Täydennys Microsoft Office OneNote 2007:n tietosuojatietoihin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Päivitetty viimeksi: lokakuussa 2006

Tämä sivu on liite 2007 Microsoft Office systemin tietosuojatiedot. Jotta ymmärtäisit ja käyttötavat tiettyä Office-ohjelmaa tai palvelua, Lue sekä tietosuojatiedot 2007 Microsoft Office System ja lisäosa.

Linkittäminen kuviin ja muihin asiakirjoihin

Jos luot linkin kuvaan, tiedostoon, tietolähteeseen, asiakirjaan tai muuhun kiintolevyn tai palvelimen kohteeseen, kohteen tiedostopolku tallennetaan asiakirjaan. Joissakin tilanteissa linkki voi sisältää käyttäjätunnuksen ja tietoja verkon palvelimista. Jos kyseessä on datayhteys, voit halutessasi tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan datayhteyslinkkiin.

Kun otat XML-rakenteen käyttöön asiakirjassa, luomasi XML-rakenteen tiedostopolku tallennetaan asiakirjaan. Joissakin tapauksissa käyttäjänimesi saattaa kuulua polkuun.

Tulostaminen

Kun tulostat ja tallennat Microsoft Office OneNote 2007 -muistion, Office OneNote 2007 tallentaa tulostimen polun samaan tiedostoon. Joissakin tilanteissa polku saattaa sisältää käyttäjänimen tai tietokoneen nimen.

Oheistiedot ja viitteet

Office OneNote 2007 mahdollistaa tiettyyn sanaan tai lauseeseen liittyvien tietojen pyytämisen eri sisällöntarjoajilta. Kun suoritat jonkin sanan tai lauseen hakupyynnön, Office OneNote 2007 lähettää Internetin välityksellä pyytämäsi tekstin, käyttämäsi ohjelmistotuotteen tiedot, järjestelmäsi aluetiedot sekä käyttöoikeustiedot, jotka osoittavat, että sinulla on oikeus tarvittaessa ladata kolmannen osapuolen oheistietoja.

Office OneNote 2007 lähettää nämä tiedot valitsemallesi kolmantena osapuolena toimivalle toimittajalle. Kolmantena osapuolena toimiva toimittaja palauttaa pyytämääsi sanaa tai lausetta koskevia tietoja.

Vastaanottamissasi tiedoissa voi olla linkki kolmannen osapuolen toimittajan sivustossa oleviin lisätietoihin. Jos napsautat linkkiä, toimittaja voi lisätä järjestelmääsi evästeen, jonka avulla se tunnistaa tulevat tapahtumat. Microsoft ei vastaa kolmannen osapuolen sivustojen tietosuojakäytännöistä. Microsoft ei vastaanota eikä tallenna näitä tietoja, ellei käytetty kyselypalvelu ole Microsoftin omistama.

Käännöspalvelu

Office OneNote 2007 mahdollistaa muistion osan tai koko muistion kääntämisen kaksikielisen sanaston avulla tai konekäännöstä käyttämällä. Voit itse valita, kuinka muistio käännetään. Voit valita tai kirjoittaa käännettäväksi tarkoitetun sanan tai määrittää koko muistion käännettäväksi.

Jos valitset käännettäväksi sanan tai lauseen, ohjelma etsii sanalle tai lauseelle vastineita kaksikielisestä sanastosta. Ohjelmistossa on valmiina joitakin kaksikielisiä sanastoja, ja muut sanastot ovat käytettävissä Microsoft Office Online -sivustossa.

Jos haluat kääntää koko muistion, muistio lähetetään kolmannen osapuolen käännöspalveluun. Kun salaamattomia tietoja lähetetään Internetin välityksellä, tiedot voivat olla muiden tarkasteltavissa. Tämä koskee myös Internetin välityksellä lähetettäviä muistioita.

Jos haluat käyttää Microsoft Office Online -sivustossa käytettävissä olevaa sanastoa tai kolmannen osapuolen käännöspalvelua, Office OneNote 2007 lähettää Internetin välityksellä pyytämäsi tekstin, käyttämäsi ohjelmiston tyyppitiedot sekä järjestelmän alue- ja kielitiedot. Jos kyseessä on kolmannen osapuolen käännöspalvelu, Office OneNote 2007 voi myös lähettää välimuistiin aiemmin tallennettuja todennustietoja, jotka osoittavat, että olet rekisteröitynyt Web-sivuston käyttäjäksi.

Vastaanottamissasi tiedoissa voi olla linkki kolmannen osapuolen käännöspalvelun Web-sivustossa oleviin lisätietoihin. Jos napsautat linkkiä, tarjoaja voi lisätä järjestelmääsi evästeen tulevien tapahtumien tunnistamiseksi.

Asiakirjatyötilasivustot

Office OneNote 2007 -ohjelman avulla voit käyttää Microsoft Windows SharePoint Services -sivustossa olevaa asiakirjatyötilasivustoa. Asiakirjatyötilasivusto on jaettu tila, jossa voit helposti ja nopeasti käsitellä yhtä tai useaa tiedostoa yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa.

Kun käytät asiakirjatyötilasivustoa, Office OneNote 2007 lataa sinua varten joitakin tietoja asiakirjatyötilasivustosta. Erittely Office OneNote 2007 -sovelluksen lataamista tiedoista:

 • Windows SharePoint Services -sivuston nimi

 • sivuston URL-osoite tai osoite

 • sivuston käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja käyttöoikeustasot

 • luettelo asiakirjoista, tehtävistä ja muista tiedoista, jotka ovat käytettävissä sivustossa.

Office OneNote 2007 tallentaa myös käyttämiesi Windows SharePoint Services -sivustojen luettelon tietokoneeseen. Tiedot tallennetaan evästeinä. Tämän luettelon avulla voit nopeasti siirtyä aiemmin käyttämiisi sivustoihin. Microsoft ei käytä käyttämiesi sivustojen luetteloa, eikä luetteloa julkaista Internetissä, ellet halua määrittää luetteloa laajemmalti myös muiden käyttöön.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tarjoaa käyttöösi jaettuja Web-pohjaisia työtilasivustoja, joissa voit tehdä yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa asiakirjojen parissa tai jakaa kokouksiin liittyviä tietoja ja asiakirjoja.

Kun käytät SharePoint-sivustoa Web-selaimen tai jonkin Office-ohjelman avulla ja sinulla on oikeus luoda sivustoon uusia alisivustoja, sivusto tallentaa tietokoneeseesi evästeen. Yhdessä evästeet muodostavat luettelon sivustoista, joihin sinulla on käyttöoikeudet. Useat Office-sovellukset käyttävät tätä luetteloa, jotta voit nopeasti siirtyä aiemmin käyttämiisi sivustoihin.

Microsoft ei käytä käyttämiesi sivustojen luetteloa, eikä luetteloa julkaista Internetissä, ellet halua määrittää luetteloa laajemmalti myös muiden käyttöön.

Voit tyhjentää luettelon tyhjentämällä välimuistin evästeistä Web-selaimella.

Kun luot uuden Web-sivuston tai luettelon Windows SharePoint Services -palvelussa tai lisäät tai kutsut käyttäjiä aiemmin luotuun Web-sivustoon tai luetteloon, sivusto tallentaa seuraavat tiedot kaikista henkilöistä, myös sinusta:

 • koko nimi

 • sähköpostiosoite

 • käyttäjän kirjautumisnimi (Microsoft Windows NT -kirjautuminen, esimerkiksi TOIMIALUE\käyttäjätunnus). 

Käyttäjätunnus lisätään jokaiseen osaan, jonka sinä tai joku muu sivuston käyttäjä lisää sivustoon tai jota sinä tai joku muu sivuston käyttäjä muokkaa sivustossa. Kuten kaikkea muutakin SharePoint-sivuston sisältöä käytettäessä, vain järjestelmänvalvojilla ja sivuston jäsenillä tulisi olla oikeus käyttää näitä tietoja.

Kaikissa SharePoint-sivuston osissa on kaksi kenttää, jotka ovat Tekijä ja Muokannut. Tekijä-kenttään täytetään osan alun perin luoneen käyttäjän nimi ja osan luontipäivämäärä. Muokannut-kentässä näkyy Office OneNote 2007 -tiedostoa viimeksi muokanneen henkilön käyttäjänimi sekä muokkauspäivämäärä.

SharePoint-sivustoja isännöivien palvelimien järjestelmänvalvojat voivat käyttää joitakin sivustojen tietoja. Tietojen perusteella luodaan sivuston käyttöanalyyseja ja pyritään parantamaan sivuston käytettävyyttä. Tiedot ovat vain palvelimen järjestelmänvalvojien käytettävissä. Tietoja ei jaeta Microsoftille, ellei Microsoft toimi SharePoint-sivuston isäntänä. Järjestelmänvalvojien käyttämiä tietoja ovat esimerkiksi sellaisten käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja käyttöoikeudet, jotka voivat käyttää sivustoa.

Kaikki käyttäjät, joilla on tietyn SharePoint-sivuston käyttöoikeudet, voivat etsiä ja tarkastella sivuston kaikkea sisältöä.

Valvonta

Windows SharePoint Services sisältää valvontatoimintoja, joiden avulla järjestelmänvalvoja voi valvoa luotettavasti sitä, kuinka käyttäjät käsittelevät tärkeää sisältöä.

Kun Windows SharePoint Services -järjestelmänvalvojat ottavat valvontatoiminnon käyttöön, palvelin tallentaa käyttäjän tekemät toimet automaattisesti SharePoint-sisältötietokantaan. Näitä toimia ovat esimerkiksi tietojen tarkasteleminen, muokkaaminen sekä kuittaaminen sisään ja ulos. Palvelin tallentaa jokaisen kirjatun toimen yhteyteen tiedoston tunnistetietoja, varsinaiset toimet sekä käyttäjän SharePoint-tunnuksen ja IP-osoitteen. Microsoftille ei lähetetä tietoja näiden tapahtumien yhteydessä.

Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Vain niiden SharePoint-sivustojen järjestelmänvalvojat voivat käyttää toimintoa, joihin sisältö on tallennettu.

Tekijän nimi

Kaikissa Office OneNote 2007 -tiedostoissa on tiedoston tai osan luoneen tekijän nimi. Tekemällä seuraavat toimet Office OneNote 2007 -ohjelmassa voit varmistaa, että nimeä ei tallenneta:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Näytä.

 3. Poista nimi Mukauta omaa Office-versiotasi -kohdan Käyttäjänimi-ruudusta.

 4. Poista nimikirjaimet Nimikirjaimet-ruudusta.

  OneNote tallentaa tiedostoon myös aikaleimat, myös luomisen ja edellisen muokkauksen ajankohdan.

Muistion synkronointi

Office OneNote 2007 -ohjelmassa voit muokata muistiota jaetussa sijainnissa tai SharePoint-sivustossa sekä yhdistää omat ja muiden käyttäjien tekemät muutokset säännöllisesti. Jos yhdistämistoiminnon aikana ilmenee versioristiriitoja, tekijän nimi tallennetaan jokaiseen ristiriidassa olevaan sivuun ja näytetään sivun vieressä. Tekijöiden nimiä voi tämän jälkeen käyttää mahdollisten ristiriitojen alkuperän selvittämisessä. Jos haluat muuttaa tekijän nimen, tutustu edellä olevaan Tekijän nimi -kohtaan.

Jaetut istunnot

Office OneNote 2007 -ohjelmassa voit sekä luoda jaettuja istuntoja muiden käyttäjien kanssa reaaliajassa tapahtuvaa yhteistyötä varten että liittyä tällaiseen istuntoon. Yhteistyötä tehdään jaettujen muistioiden osissa. Osan voi jakaa valitsemalla Jaa-valikosta Reaaliajassa jaettu istunto ja valitsemalla Aloita nykyisen osan jakaminen. Voit myös liittyä meneillään olevaan istuntoon valitsemalla Jaa-valikosta Reaaliajassa jaettu istunto ja valitsemalla Liity aiemmin aloitettuun istuntoon. Jaetun istunnon muodostamisessa tarvitaan IP-osoitetta, joka on kaikkien istuntoon liittyneiden tai siihen kutsuttujen osallistujien nähtävissä. Kun liityt istuntoon, käyttäjänimesi näkyy kaikille muille osallistujille, kunnes poistut istunnosta. Istunnon aikana kaikkien kyseisen jaetun osan sivujen tiedot näkyvät kaikille istuntoon osallistuville käyttäjille.

Tietokoneen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön käytännön, joka poistaa jaetut istunnot käytöstä.

OneNote-tiedostoihin tallennettavat metatiedot

Office OneNote 2007 -ohjelmalla kehittäjät voivat luoda ja käyttää OneNote-osia apuohjelman avulla. Kun luot tai muokkaat OneNote-tiedostoja, apuohjelma voi mahdollisesti upottaa tiedostoon metatietoja. Nämä metatiedot voivat sisältää satunnaisia tietoja, jotka eivät välttämättä näy OneNote-ohjelmassa. Jos käytät Office OneNote 2007 -ohjelman apuohjelmaa, saat lisätietoja apuohjelman kehittäjältä.

Pikaviestit ja ilmoitukset

Office OneNote 2007 -ohjelman ominaisuudet mahdollistavat pikaviestien lähettämisen itse ohjelmasta ja ilmoitusten vastaanottamisen. Ilmoitukset voivat koskea muiden käyttäjien verkkoyhteyden tilan muuttumista tai jaettuihin asiakirjoihin tai työtiloihin tulleita muutoksia.

Koska Office OneNote 2007 käyttää Microsoftin pikaviestiasiakasohjelmaa, käyttäjä voi tarkastella muiden käyttäjien verkkoyhteyden tilaa ja lähettää viestejä muille käyttäjille. Office OneNote 2007 sisältää Web-ohjausobjektin, jonka ansiosta pikaviestit näkyvät tarvittaessa Web-sivulla. Tämän toiminnon ansiosta voit tehdä yhteistyötä muiden samoja asiakirjoja tai työtiloja käsittelevien käyttäjien kanssa suoraan Web-sivuilla.

Web-komentosarjat, jotka on kirjoitettu tämän Web-ohjausobjektin pohjalta, voivat siirtää tavoitettavuustietoja pikaviestiohjelmasta komentosarjaa isännöivään Web-palvelimeen. Oletusarvon mukaan nämä toiminnot ovat käytössä vain intranet-sivustoissa, luotetuissa sivustoissa sekä paikallisen tietokoneen sivustoissa.

Sekä Microsoft Windows SharePoint Services- että Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivut käyttävät tätä ohjausobjektia. Kumpikaan sivutyyppi ei välitä tavoitettavuustietoja takaisin Web-palvelimeen.

Kun käyt Microsoft Windows SharePoint Services -sivustossa tai Office SharePoint Server -sivustossa ja luot ilmoituksen, Office OneNote 2007 lisää tietokoneeseesi evästeen, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • sivuston nimi

 • sivuston URL-osoite

 • ilmoituksen lähde, joka voi olla Windows SharePoint Services -sivusto tai SharePoint Server -sivusto

 • sivuston käyttämä ilmoituksen alkuperän osoittava URL-osoite.

Evästeen tietojen ansiosta käyttäjälle lähetetään sivustosta asianmukaisia ilmoituksia. Microsoft ei käytä tätä evästettä, ellei eväste ole peräisin Microsoft-palvelimesta. Tällöin yksinomaan Windows SharePoint Services- tai SharePoint Server -sivusto käyttää evästettä.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×