Tiedoston avaaminen ja muokkaaminen kirjastossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun avaat tiedoston kirjasto, voit valita avaamis- tai muokkaamistavan sen mukaan, kuinka haluat tiedostoa käyttää.

Kun napsautat tiedostoa Microsoft Office Word 2007 -sovelluksessa tai tietyissä muissa Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivissa ohjelmissa, voit joko tarkastella tiedoston vain luku -tilaista kopiota tai avata tiedoston muokattavaksi. Tämä valinta on käytettävissä, jotta voit avata tiedoston tarkoitusperiäsi vastaavalla tavalla.

Huomautus: Useimpia tavallisen tyyppisiä kirjastossa olevia tiedostoja, kuten asiakirjoja ja laskentataulukoita, voi tarkastella ja muokata Windows SharePoint Services 3.0 -sovelluksessa. Jos järjestelmä ei tunnista tietyn tyyppistä tiedostoa – jos tiedostolla ei esimerkiksi ole vastinetta järjestelmän ohjelmissa – voit ladata tiedoston tai tallentaa sen paikallisesti. Voit myöhemmin avata tiedoston ohjelmassa, joka tunnistaa tiedoston tiedostotyypin.  

Toimintaohjeet

Avaa tiedoston vain luku-kopio

Tiedoston kuittaaminen ulos

Tiedoston muokkaaminen

Tiedostokirjaston tiedoston käyttäminen offline-tilassa

Tiedoston vain luku -tilaisen kopion avaaminen

 1. Jos kirjasto ei ole valmiiksi avoimena, napsauta sen nimeä pikakäynnistyspalkissa.

  Jos kirjaston nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta kirjastosi nimeä.

 2. Napsauta sen tiedoston nimeä, jonka haluat avata, ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos avattava tiedosto on luotu Office Word 2007 -sovelluksessa tai jossakin muussa Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivassa ohjelmassa, näkyviin voi tulla valintaikkuna, jossa pyydetään valitsemaan tiedoston avaamistapa. Jos valintaikkuna tulee näkyviin, valitse vaihtoehto, joka avaa tiedoston vain luku -tilassa.

  • Joissakin muissa ohjelmissa, kuten ohjelmien vanhoissa versioissa tai ohjelmissa, jotka eivät ole Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivia, napsautettava tiedosto avataan automaattisesti vain luku -tilassa.

   Jos haluat muokata tiedostoa, avaa se napsauttamalla sitä. Osoita sen sijaan tiedostonimi, joka näkyy alaspäin osoittava nuoli. Napsauta alanuolta ja valitse näkyviin tulevan valikon Muokkaa sovelluksessa.

  • Jos kyseessä on kuvakirjasto, kuvan ominaisuudet tulevat näkyviin, kun napsautat tiedostoa. Voit esikatsella tiedostoa Esikatselu-kohdassa. Jos haluat tarkastella tiedoston vain luku -tilaista kopiota selainikkunassa, napsauta kuvan esikatselua tai kuvan nimeä.

Huomautus: Jos tarkastelet tiedostoa vain luku -tilassa ja teet siihen muutoksia, jotka on tarkoitus säilyttää, tiedostoa ei välttämättä voi tallentaa kirjastoon suoraan samalla tiedostonimellä. Voit kuitenkin säilyttää tekemäsi muutokset. Voit nimetä tiedoston uudelleen ja tallentaa sen asiakirjakirjastoon tai tallentaa tiedoston kiintolevylle ja ladata sen kirjastoon myöhemmin. Jos lataat tiedoston myöhemmin kirjastoon, voit ladata sen aiemmin luodun tiedoston versiona, jos versioiden seuranta on käytössä. Tällöin tiedosto tallennetaan osaksi versiohistoriaa.

Vihje: Joissakin Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivissa ohjelmissa on asetus, jonka avulla voit muokata vain luku -tilaisia tiedostoja. Asetus voi näkyä esimerkiksi työkalurivillä tiedoston yläreunassa. Asetuksesta voi olla hyötyä, jos avaat tiedoston lukemista varten, mutta haluatkin siirtyä muokkaamaan sitä kesken lukemisen.

Sivun alkuun

Tiedoston kuittaaminen ulos

kuittaa ulos tiedoston voit varmistaa, että muut eivät voi tehdä muutoksia tiedostoon kesken muokkaustoimien. Muut näkevät tekemäsi muutokset vasta, kun tiedosto kuittaa sisään.

Organisaatiossa voidaan edellyttää, että muokattava tiedosto kuitataan ensin ulos. Tällöin useat henkilöt eivät voi tehdä tiedostoon muutoksia samanaikaisesti, ja ristiin meneviltä muokkaustoimilta ja epäselviltä tilanteilta vältytään. Jos tiedoston uloskuittaamista edellytetään, muokattava tiedosto kuitataan automaattisesti ulos, jos sitä ei ole kuitattu ulos erikseen.

 1. Jos kirjasto ei ole valmiiksi avoimena, napsauta sen nimeä pikakäynnistyspalkissa.

  Jos kirjaston nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta kirjastosi nimeä.

 2. Tuo alanuoli näkyviin viemällä osoitin tiedoston nimen kohdalle.

  Jos kyseessä on kuvakirjasto, napsauta tiedostoa ja valitse näkyviin tulevista ominaisuuksista Kuittaa ulos.

 3. Napsauta alanuolta ja valitse näkyviin tulevasta valikosta Kuittaa ulos.

  Kun kaikki paitsi kuvan tiedosto on kuitattu ulos, tiedoston kirjastoon kuvake muuttuu osoittamaan, että tiedosto on kuitattu ulos kuvakkeen kuva . Kun kuva on kuitattu ulos, Kuittaasisään muuttuu ominaisuutta-sivulla olevaa painiketta.

 4. Jos käytät tiedoston muokkaamisessa Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivaa ohjelmaa, näkyviin voi tulla sanoma, jossa kysytään, haluatko käsitellä tiedostoa paikallisena luonnoksena. Jos haluat käsitellä tiedostoa kopiona omalla kiintolevylläsi, pidä Käytä paikallista luonnosten kansiota -valintaruutu valittuna. Jos haluat, että uloskuitattua luonnoskopiota säilytetään palvelimessa, poista valintaruudun valinta.

  Huomautukset: 

  • Jos haluat myöhemmin kuitata tiedoston sisään muutoksia tallentamatta, voit hylätä muutokset. Kaikki uloskuitattuun tiedostoon tehdyt muutokset menetetään. Tiedosto palautetaan edelliseksi sisään kuitatuksi versioksi, eikä tietoja tallentamattomista muutoksista säilytetä versiohistoriassa.

  • Voit halutessasi kuitata tiedoston sisään, jolloin muutokset ovat muiden nähtävissä, mutta jatkaa edelleen tiedoston muokkaamista ja pitää sen uloskuitattuna. Valitse tällöin Haluatko jättää asiakirjan uloskuitatuksi tämän version sisäänkuittauksen jälkeen? -valintaruutu, kun kuittaat tiedoston sisään.

Sivun alkuun

Tiedoston muokkaaminen

Kirjastossa voidaan kirjaston määrityksistä riippuen edellyttää, että tiedosto kuitataan ulos ennen kuin sitä voi muokata. Tällöin muut eivät voi tehdä tiedostoon muutoksia. Jos joku muu on kuitannut tiedoston ulos, et voi muokata tiedostoa.

Jos et kuittaa tiedostoa ulos ennen muokkaustoimia, joku muu voi muokata tiedostoa samanaikaisesti. Kun eri henkilöt muokkaavat tiedostoa kukin tahollaan, he voivat epähuomiossa kumota toistensa tekemät muutokset.

 1. Jos kirjasto ei ole valmiiksi avoimena, napsauta sen nimeä pikakäynnistyspalkissa.

  Jos kirjaston nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta kirjastosi nimeä.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos avattava tiedosto on luotu Office Word 2007 -sovelluksessa tai muussa Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivassa ohjelmassa, napsauta tiedostoa. Jos näkyviin tulee valintaikkuna, jossa tiedoston avaamistapa pyydetään määrittämään, valitse tiedosto muokattavaksi.

  • Jos muokkaat tiedostoa ohjelman aiemmalla versiolla tai ohjelmassa, joka ei ole yhteensopiva Windows SharePoint Services 3.0, osoita tiedostonimi, joka näkyy alaspäin osoittava nuoli. Napsauta alanuolta ja valikossa, joka tulee näkyviin, valitse Muokkaa-ohjelmassa.

  • Kuvakirjaston Valitse kuva tai kuvat, jota haluat muokata valintaruudut. Valitse Toiminnot valikosta Valikon kuva Valitse Muokkaa.

 3. Jos kirjaston asetukset ja tiedoston muokkaamisessa käytettävän ohjelman asetukset on määritetty tietyllä tavalla, näkyviin voi tulla sanoma tiedoston avaamisen yhteydessä. Sanomassa voidaan esimerkiksi kysyä, pidätkö tiedostoa turvallisena. Jos kirjasto edellyttää tiedostojen kuittaamista ulos, sanomassa voidaan ilmoittaa, että tiedosto kuitataan ulos. Sanomassa voi olla OK-painike tai jokin muu vastaava vaihtoehto. Voit jatkaa napsauttamalla sitä.

 4. Muokkaa tiedostoa, tallenna tiedosto ja sulje ohjelma.

 5. Jos tiedosto on kuitattu ulos ja käyttämäsi ohjelma on Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopiva, sinua pyydetään kuittaamaan tiedosto sisään tiedoston sulkemisen yhteydessä. Jos et vielä halua kuitata tiedostoa sisään, voit kuitata tiedoston myöhemmin sisään kirjastossa olevaa tiedoston avattavaa valikkoa käyttäen.

  Huomautukset: 

  • Jos et ole kuitannut muokkaamaasi tiedostoa ulos, muutokset tulevat näkyviin, kun tallennat tiedoston takaisin kirjastoon. Jos tiedosto on kuitattu ulos, muutokset tulevat näkyviin, kun kuittaat tiedoston sisään.

  • Jos kirjaston määritykset sitä edellyttävät, ohjelma voi pyytää tiedostoa koskevia lisätietoja tiedoston tallentamisen yhteydessä. Ohjelma voi esimerkiksi pyytää valitsemaan tiedoston sisältötyypin tai antamaan tarkempia tietoja tiedostosta.

Sivun alkuun

Asiakirjakirjaston tiedoston käsitteleminen offline-tilassa

Jos muokkaat asiakirjakirjaston tiedostoa Office Word 2007 -sovelluksella tai muulla Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivalla ohjelmalla, voit kuitata tiedoston ulos ja käsitellä sitä omalla kiintolevylläsi. Tiedostoja on usein joutuisampi käsitellä kiintolevyllä kuin palvelimessa, mutta tämä määräytyy palvelimen ominaisuuksien mukaan.

Tiedoston kuittaaminen ulos edellyttää, että palvelinyhteys on käytettävissä. Tiedostoa voi kuitenkin käsitellä oman tietokoneen palvelinluonnoksille tarkoitetussa kansiossa palvelinyhteydestä riippumatta. Voit esimerkiksi kuitata tiedoston ulos Windows SharePoint Services -sivustosta ja käsitellä sitä kannettavassa tietokoneessa haluamanasi ajankohtana. Palvelimessa oleva kopio päivitetään, kun kuittaat tiedoston takaisin sisään, huolimatta siitä, missä tiedostoa käsitellään.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain asiakirjakirjastoissa.

 1. Jos kirjasto ei ole valmiiksi avoimena, napsauta sen nimeä pikakäynnistyspalkissa.

  Jos kirjaston nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta kirjastosi nimeä.

 2. Tuo alanuoli näkyviin viemällä osoitin kirjaston tiedoston nimen kohdalle.

 3. Napsauta alanuolta ja valitse Kuittaa ulos.

 4. Valitse valintaikkunassa Käytä paikallista luonnosten kansiota -valintaruutu.

  Huomautus: Jos ulos kuitattava tiedosto on luotu ohjelmalla, joka ei ole Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopiva, Käytä paikallista luonnosten kansiota -valintaruutu ei ole näkyvissä eikä tiedostoa voi käsitellä offline-tilassa.

 5. Tee haluamasi muokkaustoimet ja kuittaa lopuksi tiedosto takaisin sisään.

Huomautus: Joissakin Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivissa ohjelmissa paikallisen luonnosten kansion, johon ulos kuitattavat tiedostot sijoitetaan, sijaintia voi muuttaa. Lisätietoja on ohjelman Ohjeessa.

Vihje: Voit myös halutessasi yhdistää kirjaston Microsoft Office Outlook 2007 -sovellukseen tai muuhun Windows SharePoint Services 3.0 -yhteensopivaan sähköpostiohjelmaan. Tällöin voit lukea, muokata ja etsiä tiedostoja offline-tilassa. Lisätietoja on sähköpostiohjelman Ohjeessa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×