Tietojen analysointi

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

 • Jos Tietojen analysointi -valintaikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi työkalu Analyysityökalut-kohdasta ja valitse sitten OK.

 • Kirjoita tarvittavat tiedot valintaikkunaan ja valitse asetukset käyttämääsi työkalua varten. Valitse sitten OK.

  Kuvauksen kustakin työkalusta ja lisätietoja kunkin työkalun valintaikkunan käyttämisestä saat napsauttamalla alla olevia työkalujen nimiä:

  Anova

  Anova-analysointityökalulla suoritetaan erilaisia varianssianalyyseja. Työkalun valinta riippuu siitä, kuinka paljon kertoimia ja otoksia testattavista populaatioista on käsiteltävänä.

  Anova: Yksisuuntainen

  Tämä työkalu suorittaa vähintään kahden otoksen yksinkertaisen varianssianalyysin. Analyysi testaa hypoteesin, jonka mukaan kaikki otokset ovat samasta todennäköisyysjakaumasta. Vaihtoehtoinen hypoteesi olisi, että otokset ovat useasta todennäköisyysjakaumasta. Jos otoksia on vain kaksi, voit käyttää tämän työkalun sijaan myös TTESTI-laskentataulukkofunktiota. TTESTI-funktiosta ei ole käytännöllistä yleisempää muotoa sellaista tapausta varten, jossa otoksia on enemmän kuin kaksi, vaan tällöin kannattaa käyttää yksisuuntaista anovaa.

  Anova: Yksisuuntainen-valintaikkuna

  Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Viitteessä on oltava vähintään kaksi vierekkäistä tietoaluetta, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin.

  Ryhmittely      Voit määrittää, ovatko tietoalueen tiedot riveillä vai sarakkeissa valitsemalla Rivit tai Sarakkeet.

  Otsikot ensimmäisellä rivillä/Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa     Jos syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot, valitse Otsikot ensimmäisellä -valintaruutu. Jos otsikot ovat syöttöalueen ensimmäisessä sarakkeessa, valitse Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa -valintaruutu. Tämä valintaruutu ei ole valittuna, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Alfa      Kirjoita taso, jolla haluat laskea F-jakautuman kriittiset arvot. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja tai ulottuu laskentataulukon rajojen ulkopuolelle.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Anova: Kaksisuuntainen, toistot sallittuja

  Tämä analyysityökalu on hyödyllinen, jos tiedot voidaan luokitella kahden eri ulottuvuuden mukaan. Esimerkiksi kokeessa, jossa mitataan kasvien pituutta, kasveille on saatettu antaa erimerkkisiä lannoitteita (esimerkiksi A, B ja C) ja niitä on voitu kasvattaa eri lämpötiloissa (esimerkiksi lämpimässä ja viileässä). Kutakin kuutta {lannoite, lämpötila} -paria kohden on sama määrä pituuden mittaustuloksia. Tämän Anova-työkalun avulla voimme testata seuraavia asioita:

  • Ovatko eri lannoitteilla kasvatettujen kasvien korkeudet peräisin samasta populaatiosta. Tässä analyysissä ei oteta huomioon lämpötiloja.

  • Ovatko eri lämpötiloissa kasvatettujen kasvien korkeudet peräisin samasta populaatiosta. Tässä analyysissä ei oteta huomioon lannoitteita.

   Ovatko {lannoite, lämpötila} -parien arvoja vastaavat kuusi otosta peräisin samasta populaatiosta, kun otetaan huomioon kohdassa 1 selvitettyjen lannoitteiden aiheuttamien erojen ja kohdassa 2 selvitettyjen lämpötilan aiheuttamien erojen vaikutukset. Vaihtoehtoinen hypoteesi olisi, että tietyt {lannoite, lämpötila} -parit aiheuttavat vaikutuksia, jotka eivät ole ennustettavissa lannoitteiden tai lämpötilan erikseen aiheuttamien vaikutusten perusteella.

   Anova-työkalun syöttöalueen asennus

   : Anova kaksisuuntainen, replikoinnin-valintaikkuna

   Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Viitteessä on oltava vähintään kaksi vierekkäistä tietoaluetta, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin.

   Rivejä näytettä kohti      Kirjoita kussakin näytteessä olevien rivien määrä. Kussakin näytteessä on oltava sama määrä rivejä, koska kukin rivi edustaa toistuvia tietoja.

   Alfa      Kirjoita taso, jolla haluat laskea F-jakautuman kriittiset arvot. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

   Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja tai ulottuu laskentataulukon rajojen ulkopuolelle.

   Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

   Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

   Anova: Kaksisuuntainen, ilman toistoa

   Tämä on hyödyllinen analyysityökalu, kun tiedot luokitellaan kahden eri ulottuvuuden mukaan, kuten toistot sallivan kaksisuuntaisen Anova-analyysin tapauksessa. Tätä työkalua käytettäessä kuitenkin oletetaan, että kutakin paria (esimerkiksi edellisen esimerkin {lannoite, lämpötila} -paria) kohden on vain yksi mittaustulos.

   Anova: Kaksisuuntainen, ilman toistoa-valintaikkunasta

   Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Viitteessä on oltava vähintään kaksi vierekkäistä tietoaluetta, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin.

   Otsikot      Tämä valintaruutu ei ole valittuna, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

   Alfa      Kirjoita taso, jolla haluat laskea F-jakautuman kriittiset arvot. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

   Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja tai ulottuu laskentataulukon rajojen ulkopuolelle.

   Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

   Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Korrelaatio

  Sekä KORRELAATIO- että PEARSON-laskentataulukkofunktio laskevat kahden mitatun muuttujan välisen korrelaatiokertoimen, kun kummastakin muuttujasta on suoritettu mittaukset N:lle kohteelle. (Jos kohteelta puuttuu jokin mittaustulos, kyseistä kohdetta ei oteta huomioon analyysissä). Korrelaatioanalyysityökalu on erityisen käytännöllinen, kun kullekin N:stä kohteesta on olemassa vähintään kolme mitattua muuttujaa. Työkalu tuottaa tulostustaulukon, korrelaatiomatriisin, josta näkyy kaikkien mahdollisten mitattujen muuttujaparien CORREL- (tai PEARSON) -funktion arvot.

  Korrelaatiokerroin, kuten kovarianssi, mittaa, kuinka paljon kahden mitatun muuttujan arvot ”vaihtelevat yhdessä”. Toisin kuin kovarianssi, korrelaatiokerroin on skaalattu mitattujen muuttujien mittayksiköistä riippumattomaksi. (Jos kaksi mitattua muuttujaa ovat esimerkiksi pituus ja paino, korrelaatiokertoimen arvo pysyy samana, vaikka paino muunnettaisiin paunoista kilogrammoiksi.) Korrelaatiokertoimen arvon on aina oltava suljetulla välillä -1:stä +1:een.

  Voit määrittää kovarianssityökalulla, liittyvätkö kaksi mitattua muuttujaa yhteen eli liittyvätkö toisen muuttujan suuret arvot toisen muuttujan suuriin arvoihin (positiivinen kovarianssi), liittyvätkö toisen muuttujan pienet arvot toisen muuttujan suuriin arvoihin (negatiivinen korrelaatio) vai liittyvätkö kummankaan muuttujan arvot toisiinsa (kovarianssi lähellä nollaa). 

  Korrelaatio-valintaikkunasta

  Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Viitteessä on oltava vähintään kaksi vierekkäistä tietoaluetta, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin.

  Ryhmittely      Voit määrittää, onko tietoalueen tiedot järjestetty riveiksi vai sarakkeiksi valitsemalla Rivit tai Sarakkeet.

  Otsikot ensimmäisellä rivillä/Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa     Jos syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot, valitse Otsikot ensimmäisellä -valintaruutu. Jos otsikot ovat syöttöalueen ensimmäisessä sarakkeessa, valitse Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa -valintaruutu. Tämä valintaruutu ei ole valittuna, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel täyttää vain puolet taulukosta, koska alueiden käsittelyjärjestys ei vaikuta kahden tietoalueen väliseen korrelaatioon. Ne tulostustaulukon solut, joilla on sama rivi- ja sarakenumero, sisältävät arvon 1, koska kukin tietojoukko korreloi täydellisesti itsensä kanssa.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Kovarianssi

  Korrelaatio- ja kovarianssityökaluja voi käyttää molempia samassa taulukossa, jossa kutakin yksilöjoukkoa kohden on N eri mitattua suuretta. Sekä korrelaatio- että kovarianssityökalu tuottaa tulostustaulukon, matriisin, josta näkyy kunkin mitatun muuttujaparin korrelaatiokerroin tai kovarianssi. Näiden kahden työkalun välinen ero on, että korrelaatiokerroin on skaalattu suljetulle välille -1:stä +1:een, kun taas kovarianssia ei ole skaalattu. Sekä korrelaatiokerroin että kovarianssi mittaavat, miten paljon kahden muuttujan arvot ”muuttuvat yhdessä”.

  Kovarianssityökalu laskee KOVARIANSSI-laskentataulukkofunktion arvon kullekin mitatulle muuttujaparille. (KOVARIANSSI-funktion käyttäminen suoraan kovarianssityökalun käyttämisen asemesta on varteenotettava vaihtoehto, jos mitattuja muuttujia on vain kaksi eli N=2.) Kovarianssityökalun tulostustaulukon lävistäjällä i-rivillä ja i-sarakkeessa oleva arvo on i:nnen mitatun muuttujan kovarianssi itsensä kanssa; tämä on vain VARP-laskentataulukkofunktion laskema muuttujan populaation varianssi.

  Voit määrittää korrelaatiotyökalulla, liittyvätkö kaksi mitattua muuttujaa yhteen eli liittyvätkö toisen muuttujan suuret arvot toisen muuttujan suuriin arvoihin (positiivinen korrelaatio), liittyvätkö toisen muuttujan pienet arvot toisen muuttujan suuriin arvoihin (negatiivinen korrelaatio) vai liittyvätkö kummankaan muuttujan arvot toisiinsa (korrelaatio lähellä nollaa). 

  Kovarianssi-valintaikkunasta

  Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Viitteessä on oltava vähintään kaksi vierekkäistä tietoaluetta, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin.

  Ryhmittely      Voit määrittää, ovatko tietoalueen tiedot riveillä vai sarakkeissa valitsemalla Rivit tai Sarakkeet.

  Otsikot ensimmäisellä rivillä/Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa     Jos syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot, valitse Otsikot ensimmäisellä -valintaruutu. Jos otsikot ovat syöttöalueen ensimmäisessä sarakkeessa, valitse Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa -valintaruutu. Tämä valintaruutu ei ole valittuna, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel täyttää vain puolet taulukosta, koska alueiden käsittelyjärjestys ei vaikuta kahden tietoalueen väliseen kovarianssiin. Taulukon lävistäjä sisältää kunkin alueen varianssin.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Tunnusluvut

  Tunnusluvut-analyysityökalu luo syöttöalueen tiedoille yksimuuttujaisen tilastoraportin ja antaa tietoja tietojen keskipainotteisuudesta sekä vaihtelevuudesta.

  Kuvaava Projektitilastot-valintaikkuna

  Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Viitteessä on oltava vähintään kaksi vierekkäistä tietoaluetta, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin.

  Ryhmittely      Voit määrittää, onko tietoalueen tiedot järjestetty riveiksi vai sarakkeiksi valitsemalla Rivit tai Sarakkeet.

  Otsikot ensimmäisellä rivillä/Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa     Jos syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot, valitse Otsikot ensimmäisellä -valintaruutu. Jos otsikot ovat syöttöalueen ensimmäisessä sarakkeessa, valitse Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa -valintaruutu. Tämä valintaruutu ei ole valittuna, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Keskiarvon luottamustaso      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostustaulukkoon rivin keskiarvon luottamustasoa varten. Kirjoita ruutuun se luottamustaso, jota haluat käyttää. Esimerkiksi arvo 95 prosenttia laskee keskiarvon luottamustason 5 prosentin merkitsevyydellä.

  K:nneksi suurin      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostustaulukkoon rivin kunkin tietoalueen k:nneksi suurinta arvoa varten. Kirjoita käytettävä k:n arvo ruutuun. Jos kirjoitat arvon 1, tämä rivi sisältää tietojoukon suurimman arvon.

  K:nneksi pienin      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostustaulukkoon rivin kunkin tietoalueen k:nneksi pienintä arvoa varten. Kirjoita käytettävä k:n arvo ruutuun. Jos kirjoitat arvon 1, tämä rivi sisältää tietojoukon pienimmän arvon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Tämä työkalu luo kaksi tietosaraketta kutakin tietojoukkoa varten. Vasen sarake sisältää otsikot ja oikea sarake sisältää tilaston. Excel kirjoittaa kaksisarakkeisen tilastotaulukon syöttöalueen kutakin saraketta tai riviä kohti valitsemasi Ryhmittely-valinnan mukaan.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Yhteenvetotilastot      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan tulostustaulukkoon yhden kentän kutakin seuraavaa tilastoarvoa varten: keskiarvo, keskivirhe (keskiarvoa koskeva), mediaani, moodi, keskihajonta, varianssi, kurtosis, vinous, alue, minimi, maksimi, summa, määrä, suurin (#), pienin (#) ja luottamustaso.

  Eksponentiaalinen tasoitus

  Eksponentiaalinen tasoitus -analyysityökalu ennustaa arvon edellisen jakson ennusteen perusteella siten, että edellisen ennusteen virheen perusteella suoritetaan korjaus. Työkalu käyttää tasoitusvakiota a, jonka suuruus määrittää, kuinka voimakkaasti ennusteet reagoivat edellisen ennusteen virheisiin.

  Huomautus: Arvot 0,2–0,3 ovat mielekkäitä tasoitusvakioita. Nämä arvot osoittavat, että nykyistä ennustetta täytyisi muuttaa 20–30 prosenttia edellisen ennusteen virheellisyyden vuoksi. Suuremmat vakiot tuottavat nopeamman vastauksen, mutta ne voivat aiheuttaa virheellisiä ennusteita. Pienempiä vakioita käytettäessä ennusteiden arvoja voi joutua odottamaan pitkään.

  Eksponentiaalinen tasoitus-valintaikkuna

  Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Alueella on oltava yksi sarake tai rivi, jossa on vähintään neljä tietosolua.

  Vaimennuskerroin      Kirjoita vaimennuskerroin, jota haluat käyttää eksponentiaalisena tasoitevakiona. Vaimennuskerroin on korjauskerroin, joka minimoi populaatiosta kerättyjen tietojen epävakauden. Vaimennuskertoimen oletusarvo on 0,3.

  Huomautus: Arvot 0,2–0,3 ovat mielekkäitä tasoitusvakioita. Nämä arvot osoittavat, että nykyistä ennustetta täytyisi muuttaa 20–30 prosenttia edellisen ennusteen virheellisyyden vuoksi. Suuremmat vakiot tuottavat nopeamman vastauksen, mutta ne voivat aiheuttaa virheellisiä ennusteita. Pienempiä vakioita käytettäessä ennusteiden arvoja voi joutua odottamaan pitkään.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Jos valitset Keskivirheet-valintaruudun, Excel luo kaksisarakkeisen tulostustaulukon, jonka oikeassa sarakkeessa keskivirheet ovat. Jos historiatietoja on liian vähän ennusteen tai keskivirheen laskemista varten, Excel palauttaa #PUUTTUU!-virheen.

  Huomautus: Tulostusalueen on oltava samassa laskentataulukossa, jossa syöttöalueen tiedot ovat. Tämän vuoksi Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon- ja Uusi työkirja -valinnat eivät ole käytettävissä.

  Tulostus kaavioon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda tulostustaulukkoon todelliset ja ennustetut tiedot sisältävän upotetun kaavion.

  Keskivirheet      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostustaulukkoon keskivirheiden arvot sisältävän sarakkeen. Poista valinta, jos haluat yksisarakkeisen tulostustaulukon, jossa ei ole keskivirheiden arvoja.

  Kahden otoksen F-testi variansseille

  Kahden otoksen f-testi variansseille -analyysityökalu vertaa kahden populaation variansseja toisiinsa kahden otoksen f-testin avulla.

  F-testi-työkalua voit käyttää esimerkiksi kahden uintijoukkueen aikaotosten vertailuun. Työkalu testaa nollahypoteesin, jonka mukaan nämä kaksi otosta ovat jakaumista, joiden varianssi on sama. Vastahypoteesi olisi, että jakaumien varianssit eroavat toisistaan.

  Työkalu laskee F-arvolle arvon f (eli F-suhteen). Jos f:n arvo on lähellä yhtä, populaatioiden varianssit ovat samat. Jos tulostaulukossa f < 1, ”P(F <= f) one-tail” määrittää todennäköisyyden sille, että F-arvo on pienempi kuin f, kun populaatioiden varianssit ovat yhtä suuret, ja ”F Critical one-tail” määrittää valitulle Alfa-merkitsevyystasolle kriittisen arvon, joka on pienempi kuin 1. Jos f > 1, ”P(F <= f) one-tail” määrittää todennäköisyyden sille, että F-arvo on suurempi kuin f, kun populaatioiden varianssit ovat yhtä suuret, ja ”F Critical one-tail” määrittää Alfa-tasolle kriittisen arvon, joka on suurempi kuin 1.

  Kahden otoksen F-testi variansseille-valintaikkuna

  Muuttujan 1 alue      Kirjoita ensimmäisen analysoitavan tietosarakkeen tai -rivin viittaus.

  Muuttujan 2 alue      Kirjoita toisen analysoitavan tietosarakkeen tai -rivin viittaus.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Alfa      Kirjoita testin luottamustaso. Tämän arvon on oltava välillä 0 - 1. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Fourier-analyysi

  Fourier-analyysityökalu ratkaisee lineaaristen järjestelmien ongelmia ja analysoi kausitietoja käyttämällä Fast Fourier Transform (FFT) -menetelmää tietojen muuntamiseen. Tämä työkalu tukee myös käänteisiä muunnoksia, eli muunnettujen tietojen käänteismuuntaminen palauttaa alkuperäiset tiedot.

  Fourier-analyysin syöttö- ja tulostusalueet

  Fourier-analyysi-valintaikkuna

  Syöttöalue      Kirjoita muunnettavat reaali- tai kompleksiluvut sisältävän alueen viittaus. Kompleksilukujen on oltava joko muodossa x+yi tai x+yj. Syöttöalueen arvojen määrän on oltava parillinen 2:n potenssi. Jos x on negatiivinen luku, kirjoita sen eteen heittomerkki ( ' ). Arvoja voi olla enintään 4 096.

  Otsikot ensimmäisellä rivillä      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot. Poista valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Käänteinen      Jos tämä valintaruutu on valittuna, Excel katsoo syöttöalueen tietojen olevan muunnettuja ja suorittaa käänteisen muunnoksen sekä palauttaa alkuperäiset syöttötiedot. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, Excel muuntaa syöttöalueen tiedot tulostustaulukkoon.

  Histogrammi

  Histogrammi-analyysityökalu laskee tietoalueen ja tietoluokkien yksittäiset ja kumulatiiviset esiintymiskerrat. Sillä voidaan luoda tietojoukon jonkin arvon esiintymiskerrat.

  Voit määrittää esimerkiksi kirjaimin arvosteltujen arvosanojen jakautumisen 20 oppilaan luokassa. Histogrammitaulukossa näkyy kirjainarvosanojen erot sekä alimman ja nykyisen rajan välissä olevien arvosanojen määrä. Moodina käytetään useimmin toistuvaa arvosanaa.

  Histogrammi-valintaikkunasta

  Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite.

  Seula-alue (valinnainen)      Kirjoita sen alueen soluviite, joka sisältää valinnaisen seula-alueen rajat määrittävät arvot. Näiden arvojen on oltava nousevassa järjestyksessä. Microsoft Office Excel laskee nykyisen arvon ja sen vieressä mahdollisesti olevan suuremman seulan välisen arvopisteiden määrän. Määrän laskeminen tapahtuu tietyssä seulassa, jos se on yhtä suuri tai pienempi kuin edellisen pienemmän seulan arvo. Kaikki arvot, jotka ovat pienempiä kuin ensimmäisen seulan arvo, lasketaan yhteen. Myös viimeisen seulan arvoa suuremmat arvot lasketaan yhteen.

  Jos ohitat seula-alueen, Excel luo joukon tietojen pienimmän ja suurimman arvon väliin tasaisesti jakautuneita seuloja.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Pareto (lajiteltu histogrammi)      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat esittää tiedot tulostustaulukossa laskevassa taajuusjärjestyksessä. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, Excel esittää tiedot nousevassa järjestyksessä ja ohittaa kolme oikeanpuolimaista saraketta, jotka sisältävät lajitellut tiedot.

  Kumulatiivinen prosentti      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda tulostustaulukkoon kumulatiiviset prosenttiluvut sisältävän sarakkeen ja sisällyttää kumulatiivista prosenttia esittävän viivan histogrammin kaavioon. Poista valinta, jos haluat jättää kumulatiiviset prosentit pois.

  Tulostus kaavioon      Valitset tämä, jos haluat luoda upotetun histogrammikaavion tulostustaulukkoon.

  Liukuva keskiarvo

  Liukuva keskiarvo -analyysityökalu ennustaa ennustejakson arvoja muuttujan keskiarvon perusteella, joka lasketaan määritetystä määrästä edellisiä jaksoja. Liukuva keskiarvo antaa trenditietoja, jotka eivät selviäisi kaikkien historiatietojen yksinkertaisen keskiarvon perusteella. Tämän työkalun avulla voit ennustaa myyntilukuja, inventaariolukuja tai muita trendejä. Kaikki ennustearvot perustuvat seuraavaan kaavaan:

  Liukuvien keskiarvojen laskemisen kaava

  jossa

  • N on liukuvaan keskiarvoon sisällytettävä edellisten kausien määrä

  • Aj on tosiasiallinen arvo on aika j

  • FJ on ennustettu arvo on aika j

   Liukuva keskiarvo-valintaikkuna

   Syöttöalue      Kirjoita analysoitavan tietoalueen soluviite. Alueella on oltava yksi sarake, joka sisältää vähintään neljä tietosolua.

   Otsikot ensimmäisellä rivillä      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot. Poista valintaruudun valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

   Väli      Kirjoita liukuvaan keskiarvoon sisällytettävien arvojen määrä. Oletusväli on 3.

   Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Jos valitset Keskivirheet-valintaruudun, Excel luo kaksisarakkeisen tulostustaulukon, jonka oikeassa sarakkeessa keskivirheet ovat. Jos historiatietoja on liian vähän ennusteen tai keskivirheen laskemista varten, Excel palauttaa #PUUTTUU!-virheen.

   Tulostusalueen on oltava samassa laskentataulukossa, jossa syöttöalueen tiedot ovat. Tämän vuoksi Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon- ja Uusi työkirja -valinnat eivät ole käytettävissä.

   Tulostus kaavioon      Valitset tämä, jos haluat luoda upotetun histogrammikaavion tulostustaulukkoon.

   Keskivirheet      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää tulostustaulukkoon keskivirheiden arvot sisältävän sarakkeen. Poista valinta, jos haluat yksisarakkeisen tulostustaulukon, jossa ei ole keskivirheiden arvoja.

  Satunnaislukujen luonti

  Satunnaislukujen luonti -analyysityökalu täyttää alueen toisistaan riippumattomilla satunnaisluvuilla, jotka on poimittu yhdestä usean jakauman joukosta valitusta jakaumasta. Voit kuvata populaation jäseniä todennäköisyysjakauman avulla. Voit kuvata esimerkiksi populaation yksilöiden pituuksia normaalijakaumalla tai kolikon heiton tuloksia Bernoullin jakaumalla.

  Satunnaislukujen luonti-valintaikkunasta

  Muuttujien määrä      Kirjoita, montako arvosaraketta haluat näkyviin tulostustaulukkoon. Jos et kirjoita määrää, Microsoft Office Excel täyttää kaikki määrittämäsi tulostusalueen sarakkeet.

  Satunnaislukujen määrä      Kirjoita, montako arvopistettä haluat näkyviin. Kukin arvopiste näkyy tulostustaulukon rivillä. Jos et kirjoita määrää, Excel täyttää kaikki määrittämäsi tulostusalueen rivit.

  Jakauma      Valitse se jakaumamenetelmä, jota käyttämällä haluat luoda satunnaisluvut.

  Tasainen      Ala- ja ylärajan määrittämän lukualueen tasainen jakauma. Alueen kaikkien arvojen esiintymistodennäköisyys on yhtä suuri. Tavallisesti käytetään 0 - 1 olevista arvoista muodostuvaa tasaista jakaumaa.

  Normaali      Keskiarvon ja keskihajonnan määrittämä jakauma. Tavallisesti käytetty normaalijakauman keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1.

  Bernoulli      Tietyn kokeen onnistumistodennäköisyyden (p-arvon) määrittämä jakauma. Bernoullin satunnaislukujen arvo on 0 tai 1. Voit esimerkiksi luoda tasaisesti välille 0 - 1 jakautuneita satunnaislukuja. Jos muuttuja on pienempi tai yhtä suuri kuin onnistumistodennäköisyys, Bernoullin satunnaisluku saa arvon 1, muussa tapauksessa se saa arvon 0.

  Binomi      Useiden kokeiden onnistumistodennäköisyyden (p-arvon) määrittämä jakauma. Voit esimerkiksi luoda Bernoullin satunnaislukuja tekemällä useita kokeita. Näiden lukujen summa on binomisatunnaisluku.

  Poisson      Lambda-arvon (1/keskiarvo) määrittämä jakauma. Poisson-jakaumalla ennustetaan usein tapahtumien määrää tietyn ajan kuluessa, esimerkiksi paikoitusalueelle tulevien autojen saapumistiheyttä. 

  Kuvioitu      Arvoalueen ala- ja ylärajan, askelluksen, arvojen toistotiheyden ja järjestyksen toistotiheyden määrittämä jakauma.

  Erillinen      Arvon ja siihen liittyvän todennäköisyysalueen määrittämä jakauma. Alueella on oltava kaksi saraketta: vasen sarake sisältää arvot ja oikea sarake sisältää rivillä olevaan arvoon liittyvän todennäköisyyden. Todennäköisyyksien summan on oltava 1.

  Parametrit      Kirjoita valittua jakaumaa kuvaavat arvot.

  Satunnaisluvun siemen      Kirjoita valinnainen arvo, josta satunnaisluvut luodaan. Tätä arvoa käyttämällä voit myöhemmin luoda samat satunnaisluvut uudelleen.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Järjestys ja prosenttipiste

  Järjestys ja prosenttipiste -analyysityökalu tulostaa taulukon, joka sisältää kaikkien tietojoukon arvojen järjestysluvun ja prosentuaalisen järjestysnumeron. Voit analysoida tietojoukon arvojen sijaintia suhteessa toisiinsa. Tämä työkalu käyttää laskentataulukkofunktioita ARVON.MUKAAN ja PROSENTTIJÄRJESTYS. Funktio ARVON.MUKAAN ei ota huomioon arvojen yhtäsuuruutta. Jos haluat ottaa arvojen yhtäsuuruuden huomioon, käytä ARVON.MUKAAN-funktion kanssa funktion ohjetiedostossa mainittua korjauskerrointa.

  Järjestys ja prosenttipiste-valintaikkuna

  Syöttöalue      Kirjoita laskentataulukon analysoitavan tietoalueen soluviite.

  Ryhmittely      Voit määrittää, ovatko tietoalueen tiedot riveillä vai sarakkeissa valitsemalla Rivit tai Sarakkeet.

  Otsikot ensimmäisellä rivillä/Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa     Jos valitset Sarakkeet ja syöttöalueen ensimmäinen rivi sisältää otsikot, valitse Otsikot ensimmäisellä -valintaruutu. Jos valitset Rivit ja otsikot ovat syöttöalueen ensimmäisessä sarakkeessa, valitse Otsikot ensimmäisessä sarakkeessa -valintaruutu. Tämä valintaruutu ei ole valittuna, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat rivi- ja sarakeotsikot tulostustaulukkoon.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel luo yhden tulostustaulukon kutakin syöttöalueen arvojoukkoa varten. Kukin tulostustaulukko sisältää neljä saraketta: arvopisteen numeron, arvopisteen arvon, arvopisteen sijaluvun ja arvopisteen sijaluvun prosentteina lajiteltuna nousevaan järjestykseen sijaluvun mukaan.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  LOGREGR-funktio

  Regressio-analyysityökalu suorittaa lineaarisen regressioanalyysin käyttämällä pienimmän neliösumman menetelmää suoran sovittamiseksi arvopisteisiin. Voit analysoida riippumattomien muuttujien arvojen vaikutuksia yhteen riippuvaan muuttujaan. Voit esimerkiksi analysoida, miten yleisurheilijan suoritukseen vaikuttavat sellaiset tekijät kuin ikä, pituus ja paino. Voit jakaa nämä suoritustiedoista saatuihin sarjoihin perustuvat tekijät suoritusmittariin ja käyttää sitten tuloksia uuden, testaamattoman yleisurheilijan suoritusten ennustamiseen.

  Regressio-työkalu käyttää laskentataulukkofunktiota LINREGR.

  Regressio-valintaikkunasta

  Syöttöalue Y      Kirjoita riippuvaisten arvopisteiden alueen viittaus. Alue saa sisältää vain yhden sarakkeen.

  Syöttöalue X      Kirjoita riippumattomien arvopisteiden alueen viittaus. Microsoft Office Excel järjestää tämän alueen riippumattomat muuttujat nousevaan järjestykseen vasemmalta oikealle. Riippumattomia muuttujia voi olla enintään 16.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen tai -alueiden ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Luottamustaso      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätason tulostustaulukkoon. Kirjoita kenttään luottamustaso, jota haluat käytettävän oletusarvona olevan 95 % tason lisäksi.

  Vakio on nolla      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat regressiosuoran kulkevan origon kautta.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Jätä tilaa ainakin seitsemälle sarakkeelle tulostustaulukossa. Sarakkeet ovat Anova-taulukko, kertoimet, arvioidun y-arvon keskivirhe, r2-arvot, mittaustulosten määrä ja kertoimien keskivirhe.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Jäännökset      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää jäännökset jäännöstulostustaulukkoon.

  Normitetut jäännökset      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää normitetut jäännökset jäännöstulostustaulukkoon.

  Jäännöskuvat      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda kaavion, joka kuvaa kutakin riippumatonta muuttujaa jäännökseen nähden.

  Parhaiten sopiva suora      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda kaavion, joka kuvaa ennustettuja arvoja havaittuihin arvoihin nähden.

  Normaalijakaumakuvat      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda kaavion, joka esittää normaalijakauman.

  Esimerkkejä

  Otanta-analyysityökalu luo populaatiosta otoksen pitämällä syöttöaluetta populaationa. Kun populaatio on liian laaja prosessoitavaksi tai käytettäväksi kaavion pohjana, voit käyttää sitä esittävää otosta. Jos syöttötiedot ovat kausittaisia, voit luoda myös otoksen, joka sisältää arvoja vain tietystä kohdasta kiertoa. Jos syöttöalue sisältää esimerkiksi neljännesvuosittaisia myyntilukuja, näytteen ottaminen neljän jaksoissa sijoittaa saman vuosineljänneksen arvot samaan tulostusalueeseen.

  Esimerkkejä-valintaikkuna

  Syöttöalue      Kirjoita otannassa käytettävät tiedot sisältävään tietoalueeseen osoittavat viittaukset. Microsoft Office Excel suorittaa otannan ensimmäisestä sarakkeesta, sitten toisesta sarakkeesta ja niin edelleen.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista valinta, jos syöttöalueella ei ole otsikoita. Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Otantamenetelmä      Määritä haluamasi otantaväli valitsemalla Jaksoittain tai Satunnaisesti.

  Jaksoittain      Kirjoita otannassa käytettävä väli n. Syöttöalueen n:s arvo ja sen jälkeen jokainen n:s arvo kopioidaan tulossarakkeeseen. Otanta loppuu syöttöalueen loppuun tultaessa.

  Otoksien määrä      Kirjoita, montako satunnaista arvoa haluat näkyviin tulostustaulukkoon. Excel ottaa arvot satunnaisista paikoista syöttöalueelta, ja se voi valita saman numeron myös useita kertoja.

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel kirjoittaa tiedot yhteen sarakkeeseen solun alapuolelle. Jos valitset Jaksoittain, arvojen määrä tulostustaulukossa on syöttöalueen arvojen määrä jaettuna otantatiheydellä. Jos valitset Satunnainen, tulostustaulukon arvojen määrä on sama kuin otosten määrä.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  t-testi

  Kahden otoksen t-testi -analyysityökalut testaavat, ovatko otosten populaatioiden keskiarvot yhtä suuret. Nämä kolme työkalua käyttävät eri alkuoletuksia: populaatioiden varianssit ovat yhtä suuret, populaatioiden varianssit ovat eri suuret tai otokset ovat samoista kohteista ennen käsittelyä ja sen jälkeen.

  Kaikki seuraavat kolme työkalua laskevat t-arvon ja tulostavat sen tulostustaulukkoon. Tämä t-arvo voi olla tietojoukon mukaan negatiivinen tai positiivinen. Jos oletetaan, että populaatioiden keskiarvot ovat yhtä suuret ja t < 0, "P(T <= t) one-tail" määrittää todennäköisyyden sille, että t-arvo on pienempi kuin t. Jos t >=0, "P(T <= t) one-tail" määrittää todennäköisyyden sille, että t-arvo on suurempi kuin t. "t Critical one-tail" määrittää leikkauspisteen, jossa todennäköisyys, että t-arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin "t Critical one-tail", on alfa.

  "P(T <= t) two-tail" määrittää todennäköisyyden sille, että t-arvon itseisarvo on suurempi kuin t. "P Critical two-tail" määrittää leikkauspisteen, jossa todennäköisyys, että t-arvon itseisarvo on suurempi kuin "P Critical two-tail", on alfa.

  Parittainen kahden otoksen t-testi keskiarvoille

  Tämä analyysityökalu ja sen kaava suorittavat parillisen kahden otoksen t-testin otoksen keskiarvojen erilaisuuden määrittämiseksi. Tässä t-testimuodossa ei oleteta, että molempien populaatioiden varianssit ovat yhtä suuret. Voit käyttää parillista testiä, kun otoksista tehdyissä havainnoissa on luonnollisia pariutumisia, kuten silloin, kun otosryhmä testataan kahdesti, ennen käsittelyä ja käsittelyn jälkeen. 

  Huomautus: Yksi tämän työkalun tuloksista on poolinen varianssi, joka mittaa sitä, miten tiedot jakautuvat keskiarvon ympärille. Tämä arvo lasketaan seuraavan kaavan avulla.

  Poolisen varianssin kaava

  t-testi: Parittainen kahden otoksen keskiarvoille-valintaikkunasta

  Muuttujan 1 alue      Kirjoita ensimmäisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi sarake tai rivi, ja arvopisteitä on oltava sama määrä kuin toisella alueella.

  Muuttujan 2 alue      Kirjoita toisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi sarake tai rivi, ja arvopisteitä on oltava sama määrä kuin ensimmäisellä alueella.

  Oletettu keskiarvojen ero      Kirjoita arvo, jolla haluat otosten keskiarvon eroavan. Arvo nolla (0) ilmaisee, että otosten keskiarvojen oletetaan olevan yhtä suuret.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueilla ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Alfa      Kirjoita testin luottamustaso. Tämän arvon on oltava välillä 0 - 1. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Kahden otoksen t-testi olettaen varianssit yhtä suuriksi 

  Tämä analyysityökalu suorittaa kahteen otokseen perustuvan t-testin. Tässä t-testimuodossa oletetaan, että kaksi tietojoukkoa ovat jakaumista, joiden varianssit ovat samat; testiä kutsutaan homoskedastiseksi t-testiksi. Tällä t-testillä voit määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti jakaumista, joiden keskiarvot ovat yhtä suuret.

  t-testi: kahden otoksen olettaen varianssit yhtä suuriksi-valintaikkuna

  Muuttujan 1 alue      Kirjoita ensimmäisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi tietosarake tai -rivi.

  Muuttujan 2 alue      Kirjoita toisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi tietosarake tai -rivi.

  Oletettu keskiarvojen ero      Kirjoita arvo, jolla haluat otosten keskiarvon eroavan. Arvo nolla (0) ilmaisee, että otosten keskiarvojen oletetaan olevan yhtä suuret.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueilla ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Alfa      Kirjoita testin luottamustaso. Tämän arvon on oltava välillä 0 - 1. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Kahden otoksen t-testi olettaen varianssit erisuuriksi 

  Tämä analyysityökalu suorittaa kahteen otokseen perustuvan t-testin. Tässä testissä oletetaan, että tietojoukot ovat jakaumista, joiden varianssit ovat eri suuria. Testi tunnetaan myös heteroskedastisena t-testinä. Testillä voidaan määrittää, ovatko kaksi otosta todennäköisesti jakaumista, joiden keskiarvot yhtä suuria. Käytä testiä silloin, kun testattavana on kaksi eri joukkoa. Käytä seuraavassa kuvattua parittaista testiä, jos tarkoitus on testata samaa joukkoa esimerkiksi ennen käsittelyä ja käsittelyn jälkeen.

  Seuraavan kaavan avulla lasketaan tilastoarvo t.

  T-arvon kaava

  Seuraavalla kaavalla voit laskea vapausasteet (df). Koska laskutoimituksen tulos ei yleensä ole kokonaisluku, df:n arvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, jotta sille voidaan hakea raja-arvo t-taulukosta. Excel-laskentataulukkofunktio TTESTI käyttää laskettua df:n arvoa ilman pyöristystä, sillä TTESTI-funktiota varten df:n arvon ei tarvitse olla kokonaisluku. Koska vapausasteet määritellään eri tavoilla, TTESTI-funktion ja t-testi-työkalun antamat tulokset poikkeavat toisistaan eri suurten varianssien tapauksessa.

  Vapausasteiden määrän arvioimisen kaava

  t-testi: kahden otoksen olettaen varianssit erisuuriksi-valintaikkuna

  Muuttujan 1 alue      Kirjoita ensimmäisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi tietosarake tai -rivi.

  Muuttujan 2 alue      Kirjoita toisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi tietosarake tai -rivi.

  Oletettu keskiarvojen ero      Kirjoita arvo, jolla haluat otosten keskiarvon eroavan. Arvo nolla (0) ilmaisee, että otosten keskiarvojen oletetaan olevan yhtä suuret.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueilla ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Alfa      Kirjoita testin luottamustaso. Tämän arvon on oltava välillä 0 - 1. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  z-testin

  Kahden otoksen z-testi keskiarvoille -analyysityökalu suorittaa kahden otoksen z-testin keskiarvoille, kun varianssit tunnetaan. Tämä työkalu testaa nollahypoteesin, jonka mukaan kahden populaation keskiarvoilla ei ole eroa toisin kuin yksi- ja kaksipuolisissa vaihtoehtohypoteeseissa. Jos variansseja ei tunneta, tämän työkalun asemesta on käytettävä ZTESTI-laskentataulukkofunktiota.

  Kun käytät z-testi-työkalua, ole huolellinen tulosten tulkinnassa. "P(Z <= z) one-tail" on itse asiassa P(Z >= ITSEISARVO(z)), todennäköisyys sille, että z-arvo on mitattua z-arvoa kauempana nollasta samassa suunnassa, kun populaatioiden keskiarvot ovat samat. "P(Z <= z) two-tail" on itse asiassa P(Z >= ITSEISARVO(z) tai Z <= -ITSEISARVO(z)), todennäköisyys sille, että z-arvo on mitattua z-arvoa kauempana nollasta kummassa tahansa suunnassa, kun populaatioiden keskiarvot ovat samat. Kaksisuuntainen tulos on vain yksisuuntainen tulos kerrottuna kahdella. Z-testi-työkalua voit käyttää myös tapauksessa, jossa nollahypoteesi on, että kahden populaation keskiarvojen erolle on olemassa tietty nollasta poikkeava arvo. Voit käyttää tätä testiä esimerkiksi määrittäessäsi kahden automallin suorituskyvyn väliset erot.

  z-testin: kahden otoksen keskiarvoille-valintaikkunasta

  Muuttujan 1 alue      Kirjoita ensimmäisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi tietosarake tai -rivi.

  Muuttujan 2 alue      Kirjoita toisen analysoitavan alueen soluviittaus. Alueella saa olla vain yksi tietosarake tai -rivi.

  Oletettu keskiarvojen ero      Kirjoita arvo, jolla haluat otosten keskiarvon eroavan. Arvo nolla (0) ilmaisee, että otosten keskiarvojen oletetaan olevan yhtä suuret.

  Muuttujan 1 varianssi (tunnettu)      Kirjoita Muuttujan 1 alueen tunnettu populaation varianssi.

  Muuttujan 2 varianssi (tunnettu)      Kirjoita Muuttujan 2 alueen tunnettu populaation varianssi.

  Otsikot      Valitse tämä valintaruutu, jos syöttöalueen ensimmäinen rivi tai sarake sisältää otsikot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos syöttöalueilla ei ole otsikoita. Microsoft Office Excel muodostaa asiaan kuuluvat otsikot tulostustaulukkoon.

  Alfa      Kirjoita testin luottamustaso. Tämän arvon on oltava välillä 0 - 1. Alfa-taso on merkitsevyystaso, joka ilmaisee I-tyypin virheen esiintymisen todennäköisyyden (hylkää todellisen hypoteesin).

  Tulostusalue      Kirjoita tulostustaulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun osoittava viittaus. Excel määrittää tulostusalueen koon automaattisesti ja näyttää sanoman, jos tulostusalue korvaa aiemmin luotuja tietoja.

  Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lisätä uuden laskentataulukon nykyiseen työkirjaan ja liittää tulokset laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Voit kirjoittaa uuden laskentataulukon nimen ruutuun.

  Uusi työkirja      Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin luovan uuden työkirjan, johon se lisää tulokset sisältävän laskentataulukon.

  Huomautukset: 

  • Tietojen analysointifunktioita voidaan käyttää vain yhdessä laskentataulukossa kerrallaan. Kun analysoit tietoja ryhmitetyissä laskentataulukoissa, tulokset näkyvät ensimmäisessä laskentataulukossa ja muissa laskentataulukoissa näkyy tyhjä muotoiltu taulukko. Jos haluat analysoida tietoja muissa laskentataulukoissa, laske analyysityökalu uudelleen kussakin laskentataulukossa.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×