Tekstin koodauksen valitseminen tiedostoja avattaessa ja tallennettaessa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tekstitiedostoja voi yleensä jakaa huolehtimatta tekstin tallennusmuodon yksityiskohdista. Jos kuitenkin jaat tekstitiedostoja muita kieliä käyttävien ihmisten kanssa, siirrät tekstitiedostoja Internetin kautta tai jaat tiedostoja muiden tietokonejärjestelmien kanssa, voit joutua valitsemaan koodausstandardin avatessasi tai tallentaessasi tiedostoa.

Kun sinä avaat tai joku avaa tekstitiedoston Microsoft Wordissa tai toisessa ohjelmassa – ehkä tietokoneessa, jonka järjestelmäkieli on eri kuin tiedoston luonnissa käytetty kieli – koodausstandardi auttaa kyseistä ohjelmaa selvittämään, miten teksti esitetään lukukelpoisena.

Toimintaohjeet

Perustietoja tekstin koodaamisesta

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa avattaessa

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa tallennettaessa

Wordissa käytettävissä olevien koodausstandardien etsiminen

Perustietoja tekstin koodaamisesta

Näytössä näkyvä teksti on tallennettu numeerisina arvoina tekstitiedostoon. Tietokone kääntää numeeriset arvot näytössä näkyviksi merkeiksi. Se käyttää kääntämisessä koodausstandardia.

Koodausstandardi on numeerinen kaavio, jossa kullekin merkistön tekstimerkille on määritetty oma numeerinen arvonsa. Merkistö voi sisältää aakkoskirjaimia, numeroita ja muita symboleja. Eri kielissä on tavallisesti käytössä eri merkistöt, joten käytössä on useita koodausstandardeja eri kielissä käytettyjen merkistöjen esittämistä varten.

Eri aakkostojen koodausstandardit

Tekstitiedoston mukana tallentuva koodausstandardi sisältää tietoja, joita tietokone tarvitsee tekstin esittämiseen näytössä. Esimerkiksi kyrillisessä (Windows) koodistossa merkin Й numeerinen arvo on 201. Kun tämän merkin sisältävä tiedosto avataan tietokoneessa, jossa on käytössä kyrillinen (Windows) koodaus, tietokone lukee numeerisen arvon 201 ja näyttää näytössä kirjaimen Й.

Jos sama tiedosto avataan tietokoneessa, jossa on käytössä muu koodaus, tietokone näyttää näytössä minkä tahansa tietokoneen oletusarvon mukaan käyttämän koodausstandardin numeerista arvoa 201 vastaavan merkin. Jos esimerkiksi tietokoneessa on käytössä Länsi-Euroopan alueen (Windows) koodausstandardi, alkuperäinen kyrillisen merkistön merkin Й tilalla näkyy É. Syynä on se, että Länsi-Euroopan alueen (Windows) koodistossa arvoa 201 vastaa merkki É.

Unicode: sama koodausstandardi eri aakkostoja varten

Kun haluat estää tekstitiedostojen koodaamiseen ja koodin purkamiseen liittyvät ongelmat, voit tallentaa tiedostot käyttämällä Unicode-koodausta. Unicode mukauttaa useimmat merkistöt kaikkien tietokoneissa nykyään yleisesti käytössä olevien kielien perusteella.

Word on Unicode-perustainen, joten Word tallentaa tiedostot automaattisesti Unicode-koodausta käyttämällä. Voit avata ja lukea Unicode-koodia käyttämällä koodattuja tiedostoja englanninkielisessä tietokonejärjestelmässä tekstin kielestä riippumatta. Kun käytät englanninkielistä järjestelmää tallentaessasi Unicode-koodattuja tiedostoja, tiedosto voi sisältää länsieurooppalaisten merkkien lisäksi kreikkalaisia, kyrillisiä, arabialaisia tai japanilaisia merkkejä.

Sivun alkuun

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa avattaessa

Jos tiedostoa avattaessa teksti näkyy vääristyneinä tai kysymysmerkki tai ruutuja, Word ei ehkä ole tarkasti tunnistanut tekstin koodausta tiedostossa. Voit määrittää koodausstandardi, jota voit käyttää näyttämiseen (toistaa) teksti.

Huomautus: Microsoft Office Word 2007-, kaksi ensimmäistä vaihetta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Asetukset. Jatka seuraavasti (Lisäasetukset).

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset.

 4. Vieritä Yleiset-osa esiin ja valitse sitten Vahvista muunto avattaessa -valintaruutu.

  Huomautus: Kun tämä valintaruutu on valittuna, Word näyttää Muunna tiedosto -valintaikkunassa aina, kun avaat tiedoston muussa kuin Word-muodossa (Word-muotoihin ovat .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx tai .dotm-tiedostot). Jos näiden tiedostojen käsitteleminen usein, mutta vain harvoin kannattaa valita koodausstandardi, muista Sammuta tämän asetuksen voit estää valintaikkunan Avaa tarpeettoman.

 5. Sulje tiedosto ja avaa se sitten uudelleen.

 6. Valitse Tiedoston muuntaminen -valintaikkunassa Koodattu teksti.

 7. Valitse Tiedostojen muuntaminen -valintaikkunassa Muu koodaus ja valitse sitten haluamasi koodausstandardi luettelosta.

  Voit esikatsella tekstiä Esikatselu-alueella ja tarkistaa, onko koko teksti luettavissa valitsemasi koodausstandardin avulla.

Jos lähes koko teksti näyttää samanlaiselta (esimerkiksi pelkkiä ruutuja tai pisteitä), merkkien esittämiseen tarvittavaa fonttia ei ehkä ole asennettu. Jos tarvitsemasi fontti ei ole käytettävissä, voit asentaa lisää fontteja.

Voit asentaa lisää fontteja seuraavasti:

 1. Napsauta Microsoft Windowsin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Toimi seuraavasti:

  Windows 7

  1. Valitse Ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus.

  2. Valitse ohjelmaluettelossa Microsoft Office tai Microsoft Word sen mukaan, onko Word asennettu Officen osana vai erillisenä ohjelmana, ja valitse sitten Muuta.

  Windows Vista

  1. Valitse Ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus.

  2. Valitse ohjelmaluettelossa Microsoft Office tai Microsoft Word sen mukaan, onko Word asennettu Officen osana vai erillisenä ohjelmana, ja valitse sitten Muuta.

  Microsoft Windows XP

  1. Valitse Ohjauspaneelissa Lisää tai poista sovellus.

  2. Valitse Nykyiset asennetut ohjelmat -ruudusta Microsoft Office tai Microsoft Word sen mukaan, oletko asentanut Wordin Officen osana vai omana asennuksenaan, ja valitse sitten Muuta.

 3. Valitse Muuta tuotteen Microsoft Office asennusta, Lisää tai poista ominaisuuksia ja sitten Jatka.

 4. Valitse Asennuksen asetukset -kohdassa Officen yhteiset toiminnot ja valitse sitten Kansainvälinen tuki.

 5. Valitse haluamasi fontti, napsauta valintasi vieressä olevaa nuolta ja valitse Suorita paikallisena.

Vihje: Kun avaat koodatun tekstitiedoston, Word ottaa käyttöön Web-asetukset-valintaikkunassa määritetyt asetukset. (Kun haluat avata Web-asetukset-valintaikkunan, napsauta Microsoft Office -painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset. Valitse Yleiset-osassa Web-asetukset.) Voit valita Web-asetukset-valintaikkunan Fontit-välilehdessä asetukset, kun haluat mukauttaa fontin asetukset kutakin merkistöä varten.

Sivun alkuun

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa tallennettaessa

Jos valitset Älä koodausstandardi, kun tallennat tiedoston, Word käyttää tiedoston Unicode-muodossa. Yleensä voit käyttää oletusarvo-Unicode-koodaus sillä se tukee useimpia merkkejä useimmissa kielissä.

Jos asiakirja avataan ohjelmassa, joka ei tue Unicode-koodia, voit valita kohdeohjelmassa käytössä olevan koodausstandardin. Voit esimerkiksi luoda Unicode-koodin avulla asiakirjan käyttämällä tekstissä perinteistä kiinan kieltä, vaikka järjestelmän kieli on englanti. Jos asiakirja avataan perinteistä kiinaa käyttävässä ohjelmassa, joka ei tue Unicode-koodia, voit tallentaa asiakirjan käyttämällä perinteisen kiinan (Big5) koodia. Kun asiakirja avataan perinteistä kiinaa käyttävässä ohjelmassa, koko teksti näkyy luettavassa muodossa.

Huomautus: Unicode on laajin käytössä olevista standardeista. Jos teksti tallennetaan käyttämällä muuta koodia, jotkin merkit eivät ehkä enää näy. Unicode-koodia käyttävä asiakirja voi sisältää esimerkiksi hepreankielistä tai kyrillistä tekstiä. Jos asiakirja tallennetaan käyttämällä kyrillistä (Windows) koodia, hepreankielistä tekstiä ei enää voida näyttää. Jos asiakirja tallennetaan käyttämällä hepreankielistä (Windows) koodia, kyrillistä tekstiä ei enää voida näyttää.

Jos valitset koodausstandardi, joka ei tue tiedostossa käytettyä merkkiä, Word merkitsee punaisella merkkejä, joita ei voi tallentaa. Voit esikatsella koodausstandardi, joka on valittava ennen kuin voit tallentaa tiedoston tekstin.

Symbol-fontilla tai kenttäkoodeilla muotoiltu teksti poistetaan asiakirjasta, kun teksti tallennetaan koodattuna tekstinä.

Koodausstandardin valitseminen

 1. Valitse Tiedosto -välilehti tai Word 2007: ssä Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva .

 2. Valitse Tallenna nimellä.

  Jos haluat tallentaa tiedoston eri kansioon, etsi ja avaa tiedosto.

 3. Kirjoita Tiedoston nimi -ruutuun tiedoston uusi nimi.

 4. Valitse Tallennusmuoto-luetteloruudusta Vain teksti.

 5. Valitse Tallenna.

 6. Jos näytössä avautuu Microsoft Office Wordin Yhteensopivuuden tarkastaja -valintaikkuna, valitse Jatka.

 7. Valitse Tiedostojen muuntaminen -valintaikkunassa haluamasi koodausstandardi:

  • Jos haluat käyttää järjestelmän oletusarvona olevaa koodausta, valitse Windows (oletus).

  • Jos haluat käyttää MS-DOS-koodausstandardia, valitse MS-DOS.

  • Jos haluat käyttää jotakin tiettyä koodaustapaa, valitse Muu koodaus ja valitse sitten luettelosta haluamasi koodaustapa. Voit esikatsella tekstiä Esikatselu-alueella ja tarkistaa, onko koko teksti luettavissa valitsemasi koodausstandardin avulla.

   Huomautus: Voit muuttaa Tiedostojen muuntaminen -valintaikkunan kokoa niin, että esikatseluikkunassa näkyy entistä suurempi osa asiakirjaa.

 8. Jos saat sanoman, jonka mukaan punaisella merkitty teksti ei tallennu oikein valittua koodia käytettäessä, voit vaihtaa koodin tai valita Salli merkkien korvaus -valintaruudun.

  Kun sallit merkkien korvaamisen, Word korvaa merkit, joita ei voida näyttää, valitun koodin merkkiä lähinnä olevalla merkillä. Kolme pistettä voi esimerkiksi korvata sananpoistomerkin ja suorat lainausmerkit voivat korvata kaarevat kokolainausmerkit.

  Jos valittu koodi ei sisällä punaisella merkittyä merkkiä vastaavaa merkkiä, punaisella merkitty merkki tallentuu kontekstista erillisenä merkkinä, kuten kysymysmerkkinä.

 9. Jos tiedosto avataan ohjelmassa, joka ei rivity yksirivinen teksti toiseen, voit lisätä kiintolevyaseman rivinvaihdot asiakirjassa valitsemalla Lisää rivinvaihdot -valintaruutu ja määrittämällä sitten, haluatko rivin vaihdot rajattava rivinvaihdon (CR), rivin lisäys (LF) tai molempia Rivien loppumerkki -ruutuun.

Sivun alkuun

Wordissa käytettävissä olevien koodausstandardien etsiminen

Word tunnistaa useita koodauksen standardeja, ja se tukee tietokoneesi system-ohjelmiston mukana toimitettuja koodauksen mukaisia.

Kirjoittamisen järjestelmien seuraavassa luettelossa on koodauksen standardeja (kutsutaan myös koodisivut) kunkin kirjoittaminen järjestelmän liittyvät.

Kirjoitusjärjestelmä

Koodausstandardi

Käytetty fontti

Monikielinen

Unicode (UCS-2 little-endian ja big-endian, UTF-8, UTF-7)

Wordin kieliversion Normaali-tyyliin perustuva oletusfontti

Arabia

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

kiina (yksinkertainen)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

kiina (perinteinen)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrillinen

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

englanti, länsieurooppalainen tai muu latinalainen merkistö

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Kreikka

Windows 1253

Courier New

Heprea

Windows 1255

Courier New

Japani

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Korea

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thai

Windows 874

Tahoma

Vietnam

Windows 1258

Courier New

intialainen: tamili

ISCII 57004

Latha

intialainen: nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

intialainen: konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

intialainen: hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

intialainen: assami

ISCII 57006

intialainen: bengali

ISCII 57003

intialainen: gudžarati

ISCII 57010

intialainen: kannada

ISCII 57008

intialainen: malajalam

ISCII 57009

intialainen: orija

ISCII 57007

intialainen: marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

intialainen: pandžabi

ISCII 57011

intialainen: sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

intialainen: telugu

ISCII 57005

Huomautus: 

 • Intialaisten kielten käyttäminen edellyttää järjestelmän tukea ja oikeita OpenType-fontteja.

 • Nepalille, assamille, bengalille, gudžaratille, malajalamille ja orijalle on saatavana ainoastaan rajallinen tuki.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×