Sort a list of data

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Excelissä voi lajitella numeroita, tekstiä, viikonpäiviä, kuukausia ja luomiesi mukautettujen luetteloiden kohteita. Voit lajitella tiedot fontin värin, solun värin tai kuvakejoukkojen perusteella. Lajittelun voi määrittää tunnistamaan isot ja pienet kirjaimet.

Kun lajittelet sarakkeen, sarakkeen rivit järjestetään uudelleen. Kun lajittelet useita sarakkeita tai taulukon, kaikki rivit järjestetään yleensä uudelleen tietyn sarakkeen sisällön perusteella.

Tärkeää: 

 • Jos lajiteltavat sarakkeet sisältävät sekä numeroita, jotka on tallennettu numeroina, että numeroita, jotka on tallennettu tekstinä, numeroja ei lajitella oikein. Tekstinä tallennetut numerot näkyvät vasemmalle tasattuna oikealle tasaamisen sijaan. Jotta voit muotoilla valitut numerot yhdenmukaisesti, valitse Aloitus-välilehden Numeromuoto-ruudussa Teksti tai Numero.

 • Lukumuotoilu-ruutu

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

  Vierekkäisten solujen tiedot lajitellaan valitun sarakkeen tietojen perusteella.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Nouseva Nousevan lajittelun kuvake tai Laskeva Laskevien lajitteluperusteiden kuvake .

  Lajittelemista varten

  Valitse

  Pienimmät arvot sarakkeen yläosaan

  A - Ö

  Suurimmat arvot sarakkeen yläosaan

  Ö - A

Huomautus: Jos tulokset eivät ole odotusten mukaisia, tarkasta, että kaikki numerot on tallennettu numeroina. Esimerkiksi joistakin kirjanpitojärjestelmistä tuodut negatiiviset luvut tallentuvat tekstinä.

Voit lajitella tiedot usean sarakkeen perusteella lisäämällä lajitteluehtojen tasoja. Voit lajitella esimerkiksi myyntiraportin alueen ja sitten päivämäärän ja myyjän perusteella. Jokainen lajittelutaso näkyy yhtenä rivinä Lajittelu-valintaikkunassa.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Lajittele.

  Valitse Excelin Tiedot-välilehdessä Lajittele

 3. Jos tiedoissa on otsikkorivi, valitse Luettelolla on otsikoita -valintaruutu. Jos tiedoissa ei ole otsikkoriviä, poista Luettelolla on otsikoita -valintaruudun valinta.

 4. Napsauta Lajittelujärjestys-kohdan vieressä olevalla rivillä Sarake-kohdassa olevaa tyhjää tilaa ja valitse sitten sarake, jonka mukaan haluat lajitella tiedot.

 5. Valitse samalla rivillä Lajittele-kohdassa Arvot ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

  Voit lajitella tiedot myös solun tai fontin värin tai solun kuvakkeen mukaan.

 6. Valitse samalla rivillä Järjestys-kohdassa A - Ö ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

  Vihje: Jos haluamasi lajittelujärjestys ei näy luettelossa, valitse Mukautettu luettelo. Jos haluat mukautetun lajittelujärjestyksen ei ole luettelossa, tutustu kohtaan "mukautetun luettelon lajittelussa."

 7. Jos valitsit Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake vaiheessa 5, valitse Väri/kuvake-kohdassa rivi ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

 8. Valitse jokaista lajittelujärjestyksessä käytettävää saraketta varten Lisää taso.

  Tason kuvakkeen lisääminen

  Täytä sitten uuden rivin Sarake-, Lajittele-, Järjestys- ja Väri/kuvake -sarakkeet.

Huomautus: Tätä toimenpidettä ei voi tehdä taulukossa. Poista taulukon muotoilu, jotta voit lajitella tiedot rivien perusteella, valitsemalla Taulukko-välilehdessä Muunna alueeksi.

 1. Napsauta jotakin solua rivillä, jonka mukaan haluat lajitella tiedot.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Lajittele.

  Valitse Excelin Tiedot-välilehdessä Lajittele

 3. Jos tiedoissa on otsikkorivi, valitse Luettelolla on otsikoita -valintaruutu. Jos tiedoissa ei ole otsikkoriviä, poista Luettelolla on otsikoita -valintaruudun valinta.

 4. Napsauta Asetukset.

 5. Valitse Suunta-kohdassa Lajittele vasemmalta oikealle ja valitse sitten OK.

 6. Napsauta Rivi-kohdan ensimmäisellä rivillä Seuraava lajitteluperuste -kohdan vieressä olevaa tyhjää tilaa ja valitse sitten pikavalikosta rivi, jonka mukaan haluat lajitella tiedot seuraavaksi.

 7. Valitse samalla rivillä Lajittele-kohdassa Arvot ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

 8. Valitse samalla rivillä Järjestys-kohdassa A - Ö ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

  Vihje: Jos haluamasi lajittelujärjestys ei näy luettelossa, valitse Mukautettu luettelo. Jos haluat mukautetun lajittelujärjestyksen ei ole luettelossa, tutustu kohtaan "mukautetun luettelon lajittelussa."

 9. Valitse jokaista lajittelujärjestyksessä käytettävää riviä varten Lisää taso.

  Tason kuvakkeen lisääminen

  Täytä sitten uuden rivin Rivi-, Lajittele-, Järjestys- ja Väri/kuvake -sarakkeet.

Excel sisällyttää mukautetut luettelot, joiden perusteella voit lajitella tiedot: viikonpäivät ja kuukaudet. Lisäksi voit luoda omia mukautettuja luetteloja, esimerkiksi koulun luokkatasot, kuten ensimmäisen vuoden opiskelijat, toisen vuoden opiskelijat, nuoremmat ja vanhemmat. Kun olet luonut mukautetun luettelon, voit käyttää sitä valitsemalla Lajittele-ruudun Järjestys-kohdassa Mukautettu luettelo.

 1. Valitse Excel-valikossa Asetukset ja valitse sitten Kaavat ja luettelot -kohdassa Mukautetut luettelot.

 2. Valitse Lisää.

 3. Kirjoita luettelojen arvot siinä järjestyksessä, jossa haluat lajitella tiedot. Lisää pilkku arvojen väliin.

 4. Kun olet valmis, valitse Lisää ja sulje Mukautetut luettelot -ruutu.

Excel sisällyttää mukautetut luettelot, joiden perusteella voit lajitella tiedot: viikonpäivät ja kuukaudet. Lisäksi edellisessä menettelyssä kuvataan, miten voit luoda omia mukautettuja luetteloja, esimerkiksi koulun luokkatasot, kuten ensimmäisen vuoden opiskelijat, toisen vuoden opiskelijat, nuoremmat ja vanhemmat.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Lajittele.

  Valitse Excelin Tiedot-välilehdessä Lajittele

 3. Jos tiedoissa on otsikkorivi, valitse Luettelolla on otsikoita -valintaruutu. Jos tiedoissa ei ole otsikkoriviä, poista Luettelolla on otsikoita -valintaruudun valinta.

 4. Valitse Järjestys-kohdassa Mukautettu luettelo.

 5. Valitse luettelo, jonka mukaan haluat lajitella tiedot, ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Mukautettu lajittelujärjestys koskee vain Sarake-kohdassa määritettyä saraketta. Jotta voit lajitella useita sarakkeita viikonpäivän, kuukauden tai toisen mukautetun luettelon perusteella, lajittele jokainen sarake erikseen edellä mainitun "Luettelon lajitteleminen kahden tai kolmen sarakkeen perusteella" -menettelyn mukaisesti.

 1. Valitse solualueen tai taulukon päivämäärä- tai kellonaikasarake.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Nouseva Nousevan lajittelun kuvake tai Laskeva Laskevien lajitteluperusteiden kuvake .

  Huomautus: Jos tulokset eivät ole sellaisia kuin olet odottanut, tiedot voivat sisältää päivämääriä tai kellonaikoja, jotka on tallennettu tekstinä tai numeroina eikä päivämäärinä tai kellonaikoina. Jotta voit tallentaa numerot päivämäärinä tai kellonaikoina, valitse sarake ja valitse sitten Aloitus-välilehden Numeromuoto -ruudussa Päivämäärä tai Kellonaika.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Lajittele.

  Valitse Excelin Tiedot-välilehdessä Lajittele

 3. Valitse Lajittelu-ruudussa Asetukset ja valitse sitten Sama kirjainkoko.

Jos lajiteltavan sarakkeen soluja on muotoiltu solun värin tai fontin värin perusteella, voit lajitella tiedot näiden värien perusteella. Voit lajitella tiedot myös ehdollisen muotoilun luoman kuvakejoukon mukaan. Koska oletuslajittelujärjestystä ei ole olemassa solun väriä, fontin väriä tai kuvakkeita varten, sinun on määritettävä oma järjestys kutakin lajittelua varten.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä Lajittele.

  Valitse Excelin Tiedot-välilehdessä Lajittele

 3. Jos tiedoissa on otsikkorivi, valitse Luettelolla on otsikoita -valintaruutu. Jos tiedoissa ei ole otsikkoriviä, poista Luettelolla on otsikoita -valintaruudun valinta.

 4. Napsauta Sarake-kohdan Seuraava lajitteluperuste -kohdan vieressä olevaa tyhjää tilaa ja valitse sitten pikavalikosta sarake, jonka mukaan haluat lajitella tiedot.

 5. Valitse samalla rivillä Lajittele-kohdassa Arvot ja valitse sitten pikavalikosta Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

 6. Valitse Väri/kuvake-kohdassa väri tai kuvake.

 7. Valitse Järjestys-kohdassa, onko valittu väri tai kuvake luettelon alussa vai lopussa.

 8. Valitse jokaista lajittelujärjestyksessä käytettävää saraketta varten Lisää taso.

  Tason kuvakkeen lisääminen

  Täytä sitten uuden rivin Sarake-, Lajittele-, Järjestys- ja Väri/kuvake -sarakkeet.

Tärkeää: Käytä tätä ominaisuutta harkiten. Alueen yhden sarakkeen lajittelemisesta voi olla sellaisia seurauksia, joita et halua. Soluja saattaa esimerkiksi siirtyä pois saman rivin muiden solujen yhteydestä.

 1. Valitse sarake solualueelta, jossa on vähintään kaksi saraketta.

  Huomautus: Tätä toimenpidettä ei voi tehdä taulukossa. Poista taulukon muotoilu, jotta voit lajitella yhden sarakkeen, valitsemalla Taulukko-välilehdessä Muunna alueeksi.

 2. Valitse sarakkeen tiedot, jotka haluat lajitella.

 3. Valitse Tiedot-välilehdessä Lajittele.

  Valitse Excelin Tiedot-välilehdessä Lajittele

 4. Valitse näyttöön ilmestyvässä lajitteluvaroituksessa Käytä nykyistä valintaa ja valitse sitten Lajittele.

  Jos tulokset eivät ole odotusten mukaisia, valitse Kumoa Kumoa-kuvake .

Tietoanalyysi alkaa lajittelua. Voit lajitella tekstiä (A – Ö tai Ö – A), (pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään), numeroita ja päivämääriä ja kellonaikoja (vanhimmasta uusimpaan tai uusimmasta vanhimpaan) yhden tai useamman sarakkeen. Voit myös lajitella mukautetun luettelon, jonka luot (kuten suuri, Normaali ja pieni). Tai voit lajitella muodon, kuten solun värin, fonttivärin tai kuvakejoukon mukaan. Usein lajittelet sarakkeittain, mutta voit myös lajitella riveittäin.

Kun lajittelet, voit järjestää tietoja joitakin järjestykseen. Kun suodatat, voit piilottaa sen sijaan ylimääräiset tiedot. Lisätietoja suodattamisesta on kohdassa tietoluettelon suodattaminen.

Kun lajittelet solualueen, lajitteluehdot ei tallennettu työkirjaan. Jos haluat tallentaa lajitteluehdot, jotta sitä voi käyttää seuraavan kerran avaat työkirjan, voit tallentaa tiedot Excel-taulukkonimellä. Tallenna tiedot taulukkoon, kun lajittelet useita sarakkeita tai jos luot, joka kestää kauan, voit luoda monimutkaisia lajitteluperusteet.

Kun lajittelun ehdot ottaminen uudelleen käyttöön, näkyviin voi tulla eri tuloksen. Näin voi käydä, jos, kaavan palauttamat arvot ovat muuttuneet ja laskentataulukko lasketaan uudelleen. Se voi esiintyä myös silloin solualueen tai taulukon sarake on ollut tietoja, lisätä, muuttaa tai poistaa.

Excel lajittelee tiedot käyttämällä seuraavia nousevaan lajittelujärjestys: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (välilyönti). " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z EPÄTOSI tosi (taulukko virheitä) (tyhjiä soluja).

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

  Vierekkäisten solujen tiedot lajitellaan, voit lajitella sarakkeen perusteella.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata-kohdassa Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  Lajittelemista varten

  Valitse

  Pienimmät arvot sarakkeen yläosaan

  Nouseva

  Suurimmat arvot sarakkeen yläosaan

  Laskeva

 4. Huomautus: Jos tulokset eivät ole odotusten mukaisia, tarkasta, että kaikki numerot on tallennettu numeroina. Esimerkiksi joistakin kirjanpitojärjestelmistä tuodut negatiiviset luvut tallentuvat tekstinä.

Voit lajitella tiedot usean sarakkeen perusteella lisäämällä lajitteluehtojen tasoja. Voit lajitella esimerkiksi myyntiraportin alueen ja sitten päivämäärän ja myyjän perusteella. Jokainen lajittelutaso näkyy yhtenä rivinä Lajittelu-valintaikkunassa.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata, valitse Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautettu lajittelu.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lisää taso  Lisää-painike, Lajittele-ruutu .

  Jos taulukossa on otsikkorivi, valitse luetteloon on otsikot -valintaruutu. Mutta jos taulukko ei ole otsikkorivi, poista luetteloon on otsikot -valintaruutu.

 4. Napsauta Sarake-kohdan Seuraava lajitteluperuste -kohdan vieressä olevaa tyhjää tilaa ja valitse sitten pikavalikosta sarake, jonka mukaan haluat lajitella tiedot.

 5. Valitse samalla rivillä Lajittele-kohdassa Arvot ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

 6. Valitse samalla rivillä Järjestys-kohdassa A - Ö ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

  Jos valitsit Fonttivärin, Solun värintai Solun kuvake vaiheessa 5, valitse Väri/kuvake-riviä ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

 7. Toista vaiheet 3 – 6 jokaisen sarakkeen, jonka haluat lajitella.

 1. Napsauta jotakin solua rivillä, jonka mukaan haluat lajitella tiedot.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata, valitse Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautettu lajittelu.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Napsauta Asetukset.

 4. Valitse Suunta-kohdassa Lajittele vasemmalta oikealle ja valitse sitten OK.

 5. Valitse Lisää taso  Lisää-painike, Lajittele-ruutu .

 6. Rivi- Lajitteluperuste-kohdan vieressä olevaa tyhjää tilaa ja valitse sitten pikavalikosta rivi, jonka haluat lajitella tiedot seuraavaksi.

 7. Valitse samalla rivillä Lajittele-kohdassa Arvot ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

 8. Valitse samalla rivillä Järjestys-kohdassa A - Ö ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi ehdot.

 9. Kullakin rivillä, jonka haluat lajitella toista vaiheet 5 – 8.

Excel sisältää mukautetut luettelot, jotka voit lajitella: päivän viikko ja kuukausien mukaan. Lisäksi voit luoda omia mukautettuja luetteloita, esimerkiksi arvosana tasojen oppilaitoksessa, kuten Freshman, Sophomore varten Yläkoulu tai vanhempi.

 1. Valitse Excel -valikossa asetuksetja sitten kaavat ja luettelot-kohdassa Mukautetut luettelot   Mukautetun luettelon asetukset -painike .

 2. Valitse Lisää.

 3. Kirjoita luettelon osia järjestyksessä, jossa haluat lajittelun. Kun olet valmis, valitse OK.

Excel sisällyttää mukautetut luettelot, joiden perusteella voit lajitella tiedot: viikonpäivät ja kuukaudet. Lisäksi edellisessä menettelyssä kuvataan, miten voit luoda omia mukautettuja luetteloja, esimerkiksi koulun luokkatasot, kuten ensimmäisen vuoden opiskelijat, toisen vuoden opiskelijat, nuoremmat ja vanhemmat.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata, valitse Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautettu lajittelu.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lisää taso  Lisää-painike, Lajittele-ruutu .

  Jos taulukossa on otsikkorivi, valitse luetteloon on otsikot -valintaruutu. Mutta jos taulukko ei ole otsikkorivi, poista luetteloon on otsikot -valintaruutu.

 4. Valitse tilaus-Valitse nykyinen lajittelujärjestys, kuten A – Öja valitse sitten Mukautettu luettelo.

 5. Valitse luettelo, jonka mukaan haluat lajitella tiedot, ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Mukautettu lajittelujärjestys koskee vain Sarake-kohdassa määritettyä saraketta. Jotta voit lajitella useita sarakkeita viikonpäivän, kuukauden tai toisen mukautetun luettelon perusteella, lajittele jokainen sarake erikseen edellä mainitun "Luettelon lajitteleminen kahden tai kolmen sarakkeen perusteella" -menettelyn mukaisesti.

 1. Valitse solualueen tai taulukon päivämäärä- tai kellonaikasarake.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata, valitse Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Nouseva tai Laskeva.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

  Huomautus: Jos tulokset eivät ei vastaa odotuksiasi, sarake saattaa sisältää päivämäärät tai kellonajat tallennetaan tekstiä tai numeroita, sen sijaan, päivämääriä tai kellonaikoja. Jos haluat tallentaa päivämäärän ja kellonajan esitysmuodon numerot, valitse sarake, ja Sivunumeron muotoosoittamalla Aloitus -välilehden numero- ja valitse sitten päivämäärän tai kellonajan.

Jos lajiteltavan sarakkeen soluja on muotoiltu solun värin tai fontin värin perusteella, voit lajitella tiedot näiden värien perusteella. Voit lajitella tiedot myös ehdollisen muotoilun luoman kuvakejoukon mukaan. Koska oletuslajittelujärjestystä ei ole olemassa solun väriä, fontin väriä tai kuvakkeita varten, sinun on määritettävä oma järjestys kutakin lajittelua varten.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata, valitse Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautettu lajittelu.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lisää taso  Lisää-painike, Lajittele-ruutu .

  Jos taulukossa on otsikkorivi, valitse luetteloon on otsikot -valintaruutu. Mutta jos taulukko ei ole otsikkorivi, poista luetteloon on otsikot -valintaruutu.

 4. Napsauta Sarake-kohdan Seuraava lajitteluperuste -kohdan vieressä olevaa tyhjää tilaa ja valitse sitten pikavalikosta sarake, jonka mukaan haluat lajitella tiedot.

 5. Valitse Lajittele- samalla rivillä arvotja valitse sitten hiiren kakkospainikkeella ja valitse Solun väri, Fonttivärintai Kuvakkeen väri.

 6. Toista vaiheet 3 – 5 jokaisen sarakkeen, jonka haluat lajitella.

Tärkeää: Käytä tätä ominaisuutta harkiten. Alueen yhden sarakkeen lajittelemisesta voi olla sellaisia seurauksia, joita et halua. Soluja saattaa esimerkiksi siirtyä pois saman rivin muiden solujen yhteydestä.

 1. Valitse sarake solualueelta, jossa on vähintään kaksi saraketta.

  Huomautus: Tämä toiminto ei voi suorittaa taulukon.

 2. Valitse sarakkeen tiedot, jotka haluat lajitella.

 3. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata-kohdassa Lajittele.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 4. Valitse näyttöön ilmestyvässä lajitteluvaroituksessa Käytä nykyistä valintaa ja valitse sitten Lajittele.

  Jos tulokset eivät ole odotusten mukaisia, valitse Kumoa  Kumoa-painike .

Voit lajitella kiinalaista tekstiä kiinan merkkien ääntöasun tai piirtovetojen lukumäärän mukaan.

Tärkeää: Jotta voit toimia tämän ohjeen mukaisesti, sinun on ensin otettava käyttöön kiinan kieliasetukset. Lisätietoja on artikkelissa Kiinan kieliasetusten ottaminen käyttöön.

 1. Napsauta jotakin solua yhdessä lajiteltavista sarakkeista.

 2. Valitse tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata, valitse Lajittele-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Mukautettu lajittelu.

  Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Voit lisätä toisen lajitteluperusteet valitsemalla Lisää taso  Lisää-painike, Lajittele-ruutu .

  Jos taulukossa on otsikkorivi, valitse luetteloon on otsikot -valintaruutu. Mutta jos taulukko ei ole otsikkorivi, poista luetteloon on otsikot -valintaruutu.

 4. Muuttaa lajittelujärjestystä, järjestys-kohdassa, valitse nykyinen lajittelujärjestys, kuten A – Ö, ja valitse sitten Mukautettu luettelo.

 5. Valitse Asetukset ja toimi seuraavasti:

  Toiminto

  Tee näin

  Lajittele ylhäältä alas

  Valitse suunta-kohdassa Lajittele ylhäältä alas.

  Lajittele vasemmalta oikealle

  Valitse suunta-kohdassa Lajittele vasemmalta oikealle.

  Lajitteluperuste kynänpiirron järjestys

  Valitse menetelmäKynänpiirron järjestys.

  Lajitteluperuste tavujen mukaan lajittelu

  Valitse menetelmäTavujen mukaan järjestys.

 6. Valitse OK.

  Huomautus: Mukautettu lajittelujärjestys koskee vain Sarake-kohdassa määritettyä saraketta. Jotta voit lajitella useita sarakkeita viikonpäivän, kuukauden tai toisen mukautetun luettelon perusteella, lajittele jokainen sarake erikseen edellä mainitun "Luettelon lajitteleminen kahden tai kolmen sarakkeen perusteella" -menettelyn mukaisesti.

Tietoanalyysi alkaa lajittelua. Voit lajitella tekstiä (A – Ö tai Ö – A), (pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään), numeroita ja päivämääriä ja kellonaikoja (vanhimmasta uusimpaan tai uusimmasta vanhimpaan) yhden tai useamman sarakkeen. Voit myös lajitella mukautetun luettelon, jonka luot (kuten suuri, Normaali ja pieni). Tai voit lajitella muodon, kuten solun värin, fonttivärin tai kuvakejoukon mukaan. Usein lajittelet sarakkeittain, mutta voit myös lajitella riveittäin.

Kun lajittelet, voit järjestää tietoja joitakin järjestykseen. Kun suodatat, voit piilottaa sen sijaan ylimääräiset tiedot. Lisätietoja suodattamisesta on kohdassa tietoluettelon suodattaminen.

Kun lajittelet solualueen, lajitteluehdot ei tallennettu työkirjaan. Jos haluat tallentaa lajitteluehdot, jotta sitä voi käyttää seuraavan kerran avaat työkirjan, voit tallentaa tiedot Excel-taulukkonimellä. Tallenna tiedot taulukkoon, kun lajittelet useita sarakkeita tai jos luot, joka kestää kauan, voit luoda monimutkaisia lajitteluperusteet.

Kun lajittelun ehdot ottaminen uudelleen käyttöön, näkyviin voi tulla eri tuloksen. Näin voi käydä, jos, kaavan palauttamat arvot ovat muuttuneet ja laskentataulukko lasketaan uudelleen. Se voi esiintyä myös silloin solualueen tai taulukon sarake on ollut tietoja, lisätä, muuttaa tai poistaa.

Excel lajittelee tiedot käyttämällä seuraavia nousevaan lajittelujärjestys: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (välilyönti). " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z EPÄTOSI tosi (taulukko virheitä) (tyhjiä soluja).

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

Tietoluettelon suodattaminen

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×