Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä

Palaa Officen helppokäyttökeskukseen > PowerPointin helppokäyttötoiminnot

PowerPoint-tiedostojen luomisen parhailla käytännöillä voit luoda esityksiä myös toimintarajoitteisille henkilöille. Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miksi kannattaa käyttää näitä parhaita käytäntöjä. Ohjeaihe sisältää myös vaiheittaiset ohjeet parhaiden käytäntöjen noudattamiseen.

PowerPoint-dia ”Valmistaudu tapahtumaan”, joka sisältää graafisen luettelon (”Aseta päivämäärä”, ”Varaa paikka”, ”Kutsu osallistujat”, ”Hanki virvokkeet” ja ”Seuranta”) sekä kuvan ruokasalista

PowerPoint-esitykset ovat yleensä erittäin visuaalisia. Sokeat ja näkörajoitteiset henkilöt ymmärtävät niitä helpommin, jos diat luodaan helppokäyttöisyys mielessä.

Windows: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miten löytää korjattava

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja taulukkoihin.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, ClipArt-kuvat, SmartArt-kuvat, muodot, ryhmät, kaaviot, upotetut kohteet, käsinkirjoitus ja videot.

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti asiakirjassa. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa, ja mainitse mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

Varmista, että sisältö voidaan lukea tarkoittamassasi järjestyksessä

Helppokäyttöisyyden tarkistuksella voit etsiä dioja, joissa on mahdollisia lukusuuntaongelmia.

Kun näkökykyinen lukee diaa, hän lukee dian osia kuten tekstiä tai kuvia siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät diassa. Sen sijaan näytönlukija lukee dian osat siinä järjestyksessä, jossa ne on lisätty diaan. Tämä järjestys voi poiketa merkittävästi siitä, missä järjestyksessä osat näkyvät.

Jotta kaikki voivat lukea sisällön haluamassasi järjestyksessä, on tärkeää tarkistaa lukusuunta.

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Jos suunnittelet uutta diaa, käytä valmista dia-asettelua

Tämä vinkki koskee uutta diaa, jota olet luomassa

PowerPoint sisältää valmiita dia-asetteluja, joita voit käyttää mille tahansa dialle. Kun käytät niitä uuden dian kanssa, ne varmistavat automaattisesti, että lukusuunta on oikea kaikille.

Yhtenäinen lukusuunta valmiiden dia-asettelujen avulla

Merkityksellisen tekstin ja kohdeohjeiden lisääminen hyperlinkkiin

Tarkastelemalla esityksen dioja voit päättää, riittääkö hyperlinkki yksinomaiseksi tiedoksi ja antaako se lukijoille täsmällistä tietoa kohdesivusta.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Vihje: Voit myös lisätä kohdeohjeet, jotka tulevat näkyviin, kun kohdistin on hyperlinkin sisältävän tekstin tai kuvien päällä.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Voit etsiä värikoodauksen esiintymiä tarkastelemalla esityksen dioja silmämääräisesti.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Dian tekstin värikontrasti on riittämätön, jos teksti on vaikealukuista tai vaikea erottaa taustasta.

Varmista, että tekstin ja taustan välillä on vahva kontrasti, jotta heikkonäköiset näkevät sen hyvin. Käytä tummaa tekstiä valkoisella tai lähes valkoisella taustalla tai päinvastoin eli valkoista tekstiä tummalla taustalla.

Mustavalkoiset mallit myös auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Yksilöllisen otsikon antaminen jokaiselle dialle

Voit etsiä otsikottomat diat Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä tai joilla on lukemisen vaikeus, siirtyvät esityksessä diojen otsikoiden avulla. He voivat esimerkiksi käydä nopeasti läpi diaotsikoiden luettelon ja siirtyä suoraan haluamaansa diaan.

Yksilölliset diojen otsikot

Dian otsikon piilottaminen

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Helppokäyttöisyyden tarkistus auttaa varmistamaan, etteivät taulukot sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja eivätkä täysin tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Jos dioissa on täysiltä tai vaikeasti luettavilta näyttäviä alueita, niissä on mahdollisesti fontteihin tai tyhjään tilaan liittyviä ongelmia.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin kohteisiin ja taulukkoihin

Seuraavassa kuvataan menetelmät vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseksi PowerPoint-esitysten sisältämiin visuaalisiin kohteisiin ja taulukoihin.

Huomautus: On suositeltavaa sijoittaa tekstiä vain kuvauskenttään ja jättää otsikko tyhjäksi. Tämä takaa parhaan käyttökokemuksen useimmilla näytönlukuohjelmilla, kuten Lukijalla. Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Maaliskuusta 2017 alkaen PC-tietokoneiden Office 365:n PowerPoint luo automaattisesti vaihtoehtoisen tekstin valokuviin pilvipalvelussa olevien älykkäiden palveluiden avulla.

Huomautus: Tämä ominaisuus on vain niiden Office 365 -tilaajien käytettävissä, jotka ovat liittyneet Office Insider -ohjelmaan. Jos olet Office 365 -tilaaja, varmista, että käytössäsi on Officen uusin versio.

PowerPoint ei luo vaihtoehtokuvausta piirretyille kuville, kuten ClipArt-kuville, kaavioille tai kuvakkeille.

Jos haluat tarkastella luotuja vaihtoehtokuvauksia tai lisätä vaihtoehtokuvauksen kuviin, joissa sitä ei ole, kuten piirrettyihin kuviin, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Jos kuva on valokuva, toimi seuraavasti.

  1. Valitse Muokkaa vaihtoehtokuvausta, jolloin Vaihtoehtokuvaus-ruutu avautuu.

  2. Tarkista Vaihtoehtokuvaus-ruudun tekstiruudussa oleva kuvaus.

  3. Hyväksy ehdotettu teksti sulkemalla Vaihtoehtokuvaus-ruutu ja palaamalla PowerPoint-diaan.

   Voit muuttaa ehdotettua vaihtoehtokuvausta kirjoittamalla haluamasi tekstin ruutuun.

  4. Sulje Vaihtoehtokuvaus-ruutu ja palaa PowerPoint-diaan.

 3. Jos kuva on kuvake, ClipArt-kuva tai jokin muu kuva, mutta ei valokuva, toimi seuraavasti.

  1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muotoile kuvaa.

  2. Valitse Muotoile kuvaa -ruudussa Koko ja ominaisuudet -kuvake ja valitse sitten Vaihtoehtokuvaus.

  3. Kirjoita Kuvaus-tekstiruutuun kuvan vaihtoehtokuvaus.

  4. Sulje Muotoile kuvaa -ruutu ja palaa PowerPoint-diaan.

Näyttökuva Muotoile kuvaa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Napsauta SmartArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Koko ja sijainti

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun SmartArt-kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin muotoihin, kuten SmartArt-kuvien sisällä oleviin muotoihin.

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Koko ja sijainti.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun muodon kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Kaavioalueen muotoileminen.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile kaavion alue -ruudun, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kaavion kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Napsauta taulukkoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile muotoa.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti -välilehti.

 5. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun taulukon kuvaus

Hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin, ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Hyperlinkki.
  Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -ruudussa. Tämä on hyperlinkin teksti.

 3. Muuta tarvittaessa hyperlinkin tekstiä.

 4. Syötä hyperlinkin kuvausosoite Osoite-ruutuun.

 5. Valitse Kohdeohje-painike ja kirjoita kohdeohje Kohdeohjeen teksti -ruutuun.

  Vihje: Jos hyperlinkin kohdesivun otsikko on hyvä yhteenveto sivun sisällöstä, käytä sitä hyperlinkin tekstinä. Esimerkiksi tämä hyperlinkin teksti vastaa kohdesivun otsikkoa: Office Onlinen mallit ja teemat.

Näyttökuva Lisää hyperlinkki -valintaikkunasta

Diarakenteen helppokäyttöisyys

 1. Valitse Rakenne -välilehden Teemat-ryhmässä Office-teema.
  Office-teeman värit, kontrasti ja fontit on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ajatellen. Se on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

Näyttökuva Rakenne-välilehden Office-teemasta

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Valitse Taulukkotyökalut - Rakenne -välilehden Taulukkotyyliasetukset-ryhmän Otsikkorivi-valintaruutu.

 3. Kirjoita sarakeotsikot.

Näyttökuvat Taulukkotyökalut | Rakenne -välilehden Taulukkotyyliasetukset-ryhmän Otsikkorivi-valintaruudusta

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse haluamasi muotoiluasetukset Fontti-ryhmästä, joka sisältää fonttityypin, koon, tyylin ja värin vaihtoehdot.

Näyttökuva Aloitus-välilehden fontti-ryhmästä

Diojen helppokäyttöisyys

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Yksilölliset diojen otsikot

 1. Palauta valitun dian paikkamerkit valitsemalla Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Palauta.

 2. Kirjoita dian Otsikko-ruutuun yksilöllinen nimi.

Näyttökuva Aloitus-välilehden Diat-ryhmän Palauta-komennosta

Dian otsikon piilottaminen

Voit piilottaa otsikon diasta, mutta jättää sen edelleen näytönlukuohjelmien luettavaksi.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Piirto-ryhmässä ensin Järjestä ja sitten Valintaruutu.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Napsauta Valinta-ruudun Otsikko-tekstiruudun vieressä olevaa silmäkuvaketta.

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa Otsikko-paikkamerkin vieressä näkyy silmäkuvake

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

 1. Valitse Aloitus -välilehden Piirustus-ryhmässä Järjestä, ja valitse sitten Valintaruutu.
  Valinta-ruudussa näkyvät dian objektit käänteisessä järjestyksessä. Kun näytönlukuohjelma lukee tämän dian, se lukee Valinta-ruudussa näkyvät objektit luettelon käänteisessä järjestyksessä.

 2. Voit muuttaa lukusuunnan vetämällä kohteet haluamaasi sijaintiin haluat tai valita kohteen ja valita sitten Siirrä eteenpäin- tai Siirrä taaksepäin-painikkeen.

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa on lueteltuna kaikki dian sisältämät objektit käänteisessä järjestyksessä

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint 2016 tukee useita ääniraitoja sisältävän videon toistoa. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä. 

Tällä hetkellä vain PowerPoint for Windows tukee videosta erilliseen tiedostoon tallennetun tekstityksen lisäämistä ja toistoa. Kaikissa muissa PowerPoint -versioissa (kuten PowerPoint for Mac- ja Mobile-versiot) tekstitys on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Kussakin käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voit muuttaa tekstitysten näyttötapaa. 

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun tallennat esityksesi videona, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä ottamalla seuraavat seikat huomioon:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Vuoropuhelua sisältävissä videoissa on tekstitykset tuetussa muodossa kuuroja tai kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.

Yhtenäinen lukusuunta valmiiden dia-asettelujen avulla

PowerPointissa on valmiita asetteluita, jotka sisältävät paikkamerkkejä esimerkiksi tekstille, videoille, kuville ja ClipArt-kuville. Ne sisältävät myös muotoilut, kuten teemavärit, fontit ja tehosteet. Helppokäyttöisyyden varmistamiseksi valmiiden asetteluiden lukusuunta on sama sekä näkökykyisille käyttäjille että näytönlukuohjelmia käyttäville henkilöille.

Jos haluat käyttää dian asettelua, toimi seuraavasti.

 1. Valitse Aloitus-välilehdessä Normaali.

 2. Etsi Pikkukuva-ruudusta sijainti, johon haluat lisätä uuden dian. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi dia. Valitse uusi dia napsauttamalla sitä.

 3. Avaa valikoima valitsemalla Aloitus-välilehdessä Asettelu ja valitse haluamasi dian asettelu. PowerPoint käyttää tätä asettelua automaattisesti uudelle dialle.

 4. Siirry uuteen diaan ja lisää haluamasi otsikko ja sisältö.

Lisätietoja

Mac: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miten löytää korjattava

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja taulukkoihin.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, ClipArt-kuvat, SmartArt-kuvat, muodot, ryhmät, kaaviot, upotetut kohteet, käsinkirjoitus ja videot.

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti asiakirjassa. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa, ja mainitse mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

Varmista, että sisältö voidaan lukea tarkoittamassasi järjestyksessä

Helppokäyttöisyyden tarkistuksella voit etsiä dioja, joissa on mahdollisia lukusuuntaongelmia.

Kun näkökykyinen lukee diaa, hän lukee dian osia kuten tekstiä tai kuvia siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät diassa. Sen sijaan näytönlukija lukee dian osat siinä järjestyksessä, jossa ne on lisätty diaan. Tämä järjestys voi poiketa merkittävästi siitä, missä järjestyksessä osat näkyvät.

Jotta kaikki voivat lukea sisällön haluamassasi järjestyksessä, on tärkeää tarkistaa lukusuunta.

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Jos suunnittelet uutta diaa, käytä valmista dia-asettelua

Tämä vinkki koskee uutta diaa, jota olet luomassa

PowerPoint sisältää valmiita dia-asetteluja, joita voit käyttää mille tahansa dialle. Kun käytät niitä uuden dian kanssa, ne varmistavat automaattisesti, että lukusuunta on oikea kaikille.

Yhtenäinen lukusuunta valmiiden dia-asettelujen avulla

Merkityksellisen tekstin ja kohdeohjeiden lisääminen hyperlinkkiin

Tarkastelemalla esityksen dioja voit päättää, riittääkö hyperlinkki yksinomaiseksi tiedoksi ja antaako se lukijoille täsmällistä tietoa kohdesivusta.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Vihje: Voit myös lisätä kohdeohjeet, jotka tulevat näkyviin, kun kohdistin on hyperlinkin sisältävän tekstin tai kuvien päällä.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Voit etsiä värikoodauksen esiintymiä tarkastelemalla esityksen dioja silmämääräisesti.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Dian tekstin värikontrasti on riittämätön, jos teksti on vaikealukuista tai vaikea erottaa taustasta.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa Suuri kontrasti -tilassa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä esimerkiksi kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset värimallit voivat auttaa värisokeita erottamaan värit toisistaan.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Anna dioille yksilölliset nimet ja tarkista dian sisällön lukusuunta.

Voit etsiä otsikottomat diat Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä tai joilla on lukemisen vaikeus, siirtyvät esityksessä diojen otsikoiden avulla. He voivat esimerkiksi käydä nopeasti läpi diaotsikoiden luettelon ja siirtyä suoraan haluamaansa diaan.

Näytönlukuohjelma lukee dian sisällön kuten muotojen otsikon, tekstin ja vaihtoehtoisen tekstin sekä taulukoiden sisällöt tietyssä järjestyksessä. On tärkeää varmistaa, että dian sisältö luetaan tarkoitetussa järjestyksessä.

Yksilölliset diojen otsikot

Dian otsikon piilottaminen

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Helppokäyttöisyyden tarkistus auttaa varmistamaan, etteivät taulukot sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja, sisäkkäisiä taulukoita eivätkä täysin tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Jos dioissa on täysiltä tai vaikeasti luettavilta näyttäviä alueita, niissä on mahdollisesti fontteihin tai tyhjään tilaan liittyviä ongelmia.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

Järjestetyn luettelon luominen

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin kohteisiin ja taulukkoihin

Seuraavassa kuvataan menetelmät vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseksi PowerPoint-esitysten sisältämiin visuaalisiin kohteisiin ja taulukoihin.

Huomautus: Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten kuvituskuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi tekstin lukemalla kuvailla kuvaa niille käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile kuvaa.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Koko ja ominaisuudet ja sitten Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile kuvaa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Napsauta SmartArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile SmartArt-kuvaa, ja valitse sitten Muotoasetukset.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Koko ja ominaisuudet ja sitten Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun SmartArt-kuvan kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Seuraavalla tavalla voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin muotoihin, kuten SmartArt-kuvien sisällä oleviin muotoihin.

 1. Napsauta muotoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile muotoa.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Koko ja ominaisuudet ja sitten Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun muodon kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Kaavioalueen muotoileminen.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Kaavion ominaisuudet ja sitten Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti.

 5. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile kaavion alue -ruudun, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun kaavion kuvaus

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Napsauta taulukkoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muotoile muotoa.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Muodon ominaisuudet ja sitten Koko ja ominaisuudet.

 4. Valitse Vaihtoehtoinen teksti.

 5. Kirjoita kuvaus ja otsikko.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Näyttökuva Muotoile muotoa -ruudusta, jonka vaihtoehtoisen tekstin alueella näkyy valitun taulukon kuvaus

Hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten hyperlinkkien, tekstin ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Hyperlinkkitekstien ja kohdeohjeiden lisääminen

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin, ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Hyperlinkki.
  Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -ruudussa. Tämä on hyperlinkin teksti.

 3. Muuta tarvittaessa hyperlinkin tekstiä.

 4. Syötä hyperlinkin kohdeosoite Osoite-ruutuun.

 5. Valitse Kohdeohje-painike ja kirjoita kohdeohje Kohdeohjeen teksti -ruutuun.

  Vihje: Jos hyperlinkin kohdesivun otsikko on hyvä yhteenveto sivun sisällöstä, käytä sitä hyperlinkin tekstinä. Esimerkiksi tämä hyperlinkin teksti vastaa kohdesivun otsikkoa: Office Onlinen mallit ja teemat.

Näyttökuva Lisää hyperlinkki -valintaruudusta

Diarakenteen helppokäyttöisyys

 1. Valitse Rakenne-välilehdessä Office-teema.
  Office-teeman värit, kontrasti ja fontit on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ajatellen. Se on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

Näyttökuva Rakenne-välilehden Office-teemasta

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Valitse Taulukon rakenne -välilehdestä Otsikkorivi-valintaruutu.

 3. Kirjoita sarakeotsikot.

Näyttökuva Otsikkorivi-valintaruudusta Taulukon rakennenäkymä -välilehdellä

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse haluamasi muotoiluasetukset Fontti-ryhmästä, joka sisältää fonttityypin, koon, tyylin ja värin vaihtoehdot.

Näyttökuva Aloitus-välilehden fontti-ryhmästä

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan diassa.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Paina Kappale-ryhmässä Luettelomerkit-painiketta.

 4. Kirjoita jokainen kohde luettelomerkeillä varustettuun luetteloon.

Näyttökuva luettelotyyleistä, jotka ovat käytettävissä, kun valitset Luettelomerkit-painikkeen nuolen

Järjestetyn luettelon luominen

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan diassa.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Paina Kappale-ryhmässä Numerointi-painiketta.

 4. Kirjoita peräkkäiset vaiheet.

Näyttökuva numerointityyleistä, jotka ovat käytettävissä, kun valitset Numerointi-painikkeen nuolen

Diojen helppokäyttöisyys

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Yksilölliset diojen otsikot

 1. Palauta valitun dian paikkamerkit valitsemalla Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Palauta.

 2. Kirjoita dian Otsikko-ruutuun yksilöllinen nimi.

Näyttökuva Aloitus-välilehden Diat-ryhmän Palauta-komennosta

Dian otsikon piilottaminen

Jos haluat, että dian otsikko on näkymätön diassa, mutta on silti näytönlukuohjelmien luettavissa, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus-välilehden Piirto-ryhmässä ensin Järjestä ja sitten Valintaruutu.

 2. Napsauta Valinta-ruudun Otsikko-tekstiruudun vieressä olevaa silmäkuvaketta.

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa Otsikko-paikkamerkin vieressä näkyy silmäkuvake

Dian sisällön lukusuunnan määrittäminen

 1. Valitse Aloitus-välilehden Piirto-ryhmässä ensin Järjestä ja sitten Valintaruutu.

 2. Valintaruudussa on lueteltu dian sisältämät objektit käänteisessä järjestyksessä. Objektit luetaan käänteisessä järjestyksessä alkaen luettelon viimeisestä ja päättyen sen ensimmäiseen kohteeseen.

 3. Voit muuttaa lukujärjestystä Valintaruudussa vetämällä kohteet haluamaasi kohtaan. Vaihtoehtoisesti voit valita Valintaruudussa kohteen ja sitten Aloitus-välilehdessä Järjestä. Valitse sitten Tuo eteen tai Vie taakse.

Näyttökuva Valinta-ruudusta, jossa on lueteltuna kaikki dian sisältämät objektit käänteisessä järjestyksessä

Yhtenäinen lukusuunta valmiiden dia-asettelujen avulla

PowerPointissa on valmiita asetteluita, jotka sisältävät paikkamerkkejä esimerkiksi tekstille, videoille, kuville ja ClipArt-kuville. Ne sisältävät myös muotoilut, kuten teemavärit, fontit ja tehosteet. Helppokäyttöisyyden varmistamiseksi valmiiden asetteluiden lukusuunta on sama sekä näkökykyisille käyttäjille että näytönlukuohjelmia käyttäville henkilöille.

Jos haluat käyttää dian asettelua, toimi seuraavasti.

 1. Valitse Aloitus-välilehdessä Normaali.

 2. Etsi Pikkukuva-ruudusta sijainti, johon haluat lisätä uuden dian. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi dia. Valitse uusi dia napsauttamalla sitä.

 3. Avaa valikoima valitsemalla Aloitus-välilehdessä Asettelu ja valitse haluamasi dian asettelu. PowerPoint käyttää tätä asettelua automaattisesti uudelle dialle.

 4. Siirry uuteen diaan ja lisää haluamasi otsikko ja sisältö.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint 2016 tukee useita ääniraitoja sisältävän videon toistoa. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä. 

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Kussakin käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voit muuttaa tekstitysten näyttötapaa. 

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun tallennat esityksesi videona, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä ottamalla seuraavat seikat huomioon:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Vuoropuhelua sisältävissä videoissa on tekstitykset tuetussa muodossa kuuroja tai kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.

Lisätietoja

iOS: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa Suuri kontrasti -tilassa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Diarakenteen helppokäyttöisyys

 1. Valitse dia.

 2. Avaa Aloitus-välilehti napauttamalla näytön reunassa työkalurivin alaosassa Lisää-kuvaketta.

 3. Napauta Aloitus > Rakenne.

 4. Valitse Teemat-komento.

Huomautus: Näiden teemojen värit, kontrasti ja fontit on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ajatellen. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

Teemat-komento, jossa Ioni valittuna

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Avaa Taulukko-välilehti napauttamalla näytön reunassa työkalurivin alaosassa Lisää-kuvaketta.

 3. Valitse Tyyliasetukset-komennossa oikealle osoittavaa nuolta.

 4. Valitse Otsikkorivi-vaihtoehto napauttamalla sitä.

 5. Kirjoita taulukkoon sarakkeiden otsikot.

Tyylin asetukset -komento, jossa on valittuna Otsikkorivi

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Avaa Aloitus-välilehti napauttamalla näytön reunassa työkalurivin alaosassa Lisää-kuvaketta.

 3. Aloitus-välilehti sisältää useita muotoiluvaihtoehtoja, kuten fonttityyppi, koko, tyyli ja väri. Valitse haluamasi muotoiluvaihtoehdot.

Aloitus-välilehti, jossa tyyliasetuksia

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint 2016 tukee useita ääniraitoja sisältävän videon toistoa. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä. 

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Kussakin käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voit muuttaa tekstitysten näyttötapaa. 

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun tallennat esityksesi videona, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä ottamalla seuraavat seikat huomioon:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Vuoropuhelua sisältävissä videoissa on tekstitykset tuetussa muodossa kuuroja tai kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.

Lisätietoja

Android: PowerPoint-esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint-esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja taulukkoihin.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, ClipArt-kuvat, SmartArt-kuvat, muodot, ryhmät, kaaviot, upotetut kohteet, käsinkirjoitus ja videot.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti asiakirjassa. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa, ja mainitse mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa Suuri kontrasti -tilassa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Videoiden tekeminen helppokäyttöisiksi näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitiedot, kuten näytön ulkopuolella esiintyvä musiikki tai äänitehosteet.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen visuaalisiin kohteisiin ja taulukkoihin

Seuraavassa kuvataan menetelmät vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseksi PowerPoint-esitysten sisältämiin visuaalisiin kohteisiin ja taulukoihin.

Huomautus:  Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten kuvituskuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi tekstin lukemalla kuvailla kuvan niille käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä.

 1. Valitse kuva.

 2. Avaa Kuva-välilehti napauttamalla työkalurivin loppupäässä näytön alaosassa näkyvää ylänuolta.

 3. Vieritä näyttöä alas Vaihtoehtoinen teksti -komentoon asti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Vaihtoehtoinen teksti -komento Kuva-välilehdessä

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Valitse SmartArt-kuva.

 2. Avaa SmartArt-välilehti napauttamalla ylänuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Vieritä näyttöä alas Vaihtoehtoinen teksti -komentoon asti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

SmartArt-välilehden Vaihtoehtoinen teksti -komento

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin

Voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin muotoihin, kuten SmartArt-kuvien sisällä oleviin muotoihin.

 1. Valitse muoto.

 2. Avaa Muoto-välilehti napauttamalla ylänuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Vieritä näyttöä alas Vaihtoehtoinen teksti -komentoon asti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Muoto-välilehden Vaihtoehtoinen teksti -komento

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kaavioihin

 1. Valitse kaavio.

 2. Avaa Kaavio-välilehti napauttamalla ylänuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Vieritä näyttöä alas Vaihtoehtoinen teksti -komentoon asti ja napauta sitä.

 4. Kirjoita kuvaus ja otsikko. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Kaavio-välilehden Vaihtoehtoinen teksti -komento

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Napauta jotakin kohtaa taulukon sisällä.

 2. Avaa Taulukko-välilehti napauttamalla ylänuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Muodon ominaisuudet ja sitten Koko ja ominaisuudet.

 4. Vieritä näyttöä alas Vaihtoehtoinen teksti -komentoon asti ja napauta sitä.

 5. Kirjoita kuvaus ja otsikko. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

  Vihje: Sisällytä tärkein tieto ensimmäiselle riville ja kirjoita mahdollisimman lyhyesti.

Taulukko-välilehden Vaihtoehtoinen teksti -komento

Diarakenteen helppokäyttöisyys

 1. Valitse dia.

 2. Avaa Aloitus-välilehti napauttamalla ylänuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Napauta Aloitus > Rakenne.

 4. Napauta Teemat-komennossa oikealle osoittavaa nuolta.

Huomautus: Näiden teemojen värit, kontrasti ja fontit on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ajatellen. Ne on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

Teemat-komento, jossa näkyy teeman asetukset

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Vie kohdistin mihin tahansa kohtaan taulukossa.

 2. Avaa Taulukko-välilehti napauttamalla alanuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Valitse Tyyliasetukset-komennossa oikealle osoittavaa nuolta.

 4. Valitse Otsikkorivi-vaihtoehto napauttamalla sitä.

  Vihje: Asetus on valittuna, kun se on harmaa.

 5. Kirjoita taulukkoon sarakkeiden otsikot.

Tyylin asetukset -komento, jossa on valittuna Otsikkorivi

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Avaa Aloitus-välilehti napauttamalla ylänuolta näytön alaosassa työkalurivin päässä.

 3. Aloitus-välilehti sisältää useita muotoiluvaihtoehtoja, kuten fonttityyppi, koko, tyyli ja väri. Valitse haluamasi muotoiluvaihtoehdot.

Aloitus-välilehti, jossa tyyliasetuksia

Tekstitysten ja vaihtoehtoisten ääniraitojen käyttäminen videoissa

PowerPoint 2016 tukee useita ääniraitoja sisältävän videon toistoa. Se tukee myös videotiedostoihin upotettuja tekstityksiä. 

Tekstitykset on koodattava videoon ennen sen lisäämistä PowerPointiin. PowerPoint ei tue tekstityksiä, jotka on tallennettu johonkin muuhun kuin videotiedostoon.

Tekstitysten tuetut videomuodot vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Kussakin käyttöjärjestelmässä on asetuksia, joita käyttämällä voit muuttaa tekstitysten näyttötapaa. 

Tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily, kun käytät Pakkaa mediatiedostot- tai Optimoi mediatiedostojen yhteensopivuus -ominaisuuksia. Kun tallennat esityksesi videona, upotettujen videoiden tekstitykset ja vaihtoehtoiset ääniraidat eivät säily tallennetussa videossa.

Kun käytät Tallenna media nimellä -komentoa valitussa videossa, videoon upotetut tekstitykset ja useat ääniraidat säilyvät tallennetussa videotiedostossa. 

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä ottamalla seuraavat seikat huomioon:

 • Videoissa on tarvittaessa videon kuvaukset sisältävä ääniraita sokeita tai näkörajoitteisia käyttäjiä varten.

 • Vuoropuhelua sisältävissä videoissa on tekstitykset tuetussa muodossa kuuroja tai kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.

Lisätietoja

Office Online: PowerPoint Online -esitysten helppokäyttöisyyden parhaat käytännöt

Seuraava taulukko sisältää kaikkein parhaat käytännöt sellaisten PowerPoint Online -esitysten luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miten löytää korjattava

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkiin visuaalisiin elementteihin ja taulukkoihin.

Visuaaliseen sisältöön kuuluvat kuvat, ClipArt-kuvat, SmartArt-kuvat, muodot, ryhmät, upotetut kohteet ja videot.

Käytä PowerPoint Onlinen Helppokäyttöisyyden tarkistus -toimintoa puuttuvan vaihtoehtoisen tekstin etsimiseen.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti asiakirjassa. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa, ja mainitse mitä tekstiä siihen sisältyy ja mitä siinä sanotaan.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin tai upotettuihin videoihin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukoihin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Tarkastelemalla esityksen dioja voit päättää, riittääkö hyperlinkki yksinomaiseksi tiedoksi ja antaako se lukijoille täsmällistä tietoa kohdesivusta.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Hyperlinkin tekstin lisääminen

Hyperlinkin tekstin muuttaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Voit etsiä värikoodauksen esiintymiä tarkastelemalla esityksen dioja silmämääräisesti.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, niin että värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät voi nähdä väriä. Harkitse lihavoinnin tai isomman fontin käyttöä otsikoissa.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Dian tekstin värikontrasti on riittämätön, jos teksti on vaikealukuista tai vaikea erottaa taustasta.

Esityksen tekstin pitäisi olla luettavissa, niin että kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Anna jokaiselle dialle yksilöllinen otsikko.

Käytä PowerPoint Onlinen Helppokäyttöisyyden tarkistus -toimintoa otsikottomien diojen etsimiseen.

Näytönlukuohjelmia ja muita aputekniikoita käyttävät henkilöt kuulevat dian tekstin, muodot ja sisällön luettuina tietyssä järjestyksessä. Tästä syystä kannattaa käyttää diojen asettelua PowerPoint Onlinessa. Se varmistaa, että näytönlukuohjelmat lukevat sisällön loogisessa järjestyksessä.

Henkilöille, jotka ovat sokeita tai heikkonäköisiä tai joilla on lukemisen vaikeus, siirtyvät esityksessä diojen otsikoiden avulla. He voivat esimerkiksi käydä nopeasti läpi diaotsikoiden luettelon ja siirtyä suoraan haluamaansa diaan.

Looginen lukusuunta

Yksilölliset diojen otsikot

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikkotiedot.

PowerPoint Onlinen Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla voit varmistaa, etteivät taulukot sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja, sisäkkäisiä taulukoita eivätkä täysin tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät rivit ja sarakkeet voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukutaulukot käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttö taulukossa

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Jos dioissa on täysiltä tai vaikeasti luettavilta näyttäviä alueita, niissä on mahdollisesti fontteihin tai tyhjään tilaan liittyviä ongelmia.

Lukihäiriöstä kärsivät henkilöt kertovat usein sivulla olevan tekstin ”sulautuvan yhteen” (tekstirivin kiinnittyvän alla olevaan riviin). Teksti saattaa myös sulautua toiseen tai vääristyä.

Pienennä lukukuormitusta, jotta lukihäiriöiset ja heikkonäköiset voivat lukea tekstisi. Esimerkiksi tutusta sans serif -fontista, kuten Arialista tai Calibrista, voi olla heille hyötyä. Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta. Käytä riittävästi tyhjää tilaa lauseiden ja kappaleiden välissä.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin ja taulukoihin

Seuraavassa kuvataan menetelmät vaihtoehtoisen tekstin lisäämiseksi PowerPoint Online -esitysten sisältämiin kuviin ja taulukoihin.

Huomautus: On suositeltavaa sijoittaa tekstiä vain kuvauskenttään ja jättää otsikko tyhjäksi. Tämä takaa parhaan käyttökokemuksen useimmilla näytönlukuohjelmilla, kuten Lukijalla. Sisällytä kuuroja tai kuulovammaisia käyttäjiä varten vaihtoehtoisen tekstin lisäksi tekstitys ääni- ja videosisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

 1. Valitse kuva, kuten kuva, ClipArt-kuva tai näyttökuva.

 2. Valitse KuvatyökaluissaMuotoile-välilehti.

 3. Valitse Ominaisuudet-ryhmässä Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan.

Näyttökuva Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkunasta, joka sisältää Otsikko- ja Kuvaus-kentät

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen SmartArt-kuviin

 1. Valitse SmartArt-kuva.

 2. Valitse SmartArt-työkaluissaRakenne-välilehti.

 3. Valitse Ominaisuudet-ryhmässä Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan.

Näyttökuvassa näkyy SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehti, jossa kohdistin osoittaa Vaihtoehtoinen teksti -vaihtoehtoa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen muotoihin tai upotettuihin videoihin

 1. Valitse muoto tai video.

 2. Valitse PiirtotyökaluissaMuotoile-välilehti.

 3. Valitse Ominaisuudet-ryhmässä Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan.

Näyttökuvassa näkyy Piirtotyökalujen Muotoile-välilehti, jossa kohdistin osoittaa Vaihtoehtoinen teksti -vaihtoehtoa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen taulukkoihin

 1. Aseta kohdistin taulukon soluun.

 2. Valitse TaulukkotyökaluissaAsettelu-välilehti.

 3. Valitse Ominaisuudet-ryhmässä Vaihtoehtoinen teksti.

 4. Kirjoita kuvaus Vaihtoehtoinen teksti -kohtaan.

Näyttökuvassa näkyy Taulukkotyökalujen Asettelu-välilehti, jossa kohdistin osoittaa Vaihtoehtoinen teksti -vaihtoehtoa.

Hyperlinkkien ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint Online -esitysten hyperlinkkien ja taulukoiden helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Hyperlinkin tekstin lisääminen

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Linkki.

  Valitsemasi teksti näkyy Näyttöteksti-ruudussa. Tämä on hyperlinkin teksti.

  Vihje: Jos hyperlinkin kohdesivun otsikko on hyvä yhteenveto sivun sisällöstä, käytä sitä hyperlinkin tekstinä. Esimerkiksi tämä hyperlinkin teksti vastaa kohdesivun otsikkoa: Office Onlinen mallit ja teemat.

 2. Kirjoita Osoite-ruutuun kohteen URL-osoite tai liitä se.

 3. Valitse Lisää.

Näyttökuvassa näkyy Linkki-valintaikkuna, jossa voit kirjoittaa hyperlinkkien näyttötekstit ja osoitetiedot.

Hyperlinkin tekstin muuttaminen

 1. Valitse hyperlinkin teksti, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa linkkiä.

 2. Muokkaa Näyttöteksti-ruudussa tekstiä, jonka haluat näyttää hyperlinkille.

 3. Valitse OK.

Otsikkojen käyttö taulukossa

 1. Näet Taulukkotyökalut, kun viet kohdistimen mihin tahansa taulukon kohtaan.

 2. Valitse TaulukkotyökalujenRakenne-välilehdessä Otsikkorivi.

 3. Kirjoita sarakeotsikot ylätunnisteeseen.

Näyttökuva Taulukkotyökalujen Rakenne-välilehden Taulukkotyyliasetukset-ryhmästä, jossa Otsikkorivi-vaihtoehto on valittuna.

Diojen helppokäyttöisyys

Seuraavassa kuvataan menetelmät PowerPoint Online -esitysten diojen helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Diarakenteen helppokäyttöisyys

Office-teeman värit, kontrasti ja fontit on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ajatellen. Se on suunniteltu myös siten, että näytönlukuohjelmien on helppo lukea dian sisältöä.

 • Valitse Rakenne-välilehden Teemat-ryhmässä Office-teema.

Näyttökuva Rakenne-välilehden Office-teemasta

Seuraavassa on vinkkejä näkyvyyden parantamiseksi:

 • Vältä oranssin, punaisen ja vihreän käyttöä mallissa ja tekstissä.

 • Korosta kiinnostava kohdat kaavioissa muodoilla värin sijasta.

 • Tuo tiedot esille ympyröimällä ne tai käyttämällä animaatiota sen sijaan, että käyttäisit laserosoitinta tai värejä.

 • Varmista, että koko esityksessä käytetään selkeää kontrastia.

Looginen lukusuunta

Jos dioissa on objekteja, jotka eivät sisälly dian malliin, ne on järjestettävä loogiseen järjestykseen. Objektit luetaan niiden luontijärjestyksessä, mikä ei välttämättä ole looginen järjestys näytönlukuohjelmassa.

Lukusuunta on helpompi testata PowerPointin työpöytäsovelluksessa, koska objektien järjestystä voi muuttaa valintaruudussa. PowerPoint Onlinessa objekteja voi kuitenkin kopioida ja liittää, jolloin niiden järjestystä diassa voi muuttaa.

 • Testaa dian objektien järjestys valitsemalla objekti ja painamalla sitten sarkainta, jolloin kohdistus siirtyy objektista toiseen.

Tekstin muotoileminen helppokäyttöiseksi

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehti.

 3. Valitse haluamasi muotoiluasetukset Fontti-ryhmästä, joka sisältää fonttityypin, koon, tyylin ja värin vaihtoehdot.

Harkitse seuraavia seikkoja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi:

 • Lisää alleviivaus värikoodattuun hyperlinkin tekstiin. Se saattaa auttaa värisokeita käyttäjiä huomaamaan linkityksen, vaikka he eivät näe väriä.

 • Lisää muotoja, jos väriä käytetään tilan ilmaisemiseen. Voit lisätä esimerkiksi valintamerkin, jos vihreällä ilmaistaan onnistuminen, ja ison X-kirjaimen, jos punaisella ilmaistaan epäonnistuminen.

Yksilölliset diojen otsikot

 1. Valitse dia, jolla ei ole otsikkoa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Asettelu.

 3. Valitse Dian rakenne -valintaikkunassa dialle asettelu, joka sisältää paikkamerkit otsikolle. Valitse Muuta asettelua. Uusi dia lisätään.

 4. Kirjoita otsikon paikkamerkkiin yksilöllinen nimi.

Huomautus: Otsikon ei välttämättä tarvitse näkyä helppokäyttöisyyttä varten. Esimerkiksi näytönlukuohjelmia käyttävät henkilöt kuulevat dian otsikon, vaikka sitä ei näy. PowerPoint 2016:n työpöytäsovelluksessa voit valintaruudun avulla ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä otsikoiden ja dian muiden objektien näkyvyyden.

Näyttökuvassa näkyy Aloitus-välilehti, jossa kohdistin osoittaa Diat-ryhmän Asettelu-vaihtoehtoa.

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen käyttö PowerPoint Onlinessa

 1. Valitse Tarkista-välilehti.

 2. Valitse Tarkista helppokäyttöisyys.

  Näyttökuvassa näkyy Tarkista-välilehti, jossa kohdistin osoittaa Tarkista helppokäyttöisyys -vaihtoehtoa.

 3. Tarkastele tuloksia Helppokäyttöisyyden tarkistus -kohdassa. Tulokset luokitellaan löytyneen ongelman vakavuuden perusteella seuraavasti:

  • Virheet. Sisältävät sisältöä, joka on toimintarajoitteisille henkilöille erittäin vaikeaa tai mahdotonta ymmärtää.

  • Varoitukset. Sisältö on toimintarajoitteisille henkilöille haastavaa ymmärtää.

  • Vihjeitä Vinkeissä kerrotaan, että vaikka toimintarajoitteiset henkilöt kykenevät ymmärtämään sisällön, se voitaisiin järjestellä tai esittää paremmin heidän käyttökokemuksensa parantamiseksi.

 4. Korjaa ongelmat.

Huomautus: Helppokäyttöisyyden tarkistus tarkistaa asiakirjasta kaikki ongelmat, jotka voidaan korjata selaimessa. Jos haluat täydellisen tarkistuksen, avaa tiedosto työpöytäsovelluksessa ja käytä työpöytäsovelluksen helppokäyttöisyyden tarkistusta Windows- tai Mac-tietokoneessa.

Lisätietoja

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×