Tietojen jäsentäminen (ryhmitteleminen) laskentataulukossa

Jos sinulla on tietoja sisältävä luettelo, jonka haluat ryhmitellä ja josta haluat yhteenvedon, voit jäsentää tiedot jopa kahdeksalle tasolle käyttäen yhtä tasoa kullekin ryhmälle. Kukin sisempi taso, jota edustaa suurempi numero jäsennyssymbolit, sisältää yksityiskohdat edellisestä, ulommasta tasosta, jota edustaa alempi numero jäsennyssymboleissa. Jäsennystä käyttämällä voit nopeasti esittää yhteenvetorivejä tai -sarakkeita tai näyttää kunkin ryhmän yksityiskohtaiset tiedot. Voit luoda jäsennyksen riveistä (kuten jäljempänä olevassa esimerkissä), sarakkeista tai sekä riveistä että sarakkeista.

Jäsennetty luettelo

1.  Voit näyttää haluamasi tason rivit napsauttamalla vastaavaa jäsennyssymbolia yksi kaksi kolme .

2.  Taso 1 sisältää kaikkien myyntirivien yhteissummat.

3.  Taso 2 sisältää kunkin alueen kuukausimyynnin.

4.  Taso 3 sisältää tietorivit, tässä tapauksessa rivit 11–13.

5. Jos haluat laajentaa tai kutistaa jäsennyksen tietoja, napsauta plus ja miinus jäsennys symboleita.

 1. Varmista, että kunkin jäsennettävän tietosarakkeen ensimmäisellä rivillä on otsikko, että kussakin sarakkeessa on samanlaisia tietoja ja että alue ei sisällä tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

 2. Varmista, että tietoriveillä on myös yhteenvetorivi eli välisumma. Tee jompikumpi seuraavista:

  Yhteenvetorivien lisääminen Välisumma-komennolla    

  • Käytä Välisumma-komentoa, joka lisää VÄLISUMMA-funktion välittömästi kunkin ryhmän tietorivien ylä- tai alapuolelle ja luo jäsennyksen automaattisesti. Lisätietoja Välisumma-funktion käyttämisestä on kohdassa VÄLISUMMA-FUNKTIO.

   Omien yhteenvetorivien lisääminen    

  • Lisää omat kaavoja sisältävät yhteenvetorivit välittömästi kunkin tietoriviryhmän ylä- tai alapuolelle. Käytä SUMMA-funktiota esimerkiksi myynnin välisumman laskemiseen maalis- ja huhtikuulle niiden myyntitietorivien ala- tai yläpuolella. Jäljempänä tässä aiheessa olevassa taulukossa on esimerkki tästä.

 3. Määrittele sijoitetaanko yhteenvetorivit tietorivien ala- vai yläpuolelle. Napsauta Tiedot-välilehden Jäsennä-ryhmässä Jäsennä-valintaikkunan avainta.
  Napsauta Jäsennä-ryhmän valintaikkunan avainta

 4. Jos yhteenvetorivit ovat tietorivien yläpuolella, tyhjennä Yhteenvetorivit alapuolelle -valintaruutu. Muussa tapauksessa älä tee mitään.

 5. Jäsennä tiedot. Tee jompikumpi seuraavista:

  Tietojen jäsentäminen automaattisesti

  1. Valitse tarvittaessa solu jäsennettävällä solualueella.

  2. Napsauta Tiedot-välilehdessä, Jäsennä-ryhmässä nuolta Ryhmän alapuolella ja valitse sitten Automaattinen jäsennys.

   Napsauta nuolta Ryhmän alapuolella ja valitse sitten Automaattinen jäsennys

  Tietojen jäsentäminen manuaalisesti

  Tärkeää: Kun ryhmittelet jäsennettyjä tasoja manuaalisesti, kannattaa pitää kaikki tiedot näkyvissä rivien virheellisen ryhmittelyn välttämiseksi.

  1. Jäsennä ulompi ryhmä.

   Ulomman ryhmän jäsentäminen

   1. Valitse kaikki alisteiset yhteenvetorivit ja niihin liittyvät tietorivit.

    Alla olevassa esimerkissä rivi 6 sisältää rivien 2 - 5 välisummat, rivi 10 sisältää rivien 7 - 9 välisummat ja rivi 11 sisältää kokonaissummat. Voit ryhmitellä kaikki tietorivit riville 11 valitsemalla rivit 2 - 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Alue

    Kuukausi

    Myynti

    2

    Itä

    Maaliskuu

    9 647 $

    3

    Itä

    Maaliskuu

    4 101 $

    4

    Itä

    Maaliskuu

    7 115 $

    5

    Itä

    Maaliskuu

    2 957 $

    6

    Itä

    Maaliskuu yht.

    23 820 $

    7

    Itä

    Huhtikuu

    4 257 $

    8

    Itä

    Huhtikuu

    1 829 $

    9

    Itä

    Huhtikuu

    6 550 $

    10

    Itä

    Huhtikuu yht.

    12 636 $

    11

    Itä yht.

    36 456 $

    Tärkeää: Älä sisällytä yhteenvetoriviä 11 valintaan.

   2. Valitse Tiedot-välilehdessä Jäsennä-ryhmässä Ryhmä, Rivit ja valitse OK.

    Valitse Rivit ja valitse sitten OK.

    Jäsennyssymbolit tulevat näkyviin ryhmän viereen.

  2. Voit myös jäsentää sisemmän ryhmän tietyn osan tietojen tietorivit.

   Sisempien ryhmien (tietorivien ryhmät) jäsentäminen

   1. Valitse kuhunkin sisempään ryhmään ne tietorivit, jotka ovat yhteydessä yhteenvetorivin sisältävään riviin.

    Jos haluat ryhmitellä alla olevan esimerkin rivit 2 - 5, joiden yhteenvetorivi on rivi 6, valitse rivit 2 - 5. Jos haluat ryhmitellä rivit 7 - 9, joiden yhteenvetorivi on rivi 10, valitse rivit 7 - 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Alue

    Kuukausi

    Myynti

    2

    Itä

    Maaliskuu

    9 647 $

    3

    Itä

    Maaliskuu

    4 101 $

    4

    Itä

    Maaliskuu

    7 115 $

    5

    Itä

    Maaliskuu

    2 957 $

    6

    Itä

    Maaliskuu yht.

    23 820 $

    7

    Itä

    Huhtikuu

    4 257 $

    8

    Itä

    Huhtikuu

    1 829 $

    9

    Itä

    Huhtikuu

    6 550 $

    10

    Itä

    Huhtikuu yht.

    12 636 $

    11

    Itä yht.

    36 456 $

    Tärkeää: Älä sisällytä yhteenvetoriviä valintaan.

   2. Valitse Tiedot-välilehden Jäsennys-ryhmästä Ryhmä.

    Valitse Tiedot-välilehdessä Ryhmä

    Jäsennyssymbolit tulevat näkyviin ryhmän viereen.

   3. Jatka sisempien rivien valitsemista ja ryhmittelemistä, kunnes olet luonut kaikki jäsennykseen haluamasi tasot.

   4. Jos haluat poistaa rivien ryhmittelyn, valitse rivit ja valitse sitten Tiedot-välilehden Jäsennys-ryhmästä Pura ryhmittely.

    Voit purkaa jäsennyksen ryhmittelyn poistamatta koko jäsennystä. Pidä Vaihto-näppäintä painettuna samalla, kun napsautat ryhmän Plusruutu tai Miinusruutu , ja valitse sitten tiedot -väli lehden Jäsennys -ryhmästä Pura ryhmittely.

    Tärkeää: Jos poistat ryhmittelyn, kun tiedot on piilotettu, tietorivit voivat jäädä piiloon. Voit näyttää tiedot vetämällä hiirellä piilotettuihin riveihin liittyvien, näkyvien rivinumeroiden yli. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile, valitse Piilota ja näytä ja sitten Näytä rivit.

 1. Varmista, että kunkin jäsennettävän tietorivin ensimmäisessä sarakkeessa on otsikko, että kullakin rivillä on samanlaisia tietoja ja että alue ei sisällä tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

 2. Lisää omat kaavoja sisältävät yhteenvetosarakkeet tietosarakkeita sisältävien ryhmien oikealle tai vasemmalle puolelle. Vaiheen 4 taulukossa on esimerkki.

  Huomautus: Jos haluat jäsentää tiedot sarakkeittain, sinun on käytettävä yhteenvetosarakkeita, jotka sisältävät ryhmän kuhunkin tietosarakkeeseen viittaavia kaavoja.

 3. Määritä, sijaitseeko yhteenvetosarake tietosarakkeiden oikealla vai vasemmalla puolella. Napsauta Tiedot-välilehden Jäsennä-ryhmässä Jäsennä-valintaikkunan avainta.

  Yhteenvetosarakkeen paikan määrittäminen

  1. Napsauta Tiedot-välilehden Jäsennä-ryhmässä Jäsennä-valintaikkunan avainta.

   Napsauta Jäsennä-ryhmän valintaikkunan avainta

  2. Jos haluat sijoittaa yhteenvetosarakkeen tietosarakkeiden vasemmalle puolelle, poista Yhteenvetosarakkeet oikealle puolelle -valintaruudun valinta. Jos haluat sijoittaa yhteenvetosarakkeen tietosarakkeiden oikealle puolelle, valitse Yhteenvetosarakkeet oikealle puolelle -valintaruutu.

  3. Valitse OK.

 4. Jäsennä tiedot toimimalla jommallakummalla seuraavista tavoista:

  Tietojen jäsentäminen automaattisesti

  1. Valitse tarvittaessa jokin alueen solu.

  2. Napsauta Tiedot-välilehdessä, Jäsennä-ryhmässä nuolta Ryhmän alapuolella ja valitse sitten Automaattinen jäsennys.

  Tietojen jäsentäminen manuaalisesti

  Tärkeää: Kun ryhmittelet jäsennystasot manuaalisesti, on parasta pitää kaikki tiedot näkyvissä, jotta sarakkeet eivät ryhmity väärin.

  1. Jäsennä ulompi ryhmä.

   Ulomman ryhmän jäsentäminen (kaikki sarakkeet paitsi kokonaissumma)

   1. Valitse kaikki aliyhteenvetosarakkeet ja niihin liittyvät tiedot.

    Alla olevassa esimerkissä sarake E sisältää sarakkeiden B - D välisummat, sarake I sisältää sarakkeiden F - H välisummat ja sarake J sisältää kokonaissummat. Voit ryhmitellä kaikki sarakkeen J tiedot valitsemalla sarakkeet B - I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Alue

    Tam

    Hel

    Maa

    VN1

    Huh

    Tou

    Kes

    VN2

    H1

    2

    Itä

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Länsi

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Pohjoinen

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Etelä

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Tärkeää: Älä sisällytä yhteenvetosaraketta J (kokonaissummat) valintaan.

   2. Valitse Tiedot-välilehden Jäsennys-ryhmästä Ryhmä.

    Valitse Tiedot-välilehdessä Ryhmä

    Jäsennyssymbolit tulevat näkyviin ryhmän viereen.

  2. Voit myös jäsentää sisemmän ryhmän (tietosarakkeiden yksittäiset ryhmät).

   Sisempien ryhmien (tietosarakkeiden ryhmät) jäsentäminen

   1. Valitse kuhunkin sisempään ryhmään ne tietosarakkeet, jotka ovat yhteydessä yhteenvetosarakkeen sisältävään sarakkeeseen.

    Jos haluat alla olevassa esimerkissä ryhmitellä sarakkeet B - D, joiden loppusummasarake on E, valitse sarakkeet B - D. Jos haluat ryhmitellä sarakkeet F - H, joiden loppusummasarake on I, valitse sarakkeet F - H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Alue

    Tam

    Hel

    Maa

    VN1

    Huh

    Tou

    Kes

    VN2

    H1

    2

    Itä

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Länsi

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Pohjoinen

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Etelä

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Tärkeää: Älä sisällytä yhteenvetosaraketta ryhmän valintaan.

   2. Valitse Tiedot-välilehden Jäsennys-ryhmästä Ryhmä.

    Valitse Tiedot-välilehdessä Ryhmä

    Jäsennyssymbolit tulevat näkyviin ryhmän viereen.

 5. Jatka sisempien sarakkeiden valitsemista ja ryhmittelemistä, kunnes olet luonut kaikki jäsennykseen haluamasi tasot.

 6. Jos haluat poistaa sarakkeiden ryhmittelyn, valitse sarakkeet ja valitse sitten Tiedot-välilehden Jäsennys-ryhmästä Pura ryhmittely.

Valitse Tiedot-välilehdessä Pura ryhmittely

Voit purkaa jäsennyksen ryhmittelyn poistamatta koko jäsennystä. Pidä Vaihto-näppäintä painettuna samalla, kun napsautat ryhmän Plusruutu tai Miinusruutu , ja valitse sitten tiedot -väli lehden Jäsennys -ryhmästä Pura ryhmittely.

Jos poistat ryhmittelyn, kun tiedot on piilotettu, tietosarakkeet voivat jäädä piiloon. Voit näyttää tiedot vetämällä hiirellä piilotettuihin sarakkeisiin liittyvien, näkyvien rivinumeroiden yli. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile, valitse Piilota ja näytä ja sitten Näytä sarakkeet.

 1. Jos et näe jäsennys symboleja yksi kaksi kolme , plus ja miinus , napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset (Excel 2007) tai, valitse tiedosto -väli lehti (muut versiot), ja valitse sitten Asetukset, napsauta Advanced -Luokka ja valitse sitten laskenta taulukko tämän laskenta taulukon näyttö asetukset -kohdassa ja valitse sitten Näytä jäsennys symbolit, jos jäsennystä käytetään-valinta ruutu.

 2. Valitse OK.

 3. Toimi seuraavasti:

  Ryhmän tietojen näyttäminen tai piilottaminen    

  • Jos haluat näyttää ryhmän yksityiskohtaiset tiedot, napsauta ryhmän plus .

  • Jos haluat piilottaa ryhmän tiedot, napsauta ryhmän miinus .

   Koko jäsennyksen laajentaminen tai tiivistäminen tietylle tasolle    

  • Valitse yksi kaksi kolme jäsennys symboleista haluamasi tason numero. Ohjelma piilottaa alemman tason tiedot.

   Jos jäsennyksessä on esimerkiksi neljä tasoa, voit piilottaa neljännen tason ja näyttää muut tasot napsauttamalla kolme -symbolia.

   Kaikkien jäsennettyjen tietojen näyttäminen tai piilottaminen    

  • Voit näyttää kaikki tiedot napsauttamalla yksi kaksi kolme -jäsennyssymbolien alinta tasoa. Jos jäsennyksessä on esimerkiksi kolme tasoa, napsauta kolme -symbolia.

  • Voit piilottaa kaikki tiedot napsauttamalla yksi -symbolia.

Microsoft Excel käyttää jäsennetyillä riveillä esimerkiksi tyylejä Rivitaso_1 ja Rivitaso_2. Jäsennettyjä sarakkeita varten Excel käyttää esimerkiksi tyylejä Saraketaso_1 ja Saraketaso_2. Tyyleissä käytetään lihavointia, kursivointia ja muita tekstin muotoilutapoja, jotta yhteenvetorivit tai -sarakkeet erottuisivat muista tiedoista. Kun muutat tyylin määritystapaa, voit mukauttaa jäsennyksen ulkoasua erilaisten teksti- ja solumuotoilujen avulla. Voit ottaa tyylin käyttöön jäsennyksessä joko silloin, kun luot jäsennyksen, tai jäsennyksen luomisen jälkeen.

Voit käyttää seuraavia toimintoja:

Tyylin ottaminen käyttöön automaattisesti yhteenvetorivillä tai -sarakkeessa    

 1. Napsauta Tiedot-välilehden Jäsennä-ryhmässä Jäsennä-valintaikkunan avainta.

  Napsauta Jäsennä-ryhmän valintaikkunan avainta

 2. Valitse Automaattiset tyylit -valintaruutu.

Tyylin ottaminen käyttöön aiemmin luodulla yhteenvetorivillä tai -sarakkeessa    

 1. Valitse solut, joissa haluat käyttää jäsennystyylejä.

 2. Napsauta Tiedot-välilehden Jäsennä-ryhmässä Jäsennä-valintaikkunan avainta.

  Napsauta Jäsennä-ryhmän valintaikkunan avainta

 3. Valitse Automaattiset tyylit -valintaruutu.

 4. Valitse Käytä tyylejä.

Voit muotoilla jäsennettyjä tietoja myös käyttämällä automaattista muotoilua.

 1. Jos et näe jäsennys symboleja yksi kaksi kolme , plus ja miinus , napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excel-asetukset (Excel 2007) tai tiedosto -väli lehti (muut versiot), ja valitse sitten Asetukset, valitse Advanced -luokka ja Valitse sitten laskenta taulukko tämän laskenta taulukon näyttö asetukset -kohdassa ja valitse sitten Näytä jäsennys symbolit, jos jäsennystä käytetään-valinta ruutu.

 2. Piilota yksi kaksi kolme -, miinus - ja plus -jäsennyssymbolien avulla ne yksityiskohdat, joiden et halua kopioituvan.

  Lisätietoja on osassa Jäsennettyjen tietojen näyttäminen tai piilottaminen.

 3. Valitse yhteenvetorivien muodostama alue.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä ensin Etsi ja valitse ja sitten Siirry.

  Valitse Etsi ja valitse ja sitten Siirry

 5. Valitse Siirry määräten.

 6. Valitse Vain näkyvät solut.

 7. Valitse OK ja kopioi tiedot.

Huomautus: Tiedot eivät poistu taulukosta, vaikka jäsennys piilotettaisiin tai poistettaisiin.

Jäsennyksen piilottaminen

 • (Excel 2007) Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset tai tiedosto -väli lehti (muut versiot), ja valitse sitten Asetukset, lisä luokka ja valitse sitten tämän laskenta taulukon näyttö asetukset . -osiossa laskenta taulukko, joka sisältää jäsennyksen, jonka haluat piilottaa, ja poista Näytä jäsennys symbolit, jos jäsennystä käytetään-valinta ruutu.

Jäsennyksen poistaminen

 1. Napsauta taulukkoa.

 2. Napsauta Tiedot-välilehden Jäsennys-ryhmässä Pura ryhmittely ja valitse Poista jäsennys.

  Valitse Pura ryhmittely ja sitten Poista jäsennys

  Tärkeää: Jos poistat jäsennyksen, kun tiedot on piilotettu, tietorivit tai -sarakkeet voivat jäädä piiloon. Jos haluat tiedot näkyviin, vedä osoitin piilotettujen rivien ja sarakkeiden vieressä olevien rivinumeroiden tai saraketunnusten yli. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile, valitse Piilota ja näytä ja valitse sitten Näytä rivit tai Näytä sarakkeet.

Oletetaan, että haluat luoda tiedoista yhteenvetoraportin, jossa näkyvät loppusummat ja loppusummista luotu kaavio. Voit tavallisesti toimia seuraavasti:

 1. Yhteenveto raportin luominen

  1. Jäsennä tiedot.

   Lisätietoja on kohdassa Rivijäsennyksen luominen tai Sarakejäsennyksen luominen.

  2. Piilota tiedot napsauttamalla jäsennys symboleita yksi kaksi kolme , plus ja miinus , jos haluat näyttää vain kokonaissummat seuraavan rivin jäsennys esimerkin mukaisesti:

   Jäsennetty luettelo, jossa vain summarivit ovat näkyvissä

  3. Lisätietoja on osassa Jäsennettyjen tietojen näyttäminen tai piilottaminen.

 2. Yhteenveto raportin kaavio

  1. Valitse ne summat, jotka haluat kaavioon.

   Jos esimerkiksi haluat kaavioon vain Aallon ja Lahtisen summat, mutta et loppusummia, valitse solut A1 - C11, kuten edellä olevassa esimerkissä.

  2. Luo kaavio. Valitse esimerkiksi Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmässä Suositellut kaaviot tai valitse jokin muu kaaviolaji.

   Jos esimerkiksi luot kaavion ohjatulla kaavion luomisella, se näyttäisi samanlaiselta kuin seuraavassa esimerkissä.

   Välisummatiedoista luotu kaavio

   Jos näytät tai piilotat jäsennetyn luettelon tiedot, myös kaavio päivittyy vastaavasti.

Voit ryhmitellä (tai jäsentää) rivejä ja sarakkeita Excel Online.

Huomautus: Vaikka voit lisätä tietoihin Yhteenveto rivejä tai-sarakkeita (käyttämällä funktioita, kuten summa tai väli summa), et voi käyttää tyylejä tai määrittää sijaintia Yhteenveto riveille ja-sarakkeisiin Excel Online.

Rivijäsennyksen luominen

 1. Varmista, että kunkin jäsennettävän tietosarakkeen ensimmäisellä rivillä on otsikko, että kussakin sarakkeessa on samanlaisia tietoja ja että alue ei sisällä tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

 2. Valitse tiedot (mukaan lukien kaikki Yhteenveto rivit).

 3. Valitse tiedot -väli lehden Jäsennys -ryhmästä Ryhmitä > Ryhmitä rivejä.

 4. Jos haluat jäsentää sisemmän, sisäkkäisen ryhmän, valitse rivit jäsennetyn tieto välin sisällä.

 5. Toista vaihe 3.

  Jatka sisempien rivien valitsemista ja ryhmittelemistä, kunnes olet luonut kaikki jäsennykseen haluamasi tasot.

Sarakejäsennyksen luominen

 1. Varmista, että kunkin jäsennettävän tietosarakkeen ensimmäisellä rivillä on otsikko, että kussakin sarakkeessa on samanlaisia tietoja ja että alue ei sisällä tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

 2. Valitse tiedot (mukaan lukien kaikki Yhteenveto sarakkeet).

 3. Valitse tiedot -väli lehden Jäsennys -ryhmästä Ryhmitä > ryhmän sarakkeet.

 4. Jos haluat jäsentää sisemmän, sisäkkäisen ryhmän, valitse sarakkeet jäsennetyn tieto välin sisällä.

 5. Toista vaihe 3.

  Jatka sisempien sarakkeiden valitsemista ja ryhmittelemistä, kunnes olet luonut kaikki jäsennykseen haluamasi tasot.

Rivien tai sarakkeiden ryhmittelyn purkaminen

 • Jos haluat purkaa ryhmittelyn, valitse rivit tai sarakkeet ja valitse sitten tiedot -väli lehden Jäsennys -ryhmästä Pura ryhmittely ja valitse sopiva vaihto ehto.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Pivot-taulukon tietojen ryhmittely tai ryhmittelyn purkaminen

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×