Tietoja teemoista, pikatyyleistä, solutyyleistä ja taustatyyleistä

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Office-asiakirjojen teemat

Teeman värit

Teeman fontit

Teeman tehosteet

Pikatyylit

Excelin solutyylit

PowerPointin taustatyylit

Office-asiakirjojen teemat

Aikaisemmin Microsoft Office -asiakirjojen muotoileminen oli työlästä, sillä väri- ja tyyliasetukset piti määrittää taulukoita, kaavioita ja muotoja varten erikseen. 2007 Microsoft Office System -ohjelmistossa teema helpottavat ammattilaistasoisten ja ulkoasultaan yhtenäisten asiakirjojen luontia jopa useassa eri ohjelmassa. Samat teemat ovat nyt käytettävissä Microsoft Office Excel 2007:ssä, Microsoft Office PowerPoint 2007:ssä, Microsoft Office Word 2007:ssä ja Microsoft Office Outlook 2007:ssä, ja teeman voi ottaa helposti käyttöön yhdellä napsautuksella. Teemojen avulla luot organisaatiosi viestintämateriaalille yrityskuvaasi vastaavan ulkoasun.

Esimerkki useassa ohjelmassa käytetystä samasta tyylistä

Office PowerPoint 2007:ssä, Office Excel 2007:ssä ja Office Word 2007:ssä käytetty sama teema

Kaikki sisältö linkittyy teemaan. Jos muutat teeman, kokonaan uusia värejä, fontteja ja tehosteita käytetään 2007 Office -versio -asiakirjassasi. Vaikka nimenä teema on säilytetty Wordin aiemmista versioista, nämä uudet teemat muotoilevat kaikki 2007 Office -versio -asiakirjasi nykyaikaisiksi ja ulkoasultaan tehokkaiksi.

Voit kokeilla erilaisia teemoja viemällä osoittimen teemavalikoiman pikkukuvien päälle. Näet, kuinka asiakirjasi ulkoasu muuttuu.

Samassa SmartArt-objektissa käytetyt eri teemat

Samassa SmartArt-grafiikassa käytetyt neljä teemaa. Myötäpäivään vasemmalta ylhäältä: Metro, oletusarvoinen Office-teema, Huippu ja Vaellus.

Uuden teeman lisääminen muuttaa asiakirjan pääkohtien ulkoasun. WordArt-tehosteita käytetään otsikoissa lukuun ottamatta Office Word 2007 -asiakirjoja. Myös taulukot, kaaviot, SmartArt-grafiikka, muodot ja muut objekti päivittyvät valintaa vastaaviksi. Office PowerPoint 2007:ssä jopa diojen asettelut ja taustat muuttuvat hyvin erilaisiksi valitun teeman mukaan. Jos pidät teemasta lisättyäsi sen asiakirjaan, voit jättää sen siihen eikä muita muotoiluja tarvita. Jos haluat tehdä asiakirjaan lisämuokkauksia, voit muuttaa teeman värejä, teeman fontteja tai teeman tehosteita.

Voit käyttää valmiita asiakirjojen teemoja, tai voit luoda omiasi mukauttamalla valmiin teeman ja tallentamalla sen sitten mukautetuksi asiakirjan teemaksi.

Teemat ja mallit

Teemat sisältyvät teemavalikoimaan. Vaikka teema voikin olla oma tiedostotyyppinsä, kaikki luomasi 2007 Office -versio -asiakirjat sisältävät teeman; myös uudet, tyhjät asiakirjat perustuvat teemaan. Asiakirjojen teemat eivät sisällä tekstiä tai tietoja, vaan asiakirjasi eri osissa, myös tekstissä ja tiedoissa käytetään teeman värejä, teeman fontteja tai teeman tehosteita.

Teematiedosto, asiakirjatiedosto ja mallitiedosto

Malli on asiakirjalaji, joka toimii uuden asiakirjan pohjana. Kun avaat mallin, näkyviin tulee uusi asiakirja, joka sisältää mallin mukaiset sisällön, asettelun, muotoilun, tyylit (Office Word 2007 -asiakirjoissa) ja teeman.

Kun luot ja tallennat mallin, voit käyttää sitä myöhemmin Ohjelman_nimi Uusi -valintaikkunassa ohjelmassa, jossa loit sen. Kun luot ja tallennat teeman, se tulee näkyviin Teemat-valikoimaan.

Teemojen ja PowerPointin suunnittelumallien ero

Office PowerPoint 2007:ssä mallit ovat asiakirjojen pohjia samalla tavoin kuin Office Word 2007:ssä ja Office Excel 2007:ssä, ja ne voivat sisältää valmista aloitussisältöä tai paikkamerkkitekstejä. Teemat korvaavat PowerPoint-diojen rakenteen, ja ne voivat sisältää yhden tai usean dian perustyyli. Jokainen esitys sisältää perustyylin kutakin perusosaa varten: dioja, otsikkodioja, puhujan muistiinpanoja ja yleisölle jaettavia tiivistelmiä varten.

Aiemmissa PowerPoint-versioissa suunnittelumallit sisälsivät omat väri- ja fonttimallinsa, jotka toimivat vain kyseisessä mallissa. Office PowerPoint 2007:ssä teemojen värejä ja fontteja voidaan käyttää kaikissa 2007 Office -versio -asiakirjoissa. Suunnittelumallien tarkoituksena oli mahdollistaa yhden ratkaisun käyttäminen nopeasti, kun taas teemat mahdollistavat usean eri vaihtoehdon hyödyntämisen.

Teemojen ja mallien yhteistoiminta Office Word 2007:ssä

Mallit sisältävät muotoiluja, jotka perustuvat teemaan. Usein mallin muotoiluna käytetään tyylejä, jotka määrittävät kappalemuotoilun ja useat tekstin muotoiluseikat, kuten koon. Tyylit voivat sisältää myös taulukkotyylejä. Office Word 2007:ssä teemat määrittävät, mitä värejä ja fontteja kyseiset tyylit käyttävät. Tekstissä käytettyjen tyylien määrityksiä voidaan muuttaa riippumatta teemasta. Lisätietoja on artikkelissa Tyylin muuttaminen tai Uuden pikatyylin luominen.

Jos käytät ansioluettelo- tai kansilehtimallia, jossa on käytössä yksi teema, voit vaihtaa teeman, jos haluat muuttaa ansioluettelon tai kansilehden ulkoasua. Jos ansioluettelomallissa on esimerkiksi Urbaani-teema, voit muuttaa sen Päivänseisaus-teemaksi, jos haluat käyttää hieman erikoisempaa teemaa.

Teemojen mukauttaminen

Voit luoda useita erilaisia mukautettuja teemoja valmiiden perusteemojen pohjalta. Voit mukauttaa teeman värejä, fontteja ja tehosteita Teemat-valikoiman vieressä. Valitse teema, muuta sen asetuksia tai määritä omat asetuksesi ja tallenna asetukset uutena teemana valikoimaan. Voit myös poistaa mukautetun teeman, jota et enää tarvitse.

Lisää uusia värejä, fontteja ja tehosteita voit ladata Microsoft Office Online -sivustosta toimimalla jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Napsauta PowerPoint 2007:ssä Rakenne-välilehden Teemat-ryhmän Lisää-painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Lisää teemoja Microsoft Office Online -sivustossa.

  • Valitse Excel 2007:ssä, Outlook 2007:ssä ja Word 2007:ssä Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teemat ja valitse Lisää teemoja Microsoft Office Online -sivustossa.

Teemojen muuttamisen tai mukauttamisen vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Asiakirjan teeman käyttäminen tai mukauttaminen.

Sivun alkuun

Teeman värit

Suurin muutos (koko teeman muuttamista lukuun ottamatta), jonka voit tehdä Office-asiakirjaasi, on teeman värit muuttaminen. Voit muuttaa asiakirjan ulkoasun yhdellä napsautuksella esimerkiksi epävirallisesta viralliseksi tai päinvastoin, kun muutat teeman värit.

Teeman värejä on käytettävissä 12. Ensimmäiset neljä vaakasuuntaista väriä on tarkoitettu tekstiä ja taustoja varten. Vaalea teksti näkyy aina hyvin tummaa taustaa vasten, ja tumma teksti näkyy hyvin vaaleaa taustaa vasten. Seuraavat kuusi väriä näkyvät neljää mahdollista taustaväriä vasten. Viimeiset kaksi väriä, joita ei näy kuvassa, on varattu hyperlinkki ja seurattu hyperlinkki varten.

Teeman värit

Teemojen värit tukevat sekä vaaleita että tummia taustoja, koska Word 2007 -asiakirjojen ja Excel 2007 -työkirjojen taustat ovat usein valkoisia. PowerPoint 2007 käyttää suurta tekstiä, joka on usein vaaleaa tummaa taustaa vasten. Word 2007 käyttää pientä, tummaa tekstiä lähes aina valkoista taustaa vasten. Yleensä Word 2007:ssä teeman värejä ei käytetä tekstissä, vaan Word 2007:ssä teksti muotoillaan käyttäen Automaattinen-väriä, koska useimmissa Word 2007 -asiakirjoissa on valkoinen tausta. Teemaan sisältyy luettavuussääntöjä, joten vaikka muuttaisit värejä milloin tahansa, teksti säilyy luettavana.

Kun valitset Teemat-ryhmästä Värit (tai Teeman väritWord 2007:ssä), teeman vieressä näkyvät värit ilmaisevat teemassa käytetyt korostusmerkkien ja hyperlinkkien värit. Jos muutat jonkin näistä väreistä tai luot omat teeman värisi, Värit-painikkeessa (tai Teeman värit -painikkeessa Word 2007:ssä) ja Teema-nimessä näkyvät värit päivittyvät vastaamaan tekemiäsi muutoksia.

theme colors

Teeman värit näkyvät kaikissa värivalikoimissa. Myös teeman väreihin perustuvat värien sävyt näkyvät. Valitsemalla värejä tästä värien ja värisävyjen joukosta voit määrittää muotoiluja yksittäisille, teemaa noudattaville sisällön osille. Kun teeman värit muuttuvat, värivalikoima ja kaikki teeman värejä noudattava asiakirjan sisältö muuttuvat.

Teeman värinvalitsin

Teeman värit -valikoimassa näkyvät kaikki valmiiden teemojen värijoukot. Voit luoda omat teeman värisi valitsemalla Teemat-ryhmästä Värit (tai Teeman väritWord 2007:ssä) ja valitsemalla sitten Luo uudet teeman värit.

Teeman värien mukauttamisen vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Asiakirjan teeman käyttäminen tai mukauttaminen.

Sivun alkuun

Teeman fontit

Ammatikseen asiakirjoja suunnittelevat tietävät, että saman fontin käyttäminen kaikkialla asiakirjassa on aina turvallinen valinta. Kaksi fonttia on vieläkin parempi vaihtoehto, kunhan fontit valitaan oikein. Jokaisessa Office-teemassa on kaksi fonttia; yksi otsikoita ja yksi leipätekstiä varten. Nämä fontit voivat olla sama fontti (jota käytetään kaikkialla) tai kaksi eri fonttia. Kaikki 2007 Office -versio -ohjelmat luovat näiden fonttien perusteella automaattiset tekstityylit. Lisäksi tekstin ja WordArtPikatyylitvalikoimat käyttävät näitä samoja teeman fontit.

Teeman fonttien muuttaminen Office PowerPoint 2007:ssä päivittää kaikki esityksen otsikoiden ja luettelokohtien tekstin. Aiemmissa PowerPoint-versioissa tällainen yleinen muutos piti tehdä dian perustyyli.

Kun valitset Teemat-ryhmästä Fontit, otsikkofontin ja leipätekstifontin nimet tulevat näkyviin teeman nimen alapuolelle. Voit muuttaa nämä fontit, jos haluat luoda omat teeman fonttisi.

Teeman fontin valitsin

Myös Teeman uusien fonttien luominen -valintaikkuna on päivittynyt siten, että siinä näkyvät käytössä olevat teeman fontit.

Luo uudet teeman fontit -valintaikkuna

Teeman fonttien mukauttamisen vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Asiakirjan teeman käyttäminen tai mukauttaminen.

Sivun alkuun

Teeman tehosteet

teeman tehosteet määrittävät, kuinka tehosteet lisätään kaavioihin, SmartArt-grafiikkaan, muotoihin ja kuviin (sekä taulukoihin, WordArt ja tekstiin Office PowerPoint 2007:ssä). Käyttämällä Teeman tehosteet -valikoimaa voit korvata tehosteiden joukkoja nopeasti, jos haluat muuttaa objekti ulkoasua. Vaikka et voi luoda omia teeman tehosteiden joukkoja, voit valita tehosteen, jota haluat käyttää teemassasi.

Jokaisessa teemassa on tehostematriisi, jonka avulla teeman tehoste luodaan. Tehostematriisissa on kolme tyylitasoa: viiva-, täyttö- ja tehostetaso. Tehosteita ovat esimerkiksi varjot ja kolmiulotteiset tehosteet. Ammattisuunnittelijat käyttävät näistä tasoista nimityksiä "piirto", "sävy" ja "syvyys". Yhdistelemällä näitä kolmea muotoilutasoa voit luoda vaikutelmia, joissa viivat, täytöt ja tehosteet ovat saman teeman mukaisia.

Seuraavassa on Office-teeman (oletusteema) tehostematriisi.

Office-teeman tehostematriisi

Jokaisella teemalla on erilainen tehostematriisi kutakin ulkoasua varten. Jokin teema voi esimerkiksi tuottaa metallisen vaikutelman, ja jokin toinen voi tuottaa vaikutelma huurtuneesta lasista.

Valitsemalla Teemat-ryhmästä Tehosteet (tai Teeman tehosteetWord 2007:ssä) voit tuoda näyttöön viiva- ja täyttötehosteet, joita käytetään kussakin teeman tehostejoukossa valikoimassa, joka näkyy, kun valittuna on tietty teema.

Teeman tehosteiden mukauttamisen vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Asiakirjan teeman käyttäminen tai mukauttaminen.

Sivun alkuun

Pikatyylit

Vaikka teemat muuttavat värit, fontit ja tehosteet, joita käytetään, Pikatyylit avulla voit muuttaa sitä, kuinka värejä, fontteja ja tehosteita yhdistellään sekä mikä väri, fontti ja tehoste on vallitsevin. Kun viet osoittimen pikatyylipikkukuvan päälle, näet, kuinka pikatyylit vaikuttavat taulukkoon, SmartArt-grafiikkaan tai muotoon.

Teemojen rakenteen kuvaus (teeman värit, teeman fontit ja teeman tehosteet) mahdollistaa asiakirjan teemaa vastaavien pikatyylien käyttämisen. Teemat ja pikatyylit ovat aina ammattisuunnittelijoiden luomia, joten asiakirjasi näyttävät aina ammattimaisilta ja tehokkailta. Kun valitset pikatyylejä käytettävissä olevista pikatyylivalikoimista, sisältösi vastaa aina asiakirjan yleistä teemaa.

Muodon pikatyylivalikoima

Muotojen pikatyylivalikoima

Jokaisessa 2007 Office -versio -ohjelmassa on yksilölliset muotoiluominaisuudet, jotka on luotu juuri niitä asiakirjoja varten, joita kyseisessä ohjelmassa luodaan. Office Word 2007:n pikatyylit, Office Excel 2007:n solutyylit ja Office PowerPoint 2007:n taustatyylit tekevät samoja asioita hyvin erilaisilla tavoilla. Teeman värit, fontit ja tehosteet ovat ikään kuin muotoilun ainesosia, ja pikatyyli on valmistusohje.

Wordin pikatyylit

Office Word 2007:ssä voit valita asiakirjan tekstityylien joukon tai valmiita pikatyylijoukkoja (esimerkiksi Tyylikäs), joiden osat toimivat yhdessä ja antavat asiakirjalle näyttävän ja ammattilaismaisen ulkoasun. Office Word 2007:n pikatyylijoukko voi sisältää esimerkiksi tyylejä useita otsikkotasoja, leipätekstiä, lainauksia ja otsikkoa varten. Kaikki yhden tyylijoukon värit ja muotoilut on suunniteltu siten, että ne yhdessä luovat yhtenäisen ja tehokkaan asiakirjan.

Wordin pikatyylivalikoima

Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin valita pikatyylijoukko, joka sopii luomaasi asiakirjaan. Tämän jälkeen voit käyttää tyylejä kätevästä pikatyylivalikoimasta, kun luot asiakirjan.

Pikatyylivalikoima

Pikatyylivalikoima, joka on avattu pikavalikoiman avulla

Useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse muuttaa pikatyylin tyylejä, koska tyylit on suunniteltu toimimaan yhdessä. Helpompaa kuin tyylien muuttaminen on valita käyttöön eri pikatyyli. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarpeen muuttaa tyylin määritteitä pikatyylijoukossa tai lisätä täysin uusi tyyli, kuten uusi taulukko- tai luettelotyyli. Kun tallennat pikatyylijoukon uusissa asiakirjoissa oletusarvoisesti käytettäväksi pikatyylijoukoksi, myös asiakirjassa käytössä oleva teema määritetään oletusteemaksi.

Ottamalla käyttöön eri tyylejä asiakirjassa, joka on luotu pikatyylijoukon avulla, voit luoda ammattilaistasoisia ja yksilöllisiä asiakirjoja helposti.

Sivun alkuun

Excelin solutyylit

Solutyyli on määritetty joukko muotoiluominaisuuksia, kuten fontti ja fonttikokoja, lukumuotoja, solujen reunoja ja solujen varjostuksia. Voit estää muita muuttamasta tiettyjä soluja käyttämällä solut lukitsevaa solutyyliä. Office Excel 2007 sisältää useita valmiita solutyylejä, joita voit käyttää ja muokata. Voit myös muokata tai kopioida solutyylin luodaksesi oman mukautetun solutyylisi.

Solutyylit perustuvat asiakirjan teema, jota käytetään koko työkirjassa. Kun vaihdat käyttöön toisen teeman, solutyylit päivittyvät vastaamaan uutta teemaa.

Lisätietoja solutyyleistä on artikkelissa Solutyylin käyttäminen, luominen tai poistaminen.

Sivun alkuun

PowerPointin taustatyylit

Taustatyylit sisältyvät vain Office PowerPoint 2007:ään, ja ne käyttävät uutta teeman väritmallia, joka määrittää tekstiin ja taustaan käytettävät kaksi tummaa ja kaksi vaaleaa väriä. Vaaleat värit näkyvät aina tummien päällä ja päinvastoin, esimerkiksi teksti voidaan lisätä tummana vaalealle taustalle. Käytettävissä on kuusi väriä, jotka näyttävät hyviltä kaikkia neljää mahdollista taustaväriä vasten.

Käytettävissä olevat taustatyylivärit

Esimerkkejä taustatyylien väreistä

Kuhunkin teema sisältyy myös kolme taustatäyttömääritystä, jotka ovat hienovarainen, normaali ja voimakas. Yhdistelemällä neljää taustaväriä ja kolmea taustaväriä saat tulokseksi kaksitoista mahdollista taustatyyliä.

Valmiissa teemoissa Taustatyylit-valikoiman ensimmäinen rivi on aina tasainen täyttö. Voit käyttää Taustatyylit-valikoimaa valitsemalla Rakenne-välilehden Tausta-ryhmästä Taustatyylit.

Taustatyylivalikoima

Esimerkki Taustatyylit-valikoimasta

Jos valitset taustatyylejä kuvassa yllä näkyvän valikoiman toiselta riviltä, saat tulokseksi neljä vaihtoehtoista yhdistelmää, jotka näet kuvassa.

Taustatyylivaihtoehtoja

Neljä vaihtoehtoista taustatyyliä

Huomaat, että tumma ja vaalea teksti sekä taustavärit vaihtuvat automaattisesti sen mukaan, minkä taustan valitset. Monet diaprojektorit näyttävät tummat taustat ja vaalean tekstin paremmin kuin vaaleat taustat ja tumman tekstin. Voit muuntaa esityksesi sopivammaksi projektoria varten käyttämällä taustatyylejä.

Taustan diaan lisäämisen vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Taustan lisääminen esitykseen.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×