Solujen ja niiden sisällön siirtäminen tai kopiointi

Solujen ja niiden sisällön siirtäminen tai kopiointi

Voit siirtää tai kopioida soluja tai niiden sisältöä Microsoft Excelin Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komennoilla. Voit myös kopioida soluista tietyn sisällön tai tietyt määritteet. Voit kopioida esimerkiksi kaavan tuloksen kopioimatta itse kaavaa tai voit kopioida ainoastaan kaavan.

Kun siirrät tai kopioit solun, Excel siirtää tai kopioi solun mukaan lukien kaavat ja niiden tuloksena olevat arvot, solujen muotoilut ja kommentit. Se tapahtuu seuraavasti:

 1. Valitse solut, jotka haluat siirtää tai kopioida.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää solut, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa näppäinyhdistelmää Ctrl+X.

  • Jos haluat kopioida solut, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

  Vihje: Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-painiketta Painikkeen kuva .

  Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

Huomautukset: 

 • Excel näyttää leikattujen tai kopioitujen solujen ympärillä animoidun valintakehyksen. Voit poistaa valintakehyksen painamalla Esc-näppäintä.

 • Excel korvaa kohdealueessa olevat tiedot, kun siirrät soluja leikkaamalla ja liittämällä niitä.

 • Jos haluat valita solujen tietyt asetukset, kun liität soluja, napsauta Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolipainiketta ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto. Voit esimerkiksi valita Liitä määräten tai Kuvana.

 • Liittämisasetukset-painike näkyy oletusarvoisesti Excel-laskentataulukossa, kun liität soluja, ja voit valita sen avulla erityisasetuksia, kuten Säilytä lähteen muotoilu. Jos et halua näyttää tätä painiketta aina, kun liität soluja, voit poistaa tämän asetuksen käytöstä. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset. Poista Lisäasetukset-luokan Leikkaa, kopioi ja liitä -kohdan Näytä liittämisasetusten painikkeet, kun sisältöä liitetään ‑valintaruudun valinta.

Solujen siirtäminen tai kopioiminen hiirellä

Oletusarvon mukaan vetäminen ja pudottaminen tulee käyttöön, joten voit siirtää ja kopioida soluja käyttämällä hiirtä.

 1. Valitse siirrettävät tai kopioitavat solut tai alue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat siirtää solun tai solualueen, siirrä osoitin valinnan reunaan. Kun osoitin muuttuu siirto-osoittimeksi Excelin siirto-osoitin , vedä solu tai solualue toiseen paikkaan.

  • Jos haluat kopioida solun tai solualueen, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja siirrä osoitin valinnan reunaan. Kun osoitin muuttuu kopiointiosoittimeksi Excelin kopiointiosoitin , vedä solu tai solualue toiseen paikkaan.

Huomautus: Excel korvaa kohdealueen tiedot, kun siirrät soluja.

Kun kopioit soluja, ohjelma korjaa soluviittaukset automaattisesti. Kun siirrät soluja, ohjelma ei kuitenkaan korjaa soluviittauksia, ja kyseisten solujen samoin kuin niihin osoittavien solujen sisältö saattaa näkyä viittausvirheinä. Tällöin viittaukset on korjattava manuaalisesti.

Jos valitsemasi kopioitava alue sisältää piilotettuja soluja, rivejä tai sarakkeita, Excel kopioi myös ne. Sinun on ehkä tuotava väliaikaisesti näkyviin tiedot, joita et halua sisällyttää kopioitaviin tietoihin.

Siirrettyjen tai kopioitujen solujen lisääminen solujen väliin

 1. Valitse siirrettävät tai kopioitavat tiedot sisältävä solu tai alue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää valinnan, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

  • Jos haluat kopioida valinnan, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdealueen vasenta yläsolua ja valitse sitten pikavalikosta Lisää leikatut solut tai Lisää kopioidut solut.

  Vihje     Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Valitse Lisää alue -valintaikkunasta suunta, johon haluat siirtää ympäröivät solut.

Huomautus     Jos lisäät kokonaisia rivejä tai sarakkeita, ympäröivät rivit ja sarakkeet siirtyvät alaspäin ja vasemmalle.

Vain näkyvien solujen kopioiminen

Jos jotkin laskentataulukon soluista, riveistä tai sarakkeista eivät ole näkyvissä, voit kopioida kaikki solut tai vain näkyvät solut. Voit esimerkiksi määrittää, että jäsennetyssä laskentataulukossa kopioidaan vain näkyvissä olevat yhteenvetotiedot.

 1. Valitse solut, jotka haluat kopioida.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi ja valitse ja valitse sitten Siirry määräten.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Valitse-kohdasta Vain näkyvät solut ja valitse OK.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 5. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

  Vihje: Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 6. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-painiketta Painikkeen kuva .

  Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

 • Jos napsautat Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolipainiketta, voit tehdä valintasi useista liittämisvaihtoehdoista.

Excel liittää kopioidut tiedot peräkkäisille riveille tai peräkkäisiin sarakkeisiin. Jos kohdealue sisältää piilotettuja rivejä tai sarakkeita, sinun on ehkä tuotava näkyviin koko kohdealue, jotta näet kaikki kopioidut solut.

Kun kopioit tai liität piilotettuja tai suodatettuja tietoja toiseen sovellukseen tai toiseen käynnissä olevaan Excel-sovellukseen, vain näkyvät solut kopioidaan.

Sen estäminen, että kopioitavat tyhjät solut korvaavat tietoja

 1. Valitse tyhjiä soluja sisältävä alue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Liitä määräten.

 5. Valitse Ohita tyhjät -valintaruutu.

Vain solun sisällön siirtäminen tai kopioiminen

 1. Kaksoisnapsauta solua, joka sisältää siirrettävät tai kopioitavat tiedot.

  Huomautus     Oletusarvoisesti voit muokata solun tietoja ja valita ne suoraan solusta kaksoisnapsauttamalla solua, mutta voit myös muokata solun tietoja ja valita solun tiedot kaavarivi.

 2. Valitse solusta merkit, jotka haluat siirtää tai kopioida.

  Merkkien valitseminen solusta

  Solun sisällön valinta

  Toimintaohje

  Solussa

  Kaksoisnapsauta solua ja vedä valinta haluamasi sisällön yli solussa.

  Kaavarivillä

  Painikkeen kuva

  Napsauta solua ja vedä valinta haluamasi sisällön yli kaavarivillä.

  Näppäimistön käyttäminen

  Aloita solun muokkaaminen painamalla F2-näppäintä, sijoita kohdistin nuolinäppäimillä ja valitse sisältö näppäinyhdistelmällä Vaihto+nuolinäppäin.

 3. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää valinnan, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

  • Jos haluat kopioida valinnan, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 4. Napsauta solussa kohtaa, johon haluat liittää merkit, tai kaksoisnapsauta toista solua tietojen siirtämistä tai kopioimista varten.

 5. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-painiketta Painikkeen kuva .

  Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+V-näppäinyhdistelmää.

 6. Paina ENTER-näppäintä.

  Huomautus: Kun kaksoisnapsautat solua tai painat F2-näppäintä muokataksesi aktiivista solua, nuolinäppäimet toimivat vain kyseisen solun sisällä. Jos haluat siirtyä toiseen soluun käyttämällä nuolinäppäimiä, lopeta ensin muutosten tekeminen aktiiviseen soluun painamalla ENTER-näppäintä.

Vain solujen arvojen, solujen muotoilujen tai kaavojen kopioiminen

Kun liität kopioituja tietoja, voit tehdä minkä tahansa seuraavista toimista:

 • Voit liittää vain solun muotoilun, kuten fontin värin tai täyttövärin (ei solujen sisältöä).

 • Voit muuntaa solussa olevat kaavat lasketuiksi arvoiksi korvaamatta määritettyä muotoilua.

 • Voit liittää vain kaavat (ei laskettuja arvoja).

 • Valitse kopioitavat arvot, solujen muotoilut tai kaavat sisältävä solu tai solualue.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 • Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 • Valitse kohdealueen vasen yläsolu tai solu, johon haluat liittää arvon, solun muotoilun tai kaavan.

 • Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat liittää vain arvot, valitse Arvot.

  • Jos haluat liittää vain solun muotoilut, valitse Muotoilu.

  • Jos haluat liittää vain kaavat, valitse Kaavat.

   Huomautus: Jos kopioiduissa kaavoissa on suhteellisia soluviittauksia, Excel muuttaa kaavojen viittaukset (ja solujen sekaviittaukset soveltuvilta osin). Oletetaan esimerkiksi, että solu B8 sisältää kaavan =SUMMA(B1:B7). Jos kopioit kaavan soluun C8, kopioitu kaava viittaa kyseisen sarakkeen vastaaviin soluihin: =SUMMA(C1:C7). Jos kopioidut kaavat sisältävät suoria soluviittauksia, kopioitujen kaavojen viittaukset eivät muutu. Jos et saa haluamiasi tuloksia, voit muuttaa myös alkuperäisissä kaavoissa olevat viittaukset joko suhteellisiksi tai suoriksi soluviittauksiksi ja kopioida sen jälkeen solut uudelleen.

Solun leveysasetusten kopioiminen

Kun liität kopioidut tiedot, liitetyt tiedot käyttävät kohdesolujen sarakeleveysasetuksia. Voit korjata sarakeleveydet lähdesoluja vastaaviksi toimimalla seuraavasti.

 1. Valitse solut, jotka haluat siirtää tai kopioida.

  Solujen tai alueiden valitseminen

 2. Tee Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä haluamasi toimet:

  Excelin valintanauhan kuva

  • Jos haluat siirtää solut, napsauta Leikkaa Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin     Voit myös painaa Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

  • Jos haluat kopioida solut, napsauta Kopioi Painikkeen kuva -painiketta.

   Pikanäppäin    Voit myös painaa Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse kohdealueen vasen yläsolu.

  Vihje: Jos haluat siirtää tai kopioida valinnan eri laskentataulukkoon tai työkirjaan, napsauta toisen laskentataulukon välilehteä tai siirry toiseen työkirjaan ja valitse sitten kohdealueen vasen yläsolu.

 4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä Painikkeen kuva -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Käytä lähteen sarakeleveyksiä.

Solujen tai alueiden valitseminen

Valittava kohde

Tee näin

Yksittäinen solu

Napsauta solua tai siirry soluun painamalla nuolinäppäimiä.

Solualue

Napsauta alueen ensimmäistä solua ja vedä siitä viimeisen soluun tai pidä Vaihto-näppäintä painettuna, kun laajennat valintaa nuolinäppäimillä.

Voit myös valita alueen ensimmäisen solun, painaa F8-näppäintä ja laajentaa valintaa nuolinäppäimillä. Kun haluat lopettaa valinnan laajentamisen, paina F8-näppäintä uudelleen.

Suuri solualue

Napsauta alueen ensimmäistä solua, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja napsauta alueen viimeistä solua. Saat viimeisen solun näkyviin vierittämällä.

Laskentataulukon kaikki solut

Napsauta Valitse kaikki -painiketta.

Valitse kaikki -painike

Voit valita koko laskentataulukon myös painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää.

Huomautus: Jos työkirjassa on tietoja, voit valita nykyisen alueen painamalla CTRL+A-näppäinyhdistelmää. Jos painat CTRL+A uudelleen, valitset koko laskentataulukon.

Muut kuin vierekkäiset solut tai jatkuvat solualueet

Valitse ensimmäinen solu tai solualue ja pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla muiden solujen tai solualueiden valinnan aikana.

Voit myös valita ensimmäisen solun tai solualueen ja lisätä seuraavan ei-vierekkäisen solun tai solualueen painamalla Vaihto+F8-näppäinyhdistelmää. Kun haluat lopettaa solujen tai solualueiden lisäämisen, paina Vaihto+F8-näppäinyhdistelmää uudelleen.

Huomautus: Et voi peruuttaa solun tai ei-vierekkäin olevien solualueiden valintaa peruuttamatta valintaa.

Koko rivi tai sarake

Napsauta rivin tai sarakkeen otsikkoa.

Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

1. Riviotsikko

2. Sarakeotsikko

Voit valita rivin tai sarakkeen solut myös valitsemalla ensimmäisen solun ja painamalla CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

Huomautus: Jos rivillä tai sarakkeessa on tietoja, CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmä valitsee rivin tai sarakkeen viimeksi käytettyyn soluun saakka. CTRL+VAIHTO+NUOLI-näppäinyhdistelmän uudelleen painaminen valitsee koko rivin tai sarakkeen.

Vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

Vedä hiirellä rivi- tai sarakeotsikoiden yli. Voit myös valita ensimmäisen rivin tai sarakkeen ja pitää Vaihto-näppäintä painettuna, kun valitset viimeisen rivin tai sarakkeen.

Muut kuin vierekkäiset sarakkeet tai päällekkäiset rivit

Napsauta valintasi ensimmäisen sarakkeen tai rivin otsikkoa. Pidä sitten CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta muiden valintaan lisättävien sarakkeiden tai rivien otsikoita.

Rivin tai sarakkeen ensimmäinen tai viimeinen solu

Valitse jokin rivin tai sarakkeen solu ja paina CTRL+NUOLI-näppäinyhdistelmää (rivien tapauksessa OIKEA tai VASEN NUOLI, sarakkeiden tapauksessa YLÄ- tai ALANUOLI).

Laskentataulukon tai Microsoft Office Excel -taulukon ensimmäinen tai viimeinen solu

Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Home, jos haluat valita laskentataulukon tai Excel-taulukon ensimmäisen solun.

Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+End, jos haluat valita viimeisen solun laskentataulukossa tai tietoja tai muotoiluja sisältävässä Excel-taulukossa.

Kaikki solut viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) asti

Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan) painamalla CTRL+VAIHTO+END-näppäinyhdistelmää.

Kaikki solut laskentataulukon alkuun

Valitse ensimmäinen solu ja laajenna valintaa laskentataulukon alkuun painamalla CTRL+VAIHTO+HOME-näppäinyhdistelmää.

Enemmän tai vähemmän soluja kuin on aktiivisessa valinnassa

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat viimeistä solua, jonka haluat ottaa mukaan uuteen valintaan. aktiivinen solu ja napsauttamasi solun välisestä suorakulmion muotoisesta alueesta tulee uusi valinta.

Vihje: Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta jotakin laskentataulukon solua.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×