Tavoite: Laatusuunnitelman laatiminen

Ennen kuin projekti alkaa, määritä projektin tavoitteiden edellyttämät laatu koskevat vaatimukset. Kun laatuvaatimukset on määritetty, voit tehdä niiden vaatimat muutokset projektin laajuus, resurssit ja aikataulu.

Vihje: Tämä artikkeli on osa Projektin vaiheet -osan sisältämää artikkelisarjaa, jossa kuvaillaan laajasti projektinhallintatoimintoja. Näitä toimintoja kutsutaan "tavoitteiksi", koska kukin niistä liittyy tiettyyn projektinhallintavaiheeseen: suunnitelman luomiseen, projektin seuraamiseen ja hallintaan tai projektin päättämiseen.

Edellinen tavoite  |  Seuraava tavoite

Kaikki Projektin vaiheet -osan tavoitteet

Laatutavoite

Vaihe 1  Laatuvaatimusten määrittäminen     Saatat haluta sisällyttää projektiisi toimia, jotka auttavat toteuttamaan projektin menestyksekkäästi ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Laatuvaatimusten tarkoituksena on auttaa projektiryhmää saavuttamaan tavoitteet ja välttämään ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia virheitä.

 Lisää...

Laatuvaatimukset ovat tällainen toimi, joka auttaa varmistamaan, että projekti onnistuu.

Noudatettavat laatuvaatimukset auttavat projektiryhmää saavuttamaan asetetut tavoitteet, välttämään mahdollisesti kalliiksi tulevia virheitä, hankkimaan kaikki tarvittavat resurssit, pitämään projektin aikataulu, parantamaan tuottavuutta sekä täyttämään asiakkaan projektille asettamat vaatimukset.

Projektin laatuvaatimuksia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Organisaation laatukäytännöt    Laatukäytännöt ilmaisevat organisaation panostuksen laatuseikkoihin. Niissä kuvataan vaatimukset, joita organisaatio työntekijöiltään laadun osalta edellyttää. Jos organisaatiossa ei ole laatukäytäntöjä, voit luoda sellaiset projektia varten.

  • Yksityiskohtainen kuvaus projektin tuloksena syntyvästä tuotteesta tai palvelusta    Jäsennelty ja tarkka kuvaus tuotteesta toimii projektissa ohjeasiakirjana, johon projektin eri vaiheissa tuloksia voidaan verrata.

  • Projektin tuloksena syntyvää tuotetta tai palvelua koskevat standardit    Useita tuotteita ja palveluja koskevat erilaiset alan standardit. Esimerkiksi jos valmistat autoja, valmistuksessa on noudatettava alan ja hallitusten määrittämiä säädöksiä. Selvitä projektiasi koskevat standardit ja varmista, että projektiryhmä noudattaa niitä.

  • Luettelo toimitettavista tuotteista    Projektin toimitettava tuote ovat projektin tuloksena syntyvät, asiakkaille toimitettavat tuotteet, joiden on vastattava asiakkaiden tarpeita. Luettelosta on käytävä ilmi toimitettavien tuotteiden laji, määrä ja laatu.

    Lisätietoja projektien toimitettavien tuotteiden luonnista ja hallinnasta.

Projektin suunnitteluvaiheessa on noudatettava laatuvaatimuksia, koska laatuseikat voivat vaikuttaa projektin keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten kustannus ja aikatauluun. Tietyn tuotteelle toivotun laadun saavuttaminen voi edellyttää esimerkiksi kalliiden asiantuntijoiden palkkaamista tai lisäajan varaamista testausta varten.

Voit myös kehittää organisaatiosi laatuprosesseja hyödyntämällä Six Sigma -menetelmää. Six Sigma on tehokas ja järjestelmällinen tapa parantaa prosesseja, jotta tehtäviä voitaisiin suorittaa mahdollisimman hyvin, nopeasti ja edullisesti. Sitä voidaan soveltaa kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa, kuten tuotannossa, henkilöstöhallinnossa, tilausten hallinnassa ja jopa teknisissä tukipalveluissa.

Vaihe 2  Laadun vaikutus laajuuteen     Kun muokkaat projektisuunnitelmaasi saavuttaaksesi asetetut laatutavoitteet, voit joutua lisäämään esimerkiksi testaus- ja hyväksyntävaiheita.

 Lisää...

Ota huomioon seuraavat seikat, kun tarkastelet, kuinka laatu vaikuttaa projektin laajuuteen:

  • Mieti, kuinka laajuus vaikuttaa laatuun     Saatat joutua pienentämään projektin laajuutta saadaksesi projektin pysymään aikataulussaan tai budjetti. Voi olla myös niin, että suunnitelman luotuasi huomaat, että rahaa tai aikaa olisi käytettävissä enemmänkin. Kummassakin tapauksessa voit muuttaa projektin laajuutta. Kun päätät, muutatko projektin laajuutta tai kuinka muutat sitä, muista, että laatu ja laajuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Jos pienennät projektin laajuutta, on ehkä hyväksyttävä, että et voi saavuttaa tavoittelemaasi laatua. Jos suurennat laajuutta, myös projektin ja sen tuloksen laatu todennäköisesti paranevat.

  • Muuta tehtävien laajuutta     Kun pienennät projektin laajuutta, poistat tavallisesti joitakin tehtäviä tai lyhennät tehtävien kesto. Poistettavat tehtävät voivat olla esimerkiksi sellaisia tehtäviä, jotka eivät vaikuta toimitettavan tuotteen valmistukseen mutta vaikuttavat tuotteen laatuun. Jos lyhennät tehtävien kestoja, resursseilla ei todennäköisesti ole aikaa tehdä kovin laadukasta työtä. Vastaavasti jos käytettävissä on suunniteltua enemmän aikaa tai rahaa, voit lisätä tehtäviä tai pidentää tehtävien kestoja. Kun lisäät tehtäviä tai pidennät tehtävien kestoja, todennäköisesti myös parannat projektin laatua.

  • Muuta resurssien laatua     Jos yrität pienentää kustannuksia pysyäksesi budjetissa, voit korvata kalliimpia resurssit edullisemmilla. Laadukkaimmat resurssit, olivatpa ne henkilöitä, laitteita tai materiaaleja, ovat yleensä myös kalleimpia. Resurssien korvaaminen edullisemmilla merkitsee yleensä hitaampaa edistymistä, kokemattomampia työntekijöitä tai toimintataso heikompia materiaaleja. Jos huomaat, että rahaa on käytettävissä suunniteltua enemmän, voit korvata edullisia resursseja kalliimmilla. Resurssien laadun parantaminen parantaa myös koko projektin laatua.

Edellinen tavoite  |  Seuraava tavoite

Kaikki Projektin vaiheet -osan tavoitteet

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×