleinenja valitse sitten haluamasi muoto.

  Excelin valintanauhan kuva

  Vihje: Valitse lukumuotoilu käytettävissä olevien muotoilujen luettelosta napsauttamalla Lisää-painiketta ja napsauttamalla sitten jotain Luokka-luettelossa näkyvää muotoilua.

Muotoile luku tekstinä

Luvut, joita Excel ei käytä laskutoimituksiin, kuten puhelinnumerot, voit muotoilla tekstinä lisäämällä tekstimuotoilun tyhjiin soluihin, ennen kuin kirjoitat luvut.

 1. Valitse tyhjä solu

 2. Valitse Aloitus -välilehden numero -ryhmästä Yleinenja valitse sitten teksti.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Kirjoita haluamasi luvut muotoiltuun soluun.

  Huomautus: Puhelinnumerot, että olet kirjoittanut ennen tekstimuotoilun soluja on kirjoitettava uudelleen muotoiltuihin soluihin. Uudelleen nopeasti lukujen tekstiksi, valitse kunkin solun, paina F2-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×