Tietojen kirjoittaminen manuaalisesti laskentataulukon soluihin

Tietojen kirjoittaminen manuaalisesti laskentataulukon soluihin

Sinulla on useita vaihtoehtoja, jos haluat lisätä tietoja manuaalisesti Excelissä. Voit lisätä tietoja yhteen soluun, useisiin soluihin samaan aikaan tai useampaan kuin yhteen laskentataulukko samanaikaisesti. Kirjoittamasi tiedot voivat olla lukuja, tekstiä, päivämääriä tai kellonaikoja. Voit muotoilla tietoja useilla eri tavoilla. Voit halutessasi myös säätää useita asetuksia, jos haluat helpottaa tietojen syöttämistä.

Tässä artikkelissa ei selitetä, kuinka tietolomaketta käytetään tietojen lisäämiseen laskentataulukossa. Lisätietoja tietolomakkeen käytöstä on artikkelissa Rivien lisääminen, muokkaaminen, etsiminen ja poistaminen tietolomakkeella.

Tärkeää: Jos et voi kirjoittaa tai muokata tietoja laskentataulukossa, joku on saattanut suojata sen, jotta tietoja ei muutettaisi vahingossa. Jos laskentataulukko on suojattu, voit ehkä valita soluja ja tarkastella niissä olevia tietoja, mutta et voi kirjoittaa tietoja lukittuihin soluihin. Useimmissa tapauksissa laskentataulukon suojausta ei pitäisi poistaa, ellei sinulla ole siihen suojauksen asettajan lupaa. Voit poistaa laskentataulukon suojauksen (jos se on tarpeen) valitsemalla Tarkista-välilehden Muutokset-ryhmästä Poista taulukon suojaus. Jos suojausta asetettaessa on määritetty salasana, sinun on kirjoitettava tuo salasana, ennen kuin voit poistaa laskentataulukon suojauksen.

Sisältö

Tekstin tai luvun kirjoittaminen soluun

Kiinteän määrän desimaaleja sisältävän luvun kirjoittaminen

Päivämäärän tai kellonajan kirjoittaminen soluun

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan soluun samanaikaisesti

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan laskentataulukkoon samanaikaisesti

Laskentataulukon asetuksien ja solumuotoilujen säätäminen

ENTER-näppäimen suunnan muuttaminen

Sarakkeen leveyden muuttaminen

Solun tekstin rivittäminen

Luvun muodon muuttaminen

Muotoile luku tekstinä

Tekstin tai luvun kirjoittaminen soluun

 1. Napsauta laskentataulukon solua.

 2. Kirjoita haluamasi luvut tai teksti ja paina ENTER-näppäintä tai SARKAINTA.

  Voit kirjoittaa tietoa uudelle riville solun sisällä painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Enter.

Sivun alkuun

Kiinteän määrän desimaaleja sisältävän luvun kirjoittaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Muokkausasetukset-kohdasta Lisää desimaalipilkku automaattisesti -valintaruutu.

 3. Kirjoita Desimaaleja-ruutuun positiivinen luku desimaalipilkun oikealle puolella näkyviä numeroita varten tai negatiivinen luku desimaalipilkun vasemmalla puolella näkyviä numeroita varten.

  Jos kirjoitat Desimaalit-ruutuun esimerkiksi luvun 3 ja kirjoitat sen jälkeen soluun luvun 2834, arvoksi tulee 2,834. Jos kirjoitat Desimaaleja-ruutuun luvun -3 ja kirjoitat sen jälkeen luvun 283, arvoksi tulee 283000.

 4. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita haluamasi luku.

  Desimaalien määrä -asetuksen valinta ei vaikuta aiemmin kirjoitettuihin tietoihin.

  Voit ohittaa Desimaalien määrä -asetuksen tilapäisesti kirjoittamalla lukuun desimaalipilkun.

Sivun alkuun

Päivämäärän tai kellonajan kirjoittaminen soluun

 1. Napsauta laskentataulukon solua.

 2. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika seuraavasti:

  • Voit erottaa päivämäärän osat käyttämällä pisteitä tai yhdysmerkkiä. Kirjoita esimerkiksi 5.9.2002 tai 2002-09-05.

  • Voit kirjoittaa kellonajan, joka perustuu 12 tunnin järjestelmään, kirjoittamalla kellonajan, jota seuraa välilyönti sekä a tai p. Kirjoita esimerkiksi 9:00 p. Muussa tapauksessa Excel käsittelee kellonaikaa aamupäivän kellonaikana.

   Voit lisätä kuluvan hetken päivämäärän ja kellonajan painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+; (puolipiste).

 • Jos haluat päivämäärän ja kellonajan päivittyvän automaattisesti, kun avaat laskentataulukon, voit käyttää TÄMÄ.PÄIVÄ- jaNYT-funktioita.

 • Kun kirjoitat päivämäärän tai ajan soluun, se näkyy joko tietokoneen päivämäärän ja kellonajan oletusmuotoilun mukaisesti tai solun päivämäärä- tai aikamuotoilun mukaisesti. Päivämäärän tai kellonajan oletusmuotoilu määräytyy Maa- ja aluekohtaiset asetukset -valintaikkunan (Ohjauspaneeli, Aika-, kieli- ja alueasetukset) päivämäärä- ja aika-asetusten mukaan. Jos näitä tietokoneen asetuksia on muutettu, työkirjoissasi näkyvät päivämäärät ja kellonajat, joita ei ole muotoiltu Muotoile solut -komennon avulla, näkyvät tietokoneen asetusten mukaan.

 • Jos haluat nopeasti käyttää oletusarvon mukaista päivämäärä- tai aikamuotoilua, napsauta solua, joka sisältää päivämäärän tai kellonajan ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+# tai CTRL+VAIHTO+@.

Sivun alkuun

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan soluun samanaikaisesti

 1. Valitse solut, joihin haluat kirjoittaa samat tiedot. Solujen ei tarvitse sijaita vierekkäin.

  Solujen valitseminen

  Valittava kohde

  Tee näin

  Yksittäinen solu

  Napsauta solua tai siirry soluun painamalla nuolinäppäimiä.

  Solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja vedä siitä viimeisen soluun tai pidä Vaihto-näppäintä painettuna, kun laajennat valintaa nuolinäppäimillä.

  Voit myös valita alueen ensimmäisen solun, painaa F8-näppäintä ja laajentaa valintaa nuolinäppäimillä. Kun haluat lopettaa valinnan laajentamisen, paina F8-näppäintä uudelleen.

  Suuri solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja napsauta alueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä.

  Laskentataulukon kaikki solut

  Napsauta Valitse kaikki -painiketta.

  Valitse kaikki -painike

  Voit valita koko laskentataulukon myös painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää.

  Jos työkirjassa on tietoja, voit valita nykyisen alueen painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää. Jos painat Ctrl+A-näppäinyhdistelmää toisen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

  Muut kuin vierekkäiset solut tai jatkuvat solualueet

  Valitse ensimmäinen solu tai solualue ja pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla muiden solujen tai solualueiden valinnan aikana.

  Voit myös valita ensimmäisen solun tai solualueen ja sitten lisätä toisen ei-vierekkäisen solun tai solualueen painamalla VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää. Kun haluat lopettaa solujen tai solualueiden lisäämisen, paina VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää uudelleen.

  Huomautus: Kun kyseessä on epäjatkuva valinta, et voi peruuttaa solun tai solualueen valintaa peruuttamatta koko valintaa.

  Koko rivi tai sarake

  Napsauta rivin tai sarakkeen otsikkoa.

  Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

  1. Riviotsikko

  2. Sarakeotsikko

  Voit valita rivin tai sarakkeen solut myös valitsemalla ensimmäisen solun ja painamalla CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Jos rivillä tai sarakkeessa on tietoja, Ctrl+Vaihto+Nuoli-näppäinyhdistelmä valitsee rivin tai sarakkeen viimeksi käytettyyn soluun saakka. Ctrl+Vaihto+nuoli-näppäinyhdistelmän painaminen uudelleen valitsee koko rivin tai sarakkeen.

  Vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

  Vedä hiirellä rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Voit myös valita ensimmäisen rivin tai sarakkeen ja pitää Vaihto-näppäintä painettuna, kun valitset viimeisen rivin tai sarakkeen.

  Muut kuin vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

  Napsauta valinnan ensimmäisen sarakkeen tai rivin otsikkoa ja pidä Ctrl-näppäintä painettuna, kun napsautat muiden valintaan lisättävien sarakkeiden tai rivien otsikoita.

  Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse jokin rivin tai sarakkeen solu ja paina CTRL+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Laskentataulukon tai Microsoft Office Excel -taulukon ensimmäinen tai viimeinen solu

  Paina Ctrl+Home-näppäinyhdistelmää, jos haluat valita laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäisen solun.

  Paina Ctrl+End-näppäinyhdistelmää, jos haluat valita viimeisen solun laskentataulukossa tai tietoja tai muotoiluja sisältävässä Excel-luettelossa.

  Kaikki solut viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) asti

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) painamalla CTRL+VAIHTO+END-näppäinyhdistelmää.

  Kaikki solut laskentataulukon alkuun

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon alkuun painamalla CTRL+VAIHTO+HOME-näppäinyhdistelmää.

  Enemmän tai vähemmän soluja kuin on aktiivisessa valinnassa

  Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat viimeistä solua, jonka haluat ottaa mukaan uuteen valintaan. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmion muotoisesta alueesta tulee uusi valinta.

  Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta jotakin laskentataulukon solua.

 2. Kirjoita tiedot aktiivisena olevaan soluun ja paina näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

  Voit kirjoittaa samat tiedot useaan soluun myös käyttämällä täyttökahva Täyttökahva , joka täyttää tiedot automaattisesti laskentataulukon soluihin.

  Lisätietoja on artikkelissa Tietojen täyttäminen automaattisesti laskentataulukon soluihin.

Sivun alkuun

Samojen tietojen kirjoittaminen useaan laskentataulukkoon samanaikaisesti

Valitsemalla useita aktiivisia laskentataulukoita samanaikaisesti voit kirjoittaa uusia tietoja tai muuttaa jonkin laskentataulukon aiemmin kirjoitettuja tietoja niin, että muutokset lisätään samoihin soluihin kaikissa valituissa laskentataulukoissa.

 1. Napsauta ensimmäisen muokattavia tietoja sisältävän laskentataulukon valitsinta. Pidä sitten CTRL-näppäintä painettuna, kun napsautat niiden laskentataulukoiden valitsimia, joiden kanssa haluat synkronoida tiedot.

  Taulukonvierityspainikkeet

  Huomautus: Jos et näe haluamasi laskentataulukon valitsinta, etsi laskentataulukko napsauttamalla valitsimien vierityspainikkeita ja valitse sitten haluamasi välilehti. Jos et vieläkään löydä haluamaasi laskentataulukon välilehteä, asiakirjaikkuna kannattaa ehkä suurentaa.

 2. Valitse aktiivisessa laskentataulukossa solu tai alue, jonka tietoja haluat muokata tai johon haluat kirjoittaa uusia tietoja.

  Solujen valitseminen

  Valittava kohde

  Tee näin

  Yksittäinen solu

  Napsauta solua tai siirry soluun painamalla nuolinäppäimiä.

  Solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua ja vedä siitä viimeisen soluun tai pidä Vaihto-näppäintä painettuna, kun laajennat valintaa nuolinäppäimillä.

  Voit myös valita alueen ensimmäisen solun, painaa F8-näppäintä ja laajentaa valintaa nuolinäppäimillä. Kun haluat lopettaa valinnan laajentamisen, paina F8-näppäintä uudelleen.

  Suuri solualue

  Napsauta alueen ensimmäistä solua, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja napsauta alueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä.

  Laskentataulukon kaikki solut

  Napsauta Valitse kaikki -painiketta.

  Valitse kaikki -painike

  Voit valita koko laskentataulukon myös painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää.

  Jos työkirjassa on tietoja, voit valita nykyisen alueen painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää. Jos painat Ctrl+A-näppäinyhdistelmää toisen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

  Muut kuin vierekkäiset solut tai jatkuvat solualueet

  Valitse ensimmäinen solu tai solualue ja pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla muiden solujen tai solualueiden valinnan aikana.

  Voit myös valita ensimmäisen solun tai solualueen ja sitten lisätä toisen ei-vierekkäisen solun tai solualueen painamalla VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää. Kun haluat lopettaa solujen tai solualueiden lisäämisen, paina VAIHTO+F8-näppäinyhdistelmää uudelleen.

  Huomautus: Kun kyseessä on epäjatkuva valinta, et voi peruuttaa solun tai solualueen valintaa peruuttamatta koko valintaa.

  Koko rivi tai sarake

  Napsauta rivin tai sarakkeen otsikkoa.

  Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

  1. Riviotsikko

  2. Sarakeotsikko

  Voit valita rivin tai sarakkeen solut myös valitsemalla ensimmäisen solun ja painamalla CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Jos rivillä tai sarakkeessa on tietoja, Ctrl+Vaihto+Nuoli-näppäinyhdistelmä valitsee rivin tai sarakkeen viimeksi käytettyyn soluun saakka. Ctrl+Vaihto+nuoli-näppäinyhdistelmän painaminen uudelleen valitsee koko rivin tai sarakkeen.

  Vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

  Vedä hiirellä rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Voit myös valita ensimmäisen rivin tai sarakkeen ja pitää Vaihto-näppäintä painettuna, kun valitset viimeisen rivin tai sarakkeen.

  Muut kuin vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

  Napsauta valinnan ensimmäisen sarakkeen tai rivin otsikkoa ja pidä Ctrl-näppäintä painettuna, kun napsautat muiden valintaan lisättävien sarakkeiden tai rivien otsikoita.

  Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

  Valitse jokin rivin tai sarakkeen solu ja paina CTRL+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

  Laskentataulukon tai Microsoft Office Excel -taulukon ensimmäinen tai viimeinen solu

  Paina Ctrl+Home-näppäinyhdistelmää, jos haluat valita laskentataulukon tai Excel-luettelon ensimmäisen solun.

  Paina Ctrl+End-näppäinyhdistelmää, jos haluat valita viimeisen solun laskentataulukossa tai tietoja tai muotoiluja sisältävässä Excel-luettelossa.

  Kaikki solut viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) asti

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) painamalla CTRL+VAIHTO+END-näppäinyhdistelmää.

  Kaikki solut laskentataulukon alkuun

  Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon alkuun painamalla CTRL+VAIHTO+HOME-näppäinyhdistelmää.

  Enemmän tai vähemmän soluja kuin on aktiivisessa valinnassa

  Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat viimeistä solua, jonka haluat ottaa mukaan uuteen valintaan. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmion muotoisesta alueesta tulee uusi valinta.

  Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta jotakin laskentataulukon solua.

 3. Kirjoita uudet tiedot tai muokkaa olemassa olevia tietoja aktiivisessa solussa ja paina sitten ENTER-näppäintä, jolloin valinta siirtyy seuraavaan soluun.

  Muutokset lisätään kaikkiin valitsemiisi laskentataulukoihin.

 4. Toista edellinen vaihe, kunnes olet lisännyt tai muokannut kaikki haluamasi tiedot.

 • Voit peruuttaa usean laskentataulukon valinnan napsauttamalla mitä tahansa valintaan sisältymätöntä taulukkoa. Jos valitsematon laskentataulukko ei ole näkyvissä, napsauta valitun laskentataulukon taulukonvalitsinta ja valitse sitten Pura taulukoiden ryhmittely.

 • Kun lisäät tai muokkaat tietoja, muutokset vaikuttavat kaikkiin valittuihin laskentataulukoihin ja voivat vahingossa korvata tietoja, joita et aikonut muuttaa. Voit välttää tämän tarkastelemalla kaikkia laskentataulukoita samanaikaisesti, jolloin voit tunnistaa tietojen ristiriitoja.

  1. Valitse Näytä-välilehden Ikkuna-ryhmästä Uusi ikkuna.

  2. Siirry uuteen ikkunaan ja valitse sitten laskentataulukko, jota haluat tarkastella.

  3. Toista vaiheet 1 ja 2 kullekin laskentataulukolle, jota haluat tarkastella.

  4. Valitse Näytä-välilehden Ikkuna-ryhmästä Järjestä kaikki ja valitse sitten haluamasi asetus.

  5. Jos haluat tarkastella vain aktiivisen työkirjan laskentataulukoita, valitse Järjestä ikkunat -valintaikkunassa Aktiivisen työkirjan ikkunat -valintaruutu.

Sivun alkuun

Laskentataulukon asetuksien ja solumuotoilujen säätäminen

Excelissä on useita asetuksia, joita voit muuttaa helpottaaksesi manuaalista tietojen kirjoittamista. Jotkin muutokset vaikuttavat kaikkiin työkirjoihin, jotkin vaikuttavat koko työkirjaan ja jokin vaikuttavat vain määrittämiisi soluihin.

ENTER-näppäimen suunnan muuttaminen

Jos kirjoitat tietoja rivin useaan soluun painamalla SARKAINTA ja painat sitten ENTER-näppäintä rivin lopussa, valinta siirtyy oletusarvoisesti seuraavan rivin alkuun.

ENTER siirtää valinnan käytössä olevan solun alla olevaan soluun ja SARKAIN oikealla puolella olevaan soluun. Et voi muuttaa suuntaa, johon SARKAIN siirtää valintaa, mutta voit muuttaa suuntaa, johon ENTER siirtää valintaa. Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa koko laskentataulukkoon, kaikkiin avoimiin laskentataulukoihin, kaikkiin avoimiin työkirjoihin ja kaikkiin uusiin työkirjoihin.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset-luokan Muokkausasetukset-kohdasta Siirrä valinta Enter-näppäimen painalluksen jälkeen -valintaruutu ja valitse haluamasi suunta Suunta-ruudusta.

Sarakkeen leveyden muuttaminen

Joskus solussa voi näkyä #####. Näin voi tapahtua, kun solussa on luku- tai päivämäärä ja sarakkeen leveys ei voi näyttää kaikki muotoilun vaatimia merkkejä. Oletetaan esimerkiksi, että solu, jossa on muotoa "pp/kk/vvvv" oleva päivämäärä, sisältää merkkijonon 31/12/2015. Sarake on niin kapea, että se pystyy näyttämään kuitenkin vain kuusi merkkiä. Solussa näkyy #####. Jos haluat nähdä solun koko sisällön nykyisessä muodossaan, sinun pitää leventää saraketta.

 1. Valitse solu, jonka leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile.

  Aloitus-välilehden Solut-ryhmä

 3. Tee Solun koko -luettelossa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat kaiken tekstin näkyviin, valitse Sovita sarakkeen leveys.

  • Jos haluat tehdä sarakkeesta leveämmän, valitse Sarakkeen leveys ja kirjoita haluamasi leveys Sarakeleveys-ruutuun.

Huomautus: Voit myös muuttaa sarakkeen tai jopa yksittäisen solun muotoilua sen sijaan, että kasvattaisit sarakkeen leveyttä. Voit esimerkiksi muuttaa päivämäärän muotoilun niin, että päivämäärästä näkyy vain päivä ja kuukausi ("pp.kk"-muoto), kuten 31.12 tai käyttää luvussa tieteellistä (eksponentiaalista) muotoilua, kuten 4E+08.

Solun tekstin rivittäminen

Voit näyttää solun sisällä useita rivejä tekstiä rivittämällä tekstin. Solun tekstin rivittäminen ei vaikuta muihin soluihin.

 1. Valitse solu, jonka tekstin haluat rivittää.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Tasaus-ryhmän Tekstin rivitys -painiketta.

Aloitus-välilehden Tasaus-ryhmä

Huomautus: Jos teksti on pitkä sana, merkit eivät rivity (sanaa ei voi jakaa). Rivityksen sijaan voit leventää saraketta tai pienentää fonttikokoa niin, että näet koko tekstin. Jos koko teksti ei ole näkyvissä tekstin rivityksen jälkeen, sinun pitää ehkä säätää rivin korkeutta. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile, ja valitse sitten Solun koko -kohdasta Sovita rivin korkeus.

Lisätietoja tekstin rivityksestä on artikkelissaSolun tekstin rivittäminen.

Luvun muodon muuttaminen

Excelissä solun muotoilu ei riipu soluun tallennetuista tiedoista. Tällä erolla voi olla merkittävä vaikutus, kun tiedot ovat numeerisia. Kun Excel esimerkiksi pyöristää kirjoittamasi luvun, useimmissa tapauksissa se pyöristää vain näyttämänsä luvun. Laskutoimitukset tapahtuvat soluun tallennetulla luvulla, eivät luvulla, joka on näkyvissä. Niinpä laskutoimitukset voivat näyttää epätarkoilta vähintään yhdessä solussa käytetyn pyöristyksen vuoksi.

Kun olet kirjoittanut luvun soluun, voit muuttaa muotoa, jolla luku näkyy.

 1. Napsauta solua, jossa muotoiltava luku on.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Numero-ryhmässä Lukumuotoilu-ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi muotoilu.

  Aloitus-välilehden Muotoile luku -ruutu

  Valitse lukumuotoilu käytettävissä olevien muotoilujen luettelosta valitsemalla Lisää numeromuotoja ja napsauttamalla sitten haluamaasi muotoilua Luokka-luettelossa.

Muotoile luku tekstinä

Luvut, joita Excel ei käytä laskutoimituksiin, kuten puhelinnumerot, voit muotoilla tekstinä lisäämällä tekstimuotoilun tyhjiin soluihin, ennen kuin kirjoitat luvut.

 1. Valitse tyhjä solu

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Numero-ryhmässä Lukumuotoilu-ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse Teksti.

  Aloitus-välilehden Muotoile luku -ruutu

 3. Kirjoita haluamasi luvut muotoiltuun soluun.

  Luvut, jotka kirjoitit ennen kuin lisäsit tekstimuotoilun soluihin, on kirjoitettava uudestaan muotoiltuihin soluihin. Voit kirjoittaa luvut nopeasti uudelleen tekstinä valitsemalla kunkin solun, painamalla F2-näppäintä ja sitten ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×