Tekstin ja muiden tietojen etsiminen ja korvaaminen Word-asiakirjassa

Tekstin ja muiden tietojen etsiminen ja korvaaminen Word-asiakirjassa

Word tarjoaa useita tapoja etsiä haluamaasi sisältöä tiedostoista. Voit etsiä ja korvata esimerkiksi tekstiä, kuvia, kuvatekstejä, kirjanmerkkejä tai tietynlaisia muotoiluja, kuten kappaleita tai sivunvaihtoja. Siirry-komennolla voit siirtyä etsimäsi kohteen tiettyyn esiintymään tiedostossa. Sillä voit myös laajentaa hakua yleismerkkien, koodien ja säännöllisten lausekkeiden avulla: näin voit etsiä sanoja ja lauseita, jotka sisältävät tiettyjä merkkejä tai merkkien yhdistelmiä.

Huomautukset: 

 • Word Online sisältää tällä hetkellä vain perustason Etsi ja korvaa -toiminnot. Jos haluat käyttää monipuolisempia Etsi ja korvaa -toimintoja (esimerkiksi etsiäksesi objekteja tai muotoiluja tai käyttääksesi Siirry-komentoa ja yleismerkkejä, koodeja ja säännöllisiä lausekkeita), avaa tiedostosi Wordin työpöytäsovelluksessa.

 • Osa tämän ohjeen sisällöstä ei ehkä koske kaikkia kieliä.

Etsiminen ja korvaaminen

Voit nopeasti hakea tietyn sanan tai lauseen kaikki esiintymät.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Etsi. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+F.

  Aloitus-välilehden Etsi-toiminto

  Siirtymisruutu avautuu näyttöön.

  Siirtymisruutu
 2. Kirjoita hakuruutuun teksti, jota haluat etsiä. Kaikki tekstin esiintymät korostetaan tiedostossa ja luetellaan siirtymisruudussa.

  Hakutulokset korostettu tiedostossa ja siirtymisruudussa
 3. Voit selata tuloksia ylä- ja alanuolipainikkeilla.

Huomautus: Jos teet muutoksia tiedostoon ja hakutulokset katoavat näkyvistä, saat tulokset takaisin näkyviin napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta hakuruudun alapuolella.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Korvaa. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+H.

  Aloitus-välilehden Korvaa-kohta näkyy korostettuna.

 2. Kirjoita Etsittävä-ruutuun teksti, jonka haluat hakea ja korvata.

 3. Kirjoita Korvaava-ruutuun korvaava teksti.

  Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 4. Napsauta Etsi seuraava ja toimi sitten seuraavasti:

  • Jos haluat korvata korostetun tekstin, napsauta Korvaa.

  • Jos haluat korvata tekstin kaikki esiintymät asiakirjassa, napsauta Korvaa kaikki.

  • Voit ohittaa tekstin tämän esiintymän ja siirtyä seuraavaan esiintymään napsauttamalla Etsi seuraava.

  Etsi ja korvaa -valintaikkunan Korvaa-välilehti

  Huomautus: Word Onlinessa ei ole Etsi seuraava -painiketta. Jos haluat korvata korostetun tekstin esiintymiä, voit selata tuloksia ylä- ja alanuolen avulla.

Jos haluat etsiä objekteja, kuten taulukoita, kuvia, kommentteja, alaviitteitä, loppuviitteitä tai kaavoja, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+F.

  Aloitus-välilehden Etsi-toiminto

  Siirtymisruutu avautuu näyttöön.

  Siirtymisruutu
 2. Napsauta hakuruudun oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi asetus luettelosta.

  Objektien etsimisen asetusten luettelo

  Hakutulokset näytetään hakuruudun alla.

 3. Näet tuloksen tiedostossa napsauttamalla tulosta. Voit myös selata kaikkia tuloksia nuolitoimintojen avulla.

Etsitkö Etsi ja korvaa -valintaikkunaa?

Jos haluat tehdä tarkennetun haun Etsi ja korvaa -valintaikkunassa, toimi seuraavasti:

 • Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Erikoishaku.

  tai

 • Napsauta siirtymisruudussa hakuruudun oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse sitten Erikoishaku.

Jos haluat määrittää tarkemmat hakuasetukset, valitse Etsi ja korvaa -valintaikkunassa Lisää.

Huomautus:  Jos haluat hyödyntää rajoitetumpia tarkennetun haun asetuksia, esimerkiksi Sama kirjainkoko- tai Etsi vain kokonaiset sanat -asetuksia, napsauta siirtymisruudussa hakuruudun oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse sitten Asetukset.

Voit hakea ja korvata tai poistaa merkkimuotoiluja tiedostossasi. Voit esimerkiksi hakea tietyn sanan tai lauseen ja vaihtaa fonttiväriä tai hakea tietyn muotoilun, kuten lihavoinnin tai korostuksen, ja muokata sitä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Korvaa. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+H.

  Aloitus-välilehden Korvaa-kohta näkyy korostettuna.

 2. Jos et näe Muotoile-painiketta, napsauta Lisää.

  Lisää-painike

 3. Jos haluat hakea tiettyä muotoilua käyttävän tekstin, kirjoita teksti Etsittävä-ruutuun. Jos haluat etsiä vain muotoilun, jätä ruutu tyhjäksi.

 4. Napsauta Muotoile, ja valitse sitten haluamasi muotoilut, jotka haluat etsiä ja korvata. Jos haluat esimerkiksi etsiä korostetun tekstin, valitse Muotoile > Korosta. Jos haluat etsiä lihavoidun tekstin, valitse Muotoile > Fontti ja valitse sitten Etsi fontti -valintaikkunan Fonttityyli-luettelosta Lihavointi.

 5. Napsauta Korvaa-ruudussa Muotoile, ja valitse sitten korvaavat muotoilut, kuten vaiheessa 4 neuvotaan.

  Huomautus: Jos haluat korvata tekstin, kirjoita korvaava teksti Korvaava-ruutuun.

 6. Voit etsiä ja korvata tietyn muotoilun jokaisen esiintymän napsauttamalla Etsi seuraava ja napsauttamalla sitten Korvaa. Jos haluat korvata tietyn muotoilun kaikki esiintymät, napsauta Korvaa kaikki.

Voit hakea ja korvata erikoismerkkejä ja tiedoston osia, kuten välilehtiä, kappalemerkkejä (rivinvaihtoja) ja manuaalisia sivunvaihtoja. Voit esimerkiksi etsiä kaikkia kaksinkertaiset rivivälit (kaksi kappalemerkkiä) ja korvata ne yhdellä rivivälillä (yksi kappalemerkki).

Vihje: Jos haluat tuoda näkyviin piilotetut muotoilumerkit, kuten välilyönnit, kappalemerkit ja sivunvaihdot, napsauta -kohtaa Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi-kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten Erikoishaku.

  Etsi-valikon Erikoishaku-asetus

 2. Jos Merkki-painike ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-painiketta.

  Lisää-painike

 3. Valitse Merkki ja valitse sitten haluamasi kohde.

 4. Jos haluat korvata kohteen, napsauta Korvaa-välilehteä ja kirjoita korvaava sisältö Korvaava-ruutuun.

 5. Voit etsiä ja korvata määritetyn kohteen jokaisen esiintymän napsauttamalla Etsi seuraava ja napsauttamalla sitten Korvaa. Jos haluat korvata tietyn kohteen kaikki esiintymät, napsauta Korvaa kaikki.

Siirry-toiminnolla etsiminen

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi-kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten Siirry.

  Etsi valikon Siirry-toiminto

 2. Napsauta Siirry mihin -ruudussa kohteen tyyppiä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit siirtyä tiettyyn kohteeseen kirjoittamalla kohteen asianomaiset tunnistetiedot Kirjoita kohdetyyppi -ruutuun ja napsauttamalla sitten Siirry.

  • Voit siirtyä tietyn tyypin seuraavaan tai edelliseen kohteeseen jättämällä Enter-ruudun tyhjäksi ja napsauttamalla sitten Seuraava tai Edellinen.

Haku yleismerkkien avulla

Tekstin haku yleismerkkien avulla. Voit esimerkiksi käyttää tähteä (*) merkkijonon hakemiseen (esimerkiksi "s*d" hakee sanat "sad" ja "started").

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi-kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten Erikoishaku.

  Etsi-valikon Erikoishaku-asetus

 2. Valitse Käytä yleismerkkejä -valintaruutu.

  Jos Käytä yleismerkkejä -valintaruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää.

  Lisää-painike

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat valita yleismerkin luettelosta, valitse Merkki, napsauta yleismerkkiä ja kirjoita haluamasi teksti Etsittävä-kenttään. Lisätietoja on alla olevassa taulukossa Yleismerkit etsittäville ja korvattaville kohteille.

  • Kirjoita yleismerkki suoraan Etsittävä-ruutuun. Lisätietoja on alla olevassa taulukossa Yleismerkit etsittäville ja korvattaville kohteille.

 4. Jos haluat korvata kohteen, napsauta Korvaa-välilehteä ja kirjoita korvaava sisältö Korvaava-ruutuun.

 5. Valitse Etsi seuraava tai Etsi kaikki ja valitse sitten Korvaa, tai korvaa kaikki kohteen esiintymät valitsemalla Korvaa kaikki.

  Huomautus: Jos haluat keskeyttää meneillään olevan haun, paina ESC-näppäintä.

Voit luoda yleismerkki- ja tekstiryhmiä Etsittävä-ruutuun sulkeiden ( ) avulla. Merkin \n avulla voit puolestaan käyttää kunkin lausekkeen tuloksia Korvattava-ruudussa.

Voit hakea lauseketta ja korvata sen muutetulla lausekkeella yleismerkin \n avulla. Kirjoita esimerkiksi (Ashton) (Chris)Etsittävä-ruutuun ja \2 \1Korvaava-ruutuun. Tällöin Word etsii Ashton Chris -ilmaisut ja korvaa ne ilmaisuilla Chris Ashton.

 • Kun Käytä yleismerkkejä -valintaruutu on valittuna, Word etsii ainoastaan määrittämäsi tekstin. (Huomaa, että Sama kirjainkoko- ja Etsi vain kokonaiset sanat -valintaruudut eivät ole käytettävissä ja näkyvät harmaina. Et voi poistaa näitä valintoja käytöstä.

 • Voit etsiä yleismerkiksi määritettyä merkkiä kirjoittamalla merkin eteen kenoviivan (\). Kirjoita esimerkiksi \?, jos haluat etsiä kysymysmerkin, tai \\, jos haluat etsiä kenoviivan (jota kutsutaan usein myös ohjausmerkiksi).

 • Voit ryhmitellä yleismerkkejä ja tekstiä sekä merkitä laskentajärjestyksen käyttämällä sulkeita. Voit esimerkiksi määrittää hakuehdoksi <(kirj)*(ttu)>, jolloin löydät sanat "kirjoitettu" ja "kirjattu".

Etsittävä teksti

Tyyppi

Esimerkki

Mikä tahansa yksittäinen merkki, mukaan lukien välilyönnit ja välimerkit

?

s?t hakee merkkijonot sat, set ja s t.

Yksi näistä merkeistä

[ ]

k[ie]ro etsii sanat kiro ja kero.

Mikä tahansa yksittäinen merkki tästä joukosta

[-]

[r-t]ight hakee sanat right, sight ja tight. Joukkojen on oltava nousevassa järjestyksessä.

Sanan alku

<

<(kansa) etsii sanat kansallinen ja kansainvälinen, mutta ei sanaa kisakansa.

Sanan loppu

>

(ti)> etsii sanat tomaatti ja tatti, mutta ei sanaa tatit.

Lauseke

()

Word muistaa korvaustoiminnossa käytettävän hakuyhdistelmän tulokset.

Mikä tahansa yksittäinen merkki, paitsi hakasulkeissa olevat merkit

[!x-z]

t[!a-m]ck hakee sanat tock ja tuck, muttei sanoja tack tai tick.

Täsmälleen n edellisen merkin tai ilmauksen esiintymää

{n}

fe{2}d etsii sanan feed muttei sanaa fed.

Vähintään n edellisen merkin tai ilmauksen esiintymää

{n,}

fe{1,}d etsii sanat fed ja feed.

n–m edellisen merkin tai ilmauksen esiintymää

{n,m}

10{1,3} etsii luvut 10, 100 ja 1000.

Yksi tai useampi edellisen merkin tai ilmauksen esiintymä

@

si@ma etsii sanat sima ja siima.

Mikä tahansa merkkijono, mukaan lukien välilyönnit ja välimerkit

*

s*d etsii sanat sad, started ja significantly altered.

Kirjainten, muotoilujen, kenttien tai erikoismerkkien etsiminen koodien avulla

Etsittävä teksti

Tyyppi

Kappalemerkki ( Kappalemerkki )

^p (ei toimi Etsittävä-ruudussa, kun Käytä yleismerkkejä -valinta on käytössä), tai ^13

Sarkainmerkki ( Sarkainmerkki )

^t tai ^9

ASCII-merkki

^ nnn, jossa nnn on merkkikoodi

ANSI-merkki

^0 nnn, jossa 0 on nolla ja nnn on merkkikoodi

Pitkä ajatusviiva ( — )

^+

Ajatusviiva ( – )

^=

Poisjääntimerkki

^^

Manuaalinen rivinvaihto ( Manuaalinen rivinvaihto )

^l tai ^11

Palstanvaihto

^n tai ^14

Sivunvaihto tai osanvaihto

^12 (lisää korvattaessa sivunvaihdon)

Manuaalinen sivunvaihto

^m (etsii tai korvaa myös osanvaihtoja, kun Käytä yleismerkkejä -valinta on käytössä)

Sitova välilyönti ( Sitova välilyönti )

"s"

Sitova yhdysmerkki ( Sitova yhdysmerkki )

^~

Tavutusvihje ( Tavutusvihje )

^-

Etsittävä teksti

Tyyppi

Mikä tahansa merkki

^?

Mikä tahansa numero

^#

Mikä tahansa kirjain

^$

Kuva tai grafiikka (vain riveillä)

^g

Alaviitteen merkki

^f tai ^2

Loppuviitteen merkki

^e

Kenttä (kun kenttäkoodit ovat näkyvissä)

^d tai ^19 tai ^21

Kommentti (kun kommentit ovat riveillä)

^a tai ^5

Osanvaihto

^b

Tyhjä tila

^w (mikä tahansa tila tai normaalien tai sitovien välilyöntien ja sarkainmerkkien mikä tahansa yhdistelmä)

Jos haluat korvata tällä...

Tyyppi

Leikepöydän sisältö

^c

Etsi-ruudun teksti

^&

Etsi ja korvaa tekstiä käyttämällä säännöllisiä lausekkeita (edistynyt toiminto)

Voit automatisoida monia Etsi ja korvaa -tehtäviä yleismerkeillä. Niiden avulla voit luoda säännöllisiä lausekkeita, joissa yhdistetään yleismerkkejä ja tekstiesiintymiä. Tekstiesiintymän merkit ovat ne merkit, joiden täytyy löytyä kohdemerkkijonosta. Yleismerkit ovat merkkejä, jotka voivat vaihdella kohdemerkkijonossa. Säännöllisten lausekkeiden avulla voit esimerkiksi etsiä ja poistaa rivien kaksoiskappaleet suuresta taulukosta tai transponoida nimiluettelon (eli vaihtaa etunimi sukunimi -järjestyksen sukunimi etunimi -järjestykseksi).

Tässä on esimerkki, jolla voit kokeilla toimintoja itse. Tässä esimerkissä saat ohjeet sellaisen säännöllisen lausekkeen luomiseen, joka transponoi nimet. Muista, että säännölliset lausekkeet suoritetaan aina Etsi ja korvaa -valintaikkunassa. Muista myös se, että jos lauseke ei toimi odotetulla tavalla, voit aina kumota muutoksesi näppäinyhdistelmällä Ctrl+Z. Tämän jälkeen voit kokeilla toista lauseketta.

 1. Käynnistä Word ja avaa uusi tyhjä tiedosto.

 2. Kopioi siihen seuraavat nimet.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkuna valitsemalla Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Korvaa.

  Aloitus-välilehden Korvaa-kohta näkyy korostettuna.

 4. Jos et näe Käytä yleismerkkejä -valintaruutua, napsauta Lisää ja valitse sitten tämä valintaruutu. Jos et valitse sitä, Word käsittelee yleismerkkejä tavallisena tekstinä.

 5. Kirjoita Etsittävä-ruutuun seuraavat merkit. Muista lisätä välilyönti kaksien sulkeiden väliin. Älä kuitenkaan lisää välilyöntiä loppuun.

  (<*>) (<*>)

 6. Kirjoita Korvaava-kenttään seuraavat merkit. Muista lisätä välilyönti pilkun ja toisen vinoviivan väliin..

  \2, \1

 7. Valitse nimet ja valitse sitten Korvaa kaikki. Word transponoi nimet ja erottaa ne pilkulla:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Tiedoston sisältö määrittää suurimman osan (mutta ei kaikkea) säännöllisten lausekkeiden muotoilusta. Yllä olevassa esimerkissä jokaisessa kohteessa (nimessä) oli kaksi sanaa. Jos kohteissa olisi kaksi sanaa ja kunkin henkilön toisen nimen alkukirjain, sinun täytyisi käyttää erilaista lauseketta.

Tutustutaan nyt tarkemmin eri lausekkeisiin.

Ensimmäinen lauseke on (<*>) (<*>).

 • Sen tähti (*) palauttaa koko sanan tekstin.

 • Pienempi kuin- ja suurempi kuin -merkit (< >) merkitsevät kunkin sanan alkua ja loppua. Ne takaavat, että haku palauttaa yhden sanan.

 • Sulkeet ja välilyönti niiden välillä jakavat sanat erillisiin ryhmiin: (ensimmäinen sana) (toinen sana). Sulkeet ilmaisevat myös järjestystä, jossa haluat haun arvioivan kunkin lausekkeen.

Toisin sanoen lauseke siis kuuluu seuraavasti: etsi molemmat sanat.

Toinen lauseke on \2, \1.

 • Vinoviiva (\) toimii numeroiden kanssa paikkamerkkinä. (Vinoviivan avulla voit etsiä myös muita yleismerkkejä. (Saat tarkempia ohjeita seuraavasta osiosta.)

 • Ensimmäisen paikkamerkin jälkeinen pilkku lisää oikean välimerkin transponoitujen nimien väliin.

Toisin sanoen lauseke siis kuuluu seuraavasti: kirjoita toinen sana, lisää pilkku, kirjoita ensimmäinen sana.

Seuraavista esimerkeistä näet joitain tapoja, joilla voit käyttää yleismerkkejä ja säännöllisiä lausekkeita Wordissa. Jos tarvitset luetteloa tuetuista yleismerkeistä, siirry kohtaan Yleismerkit etsittäville ja korvattaville kohteille.

Esimerkki 1: nimien ja toisten nimien alkukirjaimien transponointi

Esimerkki 2: päivämäärien transponointi

Esimerkki 3: pisteiden lisääminen titteleihin tai niiden poistaminen titteleistä

Esimerkki 4: kappaleiden tai rivien kaksoiskappaleiden etsiminen

Esimerkki 1: nimien ja toisten nimien alkukirjaimien transponointi

Tässä esimerkissä käytetään sekä yleismerkkejä että merkkikoodeja. Niiden avulla transponoidaan nimet, joissa on mukana toisen nimen alkukirjain. Jos et tunne merkkikoodeja, lue lisätietoja Kirjainten, muotoilujen, kenttien tai erikoismerkkien etsiminen koodien avulla -kohdasta

Muista seuraavat seikat suorittaessasi tätä esimerkkiä:

 • Kun käytät tätä lauseketta nimille, jotka ovat taulukossa, sinun täytyy ensin muuntaa kyseinen taulukko tekstiksi.

 • Jos taulukossa on useita sarakkeita, kopioi nimet sisältävä sarake tyhjään tiedostoon ja muunna se tekstiksi siinä.

 • Kun olet transponoinut nimet, muunna teksti takaisin taulukoksi. Tämän jälkeen voit poistaa alkuperäisen sarakkeen ja korvata sen muokatuilla tiedoilla.

Valmistele ensin esimerkkitiedot:

 1. Jos et ole vielä tehnyt sitä, käynnistä Word ja luo uusi tyhjä tiedosto.

 2. Lisää tiedostoon tyhjä taulukko. Määritä taulukon kooksi yksi sarake kertaa neljä riviä.

 3. Kopioi nämä nimet yksitellen kukin omaan tyhjään soluunsa taulukossa:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Taulukon pitäisi näyttää kutakuinkin tältä:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Valitse Taulukko ja valitse sitten Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehden Tiedot-ryhmästä Muunna tekstiksi.

 5. Valitse tekstin erottimeksi Kappalemerkit ja valitse sitten OK.

Transponoi nyt nimet:

 1. Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkuna valitsemalla Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Korvaa.

 2. Valitse Käytä yleismerkkejä -valintaruutu (sinun täytyy ehkä napsauttaa Lisää-painiketta nähdäksesi sen) ja kirjoita sitten Etsittävä-ruutuun seuraava lauseke:

  (*) ([! ]@)^13

  Muista lisätä välilyönti kaksien sulkeiden väliin ja huutomerkin jälkeen. Jos et ole nähnyt merkkiä ^13 aiemmin, saat lisätietoja sen toiminnasta seuraavassa osiossa.

 3. Kirjoita Korvaava-kenttään seuraava lauseke:

  \2, \1^p

 4. Valitse nimien luettelo ja valitse sitten Korvaa kaikki. Word transponoi nimet ja joko toiset nimet tai niiden alkukirjaimet:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Voit muuntaa muokatun tekstin takaisin taulukoksi seuraavasti:

 1. Valitse transponoitujen nimien luettelo.

 2. Valitse Lisää-välilehden Taulukot-ryhmästä Taulukko ja valitse sitten Muunna teksti taulukoksi.

 3. Valitse Muunna teksti taulukoksi -valintaikkunan Tekstin erotin -kohdassa Kappaleet. Valitse sitten OK.

Toisten nimien alkukirjaimet sisältävien nimien transponoinnin lausekkeen osat

Tutustutaan nyt lausekkeen yksittäisiin osiin ja niiden toimintaan. Aloitetaan Etsittävä-ruudun lausekkeesta.

Koko lauseke etsii kahta rakenneryhmää: etunimeä ja toisen nimen alkukirjainta (tai toista nimeä) ja sukunimeä (* ) etsii kaikki etunimet. Huomaathan, että tähtimerkin perässä on välilyönti.

Tämä lausekkeen osa etsii sukunimet:

([! ]@)^13

Huutomerkki jättää pois kaikki hakasulkeissa olevat merkit. Tässä tapauksessa [! ] tarkoittaa siis seuraavaa komentoa: etsi kaikki paitsi välilyönnit. Tämän ansiosta sukunimiä edeltävä välilyönti rajataan pois.

@ merkki etsii yhden esiintymän tai useita esiintymiä edellisestä merkistä, mikä varmistaa sen, että kaikki välilyönnit sukunimen edestä poistetaan.

Meidän täytyy tietää, missä sukunimi loppuu. Siksi käytämme myös merkkiä ^13, jolla etsimme kappalemerkin kunkin rivin lopusta. Koska emme kuitenkaan aio käyttää kappalemerkkiä uudelleen, ympäröimme kaiken muun sulkeilla.

Voit kokeilla tätä kopioimalla testitiedostosi nimet uudelleen (muista erottaa ne kappalemerkeillä) ja antamalla sitten Etsittävä-ruutuun hakuehdoksi ([! ]@)^13. Haku löytää jokaisen sukunimen.

Koska haku alkaa uudelleen seuraavan rivin alusta, käytämme yleismerkkiä *, jotta saamme tulokseksi kaiken siitä seuraavan sukunimen alkuun saakka.

Koska emme aio käyttää sukunimen edessä olevaa välilyöntiä uudelleen, jätämme sen pois kahdesta ryhmästä sulkeiden avulla:

(*) ([! ]@)^13

Tärkeää: Ole varovainen, kun käytät merkkikoodia ^13. Yleensä voit hakea kappalemerkkejä merkkikoodilla ^p. Tämä koodi ei kuitenkaan toimi yleismerkkihauissa. Siksi sinun täytyy käyttää sen asemesta merkkikoodia ^13. Vaikka ^p merkkikoodi ei toimi yleismerkkihauissa, käytä kuitenkin sitä yleismerkkien korvaustoiminnoissa, koska se sisältää muotoilutiedot, joita merkkikoodi ^13 ei sisällä. Merkkikoodille ^13 ei voi myöskään määrittää mitään tyylitietoja. Merkkikoodin ^13 käyttäminen väärin korvaustoiminnossa voi siis muuntaa tiedostosi sellaiseen muotoon, jossa et voi muotoilla tiedostoa.

Korvaa-lauseke (\2 \1) suorittaa varsinaisen transponoinnin. Korvaava-ruudun merkit \2, määrittävät, että hakutoiminto kirjoittaa toisen rakenteen ensin ja lisää sen perään pilkun. Merkit \1^p määrittävät hakutoiminnolle, mihin ensimmäinen rakenne kirjoitetaan. Lisäksi ne määrittävät, että sen perään kirjoitetaan kappalemerkki.

Esimerkki 2: päivämäärien transponointi

Tässä esimerkissä muunnetaan säännöllisillä lausekkeilla eurooppalaisittain muotoillut englanninkieliset päivämäärät Yhdysvaltain päivämäärämuotoon.

 1. Kopioi ja liitä seuraava päivämäärä tiedostoosi: 28th May 2003

 2. Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkuna ja kirjoita sen Etsittävä-ruutuun seuraava lauseke:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Muista lisätä välilyönti seuraavien avaavien ja sulkevien sulkumerkkien väliin: 2}) (<[ ja *>) ([0.

 3. Kirjoita Korvaava-kenttään seuraava lauseke:

  \3 \1, \4

  Muista lisätä välilyönti kunkin merkkisarjan väliin.

 4. Valitse Korvaa kaikki.

  Haku korvaa päivämäärän 28th May 2003 päivämäärällä May 28, 2003.

Päivämäärien transponoinnin lausekkeen osat

Aloitetaan Etsittävä-ruudun lausekkeesta. Tämä lauseke jakaa päivämäärät neljään rakenteeseen, jotka ilmaistaan sulkeilla. Jokainen rakenne sisältää osat, jotka löytyvät kaikista päivämääristä, jotka on kirjoitettu esimerkissä käytetyllä tavalla. Käsittelemme lausekkeen järjestyksessä vasemmalta oikealle:

 • Numeroalue [0-9] täsmää ensimmäisen rakenteen yksittäisten numeroiden kanssa. Koska päivämäärissä voi olla kaksi numeroa, määritämme haun palauttamaan joko yhden numeron tai kaksi numeroa sisältävät päivämäärät: {1,2}. Tuloksena on ensimmäinen rakenne: ([0-9]{1,2}).

  Toisen rakenteen muodostavat järjestyslukua ilmaisevat kirjainyhdistelmät. Englanniksi järjestyslukua ilmaistaan kirjainyhdistelmillä th, nd, st ja rd, joten lisäämme nämä kirjaimet alueeseen [dhnrst]. Koska englanniksi järjestysluvun ilmaisimessa on aina kaksi kirjainta, rajoitamme kirjainmäärään kahteen: ([dhnrst]{2}).

 • Tämän jälkeen tulee välilyönti, jonka perään tulevat teksti ja yleismerkit, joilla etsitään kuukaudet. Englanniksi kaikki kuukaudet alkavat jollain seuraavista isoista kirjaimista: ADFJMNOS. Emme tiedä, kuinka monta merkkiä kunkin ison kirjaimen jälkeen tulee, joten laitamme niiden perään tähden *. Olemme kiinnostuneita vain kuukauden nimestä, joten rajoitamme tulokset yhteen sanaan suurempi kuin- ja pienempi kuin -merkeillä. Tuloksena on neljäs rakenne: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Lopuksi haemme vuotta. Käytämme samaa numeroaluetta, mutta tällä kertaa rajoitamme määräksi neljä numeroa ([0-9]{4}).

Ota huomioon, että Korvaava-ruutuun kirjoitimme vain kolme neljästä päivämäärärakenteesta. Poistimme järjestyslukua ilmaisevan th-kirjainyhdistelmän, koska Yhdysvaltojen päivämäärämuodon mukaisissa päivämäärissä ei käytetä järjestyslukuja. Jos haluat jättää järjestysluvut päivämäärään, kirjoita Korvaava-ruutuun \3 \1\2, \4. Tässä tapauksessa sinun täytyy kirjoittaa välilyönti numeron 3 jälkeen ja pilkun jälkeen, mutta ei minnekään muualle.

Tässä vaiheessa saatat kysyä, miten voit käsitellä päivämääriä, joissa ei ole mukana kuukauden nimeä (esimerkiksi 28/05/03) Tee haku seuraavalla lausekkeella:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Korvaa tällä lausekkeella:

\3/\1/\2

Jos päivämäärä on muodossa 28/05/2003, käytä viimeisessä rakenteessa merkintää {4} merkinnän {2} sijasta.

Luetteloerottimien käyttö säännöllisissä lausekkeissa

Yllä olevassa esimerkissä etsitään yksi tai kaksi numeroa sisältävä päivämäärä seuraavan argumentin avulla: {1,2}. Tässä tapauksessa kaksi arvoa erotetaan toisistaan pilkulla. Käytettävä luetteloerotin määräytyy kuitenkin Windowsin aluekohtaisten asetusten perusteella. Jos aluekohtaiset asetukset määrittävät luetteloerottimeksi puolipisteen, sinun täytyy käyttää puolipisteitä pilkkujen asemesta.

Voit tarkistaa käyttöjärjestelmäsi määrittämän luetteloerottimen seuraavasti:

 1. Avaa ohjauspaneeli. (Jos sinulla on käytössä Windows 8 tai tätä uudempi käyttöjärjestelmä, napsauta Windowsin aloituspainiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Jos sinulla on käytössä Windows 7, napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.)

 2. Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset.

 3. Valitse Vaihda päivämäärä-, aika- tai lukumuotoa ja valitse sitten Lisäasetukset.

 4. Etsi Numerot-välilehdestä Luetteloerotin-kohta.

Esimerkki 3: pisteiden lisääminen titteleihin tai niiden poistaminen titteleistä

Joissain maissa ja joillain kielillä henkilön nimen eteen lisättävissä titteleissä (esimerkiksi Mr., Mrs jne.) ei käytetä pisteitä. Tässä esimerkissä näet, miten voit lisätä tai poistaa tällaisia pisteitä. Tästä eteenpäin oletamme, että osaat käyttää Etsi ja korvaa -valintaikkunaa.

Tämä lauseke etsii seuraavat tittelit ilman pisteitä: Mr, Ms, Mrs ja Dr:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Ota huomioon, että lausekkeessa on toinen rakenne, joka sisältää vain välilyönnin. Tämä välilyönti olisi yleensä tittelin perässä, jos pistettä ei olisi. Tämä lauseke lisää pisteen:

\1.\2

Jos haluat kumota tämän, tee haku seuraavalla lausekkeella:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Ja korvaa sitten tällä lausekkeella:

\1

Esimerkki 4: kappaleiden tai rivien kaksoiskappaleiden etsiminen

Kun käytät tätä lauseketta, sinun kannattaa ehkä lajitella luettelo ensin siten, että rivien kaksoiskappaleet ovat peräkkäin. Lisäksi sinun täytyy poistaa kaikki tyhjät kappalemerkit. Jos siis erotat tekstilohkoja toisistaan tyhjillä kappalemerkeillä (esimerkiksi näin

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

sinun täytyy poistaa nämä kappalemerkit, jotta saat tulokseksi

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Voit poistaa tyhjät kappalemerkit haluamallasi tavalla. Annamme tässä kuitenkin ohjeet siihen, miten voit etsiä kaksi peräkkäistä kappalemerkkiä. Tee haku seuraavalla lausekkeella (@-merkki toistaa Etsi ja korvaa -toiminnon ja poistaa kaikki useat tyhjät rivit):

(^13)\1@

Korvaa tulokset tällä lausekkeella:

^p

Nyt siirrymme tekstin korvaamistapoihin. Tämä lauseke etsii mitkä tahansa kaksi peräkkäistä identtistä kappaletta:

(*^13)\1

Tämä lauseke löytää myös pidemmät tekstitoistumat, jotka päättyvät kappalemerkkeihin. Voit suorittaa lausekkeen esimerkiksi seuraavalle luettelolle:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Haku etsii neljä ensimmäistä riviä ja pysähtyy vasta, kun yleisrakenne muuttuu. Jos taas suoritat lausekkeen luettelolle, joka on eri muodossa

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

lauseke löytää vain kaksi ensimmäistä kappaletta. 

Jos haluat hakea suurempaa määrää identtisiä kohteita, lisää paikkamerkkejä. Tämä lauseke esimerkiksi etsii kolme peräkkäistä identtistä kappaletta:

(*^13)\1\1

Voit tehdä saman asian myös aaltosulkeiden avulla. Seuraavat esimerkit etsivät kaksi ja kolme identtistä kappaletta:

(*^13){2} (*^13){3}

Voit myös etsiä joko kaksi tai kolme identtistä kappaletta:

(*^13){2,3}

Voit etsiä lisäksi vähintään kaksi identtistä kappaletta:

(*^13){2,}

Voit korvata minkä tahansa näistä lausekkeista seuraavalla merkkijonolla:

\1

Lisäksi voit toistaa Etsi ja korvaa -toiminnon tarpeiden mukaan, jos haluat korvata kaikki tiedostosi identtiset kappaleet. Voit lisätä @-yleismerkin ja antaa lausekkeen toistaa toiminnon puolestasi:

(*^13)\1@

Tällä tavalla voit korvata myös taulukon identtisiä rivejä. Jos haluat tehdä näin, poista ensin kaikki yhdistetyt solut ja lajittele sitten taulukko siten, että identtiset solut ovat vierekkäin. Muunna sitten taulukko tekstiksi. (Valitse Taulukko-valikosta Muunna ja valitse sitten Taulukko tekstiksi. Valitse pyydettäessä erottimeksi sarkain.) Kun olet tehnyt korvaukset, muunna teksti takaisin taulukoksi.

Lisää esimerkkejä

Jos haluat lisää esimerkkejä säännöllisten lausekkeiden käytöstä Wordissa, lue ohjeet merkkien etsimiseen ja korvaamiseen yleismerkeillä MVP-sivuston usein kysytyistä kysymyksistä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin automaattisen muotoilun määrittäminen tai poistaminen käytöstä (Automaattinen muotoilu)

Sivunumeroiden poistaminen

Sivun poistaminen Wordissa

Merkkien lisääminen

Tekstin tai muotoilun etsiminen ja korvaaminen Word for Macissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×