Taulukon lajitteleminen tai suodattaminen TalkBackin avulla Excel for Androidissa

Taulukon lajitteleminen tai suodattaminen TalkBackin avulla Excel for Androidissa

Lajittele ja suodata taulukot käyttämällä Excel for Android -sovellusta yhdessä Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman kanssa. Lajittelun ansiosta tietojen järjestäminen ja analysoiminen on helppoa. Tietojen suodattamisesta on hyötyä, kun laskentataulukoissa on suuria tietomääriä.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Android-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Android-tabletissa.

 • Jos sinulla ei vielä ole Excel for Android -sovellusta, lataa ja asenna se Google Play -kaupasta.

 • Lisätietoja TalkBack-eleistä on artikkelissa TalkBack-eleiden käyttäminen.

Sisältö

Tietojen lajitteleminen Excelissä

Voit lajitella Excel-laskentataulukon tekstin ja numeeriset tiedot haluamaasi järjestykseen, kuten tekstit a–Ö tai Ö–A, luvut pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään sekä päivämäärät ja kellonajat vanhimmasta uusimpaan tai uusimmasta vanhimpaan.

 1. Napauta jotakin Excel-taulukon kohtaa. TalkBack ilmoittaa valitun solun.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes olet lajiteltavassa sarakkeessa. Aktivoi valinta kaksoisnapauttamalla.

 3. Voit selata kosketustoimintoja vetämällä sormea hitaasti näytön yläosassa, kunnes TalkBack toistaa viestin Lisäasetukset-painike. Kohdistus on nyt kyseisessä painikkeessa ja voit nostaa sormen näytöltä.

 4. Aktivoi painike kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa ruudulla. TalkBack toistaa viestin Välilehtivalikko, Aloitus valittu. Sipaise näytön alaosassa ylöspäin kahdella sormella toistuvasti, kunnes pääset luettelon loppuun. TalkBack toistaa äänen sipaistessasi. Ääntä ei toisteta, kun olet päässyt luettelon loppuun.

 5. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

 6. Kun TalkBack ilmoittaa kohteen Lajittele ja suodata -valikko, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

  • Valitse Lajittele nousevasti, jos haluat lajitella aakkosnumeeriset tiedot A:sta Ö:hön tai pienimmästä suurimpaan tai päivämäärät vanhimmasta uusimpaan. TalkBack toistaa viestin Lajittele nousevasti, valitsinta ei ole valittu.

  • Valitse Lajittele laskevasti, jos haluat lajitella aakkosnumeeriset tiedot Ö:stä A:han tai suurimmasta pienimpään tai päivämäärät uusimmasta vanhimpaan. TalkBack toistaa viestin Lajittele laskevasti, valitsinta ei ole valittu.

  Kun löydät haluamasi vaihtoehdon, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä. Kohteet lajitellaan valintasi mukaan.

 8. Voit palata laskentataulukkoon sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin Laajenna-valitsin valittuna. Laajenna-painike on nyt valittuna. Aktivoi se kaksoisnapauttamalla.

Solualueen lajitteleminen

Jos työkirjassa on tyhjiä soluja, valitse ensin alue. Sen jälkeen voit lajitella alueen.

 1. Vedä sormea työkirjassa hitaasti näytön yläosassa, kunnes TalkBack toistaa viestin Lisäasetukset-painike. Kohdistus on nyt kyseisessä painikkeessa ja voit nostaa sormen näytöltä.

 2. Aktivoi painike kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa ruudulla. TalkBack toistaa viestin Välilehtivalikko, Aloitus valittu.

 3. Sipaise näytön alaosassa ylöspäin kahdella sormella toistuvasti, kunnes pääset luettelon loppuun. TalkBack toistaa äänen sipaistessasi. Ääntä ei toisteta, kun olet päässyt luettelon loppuun.

 4. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

 5. Kun TalkBack ilmoittaa kohteen Valitse alue, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Valitse solu tai solualue -valintaikkuna avautuu ja kohdistus on alueen kentässä. Kirjoita valittava alue, esimerkiksi A1:C15. Vedä näyttöä sormella, kunnes TalkBack ilmoittaa OK-painike. Nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä. Solualue on nyt valittu.

 7. Vedä sormea näytön yläosassa, kunnes TalkBack toistaa viestin Lisäasetukset-painike. Nosta sormesi näytöltä ja aktivoi painike kaksoisnapauttamalla.

 8. Selaa luettelon kohteita vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. Kun TalkBack ilmoittaa kohteen Lajittele ja suodata -valikko, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 9. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

  • Valitse Lajittele nousevasti, jos haluat lajitella aakkosnumeeriset tiedot A:sta Ö:hön tai pienimmästä suurimpaan tai päivämäärät vanhimmasta uusimpaan. TalkBack toistaa viestin Lajittele nousevasti, valitsinta ei ole valittu.

  • Valitse Lajittele laskevasti, jos haluat lajitella aakkosnumeeriset tiedot Ö:stä A:han tai suurimmasta pienimpään tai päivämäärät uusimmasta vanhimpaan. TalkBack toistaa viestin Lajittele laskevasti, valitsinta ei ole valittu.

  Kun löydät haluamasi vaihtoehdon, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä. Kohteet lajitellaan valintasi mukaan.

Tietojen muotoileminen

Joskus tiedot on muotoiltava uudelleen, jotta lajittelusta saadaan oikeat tulokset.

 1. Siirry muotoiltavaan soluun tai sarakkeeseen. Aktivoi valinta kaksoisnapauttamalla.

 2. Voit selata kosketustoimintoja vetämällä sormea hitaasti näytön yläosassa, kunnes TalkBack toistaa viestin Lisäasetukset-painike. Kohdistus on nyt kyseisessä painikkeessa ja voit nostaa sormen näytöltä.

 3. Aktivoi painike kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa ruudulla. TalkBack toistaa viestin Välilehtivalikko, Aloitus valittu. Selaa luetteloa alaspäin sipaisemalla kahdella sormella ylöspäin näytön alaosassa.

 4. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

 5. Kun TalkBack toistaa viestin Lukumuotoilu-valikko, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

  Valitse seuraavista muotoiluista: Yleinen, Numero, Valuutta, Kirjanpito, Päivämäärä, Kellonaika, Prosentti, Murtoluku, Tieteellinen, Teksti ja Erikoismuotoilu. Kun löydät haluamasi muotoilun, nosta sormesi näytöltä ja ota muotoilu käyttöön kaksoisnapauttamalla sitä.

Vihjeitä lajitteluongelmien ratkaisemiseen

Jos saat odottamattomia tuloksia, kun lajittelet tietoja, tarkista seuraavat asiat:

 • Jos lajittelemiisi tietoihin sisältyy kaavoja, noiden kaavojen palauttamat tulokset voivat muuttua, kun Excel laskee laskentataulukon uudelleen. Varmista tällöin, että tulokset ovat ajan tasalla, ottamalla lajittelu uudelleen käyttöön.

 • Excel ei poista piilotettuja sarakkeita, kun lajittelet sarakkeita, eikä se poista piilotettuja rivejä, kun lajittelet rivejä. Piilotetut sarakkeet ja rivit kannattaa tuoda näkyviin ennen lajittelemista. Tuo ne näkyviin seuraavasti Excel-työkirjassa:

  1. Siirry riville tai sarakkeeseen piilotetun sarakkeen tai rivin vieressä. TalkBack toistaa viestin Piilotetun solun vieressä.

  2. Siirry sarakeotsikkoon vetämällä sormella ylöspäin tai rivinumeroon vetämällä vasemmalle. Nosta sitten sormesi näytöltä. Valitse koko sarake tai rivi kaksoisnapauttamalla.

  3. Avaa valikko kaksoisnapauttamalla uudelleen.

  4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin Näytä-painike. Näytä tiedot kaksoisnapauttamalla. TalkBack ilmoittaa nykyisen sijainnin työkirjassa ja sarake tai rivi tulee näkyviin.

 • Tarkista kieliasetus puhelimella. Tulosten lajittelu voi vaihdella kieliasetuksen mukaan.

Tietojen suodattaminen taulukossa

Kun lisäät tietoja taulukkoon Excelissä, löydät ehdot täyttävät arvot nopeasti suodattimien avulla.

 1. Vedä Excelissä sormella näytöllä, kunnes pääset taulukkoon. TalkBack ilmoittaa valitun solun.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes olet suodatettavan taulukon otsikossa. Voit etsiä otsikon myös vetämällä sormella näytön ympäri.

 3. Vedä sormea hitaasti näytön yläosassa, kunnes TalkBack toistaa viestin Lisäasetukset-painike. Kohdistus on nyt kyseisessä painikkeessa ja voit nostaa sormen näytöltä.

 4. Aktivoi painike kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa ruudulla. TalkBack toistaa viestin Välilehtivalikko, Aloitus valittu. Sipaise näytön alaosassa ylöspäin kahdella sormella toistuvasti, kunnes pääset luettelon loppuun. TalkBack toistaa äänen sipaistessasi. Ääntä ei toisteta, kun olet päässyt luettelon loppuun.

 5. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella.

 6. Kun TalkBack ilmoittaa kohteen Lajittele ja suodata -valikko, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Selaa luetteloa vetämällä näytön alaosassa yhdellä sormella. TalkBack ilmoittaa luettelokohteet vetäessäsi sormella. Kun pääset Näytä suodatin -painikkeisiin, nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta.

 8. Palaa laskentataulukkoon vetämällä sormella näytön yläosassa, kunnes TalkBack ilmoittaa taulukon otsikon.

 9. Siirry suodatinpainikkeeseen sipaisemalla kerran oikealle. TalkBack ilmoittaa sijainnin, esimerkiksi: Sarake nolla, rivin nolla otsikko, ei suodatinta. Siirry seuraavaan kohteeseen sipaisemalla vasemmalle. TalkBack toistaa viestin Suodata kohteet -painike. Nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 10. Suodata kohteet -valikko avautuu. Kohdistus on hakukentässä. Aktivoi hakukenttä ja tuo näppäimistö näkyviin näytön alaosaan kaksoisnapauttamalla.

 11. Kirjoita suodatuksessa käytettävät ehdot vetämällä sormea näyttönäppäimistön yli.

 12. Kun olet valmis, vedä sormella näytön yläosassa, kunnes TalkBack ilmoittaa oikeat ehdot. Nosta sormesi näytöltä ja valitse kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 13. Vedä sormella näytöllä, kunnes TalkBack ilmoittaa viestin Valmis-painike (oikeassa yläkulmassa). Nosta sormesi näytöltä ja kaksoisnapauta näyttöä.

 14. Suodata kohteet -valikko sulkeutuu ja palaat taulukkoon, jossa valitut suodatusehdot ovat käytössä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Ulkoisen näppäimistön käyttäminen Excel for Androidin avulla

TalkBackin käyttäminen perustoimintojen tekemiseksi Excel for Androidissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään Excelissä helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×