Taulukon lajitteleminen tai suodattaminen näytönlukuohjelmalla Excel 2016:ssa

Voit lajitella ja suodattaa taulukoita Excel 2016:ssa käyttämällä näppäimistöä ja näytönlukuohjelmaa. Tietojen lajittelun avulla voit järjestää ja löytää nopeasti tarvitut tiedot, jotta analysointi tapahtuu nopeammin. Tietojen suodatuksen avulla voit keskittyä tiettyyn tietojen osajoukkoon. Siitä on hyötyä erityisesti suurissa laskentataulukoissa. s.

Tämän artikkelin sisältö

Lajittelun ja suodatuksen pikanäppäimet

Tässä taulukossa esitetään lajittelun ja suodatuksen pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Suodata valittu solualue tai poista solualueen suodatin

e

Poista käytöstä sarakeotsikon avattava Pikasuodatus-valikko

r

Etsi solualueen tai taulukon suurimmat tai pienimmät arvot

r

Avaa sarakeotsikon avattava Pikasuodatus-valikko

Alt+Alanuoli

Lajittele pienimmästä suurimpaan tai A–Ö

Alt+A, S+A tai Alt+alanuoli, S

Lajittele suurimmasta pienimpään tai Ö–A

Alt+A, S+D tai Alt+alanuoli, O

Avaa Lajittele-valintaikkuna

Alt+A, S+S tai Alt+H, S, U

Käytä lajittelua uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen

Ctrl+Alt+L (tai Alt+A, Y+3)

Suodata värin mukaan Suodata luvun tai tekstin mukaan

Alt+alanuoli, I

Avaa Muotoile solut -valintaikkuna

Alt+alanuoli, F

Käytä POISTA.VÄLIT-funktiota

Alt+M, T ja siirry sitten POISTA.VÄLIT-funktioon r

Tietoja lajittelemisesta Excelissä

Voit lajitella yhdessä tai useassa sarakkeessa olevia tietoja tekstin (nouseva tai laskeva aakkosjärjestys), lukujen (pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään) sekä päivämäärien ja kellonaikojen (vanhimmasta uusimpaan tai uusimmasta vanhimpaan) mukaan. Voit lajitella myös mukautetun luettelon (kuten Suuri, Normaali, Pieni) tai muotoilun (kuten solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon) mukaan. Lajittelu tapahtuu tavallisesti sarakkeittain, mutta voit lajitella myös riveittäin.

Kun lajittelet taulukon, Excel tallentaa työkirjassa käyttämäsi ehdot, joten voit käyttää niitä uudelleen aina, kun avaat työkirjan. Tämä on erityisen tärkeää useita sarakkeita sisältävissä lajitteluissa tai lajitteluissa, joiden luominen kestää kauan. Tämä koskee kuitenkin vain taulukossa olevia tietoja. Se ei koske pelkkää solualuetta. Jos haluat tallentaa lajitteluehdot, jotta voit käyttää lajittelua uudelleen avatessasi työkirjan, taulukon käyttäminen on hyvä ajatus.

Taulukon tai alueen tekstin lajitteleminen

Taulukon tekstin lajitteleminen

 1. Siirry taulukon otsikkoriviin.

 2. Siirry lajiteltavat tiedot sisältävään sarakeotsikkoon oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä.

 3. Avaa suodatinvalikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Siirry sitten valikkoon sarkaimella.

 4. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat sarakkeessa olevista tiedoista. Voit esimerkiksi lajitella numerotiedot pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään. Voit lajitella aakkosnumeeriset tiedot aakkosjärjestykseen (A–Ö tai Ö–A) tai värin mukaan.

  Voit selata vaihtoehtoja alanuolinäppäimellä ja valita haluamasi vaihtoehdon painamalla Enter-näppäintä.

Alueen tekstin lajitteleminen

 1. Valitse solualueelta aakkosellisia tietoja sisältävä sarake tai varmista, että kaikki taulukon sarakkeen aktiiviset solut sisältävät aakkosellisia tietoja.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+A. Tiedot-välilehti avautuu, ja kuulet viestin ”Ylävalintanauha, Tiedot-välilehti” (kuulet Lukijassa viestin ”Valittu, Tiedot-välilehti”).

  • Jos haluat lajitella nousevaan aakkosjärjestykseen (Lajittele A–Ö), paina näppäinyhdistelmää S+A. •

  • Jos haluat lajitella laskevaan aakkosjärjestykseen (Lajittele Ö–A), paina näppäinyhdistelmää S+D.

Kirjainkoon huomioon ottavan lajittelun luominen

 1. Valitse solualueelta aakkosellisia tietoja sisältävä sarake tai varmista, että kaikki taulukon sarakkeen aktiiviset solut sisältävät aakkosellisia tietoja.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+H, S ja sitten U. Lajitteleminen-valintaikkuna avautuu, ja kuulet viestin ”Lajitteleminen-valintaikkuna” (kuulet Lukijassa viestin ”Lajitteleminen, Mukautettu, OK-painike”).

 3. Siirry sarkaimella Asetukset-painikkeeseen ja avaa Lajitteluasetukset-valintaikkuna painamalla välinäppäintä. Kuulet viestin ”Lajitteluasetukset-valintaikkuna, Erottele kirjainkoko -valintaruutu”. (Kuulet lukijassa viestin ”Lajitteluasetukset-ikkunat. Erottele kirjainkoko -valintaruutu”.)

 4. Valitse Erottele kirjainkoko -valintaruutu.

 5. Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja paina Enter-näppäintä. Lajitteleminen-valintaikkuna avautuu, ja kuulet viestin ”Lajitteleminen-valintaikkuna” (kuulet Lukijassa viestin ”Lajitteleminen, Mukautettu, Asetukset-painike”).

 6. Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja paina Enter-näppäintä.

Vihjeitä: 

 • Jos lajiteltavassa sarakkeessa on sekaisin numeroita ja tekstiä, ne kannattaa ehkä kaikki muotoilla tekstiksi. Muussa tapauksessa Excel lajittelee ensin luvut lukuina ja sitten tekstin. Jos haluat muotoilla tiedot, valitse sarakkeen kaikki tiedot ja paina sitten näppäinyhdistelmää Alt+H, F, N. Siirry Luku-välilehteen vasemmalla nuolinäppäimellä ja siirry sitten luokkaluetteloon sarkaimella. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin "Teksti". Paina uudelleen sarkainta ja siirry OK-painikkeeseen. Paina sitten Enter-näppäintä.

Vihjeitä: 

 • Kun tuot tai kopioit tietoja toisesta sijainnista, ennen tietoja saattaa olla välilyöntejä. Esimerkiksi nimi "Noora Linna" saattaa olla muodossa "(välilyönti)(välilyönti)Noora Linna".

 • Jos käytät näytönlukuohjelmaa, välilyönnit saattavat jäädä huomaamatta, koska JAWS ei lue tyhjää tilaa soluissa.

 • Solujen löytämiseksi Excel sijoittaa solut, joiden alussa on välilyöntejä, lajitellun sarakkeen yläosaan.

Lukujen lajitteleminen

Lukujen lajitteleminen

 1. Valitse solualueelta numeerisia tietoja sisältävä sarake tai varmista, että kaikki taulukon sarakkeen aktiiviset solut sisältävät numeerisia tietoja.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+A. Tiedot-välilehti avautuu, ja kuulet viestin ”Ylävalintanauha, Tiedot-välilehti” (kuulet Lukijassa viestin ”Valittu, Tiedot-välilehti”).

  • Jos haluat lajitella pienimmästä suurimpaan, paina näppäinyhdistelmää S+A.

  • Jos haluat lajitella suurimmasta pienimpään, paina näppäinyhdistelmää S+D.

Tarkista, että numerot on tallennettu lukumuodossa

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+H, F+N. Solujen muotoilu -valintaikkuna avautuu, ja kuulet viestin ”Solujen muotoilu -valintaikkuna” (kuulet Lukijassa viestin ”Solujen muotoilu -ikkuna”).

 2. Siirry Luku-välilehteen vasemmalla nuolinäppäimellä (tai paina näppäinyhdistelmää Ctrl+sarkain). Kuulet viestin ”Luku-välilehti”.

 3. Paina sarkainta. Luokkaluettelo avautuu, ja kuulet viestin ”Luokka kaksoispiste luetteloruutu, Yleiset” (kuulet Lukijassa viestin ”Yleiset, yksi kahdestatoista”).

 4. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Luku”.

 5. Sulje valintaikkuna siirtymällä sarkaimella OK-painikkeeseen. Paina sitten Enter-näppäintä.

Päivämäärien ja kellonaikojen lajitteleminen

 1. Valitse solualueelta päivämääriä tai kellonaikoja sisältävä sarake tai varmista, että kaikki taulukon sarakkeen aktiiviset solut sisältävät päivämääriä tai kellonaikoja.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+A. Tiedot-välilehti avautuu, ja kuulet viestin ”Ylävalintanauha, Tiedot-välilehti” (kuulet Lukijassa viestin ”Valittu, Tiedot-välilehti”).

  • Jos haluat lajitella vanhimmasta uusimpaan, paina näppäinyhdistelmää S+A.

  • Jos haluat lajitella uusimmasta vanhimpaan, paina näppäinyhdistelmää S+D. •

  • Jos haluat käyttää lajittelua uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, valitse alueella oleva solu tai taulukko ja paina sitten näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+L.

Lajitteleminen usean sarakkeen mukaan

Voit lajitella usean sarakkeen tai rivin mukaan, kun haluat ryhmitellä tiedot yhdessä sarakkeessa tai yhdellä rivillä olevan arvon mukaan, ja lajitella sitten kunkin ryhmän toisen sarakkeen tai rivin mukaan. Jos laskentataulukossa on esimerkiksi Osasto- ja Työntekijä-sarake, voit lajitella ensin osaston mukaan (jolloin saman osaston työntekijät tulevat yhteen ryhmään) ja lajitella sitten nimen mukaan (jolloin kunkin osaston työntekijät ovat aakkosjärjestyksessä). Voit lajitella enintään 64 sarakkeen mukaan.

Huomautus: Paras tulos saavutetaan, kun lajiteltavan solualueen sarakkeilla on otsikot. Jos haluat lajitella riveittäin, varmista, että Tiedot sisältävät otsikoita -valintaruutua ei ole valittu Lajitteleminen-valintaikkunassa.

 1. Valitse solualue, jossa on vähintään kaksi saraketta, tai varmista, että aktiivinen solu on taulukossa, jossa on vähintään kaksi saraketta.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+A, S+S. Lajitteleminen-valintaikkuna avautuu, ja kuulet viestin ”Lajitteleminen-valintaikkuna” (kuulet Lukijassa viestin ”Lajitteleminen, Mukautettu, Asetukset-painike”).

 3. Siirry sarkaimella Sarake: Lajitteluperuste -yhdistelmäruutuun ja valitse ensimmäinen lajiteltava sarake nuolinäppäimillä.

 4. Valitse lajittelun tyyppi siirtymällä sarkaimella Lajitteluperuste-yhdistelmäruutuun ja käytä nuolinäppäimiä.

  • Jos haluat lajitella tekstin, lukujen tai päivämäärien tai kellonaikojen mukaan, valitse Arvot.

  • Jos haluat lajitella muodon mukaan, valitse Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

 5. Valitse haluamasi lajittelutapa:

  • Jos haluat lajitella arvoja, siirry sarkaimella Järjestä-yhdistelmäruutuun ja valitse lajittelutapa nuolinäppäimillä.

  • Jos lajittelet tekstiä ja numeroarvoja, valitse Pienimmästä suurimpaan tai Suurimmasta pienimpään.

  • Jos haluat lajitella mukautetun luettelon mukaan, valitse Mukautettu luettelo.

  • Jos haluat lajitella solun värin, fontin värin tai solun kuvakkeen mukaan, valitse haluamasi vaihtoehto nuolinäppäimillä ja siirry sitten sarkaimella seuraavaan Järjestä-yhdistelmäruutuun. Valitse siinä nuolinäppäimillä Ylimmät tai Alimmat.

 6. Voit lisätä toisen lajittelussa käytettävän sarakkeen siirtymällä sarkaimella Lisää taso -painikkeeseen, painamalla Enter-näppäintä ja toistamalla vaiheet kolmesta viiteen.

 7. Jos haluat käyttää sarakelajittelua uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, valitse alueella oleva solu tai taulukko ja paina sitten näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+L. (Ctrl+Alt+L ei toimi rivin lajittelussa.)

Lajitteluongelmiin liittyviä vihjeitä

Jos saat odottamattomia tuloksia, kun lajittelet tietoja:

 • Tarkista, ovatko kaavan palauttamat arvot muuttuneet. Jos lajittelemiisi tietoihin sisältyy kaavoja, noiden kaavojen palauttamat tulokset voivat muuttua, kun Excel laskee laskentataulukon uudelleen. Varmista tällöin, että tulokset ovat ajan tasalla, ottamalla lajittelu uudelleen käyttöön.

 • Tuo rivit ja sarakkeet näkyviin ennen lajittelemista. Excel ei poista piilotettuja sarakkeita, kun lajittelet sarakkeita, eikä se poista piilotettuja rivejä, kun lajittelet rivejä. Piilotetut sarakkeet ja rivit kannattaa tuoda näkyviin ennen lajittelemista.

 • Tarkista kieliasetus. Lajittelujärjestykset vaihtelevat kieliasetuksen mukaan. Varmista, että Microsoft Windowsin Ohjauspaneelin Aluekohtaiset asetukset- tai Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -valintaikkunassa on määritettynä oikea kieliasetus.

 • Ota otsikkorivi käyttöön tai poista se käytöstä. On tavallisesti parasta käyttää otsikkoriviä, kun lajittelet sarakkeen, koska tietojen merkitys on silloin helpompi ymmärtää. Oletusarvon mukaan Excel ei lajittele otsikossa olevia arvoja muiden mukana. Joissakin tapauksissa joudut ehkä ottamaan otsikot käyttöön tai poistamaan ne käytöstä, jotta otsikkojen arvot joko tulevat tai eivät tule mukaan lajitteluun.

 • Jos haluat jättää ensimmäisen rivin pois lajittelusta, koska se on otsikkorivi, paina näppäinyhdistelmää Alt+H, S ja sitten U. Valitse Mukautettu lajittelu -valintaikkunasta Tiedoissa on otsikoita -valintaruutu.

 • Jos haluat ottaa ensimmäisen rivin mukaan lajitteluun, koska se ei ole otsikkorivi, paina näppäinyhdistelmää Alt+H, S ja sitten U. Poista sitten Mukautettu lajittelu -valintaikkunassa Tiedoissa on otsikoita -valintaruudun valinta.

Tietojen suodattaminen taulukossa

Kun lisäät tiedot taulukkoon, Excel lisää automaattisesti avattavan Pikasuodatus-valikon jokaisen sarakkeen otsikkoon. Valikon avulla suodattaminen on nopeaa. Jos haluat poistaa avattavan Pikasuodatus-valikon otsikkorivistä, valitse otsikko ja paina sitten näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+L.

 1. Paina taulukossa suodatettavan sarakkeen otsikossa näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Avattava Pikasuodatus-valikko aukeaa, ja kuulet viestin ”Kirjoita haettavat sanat, Valikko” (kuulet Lukijassa viestin ”Ryhmä”).

 2. Jos sarakkeessa on numeroita, siirry alanuolinäppäimellä Pikasuodatus-valikossa Numerosuodattimet-kohtaan ja paina Enter-näppäintä. Jos sarakkeessa on tekstiä, siirry Tekstisuodattimet-kohtaan ja paina Enter-näppäintä. Alivalikko avautuu ja kuulet viestin ”Yhtä suuri kuin”.

 3. Voit siirtyä haluamasi suodatusvaihtoehdon kohdalle käyttämällä nuolinäppäimiä. Paina sitten Enter-näppäintä. Oma pikasuodatus -valintaikkuna avautuu, ja kuulet viestin ”Oma pikasuodatus -valintaikkuna” (kuulet Lukijassa viestin ”Oma pikasuodatus -ikkuna”).

 4. Kirjoita tai valitse suodatusehdot.

  Jos esimerkiksi haluat, että tiettyä lukua suuremmat numerot tulevat näkyviin, valitse Suurempi tai yhtä suuri kuin ja lisää sitten haluamasi luku seuraavaan yhdistelmäruutuun.

  Jos haluat suodattaa tiedot määrittämällä kaksi ehtoa, lisää suodatusehdot kumpaankin muokattavaan yhdistelmäruutuun. Jos haluat, että molemmat ehdot täyttyvät, valitse Ja. Jos haluat, että jompikumpi ehto täyttyy, valitse Tai.

 5. Sulje valintaikkuna siirtymällä sarkaimella OK-painikkeeseen. Paina sitten Enter-näppäintä.

Alueen tai tietojen suodattaminen

 1. Valitse suodatettavat solut.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+L. Excel lisää avattavan Pikasuodatus-valikon alueen ensimmäiseen soluun.

 3. Valitse solu, jossa on avattava Pikasuodatus-valikko.

 4. Paina näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Avattava Pikasuodatus-valikko aukeaa, ja kuulet viestin ”Kirjoita haettavat sanat, Valikko” (kuulet Lukijassa viestin ”Ryhmä”).

 5. Siirry haluamiisi suodatusasetuksiin nuolinäppäimillä ja sarkaimella.

 6. Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja paina sitten Enter-näppäintä.

Jos haluat tyhjentää suodattimen, valitse mikä tahansa solu alueelta ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+L.

Lisätietoja

Taulukon lisääminen Excel 2016:n laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Windowsin Excel 2016:n pikanäppäimet

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×