Tehtävät-palkin koon tai sisällön muuttaminen

Voit mukauttaa Tehtävät-palkkia, kun haluat, että se vie pienemmän tai suuremman tilan näytöstä, tai kun haluat muuttaa palkissa näytettävien tietojen määrää.

Vihje    Voit myös poistaa Tehtävät-palkin käytöstä. Valitse Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitse sitten Normaali tai Ei käytössä.

Sisältö

Tehtävät-palkin koon muuttaminen

Tehtävät-palkissa näytettävien tietojen muuttaminen

Päiväyskaavio

Tapaamiset

Tehtäväluettelo

Pikayhteystiedot

Tehtävät-palkin visuaalinen opas

Tehtävät-palkin koon muuttaminen

 • Osoita hiirellä Tehtävät-palkin reunaa. Voit muuttaa palkin kokoa vetämällä, kun osoitin näyttää tältä: Vaakasuoran koonmuuttokahvan kuvake.

 • Voit pienentää Tehtävät-palkin valitsemalla Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitsemalla sitten Pienennetty.

 • Voit palauttaa Tehtävät-palkin koon sellaiseksi, joka se oli, kun palkki viimeksi poistettiin käytöstä tai pienennettiin, valitsemalla Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitsemalla sitten Normaali.

Sivun alkuun

Tehtävät-palkissa näytettävien tietojen muuttaminen

Tehtävät-palkki muodostuu neljästä osasta: päiväyskaaviosta, Tapaamiset-osasta, tehtäväluettelosta ja pikayhteystiedoista. Voit muuttaa osien kokoa tai piilottaa haluamasi osat.

Huomautus    Pikayhteystietojen käyttämiseen tarvitaan Microsoft Office Communications Server 2007R2 ja Microsoft Office Communicator 2007 tai Microsoft Communicator 2010.

Voit poistaa jonkin Tehtävät-palkin osan jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Valitse missä tahansa Outlook-kansiossa Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitse sitten Päiväyskaavio, Tapaamiset, Tehtäväluettelo tai Pikayhteystiedot. Valintamerkki ilmaisee, että osa on käytössä. Jos haluat piilottaa osan, poista valintamerkki napsauttamalla. Jos haluat ottaa osan uudelleen käyttöön, palauta valintamerkki napsauttamalla uudelleen.

 • Valitse missä tahansa Outlook-kansiossa Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitse sitten Asetukset. Valitse Tehtävät-palkin asetukset -valintaikkunassa kaikkien näytettävien osien valintaruudut tai poista kaikkien piilotettavien osien valintaruudut.

Päiväyskaavio

Voit näyttää useita kalentereita yhdellä rivillä vaakasuunnassa suurentamalla Tehtävät-palkin leveyttä. Jos haluat näyttää useita kalentereita pystysuunnassa, muokkaa Tehtävät-palkkiin sisällytettävien kalenteririvien määrää.

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Näytä useita kalentereita vaakasuunnassa    

  Oletusarvon mukaan päiväyskaaviossa näkyy yksi kalenteri. Voit muuttaa näytettävien kalenterien määrää muuttamalla Tehtävät-palkin kokoa:

  • Osoita hiirellä Tehtävät-palkin reunaa. Voit pienentää tai suurentaa Tehtävät-palkin leveyttä vetämällä osoitinta, kun osoitin näyttää tältä: Vaakasuoran koonmuuttokahvan kuvake.

   Kun vapautat hiiren painikkeen, kalenterien määrä suurenee tai pienenee sen mukaan, kuinka suuri tila käytettävissä on.

 • Näytä useita kalentereita pystysuunnassa    

  Oletusarvon mukaan päiväyskaaviossa näkyy vain yksi kalenterikuukauden rivi. Tehtävät-palkin sisältö -valintaikkunassa voit määrittää, kuinka monta kalenteri näytetään vaakasuunnassa:

  1. Valitse missä tahansa Outlook-kansiossa Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitse sitten Asetukset.

  2. Kirjoita Näytä päiväyskaavio -kohdan Kuukausirivien määrä -muokkausruutuun luku väliltä 09.

   Mitä useampia rivi päiväyskaaviossa näytetään, sitä suurempi päiväyskaavioalueen koko on.

Tapaamiset

Jos haluat tarkastella useita tapaamisia Tapaamiset-osassa, piilota muita Tehtävät-palkin osia tai pienennä niiden kokoa. Voit muuttaa Tehtävät-palkissa näkyvien tapaamisten määrää seuraavasti:

 • Osoita hiirellä Tapaamiset-osan ja Tehtäväluettelo-osan välissä olevaa palkkia. Kun osoittimen muoto muuttuu Pystysuuntainen koonmuuttokohdistin, voit suurentaa tai pienentää Tapaamiset-osan kokoa vetämällä osoitinta ylös tai alas.

  Kun vapautat hiiren painikkeen, tapaamisten määrä suurenee tai pienenee sen mukaan, kuinka suuri tila käytettävissä on.

Voit muuttaa Tapaamiset-osassa näkyviä tietoja seuraavasti:

 1. Valitse missä tahansa Outlook-kansiossa Näytä-välilehden Asettelu-ryhmästä Tehtävät-palkki ja valitse sitten Asetukset.

 2. Valitse Näytä tapaamiset -kohdassa haluamiesi asetusten valintaruudut tai poista niiden valinta.

  Voit piilottaa Tapaamiset-osan poistamalla Näytä tapaamiset -valintaruudun valinnan.

Tehtäväluettelo

Jos haluat tarkastella useita tehtäviä Tehtäväluettelo-osassa, poista käytöstä muita Tehtävät-palkin osia tai pienennä niiden kokoa. Voit muuttaa näytettävien tehtävien määrää suoraan seuraavasti:

 • Osoita hiirellä Tapaamiset-osan ja Tehtäväluettelo-osan välissä olevaa palkkia. Kun osoittimen muoto muuttuu Pystysuuntainen koonmuuttokohdistin, voit suurentaa tai pienentää Tehtäväluettelo-osan kokoa vetämällä osoitinta ylös tai alas.

  Kun vapautat hiiren painikkeen, tapaamisten määrä suurenee tai pienenee sen mukaan, kuinka suuri tila käytettävissä on.

Pikayhteystiedot

Lisätietoja pikayhteystiedoista on aiheessa Pikayhteystietojen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Tehtävät-palkissa.

Tehtävät-palkin visuaalinen opas

Tehtävät-palkki

Sivun alkuun

Käyttö: Outlook 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli