Tietoja SharePointin pilviyhdistelmähausta

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

SharePointin pilviyhdistelmähakuratkaisun avulla voit indeksoida kaiken indeksoitavan sisällön paikallinen sisältö mukaan lukien Office 365:n hakuindeksissä. Kun käyttäjät tekevät kyselyitä Office 365:n hakuindeksissä , he saavat hakutuloksia sekä paikallisesta että Office 365 -sisällöstä.

Kuva, jossa on haku kahdessa ympäristössä pilvihybridihaun avulla ja ilman sitä

Hakukeskus näyttää ja järjestää tulokset Office 365:n hakuindeksistä yhdessä tuloslohkossa ja laskee haun asiayhteyden luokittelun ja tarkennukset kaikille tuloksille riippumatta siitä, ovatko tulokset peräisin paikallisesta vai Office 365 -sisällöstä.

Kuva, jossa näkyvät pilvihybridihakua käyttävän haun tulokset ja yhdistetty luokittelu

Sisällön metatiedot indeksoidaan, ja nämä metatiedot salataan, kun ne siirretään Office 365:n hakuindeksiin, joten paikallinen sisältö pysyy suojattuna. Jos olet synkronoinut Active Directoryn (AD) paikallisen verkon (Windows Server Active Directory) ja Office 365 -vuokraajan (Windows Azure Active Directory) välillä, Office 365 muokkaa tiedosto-oikeuksia, jotka viittaavat paikallisiin käyttäjiin. Se muokkaa niitä siten, että ne viittaavat vastaaviin Office 365 -käyttäjiin. Käyttäjät näkevät hakutuloksissa vain ne sisällöt, joihin heillä on käyttöoikeudet.

Lisätietoja

Mitkä ovat edut?

Millaisia hakukokemuksia voit tarjota pilviyhdistelmähaun avulla?

Missä pilviyhdistelmähakua hallitaan?

Miten pilviyhdistelmähaku toimii?

Mitkä ovat edut?

 • Käyttäjät saavat yhtenäisiä hakutuloksia, haun asiayhteyden luokittelun ja tarkennuksia, vaikka organisaatiolla on sekä paikallista että Office 365 -sisältöä.

 • Käyttäjät saavat automaattisesti uusimman SharePoint Online -hakukokemuksen ilman, että organisaatiosi tarvitsee päivittää nykyisiä SharePoint-palvelimia.

 • Sinun ei enää tarvitse huolehtia hakuindeksin koosta, koska hakuindeksi sijaitsee Office 365:ssä. Tämä tarkoittaa, että SharePoint Serverin hakuklusterin vaatima tila on pienempi ja että haun omistajuuden kokonaiskustannukset ovat pienemmät.

 • SharePoint Server 2013 tukee nykyisen SharePoint Server 2007:n ja SharePoint Server 2010:n sisältöklusterien indeksointia.

 • SharePoint Server 2016 tukee nykyisen SharePoint Server 2007:n, SharePoint Server 2010:n ja SharePoint Server 2013:n sisältöklusterien indeksointia.

 • Hakuindeksiä ei tarvitse enää siirtää SharePoint Serverin uudempaan versioon, koska se tapahtuu automaattisesti Office 365:ssä.

Millaisia hakukokemuksia voit tarjota pilviyhdistelmähaun avulla?

Kun olet ottanut pilviyhdistelmähaun käyttöön ja paikallinen sisältösi on indeksoitu kokonaan, Office 365:n hakukeskus näyttää automaattisesti yhdistelmätuloksia Office 365 -indeksistäsi.

Kohdennetut haut: Näillä voit tarkentaa hakuja tiettyihin sisältöihin, esimerkiksi vain videoihin. Jos käytät tällä hetkellä kohdennettua hakua SharePoint Serverin hakukeskuksessa, sinun täytyy luoda se uudelleen Office 365:n SharePoint Onlinen hakukeskuksessa.

Sivustohaku: Nykyinen haku SharePoint Serverin tiedostokirjastoista lopettaa tulosten palauttamisen, kun siirrät hakuindeksin Office 365:een. Haku toimii nopeiten, kun hakukeskukset ovat samassa ympäristössä kuin hakuindeksi. Hakeminen Office 365:n hakukeskuksesta on siis tehokkaampaa. Jos käyttäjät haluavat tuloksia Office 365:n hakuindeksistä paikallisissa SharePoint-sivustoissa, esimerkiksi SharePoint Server 2010:n tai SharePoint Server 2013:n nykyisissä ryhmäsivustoissa, voit määrittää haun SharePoint Serverissä, jotta yhdistelmätulokset Office 365:n hakemistosta näkyvät. Koska Office 365:n SharePoint Online käsittelee kyselysi, käyttäjien täytyy käyttää SharePoint Onlinen tukemaa kyselysyntaksia. Lisätietoja on artikkelissa Pilviyhdistelmähakutulosten näyttäminen SharePoint Serverissä.

eDiscovery-haku: sinun täytyy määrittää eDiscovery erikseen Office 365:n SharePoint Serverissä ja SharePoint Onlinessa.

Usean sivuston jaetun julkaisuoikeuden haku: pilviyhdistelmähaku ei tue tätä.

Esikatselut: Kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen Office 365:stä peräisin olevan hakutuloksen kohdalle, toiminto näyttää sisällön tiedot ja sen esikatselun. Tiedot paikallisesta järjestelmästä peräisin olevasta sisällöstä näytetään hakutuloksissa automaattisesti, mutta sinun täytyy määrittää sen esikatselu käyttöön.

Mukautettu käyttäjäkohtainen suodatus: mukautettu käyttäjäkohtainen suodatus ei ole käytettävissä pilviyhdistelmähaussa, koska Office 365:n SharePoint Online ei tue sitä.

Parhaat valinnat: tämä SharePoint Server 2010:n toiminto. Voit käyttää sen asemesta Office 365:n SharePoint Onlinen kyselysääntöjä.

Mukautetut hakualueet: tämä on SharePoint Server 2010:n toiminto. Voit käyttää sen asemesta Office 365:n SharePoint Onlinen tuloslähteitä.

Hakutulosten nostaminen ja laskeminen: tämä on SharePoint Server 2010:n toiminto. Voit käyttää sen asemesta Office 365:n SharePoint Onlinen tuloslähteitä.

Paikallisten hakutulosten poistaminen: SharePoint Serverin keskitetyssä hallinnassa voit valita hakupalvelusovelluksen ja poistaa kaiken sisällön hakuindeksistä indeksin nollaustoiminnolla. Tämä asetus ei toimi pilviyhdistelmähaussa, koska SharePoint Server 2013:n tai SharePoint Server 2016:n pilvihakupalvelusovelluksen ja Office 365:n hakuindeksin välillä ei ole suoraa yhteyttä. Jos haluat poistaa vain joitakin paikallisia metatietoja Office 365:n hakuindeksistä, poista kyseinen paikallinen sisältölähde tai luo indeksointisääntö, joka ei indeksoi tiedoston URL-osoitetta. Jos sinun täytyy poistaa kaikki paikallisen sisällön metatiedot Office 365:n hakuindeksistä, jätä palvelupyyntö Microsoftin tukeen.

Käyttöraportit – perustuvat tietoja selatun sisällön ja käyttäjätiedot toiminnoista SharePoint -sivuston käyttö. Cloud hakupalvelusovelluksen SharePoint Server 2013 tai SharePoint Server 2016 ei yhteyttä- SharePoint Onlinekäyttöanalyysin niin käyttöraportit- SharePoint Online eivät sisällä tietoja käyttäjän toimet SharePoint Server 2013 tai SharePoint Server 2016sivustoissa.

Useita vuokraajia SharePoint Server 2013:n tai SharePointServer 2016:n klusterissa: yksi SharePoint Server 2013:n tai SharePoint Server 2016:n klusteri voidaan liittää vain yhteen vuokraajaan Office 365:n SharePoint Onlinessa, joten SharePoint Online ei voi ylläpitää vuokraajien erottelua usean vuokraajan SharePoint Server 2013- tai SharePoint Server 2016 -klusterissa.

Mukautettujen kohteiden poiminen: tämä ei ole tuettu toiminto Office 365:n SharePoint Onlinen pilviyhdistelmähaussa.

Sisällön monipuolistamispalvelu: tätä ei tueta Office 365:n SharePoint Onlinen pilviyhdistelmähaussa.

Synonyymisanastot: näitä ei tueta Office 365:n SharePoint Onlinen pilviyhdistelmähaussa.

Missä pilviyhdistelmähakua hallitaan?

Voit määrittää paikallisen sisällön indeksoinninSharePoint Server 2013- tai SharePoint Server 2016 -klusterin keskitetyssä hallinnassa.

Voit hallita kaikkia muita asetuksiaOffice 365:n SharePoint Onlinen haun hallinnassa.

Pilviyhdistelmähaussa hakukone voi indeksoida samoja sisältölähteitä ja käyttää samoja hakuliittimiä kuin aiemmat SharePoint Server -versiot. Näin voit indeksoida ja jakaa sisältöä SharePoint Server 2007-, SharePoint Server 2010-, SharePoint Server 2013- ja SharePoint Server 2016 -klustereista Office 365:n hakuindeksiin. Et voi kuitenkaan indeksoida sisältöä, joka edellyttää mukautettua käyttäjäkohtaista suodatusta, koska Office 365:n SharePoint Online ei tue mukautettua käyttäjäkohtaista suodatusta.

Hakukone voi indeksoida samoja oletusarvoisia tiedostotyyppejä kuin aiemmat SharePoint Server -versiot. Jos sinun täytyy indeksoida muita tiedostotyyppejä paikallisesti, lisää mukautettuja iFilter-suodattimia SharePoint Server 2013- tai SharePoint Server 2016 -klusteriin. SharePoint Server 2013- tai SharePoint Server 2016 -klusterista voit myös muuttaa, mitä tiedostotyyppejä hakukone indeksoi ja sisällyttää Office 365:n hakuindeksiin.

Lisätietoja hakurakenteen hallinnasta SharePoint Onlinessa on artikkelissa Hakukeskuksen hallinta SharePoint Onlinessa.

Indeksoitujen ja hallittujen ominaisuuksien väliset oletusyhdistämismääritykset Office 365:n hakurakenteessa koskevat myös paikallista sisältöä. Niin kauan kuin et poista nykyistä tavallista hakupalvelusovellusta, voit määrittää hakurakenteen SharePoint Server:ssä, mutta kyseinen hakurakenne ei koske paikallista sisältöä, jota pilvihakupalvelusovellus indeksoi.

Et voi havaita eroa ominaisuuksien, kuten luokkien, indeksoitujen ominaisuuksien ja automaattisesti luotujen hallittujen ominaisuuksien, alkuperän välillä hakurakenteen hallinnan käyttöliittymässä SharePoint Onlinessa.

Voit mukauttaa Office 365:een tallennetun sisällön hakurakenteen vuokraajan ja sivustokokoelman tasolla. Paikallisesti tallennetun sisällön osalta voit mukauttaa hakurakenteen vain vuokraajan tasolla. Hakuindeksissä paikallisesti tallennetun sisällön metatietojen hallitun ominaisuuden IsExternalContent arvoksi on määritetty tosi.

Hakutulokset on suodatettu käyttäjäkohtaisesti käyttäjän Office 365 -tunnistetietojen perusteella. Luokittelussa ei eroteta paikallista ja Office 365 -sisältöä, ja hakukeskuksen tarkennukset näyttävät sekä Office 365- että paikallisen sisällön. Niissä on kuitenkin joitakin eroja:

 • Linkin avaaminen hakutuloksesta: Jotta paikallisesta sisällöstä peräisin olevan hakutuloksen linkin voi avata, käyttäjien on yhdistettävä paikalliseen intranetiin näennäisen yksityisverkon (VPN) kautta tai kirjauduttava sisällön tallennuspaikkaan. Vaihtoehtoisesti voit antaa käyttäjien avata tällaisia linkkejä asentamalla SharePoint Server 2013:n tai SharePoint Server 2016:n käänteisen välityspalvelinlaitteen.

 • Esikatselut: Kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen Office 365:stä peräisin olevan hakutuloksen kohdalle, toiminto näyttää sisällön tiedot ja sen esikatselun. Tiedot paikallisesta järjestelmästä peräisin olevasta sisällöstä näytetään hakutuloksissa automaattisesti, mutta sinun täytyy määrittää sen esikatselumahdollisuus käyttöön.

Miten pilviyhdistelmähaku toimii?

Tärkein elementti on pilvihakupalvelusovellus. Voit määrittää SharePoint-klusterin, jossa on SharePoint Server 2013 tai SharePoint Server 2016, ja luoda pilvihakupalvelusovelluksen kyseiseen klusteriin. Microsoft tukee vain yhtä pilvihakupalvelusovellusta SharePoint Server -klusteria kohden.

Tee näin:

Kuva, jossa on SharePoint Serverin sisältöklusteri, SharePoint Server ja pilvipalvelu-SSA sekä Office 365. Tietovirta paikallisesta sisällöstä pilvipalvelu-SSA:n kautta Office 365:n hakuindeksiin.
 • Hakukone indeksoi paikallista sisältöä (1) pilvihakupalvelusovelluksessa (2) ja jakaa se hakuindeksiin Office 365:ssä (3).

 • Käyttäjät syöttävät kyselyn (4) SharePoint Online -hakukeskukseen, kysely lähetetään Office 365:n hakuindeksiin (3) ja tulokset palautetaan SharePoint Online -hakukeskukseen (4).

 • Tarvittaessa voit määrittää sivustohaun SharePoint Server 2013:ssa tai SharePoint Server 2016:ssa hakemaan hakutulokset Office 365:n hakuindeksistä. Käyttäjät syöttävät kyselyn paikallisen sivuston hakukenttään (5) ja kysely lähetetään pilvihakupalvelusovellusta (2) käyttävän palvelimen kautta Office 365:n hakuindeksiin (3). Tulokset palautetaan pilvihakupalvelusovellusta (2) käyttävän palvelimen kautta paikallisen sivuston hakukenttään (5).

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

SharePointin pilviyhdistelmähaun suunnittelu

Pilviyhdistelmähaun määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Pilviyhdistelmähaun määrittäminen SharePoint Server 2016:ssa

Yhdistelmähaku SharePointissa

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×