Taulukoiden tietojen mukautetun muotoilun avulla

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sinun on kentän tiedot näkyvät tietyssä muodossa lisäämällä mukautetut muodot. Mukautettu muotoilu vain muuttaminen, miten tiedot näytetään, eikä se vaikuta kuinka tiedot on tallennettu Microsoft Access-tietokannan tai siitä, miten käyttäjät voivat kirjoittaa tai muokata tietoja.

Mukautetun muotoilun käyttäminen on vaihtoehto käsiteltäessä tietotyypit joko ei ole ennalta määritettyjä Access, muotoiluasetus tai jos näyttömuoto ei vastaa tarpeitasi. Voit käyttää mukautettuja muotoja kirjoittamalla literaalimerkit ja paikkamerkit kenttään. Muotoilun käyttäminen taulukon kentän, kun samassa muodossa otetaan automaattisesti käyttöön minkä tahansa lomakkeen tai raportin ohjausobjektiin sitoa (linkki) taulukon kentän.

Tässä artikkelissa kerrotaan, että voit käyttää tietotyyppien ja kerrotaan, miten voit käyttää muotoilua literaalimerkit sekä paikkamerkkien merkit tyypit.

Toimintaohjeita

Lisätietoja mukautetusta muotoilusta

Muotoile luku- ja Valuutta-tietotyyppien määrittäminen

Valitse muoto, teksti- ja Memo-tietotyypit

Määritä päivämäärä ja kellonaika-tietojen muotoilu tyyppi

Lisätietoja muotoiluasetukset

Lisätietoja mukautetusta muotoilusta

Kun luot mukautetun muodon, eri merkkien kirjoittaminen-taulukon kenttien muoto -ominaisuus. Merkit ovat paikkamerkit (kuten 0 ja #) erottimet (kuten jaksot ja pilkku), literaalimerkit ja värit.

Lisäksi voit määrittää muotoja neljänlaisia numeerisia arvoja – positiivisia ja negatiivisia nolla (0) ja (määrittämätön) null. Jos haluat luoda muodon kullakin virhelajilla on arvo, sinun on ensin sijoitettava positiivisille arvoille muoto, muoto negatiiviset arvot toisen, muoto nolla-arvojen kolmas ja muoto null-arvoja viimeksi. Lisäksi on erotettava toisistaan puolipisteellä.

Esimerkki mukautetusta muotoilusta   

# ###,##;(# ###,##)[punainen];0 000,00;"Määrittämätön"

Merkkijono on neljä mukautetut muodot ja tuo näkyviin seuraavat tiedot:

 • Positiiviset arvot, joilla on kaksi desimaalia.

 • Negatiiviset arvot, joilla on kaksi desimaalia, sulkeissa ja punaisena.

 • Nolla-arvot numerona 0, aina kahden desimaalin tarkkuudella.

 • Null-arvoja, kuten sana "Määrittämätön."

Merkkijonon neljä osioissa on erotettu toisistaan puolipisteellä (;).

Seuraavat kuvataan kuhunkin osaan:

 • Numeromerkki (#) on numeroiden paikkamerkki. Jos muoto ei havaitse arvoja, Access näyttää välilyönnin. Jos haluat näyttää nollia välilyöntien sijasta (esimerkiksi esittää luvun 1234 muodossa 1234,00), voit käyttää paikkamerkkinä numeroa 0.

 • Oletusarvon mukaan ensimmäinen osa näyttää positiivisia arvoja. Jos haluat käyttää muotoa, jossa on suurempia arvoja tai enemmän desimaaleja, voit lisätä desimaaliarvolle paikkamerkkejä, esimerkiksi # ###,###. Esimerkiksi 1234,5678 näkyy muodossa 1 234,568. Huomaathan, että tässä muodossa tuhaterottimena käytetään välilyöntiä ja desimaalierottimena pilkkua.

  Jos tietueen desimaaliarvot ylittävät mukautetun muodon paikkamerkkien määrän, Access pyöristää arvot ja näyttää vain muodon määrittämien arvojen määrän. Jos kentässä on esimerkiksi luku 3 456,789, mutta sen muoto määrittää kaksi desimaalia, Access pyöristää desimaaliarvon luvuksi 0,79.

 • Oletusarvon mukaan toisessa osassa näkyy vain negatiivisia arvoja. Jos tiedoissa ei ole negatiivisia arvoja, Access jättää kentän tyhjäksi. Edellä olevan esimerkin muoto sulkee negatiiviset luvut literaalimerkkeihin (alku- ja loppusulkeisiin). Negatiiviset arvot esitetään punaisina käyttämällä [punainen]-värimääritystä. 

 • Oletusarvon mukaan kolmas osa määrittää kaikkien nolla-arvojen (0) muodon. Kun kentässä on arvo nolla, näkyvissä on 0 000,00. Jos haluat määrittää, että näkyvissä on luvun asemesta tekstiä, voit käyttää arvoa "Nolla" (lainausmerkeissä).

 • Oletusarvon mukaan neljäs osa määrittää, mitä käyttäjät näkevät, kun tietue sisältää Null-arvon. Tässä tapauksessa käyttäjät näkevät sanan "Määrittämätön". Voit käyttää yhtä hyvin myös muuta tekstiä, esimerkiksi sanaa "Null" tai "****". Pidäthän mielessä, että muoto käsittelee lainausmerkkien välissä olevia merkkejä literaaleina ja näyttää ne niin kuin ne on kirjoitettu.

Huomautus: Muista, että sinun ei tarvitse käyttää kaikki neljä osaa. Jos taulukon kentän Hyväksy null-arvoja, voit jättää neljännen osan.

Sivun alkuun

Muotoile luku- ja Valuutta-tietotyyppien määrittäminen

Jos et määritä mukautetun muodon numero- ja valuutta-arvoja, Access näyttää luvut yleinen luku-muotoa, valuutat valuutta-muotoilun.

Voit luoda mukautetun muodon käyttämällä seuraavassa taulukossa esitetään muotoilumerkkejä. Voit myös määrittää värin, jossa haluat luku- ja valuutta.

Merkki:

Kuvaus:

#

Käytetään numeron näyttämiseen. Jokainen merkin esiintymä vastaa yhden numeron paikkaa. Jos paikassa ei ole arvoa, Access näyttää välilyönnin. Voidaan lisäksi käyttää paikkamerkkinä.

Esimerkiksi jos käyttää muodossa ### ja kirjoita-kenttään arvon 45, 45 tulee näkyviin. Jos kirjoitat arvon 12 145 kentän, Access näyttää luvun 12 145, vaikka vain yksi paikkamerkki määritetty vasemmalla puolella tuhaterottimen erotin.

0

Käytetään numeron näyttämiseen. Jokainen merkin esiintymä vastaa yhden numeron paikkaa. Jos paikassa ei ole arvoa, Access näyttää nollan (0).

Tuhat- ja desimaalierottimet

Käytetään sen osoittamiseen, mihin Access sijoittaa tuhat- ja desimaalierottimet. Access käyttää erottimet, jotka on määritetty Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa. Lisätietoja näistä asetuksista on artikkelissa Windowsin aluekohtaisten asetusten muokata joissakin tietotyypit ulkoasun muuttaminen.

välilyönnit, + - $ ()

Käytetään tarpeen mukaan muotojen merkkijonoissa välilyöntien, matemaattisten merkkien (+ -) ja valuuttasymbolien (¥ £ $) lisäämiseen. Jos haluat käyttää yleisiä matemaattisia symboleja, kuten keno- tai vinoviivoja (\ tai /) ja tähteä (*), sulje ne lainausmerkkeihin. Huomaathan, että voit sijoittaa ne mihin tahansa.

\

Käytetään, kun halutaan määrittää, että Access näyttää sitä välittömästi seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin suljettaessa merkki lainausmerkkeihin.

!

Kaikki arvot vasenta tasausta käytetään. Kun voit pakottaa vasemmalle-tasausta, ei voi käyttää # ja 0 numeropaikkamerkit, mutta voit käyttää paikkamerkkien merkit. Saat lisätietoja näistä paikkamerkeistä teksti- ja Memo-tietotyypit ‑muodot mukautettu.

*

Käytetään, kun tähteä (*) seuraavasta merkistä halutaan täyttömerkki eli merkki, jolla välilyöntien kohdat täytetään. Access näyttää numerotiedot tavallisesti oikealle tasattuina ja täyttää arvon vasemmalla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muotoilumerkkijonossa, ja Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

Esimerkiksi muoto £##*~,00 tuottaa valuuttasumman £45~~~~~,15. Kentässä näkyvien tildemerkkien (~) määrä määräytyy taulukon kentän välilyöntien määrän perusteella.

%

Käytetään muotoilumerkkijonon viimeisenä merkkinä. Kertoo arvon sadalla ja näyttää tuloksen siten, että lopussa on prosenttimerkki.

E+, E-

TAI

e+, e-

Käytetään, kun arvot halutaan esittää tieteellistä merkintätapaa (eksponenttimerkintää) käyttäen.

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos ennalta määritetty muoto ei jätä tarpeeksi tilaa arvoja varten. Käytä merkintää E+ tai e+, jos haluat näyttää arvot positiivisina eksponenttilukuina, tai merkintää E- tai e-, jos haluat näyttää arvot negatiivisina eksponenttilukuina. Näitä paikkamerkkejä on käytettävä muiden merkkien kanssa.

Oletetaan esimerkiksi, että käytät muotoa 0,000E+00 numeerisessa kentässä ja kirjoitat arvon 612345. Access näyttää arvon 6,123E+05. Access pyöristää ensin desimaalien määräksi kolme (desimaalierottimen oikealla tai vasemmalla puolella olevien nollien määrä). Seuraavaksi Access laskee eksponenttiarvon alkuperäisen arvon desimaalierottimen oikealla puolella (tai vasemmalla puolella; määräytyy kielikohtaisten asetusten mukaan) olevien numeroiden määrän perusteella. Tässä tapauksessa alkuperäinen arvo olisi sijoittanut arvon "612345" (viisi numeroa) desimaalierottimen oikealle puolelle. Sen vuoksi Access näyttää arvon 6,123E+05, ja tuloksena oleva arvo on yhtä kuin 6,123 x 105.

"Literaaliteksti"

Sulje lainausmerkkeihin teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän.

[väri]

Käytetään, kun väriä halutaan käyttää muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen.

Mukautetun muodon käyttäminen luku- ja Valuutta-tietotyyppien, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta muutettavaa taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Valitse muotoiltava kenttä ja napsauta Yleiset-välilehdessä solua, joka on Muoto-ruudun vieressä.

 3. Kirjoita muotoiluun tarvittavat erikoismerkit.

 4. Tallenna tiedosto CTRL+S-näppäinyhdistelmällä.

Kun haluat käyttää mukautetun muodon kentän, voit testata muoto tekemällä jonkin tai kaikki seuraavista:

 • Kirjoita arvot ilman tuhat- tai desimaalierottimia ja selvitä, kuinka muoto käsittelee tietoja. Sijoittaako muoto erottimet oikeisiin paikkoihin?

 • Kirjoita arvoja, jotka ovat odotettua pitempiä tai lyhyempiä (erottimien kanssa ja ilman erottimia) ja selvitä, kuinka muoto toimii. Lisääkö muoto ei-toivottuja välilyöntejä tai nollia alkuun tai loppuun?

 • Kirjoita nolla tai Null-arvo positiivisille tai negatiivisille arvoille tarkoitetussa muodossa ja selvitä, onko tulos odotetun kaltainen.

Sivun alkuun

Valitse muoto, teksti- ja Memo-tietotyypit

Teksti- ja Memo-tietotyypit Hyväksy ennalta määritetyt muodot. Teksti-tietotyyppi hyväksyy vain mukautettuja muotoja, Memo-tietotyyppi hyväksyy mukautetut ja RTF-muotoilua.

Yleensä mukautettujen muotojen käyttäminen teksti- ja Memo-tietotyypit, jotta taulukkotiedot on helpompi lukea. Esimerkiksi jos Web-lomakkeen avulla voit kerätä luottokortin numeroista ja tallennat numerot ilman välilyöntejä, voit tehdä mukautetun muodon lisätä tarvittavat välilyönnit, jotta luottokortin numeroista on helpompi lukea.

Teksti- ja Memo-tietotyypit mukautetut muodot voi vain kaksi muotoa osia merkkijonon. Muodon merkkijonon ensimmäinen osa määrittää tekstin ulkoasun ja toinen osa näyttää tyhjiä arvoja tai tyhjiä merkkijonoja. Jos et määritä muotoa, Tasaa kaiken tekstin taulukkonäkymissä Access vasemmalle.

Seuraavassa taulukossa luetellaan ja käsitellään mukautetut muodot, joita voit käyttää kenttiä, joissa on tekstiä tai Muistio-tietotyypit.

Merkki:

Kuvaus:

@

Käytetään, kun muotoilumerkkijonoon halutaan lisätä mikä tahansa käytettävissä oleva merkki. Jos Access sijoittaa kaikki pohjana olevien tietojen merkit, loput paikkamerkit näkyvät tyhjinä.

Jos muodon merkkijono on esimerkiksi @@@@@ ja pohjana oleva teksti on ABC, teksti kohdistetaan vasemmalle ja tekstin eteen jää kaksi välilyöntiä.

&

Käytetään, kun muotoilumerkkijonoon halutaan lisätä mikä tahansa käytettävissä oleva merkki. Jos Access sijoittaa kaikki pohjana olevien tietojen merkit, loput paikkamerkit eivät näytä mitään.

Jos muodon merkkijono on esimerkiksi &&&&& ja teksti on ABC, vain vasemmalle tasattu teksti näkyy.

!

Käytetään, kun Access halutaan määrittää täyttämään paikkamerkit vasemmalta oikealle sen sijaan, että ne täytettäisiin oikealta vasemmalle. Tätä merkkiä on käytettävä muotoilumerkkijonon alussa.

<

Käytetään, kun koko teksti halutaan määrittää pieniksi kirjaimiksi. Tätä merkkiä on käytettävä muodon merkkijonon alussa, mutta sen edessä voi olla huutomerkki (!).

>

Käytetään, kun koko teksti halutaan määrittää isoiksi kirjaimiksi. Tätä merkkiä on käytettävä muodon merkkijonon alussa, mutta sen edessä voi olla huutomerkki (!).

*

Kun tähteä (*) käytetään, sitä seuraavasta merkistä tulee täyttömerkki eli merkki, jolla välilyöntien kohdat täytetään. Access näyttää tekstin tavallisesti vasemmalle tasattuna ja täyttää arvon oikealla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muodon merkkijonossa. Kun näin tehdään, Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

Välilyönti, + - $ ()

Käytetään tarpeen mukaan muotojen merkkijonoissa välilyöntien, matemaattisten merkkien (+ -), valuuttasymbolien (¥ £ $) ja sulkeiden lisäämiseen. Jos haluat käyttää muita yleisiä matemaattisia symboleja, kuten vinoviiva (\ tai /) ja tähteä (*), lisää niiden ympärille lainausmerkit. Huomaa, että näitä merkkejä voi lisätä minne tahansa muotoilumerkkijonossa.

"Literaaliteksti"

Sulje lainausmerkkeihin teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän.

\

Käytetään, kun halutaan määrittää, että Access näyttää sitä välittömästi seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin suljettaessa merkki lainausmerkkeihin.

[väri]

Käytetään, kun väriä halutaan käyttää muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen.

Huomautus: Kun määrität muodon, Access täyttää paikkamerkit pohjana olevan kentän tiedoilla.

Voit ottaa mukautetun muodon käyttöön tekemällä seuraavat toimet:

 1. Napsauta muutettavaa taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Valitse muotoiltava kenttä ja napsauta Yleiset-välilehdessä solua, joka on Muoto-ruudun vieressä.

 3. Lisää muoto.

  Voit määrittää mukautetun muodon tyyppi vaihtelee valitset kentälle haluamasi tietotyyppi.

 4. Tallenna tiedosto CTRL+S-näppäinyhdistelmällä.

Voit testata määrittämäsi mukautetun muotoilun jollakin seuraavista tavoista:

 • Kirjoita isoja tai pieniä kirjaimia sisältäviä arvoja ja katso, kuinka muoto käsittelee tietoja. Ovatko tulokset mielekkäitä?

 • Kirjoita arvoja, jotka ovat odotettua pidempiä tai lyhyempiä (erottimien kanssa ja ilman erottimia) ja selvitä, kuinka muoto toimii. Lisääkö muoto ei-toivottuja välilyöntejä, ylimääräisiä välilyöntejä tai merkkejä alkuun tai loppuun tai kokonaan odottamattomia merkkejä?

 • Kirjoita tyhjä merkkijono tai Null-arvo ja selvitä, vastaako tulos odotuksiasi.

Sivun alkuun

Määritä päivämäärä ja kellonaika-tietojen muotoilu tyyppi

Jos et määritä esimääritettyä tai mukautettua muotoa, Access käyttää Yleinen pvm. -kohdassa määritettyä muotoa – dd.m.yyyy h:mm:ss. 

Pvm. / klo-kenttien mukautetut muodot voivat sisältää kaksi osaa – yksi päivä, ja toisen kerran, ja osat erotetaan toisistaan puolipisteillä. Esimerkiksi uudelleen luomista yleinen päivämäärä-muodossa seuraavasti: m/pp/vvvv; nn.

Merkki:

Kuvaus:

Päivämääräerotin

Käytetään ohjaamaan sitä, mihin Access sijoittaa päivien, kuukausien ja vuosien erottimen. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Lisätietoja näistä asetuksista on artikkelissa Windowsin aluekohtaisten asetusten muokata joissakin tietotyypit ulkoasun muuttaminen.

c

Käytetään yleisen päivämäärän muodon esittämiseen.

d tai dd

Käytetään kuukauden päivän esittämiseen yksi- tai kaksinumeroisena. Jos haluat yhden numeron, käytä yhtä paikkamerkkiä. Jos haluat kaksi numeroa, käytä kahta paikkamerkkiä.

ppp

Käytetään esittämään viikonpäivä lyhyessä muodossa.

Esimerkiksi maanantai näkyy muodossa ma.

dddd

Käytetään, kun kaikki viikonpäivät on tarkoitus kirjoittaa kokonaan näkyviin.

ddddd

Käytetään lyhyen päivämäärämuodon esittämiseen.

dddddd

Käytetään pitkän päivämäärämuodon esittämiseen.

w

Käytetään viikonpäivän numeron esittämiseen.

Esimerkiksi maanantai näkyy numerona 1.

m tai mm

Käytetään, kun kuukausi on tarkoitus esittää yksi- tai kaksinumeroisena.

kkk

Käytetään, kun kuukauden nimi on tarkoitus esittää lyhyessä muodossa.

Esimerkiksi lokakuu näkyy muodossa loka.

mmmm

Käytetään, kun kuukausien nimet halutaan kirjoittaa kokonaan näkyviin.

q

Käytetään nykyisen kalenterineljänneksen numeron (1 – 4) esittämiseen.

Esimerkiksi toukokuun päivämäärää varten Access näyttää neljänneksen arvona numeron 2.

y

Käytetään vuoden päivän esittämiseen (1 - 366).

vv

Käytetään vuosiluvun kahden viimeisen numeron esittämiseen.

Huomautus: On suositeltavaa kirjoittaa ja näyttää vuoden kaikki neljä numeroa.

yyyy

Käytetään vuoden kaikkien numeroiden esittämiseen (0100 – 9999).

Aikaerotin

Käytetään ohjaamaan sitä, mihin Access sijoittaa tuntien, minuuttien ja sekuntien erottimen. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. .

h tai hh

Käytetään esittämään tunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

n tai nn

Käytetään esittämään minuutit yksi- tai kaksinumeroisina.

s tai ss

Käytetään esittämään sekunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

ttttt

Käytetään pitkän kellonaikamuodon esittämiseen.

AM/PM

Käytetään, kun 12 tunnin kellon arvojen jäljessä halutaan esittää merkintä AM tai PM. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon mukaan.

A/P tai a/p

Käytetään, kun 12 tunnin kellon arvojen jäljessä halutaan esittää merkintä A, P, a tai p. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon mukaan.

AMPM

Käytetään 12 tunnin kellon arvojen esittämiseen. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä aamupäivän ja iltapäivän ilmaisimia.

Välilyönti, + - $ ()

Käytetään tarpeen mukaan muotojen merkkijonoissa välilyöntien, matemaattisten merkkien (+ -), valuuttasymbolien (¥ £ $) ja sulkeiden lisäämiseen. Jos haluat käyttää yleisiä matemaattisia symboleja, kuten keno- tai vinoviivoja (\ tai /) ja tähteä (*), sulje ne lainausmerkkeihin. Huomaathan, että voit sijoittaa ne mihin tahansa.

\

Käytetään, kun halutaan määrittää, että Access näyttää sitä välittömästi seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin suljettaessa merkki lainausmerkkeihin.

*

Käytetään, kun tähteä (*) seuraavasta merkistä halutaan täyttömerkki eli merkki, jolla välilyöntien kohdat täytetään. Access näyttää tekstin tavallisesti vasemmalle tasattuna ja täyttää arvon oikealla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muodon merkkijonossa. Tällöin Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

"Literaaliteksti"

Sulje lainausmerkkeihin teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän.

[väri]

Käytetään, kun väriä halutaan käyttää muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen.

Sivun alkuun

Lisätietoja muotoiluasetukset

Jos haluat, että kenttä taulukkonäkymässä, lomakkeen tai raportin näyttämään tietyn arvon, kun kenttä sisältää eri arvo, Luo hakukentän. Lisätietoja hakukenttien lukea Mukauta tietojen näkymän hakukentän luomisen avulla. Voit määrittää muodon jossa tiedot on syötetty, lue Lisää kentän tai ohjausobjektien arvojen tietyn syöttörajoitteen luominen. Opettele lisäämään RTF-muotoilua kenttään, voit lukea Lisää tai Lisää RTF-kenttä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×