Office
Kirjaudu sisään

Tietoja Yammer-verkoista ja Office 365 -vuokraajista

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Parhaat loppukäyttäjien ja hallintatoimintojen, se on tarpeen, että jokin Office 365-asiakasympäristön liittyy vain yksi Yammer verkko - Jos et ole määritysten, on koonti oman verkkojen/alihallinnat siirtää 2018 16 lokakuussa tässä tilassa.

Huomautus: Olet viimeksi saamasi viestinnän Yammer, jossa sanotaan, että Office 365-asiakasympäristöön liittyy kahden tai useamman Yammer-verkkoja? Jos ovat Ihmetteletkö, mitä, että tarkoittaa, Lisätietoja on kohdassa verkoston siirto - Yammer-verkostojen yhdistäminen mitä sinun on tehtävä.

Yammer-verkoston muuttuva rooli

Yammer-verkon toimii organisaation rajan ja hallinnan kokonaisuutena. Kun Yammer on olennainen osa Office 365-Yammer käyttää liittyvän Office 365-asiakasympäristön organisaation rajan ja hallintaan keskeisiä toimintoja.

Yammer-verkosto organisaatiorajana:    Vain samaan organisaatioon kuuluvat käyttäjät voivat liittyä verkostoon. Tämä luo luottamusta jäsenten välille, minkä ansiosta he voivat työskennellä yhdessä vapaasti ja luottavaisin mielin. Kun Yammerista on tullut entistä tärkeämpi osa Office 365:tä, Yammerin ja Office 365:n organisaatiorajasta on tullut sama: kaikki Office 365 -käyttäjät, jotka kuuluvat samaan Office 365 -vuokraajaan (jolla on Yammer-tilaus), voivat käyttää Yammeria. Kun organisaatio kasvaa ja Office 365 -vuokraajaan lisätään esimerkiksi uusi toimialue, tämä toimialue synkronoidaan automaattisesti Yammeriin, minkä ansiosta tämän toimialueen käyttäjät voivat käyttää Yammeria helposti.

Yammer-verkosto hallintoyksikkönä:    Aiemmin kaikkia Yammer-palvelun osa-alueita hallittiin verkostotasolla (mukaan lukien käyttäjätiedot, toimialueet ja käyttäjien hallinta). Kun Yammerista on tullut entistä tärkeämpi osa Office 365:tä, Yammer-palvelun tärkeimpiä osa-alueita hallitaan Office 365:ssä (mukaan lukien käyttäjätiedot, toimialueet sekä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta). Tämä tarjoaa Office 365 -järjestelmänvalvojille tehokkaat ja yhtenäiset työkalut kaikkien Office 365 -palveluiden hallintaan, Yammer mukaan lukien. Suosittelemme, että Yammer-järjestelmänvalvojat hallitsevat verkostotasolla vain Yammeria koskevia asetuksia ja määrityksiä (esimerkiksi ilmoitusten oletusasetukset ja ulkoisen verkoston asetukset).

Miten Yammer-verkostoja voidaan yhdistää Office 365 -vuokraajiin?

Monet asiakkaat ottivat Yammerin käyttöön, ennen kuin se integroitiin tiukasti Office 365:een, mikä johti seuraaviin käyttötapoihin ja määrityksiin.

Tässä tilanteessa Office 365 -vuokraaja on liitetty yhteen Yammer-verkostoon. Esimerkki:

 • Office 365 -vuokraajan vahvistetut toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Yammer-verkoston toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

Seuraavasta kuvasta näet yhden Office 365 -vuokraajan suhteen yhteen Yammer-verkostoon:

Yksi Office 365 -vuokraaja on yhdistetty yhteen Yammer-verkostoon

Kuinka asiakkaat saat määritysten mukaan: koska Yammer on oletusarvoisesti käytössä Office 365: ssä aina, kun uusia Office 365-asiakasympäristön luodaan, uusi Yammer-verkoston luodaan automaattisesti ja toimialueet Office 365: stä on lisätty Yammer. On myös osana Yammerin aktivoinnin Aallot aktivoimassa kaikki alihallinnat, jotka Office 365: n Yammer Enterprise-tilauksen Yammerissa. Aina kun toimialueiden lisätään tai poistetaan Office 365-vuokraajasta, toimialueet Jatka voidaan synkronoida Yammer-verkostoon.

Tämä on yleisin määritys, jota myös suosittelemme. Alla on lueteltu tämän määrityksen tärkeimmät edut.

 • Pienentää Yammerin hallintakustannuksia:    voit hallita yhtä Yammer-palvelua sen sijaan, että hallittavana olisi lukuisia yksittäisiä Yammer-verkostoja.

 • Yammerin saumaton hallinta Office 365:ssä   : Voit hallita Yammer-palvelua saumattomasti Office 365:ssä samalla tavalla kuin muitakin Office 365 -palveluita. Voit esimerkiksi hallita kaikkien Yammer-käyttäjien ja Yammer-toimialueiden elinkaarta keskitetysti Office 365:ssä.

 • Edistää tietojen jakamista organisaatiossa:    kun kaikki käyttäjät jakavat yhdistetyn Yammer-palvelun, he voivat muodostaa yhteyden kaikkiin organisaatiosi käyttäjiin sekä työskennellä kaikkien kanssa.

Alla on luettelo avaimen tulostamisessa Yammerin Office 365: n ominaisuuksia, joita tuetaan tässä määrityksessä.

Toiminto/ominaisuus

Tuki yhden vuokraajan ja ja yhden verkoston määrityksessä

Kirjautuminen

Kyllä

Kertakirjautuminen

Kyllä

Käyttäjien elinkaarihallinta

Kyllä

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Kyllä

Käyttöoikeuksien hallinta

Kyllä

Toimialueiden elinkaarihallinta

Kyllä

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Kyllä

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi

Kyllä

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit

Kyllä

Yammerin Office 365: n ryhmittelee integrointi:    Office 365 yhdistetty ryhmät ovat käytettävissä asiakkaille 1 vuokraajan vain: 1 verkon määritys.

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit:    Saatamme tulevaisuudessa julkaista muitakin Yammerin ja Office 365:n integrointeja. Nämä toiminnot tarjotaan asiakkaille, jotka käyttävät yhden vuokraajan ja ja yhden verkoston määritystä.

Lisätietoja tässä määrityksessä alihallintaan hallinnasta on kohdassa hallinta Yammer-domains yli elinkaarensa Office 365: ssä.

Tässä tilanteessa Office 365 -vuokraaja on liitetty ainakin kahteen Yammer-verkostoon. Esimerkki:

 • Office 365 -vuokraajan vahvistetut toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Yammer-verkoston 1 toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Yammer-verkoston 2 toimialueet:    fabrikam.com

Seuraavasta kuvasta näet yhden Office 365 -vuokraajan suhteen moneen Yammer-verkostoon:

Yksi Office 365 -vuokraaja on yhdistetty moniin Yammer-verkostoihin

Kuinka asiakkaat saat määritysten mukaan: yleensä suuret asiakkaat Etsi itse tässä skenaariossa. Suurissa organisaatioissa (contoso.com) voi olla useita tytäryhtiöt (vaikkapa fabrikam.com on jonkin niistä). Organisaatiolle ei virallinen Office 365-asiakasympäristön ja virallinen Yammer-verkosto (contoso.com network), tytäryhtiöt käyttäjät voivat itsenäisesti rekisteröityneet omia Yammer-verkoissa niiden sähköpostiin toimialueiden (fabrikam.com network) . Erittäin suuri yritysten Tämä voi johtua lähimpään kymmeneen Yammer-verkostojen ja useimmat tytäryhtiön verkostojen sipaise käytetään tai vain ei käytetä - todennäköisesti, koska ne ovat eri Lisää aktiivinen suurempi verkosta. Olemme edellyttää, että organisaation nämä pienempi verkostojen yhdistäminen suurempi pääverkostoon suorittamalla Verkkosiirto. Kun kootut, organisaation pääset hyödyntämään organisaatioille 1 vuokraajan yllä tärkeimmät edut: 1 verkon määritys.

Vaikka koontiin, voi tilanne, jossa vuoksi vahva liiketoimintaa, yksi Office 365-alihallintaympäristöä, saatat joutua muutaman Yammer-verkkoja yhdistää. Ei tueta. Ennen kuin voit koota, kohtaat seuraavat rajoitukset:

 • Yammerin hallintakustannukset ovat suuremmat:    sinun täytyy hallita useita Yammer-verkostoja, joten hallinta on kalliimpaa.

 • Et voi tehdä yhteistyötä organisaation kaikkien jäsenien kanssa:    organisaation kaikki työntekijät eivät ole samassa Yammer-verkostossa, joten käyttäjät eivät voi olla yhteydessä organisaation kaikkiin työntekijöihin Yammerilla. Alla on joitain esimerkkejä.

  • Koko yritystä koskevat ilmoitukset: Jos yrityksen toimitusjohtaja haluaa kertoa jotain organisaation kaikille työntekijöille, hänen täytyy tehdä se erikseen kaikissa verkostoissa. Lisäksi työntekijöiden reaktiot ilmoitukseen eivät ole organisaation kaikkien käyttäjien saatavilla.

  • Luonnollinen tietojen löytäminen: Jos yhden verkoston työntekijät työstävät jotain projektia ja he haluaisivat tarkistaa jotain toisesta samankaltaisesta projektista, joka toteutettiin toisessa tytäryhtiössä, he eivät saa näitä tietoja helposti käyttöönsä. Tämä aiheuttaa turhaa kitkaa ja saattaa heikentää luonnollista yhteistyötä.

 • Vuoksi organisaation rajat on eri Yammerin ja Office 365: ssä aiheuttaa sekaannusta:    Tässä määrityksessä organisaation rajan Office 365: ssä on suurempi kuin yksittäisten Yammer-verkkoja aiheuttaa sekaannusta mahdolliset. Joitakin esimerkkejä alla.

  • Yammerin Office 365: n sisällön kommenttien: Office 365-video voidaan jakaa kaikille organisaatiossa. Contoso.com verkkokäyttäjän voivat lisätä yammer-kommentin video – mutta kommentti on vain Contoso-verkon muiden käyttäjien nähtävissä. Valitse fabrikam.com verkkokäyttäjän Lisää toinen kommentti samanlainen kuin contoso.com käyttäjän, mutta kommentti ei näy contoso.com käyttäjälle (sini niitä eri verkoissa).

  • Yammer-keskustelut Skype-kokouslähetysten yhteydessä: Voit lisätä Yammer-syötteen mihin tahansa Skype-kokouslähetykseen. Yleensä valitset kokouslähetykseen mukaan ryhmän Yammerista. Ryhmä tietenkin kuuluu tiettyyn Yammer-verkostoon. Kokouslähetyksessä voi kuitenkin olla mukana kuka tahansa Office 365 -vuokraajasta. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa käyttäjä on kirjautunut Skype-kokouslähetykseen, mutta hän ei kuulu siihen liittyvään Yammer-ryhmään, jolloin hän ei voi osallistua keskusteluun.

 • Yammerin Office 365: n ryhmittelee integrointi ei ole käytettävissä:    Yhdistetyt Office 365-ryhmät ovat käytettävissä asiakkaille 1 vuokraajan: monet verkon määritys. Syynä on myös organisaation rajat Office 365: ssä ja Yammerin välinen ero. Esimerkkitapaus alla.

  • Ryhmäjäsenyyden hallinta: Oletetaan, että luot Yammer-ryhmien Office 365:n ryhmäinfrastruktuuriin integroinnin jälkeen contoso.com-verkostossa ryhmän, joka sisältää vain contoso.com-verkostoon kuuluvia käyttäjiä. Mutta kun tätä integroitua ryhmää hallitaan Office 365:ssä, fabrikam.com-toimialueen käyttäjä voidaan lisätä ryhmään. Nyt tätä fabrikam.com-käyttäjää ei kuitenkaan voida lisätä ryhmään Yammerissa.

 • Tuleviin Yammerin Office 365: n integroinnit ei ole käytettävissä:    Olemme jatkossa esittelee muiden Yammerin Office 365: n asiakasintegraatio-ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä asiakkaille 1 alihallintaan: useita verkkoja määritys.

 • Office 365-asiakasympäristön voi olla 150 verkkojen tai pienempi: Office 365: n alihallinnat, jotka voivat sisältää vain 150 Yammer-verkkoja tai vähemmän. Asiakkaille, joilla on yli 150 toimialueet ja Yammer-verkkoja näkevät vain ne 150 väliset yhteydet ja muiden verkkojen pysyy käyttäjän vuokraajan on katkennut. Järjestelmänvalvojilla on niiden verkon siirto-työkalujen 150 tai vähemmän verkostojen yhdistäminen.

Alla on luettelo avaimen (Yammerin Office 365: n hallintaan liittyviä) ominaisuuksista, jotka voidaan käyttää tässä määrityksessä.

Toiminto/ominaisuus

1 alihallinnan: useita verkkoja määritys

Kirjautuminen

Kyllä

Kertakirjautuminen

Kyllä

Käyttäjien elinkaarihallinta

Kyllä

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Kyllä

Käyttöoikeuksien hallinta

Kyllä

Toimialueiden elinkaarihallinta

Kyllä

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Kyllä

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi

Ei

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit

Ei

Kirjautuminen:    Vaikka Office 365 -vuokraaja on yhdistetty moneen Yammer-verkostoon, yksi Office 365 -käyttäjä on silti yhdistetty vain yhteen Yammer-verkostoon. Kun käyttäjä käyttää Yammeria, hän pääsee oikeaan verkostoon.

 • Linda ja John käyttävät samaa Office 365 -vuokraajaa, mutta he ovat jäseniä eri verkostoissa. Oletetaan, että linda@contoso.com yrittää käyttää Yammeria joko napsauttamalla Yammer-ruutua tai kirjautumalla osoitteessa www.yammer.com. Lindalta kysytään hänen Office 365 -tunnistetietojaan. Ne annettuaan hän päätyy contoso.com-verkostoon. Myös john@fabrikam.com voi käyttää Yammeria ja kirjautua sisään Office 365 -tunnistetiedoillaan, mutta hän päätyy fabrikam.com-verkostoon. Jos Linda ja John olivat Yammer-käyttäjiä aiemmin, heidän Office 365 -tilinsä yhdistetään jo olemassa olevaan Yammer-käyttäjään (uutta käyttäjää ei luoda).

 • Dorena on Office 365 -vuokraajan käyttäjä. Hänellä on useita sähköpostiosoitteita, jotka vastaavat useita verkostoja. Oletetaan, että dorena@contoso.com yrittää käyttää Yammeria. Hänen ensisijainen sähköpostiosoitteensa on dorena@contoso.com, mutta hänellä on myös toinen sähköpostiosoite dorena@fabrikam.com. Tässä tapauksessa Dorenaa pyydetään antamaan Office 365 -tunnistetiedot, jotka annettuaan hän päätyy contoso.com-verkostoon (hänet yhdistetään vain yhteen Yammer-verkostoon).

  • Jos käyttäjän ensisijainen sähköpostiosoite täsmää verkoston kanssa, hänet kirjataan sisään tähän verkostoon.

  • Jos käyttäjän jokin muu kuin ensisijainen sähköpostiosoite täsmää verkoston kanssa, hänet kirjataan sisään tähän verkostoon. Jos toissijaisia sähköpostiosoitteita on useita, niistä valitaan yksi.

  • Muussa tapauksessa järjestelmä toimii siten, että jos käyttäjän täydellinen käyttäjätunnus (esimerkiksi user@domain) täsmää verkoston kanssa, käyttäjä kirjataan sisään tähän verkostoon.

  • Jos tämä käyttäjä oli aiemmin Yammer-käyttäjä, Office 365 -tili yhdistetään jo olemassa olevaan Yammer-käyttäjään (uutta käyttäjää ei luoda).

  Dorena voi käyttää muita verkostoja alla kuvatulla tavalla.

  • Hän voi hankkia kutsun vieraskäyttäjäksi toiseen fabrikam.com-verkostoon. Jos molemmissa verkostoissa on käytössä Pakota Office 365 -käyttäjätiedot -asetus, tämä on ainut tapa.

  • Hän voi luoda uuden tilin toisessa verkostossa ja kirjautua sen sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Kun kaikki vuokraajan käyttäjät voivat kirjautua verkostoon Office 365 -tileillään, voit hallita kaikkien käyttäjien elinkaarta Office 365:ssä ja määrittää myös Office 365:n kertakirjautumisen.

Järjestelmänvalvojan elinkaaren hallinta:    Järjestelmänvalvojat voivat yleisen järjestelmänvalvojan rooli, Office 365-vuokraajaan lisätään Yammer tarkistamisen järjestelmänvalvojat voivat vastaavia palveluun; Kun yleisen järjestelmänvalvojan roolilla poistetaan niiden käyttäjätili, ne näkyvät enää vahvistettu järjestelmänvalvojat Yammerissa. Olevassa esimerkissä yleisellä järjestelmänvalvojalla on 2 sähköpostiviestit, admin@contoso.com ja admin@fabrikam.com, jos tämän järjestelmänvalvojan lisätään contoso.com verkko- ja fabrikam.com verkon vahvistettu järjestelmänvalvojana. Mutta kirjautuminen-kohdassa kuvatulla ne kirjautuminen yhden verkostojen niiden Office 365-tunnuksilla.

Toimialueiden elinkaarihallinta:    Kun Office 365 -vuokraaja on yhdistetty moniin Yammer-verkostoihin, voit silti hallita Yammer-verkostoja läpi niiden elinkaaren Office 365:ssä.

 • Kun toimialue lisätään Office 365:een, se lisätään siihen verkostoon, joka on määritetty ensisijaiseksi verkostoksi toimialueiden elinkaarihallinnassa. Ensisijaiseksi verkostoksi toimialueiden elinkaarihallinnassa määritetään se verkosto, jolla on eniten aktivoituja käyttäjiä sillä hetkellä, kun Yammer aktivoitiin Office 365 -vuokraajassa. Näin tehdään siksi, jotta uudet toimialueet lisätään aina suurimpaan verkostoon. Ota huomioon, että Office 365 -vuokraajan .onmicrosoft.com-toimialue (toimialue, jota ei voi poistaa vuokraajasta) lisätään tähän ensisijaiseen verkostoon.

 • Kun toimialue poistetaan Office 365:stä, se poistetaan myös vastaavasta verkostosta. Jos kyseessä on verkoston viimeinen toimialue, verkosto poistetaan käytöstä.

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot yhden vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen siirtymiseen:

 • Suurempi-verkostoon pienempi verkostojen yhdistäminen suorittamalla Verkkosiirto. Yllä olevassa esimerkissä seuraavasti. Yammer-järjestelmänvalvojan centerr, Avaa Verkkosiirto ja siirtää pienempi fabrikam.com-verkoston contoso.com-verkostoon. Sinun on oltava Yammer vahvistettu järjestelmänvalvoja- ja Office 365: n yleisen järjestelmänvalvojan oikeuksia tätä toimintoa. Lopuksi pääset seuraavat tila:

  Office 365:n vuokraajan toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Jos tytäryhtiö on täysin sulautettu emo-organisaatioon tai jos tytäryhtiö on lakkautettu tai myyty, sen toimialue voidaan poistaa Office 365 -vuokraajasta. Yllä olevassa esimerkissä poistat fabrikam.com-toimialueen Office 365 -vuokraajasta. Lopussa pääset seuraavaan tilaan:

  Office 365:n vuokraajan toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Vaikka 1 vuokraajan siirtäminen: 1 verkon määritysten vahingossa siirtää takaisin 1 vuokraajalle: useita verkkoja määritys. Yammer-contoso.com hankkii yrityksen tailspin.com, joka on ilmainen basic Yammer-verkostoon. Contoson Lisää tailspin.com Office 365-alihallintaympäristöä, mikä aiheuttaa tailspin.com päivitettäväksi yrityksen verkossa, ja nyt vuokraajan on yhdistetty 2 Yammer-verkkoja. Tällaisissa tilanteissa käyttämällä yllä olevan ohjeen palata tarvittavat 1 vuokraajan: 1 verkon määritys ja alkaa taas kaikki edut.

Sinulla saattaa olla kaksi tai useampia Office 365 -vuokraajia, jotka on yhdistetty yhteen Yammer-verkostoon. Esimerkki:

 • Vahvistetut toimialueet Office 365 -vuokraajassa 1:      contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Vahvistettu toimialueiden Office 365-tenant2:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Yammer-verkoston toimialueet:    contoso.com, fabrikam.com

Seuraavasta kuvasta näet monen Office 365 -vuokraajan suhteen yhteen Yammer-verkostoon:

Monta Office 365 -vuokraajaa on yhdistetty yhteen Yammer-verkostoon

Miten asiakkaat päätyvät tähän tilanteeseen? Yleensä tähän tilanteeseen päätyvät suuret asiakkaat. Suurella organisaatiolla (contoso.com) saattaa olla useita tytäryhtiöitä (joista fabrikam.com on yksi). Tällä organisaatiolla on Yammer-verkosto. Lisäksi se on saattanut lisätä kaikki yrityksen toimialueet Yammer-verkostoon. Vaikka organisaatiolla itsellään on virallinen Office 365 -vuokraaja, tytäryhtiö on saattanut luoda itsenäisesti toisen Office 365 -vuokraajan (fabrikam.com).

Ei tueta. Vain yksi alihallinnat, jotka on liitetty Office 365: n hallintaan ja kirjaudu sisään. Seuraavassa taulukossa on Office 365-versiosi tuettu tai ei tueta tässä määrityksessä Yammerin hallintaan liittyviä tärkeimpiin ominaisuuksiin.

Toiminto/ominaisuus

Tuki monen vuokraajan ja yhden verkoston määrityksessä

Tiedot

Kirjautuminen

Ei

Vain yksi Office 365-aliympäristöjen parissa käyttäjät voivat kirjautua Yammer ja niiden Office 365-kirjautuminen. Ensimmäinen käyttäjän kirjautuminen Office 365: ssä hänen tunnuksilla selvittää, mitä Office 365-asiakasympäristön saa liitetty kirjautuminen Yammer-verkoston.

Kertakirjautuminen

Ei

Koska kaikki käyttäjät voivat kirjautua sisään Yammer niiden Office 365-tunnuksilla, et voi Yammerissa pakottaa office 365-käyttäjätiedoista ja toteuttaa Office 365: n mukaan kertakirjauksen-ratkaisussa. Office 365: n mukaan kertakirjautuminen ratkaisu ei voida soveltaa monta alihallinnat: 1 verkon määritys.

Käyttäjien elinkaarihallinta

Ei

Vain niiden käyttäjien elinkaarta voi hallita, jotka kirjautuvat Yammeriin Office 365 -tunnistetiedoillaan. Tästä syystä et voi hallita kaikkia Yammer-käyttäjiä läpi heidän elinkaarensa Office 365:ssä.

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Ei

Vain yhden vuokraajan yleiset järjestelmänvalvojat lisätään Yammeriin varmennetuiksi järjestelmänvalvojiksi. Tästä syystä et voi hallita kaikkia Yammer-järjestelmänvalvojia läpi heidän elinkaarensa Office 365:ssä.

Käyttöoikeuksien hallinta

Ei

Käyttöoikeuksia voidaan hallita vain käyttäjät, joilla voit kirjautua Yammeriin niiden Office 365-tunnuksilla. Myös, koska office 365-käyttäjätiedoista ei voi ottaa käyttöön, et voi estää Office 365-käyttäjille, joilla ei ole Yammer-käyttöoikeutta.

Toimialueiden elinkaarihallinta

Ei

Määritysten ei tueta toimialueen elinkaaren hallinta, jotta Yammer-toimialueita ei voi hallitsemaan elinkaarensa Office 365: ssä.

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Kyllä

Voit kirjautua Yammeriin ja yhdistää Yammer-perusverkoston siihen Office 365 -vuokraajaan, joka on yhdistetty Yammer-verkostoon hallintaa varten.

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi

Ei

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit

Ei

Voit siirtyä pois tästä määrityksestä, jota ei tueta, seuraavin tavoin:

 • Lisää kaikki toimialueet yhdestä vuokraajasta Office 365-hallintakeskuksen avulla. Edellisessä esimerkissä varmistaa, että contoso.com ja fabrikam.com ovat samassa alihallinnassa. Lopuksi pääset seuraavat tila:

  Office 365:n vuokraajan toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Luo erillisen Yammer-verkkoja jokin kohden. Â esimerkin yläpuolella tapauksessa contoso.com tai fabrikam.com poistaminen Yammer-verkostoon ja luo uutta verkostoa kyseisen toimialueen. Yammer-toimialueiden poistaminen verkossa, ota Yammer tukihenkilöstöön. Ennen kuin poistat toimialueen verkosta sinun on poistettava kaikki käyttäjätilit, joka sisältää kyseisen toimialueen. Tarvittaessa näiden käyttäjien voidaan kutsua myöhemmin vieraina juuri luomasi verkosta. Lopuksi pääset seuraavat tila:

  Office 365 -vuokraajan 1 toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Office 365 -vuokraajan 2 toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Vaikka siirryt yhden vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen, saatat vahingossa siirtyä takaisin monen vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen. Oletetaan, että jostain syystä contoso.com-verkostolla on toinenkin toimialue tailspin.com, jota ei ole vielä lisätty Office 365 -vuokraajaan. Tässä tapauksessa tailspin.comille luodaan uusi Office 365 -vuokraaja. Nyt samaan Yammer-verkostoon on yhdistetty kaksi vuokraajaa (contoso.com ja tailspin.com). Tämän tilanteen välttämiseksi suosittelemme vahvasti, että lisäät kaikki Yammer-verkostosi toimialueet Office 365 -vuokraajaasi. Jos joudut tähän tilanteeseen, suosittelemme, että palaat tällaisissa tilanteissa yhden vuokraajan ja yhden verkon määritykseen alla olevien ohjeiden mukaisesti. Näin voit jatkaa tämän määrityksen etujen hyödyntämistä.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: jokin seuraavista käyttäjien ohjataan väärä Yammer-verkostoon.

A. Näin voi käydä, jos verkkoyhteys on kyseessä ei ole tuettu kokoonpano 1 vuokraajan ja useiden Yammer-verkkoja. Lisätietoja 1 vuokraajan: monta Yammer-verkkoja skenaarion. Voit Yammer-verkostojen yhdistäminen tai muuttaa kyseisen käyttäjän tiliä A Yammer-käyttäjä näkyy entisen jäseneksi, kun käytät Office 365: n sisäänkirjautuminen Yammerinartikkelissa kuvatulla tavalla.

Katso myös

Verkoston siirto - Yammer-verkostojen yhdistäminen

Pakota office 365-käyttäjätiedoista

Hallitse Yammer-toimialueiden yli elinkaarensa Office 365: ssä

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×